ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38999/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

25.07.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Так, в обґрунтування клопотання зазначено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017200000000074 від 13.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 255 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Невстановлені особи створили стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої увійшли службові особи органів ДФС України, а також наближені до них засновники та службові особи суб`єктів господарської діяльності.

Зокрема, з метою забезпечення роботи зазначеної злочинної організації та отримання готівкових коштів було створив ряд діючих товариств, які здійснюють господарську діяльність та отримують від неї прибуток. Керівники та посадові особи суб`єктів господарської діяльності використовуючи корупційні зв`язки в органах ДФС, забезпечують безперешкодну роботи протиправних схеми завдяки чому митне оформлення експортних операцій здійснюється формально, і діяльність таких господарюючих суб`єктів, незважаючи наявні порушення не перевіряється фіскальними органами.

На виконання доручення прокурора встановлено, що з метою ухилення від сплати обов`язкових податків та платежів та вчинення інших злочинів створено ТОВ "РІВНЕСТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 38888641, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 28Б, офіс 32) та ТОВ "ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ" (код ЄДРПОУ 38100229, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 28Б, оф. 2), ТОВ "ЦЕНТР АВТО" (код ЄДРПОУ 38683765), які здійснюють діяльність по сертифікації бувших у використанні транспортних засобів, ввезених на територію України. При цьому товариства мають ряд відокремлених лабораторій (філій) в різних регіонах України.

При проведенні сертифікації транспортних засобів ТОВ "РІВНЕСТАНДАРТ" оплата від замовника приймається працівниками товариства готівковими коштами в розмірі 2 500 гривень за один автомобіль, ввезений з країн Європи, в розмірі до 4 000 доларів США за один автомобіль ввезений із США для звичайних громадян та в розмірі від 1 000 доларів США для постійних клієнтів, які завозять оптові партії з США. При цьому сертифікати видаються на автомобілі, які не відповідають вимогам українського законодавства, зокрема відбувається видача сертифікатів на автомобілі із США без виправлення їх конструктивних особливостей (паски безпеки, світлові прилади та ін.) заборонених на території України. Окремо надається послуга по видачі сертифікатів на автомобілі екологічного стандарту Євро-4 із зазначенням неправдивих відомостей, що вони відповідають стандарту Євро-5. Оскільки ввезення транспортних засобів стандарту нижче Євро-5 на територію України заборонено.

Грошові кошти за послуги з сертифікації вносяться на особисті розрахункові рахунки в банківських установах, відкриті членами злочинної організації, а також їхніми родичами та знайомими.

В подальшому довірена особа з філіалу ТОВ "РІВНЕСТАНДАРТ" в кінці кожного робочого дня забирає готівку та везе її до банківської установи де власноручно заповнює платіжні доручення про внесення готівки на розрахунковий рахунок ТОВ "РІВНЕСТАНДАРТ" від імені кожного з клієнтів, який протягом дня проходив сертифікацію. Однак в даних платіжних дорученнях зазначається вартість послуги в розмірі 100-150 гривень за один автомобіль, а різниця між фактично одержаними від замовників коштами та внесеними на розрахунковий рахунок переводиться у готівкову валюту і при накопиченні значної суми кур`єром доставляється в м. Київ де використовується членами та керівництвом злочинної організації на власний розсуд, в тому числі з метою фінансування злочинної організації. Тим самим посадові особи ТОВ "РІВНЕСТАНДАРТ" приховують від оподаткування дохід в розмірі від 2 400 до 100 000 гривень за кожний виданий сертифікат. Згідно наявної інформації протягом 2017 року таким чином оформлено близько 60 000 сертифікатів.

Враховуючи суму доходу приховану від оподаткування є підстави вважати, що службові особи ТОВ "РІВНЕСТАНДАРТ" ухилились від сплати податків на суму близько 100 млн гривень лише протягом 2017 року, при цьому така діяльність товариства продовжується і на даний час.

З`ясовано, що з метою зменшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування та ухилення від сплати податку на прибуток до здійснення діяльності до невстановленими особами залучено наступних фізичних осіб, які мають відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ Приватбанк (м. Київ, вул. Грушевського, 1Д): ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_4 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_6 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 номер рахунку НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 , номер рахунку НОМЕР_11 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, необхідних для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні є потреба у дослідженні документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ "Приватбанк".

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ "Приватбанк", та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42017200000000074 від 13.02.2017 для прокурорів другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України Жураківського Григорія Олександровича, Зарічанського Романа Олександровича, Григоренка Владислава Сергійовича , Булахова Дмитра Віталійовича, Туровського Ярослава Станіславовича, прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Юсубова Костянтина Володимировича, а також слідчих групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в копіях, які становлять банківську таємницю та перебувають в володінні АТ КБ Приватбанк (м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по рахунку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_4 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_6 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , номер рахунку НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 , номер рахунку НОМЕР_11 , а саме: карток із зразками підписів, листів, заяв та документів, наданих для відкриття та закриття рахунків; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписок по рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий на ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ; рахунку № НОМЕР_6 , що відкритий на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 ; рахунків № НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , що відкриті на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 ; рахунку № НОМЕР_11 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 , а також всіх рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 , як на паперових, так і на електронних носіях з моменту їх відкриття по 25.07.2019 із інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по ним; залишку грошових коштів на кінець та початок кожного банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківських чеків про видачу готівки з рахунків; договорів та фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахунках; матеріалів справ та наявних банківських документів по рахункам по рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий на ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ; рахунку № НОМЕР_6 , що відкритий на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 ; рахунків № НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , що відкриті на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 ; рахунку № НОМЕР_11 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 , а також всіх наявних документів щодо фізичних осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Дата ухвалення рішення 25.07.2019
Зареєстровано 01.09.2019
Оприлюднено 01.09.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону