ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.В`ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 22-09-70/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

21 серпня 2019 року № 912/354/19

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Колодій С.Б., за участю секретаря судового засідання Легун А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у справі № 912/354/19 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "КРЕАТИВ ПОСТАЧ" (далі - ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ"), код ЄДР 36978434, 25014, м. Кропивницький, проспект Промисловий, 14

заяву кредитора - Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (далі - ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України"), код ЄДР 00032112, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127

до банкрута - ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ", код ЄДР 36978434, 25014, м. Кропивницький, проспект Промисловий, 14

про визнання грошових вимог на суму 4 529 586 421,41 грн., в тому числі судовий збір: 3842,00 грн. та пеня: 127 192 635,39 грн.

Представники:

від кредитора АТ "УКРЕКСІМБАНК") - Пистогова С.В., посвідчення адвоката від 01.02.19, довіреність № 0001000/5391-19 від 07.03.2019;

від банкрута - ліквідатор, арбітражний керуючий Демчук О.М., посвідчення №322 від 22.02.13.

ВСТАНОВИВ:

Постановою від 03.05.2019 господарський суд визнав ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ" банкрутом. Відкрив ліквідаційну процедуру щодо банкрута ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ". Призначив ліквідатором банкрута - ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ" арбітражного керуючого Демчук Олександра Миколайовича. Постановив оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ".

03.05.2019 (номер публікації: 59247, дата публікації на сайті ВГСУ: 03.05.2019 17:12) на веб-сайті Вищого господарського суду України офіційно оприлюднене повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ". Граничним строком на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника визначено: кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

До господарського суду 04.06.2019 поштою надійшла заява № 010-0/227 від 31.05.2019 кредитора - ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" з грошовими вимогами до банкрута на суму на суму 4 529 586 421,41 грн., в тому числі судовий збір: 3842,00 грн. та пеня: 127 192 635,39 грн.

За ч. 3 ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон) кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу.

Заяви кредиторів про грошові вимоги до боржника, що ліквідується власником, подаються, подаються безпосередньо до господарського суду та оплачується судовим збором. Розгляд грошових вимог кредиторів в ліквідаційній процедурі здійснюється господарським судом в тому ж порядку, що і грошових вимог, заявлених на підставі статті 23 Закону. За результатами розгляду грошових вимог кредиторів господарським судом затверджується реєстр вимог кредиторів.

Ухвалою від 28.05.2019 господарський суд провадження у справі №912/354/19 про банкрутство ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ" зупинив до закінчення перегляду постанови Господарського суду Кіровоградської області від 03.05.2019 в апеляційному порядку та повернення справи до Господарського суду Кіровоградської області.

Ухвалою від 05.06.2019 господарський суд вирішення питання про прийняття заяви № 010-0/227 від 31.05.2019 кредитора ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про визнання грошових вимог до банкрута в сумі 4 529 586 421,41 грн., в тому числі судовий збір: 3842,00 грн. та пеня: 127 192 635,39 грн. відкладено до повернення справи № 912/354/19 про банкрутство ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ" та поновлення провадження у справі.

18.07.2019 матеріали справи № 912/354/19 повернуто до господарського суду.

Ухвалою від 29.07.2019 господарський суд поновив провадження у справі № 912/354/19 про банкрутство ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ".

Іншою ухвалою від 29.07.2019 господарський суд прийняв заяву кредитора - ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про грошові вимоги до боржника на суму 4 529 586 421,41 грн., в тому числі судовий збір: 3842,00 грн. та пеня: 127 192 635,39 грн. та призначив розгляд заяви кредитора на 21.08.2019 о 10:00 год.

До господарського суду 31.07.2019 надійшло повідомлення № 02-17/454 від 24.07.2019 ліквідатора, арбітражного керуючого Демчук О.М. щодо розгляду заяви ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" з грошовими вимогами до боржника, за яким останній зазначив, що вказані вимоги кредитора підлягають в повному обсязі включенню до реєстру вимог кредиторів, як конкурсного кредитора в сумі 4 529 586 421,41 грн., де 3 846 244 804,57 грн. та 556 145 139,45 грн. основний борг з погашенням у четверту чергу, 127 192 635,39 грн. пеня з погашенням у шосту чергу та 3 842,00 грн. судовий збір з погашенням у першу чергу.

Вимоги кредитора обґрунтовані, зокрема, такими обставинами.

Публічне АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (надалі за текстом - АТ "УКРЕКСІМБАНК", Кредитор та/або Банк) було пред`явлено вимогу (лист від 09.10.2017 № 010-00/4334) до ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ" в розмірі 136 226 597,27 доларів США та 682 458 847,06 грн., а також судові витрати в розмірі 209 456,00 грн. (т. 5, а.с. 101-104).

Згідно листа від 16.11.2017 вих. № 40-10 грошові вимоги Банку (лист від 09.10.2017 № 010-00/4334), визнані ліквідатором Товариства повністю (т. 5, а.с. 105).

03.05.2019 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про визнання ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ" (ідентифікаційний код боржника 36978434) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури у справі № 912/354/19. Ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії з припинення Товариства Демчук Олександра Миколайовича (свідоцтво № 322 від 22.02.2013) (надалі за текстом - Повідомлення). Граничний строк на заявлення грошових вимог кредиторів до ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ" - у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом.

Згідно з положеннями ст. 104 Цивільного кодексу України, юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

Положеннями ст. 105 Цивільного кодексу України, зокрема, встановлено, що учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов`язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється. Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління юридичної особи (ч. 3 ст. 105 ЦК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 105 Цивільного кодексу України, строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред`явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред`явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду (ч. 8 ст. 111 Цивільного кодексу України).

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 110 Цивільного кодексу України, які кореспондують з положеннями ч. 1 ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа здійснює всі необхідні дії, встановлені законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

Кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет (ч. 3 ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом").

В зв"язку з вищевикладеним, АТ "УКРЕКСІМБАНК" подано до суду заяву з грошовими вимогами до Боржника в розмірі 143 129 011,30 доларів США (3 846 244 804,57 грн. в гривневому еквіваленті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання цієї заяви з грошовими вимогами - 31.05.2019: 1 дол. США = 26,872573 грн.) та 683 341 616,84 гривень, що разом в гривневому еквіваленті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання цієї заяви з грошовими вимогами складає: 4 529 586 421,41 гривень, в тому числі, судовий збір: 3 842,00 грн.; пеня: 127 192 635,39 гривень, з огляду на наступне.

Між АТ "УКРЕКСІМБАНК" та/або Кредитор та/або Банк), Приватним акціонерним товариством "Креатив" (Позичальник), товариством з обмеженою відповідальністю "Завод Модифікованих Жирів", Приватним підприємством "Еллада", Приватним акціонерним товариством "Яготинське ХПП" (правонаступником якого є Товариство з додатковою відповідальністю "Яготинське хлібоприймальне підприємство"), ТОВ "Протеїн-Продакшн", товариством з обмеженою відповідальністю "КРЕАТИВ ПОСТАЧ", Товариством з обмеженою відповідальністю "Креатив Трейд", Товариством з обмеженою відповідальністю "Регіонпродукт-Україна" укладено Генеральну кредитну угоду №151308N2 від 17.11.2008 із змінами і доповненнями (т. 4, а.с. 22-38).

Відповідно до умов п. 1.1 ст. 1 Генеральної угоди, зазначена угода регулює загальні

засади співпраці між Банком та Позичальником щодо фінансування довгострокової програми по розвитку діяльності Позичальника. Метою Генеральної угоди є визначення загальних умов фінансування інвестиційної, торгово-закупівельної, виробничої та іншої діяльності Позичальника, яке здійснюється відповідно до цієї Генеральної угоди шляхом укладення Кредитних договорів.

Згідно зі ст. 2 Генеральної угоди кредит - означає грошові кошти, які Банк надає на фінансування діяльності Позичальника на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності, цільового характеру використання та відкличності.

Відповідно до положень та умов Генеральної угоди Банк проводить кредитні операції в межах лімітів, визначених в п. 4.5 ст. 4 Генеральної угоди, на підставі та з урахуванням умов Кредитних договорів, укладених в рамках зазначеної вище Генеральної угоди та які є додатками до Генеральної угоди. Згідно з умовами Генеральної угоди Позичальник взяв на себе обов`язок своєчасно та у повному обсязі погашати Банку заборгованість за кредитом, сплачувати проценти за користування кредитом, комісії та інші платежі за Кредитними договорами (пп. 5.2.7 п. 5.2 ст. 5 Генеральної угоди).

В рамках Генеральної угоди між АТ "УКРЕКСІМБАНК" та Позичальником було укладено, зокрема:

1. Кредитний договір №151213К17 від 21.08.2013, із змінами і доповненнями.

На виконання п. 3.1, пп.пп. 3.2.1, 3.2.2 п. 3.2 ст. З Кредитного договору № 151213К17 Банк відкрив Позичальникові відновлювану кредитну лінію в розмірі 87 555 000,00 дол. США, з кінцевим терміном погашення Кредиту-1 - 20.08.2016, зі сплатою процентів за Користування Кредитом-1 в порядку та в розмірі, встановлених пп. 3.2.4 п.п. 3.2, 3.5 ст.3 Кредитного договору №151213К17, а також зі сплатою комісії за управління кредитною лінією в розмірі та порядку, встановленому пп. 3.2.5 п. 3.2 ст. З та ст. 4 Кредитного договору №151213К17.

Відповідно до умов Кредитного договору №151213К17 Позичальник взяв на себе в`язання погашати Кредит-1, сплачувати проценти за користування Кредитом-1, комісію за управління кредитною лінією, а також виконувати інші зобов`язання за Кредитним договором №151213К17 (п.п. 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 ст. 3, ст. 4 Кредитного договору 51213К17) (т. 4, а.с. 172-195).

2. Кредитний договір №151214К12 від 10.06.2014, із змінами і доповненнями.

На виконання п. 3.1, п. 3.2 ст. 3 Кредитного договору №151214К12 Банк відкрив Позичальникові невідновлювану кредитну лінію в розмірі 20 000 000,00 дол. США, з кінцевим терміном погашення Кредиту-2 - 09.06.2017, зі сплатою процентів за користування Кредитом-2 в порядку та в розмірі, встановлених пп. 3.2.4 п.п. 3.2, 3.5 ст. 3 Кредитного договору №151214К12, а також зі сплатою комісії за управління кредитною лінією в розмірі та порядку, встановленому пп. 3.2.5 п. 3.2 ст. 3 та ст. 4 Кредитного договору № 151214К12.

Відповідно до умов Кредитного договору №151214К12 Позичальник взяв на себе в`язання погашати Кредит-2, сплачувати проценти за користування Кредитом-2, комісію за управління кредитною лінією, а також виконувати інші зобов`язання за Кредитним договором №151214К12 (п.п. 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 ст. З, ст. 4 Кредитного договору №151214К12).

3. Кредитний договір №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 19.09.2014, із змінами і доповненнями (т. 4, а.с. 196-231).

На виконання п. 2.1 ст. 2 Кредитного договору №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ Банк відкрив Позичальникові невідновлювану кредитну лінію в розмірі 5 266 437,00 дол. США, з кінцевим терміном погашення Кредиту-3 - 18.09.2019, зі сплатою процентів за користування Кредитом-3 в порядку та в розмірі, встановлених п. 3.1 ст. 3 Кредитного договору №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ, а також зі сплатою комісії за управління кредитною лінією в розмірі та порядку, встановленому п. 3.2 ст. 3 Кредитного договору №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ.

Відповідно до умов Кредитного договору №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ Позичальник взяв на себе зобов`язання погашати Кредит-3, сплачувати проценти за користування Кредитом-3, комісію за управління кредитною лінією, а також виконувати інші зобов`язання за Кредитним договором №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ (п. 2.6 ст. 2, п.п.3.1, 3.2, ст. 3 та ст. 6 Кредитного договору №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ).

Відкриття АТ "УКРЕКСІМБАНК" Позичальнику кредитних ліній (надання Кредитів) відображено на відповідних рахунках Позичальника, відкритих на виконання умов Кредитних договорів.

Відповідно до п. 7.2 ст. 7 Кредитного договору № 151213К17 у разі невиконання зобов"язань згідно з пп. 3.4.1 п. 3.4, пп. 3.5.1 п. 3.5 ст.3, статті 4 Кредитного договору №151213К17 Позичальник-1 сплачує Банку пеню. Пеня нараховується на суму прострочених платежів із розрахунку фактичної кількості прострочених днів у розмірі, у зазначеному у п. 3.2 ст. З Кредитного договору № 151213К17.

Згідно з п. 7.2 ст. 7 Кредитного договору № 151214К12 у разі невиконання зобов`язань згідно з пп. 3.4.1 п.3.4, пп. 3.5.1 п. 3.5 ст.3, статті 4 Кредитного договору №151214К12 Позичальник-1 сплачує Банку пеню. Пеня нараховується на суму прострочених платежів із розрахунку фактичної кількості прострочених днів у розмірі, зазначеному у п. 3.2 цього Договору, і підлягає сплаті у національній валюті України за офіційним курсом НБУ, встановленим на день сплати на рахунок, зазначений у пп. (б) пп. 3.8 Кредитного договору № 151214К12.

Враховуючи положення (умови) п. 10.2 ст. 10 Кредитного договору № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 19.09.2014 у випадку невиконання (несвоєчасного виконання) Позичальником будь-яких грошових зобов`язань, визначених цим Договором, Позичальник сплачує Банку пеню, що нараховується на суму невиконаних (неналежним чином виконаних) зобов`язань з розрахунку фактичної кількості прострочених днів у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожен день прострочення, включаючи день виконання відповідних грошових зобов`язань. Пеня підлягає сплаті у національній валюті України за Офіційним курсом Національного банку України на день сплати, на рахунок, відкритий відповідно до підпункту (б) пункту 5.10 Кредитного договору №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ.

У відповідності до ст. 1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) Позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених Договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Банк виконав взяті на себе зобов`язання за Кредитними договорами укладеними в рамках Генеральної угоди та надав Позичальнику грошові кошти, що відображено на відповідних рахунках Позичальника відповідно до умов Кредитних договорів.

Кредитор звернув увагу, що Кредитними договорами та Генеральною угодою не передбачається одностороння відмова або одностороння зміна Позичальником своїх зобов`язань, вони мають бути виконані у встановлений строк. Разом з тим, Позичальник не виконав у встановлений строк свої зобов`язання за Кредитними договорами.

Статтею 536 Цивільного кодексу України визначено, що за користування чужими грошовими коштами боржник зобов`язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Положеннями ст. 526 Цивільного кодексу України визначено, що зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору.

Статтею 610 Цивільного кодексу України визначено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно зі ст. 546 Цивільного кодексу України виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен дати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання (ст. 549 ЦК України).

Як зазначалося вище, зі змісту умов Кредитних договорів вбачається, що у разі невиконання грошових зобов`язань за цим договором, Позичальник сплачує Банку за кожен день прострочення, включаючи день платежу, пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення, що діяла у період, за який сплачується пеня.

У зв`язку з тим, що Позичальником порушено зобов`язання за Кредитними договорами цілком правомірним є висновок про наявність правових підстав для нарахування пені на суму прострочених платежів: по Кредиту, по процентах за користування Кредитом, комісії за Кредитними договорами.

З огляду на викладене, заборгованість ПрАТ "Креатив" перед АТ "УКРЕКСІМБАНК", яка виникла у зв`язку з невиконанням зобов`язань за Генеральною угодою та укладеними в її рамках Кредитними договорами станом на 02.05.2019, згідно з розрахунком заборгованості становить: 143 129 011,30 доларів США та 683 128 318,84 грн., і яка складається із простроченої заборгованості за:

1) Кредитним договором №151214К12 від 10.06.2014 в розмірі 25 666 873,94 доларів США та 22 746 126,19 грн. і складається із:

- 20 000 000,00 доларів США - простроченої заборгованості за кредитом;

- 5 642 578,30 доларів США - прострочених процентів;

- 13 378 727,04 грн. - простроченої комісії за управління кредитом;

- 0,00 грн. - пені за несвоєчасне погашення кредиту;

- 8 106 795,62 грн. - пені за несвоєчасну сплату процентів;

- 907 479,03 грн. - пені за несвоєчасну сплату комісії за управління;

- 1 169, 36 грн. - пені за несвоєчасну сплату комісії за зміну умов;

- 0,00 доларів США - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасним погашенням кредиту;

- 24 295,64 доларів США - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою процентів;

- 69 342,87 грн. - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою комісії за управління кредитом;

- 59,18 грн. - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою комісії за зміну умов;

- 282 725,18 грн. - витрати від інфляції у зв`язку із несвоєчасною сплатою комісії за управління кредитом;

- (-) 172,09 грн. - витрати від інфляції у зв`язку із несвоєчасною сплатою комісії за зміну умов.

2) Кредитним договором №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 19.09.2014 в розмірі 1 181 303,00 доларів США та 7 218 269,96 грн. і складається із:

- 910 000,00 доларів США - простроченої заборгованості за кредитом;

- 270 141,99 доларів США - прострочених процентів;

- З 570 565,31 грн. - простроченої комісії за управління кредитом;

- 2 782 272,87 грн. - простроченої комісія за зобов`язання;

- 0,00 грн. - пені за несвоєчасне погашення кредиту;

- 392 600,65 грн. - пені за несвоєчасну сплату процентів;

- 226 439,37 грн. - пені за несвоєчасну сплату комісії за управління;

- 116 529,74 грн. - пені за несвоєчасну сплату комісії за зобов`язання;

- 801, 60 грн. - пені за несвоєчасну сплату комісії за зміну умов;

- 0,00 доларів США - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасним погашенням кредиту;

- 1 161,01 доларів США - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою процентів;

- 16 567,34 грн. - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою комісії за управління кредитом;

- 8 664,06 грн. - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою комісії за зобов`язання;

- 40,24 грн. - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою комісії за зміну умов;

- 69 346,54 грн. - витрати від інфляції у зв`язку із несвоєчасною сплатою комісії за управління кредитом;

- 34 540,02 грн. - витрати від інфляції у зв`язку із несвоєчасною сплатою комісії за зобов`язання;

- (-) 97,77 грн. - витрати від інфляції у зв`язку із несвоєчасною сплатою комісії за

зміну умов.

3) Кредитним договором №151213К17 від 21.08.2013 в розмірі 116 280 834,36 доларів США та 653 163 922,69 грн. і складається із:

- 87 555 000,00 доларів США - простроченої заборгованості за кредитом;

- 28 464 025,01 доларів США - прострочених процентів;

- 523 503 921,96 грн. - простроченої комісії за управління кредитом;

- 41 934 949,52 грн. - пені за несвоєчасне погашення кредиту;

- 44 176 786,79 грн. - пені за несвоєчасну сплату процентів;

- 31 327 329,68 грн. - пені за несвоєчасну сплату комісії за управління;

- 1 754, 04 грн. - пені за несвоєчасну сплату комісії за зміну умов;

- 127 983,40 доларів США - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасним погашенням кредиту;

- 133 825,95 доларів США - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою процентів;

- 2 349 597,06 грн. - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою комісії за управління кредитом;

- 88,77 грн. - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою комісії за зміну умов;

- 9 869 753,00 грн. - витрати від інфляції у зв`язку із несвоєчасною сплатою комісії за управління кредитом;

- (-) 258,13 грн. - витрати від інфляції у зв`язку із несвоєчасною сплатою комісії за зміну умов.

Окрім викладеного, кредитором зазначено, що ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.06.2017 у справі № 910/9131/16, зокрема, було визнано вимоги АТ "УКРЕКСІМБАНК" до ПрАТ "Креатив" на суму 3 413 064 596,13 грн., затверджено реєстр вимог кредиторів, в тому числі вимоги АТ "УКРЕКСІМБАНК" у наступних розмірах: вимоги першої черги на суму 2 756,00 грн. (витрати по сплаті судового збору у справі про банкрутство), вимоги четвертої черги на 3 286 033 566,93 грн., вимоги шостої черги на суму 127 028 273,20 грн., окремо внесені до реєстру вимог кредиторів вимоги на суму 91 332 300,00 грн., як вимоги, що забезпечені заставою майна ПрАТ "Креатив" та підлягають погашенню за рахунок майна, що є предметом забезпечення у першочерговому порядку (т 5, а.с. 114-134).

Крім того, ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.03.2019 у справі № 910/9131/16, зокрема, було визнано поточні вимоги АТ "УКРЕКСІМБАНК" до ПрАТ "Креатив" на суму 747 537 794,43 грн., які підлягають внесенню до четвертої черги реєстру вимог кредиторів, та витрати по сплаті судового збору на суму 3 524,00 грн. підлягають внесенню до першої черги реєстру вимог кредиторів (т. 5, а.с. 135-147).

З метою забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою, зокрема, укладено договір поруки №151214Р20 від 30.07.2014 між ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ", Банком, ПрАТ "Креатив" та ТОВ "Регіонпродукт-Україна" (т. 4, а.с. 232-237).

Разом з тим, з метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором № 121213К17 від 21.08.2013, зокрема, укладено Договір поруки №151213Р23 від 21.08.2013 між Поручителем, Банком та ПрАТ "Креатив" (т. 4, а.с. 238-241).

Відповідно до умов п.3.1. Договору поруки Поручитель взяв на себе обов`язок відповідати перед Банком за своєчасне та повне виконання Позичальником-1 зобов"язання за Кредитною угодою щодо відшкодування суми кредиту, процентів, штрафних санкцій, а також всіх та будь-яких витрат, пов`язаних з наданням та обслуговуванням кредиту.

В силу положень ст. 553 Цивільного кодексу України за договором поруки поручитель поручається кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником.

Згідно зі ст. 554 Цивільного кодексу України у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором, як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Із змісту положень п.3.2. Договору поруки вбачається, що у випадку невиконання Позичальником-1 Основного зобов`язання Банк має право вимагати виконання цих зобов"язань у Поручителя та/або Позичальника-1, як у солідарних боржників.

Відповідно до ст. 543 Цивільного кодексу України у разі солідарного обов`язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Факт наявності невиконаних Боржником зобов`язань перед Кредитором за Кредитними договорами, які укладені в рамках Генеральною угодою та обов`язок Боржника повернути Кредитору заборгованість за Кредитними договорами, які укладені в рамках Генеральної угоди встановлені рішенням господарського суду Кіровоградської області від 03.01.2017 у справі № 912/15/16 про стягнення на користь Кредитора заборгованості за Кредитними договорами, які укладені рамках Генеральної угоди (т. 5, а.с . 106-111).

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" АТ "Укрексімбанк було сплачено судовий збір за подачу позову та збільшення позовних вимог в розмірі 182 700,00 грн. + 24 000,00 грн. = 206 700,00 грн.; за апеляційне та касаційне оскарження у справі № 912/15/16 ухвал суду 1 378,00 грн. + 1 378,00 грн. =2756,00 грн., всього понесено судових витрат у справі № 912/15/16 на загальну суму 209 456,00 грн.

Положеннями частини 4 статті 75 Господарського процесуального кодексу України визначено, що обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі би або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Отже, враховуючи факт порушення Боржником умов Кредитних договорів, які укладені в рамках Генеральної угоди, право Кредитора на задоволення своїх вимог за Кредитними договорами, укладеними в рамках Генеральної угоди в повному обсязі, в тому числі за Договором поруки 1 та Договором поруки 2, існують правові підстави для подання АТ "УКРЕКСІМБАНК" заяви з грошовими вимогами до ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ" на загальну суму заборгованості станом на 02.05.2019 включно в розмірі: 143 129 011,30 доларів США (3 846 244 804,57 грн. в гривневому еквіваленті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання цієї заяви з грошовими вимогами - 31.05.2019: 1 дол. США = 26,872573 грн.) та 683 341 616,84 гривень, що разом в гривневому еквіваленті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання цієї заяви з грошовими вимогами складає: 4 529 586 421,41 гривень, в тому числі, судовий збір: 3 842,00 грн.; пеня: 127 192 635,39 гривень.

Вимоги кредитора підтверджуються наявними матеріалами справи. (т. 4 а.с. 7-242, т. 5 а.с. 1-152).

При цьому, документальні докази повного чи часткового погашення зазначеної кредиторської заборгованості боржником (банкрутом), господарському суду сторонами не надані.

За таких обставин, господарський суд вважає, що заява кредитора - ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" є обґрунтованою, грошові вимоги даного кредитора в сумі 4 529 586 421,41 грн підлягають визнанню та включенню до реєстру вимог, відповідно до ст. 45 Закону, в тому числі: 3 846 244 804,57 грн. та 556 145 139,45 грн. основний борг з погашенням у четверту чергу, 127 192 635,39 грн. пеня з погашенням у шосту чергу та 3 842,00 грн судового збору до першої черги задоволення.

Керуючись ст. 2, 23, 38, 45, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 3, 12, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги кредитора - Публічного акціонерного товариства "Державний експортно - імпортний банк України" (код ЄДР 00032112, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) до товариства з обмеженою відповідальністю "КРЕАТИВ ПОСТАЧ" (25014, м. Кропивницький, пр. Промисловий, буд. 14, код ЄДР 36978434) в сумі 4 529 586 421,41 грн. та включити їх до реєстру вимог 3 846 244 804,57 грн. та 556 145 139,45 грн. основний борг з погашенням у четверту чергу, 127 192 635,39 грн. пеня з погашенням у шосту чергу та 3 842,00 грн судового збору до першої черги задоволення вимог.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Примірники ухвали направити банкруту, ліквідатору-арбітражному керуючому Демчук О.М. ( АДРЕСА_1 ); ГУ ДФС у Кіровоградській області (25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55); АТ "УКРЕКСІМБАНК" (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127), ПрАТ "Креатив" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75), ТОВ "Завод модифікованих жирів" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75), ПП "Еллада" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75).

Повний текст ухвали складено 22.08.2019.

Суддя С.Б. Колодій

Зареєстровано 22.08.2019
Оприлюднено 22.08.2019
Дата набрання законної сили 21.08.2019

Судовий реєстр по справі 912/354/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.07.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 02.07.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 25.06.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 25.06.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 25.06.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 11.06.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 28.05.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 28.05.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 18.05.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 04.05.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 21.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 21.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 21.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 21.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 21.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 29.07.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 29.07.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 29.07.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 29.07.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 29.07.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону