СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

Святошинський районний суд міста Києва

ун. № 759/13640/19

пр. № 3/759/5711/19

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року суддя Святошинського районного суду міста Києва Жмудь Вікторія Олексіївна, розглянувши матеріали, які надійшли з Департаменту з питань запобігання політичної корупції Національного агентства з питань запобігання корупції, про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер картки фізичної особи - платника податків НОМЕР_1 , який працює на посаді керівника політичної партії НОВА ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА , адреса: АДРЕСА_1 ,

за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212 21 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 порушив встановлений порядок подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, а саме: за результатами аналізу Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру (далі - Звіт), поданого 26.04.2019 політичною партією НОВА ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 39550414) (далі - Партія) за І квартал 2019 року за підписом керівника Партії ОСОБА_1 до Національного агентства, встановлено, що оформлення Звіту, включені до нього звітні дані не відповідають вимогам законодавства, а саме до Звіту Партії не було долучено Висновку про визначення розміру (суми) внеску у формі робіт, товарів або послуг, що є порушенням ч. 5 ст. 15 та ч. 12 ст. 17 Закону України Про політичні партії в Україні , пп. 2 п. 10 розділу ІІ Положення про порядок подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.07.2016 № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.08.2016 за № 1185/2931. Своїми діями ОСОБА_1 порушив ст. 212 21 КУпАП.

У судове засідання ОСОБА_1 не з`явився, про дату та час розгляду справи неодноразово повідомлявся належним чином. Жодних клопотань на адресу суду не надходило.

Враховуючи те, що ОСОБА_1 про дату і місце розгляду справи повідомлявся завчасно та належним чином, однак, своїм правом бути присутнім у судовому засіданні він не скористався, суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи про адміністративне правопорушення за відсутності ОСОБА_1 .

Ретельно дослідивши матеріали справи, а саме:

- протокол про адміністративне правопорушення № 50-25/715 від 12.07.2019, який складений стосовно ОСОБА_1 ;

- витяг з копії Звіту політичної партії НОВА ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, з якого вбачається, що даний Звіт підписаний керівником ОСОБА_1 та поданий 20.04.2019 року;

- копію Акту від 14.06.2019 про проведення аналізу Звіту політичної партії НОВА ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за І квартал 2019 року за період з 01.01.2019 по 31.03.2019 року;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, суддя дійшла такого висновку.

Відповідно до ст. 245 КУпАП завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови.

Положеннями ст. 251 КУпАП передбачено, що доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, речовими доказами, іншими документами тощо.

Згідно зі ст. 252 КУпАП орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Положеннями ст. 212 21 КУпАП встановлена адміністративна відповідальність за порушення встановленого порядку або строків подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру або подання фінансового звіту, оформленого з порушенням встановлених вимог.

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України Про політичні партії в Україні розмір (сума) внеску у формі робіт, товарів або послуг визначається на основі ринкової вартості ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку за методологією, розробленою та затвердженою Національним агентством з питань запобігання корупції за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Положеннями ч. 12 ст. 17 Закону України Про політичні партії в Україні передбачено, що до звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру додаються копії документів, що підтверджують відображені у звіті відомості (у тому числі копії платіжних документів, довідок установ банків про рух коштів на рахунках).

Згідно з пп. 2 п. 10 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.07.2016 № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.08.2016 за № 1185/29315, до Звіту додаються копії документів, що підтверджують відображені у звіті відомості (у тому числі копії платіжних документів, довідок установ банків про рух коштів на рахунках, копії фінансової звітності).

Як встановлено в судовому засіданні ОСОБА_1 , будучи керівником політичної партії НОВА ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 39550414), до Звіту про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за І квартал 2019 року не долучив Висновок про визначення розміру (суми) внеску у формі робіт, товарів або послуг, що підтверджується матеріалами справи в їх сукупності.

Таким чином, враховуючи, що по справі зібрано достатньо доказів, які у сукупності не викликають сумнівів у своїй достовірності і допустимості, та які підтверджують вчинення ОСОБА_1 адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212 21 КУпАП, є всі підстави для притягнення його до адміністративної відповідальності.

При накладенні адміністративного стягнення на ОСОБА_1 , з урахуванням характеру вчиненого правопорушення, особи правопорушника, обставини, що пом`якшують та обтяжують його відповідальність, вважаю, що стягнення у виді штрафу, відповідає вимогам ст. 23, 33 КУпАП і є домірним скоєному.

Положеннями ст. 40 1 КУпАП передбачено, що у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі винесення судом (суддею) постанови про накладення адміністративного стягнення сплачується судовий збір особою, на яку накладено таке стягнення. Розмір і порядок сплати судового збору встановлюється законом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 4 Закону України Про судовий збір у разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення ставка судового збору встановлюється у розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Вичерпний перелік осіб, які звільняються від сплати судового збору, міститься у ст. 5 вказаного Закону.

У розпорядженні суду відсутні відомості про те, що ОСОБА_1 відноситься до осіб, які підлягають звільненню від сплати судового збору, а відтак, з нього слід стягнути судовий збір за ухвалення постанови про накладення адміністративного стягнення.

Керуючись ст. 9, 212 21 , 245, 251, 252, 280, 283-285, 294 КУпАП, п. 5 ч. 2 ст. 4 Закону України Про судовий збір ,

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212 21 КУпАП, та накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 300 (трьохсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5100 (п`ять тисяч сто) грн 00 к.

Стягнути з ОСОБА_1 судовий збір за винесення постанови про накладення адміністративного стягнення у розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 384 (триста вісімдесят чотири) грн 20 к.

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення. Апеляційна скарга подається до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд міста Києва.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Постанова може бути пред`явлена до виконання протягом трьох місяців з наступного дня після набрання нею законної сили.

Суддя Святошинського

районного суду міста Києва В.О. Жмудь

Дата ухвалення рішення 19.08.2019
Зареєстровано 26.08.2019
Оприлюднено 27.08.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону