ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.: (057) 702-07-99, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua

У Х В А Л А

ПРО ВІДКЛАДЕННЯ ПІДГОТОВЧОГО ЗАСІДАННЯ

24.07.2019 Справа № 905/1025/18

Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Сковородіної О.М., судді Говоруна О.В., судді Зекунова Е.В.

секретар судового засідання Корецька А.П.

розглянувши матеріали справи за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Краснолиманське" (85310, Донецька область, м. Покровськ, м. Родинське, ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська"; код ЄДРПОУ 32281519)

до відповідача: Державного підприємства "Вугільна компанія "Краснолиманська" (85310, Донецька область, м.Покровськ, м.Родинське, вул.Перемоги, 9; код ЄДРПОУ 31599557)

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (01601, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 30).

про відшкодування збитків в сумі 2 829 238 464 грн.

за участю представників сторін:

від позивача: Петренко Н.О. - адвокат

від відповідача: не з`явився

від третьої особи: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

В провадженні господарського суду Донецької області знаходиться справа №905/1025/18 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Краснолиманське" до відповідача Державного підприємства "Вугільна компанія "Краснолиманська" про відшкодування збитків (упущеної вигоди) в сумі 2 829 238 464 грн.

Ухвалою суду від 25.06.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі 905/1025/18; справу №905/1025/18 вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження.

Ухвалами суду від 12.09.2018 у справі №905/1025/18 призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено Донецькому науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та зупинено провадження у справі.

Ухвалами суду від 16.05.2019 поновлено провадження у справі 905/1025/18; розгляд справи продовжено зі стадії підготовчого провадження; призначено справу №905/1025/18 до колегіального розгляду у складі трьох суддів.

Ухвалою суду від 18.07.2019 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 24.07.2019; втретє встановлено строк Міністерству енергетики та вугільної промисловості України для надання суду письмових пояснень по суті; явка представника Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у підготовче засідання 24.07.2019 визнана обов`язковою.

23.07.2019 на електронну адресу суду від Міністерства енергетики та вугільної промисловості України надійшло клопотання про проведення судового засідання без участі їх представника.

Зазначене клопотання надійшло на електронну адресу без накладення електронного цифрового підпису.

Положеннями ст. 7 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" передбачено, що оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов`язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги".

Відповідно до п.1.5.6. Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої Наказом Державної судової адміністрації України від 20.02.2013 №28, електронний лист є офіційним, якщо містить вкладення з текстом офіційного документа у вигляді файлу, скріпленого електронним цифровим підписом.

За таких обставин, суд не може вважати дане клопотання оригіналом документу.

23.07.2019 на адресу суду надійшли пояснення по суті спору від Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, в яких, зокрема, зазначили, що у 2003 році Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (на той час - Мінпаливенерго) погодило надання Товариству з обмеженою відповідальністю "Краснолиманське" спеціального дозволу на користування надрами на полі діючої шахти "Краснолиманська" по вугільних пластах m 4 2 , 1 3 , k 5 +k 5в на 19 років. Однією з умов погодження надання даного дозволу є подання Товариством з обмеженою відповідальністю "Краснолиманське" щорічної звітності по запасах та втратах вугілля (форми звітності 5-ГР, 1-ПЗ, 11-ШРП) до Департаменту вугільної промисловості Міністерства. Однак, протягом періоду за 2014 та за 2015 роки Товариство з обмеженою відповідальністю "Краснолиманське" не надавало зазначені щорічні звіти. В звіті (форма 5-ГР) за 2016 рік зазначено обсяг видобутку вугілля саме Товариством з обмеженою відповідальністю "Краснолиманське", а у звітах Державного підприємства "Вугільна компанія "Краснолиманська" за 2014,2015 та 2016 роки відображені лише обсяги вугілля видобуті на гірничому відводі державного підприємства. Тому, у Міністерства відсутня інформація щодо видобування державною шахтою вугілля на гірничому відводі товариства протягом 2014-2016 років. Також, Міністерство в своїх поясненнях зазначило, що відповідно до чинного Статуту Державного підприємства "Вугільна компанія "Краснолиманська" відносини підприємства з іншими підприємствами здійснюється на підставі договорів, а Міненерговугілля не наділено повноваженнями щодо погодження/контролю умов договорів, укладених між суб`ктами господарювання.

24.07.2019 через канцелярію суду від представника позивача надійшли додаткові письмові пояснення щодо відсотку рентабельності продукції, застосованого при розрахунку ціни позову, в яких зазначено, що вказаний процент, розраховано на підставі даних звіту про фінансові результати за 1 півріччя 2018 повний розрахунок якого наведено в інформаційній довідці, яка додається до цього пояснення.

Також, через канцелярію суду від позивача надійшов супровідний лист з додатками, а саме: 1) засвідчена копія опису вилучених документів - оригіналів декларацій екологічного податку; оригіналів банківських документів за 2014; оригіналів банківських документів за 2015; оригіналів банківських документів за 2016; книги руху, оригінали; договори; документація до договорів за 2014; документація до договорів за 2016; документація до договорів за 2015; договори з додатками; виписані податкові накладні; посвідчення про якість вугілля з додатками; первинних документів і бугалтерської звітності; первинних документів; податкової звітності по ПДВ та прибутку; авансових звітів з додатками; оригіналів документів за придбання ТМЦ від постачальників з додатками; оригіналів документів по витратам ТМЦ з додатками; дорожні листи та заявки та 2) завірена копія протоколу обшуку від 11.10.2018.

Від відповідача через канцелярію суду 24.07.2019 надійшло клопотання про розгляд справи за відсутності їх представника у зв`язку з його зайнятістю в іншому судовому процесі.

У підготовче засідання 24.07.2019 з`явився представник позивача, який зазначив, що не ознайомлювавя з поясненнями, що надійшли від Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Суд оголосив короткострокову перерву для ознайомлення позивачем з вказаними поясненнями.

Після оголошеної перерви представник позивача в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про відкладення розгляду справи № 905/1025/18 враховуючи необхідність додаткового часу для підготовки правової позиції у справі після ознайомлення з поясненнями третьої особи.

Пунктом 3 частиною 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд відкладає підготовче засідання у випадках, зокрема, інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Враховуючи, що представник позивача вважає за необхідне надати додаткові пояснення по суті справи. Також, в зв`язку з надходженням від третьої особи пояснень за якими стверджується, що відповідач подавав звіти за 2014, 2015, 2016, в яких видобуток на гірничому відводі державного підприємства за 2014 рік - 586 тис. т, з них по пл. 1 3 , - 399 тис. т та по пл. k 5 +k 5в - 187 тис. т, за 2015 рік - 395 тис. т, з них по пл. 1 3 - 120 тис. т та по пл. k 5 +k 5в - 275 тис. т, за 2016 рік - 252 тис. т тільки по пласту k 5 +k 5в - у зв`язку з доробкою запасів вугілля державної шахти по пласту 1 3 , суд вважає за необхідне отримати від Державного підприємства "Вугільна компанія "Краснолиманська" пояснення щодо наявності (відсутності) акту гірничого відводу у 2014-2016 по пластам 1 3 , k 5 +k 5в та відкладає підготовче засідання в межах строків визначених в Господарському процесуальному кодексі України.

У разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва (частина 7 статті 183 Господарського процесуального кодексу України).

Керуючись ст.ст. 183, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання на 09.09.2019 року о 14:00 год. Засідання відбудеться в приміщенні суду, за адресою: м.Харків, пр. Науки, 5, каб. №305.

2. Відповідачу у строк до 08.09.2019 надати суду письмові пояснення з доказами, що їх підтверджують про наявність (відсутність) у Державного підприємства "Вугільна компанія "Краснолиманська" акту гірничого відводу у 2014-2016 по пластах 1 3 , k 5 +k 5в , розташованих у Красноармійському районі Донецької області і позначених на копії топографічного плану кутовими точками: І, ІІ, ІІІ, IV, V, VI, VII, IX, X...XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, а також, на геологічних картах і вертикальних розрізах по лініях I-I`, II-II`, III-III`.

3. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua .

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя О.М. Сковородіна

Суддя О.В. Говорун

Суддя Е.В. Зекунов

Зареєстровано 02.08.2019
Оприлюднено 05.08.2019
Дата набрання законної сили 24.07.2019

Судовий реєстр по справі 905/1025/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 23.10.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 23.10.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 07.10.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 26.09.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 09.09.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 24.07.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 19.07.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 18.07.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 11.07.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 10.07.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 18.06.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 03.06.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 16.05.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 16.05.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 16.05.2019 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону