ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35296/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л., при секретарі Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката Цілини Катерини Олександрівни в інтересах ОСОБА_1 на бездіяльність слідчих Генеральної прокуратури України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017, -

В С Т А Н О В И В :

08.07.2019 адвокат Цілина К.О. в інтересах ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчих Генеральної прокуратури України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 під час обшуку 28.11.2018 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Л. Жаботинського, 20, оф. № 145.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 р.

19 листопада 2018 р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/57020/18-к було постановлено ухвалу, якою надано дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Сміяну П.О. та слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017р. на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_1 .

28.11.2018 р. на підставі вказаної ухвали слідчого судді в приміщенні, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук, результати якого оформлено відповідним протоколом. Обшук проводився за відсутності представників власника майна із залученням відповідних спеціалістів для проникнення у приміщення.

Лише після проведення вказаної слідчої дії ОСОБА_1 дізналася про вилучення належного скаржнику майна, а саме грошових коштів в національній валюті України - 95 (дев`яносто п`ять) купюр, номіналом по 200 (двісті) гривень та пристрою марки EvoVizion3804 .

З протоколу обшуку від 28.11.2018 року вбачається, що при його проведенні в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено, серед іншого, пристрій марки EvoVizion s/n: НОМЕР_1 .

Крім того, відповідно п. 26 додатку №2 до Протоколу, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено грошові кошти в національній валюті України - 95 (дев`яносто п`ять) купюр, номіналом по 200 (двісті) гривень.

Особа, що подала скаргу в судове засідання не з`явилася, про місце і час розгляду скарги повідомлена належним чином. До початку судового засідання адвокат Дмитрашко С.В . через канцелярію суду подал заяву про розгляд скарги за його відсутності, вимоги скарги підтримує в повному обсязі.

Представник Генеральної прокуратури України у судове засідання не з`явився. Прокурор Даніч Є. через канцелярію суду подав заяву про розгляд скарги за його відсутності, його задоволення скарги заперечував в повному обсязі.

Вивчивши скаргу, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.

Згідно з ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Так, за своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Разом з тим, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, у рішенні по справі Жушман проти України зазначається - Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності .

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 р.

19.11.2018 ухвалою слідчого судді частково задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Сміяну П.О. та слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 року на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності зареєстровано за ОСОБА_1 та яке використовуються службовими особами ТОВ Ортак ЛТД (код ЄДРПОУ 41244582), ТОВ Аквіліон 99 (код ЄДРПОУ 30608633), ТОВ "КАРАТБУД ЛТД" (код ЄДРПОУ 41442793) та ТОВ "АМЮ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41959502), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, вилучення документів фінансово-господарської діяльності ПП "Артан" (код ЄДРПОУ 31398146), ТОВ "ЧЕЛЕНДЖ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39682076), ТОВ "Гарантбуд-16" (код ЄДРПОУ 41024803), ТОВ "Мегастрой 2017"(код ЄДРПОУ 41111768), ТОВ "СТІЛСЕРВІС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41113835), ТОВ "АКВІЛОН 2017" (код ЄДРПОУ 41114907), ТОВ "ВОРК КРАФТ" (код ЄДРПОУ 41200640), ТОВ "ТОПТАН ЙОЛ" (код ЄДРПОУ 41209045), ТОВ "Буд торг сервис" (код ЄДРПОУ 41209202), ТОВ "МАТІН ГРУП" (код ЄДРПОУ 41244069), ТОВ " Ортак ЛТД " (код ЄДРПОУ 41244582), ТОВ "БЕРТОН ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41246951), ТОВ "Імекс пром торг" (код ЄДРПОУ 41274376), ТОВ "ФОРВАРД ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41279602), ТОВ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (код ЄДРПОУ 41342608), ТОВ "БК Фабер" (код ЄДРПОУ 41345567), ТОВ "АРКАНДО" (код ЄДРПОУ 41378629), ТОВ "ФЕНІКС ПРОМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41420167), ПП "СТАРТ-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41474888), ТОВ "ТК "ПАТРІЯ"(код ЄДРПОУ 41500252), ТОВ "Дорвей плюс" (код ЄДРПОУ 41507771), ТОВ "Управбуд-сервіс" (код ЄДРПОУ 41508864), ТОВ "ГОЛД ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 41564557), ТОВ "Київкомерц" (код ЄДРПОУ 41570906), ТОВ "Укрбудтехнології ЛТД" (код ЄДРПОУ 41620794), ТОВ "АСТОНВУД" (код ЄДРПОУ 41632265), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 41633143), ТОВ "АЛЬФА Т" (код ЄДРПОУ 41713176), ТОВ "ФОТОН ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 41723430), ТОВ "КОНТАДО" (код ЄДРПОУ 41724387), ТОВ "ІНТЕР ЛЕНД" (код ЄДРПОУ 41799850), ТОВ "МОНМАРТ ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 41907889), ТОВ "ВІЛЕНА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41920611), ТОВ "КАЧМІУС" (код ЄДРПОУ 41923937), ТОВ "НЕТЕКСПРЕС" (код ЄДРПОУ 41924328), ТОВ "ФОЛІС ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 41934100), ТОВ "ГУДНЕС" (код ЄДРПОУ 41935319), ТОВ "АМЮ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41959502), ТОВ "АЛІПСО КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 41981119), ТОВ "Торговий дім "СМК" (код ЄДРПОУ 42044401), ТОВ "Гідел груп" (код ЄДРПОУ 42046901), ТОВ "Транс-лид" (код ЄДРПОУ 42120859), ТОВ "Релейн" (код ЄДРПОУ 42114740), ТОВ "Анастас ЛТД" (код ЄДРПОУ 42190135), ТОВ Інтерстрой-Днепр" (код ЄДРПОУ 42226339), ТОВ Акса-С (код ЄДРПОУ 42346404) та ТОВ "Фьюжен Лайф"(код ЄДРПОУ 42462255), а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, виконаних робіт, послуг, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи тіньового бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, сертифікатів якості товарів, висновки фітосанітарійної служби, посвідчення та висновки, засоби зв`язку, комп`ютерна техніка, електронно-обчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, тютюнові вироби, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, установчі, реєстраційні та фінансово-господарські документи юридичних осіб, що не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють фінансово-господарську діяльність за вищевказаною адресою, а також не орендують приміщення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

28.11.2018 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук в результаті якого вилучено: грошові кошти в національній валюті України - 95 (дев`яносто п`ять) купюр, номіналом по 200 (двісті) гривень та пристрій марки EvoVizion .

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Згідно із ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Стороною обвинувачення не доведено та не надано доказів, які б давали підстави для утримання майна ОСОБА_1 , яка не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні, оскільки доказів, які б могли свідчити, що вилучене майно є таким, що містить інформацію про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення кримінальних правопорушень, тобто, що є предметом кваліфікації у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 не надано, враховуючи, що досудове розслідування здійснюється протягом тривалого проміжку часу.

Так, при винесенні даного рішення слідчий суддя приймає до уваги, що обов`язок доведення існування, тієї обставини, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, КПК України покладається на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в матеріалах судового провадження за скаргою даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння ОСОБА_1 належним йому майном.

За вказаних обставин позиція органу досудового розслідування щодо неповернення майна його законному володільцю спростовується, тобто за встановлених обставин вбачається, що вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, що як наслідок свідчить про бездіяльність сторони обвинувачення, яка полягає у неповерненні майна, що вилучено під час проведення обшуку, яку необхідно усунути шляхом зобов`язання її повернути вилучене майно власнику, що узгоджується з приписами п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України.

Керуючись ст. ст. 100, 169-170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката Цілини Катерини Олександрівни в інтересах ОСОБА_1 на бездіяльність слідчих Генеральної прокуратури України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 повернути ОСОБА_1 (або її уповноваженому представнику) як власниці тимчасово вилученого майна, грошові кошти в національній валюті України - 95 (дев`яносто п`ять) купюр, номіналом по 200 (двісті) гривень та пристрій марки EvoVizion що вилучену 28.11.2018 р. в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя О.Л. Бусик

Зареєстровано 28.08.2019
Оприлюднено 28.08.2019
Дата набрання законної сили 02.08.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону