ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

======================================================================

УХВАЛА

про відмову у забезпеченні позову

19 серпня 2019 року Справа № 915/1895/19

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Олейняш Е. М., розглянувши матеріали заяви про забезпечення позову (вх. № 13407/19 від 16.08.2019 року)

за позовом Публічного акціонерного товариства ОТП БАНК , вул. Жилянська, 43, м. Київ, 01601 (код ЄДРПОУ 21685166)

адреса для листування: пр-т. Шевченка, 4а, м. Одеса, 65044

до відповідача фермерського господарства КОЛОС , с. Білозірка, Вітовський район, Миколаївська обл., 57230 (код ЄДРПОУ 37089755)

до відповідача ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 )

про стягнення заборгованості в сумі 16 679 730, 25 грн.

без повідомлення (виклику) учасників

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду Миколаївської області звернулось ПАТ "ОТП БАНК" з позовною заявою, в якій просить суд солідарно стягнути з ФГ "КОЛОС" , ОСОБА_1 заборгованість за договором про надання банківських послуг № CR 17-081/400-2 від 30.03.17 р. у сумі 16 679 730, 25 грн., яка складається з:

- 7 000 000, 00 грн. - сума заборгованості по тілу кредиту;

- 285 340, 82 дол. США (еквівалент 7 380 095, 49 грн.) - сума заборгованості по тілу кредиту;

- 821 593, 99 грн. - сума заборгованості по відсоткам за користування кредитом;

- 10 704, 03 дол. США (еквівалент 276 850, 55 грн.) - сума заборгованості по відсоткам за користування кредитом;

- 1 201 190, 22 грн. - сума пені за прострочення виконання зобов`язання.

Судом встановлено, що позивачем разом із позовною заявою подано заяву про забезпечення позову (вх. № 13407/19 від 16.08.2019 року), в якій заявник просить суд задовольнити заяву про забезпечення позову шляхом:

- накладення арешту на грошові кошти, що належать фермерському господарству КОЛОС (57230, Миколаївська обл., Вітовський район, с. Білозірка, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 30405651) та знаходяться на його рахунках, в рамках загальної суми заборгованості по Кредитному договору у сумі 16 679 730, 25 грн.

- заборони фермерському господарству КОЛОС (57230, Миколаївська обл., Вітовський район, с. Білозірка, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 30405651) відкривати нові рахунки у банках чи інших фінансових установах;

- накладення арешту на нерухоме майно ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 Ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) в рамках загальної суми заборгованості по Кредитному договору у сумі 16 679 730,25 грн., а саме:

1. Нежитловий об`єкт, телятник, реєстраційний номер майна 34960012, який розташований у АДРЕСА_3 ;

2. Земельна ділянка, реєстраційний номер майна 1394141948233, кадастровий номер НОМЕР_2, яка розташована за адресою - Миколаївська обл., Вітовський р -н., Бармашівська с/р ;

3. Квартира, реєстраційний номер майна 1096081048101, яка розташований у АДРЕСА_5 .

В обґрунтування поданої заяви про забезпечення позову заявником зазначено, що невжиття заходів забезпечення позову може унеможливити виконання рішення суду у даній справі, а також може істотно ускладнити ефективний захист прав та інтересів позивача, за захистом яких він звернувся, оскільки відповідач відмовляється погашати заборгованість за кредитним договором та є велика імовірність, що відповідачем будуть вчинені дії по відчуженню нерухомого майна з метою уникнення від виконання договірних зобов`язань.

Враховуючи вищевикладене, у позивача є всі підстави вважати, що ФГ "КОЛОС" та ОСОБА_1 можуть почати здійснювати та здійснять всі дії для уникнення відповідальності.

Заява про забезпечення позову обґрунтована позивачем нормами ст. 136, 137, 141 ГПК України, ст. 629 ЦК України, ст. 45 ГК України та рішенням Конституційного Суду України.

Судом встановлено, що заяву про забезпечення позову позивачем подано з дотриманням вимог ст. 139 ГПК України та оплачено судовим збором.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 ГПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

Дослідивши матеріали поданої заяви про забезпечення позову, судом встановлено наступне.

Відповідно до ст. 136 ГПК України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Пунктами 1, 2 ч. 1 ст. 137 ГПК України визначено, що позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи інших осіб; забороною відповідачу вчиняти певні дії.

Забезпечення позову є засобом, спрямованим на запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів юридичної або фізичної особи, що полягає у вжитті заходів, за допомогою яких у подальшому гарантується виконання судових актів.

При цьому, сторона, яка звертається із заявою про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення з такою заявою. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, передбачених ст. 74 ГПК України, обов`язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

Відповідно до п. 1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 року № 16 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Відповідно до п. 3 вказаної постанови умовою застосування заходів до забезпечення позову за вимогами майнового характеру є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред`явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов`язання тощо). Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

Отже, умовою застосування заходів до забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, що має бути підтверджено доказами наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

Позивачем на підтвердження наявності підстав для вжиття вказаних заходів забезпечення позову не подано суду доказів, які б підтверджували, що майно, яке є у відповідачів на момент пред`явлення позову до них, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення, а також вчинення відповідачами дій щодо відчуження майна. Позивачем не доведено жодними доказами те, що невжиття, визначеного ним заходу забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся.

Заявником до заяви про забезпечення позову в якості доказів надано лише відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Вказані докази свідчать про наявність у відповідачів майна, проте, не є доказами, на підставі яких суд може дійти обґрунтованого висновку про те, що невжиття заходів забезпечення позову може утруднити чи зробити неможливим виконання судового рішення.

Враховуючи вищевикладене, заява про вжиття заходів забезпечення позову є необґрунтованою, безпідставною та не підтвердженою належними та допустимими доказами. В задоволенні заяви про вжиття заходів забезпечення позову слід відмовити.

Відповідно до ч. 6 ст. 140 ГПК України про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Керуючись ст. 137, 140, 232-235, 255 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відмовити в задоволенні заяви вх. № 13407/19 від 16.08.2019 року Публічного акціонерного товариства ОТП БАНК про забезпечення позову.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена у порядку та строки, визначені статтями 255, 256 і підпунктом 17.5 пункту 17 Розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалу підписано 19.08.2019 року

Суддя Е.М. Олейняш

Зареєстровано 20.08.2019
Оприлюднено 20.08.2019
Дата набрання законної сили 19.08.2019

Судовий реєстр по справі 915/1895/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 20.01.2020 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Судовий наказ від 20.01.2020 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Рішення від 19.12.2019 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 21.11.2019 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 19.11.2019 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 14.11.2019 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 24.10.2019 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 19.09.2019 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 21.08.2019 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 19.08.2019 Господарський суд Миколаївської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону