СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 760/20461/19

Провадження 1-кс/760/10871/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., за участі адвоката Піхотного М.Д. (свідоцтво № 5995/10 від 24.03.2017р. про право на заняття адвокатською діяльністю, ордер та договір про надання правової допомоги), слідчого Кравченка Є.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката Піхотного Максима Дмитровича, подану в інтересах Асоціації ПРАВОВА ГІЛЬДІЯ УКРАЇНИ , на бездіяльність слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, яка виразилася у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 32017110130000029 від 29.12.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшла вказана скарга.

Подана скарга обґрунтована тим, що 09.07.2019р. старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кравченком Є.В., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.07.2019р., проведено обшук офісного приміщення Асоціації ПРАВОВА ГІЛЬДІЯ УКРАЇНИ , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5, кв. 215.

В ході проведення вказаного обшуку слідчим було відшукано та вилучено наступні речі та документи, а саме: ноутбук Acer серійний номер: LKTKPOX046733OB4X92000 темно сірого кольору; жорсткий диск SAMSUNG серійний номер: S07J10YA01577; жорсткий диск Barracuda серійний номер 7200 12 250 Gbytes gryDBNFB; жорсткий диск SAMSUNG, серійний номер S00QJ104529449; копію паспорту ОСОБА_1 на 7 аркушах (додаток № 2 до протоколу обшуку); копію паспорту ОСОБА_2 на 1 аркуші; акт приймання-передачі частки у статутному фонді ТОВ ЄТЕХНОРАБЕР на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у ЄТЕХНОРАБЕР на 1 арк.; довіреність від 22.03.2019р. ОСОБА_3 на 1 арк.; довіреність від 19.03.2019р. ОСОБА_4 на 1 арк.; документи ТОВ "ЮК "ЕЛ ПІ ДЖІ" (код ЄДРПОУ 39906404) на 5 арк.; документи ТОВ ЄТЕХНОРАБЕР на 53 арк.; опис документів, що подаються ФОП державному реєстратору Щербина Сергій Миколайович - 1 арк.; реєстраційні заяви платника ПДВ ТОВ Торгова компанія Сезон , всього на 2 арк.; довіреність ТОВ Торгова компанія Сезон , два примірники договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Каскад Сервіс Плюс - 2 арк.; акти приймання-передачі частки у статутному фонді ТОВ Каскад Сервіс Плюс - 2 арк.; довіреність ТОВ Оптимілтрейд .

На думку адвоката, вилучене майно не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на обшук, тому дане майно відноситься до тимчасово вилученого майна, яке, за відсутності клопотання про арешт майна, повинно бути негайно повернуте особі, у якої його було вилучено.

Крім того, адвокат просив визнати протиправною бездіяльність слідчих СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В судовому засіданні адвокат Піхотний М.Д. підтримав подану скаргу, оскільки ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києві від 04.07.2019р. не було прямо надано дозвіл на відшукання вказаного в клопотанні майна, тому за відсутності клопотання про арешт майна, воно підлягає негайному поверненню володільцю майна.

Крім того, адвокат зазначив, що вилучення вказаних речей та документів, призвело до обмеження права власності Асоціації ПРАВОВА ГІЛЬДІЯ УКРАЇНИ на безперешкодне користування своїм майном та особливого і надмірного тягарю для особи.

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кравченко Є.В. в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги та зазначив, що вилучені 09.07.2019р. під час проведення обшуку в приміщенні Асоціації ПРАВОВА ГІЛЬДІЯ УКРАЇНИ за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5, оф. 21, речі та документи не є тимчасово вилученим майном, оскільки ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.07.2019р. було прямо надано дозвіл на їх вилучення.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали скарги та надані документи, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко-чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку забороняється.

Верховний Суд у своєму Науковому висновку щодо меж дискреційного повноваження суб`єкта владних повноважень та судового контролю за його реалізацією від 11.04.2017р. зазначив, що дискреційне повноваження може полягати у виборі діяти, чи без діяти, а якщо діяти, то у виборі варіанту рішення чи дії серед варіантів, що прямо або опосередковано закріплені у законі. Важливою ознакою такого вибору є те, що він здійснюється без необхідності узгодження варіанту вибору із будь-ким.

Дискреційне повноваження надається у спосіб його закріплення в оціночному понятті, відносно-визначеній нормі, альтернативній нормі, нормі із невизначеною гіпотезою. Для позначення дискреційного повноваження законодавець використовує, зокрема, терміни може , має право , за власної ініціативи , дбає , забезпечує , веде діяльність , встановлює , визначає , на свій розсуд . При реалізації дискреційного повноваження суб`єкт владних повноважень зобов`язаний поважати основоположні права особи, додержуватися: конституційних принципів; принципів реалізації відповідної владної управлінської функції; принципів здійснення дискреційних повноважень; змісту публічного інтересу; положень власної компетенції; вказівок, викладених у інтерпретаційних атах; фахових правил, закріплених у нормативних актах; адміністративної практики; судової практики; процедурних вимог.

Системний аналіз вказаних норм права свідчить про те, що під час проведення обшуку слідчий має право вилучати документи та тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження, тобто, здійснює їх вилучення, якщо вважає це необхідним.

Як встановлено в ході судового розгляду, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.07.2019р.р. надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення Асоціації Правова гільдія України за адресою здійснення діяльності Голубєва О.В та Голубєва А.В., а саме: м. Київ, вул. Володимира Сосюри, буд. 5, офіс 215, яка на праві власності Київській морській школі товариства сприяння обороні України, з метою відшукання та вилучення речей та оригіналів документів що підтверджують реєстрацію та використання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фіктивних підприємств ТОВ Інсайд-Профіт (код ЄРДПОУ 39821626), ТОВ Сіріус-Баум (код ЄРДПОУ 39675996), ТОВ ПРОМ-ТЕХНОЛОГІЇ ЛТД (код ЄДРПОУ 41126320), ТОВ СПЕЦ-МОНТАЖ КИЇВ (код ЄРДПОУ 40710017), ТОВ "СФП ТРЕЙД" (код ЄРДПОУ 38968894), ТОВ "ТД ІНТРЕЙДС" (код ЄРДПОУ 39592061), ТОВ СПРЕД-СІСТЕМЗ (код ЄРДПОУ 39699357), ТОВ ЛІРА-ПРАЙМ (код ЄРДПОУ 39828651) ФОП ОСОБА_7 , ТОВ СТУДІЯ "МАЕСТРО (ЄДРПОУ 38663288 ), ТОВ "РЕД СТАР" (ЄДРПОУ 38785565); ТОВ МЕТЕОРІТ (ЄДРПОУ 20314870), ТОВ МЕТЕОРІТ (ЄДРПОУ 20314870), ТОВ АЗОВ-ЕЛЬФ (ЄДРПОУ 24815391), ТОВ "ТІК ХАУЗ"" (ЄДРПОУ 37931816), ТОВ "ЕВАДА ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39277306), ТОВ ДЕСНА-ТОРГ 2014 (ЄДРПОУ 39561976); ТОВ "БЛІЦПРОМ" (ЄДРПОУ 35416467), ТОВ ЛІРА-ПРАЙМ (ЄДРПОУ 39828651); ТОВ "МЕГАПОД" (ЄДРПОУ 37848833), ТОВ "МИРАМАР" (ЄДРПОУ 38747671 ), ТОВ "ДЕСКО СОЮЗ" (ЄДРПОУ 39289692), ТОВ "ТУРАНЛАРИ" (ЄДРПОУ 39644051), ТОВ ФЕНІКС-МАГНЕТІК (ЄДРПОУ 39644122),ТОВ ШИФТІНГ-ТЕХНОЛОГІЇ (ЄДРПОУ 39674992 ), ТОВ СПРЕД-СІСТЕМЗ (ЄДРПОУ 39699357), ТОВ "СІРІУС ТРЕВІ" (ЄДРПОУ 39744226 ) ТОВ "ШАМБЕРІ" (ЄДРПОУ 38347412), ТОВ "МИРАМАР" (ЄДРПОУ 38747671), ТОВ "ТУРАНЛАРИ" (ЄДРПОУ 39644051), ТОВ ФЕНІКС-МАГНЕТІК" (ЄДРПОУ 39644122 ),ТОВ ШИФТІНГ-ТЕХНОЛОГІЇ (ЄДРПОУ 39674992), ТОВ ТЕЛЕСКОП-ГРУП (ЄДРПОУ 39694123 ), ТОВ "КРАУС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 39737067); ТОВ МАГІСТРАЛЬНІ ТЕЛЕСИСТЕМИ (ЄДРПОУ 33939958), ТОВ "ТБК УКРТРАНСГРУП" (ЄДРПОУ 36797893 ), ТОВ "КОНДІ 5О" (ЄДРПОУ 38149196), ТОВ "БІЛГОРОДЕНЕРГО" (ЄДРПОУ 39458008), ТОВ РОЯЛ"СТАРТ (ЄДРПОУ 39539484), ТОВ КОР-МАРКЕТ (ЄДРПОУ 39626446), ТОВ "СІРІУС ТРЕВІ" (ЄДРПОУ 39744226 ), ТОВ ЄВРОВЕЙ-КОМПАНІ (ЄДРПОУ 40921279);ТОВ РОЯЛ"СТАРТ (ЄДРПОУ 39539484 ), ТОВ КОР-МАРКЕТ (ЄДРПОУ 39626446 ), ТОВ ФАСТЕРР-СОЛЮШН (ЄДРПОУ 39771401), ТОВ КУРАЖ-СІСТЕМЗ (ЄДРПОУ 39771548) ТОВ "РЕНДОМ ДІВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 39559349 ), ТОВ СТРІЛА-ТРЕЙД (ЄДРПОУ 39633301), ТОВ ФАСТЕРР-СІСТЕМЗ (ЄДРПОУ 39786203 ), ТОВ ПЕНТА-ТРАНС (ЄДРПОУ 39788965);ТОВ ТОРГОВА ГРУПА "ЛІДЕР ПЛЮС (ЄДРПОУ 37375810 ), ТОВ "ХОРТИЦЯ КБ" (ЄДРПОУ 39028458 ), ТОВ ФІНІС ГРУП (ЄДРПОУ 41770150 ) ТОВ "ВАЙТ ВЕЙВ" (ЄДРПОУ 16396520 ), ТОВ НІКОНЗ КОМПАН (ЄДРПОУ 31175921), ТОВ МЕДБЛАНК (ЄДРПОУ 31988406), ТОВ СУЧАСНІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ (ЄДРПОУ 32831652), ПП ФАБРИКА ЖАЛЮЗІ "ТРІАЛ (ЄДРПОУ 34185508 ), ТОВ ЕМОУШЕН ЛАБ (ЄДРПОУ 35398253), ТОВ АРТ ФУДЗ (ЄДРПОУ 35523806), ТОВ РК АТЕКС (ЄДРПОУ 35557793), ТОВ ПСП ДРУЖБА (ЄДРПОУ 36158979), ТОВ (ЄДРПОУ ), ТОВ (ЄДРПОУ ), ТОВ (ЄДРПОУ ), ТОВ ФІРМА "АТС (ЄДРПОУ 36296508), ТОВ ГРАНУМ ГРУП (ЄДРПОУ 36998398), ТОВ ЛЕЙБЛ (ЄДРПОУ 37761386), ТОВ АГРОПРОМТЕХТРАНСПОСТАЧ (ЄДРПОУ 38650043), ТОВ ВІНДЕЛЬБАНД (ЄДРПОУ 38778102 ), ТОВ АГЕНЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ (ЄДРПОУ 38871418 ), ТОВ НОРД-ВЕСТ ФРЕГАТ (ЄДРПОУ 39004201 ), ТОВ ПМК АРТ-ТРЕЙД (ЄДРПОУ 39142893 ), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ УКРСПЕЦТЕПЛО (ЄДРПОУ 39360235), ТОВ СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ (ЄДРПОУ 39495254), ТОВ ТАВЕР СТРОЙ (ЄДРПОУ 39520719 ), ТОВ БРОВАРСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 39582692), ТОВ КВАДРО-2015 (ЄДРПОУ 39636433), ТОВ ОЛМАРІН (ЄДРПОУ 39731716), ТОВ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ ПОРТАЛ ЛТД (ЄДРПОУ 39923964), ТОВ СПЕЦЛІСМАШ-2020 (ЄДРПОУ 39928590), ТОВ ОКСАМИТ СТ (ЄДРПОУ 39947959), ТОВ ІНТЕРІМПРЕКС (ЄДРПОУ 39957270 ), ТОВ АПАРТМЕНС СТЕЙ (ЄДРПОУ 39974521), ТОВ ПРОФІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ (ЄДРПОУ 39987918 ), ТОВ ПРОФФОПТ ТРЕЙДІНГ (ЄДРПОУ 39988010), ТОВ ТОРГРУП ЛТД (ЄДРПОУ 39988309), ТОВ БУДПРОФ ЛЮКС (ЄДРПОУ 39991437), ТОВ ПРОФІТСЕРВІС АГРО (ЄДРПОУ 39992980 ), ТОВ СЕВЕРСТАЛЬ (ЄДРПОУ 40034208), ТОВ ОХОРОННА ФІРМА ШТОРМ (ЄДРПОУ 40038349), ТОВ ТД МЕТАЛИ І ПОЛІМЕРИ (ЄДРПОУ 40042795), ТОВ ІНФОКОМ 2016 (ЄДРПОУ 40390226),ТОВ ХАНСЕНТ (ЄДРПОУ 40538086), ТОВ ФЛАВУС (ЄДРПОУ 41770260);ТОВ ЦЕНТР ТЕСТ (ЄДРПОУ 32349482), ТОВ ЮГ-СПЕЦ-СЕРВІС (ЄДРПОУ 33741125), ТОВ ХАРБУДМОНТАЖ (ЄДРПОУ 34469151), ТОВ ТЕХАЕРОПРОЕКТ ІМ (ЄДРПОУ 35372645), ТОВ УКРХІМПОСТАЧ ПРОМ (ЄДРПОУ 35392169), ТОВ БУДТЕХОРЕНДА (ЄДРПОУ 36683302), ТОВ ЮНІ УКРАЇНА (ЄДРПОУ 37099019), ТОВ АЛЕК ТОРГ (ЄДРПОУ 37135554), ТОВ ДЮНА ЕЙЧ ДІ (ЄДРПОУ 37566532 ), ТОВ ІКС ЛАЙН (ЄДРПОУ 37642508), ТОВ СБО-48 (ЄДРПОУ 38291056), ТОВ ПРОСТІР СЕРВІС (ЄДРПОУ 38711949), ТОВ ТД УКРНАФТОПОСТАЧ (ЄДРПОУ 38831663), ТОВ ФЕШН-СТОУН ЛТД (ЄДРПОУ 39142924 ), ТОВ НВП СПЕЦТЕХНОСЕРВІС (ЄДРПОУ 39228088), ТОВ КАТ 21 (ЄДРПОУ 39577855), ТОВ ВАЙДЕ ГРУП (ЄДРПОУ 39683897 ), ТОВ АГРОКОНТОРА (ЄДРПОУ 39705428 ), ТОВ ЕМ БІ КАРД (ЄДРПОУ 39834659), ТОВ КОМПАНІЯ МЕГАТРЕЙД СЕРВІС (ЄДРПОУ 39891592 ), ТОВ ТОРГОВА ГРУПА ЗАХІДСТАЛЬ (ЄДРПОУ 39963787 ), ТОВ АНГУІС (ЄДРПОУ 40214190), ТОВ ПЕРСЕТРО (ЄДРПОУ 40469285), ТОВ БЮРЕН КО (ЄДРПОУ 40524801), ТОВ УКР БІЗНЕС ІНВЕСТ (ЄДРПОУ 40682472), ТОВ ПРОДАКТ СІТІ ГРУП (ЄДРПОУ 40730007), ТОВ АРТ СТАЙЛ ГРУП (ЄДРПОУ 40730211 ), ТОВ ІНФЕСТ ТРЕЙД КОМПАНІ (ЄДРПОУ 40825135 ), ТОВ ВІНЕР ТРЕЙД (ЄДРПОУ 40825381), ТОВ КОМЕРЦ ТРЕЙД ГРУП (ЄДРПОУ 40826605), ТОВ ІМІДЖБУД-ІНВЕСТ (ЄДРПОУ 41108385 ), ТОВ БУДІВНИК ПРОЕКТ (ЄДРПОУ 41119198), ТОВ ІНЖЕНЕРНА АРХІТЕКТУРА (ЄДРПОУ 41126069), ТОВ ЮДІОН ІНЖИНІРИНГ (ЄДРПОУ 41126472), ТОВ КАПІТАЛ-БУД-РІТЕЙЛ (ЄДРПОУ 41126509), ТОВ СК АВТОГРУП (ЄДРПОУ 41915989 ); ТОВ ПРОФІНВЕСТ УКРАЇНА (ЄДРПОУ 40298946);ТОВ ВАН СТРОЙ (ЄДРПОУ 39639151); ТОВ АГРО-ПАРТНЕР 2016 (ЄДРПОУ 40560724 ), ТОВ АГРО-ПАРТНЕР 2005 (ЄДРПОУ 40808885);ТОВ АГРО-ХІМ 2005 (ЄДРПОУ 40831827 ); ТОВ ЕЙЧ СІ ЕМ ІНДАСТРІ (ЄДРПОУ 32210982 ), ТОВ ВЕНТУРІС (ЄДРПОУ 35908827), ТОВ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ (ЄДРПОУ 37470971), ТОВ РАФАЕЛЬ КОСТА (ЄДРПОУ 39529995), ТОВ ФАКТОРІЯ-МЕГАТРЕЙД (ЄДРПОУ 39674573 ), ТОВ ВЄНТУРІС (ЄДРПОУ 40113022 ), ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ"КОЛЕКТОР СЕРВІС (ЄДРПОУ 40387627 ),ТОВ ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ "КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ (ЄДРПОУ 40868446), ТОВ ТРАНСПОРТНЕ АГЕНТСТВО "ЛОГІСТИК СИСТЕМС (ЄДРПОУ 40868870 ),ТОВ ЛОГІСТИК КОМПАНІ ЛТД (ЄДРПОУ 41230255),ТОВ КФМ ТРЕЙД (ЄДРПОУ 41247981),ТОВ ЕКО ИНЖИНІРИНГ (ЄДРПОУ 41345640 ),ТОВ КИЇВАВТОПАРТС (ЄДРПОУ 41481447),ТОВ ВЕСТА ЮНІОН ТРЕЙД (ЄДРПОУ 41622959), ТОВ ІС ЮНІОН (ЄДРПОУ 41623025);ТОВ ЛЕНД ХОРС (ЄДРПОУ 40974687), ТОВ СТОР ТРЕЙДИНГ (ЄДРПОУ 40703785), ТОВ СІРІОН ПЛЮС (ЄДРПОУ 40978037 ), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ "ДАРНИЦЯ-БУД (ЄДРПОУ 40979507), ТОВ КАРО ІВЕНТ (ЄДРПОУ 36564141 ), ТОВ СТОР ХОЛДИНГ (ЄДРПОУ 38638403), ТОВ СІРІОН ПЛЮС (ЄДРПОУ 40978037), ТОВ СЕРВИС 24 (ЄДРПОУ 41032877), ТОВ РЕФКОНТРАКТ (ЄДРПОУ 42796190), ПРИВАТНА ФІРМА "ХЕЛП" (ЄДРПОУ 19054398), ПП Р-ТРЕЙД ГРУП (ЄДРПОУ 22741091), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕСТКОМ (ЄДРПОУ 24085707), ТОВ СМЕРЕКА (ЄДРПОУ 25585763), ТОВ ВИРОБНИЧО-НАУКОВА ФІРМА "ДСВ" (ЄДРПОУ 25640924), ТОВ БУДТЕХСЕРВІС (ЄДРПОУ 30373199), ТОВ ФОРУМ (ЄДРПОУ 30726722 ), ТОВ АТРІУМ (ЄДРПОУ 31353409), ТОВ ДОМОГРАД (ЄДРПОУ 32894728), ТОВ РЕММСЕРВІС (ЄДРПОУ 33865567), ТОВ ОДЕСЬКЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО (ЄДРПОУ 34321799 ), ТОВ ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПЕРСПЕКТИВА (ЄДРПОУ 34347639), ТОВ БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ АЛЬФА (ЄДРПОУ 34385538), ТОВ КОМПАНІЯ "ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ АТ (ЄДРПОУ 34428267 ), ТОВ БУДАВТОМАШ (ЄДРПОУ 34891734 ), ТОВ ВБК ГРУП (ЄДРПОУ 35065359 ), ТОВ ЕКО-ПНЄВМА (ЄДРПОУ 35159898), ТОВ ПРОЕКТНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "АРХІТЕКС (ЄДРПОУ 35223135 ), ТОВ ІНВЕСТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ (ЄДРПОУ 35247785), ТОВ РАЙЗІНГ СТАР (ЄДРПОУ 35262242 ), ТОВ ПОЛА ПЛЮС (ЄДРПОУ 35386475), ТОВ БІЗНЕС САУНД (ЄДРПОУ 35390837), ТОВ СТОЛИЦЯ-СЕК`ЮРІТІ (ЄДРПОУ 35524349 ), ТОВ НУДЛ ВЕСТ (ЄДРПОУ 35539140 ), ПП ГЕОБУРСЕРВІС (ЄДРПОУ 35758979), ТОВ УНІВЕРСАЛ ВІП СЕРВІС (ЄДРПОУ 35978716 ), ТОВ СТАР ПЛЮС ЛТД (ЄДРПОУ 36025611), ТОВ "ФІНСЬКИЙ ДІМ ДС (ЄДРПОУ 36049276 ), ТОВ ЛАНДТЕХНІК ФРАНЦ БЕКЕР (ЄДРПОУ 36199837), ТОВ ДАЯН (ЄДРПОУ 36243744), ТОВ НАВГЕОСІСТЕМ (ЄДРПОУ 36356307 ), ТОВ ПАРКЕТ СТУДІЯ (ЄДРПОУ 36445347), ТОВ ФАЛАРІС (ЄДРПОУ 36464506 ), ТОВ ДП ФУДЛАЙН (ЄДРПОУ 36507916), ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ СІТІС (ЄДРПОУ 36924593 ), ТОВ ВИРОБНИЧО-ДИЗАЙНЕРСЬКА ФІРМА ВЕКТОР (ЄДРПОУ 36925801), ПП ТІРАЗ (ЄДРПОУ 37035840 ), ТОВ СІМБА ГРУПП (ЄДРПОУ 37317434), ТОВ СТП РІТЕЙЛ (ЄДРПОУ 37319693), ТОВ ПРІМА-КОМПАНІ (ЄДРПОУ 37361834), ТОВ КРОНА ГРУП (ЄДРПОУ 37401033), ТОВ АРС НОВА (ЄДРПОУ 37451152 ), ФГ СВЯТОВИТ-З (ЄДРПОУ 37473862 ), ТОВ КВЕСТ ФОР (ЄДРПОУ 37567473), ТОВ АІУ АГРОІНВЕСТ УКРАЇНА (ЄДРПОУ 37616415), ТОВ КОМПАНІЯ "ЦИРКОН ЛТД (ЄДРПОУ 37765752), ТОВ УКРАЇНСЬКИЙ КОНСИЛІУМ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ (ЄДРПОУ 37849224), ТОВ ЕНЕРДЖІ КОНСТРАКШЕН ТМ (ЄДРПОУ 37859646), ТОВ "КЮ СИМВОЛ (ЄДРПОУ 38129489 ), ТОВ АДВОКАТМАРКЕТ (ЄДРПОУ 38569754), ТОВ ТРАНС МЕДІА ПРОМ (ЄДРПОУ 38603763 ), ТОВ ОЗБУД-СЕРВІС (ЄДРПОУ 38833091), ТОВ СВІТ МИСТЕЦТВА (ЄДРПОУ 38891502 ), ТОВ АВАСТ ГРУП (ЄДРПОУ 39135645), ТОВ АМЕТИСТ ПРОМ (ЄДРПОУ 39164786), ТОВ ПРОФ ДЕЗ КОНТРОЛЬ (ЄДРПОУ 39199505 ), ТОВ ХЕШТЕГ БАР (ЄДРПОУ 39317242), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ШКОЛЯР (ЄДРПОУ 39326205), ТОВ БЕРІСТ (ЄДРПОУ 39368695), ТОВ ВАГОН ТРЕЙДІНГ (ЄДРПОУ 39451772), ТОВ БЕЛ КОНСТРАКШН (ЄДРПОУ 39501613), ТОВ ВІТТОРІО ТРЕЙДІНГ (ЄДРПОУ 39607690), ТОВ А-СЕРВІСТРАНС (ЄДРПОУ 39664331 ), ТОВ РБЖ-1 (ЄДРПОУ 39674353), ТОВ ВІАНТО ЛТД (ЄДРПОУ 39679098 ), ТОВ АВЕНСІС ЕСТЕЙТ (ЄДРПОУ 39723976), ТОВ ЯВАРУС-1 (ЄДРПОУ 39921485), ТОВ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІНТЕР КОНСТРАКШН (ЄДРПОУ 39983426), ТОВ БОНУС ІНВЕСТ (ЄДРПОУ 40023353), ТОВ АЛЬФАРДАГРО (ЄДРПОУ 40041861), ТОВ ЛЕГАЛ СЕРВІС ЛТД (ЄДРПОУ 40097839 ), ТОВ АБАЖУР ПРЕМІУМ (ЄДРПОУ 40204418), ТОВ ЛЮКС-ВІКІНГ ЛТД (ЄДРПОУ 40204973 ), ТОВ ТД ДИВАН (ЄДРПОУ 40205055), ТОВ ЮГТОПЛИВО (ЄДРПОУ 40228355), ТОВ ПРОДАКТ-ТРАСТ (ЄДРПОУ 40247509 ), ТОВ ЛЕЙБОР ГРУП (ЄДРПОУ 40278563), ТОВ УКРКОНТГРУП ОДЕСА (ЄДРПОУ 40297151), ТОВ КОНКОРД КЕПІТАЛ ПЛЮС (ЄДРПОУ 40302564 ), ТОВ РІВЕРІ (ЄДРПОУ 40442153), ТОВ РІЕЛТОРСЬКА КОМПАНІЯ "НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР (ЄДРПОУ 40692894 ), ТОВ ЛЮКСРОЯЛ (ЄДРПОУ 40834930 ), ТОВ АТЛАНТ МАРКЕТ ЛТД (ЄДРПОУ 41052579 ), ТОВ ІМІДЖБУД-ІНВЕСТ (ЄДРПОУ 41108385 ), ТОВ ПРОМ-ТЕХНОЛОГІЇ ЛТ (ЄДРПОУ 41126320), ТОВ РУБІКОН-БУД (ЄДРПОУ 41126425 ), ТОВ ЮДІОН ІНЖИНІРИНГ (ЄДРПОУ 41126472), ТОВ КАПІТАЛ-БУД-РІТЕЙЛ (ЄДРПОУ 41126509), ТОВ СТИЛЬ-КОНСТРУКЦІЯ (ЄДРПОУ 41126561 ), ТОВ БУДКОМПАНІ ГРУП (ЄДРПОУ 41126650), ТОВ ТЕХ БУД РЕСУРС (ЄДРПОУ 41126671 ), ТОВ АРТ-БУД-ІНДУСТРІЯ (ЄДРПОУ 41126687), ТОВ ЗАПЧАСТИ (ЄДРПОУ 41182317 ), ТОВ "ЕГРІМЕНТ" (ЄДРПОУ 41136805); ТОВ "ЗАХІДНА ФІЛІЯ КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧОГО ОБ`ЄДНАННЯ "ОКЕАН" (ЄДРПОУ 14285957); ТОВ "ТЕХСЕРВІС" (ЄДРПОУ 25594466); ТОВ "КИЇВ ЛІФТМОНТАЖ" (ЄДРПОУ 41142583); ТОВ "ЕНЕРГОКОНСАЛТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41159487);ТОВ "БІЛТІКО" (ЄДРПОУ 34529414); ТОВ "КАПІТАЛ БІЛДІНГ" (ЄДРПОУ 38871030); ТОВ "ІНВЕСТБУД-М" (ЄДРПОУ 40883637); ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТЕХНОЕЛІТБУД" (ЄДРПОУ 42305860);ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОБУДПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 34499081); ТОВ "ЮРИДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ" (ЄДРПОУ 41182521); ТОВ "Б.Т.С.-ІМПОРТ" (ЄДРПОУ 41211599); ТОВ "САМЕБА" (ЄДРПОУ 36044388); ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ УКР-УЗ АГРОЕКС-ІМ" (ЄДРПОУ 41088081); ТОВ "СКАЙ БУД МОНТАЖ" (ЄДРПОУ 41246108);ТОВ "НАФТО ТРЕЙД ГРУП" (ЄДРПОУ 41260232); ТОВ "АЛЬКОР ЮА" (ЄДРПОУ 37471357); ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АЛЕКС" (ЄДРПОУ 36619986); ТОВ "НАФТАЕНЕРГОСОЮЗ" (ЄДРПОУ 34973007); ТОВ "ВЕЙМЕР КИЇВ" (ЄДРПОУ 33748576); ТОВ "ПАРЕС" (ЄДРПОУ 31987512); ТОВ "ВІТАЛ" (ЄДРПОУ 25392627); ТОВ "ОКТАН" (ЄДРПОУ 24880715); ТОВ "ЕКСПОІНВЕСТ-3" (ЄДРПОУ 22964247);ТОВ "ТЕХНОСВІТ" (ЄДРПОУ 22955633); ТОВ "БУДТЕХСЕРВІС-МОНТАЖ" (ЄДРПОУ 40754468); ТОВ "САЛОН КРАСИ "Б`ЮТІФУЛ" (ЄДРПОУ 41285739); ТОВ "ІС ЮНІОН" (ЄДРПОУ 41623025); ТОВ "ВЕСТА ЮНІОН ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41622959); ТОВ "КИЇВАВТОПАРТС" (ЄДРПОУ 41481447); ТОВ "ЕКО ИНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 41345640); ТОВ "КФМ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41247981); ТОВ "ЛОГІСТИК КОМПАНІ ЛТД" (ЄДРПОУ 41230255); ТОВ "ТРАНСПОРТНЕ АГЕНТСТВО "ЛОГІСТИК СИСТЕМС" (ЄДРПОУ 40868870); ТОВ " ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ "КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ" (ЄДРПОУ 40868446); ТОВ "ЕНЕРГОГРУПА-2012" (ЄДРПОУ 38211473); ТОВ "КОНСАЛТІНГ МЕНЕДЖМЕНТ СІСТЕМС" (ЄДРПОУ 41372907);ТОВ "ФІРМА БЛЕСІНГ" (ЄДРПОУ 41426614);ТОВ "СТАНІСЛАВ" (ЄДРПОУ 21466949); ТОВ " ЗЕГЕЛЬН-МЕД" (ЄДРПОУ 41490344);ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВАЛЕНТИНА-С" (ЄДРПОУ 32792410); ТОВ "ЗЕГЕЛЬН-МЕД" (ЄДРПОУ 41490344);ТОВ " КЕЙТ ОІЛ ПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 41611617);ТОВ "КТ СТРОЙ КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 41619291); ТОВ "ПРОДРЕСУРСИ" (ЄДРПОУ 24641608); ТОВ "ДОНМЕТВУГІЛЛЯ" (ЄДРПОУ 35637171);ТОВ "КТ СТРОЙ КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 41619291);ТОВ "ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖІЗ СОЛЮШН" (ЄДРПОУ 41701808); ТОВ "МАУС НЕТВОРК" (ЄДРПОУ 42414484); ТОВ "ІНСКРІПТІО" (ЄДРПОУ 42946709); ТОВ "ТТЦ ЄВРОПА" (ЄДРПОУ 32267342); ТОВ "РІТЕЙЛ МАРКЕТ ГРУП" (ЄДРПОУ 37616512); ТОВ "ПМ-АГРО" (ЄДРПОУ 42224237); ТОВ "ЯВ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 42224169); ТОВ "ОПТ-ЯВС" (ЄДРПОУ 42211212); ТОВ "МЕТАЛ ЕКСПОРТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41748551); ТОВ "НОВЕРІЯ" (ЄДРПОУ 39867554); ТОВ " ТД "АПГРЕЙД-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39728120);ТОВ "РІВУР" (ЄДРПОУ 41804729); ТОВ "ПКФ "ФЕРРОЛЬ" (ЄДРПОУ 37545015); ТОВ "ПКФ "БІОІНТЕК" (ЄДРПОУ 36444159); ТОВ "ЮРЭКОСЕРВИС" (ЄДРПОУ 31178849); ТОВ "АНК" (ЄДРПОУ 25119469); ТОВ "РІВУР" (ЄДРПОУ 41804729);ТОВ "ГАЗКОМСЕРВІС-ЕНЕРДЖІ" (ЄДРПОУ 41861394);ТОВ "АЕА" (ЄДРПОУ 42492028); ТОВ "АЕА" (ЄДРПОУ 42491349); ТОВ "АССЕТ+" (ЄДРПОУ 42484944); ТОВ "ОПТІМА-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41493539); ТОВ "БІЛД ТЕХНОЛОДЖІ" (ЄДРПОУ 41133139); ТОВ "ЕКСІМ-ПРО" (ЄДРПОУ 40283217); ТОВ "ЕНТЕНСО УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 39938326);ТОВ "С.ГРУП" (ЄДРПОУ 39170318);ТОВ "КИЇВ-ГЕОПРОМ" (ЄДРПОУ 43027827); ТОВ "КИЇВГЕОПРОМ" (ЄДРПОУ 41889933); ТОВ "КБ ПРАЙД" (ЄДРПОУ 41889797); ТОВ "ДЕСНО" (ЄДРПОУ 40715193); ТОВ "ВІДДІЛ ГЕОЛОГІЇ І ГЕОДЕЗІЇ ВКП МЕГАБУД" (ЄДРПОУ 39613348); ТОВ "УБМ 23" (ЄДРПОУ 38618963); ТОВ "ІНТРО СОЮЗ" (ЄДРПОУ 38488542); ТОВ " ІГВ ВКП МЕГАБУД" (ЄДРПОУ 37507096); ТОВ "ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ "МИХАЙЛИК" (ЄДРПОУ 37140103); ТОВ "УКРБУДМОНТАЖ І КО" (ЄДРПОУ 35811513); ТОВ БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІРІДА" (ЄДРПОУ 34350641); ТОВ " АРС-ЮНІКОМ" (ЄДРПОУ 34350526);ТОВ " БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДЕКСПРЕС" (ЄДРПОУ 41890488); ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "МІЛЕНІУМ" (ЄДРПОУ 41913850);ТОВ "КВАНТУМ ГРАВІТІ" (ЄДРПОУ 41979654); ТОВ " КОД ПЕРИМЕТР" (ЄДРПОУ 42986296); ТОВ "УКРОПТІМА" (ЄДРПОУ 37250972); ТОВ "КВАНТУМ ЕНЕРДЖІ" (ЄДРПОУ 39481299); ТОВ "КВАНТУМ ГРАВІТІ"" (ЄДРПОУ 41979654); ТОВ " С.ГРУП КОНСТРАКШИН" (ЄДРПОУ 42763977);ТОВ "СДЕ СОЛЮШЕНЗ" (ЄДРПОУ 42020815);ТОВ "КАФЕ СТАНЦІЇ "НІЖИН" (ЄДРПОУ 4870948); ТОВ "ПК-VІР" (ЄДРПОУ 35084503); ТОВ "АГРО СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ" (ЄДРПОУ 35745797); ТОВ "ЮРФІНКОНС" (ЄДРПОУ 41136805); ТОВ "ФОРС " (ЄДРПОУ 41570995); ТОВ "ЮРФІНКОНС ГРУП " (ЄДРПОУ 42073385); ТОВ " ПРОДСПОЖИВСЕРВІС" (ЄДРПОУ 42073411);ТОВ "ШІРАЗ КИЛИМ" (ЄДРПОУ 42214936); ТОВ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА ОЛИВА" (ЄДРПОУ 41452267);ТОВ "КОМОРА УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 42307136);ТОВ "АВТОРИТЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 38566905); ТОВ "ПРОМЕНЕРГОЕКСПОРТ" (ЄДРПОУ 40857654); ТОВ "ВІНСМАРК" (ЄДРПОУ 42135520);ТОВ "ОПТІМ КИЇВ" (ЄДРПОУ 31777097); ТОВ "ДВЕРНІ МАНУФАКТУРИ" (ЄДРПОУ 32769485); ТОВ " ГРАДОБУД ПРОЕКТ " (ЄДРПОУ 41836986);ПП " ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПЕРУН " (ЄДРПОУ 35198261); : ПП " КОБРА ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 37923779);ТОВ "КАНЦОПТТОРГ" (ЄДРПОУ 31375684); ТОВ " КАНЦОПТТОРГ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 32474128); ТОВ " АСТ "КАРСКОМ" (ЄДРПОУ 37983555); ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗЕЛЕНІ ЛУКИ" (ЄДРПОУ 41094163);ПП " СВІТЛОТОРГ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 38968915); ТОВ " ДС-СТАЙЛ" (ЄДРПОУ 37818107); ТОВ " НОРДОН ЕНЕРГО" (ЄДРПОУ 40516518);ТОВ "ПУЛЬСЕР ГРУП" (ЄДРПОУ 42121365); ТОВ " ТД ТОКАР" (ЄДРПОУ 42218066);ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТЕХНОЕФЕКТБУД (ЄДРПОУ 42482308), ТОВ КОМПАНІЯ САРЕКС (ЄДРПОУ 40928143), ТОВ СІВАШ ГРУП (ЄДРПОУ 42071299), ТОВ ОЛІЙНИК І К (ЄДРПОУ 42574456); ТОВ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА СПЕЦБУДМОНТАЖ (ЄДРПОУ 42291193), ТОВ ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ТРЕЙДРЕСУРС (ЄДРПОУ 42589187);БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ "ЛАВІТА" (ЄДРПОУ 42905882 ), ТОВ СУБТЕК (ЄДРПОУ 40301272);ТОВ ТРАНС КОНТЕЙНЕР СЕРВИС (ЄДРПОУ 41217213);ТОВ АВЕГА-М (ЄДРПОУ 38301341 ), ТОВ ОСНОВА БУД ПЛЮС (ЄДРПОУ 39781692), ТОВ ЕКСПЕРТ ТРЕЙДИНГ (ЄДРПОУ 42724807), ТОВ СЕВМОЛ (ЄДРПОУ 42594603), ТОВ СІМРЕЙТ (ЄДРПОУ 42594526), ТОВ КЕРЛІТ (ЄДРПОУ 42594412), ТОВ ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО УНТ - УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ (ЄДРПОУ 41622629 ), ТОВ УКРАЇНА ІНФОРМ (ЄДРПОУ 41605577), ТОВ УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ - ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО УНТ (ЄДРПОУ 40751006), ТОВ ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ МОЛОЧНИЙ ДІМ (ЄДРПОУ 31723434), ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДНІПРО (ЄДРПОУ 32705463), ТОВ ОПТСТІЛТРЕЙД (ЄДРПОУ 39818072 ), ТОВ ТОРГОВА КОМПАНІЯ "СВІТЛИЙ ДІМ (ЄДРПОУ 42195526), ТОВ БК БУДЛАЙТ (ЄДРПОУ 41240347), ТОВ РЕКЛАМА- КОНСАЛТ (ЄДРПОУ 30182723), ТОВ БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕТАЛОНБУД (ЄДРПОУ 42155038 ), ТОВ УССУРІ (ЄДРПОУ 25604228), ТОВ ТОРГОВА КОМПАНІЯ СВІТЛИЙ ДІМ (ЄДРПОУ 42195526), ТОВ ТОРГОВА КРАЇНА (ЄДРПОУ 41541456), ТОВ ТИМБЕР ТРЕЙД (ЄДРПОУ 41963000), ТОВ МЕКА МЕБЕЛЬ (ЄДРПОУ 42633249 ), ТОВ ПІНГ КОМПАНІ (ЄДРПОУ 42244075), ПП НАМБЕРЗ (ЄДРПОУ 40119181), ТОВ СІЛЬВЕРСОФТ (ЄДРПОУ 42618147); ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АВАНГАРД-ПЛЮС (ЄДРПОУ 42122931); ТОВ А-ПРОЕКТСЕРВІС (ЄДРПОУ 41246401 ), ТОВ АГРОМАЙНС (ЄДРПОУ 42624894), ТОВ КАРТСІМ (ЄДРПОУ 42624779 ), ТОВ ТІНСЕТ (ЄДРПОУ 42624564 ), ТОВ КЕТБЕР (ЄДРПОУ 42624365), ТОВ БУТОНИ ПІОНІВ (ЄДРПОУ 40110189), ТОВ УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ (ЄДРПОУ 42459038), ТОВ БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОБУДМОНТАЖ (ЄДРПОУ 42558607 ), ТОВ СКОНТІ (ЄДРПОУ 32592767), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "ЦЕНТР ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ "КОНФІДЕНС" (ЄДРПОУ 42510717), ТОВ ІНЖБУД КОМПАНІ (ЄДРПОУ 42096004), ТОВ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ І МЕНЕДЖМЕНТ (ЄДРПОУ 39653972), ТОВ РЕОДОН ЛТД (39257126), ТОВ ОКЕАНГРУП (ЄДРПОУ 37211137), ТОВ КАСКАД (ЄДРПОУ 39821703),ТОВ МІСЬКЖИТЛОБУД (ЄДРПОУ 42459237 ), ФГ СОНЕЧКО-2015 (ЄДРПОУ 39847260), ТОВ БК АЛЬФАБУД (ЄДРПОУ 40297429), ТОВ СОФТ-ПРОДЖЕКТ (ЄДРПОУ 41314832), ТОВ БУДІВЕЛЬНО ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА" РЕМОНТ 2.0 (ЄДРПОУ 42398431), ТОВ АСФІКС ТРЕЙДІНГ (ЄДРПОУ 42473927 ), ТОВ КОМПАНІЯ "АЛЬТЕРА (ЄДРПОУ 41717275), ТОВ УНІВЕРСАЛ АВТО ТРАНС (ЄДРПОУ 41185208), ТОВ АВТОТРАНС ГРУПП (ЄДРПОУ 40727743), ТОВ ФОТОН ГРАНД (ЄДРПОУ 42189450), ТОВ ХІК 2019 (ЄДРПОУ 42906619), ТОВ РІАЛТІ ГЛОБАЛ ГРУП (ЄДРПОУ 42831580), ТОВ Н-КОНЦЕПТ (ЄДРПОУ 39614524), ТОВ МЕГАЛАЙТ УКРАЇНА (ЄДРПОУ 38917368), ТОВ ГІЛДБІЛД (ЄДРПОУ 34413685), ТОВ ДІДЖИТАЛ ЛАЙФ ЛАБ (ЄДРПОУ 39115414 ) ТОВ БК ВЕКТОР-М (ЄДРПОУ 41965364), ТОВ САНІЛ (ЄДРПОУ 38723142 ), ТОВ УКРЕНЕРГО КОРПОРЕЙШЕН (ЄДРПОУ 42930217), ТОВ ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ ЯКОСТІ (ЄДРПОУ 42588343), ТОВ ДИСКАВЕРІ-ТРЕЙД (ЄДРПОУ 32974766), ТОВ СЕНСОРНІ КІОСКИ (ЄДРПОУ 35229776), ТОВ СЕЛФ-СЕРВІС СОЛЮШНЗ (ЄДРПОУ 41270172), ТОВ АГРОІМПЕКС (ЄДРПОУ 21673708), ТОВ ІМПРЕЗА ПОЛІМЕР (ЄДРПОУ 38671278), ТОВ ТОРГОВА КОМПАНІЯ АГРОПРОДУКТ (ЄДРПОУ 41202076), ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЄВРОПРОЕКТ (ЄДРПОУ 3040617676), ТОВ УКР-ПРОЕКТ (ЄДРПОУ 42956324), ТОВ ЛОФАНТ (ЄДРПОУ 25582931), ПП АСТАРТА-2000 (ЄДРПОУ 30529206), ТОВ ПРАК-ТІК (ЄДРПОУ 35714931), ТОВ ТСФ (ЄДРПОУ 42554288),ТОВ РЕНТДЕСК (ЄДРПОУ 39355707), ТОВ УКРТЕХНО-ГРУП (ЄДРПОУ 40883307), ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЕЛІТ- ПРОЕКТ (ЄДРПОУ 42766350 ), ПП ТАЙМ-ТРЕЙДІНГ (ЄДРПОУ 24089915),ТОВ ПРОМЕНЕРГОЕКСПОРТ (ЄДРПОУ 40857654), ТОВ ВІНСМАРК (ЄДРПОУ 42135520); ТОВ КБМК-ІНВЕСТ (ЄДРПОУ 43060653 ), ТОВ ЕКСПЕРТ ТРЕЙДИНГ (ЄДРПОУ 42724807), ТОВ ВЕЛІАНТ ГРУП (ЄДРПОУ 42657034 ), ТОВ ФІДОПЛАНТ (ЄДРПОУ 42657029 ), ТОВ БАРАКАС (ЄДРПОУ 42657008); ТОВ ДРІМ ЛЕНД (ЄДРПОУ 34180761), ТОВ ПАКО ТОРГ (ЄДРПОУ 32847052), ТОВ ЖИТЛОІНВЕСТ-СЕРВІС (ЄДРПОУ 32659695); ТОВ КОНСОЛІДЕЙТЕД ПРОПЕРТІ ЮКРЕЙН (ЄДРПОУ 32962750), ТОВ БУДІВЕЛЬНИЙ СТАНДАРТ (ЄДРПОУ 41971341), а саме: договорів та додаткових угод до них, податкових накладних, товарно - транспортних накладних, видаткових накладних, актів приймання-здачі виконаних робіт та послуг, платіжних доручень, виписок по рахунках, актів звірок взаєморозрахунків, інших первинних документів, листування, щодо виконання умов договорів, документів податкової звітності, реєстраційних документів підприємства, чорнових записів, печаток інших підприємств, юридична адреса яких не знаходиться за обшукуваною адресою, а також надати доступ до зняття інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частках, мобільних терміналах систем зв`язку шляхом її копіювання.

09.07.2019р. старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кравченком Є.В., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.07.2019р., проведено обшук офісного приміщення Асоціації ПРАВОВА ГІЛЬДІЯ УКРАЇНИ , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5, кв. 215, в ході якого було відшукано та вилучено наступні речі та документи, а саме: ноутбук Acer серійний номер: LKTKPOX046733OB4X92000 темно сірого кольору; жорсткий диск SAMSUNG серійний номер: S07J10YA01577; жорсткий диск Barracuda серійний номер 7200 12 250 Gbytes gryDBNFB; жорсткий диск SAMSUNG, серійний номер S00QJ104529449; копію паспорту ОСОБА_1 на 7 аркушах (додаток № 2 до протоколу обшуку); копію паспорту ОСОБА_2 на 1 аркуші; акт приймання-передачі частки у статутному фонді ТОВ ЄТЕХНОРАБЕР на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у ЄТЕХНОРАБЕР на 1 арк.; довіреність від 22.03.2019р. ОСОБА_3 на 1 арк.; довіреність від 19.03.2019р. ОСОБА_4 на 1 арк.; документи ТОВ "ЮК "ЕЛ ПІ ДЖІ" (код ЄДРПОУ 39906404) на 5 арк.; документи ТОВ ЄТЕХНОРАБЕР на 53 арк.; опис документів, що подаються ФОП державному реєстратору Щербина Сергій Миколайович - 1 арк.; реєстраційні заяви платника ПДВ ТОВ Торгова компанія Сезон , всього на 2 арк.; довіреність ТОВ Торгова компанія Сезон , два примірники договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Каскад Сервіс Плюс - 2 арк.; акти приймання-передачі частки у статутному фонді ТОВ Каскад Сервіс Плюс - 2 арк.; довіреність ТОВ Оптимілтрейд .

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Відповідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Аналізуючи вказані вимоги законодавства, слідчий суддя вважає, що ухвалою слідчого судді про обшук не було прямо надано дозвіл на відшукання речей та документів, тому можливість законного утримання таких речей та документів органом досудового розслідування можливе лише в разі накладення на нього арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів. В даному випадку, слідчий чи прокурор повинні звернутися з таким клопотання про арешт, в передбачений КПК України строк.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини від 23.02.2006р. № 3477-IV, передбачено, що при розгляд справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Як встановлено в ході судового розгляду скарги, після вилучення, 09.07.2019р., в офісному приміщенні Асоціації ПРАВОВА ГІЛЬДІЯ УКРАЇНИ , розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5, кв. 215, речей та документів, органом досудового розслідування, відповідно до вимог ст.ст. 100, 170-174 КПК України не було накладено арешт на вказане майно, з метою забезпечення його збереження як речового доказу в даному кримінальному провадженні, що, на думку слідчого судді, суперечить вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Європейський суд з прав людини при здійсненні правосуддя неодноразово звертав увагу на: структуру статті 1 Першого протоколу, а саме три норми : Ця стаття містить три окремі норми. Перша норма, яка має загальний характер, проголошує принцип мирного володіння майном; друга норма стосується випадків позбавлення майна і підпорядковує його певним умовам - вона міститься в другому реченні частини першої. Третя норма визнає, що держави мають право, зокрема, контролювати використання майна, відповідно до загальних інтересів, шляхом запровадження законів, які вони вважають необхідними для забезпечення такої мети; ця норма міститься в частині другій.

Перед тим як з`ясувати, чи було дотримано першу норму, Суд повинен встановити застосовність у цій справі решти двох норм. Рішення у справі Спорронґ і Льоннрот проти Швеції (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) від 23 вересня 1982 р., заяви №№ 7151/75; 7152/75, серія А, № 52.

Крім того, Європейський суд з прав людини наголошує, що втручання у право власності допустиме лише тоді, коли воно переслідує легітимну мету в суспільних інтересах. Але, окрім того, втручання у право безперешкодного користування своїм майном передбачає справедливу рівновагу між інтересами суспільства та необхідністю дотримання фундаментальних прав людини.

Суд також наголошує на тому, що втручання, особливо коли воно має розглядатися в контексті частини другої статті 1 Протоколу № 1, має забезпечити справедливу рівновагу між вимогами загальних інтересів і вимогами захисту основних прав людини. Важливість забезпечення цієї рівноваги відбивається в структурі статті 1 загалом, а отже, й у частині другій. Має бути розумне співвідношення між засобами, що використовуються, і поставленою метою.

З`ясовуючи, чи дотримано цієї вимоги, Суд визнає, що держава має право користуватися широкими межами свободи розсуду як у виборі засобів примусового виконання наказів, так і у з`ясуванні виправданості наслідків такого виконання наказів у світлі загальних інтересів - виконання, що спрямоване на досягнення мети, поставленої даним законом. У таких сферах, як житлова, що відіграє центральну роль у забезпеченні добробуту й економічної політики в сучасному суспільстві, Суд поважатиме законодавчі рішення, якщо вони відповідають загальним інтересам і ґрунтуються на чітко сформульованому розумному вмотивуванні (див. рішення у справі Мелахер та інші проти Австрії (Mellacher and Others v. Austria), заяви №№ 10522/83; 11011/84; 11070/84, рішення від 19 грудня 1989 р., п. 48, та у справі Шассанью та інші проти Франції (Chassagnou and Others v. France) [GC], від 29 квітня 1999 р., заяви №№ 25088/94, 28331/95 та 28443/95, п. 75). Рішення у справі "Іммобільяре Саффі" проти Італії (Immobiliare Saffi v. Italy) [GC] від 28 липня 1999 р., заява № 22774/93, п. 49.

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя дійшов до висновку, що таке втручання не відповідає принципам пропорційності, справедливої рівноваги між інтересами суспільства і основними правами людини та призвело до обмеження права власності Асоціації ПРАВОВА ГІЛЬДІЯ України на безперешкодне користування своїм майном та ведення законної діяльності.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати уповноваженого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32017110130000029 від 29.12.2017р., повернути Асоціації ПРАВОВА ГІЛЬДІЯ України майно, вилучене під час проведення обшуку 09.07.2019р. за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5, оф. 21, а саме: ноутбук Acer серійний номер: LKTKPOX046733OB4X92000 темно сірого кольору; жорсткий диск SAMSUNG серійний номер: S07J10YA01577; жорсткий диск Barracuda серійний номер 7200 12 250 Gbytes gryDBNFB; жорсткий диск SAMSUNG, серійний номер S00QJ104529449; копію паспорту ОСОБА_1 на 7 аркушах (додаток № 2 до протоколу обшуку); копію паспорту ОСОБА_2 на 1 аркуші; акт приймання-передачі частки у статутному фонді ТОВ ЄТЕХНОРАБЕР на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у ЄТЕХНОРАБЕР на 1 арк.; довіреність від 22.03.2019р. ОСОБА_3 на 1 арк.; довіреність від 19.03.2019р. ОСОБА_4 на 1 арк.; документи ТОВ "ЮК "ЕЛ ПІ ДЖІ" (код ЄДРПОУ 39906404) на 5 арк.; документи ТОВ ЄТЕХНОРАБЕР на 53 арк.; опис документів, що подаються ФОП державному реєстратору Щербина Сергій Миколайович - 1 арк.; реєстраційні заяви платника ПДВ ТОВ Торгова компанія Сезон , всього на 2 арк.; довіреність ТОВ Торгова компанія Сезон , два примірники договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Каскад Сервіс Плюс - 2 арк.; акти приймання-передачі частки у статутному фонді ТОВ Каскад Сервіс Плюс - 2 арк.; довіреність ТОВ Оптимілтрейд .

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги скарги адвоката Піхотного М.Д. щодо визнання протиправною бездіяльність слідчих СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, оскільки прийняття такого рішення, за результатами розгляду слідчим суддею скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, відповідно до вимог ст. 307 КПК України не передбачено.

За таких обставин, скарга адвоката Піхотного М.Д., подана в інтересах Асоціації ПРАВОВА ГІЛЬДІЯ УКРАЇНИ , підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 169, 236, 303-307, 309, 369-372, 533, 534 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката Піхотного Максима Дмитровича, подану в інтересах Асоціації ПРАВОВА ГІЛЬДІЯ УКРАЇНИ , на бездіяльність слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, яка виразилася у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 32017110130000029 від 29.12.2017р. - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноваженого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32017110130000029 від 29.12.2017р., повернути Асоціації ПРАВОВА ГІЛЬДІЯ України майно, вилучене під час проведення обшуку 09.07.2019р. за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5, оф. 21, а саме: ноутбук Acer серійний номер: LKTKPOX046733OB4X92000 темно сірого кольору; жорсткий диск SAMSUNG серійний номер: S07J10YA01577; жорсткий диск Barracuda серійний номер 7200 12 250 Gbytes gryDBNFB; жорсткий диск SAMSUNG, серійний номер S00QJ104529449; копію паспорту ОСОБА_1 на 7 аркушах (додаток № 2 до протоколу обшуку); копію паспорту ОСОБА_2 на 1 аркуші; акт приймання-передачі частки у статутному фонді ТОВ ЄТЕХНОРАБЕР на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у ЄТЕХНОРАБЕР на 1 арк.; довіреність від 22.03.2019р. ОСОБА_3 на 1 арк.; довіреність від 19.03.2019р. ОСОБА_4 на 1 арк.; документи ТОВ "ЮК "ЕЛ ПІ ДЖІ" (код ЄДРПОУ 39906404) на 5 арк.; документи ТОВ ЄТЕХНОРАБЕР на 53 арк.; опис документів, що подаються ФОП державному реєстратору Щербина Сергій Миколайович - 1 арк.; реєстраційні заяви платника ПДВ ТОВ Торгова компанія Сезон , всього на 2 арк.; довіреність ТОВ Торгова компанія Сезон , два примірники договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Каскад Сервіс Плюс - 2 арк.; акти приймання-передачі частки у статутному фонді ТОВ Каскад Сервіс Плюс - 2 арк.; довіреність ТОВ Оптимілтрейд .

В задоволенні іншої частини скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк

Дата ухвалення рішення 16.08.2019
Зареєстровано 01.09.2019
Оприлюднено 01.09.2019

Судовий реєстр по справі 760/20461/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.08.2019 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.08.2019 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 760/20461/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону