ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без руху

03 вересня 2019 року м. Київ № 640/16459/19

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Вєкуа Н.Г., ознайомившись з позовною заявою та доданими до неї матеріалами

за позовом Державного підприємства "Підприємство із забезпечення

нафтопродуктами"

до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку

та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

третя особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТВАЙТ ТРЕЙД"

про визнання протиправною та скасування рішення, -

В С Т А Н О В И В:

До Окружного адміністративного суду м. Києва звернулось ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІДПРИЄМСТВО ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАФТОПРОДУКТАМИ" (01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, код ЄДРПОУ 03482347) з позовом до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченко, 1, код ЄДРПОУ 41037901), третя особа - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТВАЙТ ТРЕЙД" (01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 26, прим. 55, код ЄДРПОУ 42551795), в якому просить суд:

- визнати незаконними дії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів щодо вибору управителем майна Херсонського нафтоперевалочного комплексу (який складається з нафтогавані, за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань , б/н та нафтобази за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського, 236) товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТВАЙТ ТРЕЙД";

- визнати протиправними та скасувати рішення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та упрвління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо укладення з товариством з обмеженою відповідальністю "ВЕСТВАЙТ ТРЕЙД" договору про управління майном Херсонського нафтоперевалочного комплексу (який складається з нафтогавані, за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н та нафтобази за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського, 236) № 1400 від 23.08.2019 року.

Відповідно до п. 3 ч. 1 статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України суддя після одержання позовної заяви з`ясовує, чи відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ст. 160 КАС України в позовній заяві зазначаються:

1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв`язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;

3) зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб`єкта владних повноважень;

4) зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;

6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору;

7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

9) у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб`єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;

10) у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб`єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;

11) власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

З аналізу позовної заяви вбачається, що позивачем не додано до позовної заяви документів та інших доказів в обгрунтування заявленого позову.

Як вбачається зі змісту позовної заяви, позовну заяву подано та підписано представником позивача, адвокатом Оксенюк Г.О.

Відповідно до ч. 6 ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості, визначені у пункті 2 частини п`ятої цієї статті стосовно представника.

Частиною першою статті 57 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що представником у суді може бути адвокат або законний представник.

Згідно з ч.ч. 4, 6 ст. 59 Кодексу адміністративного судочинства України, повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність".

Оригінали документів, зазначених у цій статті, копії з них, засвідчені суддею, або копії з них, засвідчені у визначеному законом порядку, приєднуються до матеріалів справи.

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України Про адвокатуру та адвокатську діяльність , адвокатом може бути фізична особа, яка отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Частиною першою статті 26 Закону України Про адвокатуру та адвокатську діяльність передбачено, що підставою для здійснення адвокатської діяльності є, зокрема, ордер або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Згідно з ч. 2 ст. 26 Закону України Про адвокатуру та адвокатську діяльність , ордер - письмовий документ, що у випадках, встановлених цим Законом та іншими законами України, посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об`єднанням та повинен містити підпис адвоката.

Положеннями статті 17 Закону України Про адвокатуру та адвокатську діяльність визначено, що інформація про адвокатів, які набули права на заняття адвокатською діяльністю в Україні вноситься до Єдиного реєстру адвокатів України.

Таким чином, повноваження представника позивача, яким є адвокат, повинні бути підтверджені оригіналом ордеру виданого на ведення справи в адміністративному суді. В той же час, доказом того, що адвокат має право на заняття адвокатською діяльністю є свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю та/або Витяг із Єдиного реєстру адвокатів.

На підтвердження повноважень представника, адвоката Оксенюк Г.О. до позовної заяви не додано жодних документів.

Крм того, згідно ч. 3 ст. 161 Кодексу адміністративного судочинства України до позовної заяви додається документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Приписами пп. 1 п. 3 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" передбачено, що ставка судового збору за подання адміністративного позову немайнового характеру, який подано юридичною особою ставка судового збору становить 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Нормами ст. 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" визначено, що у 2019 році прожитковий мінімум для працездатних осіб на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року становить 1 921,00 грн.

Дослідивши позовну заяву та додані до неї матеріали суд встановив, що позивачем заявлено 2 вимоги немайнового характеру, проте до матеріалів справи не додано оригіналу платіжного документа про сплату судового збору.

Таким чином, позивачу необхідно надати суду оригінал платіжного документу про сплату судового збору за розгляд Окружним адміністративним судом м. Києва позовної заяви у розмірі 3 842 грн.

Відповідно до частини першої та другої статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

З урахуванням викладеного суд, прийшов до висновку про наявність підстав для залишення позовної заяви без руху із встановленням позивачу строку для усунення виявлених недоліків шляхом надання до суду оригіналу платіжного документу про сплату судового збору, документів на підтвердження повноважень адвоката Оксенюк Г.О., а також належним чином завірених додатків до позовної заяви, відповідно до кількості учасників справи.

На підставі наведеного та керуючись статтями 160, 161, 169, 243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Позовну заяву Державного підприємства "Підприємство із забезпечення нафтопродуктами" залишити без руху.

2. Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання даної ухвали для усунення недоліків позовної заяви.

3. Попередити позивача, що в разі не усунення недоліків позовної заяви, яку залишено без руху у встановлений строк, до позовної заяви будуть застосовані наслідки визначені п. 1 ч. 4 ст. 169 КАС України.

Ухвала, відповідно до ч. 2 ст. 256 КАС України, набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Г. Вєкуа

Зареєстровано 04.09.2019
Оприлюднено 04.09.2019
Дата набрання законної сили 03.09.2019

Судовий реєстр по справі 640/16459/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 18.09.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 03.09.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону