ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34541/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В., при секретарі Журавель Я.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смола І.І про призначення комплексної судової будівельно-технічної та судової економічної експертизи,-

В С Т А Н О В И В:

04.07.2019 року слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смола І.І звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В із клопотанням про призначення комплексної судової будівельно-технічної та судової економічної експертизи. В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Частиною 3 ст. 244 КПК України передбачено, що неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає його розгляду. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом. Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб. Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження № 42018110330000068 від 05.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 4 ст. 191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України, з метою власного незаконного збагачення, розробили схему з привласнення бюджетних коштів, що виділяються Збройними Силами України у розпорядження Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління на будівництво будівель казарм поліпшеного планування та капітального ремонту в пунктах постійної дислокації військовослужбовців, яка полягає у наданні незаконних переваг у процедурах публічних закупівель суб`єктами господарювання за відкат , укладання договорів з підконтрольними суб`єктами господарювання, включення зайвих витрат, задвоювання оплачуваних робіт по вже раніше виконаним та прийнятим роботам, протиправне документальне оформлення прийняття робіт без їх фактичного виконання. Встановлено, що 18.05.2018 між Міністерством оборони України в особі начальника Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_1 та ТОВ ТОПАЗ (ЄДРПОУ 32778704) укладено договір №193 підряду на виконання робіт Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №1, с.Стецьківка, Сумська область, військове містечко №12, за адресою: Сумська область, с.Радьківка, вул.б/н,112 , вартістю 13 786 000 грн.80 коп. Окрім цього, 22.12.2018 між Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та ТОВ ТОПАЗ (ЄДРПОУ 32778704) укладено договір №997 підряду на виконання робіт Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №1, с.Стецьківка, Сумська область, військове містечко №12 (додаткові роботи), за адресою: Сумська область, с.Радьківка, вул.б /н,112 , вартістю 6 670 000 грн. Разом з тим, в ході проведення огляду встановлено, що незважаючи на перерахування бюджетних коштів в повному обсязі, роботи відповідно до умов договору фактично не проведені. В ході досудового розслідування, з метою встановлення фактичних обсягів виконаних робіт, завданих державі збитків, а також встановлення причетних до протиправних дій службових осіб Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління, виникла необхідність у проведенні комплексної судової будівельно-технічної та судової економічної експертизи. За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою. Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження. Слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, враховуючи при цьому, неможливість стороною кримінального провадження самостійно залучити експерта, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно ст.244 КПК України, для призначення експертизи в кримінальному провадженні № 42018110330000068 від 05.12.2018 року з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні. Керуючись ст.ст. 2, 26, 107, 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смола І.І про призначення комплексної судової будівельно-технічної та судової економічної експертизи- задовольнити. Призначити в рамках кримінального провадження № 42018110330000068 від 05.12.2018 комплексну судову будівельно-технічну та судову економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Заслуженого професора М.С.Бокаріуса (м. Полтава, вул. Чураївни, буд. 1/1).

На вирішення експертів поставити такі питання:

1. Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація по об`єкту- Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №1, с.Стецьківка, Сумська область, військове містечко №12, за адресою: Сумська область, с.Радьківка, вул.б/н,112 ,вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо)? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?

2. Чи відповідають виконані будівельні роботи проектно-кошторисній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

3. Який перелік та об`єми фактично виконаних будівельних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції)?

4. Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єкту обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією з будівництва?

5. Чи відповідає первинна звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3 тощо) з будівництва (ремонту, реконструкції) за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?

6. Який вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тощо) фактично виконаний на об`єкті?

7. Кому та яка сума збитків спричинена при організації, проведенні та прийманні робіт за договором №193 від 18.05.2018 підряду по об`єкту Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №1, с.Стецьківка, Сумська область, військове містечко №12, за адресою: Сумська область, с.Радьківка, вул.б/н,112 та за договором №997 від 22.12.2018 підряду по об`єкту Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №1, с.Стецьківка, Сумська область, військове містечко №12 (додаткові роботи), за адресою: Сумська область, с.Радьківка, вул.б/ н,112 , за державні кошти та договорів, укладених на його виконання?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385

КК України, за складання завідомо неправдивого висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених обов`язків.

Для проведення експертизи надати експертам доступ до матеріалів кримінального провадження № 42018110330000068.

Для проведення експертизи скерувати експертам завірені копії проектної, кошторисної та іншої документації, пов`язаної з укладанням, оплатою та прийняття виконаних робіт за договором №193 від 18.05.2018 підряду по об`єкту Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №1, с.Стецьківка, Сумська область, військове містечко №12, за адресою: Сумська область, с.Радьківка, вул.б/н,112 та за договором №997 від 22.12.2018 підряду по об`єкту Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №1, с.Стецьківка, Сумська область, військове містечко №12 (додаткові роботи), за адресою: Сумська область, с.Радьківка , вул .б/н,112 .

Зобов`язати службових осіб Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України надати доступ до проектної, кошторисної та іншої документації, пов`язаної з укладанням, оплатою та прийняття виконаних робіт за договором №193 від 18.05.2018 підряду по об`єкту Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №1, с.Стецьківка, Сумська область, військове містечко №12, за адресою: Сумська область, с.Радьківка, вул.б/н,112 та за договором №997 від 22.12.2018 підряду по об`єкту Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №1, с.Стецьківка, Сумська область, військове містечко №12 (додаткові роботи), за адресою: Сумська область, с.Радьківка, вул. б/н,112 .

Зобов`язати службових осіб Збройних Сил України, Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України надати безперешкодний доступ до території за місцем проведення робіт.

Дозволити використати, згідно методики, подані на дослідження об`єкти повністю або частково.

Дозволити, в разі виникнення такої необхідності, проводити руйнівні методи дослідження (проводити демонтажні роботи, підкопи, а також інші руйнівні методи дослідження).

Дозволити використовувати висновки експерта у даному кримінальному провадженні.

Клопотання в ході проведення експертизи для вирішення порушених в них питань, а також надання додаткових матеріалів, - скеровувати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смолі І.І. Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України, за складання завідомо неправдивого висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених обов`язків. Виконання ухвали покласти на слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні. По закінчення експертного дослідження висновок експерта разом із об`єктами дослідження направити слідчому у кримінальному провадженні. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Зареєстровано 30.08.2019
Оприлюднено 30.08.2019
Дата набрання законної сили 04.07.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону