ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/3244/19

Провадження №: 1-кс/755/5621/19

"19" серпня 2019 р.

м. Київ

слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., при секретарі судового засідання Ярмак І.В., за участю слідчого Дівітаєва О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Г.О. про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018101110000022 від 30.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, встановив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області - Сироваткою В.В. про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження

П`ятим відділенням СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області (адреса відділення (Дніпровський район м. Києва) - м. Київ, вул. Ю. Поправки, 14-А, згідно наказу начальника ГУ СБ України у м. Києві та Київській області О. Валендюка від 02.11.2018 № 624) здійснюється досудове розслідування указаного кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що лікарі первинної ланки, перебуваючи у змові з керівництвом КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Подільського району, володіючи інформацією про мешканців Києва та Київської області, які обслуговуються у вказаній поліклініці, без наявної на те причини, виписують рецепти на придбання лікарських засобів, які мають широкий попит у населення та щодо яких передбачене бюджетне відшкодування вартості. При цьому, особи, на ім`я яких виписуються рецепти, з приводу призначення їм ліків жодною інформацією не володіють.

Вищезгадувані фіктивно виписані рецепти доставляються спеціально уповноваженими особами з числа працівників поліклініки в аптечні заклади, з якими попередньо досягнуто домовленості про механізм повернення частини коштів, отриманих в якості компенсації, у вигляді так званого відкату .

В подальшому, посадовими особами аптечних закладів готуються звіти щодо переліку та вартості ліків, які були безкоштовно відпущені пацієнтам на підставі рецептів. Вказані звіти надаються в Департмаент охорони здоров`я КМДА для перерахування грошових коштів на користь аптечних закладів. У той же час, значна частина лакірських засобів, за які отримується бюджетна компенсація, фактично пацієнтам не передається, а насправді реалізовується населенню у загальному порядку за грошові кошти.

Так, в ході аналізу звітів, поданих до Департмаенту охорони здоров`я КМДА суб`єктами гсоподарювання, що приймають участь в програмі Доступні ліки (відповідно до договору № 10 від 16.01.2018) встановлено, що ТОВ "ФАРМАСФЕРА" (код ЄДРПОУ 38657583, ІНН 386575826517) отримало компенсацію у розмірі 440 тис. гри. у період з 31.01.18 по 02.08.18, переважну більшість саме за медичний препарат Будесонід (Пульмикорт сусп. 05 мг/2 мл. № 20), фактична роздрібна ціна якого становить 878,54 грн. Індивідуальні номери рецептів (ідуть по порядку), якими виписувався вказаний препарат та дата їх виписки (препарат виписується одним лікарем в один день у кількості 10-15 шт.) свідчить про функціонування протиправної системи.

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №22018101110000022, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до первинних документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до копій рецептів на лікарський засіб, вартість якого підлягає частковому або повному відшкодуванню, а саме препарат Будесонід (Пульмикорт сусп. 05 мг/2 мл. № 20), які перебувають у володінні ТОВ "ФАРМАСФЕРА" (код ЄДРПОУ 38657583) Аптека № 4 м. Київ, вул. Трускавецька, буд. 2А, з метою отримання інформації щодо дати відпуску, номеру рецепту, ПІП лікаря, яким було виписано рецепт, та ПІП пацієнта, якому було виписано рецепт.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить лікарська таємниця. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання їх як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні указаної оранізації.

Заявник просив провести розгляд даного клопотання без виклику представника ТОВ Фармсфера , у власності якого знаходяться речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення або спотворення.

Позиція сторін

Слідчий групи слідчих - старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Дівітаєв О.І. у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, та прокурора.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, що відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

В силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного доступу до оригіналів документів, з можливістю виготовлення їх копій, за період з 16.01.2018 по 31.12.2018, виходячи із доданих матеріалів, які обґрунтовують клопотання.

З цих підстав слідчий суддя , керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №22018101110000022 внесеному 30.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Ганні Олександрівні, старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Дівітаєву Олексію Івановичу, слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Юрченку Євгену Олександровичу, тимчасовий доступ до речей і документів , які перебувають у володінні ТОВ "ФАРМАСФЕРА" (код ЄДРПОУ 38657583) Аптека № 4 за адресою: м. Київ, вул. Трускавецька, буд. 2А, а саме: копії рецептів на лікарський засіб - препарат Будесонід (Пульмикорт), виписаних за період з 16.01.2018 по 31.12.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвала є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя : О.В. Бірса

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідчий суддя: Бірса О.В.

Зареєстровано 05.09.2019
Оприлюднено 06.09.2019
Дата набрання законної сили 19.08.2019

Судовий реєстр по справі 755/3244/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 08.10.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 08.10.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.08.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.08.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.07.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.07.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.07.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.07.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.07.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.07.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.07.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.07.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону