ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

справа № 1.380.2019.003980

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року

Львівський окружний адміністративний суд, у складі головуючого судді Костецького Н.В., розглянувши у письмовому провадженні в м. Львові адміністративну справу за позовом публічного акціонерного товариства Конвеєр до Шевченківського відділу державної виконавчої служби м. Львів Головного територіального управління юстиції у Львівській області про скасування постанови, -

в с т а н о в и в:

публічне акціонерне товариство "Конвеєр" звернулось до Львівського окружного адміністративного суду із позовом до Шевченківського відділу державної виконавчої служби м. Львів Головного територіального управління юстиції у Львівській області, у якому просить суд скасувати постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 59483456 від 11.07.2019 про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду до приватного акціонерного товариства "Конвеєр" (вул. Шевченка, 317, м. Львів, 79069, код ЄДРПОУ 05763754) шляхом заборони експлуатації: 42746, 42247, 42579, 42249, 42248, 42620, 41543, 42579, 45274, 41537, 42983, 41864, 45768, 41541, 42512, 46490, 42524, 42525, 46491, 43421 43420 46429 46430 46428 43202 43264 43263 43204 44162 46205 42205 42246 42514 42517 42518 42520 42521 42522 46551 42523 43203 45564 42564 42797 41535 41865 41534 41539 42511 42513 42516 42526 43123 - 51 одиниця; крана мостового (реєстр. № Л - 1020); кранів штабелерів (інвентарні номери: 41525, 46058, 41526, 46551); підйомника самохідного; обладнання під тиском (2 ресивери); устаткування напругою понад 1000В (електричне устаткування електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання): РП № 1, КТП 5 (ТМЗ 1000 кВА), КТП 4 (ТМЗ 1000 кВА), РП № 2, КТП 8 (ТМЗ 1000 кВА), РП № 3, КТП н.с.г.в. (ТМЗ 400 кВА), РП № 4 КТП-1 (ТМЗ 400 кВА), КТП -2 (ТМЗ 2х1000 кВА) до усунення порушень у сфері охорони праці та примусової безпеки.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що 13.03.2019 рішенням Львівського окружного адміністративного суду позов Головного управління Держпраці у Львівській області до приватного акціонерного товариства Конвеєр про застосування заходів реагування позовні вимоги задоволено. 23.04.2010 Львівським окружним адміністративним судом видано виконавчий лист № 1340/5663/18, на підставі якого 11.07.2019 державним виконавцем Шевченківського відділу державної виконавчої служби м. Львів Головного територіального управління юстиції у Львівській області винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 59483456. Зазначає, що скаржувана постанова про відкриття виконавчого провадження винесена безпідставно та підлягає скасуванню, оскільки публічним акціонерним товариством Конвеєр добровільно виконано рішення суду у справі за позовом Головного управління Держпраці у Львівській області до приватного акціонерного товариства Конвеєр про застосування заходів реагування.

Представник позивача в судове засідання не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, заяви про розгляд справи за його відсутності не подав, хоча 15.08.2019 був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, що підтверджується звітом про надсилання електронного повідомлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 205 КАС України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Враховуючи строки розгляду справи, передбачені ст. 287 КАС України, суд вважає, що неявка представника позивача не перешкоджає розгляду справи по суті.

Представники відповідача у встановлений судом строк в ухвалі про відкриття провадження відзив на позовну заяву не подали, ухвалу про відкриття провадження отримали 15.08.2019, що підтверджується звітом про надсилання електронного повідомлення.

Згідно з ч. 6 ст. 162 КАС України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

У судовому засіданні представники відповідача просили в задоволенні позову відмовити, зазначили, що постанова про відкриття виконавчого провадження № 59483456 від 11.07.2019 є прийнятаю на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений законом. Заявили про перехід до письмового провадження.

В судовому засіданні 19.08.2019 суд заслухав вступну промову представників відповідача, дослідив письмові докази та перейшов до письмового провадження.

Суд, з`ясувавши обставини, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог та заперечень, дослідивши докази, якими вони обґрунтовуються, встановив наступні фактичні обставини.

23.04.2019 Львівським окружним адміністративним судом видано виконавчий лист № 1340/5663/18 у справі за позовом Головного управління Держпраці у Львівській області до приватного акціонерного товариства Конвеєр про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду до приватного акціонерного товариства "Конвеєр" шляхом заборони експлуатації: 42746, 42247, 42579, 42249, 42248, 42620, 41543, 42579, 45274, 41537, 42983, 41864, 45768, 41541, 42512, 46490, 42524, 42525, 46491, 43421 43420 46429 46430 46428 43202 43264 43263 43204 44162 46205 42205 42246 42514 42517 42518 42520 42521 42522 46551 42523 43203 45564 42564 42797 41535 41865 41534 41539 42511 42513 42516 42526 43123 - 51 одиниця; крана мостового (реєстр. № Л - 1020); кранів штабелерів (інвентарні номери: 41525, 46058, 41526, 46551); підйомника самохідного; обладнання під тиском (2 ресивери); устаткування напругою понад 1000В (електричне устаткування електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання): РП № 1, КТП 5 (ТМЗ 1000 кВА), КТП 4 (ТМЗ 1000 кВА), РП № 2, КТП 8 (ТМЗ 1000 кВА), РП № 3, КТП н.с.г.в. (ТМЗ 400 кВА), РП № 4 КТП-1 (ТМЗ 400 кВА), КТП -2 (ТМЗ 2х1000 кВА) до усунення порушень у сфері охорони праці та примусової безпеки.

11.07.2019 розглянувши заяву про примусове виконання виконавчого листа Львівського окружного адміністративного суду лист № 1340/5663/18 від 23.04.2019 про застосування заходів реагування державним виконавцем Шевченківського відділу державної виконавчої служби м. Львів Головного територіального управління юстиції у Львівській області винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 59483456.

Не погоджуючись із винесеною постановою про відкриття виконавчого провадження, позивач звернувся із позовом до суду.

Надаючи оцінку спірним відносинам, що виникли між сторонами, суд зазначає наступне.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню, у разі невиконання їх у добровільному порядку, регламентується Законом України "Про виконавче провадження".

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про виконавче провадження" виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

За приписами ч. 1 ст. 2 Закону України "Про виконавче провадження" виконавче провадження здійснюється з дотриманням таких засад: 1) верховенства права; 2) обов`язковості виконання рішень; 3) законності; 4) диспозитивності; 5) справедливості, неупередженості та об`єктивності; 6) гласності та відкритості виконавчого провадження; 7) розумності строків виконавчого провадження; 8) співмірності заходів примусового виконання рішень та обсягу вимог за рішеннями; 9) забезпечення права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних виконавців, приватних виконавців.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про виконавче провадження" підлягають примусовому виконанню рішення на підставі виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів та на інших підставах, визначених законом або міжнародним договором України.

Частиною 4 статті 4 Закону України "Про виконавче провадження" встановлено, що виконавчий документ повертається стягувачу органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання протягом трьох робочих днів з дня його пред`явлення, якщо: 1) рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, не набрало законної сили (крім випадків, коли рішення у встановленому законом порядку допущено до негайного виконання); 2) пропущено встановлений законом строк пред`явлення виконавчого документа до виконання; 3) боржника визнано банкрутом; 4) Національним банком України прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника;5) юридичну особу - боржника припинено; 6) виконавчий документ не відповідає вимогам, передбаченим цією статтею, або якщо стягувач не подав заяву про примусове виконання рішення відповідно до статті 26 цього Закону; 7) виконання рішення не передбачає застосування заходів примусового виконання рішень; 8) стягувач не надав підтвердження сплати авансового внеску, якщо авансування є обов`язковим; 9) виконавчий документ не підлягає виконанню органами державної виконавчої служби, приватним виконавцем; 10) виконавчий документ пред`явлено не за місцем виконання або не за підвідомчістю.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України "Про виконавче провадження" примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів".

Згідно з ч. 1 ст.18 Закону України Про виконавче провадження виконавець зобов`язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Частиною 1 статті 26 Закону України "Про виконавче провадження" встановлено, що виконавець розпочинає примусове виконання рішення на підставі виконавчого документа, зазначеного у статті 3 цього Закону: 1) за заявою стягувача про примусове виконання рішення; 2) за заявою прокурора у разі представництва інтересів громадянина або держави в суді; 3) якщо виконавчий документ надійшов від суду у випадках, передбачених законом; 4) якщо виконавчий документ надійшов від суду на підставі ухвали про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду (суду іноземної держави, інших компетентних органів іноземної держави, до повноважень яких належить розгляд цивільних чи господарських справ, іноземних чи міжнародних арбітражів) у порядку, встановленому законом; 5) у разі якщо виконавчий документ надійшов від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Згідно з ч. 5 ст. 26 Закону України "Про виконавче провадження" виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, в якій зазначає про обов`язок боржника подати декларацію про доходи та майно боржника, попереджає боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.

У постанові про відкриття виконавчого провадження за рішенням, примусове виконання якого передбачає справляння виконавчого збору, державний виконавець зазначає про стягнення з боржника виконавчого збору в розмірі, встановленому статтею 27 цього Закону.

Таким чином, судом встановлено, що на 11.07.2019 адресу Шевченківського відділу державної виконавчої служби м. Львів Головного територіального управління юстиції у Львівській області надійшла заява про примусове виконання виконавчого листа Львівського окружного адміністративного суду лист № 1340/5663/18 від 23.04.2019 про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду до приватного акціонерного товариства "Конвеєр" шляхом заборони експлуатації: 42746, 42247, 42579, 42249, 42248, 42620, 41543, 42579, 45274, 41537, 42983, 41864, 45768, 41541, 42512, 46490, 42524, 42525, 46491, 43421 43420 46429 46430 46428 43202 43264 43263 43204 44162 46205 42205 42246 42514 42517 42518 42520 42521 42522 46551 42523 43203 45564 42564 42797 41535 41865 41534 41539 42511 42513 42516 42526 43123 - 51 одиниця; крана мостового (реєстр. № Л - 1020); кранів штабелерів (інвентарні номери: 41525, 46058, 41526, 46551); підйомника самохідного; обладнання під тиском (2 ресивери); устаткування напругою понад 1000В (електричне устаткування електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання): РП № 1, КТП 5 (ТМЗ 1000 кВА), КТП 4 (ТМЗ 1000 кВА), РП № 2, КТП 8 (ТМЗ 1000 кВА), РП № 3, КТП н.с.г.в. (ТМЗ 400 кВА), РП № 4 КТП-1 (ТМЗ 400 кВА), КТП -2 (ТМЗ 2х1000 кВА) до усунення порушень у сфері охорони праці та примусової безпеки.

Відтак, розглянувши заяву про примусове виконання виконавчого документу, 11.07.2019 державним виконавцем Шевченківського відділу державної виконавчої служби м. Львів Головного територіального управління юстиції у Львівській області винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 59483456.

Представник позивача зазначає, що постанова про відкриття виконавчого провадження від 11.07.2019 ВП № 59483456 є незаконною, оскільки публічне акціонерне товариство Конвеєр добровільно виконало рішення Львівського окружним адміністративним суду за позовом Головного управління Держпраці у Львівській області до приватного акціонерного товариства Конвеєр про застосування заходів реагування, на підставі якого видано виконавчий лист виконавчий лист від 23.04.2019 № 1340/5663/18.

Зокрема, експлуатація кран - балок (інвентарні номери): 42249, 41537, 41864, 42512, 42525, 42514, 42517, 42518, 42520, 42521, 42522, 42523, 42797, 41535, 41865, 41534, 41539, 42511, 42513, 42516, 42526, дозволяється згідно дозволу Головного управління Держпраці у Львівській області № 0153.19.46 від 12.03.2019.

Дозволом Головного управління Держпраці у Львівській області № 0509.19.46 від 22.07.2019 дозволяється експлуатувати підйомник самохідний типу SL26.

Дозволом Головного управління Держпраці у Львівській області №0189.19.46 від 27.03.2019 дозволяється експлуатувати устаткування напругою понад 1000В (електричне устаткування електричних станцій та мереж; технологічне обладнання) РП №1, КТП 5(ТМЗ 1000 кВА), КТП-4 (ТМЗ 1000 кВА), РП №2, КТП 8 (ТМЗ 1000 кВА), РП №3, КТП н.с.г.в. (ТМЗ 400 кВА), РП №4 КТП-1 (ТМЗ 400 кВА), КТП-2 (ТМЗ 2 х 1000 кВА).

Наказом №173/ОП від 25.09.2018 про виведення з експлуатації В/П кранів та механізмів, виведено з експлуатації кран - балки, інвентарні номери: 42746, 42247, 42579, 42248, 42620, 41543, 42579, 45274, 42983, 45768, 46428, 43202, 43204, 44162, 46551, 43203, 45564, 43123 та кран - штабелери, інвентарні номери: 41525, 46058, 41526, 46551.

Наказом № 173/ОП від 25.09.2018 про заборону експлуатації ресиверів, виведено з експлуатації обладнання під тиском (2 ресивера).

Кран - балки, інвентарні номери: 43421, 43420, 46429, 46430, 43264, 43263, 46205 передані в оренду, що підтверджується: договором № 3 про внесення змін і доповнень до 16/16-О від 30.12..2016, договором № 1 про внесення змін і доповнень до Договору № 07/18/О від 03.05.2018, договором № 3 про внесення змін і доповнень до Договору № 05/18/О від 02.04.2018, договором № 1 про внесення змін і доповнень до Договору № 12/18/О від 31.08.2018, договором № 1 про внесення змін і доповнень до Договору № 08/18/О від 07.05.2018, договором № 3 про внесення змін і доповнень до Договору № 11/16/О від 01.08.2016, договором № 1 про внесення змін і доповнень до Договору № 02/19/О від 01.02.2018.

Суд звертає увагу, що в заяві від 19.06.2019 №6353/2/07-10 про примусове виконання рішення Головне управління Держпраці у Львівській області зазначає про часткове усунення порушень позивачем, що стали підставою для застосування заходів реагування.

Відповідно до Закону України Про виконавче провадження фактичне чи часткове виконання рішення суду не є підставою для повернення виконавчого документу стягувачу.

Після надходження виконавчого документу до органу виконавчої служби державний виконавець перевіряє чи рішення, на підставі якого видано виконавчий документ набрало законної сили (крім випадків, коли рішення у встановленому законом порядку допущено до негайного виконання); чи не пропущено встановлений законом строк пред`явлення виконавчого документа до виконання; чи боржника не визнано банкрутом; чи Національним банком України не прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника; чи юридичну особу - боржника не припинено; чивиконавчий документ відповідає встановленим вимогам, чи заява про примусове виконання рішення відповідно вимогам закону; виконання рішення передбачає застосування заходів примусового виконання рішень; чи стягувач надав підтвердження сплати авансового внеску, якщо авансування є обов`язковим; чи виконавчий документ підлягає виконанню органами державної виконавчої служби, приватним виконавцем; виконавчий документ пред`явлено за місцем виконання або не за підвідомчістю.

Суд звертає вагу, що Законом України Про виконавче провадження не встановлено обов`язку державного виконавця перевірити виконня чи часткове виконання рішення суду після надходження виконавчого документу до органу виконавчої служби.

Відтак, враховуючи те, що станом на час прийняття оскаржуваної постанови стягувачем подано відповідачу інформацію про часткове виконання рішення суду, постанова про відкриття виконавчого провадження ВП № 59483456 від 11.07.2019 про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду до приватного акціонерного товариства "Конвеєр" шляхом заборони експлуатації: 42746, 42247, 42579, 42249, 42248, 42620, 41543, 42579, 45274, 41537, 42983, 41864, 45768, 41541, 42512, 46490, 42524, 42525, 46491, 43421 43420 46429 46430 46428 43202 43264 43263 43204 44162 46205 42205 42246 42514 42517 42518 42520 42521 42522 46551 42523 43203 45564 42564 42797 41535 41865 41534 41539 42511 42513 42516 42526 43123 - 51 одиниця; крана мостового (реєстр. № Л - 1020); кранів штабелерів (інвентарні номери: 41525, 46058, 41526, 46551); підйомника самохідного; обладнання під тиском (2 ресивери); устаткування напругою понад 1000В (електричне устаткування електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання): РП № 1, КТП 5 (ТМЗ 1000 кВА), КТП 4 (ТМЗ 1000 кВА), РП № 2, КТП 8 (ТМЗ 1000 кВА), РП № 3, КТП н.с.г.в. (ТМЗ 400 кВА), РП № 4 КТП-1 (ТМЗ 400 кВА), КТП -2 (ТМЗ 2х1000 кВА) до усунення порушень у сфері охорони праці та примусової безпеки є прийнятаю на підставі, в межах повноважень, у спосіб, передбачений законом та скасуванню не підлягає.

Закріплений у ч. 1 ст. 9 КАС України, принцип змагальності сторін передбачає, що розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч. 2 ст. 73 КАС України, предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно з ст. 90 КАС України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні.

Перевіривши оскаржуване рішення відповідно до критерій визначених ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України, повно та всебічно проаналізувавши матеріали справи та надані докази, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є безпідставними та необґрунтованими, а тому позов не підлягає задоволенню.

Щодо судового збору, то такий на підставі статті 139 КАС України не стягується.

Керуючись статтями 6-10, 14, 72-77, 90, 132, 241-246, 287 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,

в и р і ш и в:

1. У задоволенні позову публічного акціонерного товариства Конвеєр до Шевченківського відділу державної виконавчої служби м. Львів Головного територіального управління юстиції у Львівській області про скасування постанови - відмовити.

2. Судові витрати покласти на позивача.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а у разі його апеляційного оскарження - з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Восьмого апеляційного адміністративного суду протягом десяти днів з дня його проголошення.

Суддя Костецький Н.В.

Дата ухвалення рішення 20.08.2019
Оприлюднено 21.08.2019

Судовий реєстр по справі 1.380.2019.003980

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 20.08.2019 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.08.2019 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.08.2019 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 1.380.2019.003980

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону