НЕТІШИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Провадження № 2-о/679/22/2019

Справа № 679/1051/19

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2019 року м.Нетішин

Нетішинський міський суд Хмельницької області у складі:

головуючого судді Стасюка Р.М.,

секретаря судового засідання Федорчук Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Нетішин цивільну справу за заявою ОСОБА_1 про встановлення факту родинних відносин, де заінтересованими особами виступають: ОСОБА_2 , Харпацька сільська рада Гайсинського району Вінницької області,-

В С Т А Н О В И В:

Заявник ОСОБА_1 звернувся до Нетішинського міського суду Хмельницької області із вказаною заявою мотивуючи її тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 померла ОСОБА_3 . При житті ОСОБА_3 склала заповіт, яким заповіла майно зокрема: житловий будинок зі всіма господарськими будівлями та присадибні земельні ділянки загальною площею 0,2500 га, кадастровий № НОМЕР_1 , загальною площею 0,0767 га, кадастровий № НОМЕР_2 , що розташований по АДРЕСА_1 рідному внукові ОСОБА_1 також, склала заповіт, яким заповіла - земельну ділянку загальною площею 2,2605 га; майновий пай в сумі 2830 грн. батькові заявника - ОСОБА_2 , рідному сину померлої - спадкодавиці ОСОБА_3 .

Після її смерті у встановлений законом строк ОСОБА_1 звернувся до нотаріальної контори із заявою про прийняття спадщини, однак в ході оформлення документів на прийняття спадщини було виявлено неповноту відомостей, які б свідчили про те, що ОСОБА_3 являється рідною матір`ю ОСОБА_2 та відповідно рідною бабусею ОСОБА_4 . Також виявлені розбіжності у правовстановлюючих документах, а саме: у Свідоцтві про смерть прізвище спадкодавиці зазначено ОСОБА_3 , що не збігається із прізвищем її сина, тобто, його батька, який зазначений у паспорті ОСОБА_2 і відповідно з прізвищем, рідного внука, який зазначений у паспорті - ОСОБА_1 .

Вказані розбіжності у написанні прізвищ виникли у зв`язку з розірванням шлюбу між спадкодавицею ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , шлюб між якими було укладено 10.07.1952 року, зареєстрований виконавчим комітетом Степаської сільської ради Гайсинського району Вінницької області, актовий запис №7. При цьому, документ, що посвідчує розірвання шлюбу був втрачений. Крім того, прізвище після державної реєстрації шлюбу було обрано ОСОБА_6 , а після розірвання шлюбу ОСОБА_3 , існує необхідність доведення родинних відносин між ОСОБА_3 (після укладення шлюбу - ОСОБА_6 , після розірвання шлюбу ОСОБА_3 ) її рідним сином ОСОБА_2 та відповідно її рідним внуком ОСОБА_1 .

Вказані обставини є перешкодою для заявника ОСОБА_7 та заінтересованої особи ОСОБА_2 в оформленні у нотаріуса спадкових прав на належне їм спадкове майно.

Таким чином, заявник просить встановити юридичний факт, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає: АДРЕСА_2 є рідним сином ОСОБА_3 , що померла ІНФОРМАЦІЯ_1 в с.Харпачка Гайсинського району Вінницької області, про що 27.12.2018 року зроблено відповідний актовий запис №15, а також встановити юридичний факт, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає: АДРЕСА_3 є рідним внуком ОСОБА_3 , що померла ІНФОРМАЦІЯ_1 в с.Харпачка Гайсинського району Вінницької області, про що 27.12.2018 року зроблено відповідний актовий запис №15.

Встановлення даних фактів необхідно заявнику для оформлення спадщини, яка відкрилась після смерті ОСОБА_3 .

Заявник ОСОБА_1 подав до суду заяву, в якій просить розгляд справи проводити у його відсутності, вимоги заяви підтримує.

Заінтересована особа - ОСОБА_2 24.07.2019 року подав до суду заяву, в якій просить розгляд справи проводити за його відсутності, вимоги заявника підтримує та просить їх задовольнити.

Представник заінтересованої особи Харпацька сільська рада Гайсинського району Вінницької області сільський голова - Демчук О.Г. в судове засідання не з`явився, але надіслав на адресу суду заяву, в якій просить розгляд справи проводити у його відсутності, зазначивши, що вимоги заяви ОСОБА_1 підтримує та не заперечує щодо їх задоволення.

Суд, дослідивши матеріали справи, оцінивши докази в їх сукупності, приходить до висновку, що заява підлягає задоволенню з наступних міркувань.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 293 ЦПК України суд розглядає справи про встановлення факту, що мають юридичне значення.

Відповідно до п.1 ч.1 та ч.2 ст. 315 ЦПК України, передбачено, що суд розглядає справи про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами.

Частиною 2 ст. 315 ЦПК України встановлено, що у судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Згідно з положеннями ч.1 ст.1217 ЦК України, спадкування здійснюється за законом або за заповітом.

Як вбачається з свідоцтва про народження померлої ОСОБА_3 , остання народилася ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Як вбачається з витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу із зазначенням відомостей про другого з подружжя, що ОСОБА_5 та ОСОБА_3 10.07.1952 року зареєстрували шлюб у виконавчому комітеті Степаської сільської ради Гайсинського району Вінницької області, про що було зроблено актовий запис №7. Після реєстрації шлюбу ОСОБА_3 було присвоєно прізвище чоловіка ОСОБА_8 .

Так, відповідно до свідоцтва про народження серії НОМЕР_3 виданого 04.08.1956 року російською мовою ОСОБА_9 , родился ІНФОРМАЦІЯ_2 года в с.Харпачка Гайсинского района Винницкой области, о чем в книге записей актов гражданського состояния о рождении произведена соответствующая запись за №23 . Крім того, судом встановлено, що батьками ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в графі батько зазначено російською мовою ОСОБА_10 в графі мати російською мовою ОСОБА_11 .

Згідно свідоцтва про народження серії НОМЕР_4 виданого повторно 19.03.2016 року російською мовою ОСОБА_1 , родился ІНФОРМАЦІЯ_5 в п.Погребы Брасовского района Брянской области, о чем составлена запись акта о рождении №25 . З вказаного свідоцтва про народження встановлено, що батьками ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в графі батько зазначено російською мовою ОСОБА_9 в графі мати російською мовою ОСОБА_12 .

Згідно свідоцтва про смерть серії НОМЕР_5 судом встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , померла ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до заповіту від 19.09.2016 року встановлено, що ОСОБА_3 на випадок своєї смерті зробила розпорядження відповідно до якого житловий будинок зі всіма господарськими будівлями та присадибні земельні ділянки загальною площею 0,2500 га, кадастровий № НОМЕР_1 (свідоцтво про право власності на нерухоме майно, серія НОМЕР_6 від 08.12.2015 року, індексний №49276456), загальною площею 0,0767 га, кадастровий № НОМЕР_2 (Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія НОМЕР_7 від 08.12.2015 р., індексний №49277525), що розташований по АДРЕСА_1 , заповідає ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказаний заповіт посвідчено секретарем виконавчого комітету Харпацької сільської ради Гайсинського району Вінницької області Урядник В.Л. та зареєстровано у реєстрі за №32.

Відповідно до заповіту від 19.09.2016 року встановлено, що ОСОБА_3 на випадок своєї смерті зробила розпорядження відповідно до якого земельну ділянку загальною площею 2,2605 га посвідчену державним актом право власності на земельну ділянку серія НОМЕР_8 від 20.09.2004 року, реєстраційний №245, майновий пай в сумі 2830 гривень, посвідчений свідоцтво про право власності на майновий пай члена КСП Прогрес с.Харпачка (майновий сертифікат) серія BI НОМЕР_9 від 20.05.2002 року, заповідає ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказаний заповіт посвідчено секретарем виконавчого комітету Харпацької сільської ради Гайсинського району Вінницької області Урядник В.Л. та зареєстровано у реєстрі за №33.

Як вбачається з довідки виданої 01.08.2016 року виконавчим комітетом Харпацької сільської ради Гайсинського району Вінницької області за №520, про те, що згідно господарської книги №1 особовий рахунок 75 житловий будинок АДРЕСА_1 відноситься до суспільної групи колгоспників, в якій зазначено головою двору ОСОБА_3 ,1931 року народження.

Згідно виписки з погосподарської книги №1 виданої 03.08.2016 року виконавчим комітетом Харпацької сільської ради Гайсинського району Вінницької області за №530 ОСОБА_3 зазначена головою домогосподарства по АДРЕСА_1 .

Відповідно до копії довідки про причину смерті №657 виданої 27.12.2018 року лікарем Гундяк ОСОБА_13 . КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги Гайсинської районної ради ОСОБА_3 померла у віці 87 років ІНФОРМАЦІЯ_1 , причина смерті ішемічна хвороба серця атеросклеротичний кардіосклероз.

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №49276512 від 08.12.2015 року ОСОБА_3 належала на праві приватної власності земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_1 площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Згідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-0504756262016 від 11.08.2016 року ОСОБА_3 належала земельна ділянка на праві приватної власності кадастровий номер НОМЕР_2 площею 0,0767 га, для ведення особистого селянського господарства.

З Державного акту на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_8 від 29.05.2003 року за №265 вбачається, що ОСОБА_3 була власником земельної ділянки площею 2,2605 га розташованої на території Харпацької сільської ради Гайсинського району Вінницької області, цільове призначення вказаної ділянки ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

З наведеного вбачається, що ОСОБА_3 народилася та прожила в с.Харпачка Гайсинського району Вінницької області, там у неї ІНФОРМАЦІЯ_7 народився рідний син ОСОБА_9 , у якого з часом ІНФОРМАЦІЯ_8 народився син - ОСОБА_1 , який є рідним онуком для померлої ОСОБА_3 .

Відповідно до п.7 Постанови Пленуму Верховного Суду України №5 Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення від 31.03.1995 року, суд вправі розглядати справи про встановлення родинних відносин, коли цей факт безпосередньо породжує юридичні наслідки, наприклад, якщо підтвердження такого факту необхідне заявникові для одержання в органах, що вчиняють нотаріальні дії, свідоцтва про право на спадщину або інших спадкових прав.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає необхідним задовольнити заяву та встановити факт родинних відносин, що ОСОБА_3 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 являється рідною матір`ю ОСОБА_9 та рідною бабою ОСОБА_1 , оскільки законом не передбачено іншого порядку встановлення даного факту і заявником надано достатньо доказів для підтвердження даного факту.

На підставі ст.ст. 4, 12, 48, 76, 81, 258, 259, 263-268, 293, 315 ЦПК України, керуючись постановою Пленуму Верховного Суду України №5 Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення від 31.03.1995 року, суд,-

У Х В А Л И В:

Заяву ОСОБА_1 про встановлення факту родинних відносин, де заінтересованими особами виступають: ОСОБА_2 , Харпацька сільська рада Гайсинського району Вінницької області задовольнити.

Встановити факт родинних відносин, а саме, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є рідним сином ОСОБА_3 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 в с.Харпачка Гайсинського району Вінницької області, про що 27.12.2018 року складено відповідний актовий запис №15.

Встановити факт родинних відносин, а саме, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є рідним внуком ОСОБА_3 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 в с.Харпачка Гайсинського району Вінницької області, про що 27.12.2018 року складено відповідний актовий запис №15.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Хмельницького апеляційного суду через Нетішинський міський суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його проголошення має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Повний текст рішення складено 31 липня 2019 року.

Заявник: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , місце проживання: АДРЕСА_4 .

Заінтересована особа: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_11 , місце проживання: АДРЕСА_5 .

Заінтересована особа: Харпацька сільська рада Гайсинського району Вінницької області, ЄДРПОУ 04330266, юридична адреса: вул.Центральна,5, с.Харпачка Гайсинського району Вінницької області, 23742.

Головуючий Р.М. Стасюк

Дата ухвалення рішення 31.07.2019
Оприлюднено 02.08.2019

Судовий реєстр по справі 679/1051/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 31.07.2019 Нетішинський міський суд Хмельницької області Цивільне
Ухвала від 16.07.2019 Нетішинський міський суд Хмельницької області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 679/1051/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону