ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Копія

Справа № 397/832/19

н/п : 2/397/306/19

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.08.2019 року. Олександрівський районний суд Кіровоградської області у складі:

головуючого - судді Мирошниченка Д.В.,

за участю: секретаря судового засідання - Рум`янцевої О.І.,

розглянувши у судовому засіданні у порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Державного підприємства Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 104) про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернулася до суду з позовом в якому просить стягнути з відповідача заборгованість за договором купівлі-продажу товару з відстрочкою платежу №25/118/12Г від 01.06.2012 року у розмірі 360231,18 грн. з яких: 287450 грн. - сума основного боргу за договором купівлі-продажу, 56266,59 грн. - інфляційні нарахування, 16514,59 грн. - 3% річних, та судові витрати по сплаті судового збору в розмірі 3602,31 грн.

В обгрунтування позову вказала, що 01.06.2012 року між нею та Державним підприємством сільськогосподарське підприємство Олександрівського виправного центра управління Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області (№ 104) , назву якого змінено на Державне підприємство Сільськогогосподарське підприємство Державної кримінльно-виконавчої служби України (№ 104) , було укладено договір № 25/118/12Г купівлі-продажу млина МП-600, вартістю 621000 грн. на умовах розстрочення платежу. За змістом п. 4.2 Договору, сторони домовились, що оплата товару проводитиметься з розстрочкою платежу на 5 років (шістдесят місяців) і здійснюватиметься покупцем щомісячно 20 числа у безготівковому порядку, національною валютою, шляхом перерахування коштів у сумі 10350 грн. на розрахунковий рахунок продавця.

Додатковою угодою до вказаного договору внесені уточнення, згідно яких покупець, крім визначеної щомісячної суми також здійснює перерахування ПДФО 5%.

Строк дії договору закінчився 20.06.2017 року.

На виконання умов даного договору відповідачем на її рахунок перераховано 333550 грн., однак мається заборгованість, яка на день пред`явлення позову складає 287450 грн. без ПДВ.

Вона зверталася з претензіями до відповідача щодо оплати товару, на які відповідач не реагував ухиляючись від вирішення спору.

Оскільки, відповідач у встановлений договором строк свого обов`язку по оплаті поставленого товару не виконав і допустив прострочення виконання грошового зобов`язання, тому вона має право вимагати стягнення боргу в сумі 287450 грн., з урахувнням індексу інфляції в сумі 56266,59 грн., та трьох відсотків річних в сумі 16514,59 грн.

Ухвалою судді від 03.06.2019 року відкрито провадження у справі та призначено розгляд справи в порядку загального позовного провадження (а.с. 43-44).

Позивач у судове засідання не з?явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, позовні вимоги підтримала у повному обсязі, не заперечувала проти заочного розгляду справи (а.с. 64).

Представник відповідача належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, проте у судове засідання, призначене на 28.08.2019 року, не з?явилася, про причини неявки суду не повідомила, відзив не подала (а.с. 62).

Згідно з ч. 8 ст. 178 ЦПК України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Тому, згідно ст.ст. 280-281 ЦПК України, суд проводить заочний розгляд даної справи за відсутності відповідача, про що постановлена відповідна ухвала, на підставі наявних у справі доказів.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 01.06.2012 року між Державним підприємством Сільськогосподарське підприємство Олександрівського виправного центра управління Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області (№ 104) (покупець) та ОСОБА_1 (продавець) було укладено Договір № 25/118/12Г купівлі-продажу з розстрочкою платежу, за умовами п. 1.1, п. 2.1, п. 4.1 якого продавець зобов`язалася передати у власність покупцю товар (млин СП-600) за ціною 621000 грн., а покупець зобов`язався прийняти товар та своєчасно здійснювати оплату на умовах даного договору (а.с. 8-10).

Згідно п. 4.2 вказаного договору, сторони домовились, що оплата товару проводитиметься з розстрочкою платежу на п`ять років (шістдесят місяців) і здійснюватиметься покупцем щомісячно 20 числа у безготівковому порядку, національною валютою, шляхом перерахування коштів у сумі 10350 грн. відповідно до наданого рахунку на розрахунковий рахунок продавця.

Згідно п. 5.1 вказаного договору, у випадку порушення зобов`язання, що виникає з цього договору, сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавства.

Згідно п. 7.2 вказаного договору, строк цього договору починає свій перебіг 01.06.2012 року та закінчується 20.06.2017 року, але в будь-якому випадку договір діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

Передача товару (млина МП-600) від продавця покупцю підтверджується актом передавання-приймання до договору оренди обладнання від 01.06.2012 року № 25/118/12Г (а.с. 11).

22.11.2013 року між сторонами була укладена Додаткова угода до договору № 25/118/12Г купівлі-продажу товару з розстрочкою платежу від 01.06.2012 року, відповідно до якої п. 4 вказаного договору викладено в наступній редакції: 4.2. Cторони домовились, що оплата товару проводитиметься з розстрочкою платежу на п`ять років (шістдесят місяців) і здійснюється покупцем щомісячно 20 числа у безготівковому порядку, національною валютою, шляхом перерахування коштів у сумі 10350 грн. відповідно до наданого рахунку на розрахунковий рахунок продавця, в тому числі ПДФО 5% (при перерахуванні коштів по цьому договору покупець виступає податковим агентом з усіма правами і обов`язками у відповідності до вимог Податкового Кодексу України) (а.с. 12).

Довідкою АТ ОТП Банк за вих. № К00-01-К00-5-0/114 від 14.05.2019 року підтверджується, що позивач отримала від ДП СГ підприємство ДКВС України кошти у відповідності до вищевказаного договору (а.с. 13-15).

Зміна назви Державного підприємством Сільськогосподарське підприємство Олександрівського виправного центра управління Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області (№104) на Державне підприємство Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 104) підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с. 16-19).

Позивач зверталася до відповідача з претензіями з приводу виконання умов договору, які не були виконані (а.с. 20-27).

Згідно ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином, відповідно до умов договору та вимог Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Статтею 530 ЦК України передбачено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Стаття 629 ЦК України встановлює, що договір є обов?язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. 655 ЦК України, за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно ч. 1 ст. 691 ЦК України, покупець зобов`язаний оплатити товар за ціною, встановленою у договорі купівлі-продажу, або, якщо вона не встановлена у договорі і не може бути визначена виходячи з його умов, - за ціною, що визначається відповідно до статті 632 цього Кодексу, а також вчинити за свій рахунок дії, які відповідно до договору, актів цивільного законодавства або вимог, що звичайно ставляться, необхідні для здійснення платежу.

Згідно ч.ч. 1-3 ст. 692 ЦК України, покупець зобов?язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов?язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару. Договором купівлі-продажу може бути передбачено розстрочення платежу. У разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати оплати товару та сплати процентів за користування чужими грошовими коштами.

Таким чином встановлено, що на підставі договору № 25/118/12Г купівлі-продажу з розстрочкою платежу від 01.06.2012 року відповідач отримав від позивача млин МП-600 вартістю 621000,00 грн. з розстрочкою платежу.

Відповідач частково виконав умови договору щодо оплати товару, однак зобов`язання за договором у повному обсязі не виконані, тому утворилася заборгованість в сумі 287450 грн., а отже, позовні вимоги є законними та обґрунтованими.

Щодо позовних вимог позивача про стягнення з відповідача заборгованості за договором з урахуванням індексу інфляції та 3% річних, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України, нарахування інфляційних втрат на суму боргу та трьох процентів річних входять до складу грошового зобов`язання і є особливою мірою відповідальності боржника за прострочення грошового зобов`язання, оскільки виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.

Таким чином інфляційні втрати за період з 01.07.2017 року по 30.04.2019 року складають 56266,59 грн. (виходячи з індексів інфляції: 100,2х99,9х102х101,2х100,9х101х101,5х100,9х101,1х100,8х100х100х99,3х100х101,9х101,7х101,4х100,8х101х100,5х100,9х101).

3% річних за період з 21.06.2017 року по 20.05.2019 року складають 16514,59 грн. (287450 грн.х3/100/365 днів х 699 днів).

Таким чином стягненню з відповідача на користь позивача підлягає заборгованість у розмірі 360231 гривня 18 копійок, з яких: 287450 гривень - сума основного боргу за договором купівлі-продажу, 56266 гривень 59 копійок - інфляційні нарахування, 16514 гривень 59 копійок - три відсотки річних.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України, оскільки позов підлягає задоволенню, з відповідача на користь позивача слід стягнути понесені ним витрати на оплату судового збору в сумі 3602 грн. 31 коп.

Керуючись ст.ст. 141, 259, 264-265, 280-282, 284, 354 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов ОСОБА_1 до Державного підприємства Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 104) про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу - задовольнити.

Стягнути з Державного підприємства Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 104) на користь ОСОБА_1 заборгованість за договором купівлі-продажу товару з відстрочкою платежу № 25/118/12Г від 01.06.2012 року у розмірі 360231 гривня 18 копійок, з яких: 287450 гривень - сума основного боргу за договором купівлі-продажу; 56266 гривень 59 копійок - інфляційні нарахування; 16514 гривень 59 копійок - три відсотки річних.

Стягнути з Державного підприємства Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 104) на користь ОСОБА_1 понесені нею витрати на оплату судового збору в сумі 3602 гривні 31 копійку.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

На заочне рішення суду, протягом 30 днів з дня його проголошення може бути подана апеляційна скарга до Кропивницького апеляційного суду через Олександрівський районний суд Кіровоградської області.

Позивач: ОСОБА_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 .

Відповідач: Державне підприємство Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 104) , місце знаходження: 27300, Кіровоградська область, смт. Олександрівка, вул. Незалежності України, 22-А, код ЄДРПОУ - 08680282.

Суддя: /підпис/:

Копія вірна:

Рішення набуло законної сили ________________ року та підлягає виконанню.

Оригінал рішення зберігається у справі № 397/832/19.

Суддя Олександрівського районного суду

Кіровоградської області Д.В. Мирошниченко

Дата ухвалення рішення 28.08.2019
Зареєстровано 29.08.2019
Оприлюднено 29.08.2019

Судовий реєстр по справі 397/832/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 28.08.2019 Олександрівський районний суд Кіровоградської області Цивільне
Ухвала від 28.08.2019 Олександрівський районний суд Кіровоградської області Цивільне
Ухвала від 03.07.2019 Олександрівський районний суд Кіровоградської області Цивільне
Ухвала від 03.06.2019 Олександрівський районний суд Кіровоградської області Цивільне
Ухвала від 29.05.2019 Олександрівський районний суд Кіровоградської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону