СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

УХВАЛА

Справа № 712/10854/19

Провадження №1- кс/712/6301/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 серпня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є., за участю секретаря судових засідань Могили І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Бойко А.С., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Скалозуб Т.В. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018251010000159 від 28 вересня 2018 року за ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України , -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Бойко А.С., з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42018251010000159 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, щодо неправомірних дій директора комунального підприємства Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів Черкаської міської ради при укладанні та виконанні договорів.

Встановлено, що 26 червня 2018 року між комунальним підприємством Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів Черкаської міської ради, в особі директора ОСОБА_1 (Замовник), з однієї сторони, та приватним підприємством ШЛЯХБУД-ГРУП , в особі директора ОСОБА_2 (Виконавець), з другої сторони, був укладений договір підряду № 232 (далі - Договір).

Відповідно до п.п. 1.1-1.3 розділу 1 Предмет Договору Договору, Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов`язання по наданню послуг з нанесення дорожньої розмітки (код за ДК 021:2015 - 45230000-8), а Замовник зобов`язаний приймати належно надані послуги та своєчасно оплачувати їх вартість за цінами та у термін, зазначені у Договорі. Спосіб і вид надання послуг визначаються на підставі кошторисної документації, затвердженої Замовником, яка є невід`ємною частиною Договору. Загальний обсяг надання послуг визначається по факту, на підставі актів виконаних робіт, оформлених належним чином.

Відповідно до п.п. 3.1-3.2 розділу 3 Умови про якість надання послуг Виконавець повинен надати передбачені Договором послуги, якість яких відповідає умовам технічної та іншої нормативно-правової документації. Виконавець гарантує, що всі матеріали, компоненти, які використовуються при виконанні послуг нові та придатні для використання, відповідають діючим санітарно-гігієнічним нормам та забезпечують додержання вимог Розділу 4 ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці, залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану .

Відповідно до п. 5.1 розділу 5 Права та обов`язки Сторін Договору, Виконавець зобов`язаний: розпочати надання послуг з моменту підписання Договору або з моменту одержання письмового повідомлення Замовника про необхідність надання послуг; надавати на свій ризик за завданням Замовника послуги згідно п. 1.1. якісно і в узгоджений Сторонами строк, гарантувати якість послуг; виконувати з використанням власних ресурсів (матеріали, вироби, конструкції тощо) послуги відповідно до документації, не допускати відхилення від документації; використовувати при нанесенні розмітки матеріали, які відповідають діючим санітарно-гігієнічним нормам та забезпечують додержання вимог Розділу 4 ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці, залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану .

Відповідно до розділу 6 Здавання-приймання та оплата наданих послуг Договору, Виконавець повідомляє Замовника про виконання послуг і направляє на його адресу акти виконаних робіт. Виконавець до 25 числа місяця представляє Замовнику акти виконаних робіт в трьох примірниках з врахуванням актів, складених в поточному місяці. Замовник протягом п`яти днів після одержання актів виконаних робіт від Виконавця, розглядає та підписує їх, один примірник повертає Виконавцю. При виявленні недоліків Сторони складають відповідний акт, вказавши в ньому характер недоліків, їх обсяги. Недоліки у наданих послугах, виявлені в процесі приймання передачі послуг, які виникли з вини Виконавця, повинні бути усунуті Виконавцем за власний рахунок протягом строків, визначених Замовником. Підписані Сторонами акти виконаних робіт є підставою для проведення остаточних розрахунків за надані Виконавцем послуги.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження 30 серпня 2018 року між приватним підприємством Шляхбуд-груп , в особі директора ОСОБА_2 (Генпідрядник) та приватним підприємством Будівельник плюс , в особі директора ОСОБА_3 (Субпідрядник) був уклалений договір субпідряду № 3008/2018СП, предметом якого є надання послуг з нанесення дорожньої розмітки фарбою та холодним пластиком (код за ДК 021:2015-45230000-8). Пунктом 1.2. зазначеного договору субпідряду, встановлено: Загальний обсяг надання послуг визначається по факту, на підставі актів виконаних робіт, оформлених належним чином . Пунктом 4.1. зазначеного договору субпідряду, встановлено: Розрахунок за виконані роботи, здійснюється на умовах відстрочки платежу до 10 (десяти) банківських днів з моменту і на підставі підписаних Замовником, Генпідрядником і Субпідрядником актів виконаних робіт за формами № КБ-2в, № КБ-3 . Пунктом 5.3. зазначеного договору субпідряду, встановлено: Здавання й приймання робіт, після закінчення їх виконання, здійснюється у відповідності до чинного законодавства України і оформляється актом здавання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) . Пунктом 6.3.8. зазначеного договору субпідряду, зокрема встановлено: Субпідрядник зобов`язується виконувати роботи відповідно до проектно-кошторисної документації згідно з вимогами будівельних норм та правил. Якщо під час виконання робіт, передбачених проектною документацією, Субпідрядником буде виявлено, що виконання таких робіт призведе до порушення будівельних норм та правил в цілому на об`єкті, він зобов`язаний негайно повідомити Генпідрядника про такі порушення та вжити заходів, разом із Генпідрядником, щодо їх усунення. В разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Генпідрядника про вищезазначені обставини, Субпідрядник за власний рахунок повинен усунути такі порушення .

На виконання умов договору № 232 від 26 червня 2018 року, Підрядником (в редакції Договору - Виконавцем) - ПП ШЛЯХБУД-ГРУП та Субпідрядником - ПП БУДІВЕЛЬНИК ПЛЮС , було напрацьовано первинні документи з обліку в будівництві, у вигляді актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3).

Відповідно до висновку експерта № 22/19 від 24.06.2019, проведеною судовою будівельно-технічною експертизою встановлено що види, обсяги та вартість фактично виконаних робіт з Надання послуг з нанесення дорожньої розмітки (код за ДК 021:2015-45230000-8) , передбачених умовами договору підряду № 232 від 26.06.2018, не відповідають видам, обсягам та вартості робіт, внесеним до звітної документації (акти приймання виконаних робіт форми № КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3) по зазначеному об`єкту.

Зазначені невідповідності, у вигляді порушень вимог нормативно-правових актів, чинних на території України в галузі містобудівної діяльності, національних стандартів України (ДСТУ) із ціноутворення в будівництві та окремих положень договору по зазначеному об`єкту будівництва, станом на момент проведення експертизи, в грошовому виразі, в якості завищення, в сумі складають 136 793,73 грн. (сто тридцять шість тисяч сімсот дев`яносто три гривні 73 копійки) разом з єдиним податком за ставкою 5% - завищення, які мали місце в наслідок:

- наявності виконання на об`єкті (об`єктах) дослідження видів робіт (послуг) з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, що не були передбачені у належним чином розробленій і затвердженій кошторисній документації та договірній ціні по зазначеному об`єкту (об`єктах) дослідження;

- включення до кошторисів виконаних робіт вартості відповідних матеріальних ресурсів, за ціною, що перевищує вартість їх фактичного придбання, зазначену у рахунках постачальників (виробників);

- відсутності уточнення, під час складання кошторисів виконаних робіт, маси кошторисного прибутку.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 30.07.2018 між КП Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів Черкаської міської ради та ПП Шляхбуд-Груп укладено договір №375 щодо надання послуг з нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком на загальну суму 2 млн. 749 тис. 948 грн. Субпідрядником виступило ПП Будівельник Черкаси-проект , директором якого також є ОСОБА_2 та ПП Будівельник плюс , директором якого є ОСОБА_3 . За результатами виконання договору в період з 29.08.2018 по 06.11.2018, на розрахункові рахунки ПП ШЛЯХБУД-ГРУП та ПП Будiвельник Черкаси-проект , директором яких є ОСОБА_2 , перераховано відповідно 1 639 056 грн. та 547 577 грн., а всього на загальну суму 2 186 633 грн. Решта грошових коштів у сумі 547 990 грн. перераховано на рахунок ПП Будівельник Плюс , директором якого є ОСОБА_3 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, на виконання умов договору № 375 від 30 липня 2018 року, Підрядником (в редакції Договору Виконавцем ) - ПП ШЛЯХБУД-ГРУП та Субпідрядниками - ПП БУДІВЕЛЬНИК ЧЕРКАСИ-ПРОЕКТ та ПП БУДІВЕЛЬНИК ПЛЮС , було напрацьовано первинні документи з обліку в будівництві, у вигляді актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3), які підписані у дво- та тристоронньому порядку та скріплені печатками Сторін по Договору. Розшифруванню підпису з боку сторони Замовника, який скріплено відповідною печаткою, у відповідній графі, відповідають наступні ініціали та прізвище - ОСОБА_4 ОСОБА_5 . Розшифруванню підпису з боку сторони Підрядника, який скріплено відповідною печаткою, у відповідній графі, відповідають наступні ініціали та прізвище - ОСОБА_6 ОСОБА_7 . Окрім цього, акти приймання виконаних будівельних робіт №№ 6, 7, 8 та №№ 9, 10, підписані також і представником субпідрядних організацій - Приватного підприємства БУДІВЕЛЬНИК ПЛЮС та Приватного підприємства БУДІВЕЛЬНИК ЧЕРКАСИ-ПРОЕКТ . Так, розшифруванню підпису з боку сторони Субпідрядника, на зазначених вище актах, який скріплено відповідною печаткою, у відповідній графі відповідають наступні ініціали та прізвище - ОСОБА_8 . ОСОБА_9 .

На даний час у слідства виникла необхідність у вилученні первинних документів, що стосуються надання послуг з нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком, нанесення дорожньої розмітки та щодо закупівлі кам`яної (технічної) солі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи, які стосуються надання послуг з нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком, нанесення дорожньої розмітки фарбою за вказаними договорами укладеними між ПП ШЛЯХБУД-ГРУП та ПП БУДІВЕЛЬНИК ПЛЮС , а саме: договора з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; договірні ціни; дефектні акти; зведені кошторисні розрахунки; локальні кошториси; підсумкові відомості ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат; відомості обсягів робіт; акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаних договорів; документи, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки - фактури і т.п.); довідки про вартість виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-3; акти на закриття прихованих робіт; акти вартості устаткування, що купувалися виконавцями робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми; договора з постачальниками матеріалів, конструкцій, виробів та відповідно накладних на їх отримання, документів, якими підтверджується факт придбання матеріалів та їх використання за призначенням; товарно-транспортні накладні; сертифікати якості на використаний матеріал; трудові договори із найманими працівниками, що були задіяні під час виконання робіт або угоди цивільно-правового характеру; журналів технічного та авторського наглядів, а також належним чином завірені копії наказів, розпоряджень, контрактів щодо призначення службових/посадових осіб приватного підприємства БУДІВЕЛЬНИК ПЛЮС на посади та їх посадові інструкції, статуту приватного підприємства БУДІВЕЛЬНИК ПЛЮС , знаходяться за місцем здійснення господарської діяльності приватного підприємства БУДІВЕЛЬНИК ПЛЮС , ідентифікаційний код юридичної особи - 40499241, юридична адреса - Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Канівська, будинок 5, квартира 67.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб приватного підприємства БУДІВЕЛЬНИК ПЛЮС , ідентифікаційний код юридичної особи - 40499241, юридична адреса - Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Канівська, будинок 5, квартира 67, а саме: документів, які стосуються надання послуг з нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком та нанесення дорожньої розмітки фарбою, за договорами укладеними між ПП ШЛЯХБУД-ГРУП та ПП БУДІВЕЛЬНИК ПЛЮС , а саме: договорів з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаних договорів; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки - фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що купувалися виконавцями робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; договорів з постачальниками матеріалів, конструкцій, виробів та відповідно накладних на їх отримання; документів, якими підтверджується факт придбання матеріалів та їх використання за призначенням; товарно-транспортних накладних; сертифікатів якості на використаний матеріал; трудових договорів із найманими працівниками, що були задіяні під час виконання робіт або угод цивільно-правового характеру; журналів технічного та авторського наглядів, а також належним чином завірені копії наказів, розпоряджень, контрактів щодо призначення службових/посадових осіб приватного підприємства БУДІВЕЛЬНИК ПЛЮС на посади та їх посадові інструкції, статуту приватного підприємства БУДІВЕЛЬНИК ПЛЮС має важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Водночас, в матеріалах клопотання відсутні докази призначення та проведення експертних досліджень вказаних у клопотанні документів, а відтак клопотання прокурора підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння службових/посадових осіб приватного підприємства БУДІВЕЛЬНИК ПЛЮС , ідентифікаційний код юридичної особи - 40499241, юридична адреса - Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Канівська, будинок 5, квартира 67, з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів які стосуються надання послуг з нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком та нанесення дорожньої розмітки фарбою, за договорами укладеними між ПП ШЛЯХБУД-ГРУП та ПП БУДІВЕЛЬНИК ПЛЮС , а саме: договорів з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаних договорів; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки - фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що купувалися виконавцями робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; договорів з постачальниками матеріалів, конструкцій, виробів та відповідно накладних на їх отримання; документів, якими підтверджується факт придбання матеріалів та їх використання за призначенням; товарно-транспортних накладних; сертифікатів якості на використаний матеріал; трудових договорів із найманими працівниками, що були задіяні під час виконання робіт або угод цивільно-правового характеру; журналів технічного та авторського наглядів, а також належним чином завірені копії наказів, розпоряджень, контрактів щодо призначення службових/посадових осіб приватного підприємства БУДІВЕЛЬНИК ПЛЮС на посади та їх посадові інструкції, статуту приватного підприємства БУДІВЕЛЬНИК ПЛЮС

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Бойко Анастасію Сергіївну, заступника начальника відділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Лук`яненка Станіслава Валерійовича, старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Олянецького Кирила Олександровича, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Чумака Валерія Олександровича, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Тихопія Дмитра Сергійовича, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Біду Олександра Сергійовича, оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Чумака Сергія Андрійовича та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Рямова Олександра Олександровича.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.Є. Токова

Дата ухвалення рішення 21.08.2019
Зареєстровано 23.08.2019
Оприлюднено 27.08.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону