КРАМАТОРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 234/13084/19

Провадження № 1-кс/234/6041/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2019 року Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області - Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю: прокурора -Кондратюка О.О.

захисника - адвоката Сириці І.О.

підозрюваного - ОСОБА_1

розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську (з місцем постійної дислокації у м.Краматорську) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь ДБР Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Майорко Миколи Олександровича у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань за №12019130240000041 від 07.01.2019 року про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та строків дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України у відношенні:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Ташкент Узбекістан, громадянина України, не одруженого, неповнолітніх дітей на утриманні не має, працюючого командиром взводу №1 роти тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції в Луганській області Департаменту патрульної поліції, з вищою освітою, раніше не судимого, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,

- підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.162, ч.2 ст.365 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 серпня 2019 року прокурор Майорко М.О. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області з клопотанням про продовження дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську, перебуває кримінальне провадження № 12019130240000041 від 07.01.2019 за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 162 КК України, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до наказу начальника Департаменту патрульної поліції НПУ № 881 о/с від 17.09.2018 лейтенанта поліції ОСОБА_1 призначено на посаду командира взводу № 1 роти тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції в Луганській області Департаменту патрульної поліції.

Завдання, обов`язки, повноваження та відповідальність командира взводу роти тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції в Луганській області Департаменту патрульної поліції ОСОБА_1 передбачені Посадовою інструкцією інспектора взводу роти тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції в Луганській області Департаменту патрульної поліції, затвердженої наказом Департаменту патрульної поліції від 13.07.2018 № 3202.

Відповідно до п. 5 розділу І Загальні положення вказаної Посадової інструкції у своїй діяльності командир взводу роти ТОРкерується Конституцією України, Законом України Про Національну поліцію , Законом України Про запобігання корупції , та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положенням Департаменту та Управління, наказами Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України, цією Інструкцією, іншими наказами, розпорядженнями та дорученнями керівництва.

Згідно пункту 2 розділу ІІ Завдання та обов`язки вказаної Посадової інструкції інспектор взводу роти ТОР зобов`язаний, зокрема:

п.п. 2, - організовувати та особисто здійснювати контроль за виконанням посадових обов`язків поліцейськими взводу роти ТОР;

п.п. 5, - брати участь в організації роботи особового складу та нести персональну відповідальність за виконання покладених завдань;

п.п. 16, - неухильно дотримуватись положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність патрульної поліції, а також Присяги поліцейського;

п.п. 18, - вживати заходів для запобігання порушень законності і службової дисципліни особовим складом. У випадку їх вчинення негайно доповідати командиру роти ТОР і організовувати проведення службової перевірки.

Пунктом 2 розділу IVПосадової інструкції визначено, щокомандир взводу роти ТОР несе кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність відповідно до законодавства.

Відповідно до положень Закону України Про Національну поліцію командир взводу № 1 роти тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції в Луганській області Департаменту патрульної поліції ОСОБА_1 під час виконання своїх завдань забезпечує дотримання прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, і сприяють їх реалізації. Обмеження прав і свобод людини допускається виключно на підставах та в порядку, визначених Конституцією і законами України, за нагальної необхідності і в обсязі, необхідному для виконання завдань поліції.

Згідно з ст. 2 Закону України Про державний захист працівників суду та працівників правоохоронних органів від 23.12.1993 ОСОБА_1 , займаючи на час вчинення кримінального правопорушення означену посаду в правоохоронній системі, був представником влади - службовою особою правоохоронного органу, що мав владні повноваження та виконував службові обов`язки, визначені Законом України Про Національну поліцію .

Відповідно до ст.1 Закону України Про Національну поліцію № 580-VIII від 02.07.2015, Національна поліція України - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сфері охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави (п. 2 ч. 1 ст. 2 Закону України Про Національну поліцію ).

Таким чином, ОСОБА_1 здійснював функції представника влади та відповідно до примітки ч. 1 ст. 364 КК України був службовою особою.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України Про Національну поліцію , під час виконання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, і сприяє їх реалізації.

Обмеження прав і свобод людини допускається виключно на підставах та в порядку, визначених Конституцією і законами України, за нагальної необхідності і в обсязі, необхідному для виконання завдань поліції, згідно до ч. 2 ст.7 Закону України Про Національну поліцію .

Згідно ч. 4 ст. 7 Закону України Про Національну поліцію , поліцейським за будь-яких обставин заборонено сприяти, здійснювати, підбурювати або терпимо ставитися до будь-яких форм катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання.

Відповідно до ст. 8 Закону України Про Національну поліцію , поліція діє виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 13 Закону України Про Національну поліцію у складі поліції функціонує патрульна поліція.

В свою чергу, відповідно до ст. 18 Закону України Про Національну поліцію поліцейський зобов`язаний: неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського; професійно виконувати свої службові обов`язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов`язків, наказів керівництва; поважати і не порушувати прав і свобод людини.

Відповідно до ст. 23 Закону України Про Національну поліцію , поліція відповідно до покладених на неї завдань, зокрема: здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень; виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення.

Згідно ст. 29 Закону України Про Національну поліцію , поліцейський захід - це дія або комплекс дій превентивного або примусового характеру, що обмежує певні права і свободи людини та застосовується поліцейськими відповідно до закону для забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень.

Поліцейський захід застосовується виключно для виконання повноважень поліції. Обраний поліцейський захід має бути законним, необхідним, пропорційним та ефективним.

Обраний поліцейський захід є законним, якщо він визначений законом. Поліцейському заборонено застосовувати будь-які інші заходи, ніж визначені законами України. Обраний поліцейський захід є необхідним, якщо для виконання повноважень поліції неможливо застосувати інший захід або його застосування буде неефективним, а також якщо такий захід заподіє найменшу шкоду як адресату заходу, так і іншим особам.

Відповідно до ст. 30 Закону України Про Національну поліцію , поліція для охорони прав і свобод людини, запобігання загрозам публічній безпеці і порядку або припинення їх порушення також застосовує в межах своєї компетенції поліцейські превентивні заходи та заходи примусу, визначені цим Законом.

Також, відповідно до ч. 2 ст. 31 Закону України Про Національну поліцію , під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов`язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи.

Пунктами 1, 2 ч. 1 ст. 42 Закону України Про Національну поліцію визначено, що поліція під час виконання повноважень, визначених цим Законом, уповноважена застосовувати такі заходи примусу як фізичний вплив (силу) та застосування спеціальних засобів.

Частиною 2 ст. 42 Закону України Про Національну поліцію визначено, що фізичним впливом є застосування будь-якої фізичної сили, а також спеціальних прийомів боротьби з метою припинення протиправних дій правопорушників.

Згідно з ч. 1 ст. 43 Закону України Про Національну поліцію , поліцейський зобов`язаний заздалегідь попередити особу про застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї і надати їй достатньо часу для виконання законної вимоги поліцейського, крім випадку, коли зволікання може спричинити посягання на життя і здоров`я особи чи та/або поліцейського або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, що склалася, таке попередження є невиправданим або неможливим.

Відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України Про Національну поліцію , вид та інтенсивність застосування заходів примусу визначаються з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 44 Закону України Про Національну поліцію , поліцейський може застосовувати фізичну силу, у тому числі спеціальні прийоми боротьби (рукопашного бою), для забезпечення особистої безпеки або/та безпеки інших осіб, припинення правопорушення, затримання особи, яка вчинила правопорушення, якщо застосування інших поліцейських заходів не забезпечує виконання поліцейським повноважень, покладених на нього законом.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 45 Закону України Про Національну поліцію ,кайданки та інші засоби обмеження рухомості застосовуються: до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір поліцейському або намагається втекти; під час затримання особи; під час конвоювання (доставляння) затриманого або заарештованого; якщо особа своїми небезпечними діями може завдати шкоду собі і оточуючим; проведення процесуальних дій з особами у випадках, коли вони можуть створити реальну небезпеку оточуючим або собі.

Частиною 1 ст. 62 Закону України Про Національну поліцію визначено, що поліцейський під час виконання покладених на поліцію повноважень є представником держави.

Відповідно до ст. 3 Конституції України, людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Згідно ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 28 Конституції України, ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно ст. 55 Конституції України, кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Відповідно до ст.ст. 3, 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України №475/97-ВР від 17.07.1997, нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність.

Таким чином, нехтуючи вищезазначеними нормами чинногозаконодавства,а також діючи в порушення основних засаднормативно-правових актів, які регулюють службу в поліції та гарантують конституційні права та свободи громадян, працівник поліції ОСОБА_1 являючись працівником правоохоронного органу, умисно вчинив дії, які явно виходять за межі наданих йомуправ та повноважень,якщо вони супроводжувалися насильством, застосуванням спеціальних засобів та болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, за наступних обставин.

Так, у відповідності до Розстановки сил та засобів управління патрульної поліції в Луганській області роти тактико-оперативного реагування (ТОР), затвердженої начальником УПП в Луганській області ДПП 06.01.2019, з 08:00 06.01.2019 до 20:00 06.01.2019 у містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Новодружевськ, на службовому автомобілі RenaultDuster НОМЕР_2 у складі зміни Т1 несли службу командир взводу № 1 роти тактико-оперативного реагування управління в Луганській області ДПП ОСОБА_1 , інспектор взводу № 2 роти тактико-оперативного реагування управління в Луганській області ДППОСОБА_3 та інспектор взводу № 1 роти тактико-оперативного реагування управління в Луганській області ДПП ОСОБА_2

06.01.2019, приблизно о 18 год. 35 хв. ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , у зв`язку з виконанням службових обов`язків, знаходились на автодорозі по вулиці Гоголя, м. Новодружевськ Луганської області, де несли службу на службовому автомобілі RenaultDuster НОМЕР_2, перебуваючи в однострої, обладнаному знаками належності до Національної поліції України, озброєні вогнепальною зброєю (пістолет Форт 17, АКС-74У), спеціальними засобами (засобами обмеження рухомості), а також екіпіровані засобами індивідуального захисту (захисні бронежилети).

У вказаний час, повз них по вул. Гоголя, даного населеного пункту проїхав автомобіль TOYOTA Land CRUISER 150 , державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , в салоні якого знаходилися двоє його малолітніх дітей. Після чого, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 почали здійснювати рух на службовому автомобілі за напрямком руху автомобіля ОСОБА_6 , ввімкнувши спеціальний звуковий сигнальний пристрій та проблискові маячки синього та червоного кольору, чим наказали ОСОБА_6 зупинити транспортний засіб.

Побачивши та почувши вказані спеціальні сигнали працівників поліції, ОСОБА_6 о 18 год. 39 хв. 06.01.2019, зупинився біля в`їзних воріт будинку АДРЕСА_2, в якому мешкає раніше знайомий йому ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 підійшли до ОСОБА_6 , який перебував за кермом свого автомобіля. На підставі пункту 2.4 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 (із відповідними змінами та доповненнями) ОСОБА_2 пред`явив вимогу ОСОБА_6 про пред`явлення для перевірки документів, а саме посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії та реєстраційний документ на транспортний засіб.

ОСОБА_6 , усвідомлюючи владні повноваження ОСОБА_2 , як співробітника поліції, погодився на вимогу останнього та, вийшовши з автомобілю добровільно надав відповідні документи для перевірки. В цей час із домоволодіння АДРЕСА_2 , відкривши в`їзні ворота, вийшов ОСОБА_7 та його дружина ОСОБА_8 , яка забрала двох малолітніх дітей ОСОБА_6 та завела їх до свого будинку.

О 18 год. 55 хв. до вказаного місця, де відбувалась розмова між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та працівниками поліції ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 підійшов ОСОБА_9 , який почав здійснювати відеофіксацію на власний мобільний телефон, не втручаючись у хід розмови.

Приблизно о 18 год. 57 хв. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що вони не є затриманими працівниками поліції, зайшли у двір домоволодіння АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_7 на праві приватної власності, з його попереднього дозволу, з метою занести особисті речі ОСОБА_6 до будинку та повернутися до працівників поліції. При цьому, документи ОСОБА_6 залишились для перевірки у ОСОБА_2 .

Після цього, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , будучи працівниками правоохоронного органу, діючи зі спільним умислом, вирішили здійснити затримання ОСОБА_6 , не маючи на те правових підстав.

Реалізовуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на перевищення влади та службових повноважень із використанням фізичного насильства, тобто на умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих їм повноважень, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , будучи працівниками правоохоронного органу, діючи умисно, явно виходячи за межі наданих їм прав та повноважень, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, всупереч волі законного володільця ОСОБА_7 , за відсутності визначених законом підстав, незаконно проникли до іншого володіння особи, а саме на територію огородженого забором двору домоволодіння АДРЕСА_2 , за вище вказаною адресою.

Після чого ОСОБА_2 ,перебуваючи на території двору, грубо порушуючи вимоги ст. 44 Закону України Про Національну поліцію , не оголосивши попередження ОСОБА_6 про застосування щодо нього фізичної сили, усвідомлюючи, що ОСОБА_6 жодного опору не чинить та не становить суспільної небезпеки, наніс удар правою ногою по ступням ОСОБА_6 , тим самим підбивши останньому ноги від чого ОСОБА_6 втратив рівновагу та впав на коліна на землю вкритою снігом. Після цього, ОСОБА_2 , продовжуючи свої протиправні дії, умисно наніс ОСОБА_6 один удар кулаком правої руки в область носа, чим спричинив йому тілесні ушкодження, у вигляді забою та садна спинки носу.

В цей час до ОСОБА_6 та ОСОБА_2 , підійшов ОСОБА_7 та висловив вимогу про припинення вчинення ОСОБА_2 протиправних дій. Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_2 , будучи працівником правоохоронного органу, явно виходячи за межі наданих йому прав та повноважень, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, не оголосивши попередження ОСОБА_7 про застосування щодо нього фізичної сили, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 знаходячись за місцем власного проживання, не вчиняє жодних правопорушень та не чинить йому опору, грубо порушуючи ст. 44 Закону України Про Національну поліцію , умисно наніс ОСОБА_7 один удар головою в область носа, від чого ОСОБА_7 втратив рівновагу та впавши на спину, вдарився головоюоб землю вкриту снігом.

В результаті вищезазначених протиправних дій потерпілий ОСОБА_7 отримав тілесні ушкодження, у вигляді забою носу; забою шийної ділянки хребта; симпато-адреналовий криз (ситуаційно обумовлений); виражений астено-вегетативний синдром; помірно виражена вестибулопатія.

Після чого, коли ОСОБА_7 підвівся з землі ОСОБА_1 , продовжуючи реалізацію свого спільного з ОСОБА_2 злочинного умислу, будучи працівником правоохоронного органу, явно виходячи за межі наданих йому прав та повноважень, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, не оголосивши попередження ОСОБА_7 про застосування щодо нього фізичної сили, не надавши останньому часу та можливості для виконання вимоги поліцейського, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 жодного опору не чинить та не становить суспільної небезпеки, грубо порушуючи ст. 44 Закону України Про Національну поліцію , схопив за правий рукав одягненої на ОСОБА_7 куртки та почав тягнути за неї, намагаючись витягти ОСОБА_7 за територію двору, внаслідок чого відірвав вказаний рукав.

У цей час ОСОБА_3 , знаходячись на АДРЕСА_2, біля воріт вказаного домоволодіння АДРЕСА_2 , взяв до рук вогнепальну автоматичну зброю АКС-74У, привів її у готовність, дославши патрон у патронник, та спрямував її у бік ОСОБА_9 , висловивши йому вимогу, щоб останній не наближався у бік вказаного двору, при цьому усвідомлюючи, що ОСОБА_9 опору та інших жодних протиправних дій не вчиняє, та ніякого відношення до здійснення затримання ОСОБА_6 іншими працівниками поліції не має. У свій час, ОСОБА_9 , усвідомлюючи владні повноваження ОСОБА_3 , як співробітника поліції, виконав наказ останнього, зупинився та залишився стояти біля ОСОБА_3 .

В подальшому о 19 год. 00 хв. ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , продовжуючи свої спільні протиправні дії, спрямовані на перевищення влади та службових повноважень із використанням фізичного насильства, схопили ОСОБА_6 під руки й ноги та витягли останнього з двору домоволодіння АДРЕСА_2 , даного населеного пункту. Дотягнувши ОСОБА_6 до службового автомобілю RenaultDuster НОМЕР_2, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 кинули ОСОБА_6 , внаслідок чого останній вдарився лівою стороною голови об землю.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на затримання ОСОБА_6 , ОСОБА_2 порушуючи вимоги ст. 44 Закону України Про Національну поліцію , здійснив загин правої руки ОСОБА_6 за спину коли він лежав на землі, придавлюючи його коліном правої ноги в спину. Після чого ОСОБА_2 , діючи умисно, наніс удар ліктем лівої руки в область лівого вуха ОСОБА_6 .

Продовжуючи спільний з ОСОБА_1 злочинний умисел, ОСОБА_2 , діючи умисно, грубо порушуючи ст. 45 Закону України Про Національну поліцію , не оголосивши попередження ОСОБА_6 про застосування щодо нього спеціальних засобів, усвідомлюючи, що ОСОБА_6 в такому положенні не може чинити йому опору, надягнув на зап`ястя рук ОСОБА_6 пластиковий засіб обмеження рухомості, а ОСОБА_1 затягнув вказаний засіб обмеження рухомості, щоб ОСОБА_6 не зміг звільнитись, тим самим ОСОБА_2 та ОСОБА_1 вчинили болісні й такі, що ображають особисту гідність потерпілого ОСОБА_6 дії.

Після чого, ОСОБА_2 почав заводити ОСОБА_6 обидві його руки з одягненими на них пластиковими засобами обмеження рухомості за голову, завдавши гострого фізичного болю та страждань потерпілому ОСОБА_6 . Надалі ОСОБА_2 наніс ОСОБА_6 удар правою ногою в область лівої ділянки попереку.

Врезультаті вищезазначених протиправних дій ОСОБА_6 спричинено тілесні ушкодження, у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, вираженогоастено-вегетативного синдрому, синдромуликворноїдисциркуляції, забою м`яких тканин обличчя, забою, синців лівої підвздошної області та лівого стегна, забою правого плечового суглобу, забою та гематоми лівої ділянки попереку, забою лівої нирки.

Після безпідставного затримання ОСОБА_6 , ОСОБА_2 було висловлено наказ про здійснення затримання ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , нібито за вчинення ними опору працівникам поліції.

В цей час ОСОБА_7 , залишаючись на території власного двору домоволодіння АДРЕСА_2 , зачинив зсередини в`їзні ворота.

Після чого, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , реалізовуючи свій спільний злочинний умисел, примусово посадили ОСОБА_6 та ОСОБА_9 до службового автомобілю RenaultDuster НОМЕР_2 в Луганській області ДПП та відвезли останніх до приміщення Луганського обласного наркологічного диспансеру. Тим самим, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 своїми спільними умисними діями незаконно позбавили волі ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .

Того ж дня 06.01.2019 ОСОБА_9 був доставлений до службового приміщення ВЕНМД ЦМЛ ім. Титова, розташованого за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Сосюри, 424, де ОСОБА_3 , діючи умисно, з метою надання своїм протиправним діям законності, о 19 год. 05 хв. 06.01.2019 склав протокол АА № 029787 про адміністративне затримання ОСОБА_9 , до якого вніс неправдиві відомості про нібито вчинення ОСОБА_9 адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 178 КУпАП. Крім того, ОСОБА_1 , перебуваючи за вище вказаною адресою 06.01.2019 склав постанову ГБ № 378671 по справі про адміністративне правопорушення, до якої вніс завідомо неправдиві відомості про нібито вчинення ОСОБА_9 адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 178 ч. 1 КУпАП(поява у громадському місці у п`яному вигляді). Після цього ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, висловили незаконний наказ, яким змусили ОСОБА_9 залишатися поряд із собою у визначеному місці за вищевказаною адресою у період часу з 19 год. 05 хв. по 21 год. 55 хв.

В подальшому згідно рішення Лисичанського міського суду Луганської області від 13.05.2019 визнано протиправною та скасовано постанову ГБ № 378671 від 06.01.2019 командира взводу № 1 роти ТОР УПП в Луганській області ОСОБА_1 про притягнення ОСОБА_9 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 178 КУпАП.

Того ж дня 06.01.2019 ОСОБА_6 був доставлений до Лисичанського відділу поліції ГУ НП в Луганській області, розташованого за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Менделєєва 71, де ОСОБА_1 , діючи умисно, з метою надання своїм протиправним діям законності, о 20 год. 20 хв. 06.01.2019 склав протокол АА № 029788 про адміністративне затримання ОСОБА_6 , до якого вніс неправдиві відомості про нібито вчинення ОСОБА_6 адміністративного правопорушення, передбаченого ст.122-2 КУпАП (невиконання водіями вимог про зупинку) та про мотиви затримання, а саме: для припинення адміністративного правопорушення за та складання адміністративних матеріалів. Крім того, ОСОБА_2 , перебуваючи за вище вказаною адресою о 21 год. 35 хв. 06.01.2019 склав протокол серії БД № 122729 відносно ОСОБА_6 до якої вніс заідомо неправдиві відомості про нібито вчинення ОСОБА_6 адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 122-2 КУпАП. Після цього ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, висловили незаконний наказ, яким змусили ОСОБА_6 залишатися поряд із собою у визначеному місці за вищевказаною адресою у період часу з моменту фактичного затримання з 19 год. 00 хв. по 21 год. 40 хв.

В подальшому згідно постанови судді Лисичанського міського суду Луганської області від 12.03.2019 провадження в справі про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 122-2 КУпАП у відношенні ОСОБА_6 закрито, у зв`язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Внаслідок умисних, протиправних дій працівників правоохоронного органу ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , які полягали у застосуванні насильства та вчиненні болісних і таких, що ображають особисту гідність потерпілого ОСОБА_6 , відповідно до висновку судово-медичної експертизи № 118 від 28.02.2019, у ОСОБА_6 встановлені ушкодження: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку - відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров`я, виражений астено-вегетативний синдром, синдром ликворноїдисциркуляції, забій м`яких тканин обличчя; забій, садно спинки носу; забій, синці лівої підвздошної області та лівого стегна; забій правого плечового суглобу; забій та гематома лівої ділянки попереку; забій лівої нирки - відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень.

Внаслідок умисних, протиправних дій працівників правоохоронного органу ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , які полягали у застосуванні насильства та вчиненні болісних і таких, що ображають особисту гідність потерпілого ОСОБА_7 , відповідно до висновку судово-медичної експертизи № 117 від 28.02.2019, у ОСОБА_7 встановлені ушкодження: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку - забій носу; забій шийної ділянки хребта; симпато-адреналовий криз (ситуаційно обумовлений); виражений астено-вегетативний синдром; помірно виражена вестибулопатія - відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров`я.

Крім того, внаслідок умисних, протиправних дій працівників правоохоронного органу ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , настали суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення гарантованих ст. ст. 28, 29 Конституції України прав ОСОБА_6 та ОСОБА_9 на повагу до їх гідності, свободу та особисту недоторканість, ст. ст. 28, 30 Конституції України прав ОСОБА_7 на повагу до його гідності, недоторканості житла, а також охоронюваних законом державних інтересів у виді підриву авторитету та престижу органів державної влади в особі органів Національної поліції України.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України, а саме у перевищенні влади та службових повноважень, тобто умисному вчиненні працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, якщо вони супроводжувалися насильством, застосуванням спеціальних засобів та болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування.

ОСОБА_1 , під час вчинення протиправних дій, спрямованих на перевищення влади та службових повноважень, будучи службовою особою, працюючи на посаді командира взводу № 1 роти тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції в Луганській області Департаменту патрульної поліції, діючи спільно з ОСОБА_2 , умисно незаконнопроник до іншого володіння особи, вчинене службовою особою із застосуванням насильстваза наступних обставин.

06.01.2019, приблизно о 18 год. 35 хв. ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , у зв`язку з виконанням службових обов`язків, знаходились на автодорозі по вулиці Гоголя, м.Новодружевськ Луганської області, та несли службу на службовому автомобілі RenaultDuster НОМЕР_2, перебуваючи в однострої, обладнаному знаками належності до Національної поліції України, озброєні вогнепальною зброєю (пістолет Форт 17, АКС-74У), спеціальними засобами (засобами обмеження рухомості), а також екіпіровані засобами індивідуального захисту (захисні бронежилети).

У вказаний час, повз них по вул.Гоголя, даного населеного пункту проїхав автомобіль TOYOTALandCRUISER 150 , державний реєстраційнийзнакНОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 почали здійснювати рух на службовому автомобілі за напрямком руху автомобіля ОСОБА_6 , ввімкнувши спеціальний звуковий сигнальний пристрій та проблискові маячки синього та червоного кольору, чим наказали ОСОБА_6 зупинити транспортний засіб.

Побачивши та почувши вказані спеціальні сигнали працівників поліції, ОСОБА_6 о 18 год. 39 хв. 06.01.2019, зупинився біля в`їзних воріт будинку АДРЕСА_2, в якому мешкає раніше знайомий йому ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 підійшли до ОСОБА_6 , який перебував за кермом свого автомобіля. На підставі пункту 2.4 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 (із відповідними змінами та доповненнями) ОСОБА_2 пред`явив вимогу ОСОБА_6 про пред`явлення для перевірки документів, а саме посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії та реєстраційний документ на транспортний засіб.

ОСОБА_6 , усвідомлюючи владні повноваження ОСОБА_2 , як співробітника поліції, погодився на вимогу останнього та, вийшовши з автомобілю добровільно надав відповідні документи для перевірки. В цей час із домоволодіння АДРЕСА_2 , відкривши в`їзні ворота, вийшов ОСОБА_7

О 18 год. 55 хв. до вказаного місця, де відбувалась розмова між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та працівниками поліції ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 підійшов ОСОБА_9 , який почав здійснювати відеофіксацію на власний мобільний телефон, не втручаючись у хід розмови.

Приблизно о 18 год. 57 хв. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що вони не є затриманими працівниками поліції, зайшли у двір домоволодіння АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_7 на праві приватної власності, з його попереднього дозволу, з метою занести особисті речі ОСОБА_6 до будинку та повернутися до працівників поліції. При цьому, документи ОСОБА_6 залишились для перевірки у ОСОБА_2 .

Після цього, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , будучи працівниками правоохоронного органу, діючи зі спільним умислом, вирішили здійснити затримання ОСОБА_6 , не маючи на те правових підстав.

Реалізовуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на незаконне проникнення до іншого володіння особи, а саме на територію земельної ділянки, розташованої на території домоволодіння АДРЕСА_2 , яка належить на праві спільної власності в рівних частинах ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до державних актів на право власності на земельну ділянку Серія НОМЕР_3 та Серія НОМЕР_4 , зареєстрованих в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі 29.01.2009 за № 010940600003 та № 010940600004 відповідно, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , будучи працівниками правоохоронного органу, діючи умисно, явно виходячи за межі наданих їм прав та повноважень, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, всупереч волі законного володільця ОСОБА_7 , за відсутності визначених законом підстав, незаконно проникли до іншого володіння особи, а саме на територію огородженого забором двору домоволодіння АДРЕСА_2 , за вище вказаною адресою.

Після чого ОСОБА_2 ,незаконно перебуваючи на території двору, грубо порушуючи вимоги ст. 44 Закону України Про Національну поліцію , не оголосивши попередження ОСОБА_6 про застосування щодо нього фізичної сили, усвідомлюючи, що ОСОБА_6 жодного опору не чинить та не становить суспільної небезпеки,наніс удар правою ногою по ступням ОСОБА_6 , тим самим підбивши останньому ноги від чого ОСОБА_6 втратив рівновагу та впав на коліна на землю вкритою снігом. Після цього, ОСОБА_2 , продовжуючи свої протиправні дії, умисно наніс ОСОБА_6 один удар кулаком правої руки в область носа, чим спричинив йому тілесні ушкодження, у вигляді забою та садна спинки носу.

В цей час до ОСОБА_6 та ОСОБА_2 , підійшов ОСОБА_7 та висловив вимогу про припинення вчинення ОСОБА_2 протиправних дій на території його приватної власності. Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_2 , будучи працівником правоохоронного органу, явно виходячи за межі наданих йому прав та повноважень, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, не оголосивши попередження ОСОБА_7 про застосування щодо нього фізичної сили, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 знаходячись за місцем власного проживання, не вчиняє жодних правопорушень та не чинить йому опору, грубо порушуючи ст. 44 Закону України Про Національну поліцію , умисно наніс ОСОБА_7 один удар головою в область носа, від чого ОСОБА_7 втратив рівновагу та впавши на спину, вдарився головоюоб землю вкриту снігом.

В результаті вищезазначених протиправних дій потерпілий ОСОБА_7 отримав тілесні ушкодження, у вигляді забою носу; забою шийної ділянки хребта; симпато-адреналовий криз (ситуаційно обумовлений); виражений астено-вегетативний синдром; помірно виражена вестибулопатія.

Після чого, коли ОСОБА_7 підвівся з землі ОСОБА_1 , продовжуючи реалізацію свого спільного з ОСОБА_2 злочинного умислу, будучи працівником правоохоронного органу, явно виходячи за межі наданих йому прав та повноважень, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, не оголосивши попередження ОСОБА_7 про застосування щодо нього фізичної сили, не надавши останньому часу та можливості для виконання вимоги поліцейського, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 жодного опору не чинить та не становить суспільної небезпеки, грубо порушуючи ст. 44 Закону України Про Національну поліцію , схопив за правий рукав одягненої на ОСОБА_7 куртки та почав тягнути за неї, намагаючись витягти ОСОБА_7 за територію двору, внаслідок чоговідірвав вказаний рукав.

В подальшому о 19 год. 00 хв. ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , продовжуючи свої спільні протиправні дії, спрямовані на перевищення влади та службових повноважень із використанням фізичного насильства, схопили ОСОБА_6 під руки й ноги та витягли останнього з двору домоволодіння АДРЕСА_2 , даного населеного пункту. Дотягнувши ОСОБА_6 до службового автомобілю RenaultDuster НОМЕР_2, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 його кинули, внаслідок чого він вдарився лівою стороною голови об землю. Після чого ОСОБА_2 здійснив загин правої руки ОСОБА_6 за спину коли він лежав на землі, придавлюючи його коліном правої ноги в спину та наніс удар ліктем лівої руки в область лівого вуха ОСОБА_6 .

Надалі ОСОБА_2 надягнув на зап`ястя рук ОСОБА_6 пластиковий засіб обмеження рухомості, а ОСОБА_1 затягнув вказаний засіб обмеження рухомості,щоб ОСОБА_6 не зміг звільнитись.

Після чого, ОСОБА_2 почав заводити ОСОБА_6 обидві його руки з одягненими на них пластиковими засобами обмеження рухомості за голову, завдавши гострого фізичного болю та страждань потерпілому ОСОБА_6 та наніс ОСОБА_6 удар правою ногою в область лівої ділянки попереку.

Після безпідставного затримання ОСОБА_6 , ОСОБА_2 було висловлено наказ про здійснення затримання ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , нібито за вчинення ними опору працівникам поліції.

В цей час ОСОБА_7 , залишаючись на території власного двору домоволодіння АДРЕСА_2 , зачинив зсередини в`їзні ворота.

Після чого, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , примусово посадили ОСОБА_6 та ОСОБА_9 до службового автомобілю RenaultDuster НОМЕР_2 в Луганській області ДПП та відвезли останніх до приміщення Луганського обласного наркологічного диспансеру.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 162 КК України, а саме у незаконному проникненні до іншого володіння особи, вчинене службовою особою із застосуванням насильства.

11.06.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 162 КК України.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 14.06.2019 відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 60 днів, а саме до 14.08.2019 включно.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 14.06.2019 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відсторонено від посади інспектора взводу № 1 роти тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції в Луганській області Департаменту патрульної поліції, строком на два місяці, а саме до 14 серпня 2019 року включно.

Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області до 21.09.2019.

Прокурор вказує, що підозра повідомлена ОСОБА_1 , обґрунтовується наступними доказами: показаннями потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_6 наданими ними в ході допитів; показаннями свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 наданими ними в ході допитів; протоколами впізнання особи за фотознімками проведеними із потерпілими ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 ; протоколами слідчих експериментів проведених за участю потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_11 ; висновком судово-медичної експертизи № 118 від 28.02.2019, яким встановлено наявність у ОСОБА_6 тілесних ушкоджень; висновком судово-медичної експертизи № 117 від 28.02.2019, яким встановлено наявність у ОСОБА_7 тілесних ушкоджень; рішеннями Лисичанського міського суду Луганської області якими визнано протиправною та скасовано постанову про притягнення ОСОБА_9 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 178 КУпАП, а також закрито провадження в справі про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 122-2 КУпАП у відношенні ОСОБА_6 , у зв`язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення; протоколами оглядів відеозаписів затримання осіб та аудіозаписів виклику співробітників поліції за спеціальною телефонною лінією 102 ; долученими в якості речових доказів оптичними дисками із наявними на них відеозаписами та аудіозаписами, а також іншими матеріалами досудового розслідування.

Перебування ОСОБА_1 на посаді інспектора взводу № 1 роти тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції в Луганській області Департаменту патрульної поліції надало можливість та безпосередньо сприяло йому у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 162 КК України.

03.07.2019 ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 62019050000000862, № 62019050000000863, № 62019050000000864, № 62019050000000865, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366 ч. 1 КК України, а саме, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019130240000041 від 07.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 162 КК України встановлено, що працівниками УПП в Луганській області ДПП ОСОБА_1, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 06.01.2019 внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме - до протоколів про затримання ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , а також до постанови по справі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_9 та до протоколу про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_6

17.07.2019 року відповідно до постанови заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України кримінальні провадження№ 62019050000000862, № 62019050000000863, № 62019050000000864, № 62019050000000865, об`єднані з кримінальним провадженням№ 12019130240000041 від 07.01.2019.

Прокурор також зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій, зокрема:

1.Розсекретити ухвали суду апеляційної інстанції, на підставі яких надано дозволи на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_2 та ОСОБА_1 .

2.Провести огляд долучених до матеріалів кримінального провадження матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій.

3.Здійснити тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Лисичанському міському відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області.

4.Звернутись до суду з клопотанням про призначення судово-почеркознавчої експертизи, проведення якої доручити одному із експертних установ НДЕКЦ.

5.Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судово-почеркознавчої експертизи.

6.Додатково допитати в якості свідка ОСОБА_9 та провести слідчий експеримент за його участю.

7.З урахуванням отриманих доказів та з`ясованих фактичних обставин вирішити питання про повідомлення ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 про зміну раніше повідомлених їм підозр та про нові підозри, а також допитати їх.

8.За необхідності провести додаткові допити свідків з метою встановлення нововиявлених обставин вчинення злочинів.

9.Підготувати документи та виконати з підозрюваними і захисниками вимоги ст. ст. 290-291 КПК України, надати їм достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

10.Скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вищевказаних процесуальних дій мають значення для отримання доказів, які в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до вчинення кримінальних правопорушень.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_1 , може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, а також знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих і свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке на підставі п. 3 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого кримінального правопорушення, зокрема санкція ч. 2 ст. 365 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Так, без продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання та обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, ОСОБА_1 матиме можливість: 1) ереховуватись від органів досудового розслідування та суду; 2) знищувати, приховувати та спотворювати речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При оцінці обставин, передбачених ст.178 КПК України, досудове слідство прийшло до висновків:

- наявні докази вчинення підозрюваним ОСОБА_1 , тяжкого кримінального правопорушення є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку;

- вік та фізичний стан ОСОБА_1 дозволяє застосувати щодо нього запобіжний захід, пов`язаний з обмеженням волі та свободи пересування;

- ОСОБА_1 є діючим співробітником поліції інспектором взводу № 1 роти тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції в Луганській області Департаменту патрульної поліції.

- згідно з наявною вимогою на судимість ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності раніше не притягувався.

Продовження запобіжного заходу та покладених судом обов`язків мінімізують обмін інформацією з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а саме з підозрюваним ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та свідками у даному кримінальному провадженні, які більшою мірою є діючими колегами по службі ОСОБА_1 , а також знизить ризик незаконного впливу останнього на свідків та інших підозрюваних з метою зміни наданих показань або відмови від них, узгодження показань, а також не надасть можливість ОСОБА_1 знищувати або спотворювати докази, замінювати оригінали документів на копії, не надасть можливість підозрюваному переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

З метою безперешкодного завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та звернення до суду з обвинувальним актом у найкоротший строк, забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, зокрема своєчасної явки за викликом до слідчого, прокурора і суду, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, використовуючи для цього зв`язки в правоохоронних органах, є необхідність продовження відносно підозрюваного ОСОБА_2 в межах строку досудового розслідування запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та дії покладених судом обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити. Не наполягав на покладенні на підозрюваного обов`язку носити електронний засіб контролю.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник Сириця І.О. в судовому засіданні просили не покладати на підозрюваного обов`язок не залишати місце свого проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, оскільки ОСОБА_1 входить до складу збірної УПП в Луганській області ДПП з футболу та приймає активну участь у змаганнях місцевого, обласного, українського масштаб, а тому покладення на підозрюваного вказаного обов`язку фактично унеможливить його участь у цих змаганнях.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що ОСОБА_1 органом досудового розслідування підозрюється у перевищенні влади та службових повноважень, тобто умисному вчиненні працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, якщо вони супроводжувалися насильством, застосуванням спеціальних засобів та болісними і такими, що ображають гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, тобто у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст.365 КК України, а також у незаконному проникненні до іншого володіння особи, вчинене службовою особою із застосуванням насильства, тобто у вчиненні злочину середньої тяжкості, передбаченого ч.2 ст.162 КК України.

11.06.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 162 КК України.

Вважаю, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 вказаних кримінальних правопорушень доведена прокурором сукупністю зібраних у кримінальному провадженні та долучених до клопотання доказів, які були досліджені в судовому засіданні.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 14.06.2019 відносно підозрюваного ОСОБА_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 60 днів, а саме до 14.08.2019 включно, та покладено обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну місця свого проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими, підозрюваними, визначеними слідчим у кримінальному провадженні; здати до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області до 21.09.2019.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Враховуючи, що досудове розслідування не завершено з об`єктивних причин, зазначених у клопотанні, на даний час не відпали підстави вважати, що продовжують існувати ризики, передбачені ст.177 КПК України, встановлені під час обрання підозрюваному запобіжного заходу, та обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.162, ч.2 ст.365 КК України, яка підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а завершити досудове слідство до закінчення строку дії попередньої ухвали неможливо з причин складності вказаного кримінального провадження та необхідності проведення певних процесуальних дій, слідчий суддя вважає доцільним залишити без змін запобіжний захід застосований до підозрюваного ОСОБА_1 у вигляді особистого зобов`язання.

Крім того, враховуючи клопотання сторони захисту, думку прокурора, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 21.09.2019 року включно, за виключенням обов`язку не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду та обов`язку носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст.ст.176, 178, 183, 193, 194, 199 КПК України, суд-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську (з місцем постійної дислокації у м.Краматорську) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь ДБР Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Майорко Миколи Олександровича у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань за №12019130240000041 від 07.01.2019 року про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та строків дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України у відношенні ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Застосований запобіжний захід до підозрюваного ОСОБА_1 у вигляді особистого зобов`язання, залишити без змін.

Продовжити до 21 вересня 2019р. включно, тобто в межах строку досудового розслідування, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступних обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну місця свого проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими, підозрюваними, визначеними слідчим у кримінальному провадженні;

- здати до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Вручити копію цієї ухвали підозрюваному негайно після її оголошення.

Копію ухвали направити прокурору та слідчому.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Вступна і резолютивна частини ухвали виготовлені в нарадчій кімнаті та проголошені 12.08.2019 року.

Слідчий суддя: А.М.Лутай

Зареєстровано 20.08.2019
Оприлюднено 20.08.2019
Дата набрання законної сили 12.08.2019

Судовий реєстр по справі 234/13084/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.08.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 12.08.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 12.08.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 12.08.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 07.08.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 07.08.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 07.08.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 07.08.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 06.08.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 30.07.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону