ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10

E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885

УХВАЛА

"29" липня 2019 р. Справа № 903/764/18 Господарський суд Волинської області у складі судді Слободян О.Г.,

за участю секретаря судового засідання Лівандовського Т.Г.,

представника відповідача (заявника): адвоката Стецика Н.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

заяву товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП"

про визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню

у справі №903/764/18

за позовом акціонерного товариства "УКРСИББАНК"

до відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП"

третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: Товариство з обмеженою відповідальністю «Вог Рітейл»

про стягнення 187 796 082 грн. 56 коп.

встановив: заявник - ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" звернувся до суду із заявою від 17.07.2019р. (вх.№01-73/12/19), в якій просить визнати наказ Господарського суду Волинської області №903/764/18-1 від 24.06.2019р. таким, що не підлягає виконанню.

Обґрунтовуючи вимогу, заявник вказує, що станом на 31.05.2019р. кредиторська заборгованість ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" перед АТ "УКРСИББАНК" за генеральним договором про кредитування №11466260000 від 17.07.2014р. відсутня. Сплачені грошові кошти включають і суми компенсації судових витрат, понесені банком по справі №903/764/18, а тому обов`язок боржника - ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" щодо сплати в користь АТ "УКРСИББАНК" заборгованості згідно вказаного наказу також відсутній.

Ухвалою суду від 18.07.2019р. постановлено прийняти заяву ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" про визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню у справі №903/764/18 до розгляду, судове засідання призначено на 29 липня 2019 р.

Представник заявника в судовому засіданні подану ним заяву підтримав та просив суд її задовольнити.

Представники стягувача та третьої особи у судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, хоча належним чином були повідомлені про розгляд справи у суді.

Згідно рекомендованого повідомлення, що повернулося на адресу суду, стягувачу - АТ "УкрСиббванк" поштове відправлення (ухвала суду від 18.07.2019р.) вручено 22.07.2019р.

Відповідно до ч.3 ст.328 ГПК України суд розглядає заяву в десятиденний строк з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника і постановляє ухвалу. Неявка стягувача і боржника не є перешкодою для розгляду заяви.

Дослідивши подані до заяви докази та матеріали справи, заслухавши пояснення представника заявника, господарський суд встановив наступне.

Згідно рішення Господарського суду Волинської області від 20.05.2019р. у справі №903/764/18 ухвалено стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Вест Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 34524327) на користь Акціонерного товариства «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) 174671307грн. 56коп. заборгованості, а також 616700грн. витрат по сплаті судового збору.

24.06.2019р. на виконання рішення суду видано наказ №903/764/18-1.

Предметом позову у даній справі є вимога щодо стягнення з ТОВ «Вест Ойл Груп» як солідарного поручителя ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" перед АТ "УКРСИББАНК" згідно Генерального договору про кредитування № 11466260000 від 17.07.2014 (Кредитний договір).

28.05.2019р. між АТ "УКРСИББАНК" та ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" підписано Додаткову угоду № 6 до Генерального договору про кредитування № 11466260000 від 17.07.2014, відповідно до якої сторонами погоджено наступне:

1.Станом на дату укладення цієї додаткової угоди прострочена заборгованість Позичальника за Договором за основним боргом становить 174671307,56грн. Крім того Позичальник має заборгованість за договором за процентами та комісіями;

2 . Позичальник зобов`язується не пізніше 05 червня 2019 року здійснити:

1) погашення заборгованості за Договором у сумі (і) еквівалентною в гривні не менше 4 350 000, 00 доларів США по курсу встановленому Кредитором в день платежу такої валюти та (іі) не менше 4 933 600, 00 гривень; і

2) погашення заборгованості за Генеральним договором про кредитування №11466012000 від 17 липня 2014 року у сумі не менше 2 500 000 доларів США;

3. Сторони дійшли згоди, що у разі належного виконання Позичальником усіх зобов`язань, передбачених пунктом 2 цієї Додаткової угоди:

1) Кредитор, незважаючи на умови Договору, які можуть передбачати інше, спрямовує усю суму погашення заборгованості за Договором, передбачену підпунктом 1 пункту 2 цієї Додаткової угоди, в рахунок погашення заборгованості за основним боргом за Договором;

2) зобов`язання Позичальника зі сплати усієї заборгованості за Договором, що залишилася після виконання Позичальником зобов`язання, передбаченого підпунктом 1 пункту 2 цієї Додаткової угоди припиняється прощенням боргу у день належного виконання Позичальником усіх зобов`язань, передбачених пунктом 2 цій Додаткової угоди, але не пізніше наступного робочого дня з надходження грошових коштів на поточні рахунки Позичальника в Банку в розмірі необхідної суми, визначеної підпунктом 1 пункту 2 цієї Додаткової угоди.

Інших зобов`язань Позичальника перед Кредитором за Договором немає.

Позичальник - ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" належним чином виконав умови Додаткової угоди № 6 від 28.05.2019 до Кредитного договору, що підтверджується платіжними дорученнями: від 31.05.2019р. №139 на суму 2 500 000 доларів США з призначенням платежу "погашення тіла кредиту, згідно кредитного договору №11466012000 від 17.07.2014р.", від 30.05.2019р. №1563 на суму 4 933 600, 00 грн. з призначенням платежу "погашення тіла кредиту згідно кредитного договору №11466260000 від 17.07.2014р.", від 31.05.2019р. №1546 на суму 79337707, 56 грн. з призначенням платежу "погашення тіла кредиту згідно кредитного договору №11466260000 від 17.07.2014р.", від 31.05.2019р. №1565 на суму 37 353 652, 44грн. з призначенням платежу "погашення тіла кредиту згідно кредитного договору №11466260000 від 17.07.2014р."

Також, 31.05.2019р. між АТ "УКРСИББАНК" та ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" укладено Додаткову угоду № 7 до Кредитного договору, згідно п.1 якої погоджено , що відповідно до Додаткової угоди № 6 від 28.05.2019 до Договору Кредитор здійснив прощення заборгованості Позичальника перед Кредитором за Договором у таких сумах: 53046347,56грн. - заборгованості за основним боргом; 24414124,22грн. - заборгованості за процентами; 9389804,10грн. - заборгованості за комісіями. Іншої заборгованості та інших невиконаних зобов`язань (в тому числі штрафних санкцій, пені або інших платежів) Позичальника перед Кредитором за Договором немає.

Як вбачається з довідки АТ "УКРСИББАНК" за вих. № 53-3-01/60358 від 03.06.2019, банк підтвердив, що станом на кінець дня 31 травня 2019 року кредиторська заборгованість ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" (код за ЄДРПОУ 37821544) перед АТ "УКРСИББАНК" (код ЄДРПОУ 09807750) складає: за Генеральним договором про кредитування № 11466260000 від 17 липня 2014 року за основним боргом - відсутня, за процентами - відсутня.

Згідно листа АТ "УКРСИББАНК" від 04.06.2019р. вих.№22/60447 банк повідомив боржника, що 31.05.2019р. АТ "УКРСИББАНК" здійснив продаж іноземної валюти, а саме 4 850 000,00 доларів США. Частина цієї суми, що була направлена на погашення кредитної заборгованості перед Банком, складає 4 350 000.00 доларів США. Еквівалент в гривні суми 4350 000,00 доларів США складає 116 691 360,00 гривень і був направлений на погашення кредитної заборгованості у відповідності до Додаткової угоди №8 до Генерального договору про кредитування №11466012000 від 17 липня 2014 р, та Додаткової угоди №6 до Генерального договору про кредитування №11466260000 від 17 липня 2014 р.

Крім того, листом за вих. № 22/66981 від 15.07.2019 УкрСиббанк підтвердив, що грошові кошти, сплачені ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" на виконання умов Додаткових угод від 28.05.2019 до Кредитних договорів № 11466012000 та № 11466260000 (обидва від 17.07.2014), укладених з АТ "УКРСИББАНК" , в тому числі включають в себе і суми компенсації судових витрат (судового збору), понесених АТ "УКРСИББАНК" при зверненні до Господарського суду Волинської області при розгляді, зокрема, і справи 903/764/18 (за позовом АТ "УКРСИББАНК" до ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" про стягнення заборгованості).

Згідно із ст. 202 ГК України господарське зобов`язання припиняється: виконанням, проведеним належним чином; зарахуванням зустрічної однорідної вимоги або страхового зобов`язання; у разі поєднання управненої та зобов`язаної сторін в одній особі; за згодою сторін; через неможливість виконання та в інших випадках, передбачених цим Кодексом або іншими законами. До відносин щодо припинення господарських зобов`язань застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 598 ЦК України зобов`язання припиняються частково або в повному обсязі на підставах встановлених договором або законом.

Згідно зі ст. 599 ЦК України зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

За приписами статті 605 ЦК України зобов`язання припиняється внаслідок звільнення (прощення боргу) кредитором боржника від його обов`язків, якщо це не порушує прав третіх осіб щодо майна кредитора.

Відповідно до ч.1 ст.559 ЦК України порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов`язання.

Статтею 327 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції.

Відповідно до положень ст. 160 ГПК України суд може внести виправлення до судового наказу, визнати його таким, що не підлягає виконанню або відстрочити чи розстрочити або змінити спосіб чи порядок його виконання в порядку, встановленому статтями 328 цього Кодексу.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 328 ГПК України суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, чи визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню. Суд визнає виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, якщо його було видано помилково або якщо обов`язок боржника відсутній повністю чи частково у зв`язку з його припиненням, добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин.

Законодавець чітко визначив підстави для визнання судом наказу таким, що не підлягає виконанню, а саме: помилкова видача наказу судом; відсутність у боржника обов`язку повністю або частково у зв`язку з добровільним виконанням обов`язку ним або іншою особою; інші причини.

Під помилковістю видання наказу розуміється видача виконавчого документу внаслідок помилки суду.

Під відсутністю обов`язку слід розуміти, що обов`язок боржника відсутній повністю чи частково у зв`язку з його припиненням, добровільним виконанням боржником чи іншою особою.

Під іншими причинами слід розуміти відсутність правових підстав у стягувача на здійснення будь-яких дій відносно боржника (стягнення, зобов`язання вчинити ті чи інші дії або утриматися від вчинення тощо), наприклад, у разі скасування чи зміни в апеляційному або в касаційному порядку чи за результатами перегляду за нововиявленими обставинами рішення, на підставі якого наказ було видано, якщо на момент таких скасування чи зміни наказ ще не було виконано повністю або частково.

Аналогічне роз`яснення наведено у п. 3.3 Постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року № 9 "Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України".

Враховуючи погашення ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" заборгованості за кредитом та інших платежів (в т.ч. витрат по сплаті судового збору) в добровільному порядку та часткове припинення зобов`язання у зв`язку із прощенням боргу Банком (Кредитором), обов`язок боржника (поручителя) - ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" щодо сплати в користь АТ "УКРСИББАНК" коштів згідно рішення суду від 20.05.2019р. у справі №903/764/18 відсутній. А тому наказ Господарського суду Волинської області № 903/764/18-1 від 24.06.2019 необхідно визнати таким, що не підлягає виконанню повністю.

Керуючись ст.ст. 160, 234, 235, 328 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ :

1. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" про визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню у справі №903/764/18 задовольнити.

2. Визнати наказ Господарського суду Волинської області №903/764/18-1 від 24.06.2019 року про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 34524327) на користь Акціонерного товариства «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) 174671307грн. 56коп. заборгованості, а також 616700грн. витрат по сплаті судового збору таким, що не підлягає виконанню повністю.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення відповідно до ст.235 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала може бути оскаржена до Північно-західного апеляційного господарського суду відповідно до ст.255 ГПК України в строк та порядку, встановленому ст. ст. 256, 257 ГПК України.

Повний текст ухвали складено 31.07.2019р.

Суддя О. Г. Слободян

Зареєстровано 31.07.2019
Оприлюднено 01.08.2019
Дата набрання законної сили 29.07.2019

Судовий реєстр по справі 903/764/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.07.2019 Господарський суд Волинської області Господарське
Ухвала від 18.07.2019 Господарський суд Волинської області Господарське
Судовий наказ від 24.06.2019 Господарський суд Волинської області Господарське
Рішення від 20.05.2019 Господарський суд Волинської області Господарське
Ухвала від 24.04.2019 Господарський суд Волинської області Господарське
Ухвала від 09.04.2019 Господарський суд Волинської області Господарське
Ухвала від 19.03.2019 Господарський суд Волинської області Господарське
Ухвала від 20.02.2019 Господарський суд Волинської області Господарське
Ухвала від 18.02.2019 Господарський суд Волинської області Господарське
Ухвала від 17.01.2019 Господарський суд Волинської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону