ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

вул.В`ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 22-09-70/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

09 вересня 2019 року справа № 912/2361/19

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Кабакової В.Г., розглянув заяву ОСОБА_1 від 15.08.2019 про забезпечення позову у справі №912/2361/19

за позовом ОСОБА_1 , АДРЕСА_1

до відповідача Приватного акціонерного товариства "Пересувна механізована колона 140", 25018, м. Кропивницький, вул. Холодноярська, 206

про визнання недійсним рішення, редакції статуту, скасування реєстраційних дій

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 , як акціонер ПАТ "ПМК-140", звернувся до господарського суду з позовною заявою про:

- визнання недійсними рішення річних загальних зборів акціонерів та редакції статуту Публічного акціонерного товариства "Пересувна механізована колона 140" від 22 січня 2018 року;

- скасування реєстраційних дій вчинених державним реєстратором Новгородківської селищної ради Кіровоградської області Желєковою Оксаною Миколаївною:

1) 24.01.2018 року №14441070019003736 про зміну керівника та підписантів юридичної особи;

2)12.02.2018 року №14441070020003736 про зміну інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ПМК140" за відсутності акціонера ОСОБА_1 ., який володіє часткою у статутному капіталі, підроблення у відомості реєстрації осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах 22.01.2018 підпису представника ОСОБА_2 позбавило акціонера ПАТ "ПМК140" Білоусова В.А. можливості взяти участь у загальних зборах.

Ухвалою від 19.08.2019 позовну заяву ОСОБА_1 залишено без руху та встановлено позивачу строк для усунення недоліків, встановлених при поданні позовної заяви.

Позивачем, у встановлений судом строк, усунуто недоліки позовної заяви, про що подано відповідну заяву від 23.08.2019.

Ухвалою від 28.08.2019 господарським судом прийнято позовну заяву до розгляду за правилами загального позовного провадження та відкрито провадження у справі № 912/2361/19. Призначено підготовче засідання на 17.09.2019 та встановлено строки для подання сторонами заяв по суті справи.

05.09.2019 ОСОБА_1 подано суду заяву про забезпечення позову відповідно до якої заявник просить вжити заходів забезпечення позову шляхом:

- заборони ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_3, паспорт серія НОМЕР_1 виданий 04.09.1997 року Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ) вчиняти будь-які дії із зміною, включенням відомостей про юридичну особу, керівника юридичної особи - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 140" (25018, м. Кропивницький, вул. Холодноярська, 206, код ЄДРПОУ 01034490) що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань;

- заборони фермерському господарству "ІНГУЛЬСЬКЕ-2009" (25031, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Космонавта ПОПОВА, буд. 20, корпус 4, кв. 67, код ЄДРПОУ 36415904) вчиняти будь-які дії спрямовані на відчуження (укладення договорів купівлі-продажу, іпотеки, та інших; приймати рішення про розпаювання майна фермерського господарства між його членами), комплексу будівель, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (змінена адреса: Кіровоградська область , Кіровоградський район , с. Підгайці, буд . 3 а).

У поданій заяві позивач зазначає про відсутність пропозицій щодо зустрічного забезпечення.

До заяви додано дублікат квитанції №0.0.1433260018.1 від 12.08.2019, що підтверджує сплату судового збору у встановлених порядку та розмірі.

Розглянувши заяву позивача про забезпечення позову, господарський суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до ст. 136 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених ст. 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Заходи до забезпечення позову можуть вживатися лише за умов, визначених статтею 136 Господарського процесуального кодексу, а саме:

- якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду;

- якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Частиною 1 ст. 137 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що позов забезпечується, зокрема, забороною відповідачу вчиняти певні дії, забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору, іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються заходами, зазначеними у пунктах 1 - 9 цієї частини.

При вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу. Заходи до забезпечення позову повинні бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Співмірність передбачає співвідношення господарським судом негативних наслідків від вжиття заходів до забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, та майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов`язання тощо). Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається.

Заходи до забезпечення позову повинні бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Співмірність передбачає співвідношення господарським судом негативних наслідків від вжиття заходів до забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, вартості майна, на яке він заявляє клопотання накласти арешт, чи майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

Відповідно до частини 5 статті 137 Господарського процесуального кодексу України не допускається забезпечення позову у спорах, що виникають з корпоративних відносин, шляхом заборони, зокрема, проводити загальні збори акціонерів або учасників господарського товариства та приймати ними рішення, крім заборони приймати конкретні визначені судом рішення, які прямо стосуються предмета спору; здійснювати органам державної влади, органам місцевого самоврядування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб покладені на них згідно із законодавством владні повноваження, крім заборони приймати конкретні визначені судом рішення, вчиняти конкретні дії, що прямо стосуються предмета спору.

Згідно ч. 1 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

Отже, заява про забезпечення позову повинна бути обґрунтованою з поданням належних і допустимих доказів, що підтверджують можливість виникнення в подальшому ускладнень при виконанні судового рішення.

Позивачем, в обґрунтування необхідності забезпечення позову, зазначено наступне.

25.01.2018 позивачу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стало відомо, що 22.01.2018 відбулись річні загальні збори акціонерів ПАТ "ПМК 140", результати яких оформлено протоколом №1. Загальними зборами зокрема прийнято рішення обрати Виконавчий орган Товариства - директором ОСОБА_4, обрано членів Наглядової ради - акціонера ОСОБА_5, а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , всі вказані особи, за твердженням позивача, є представниками акціонера ОСОБА_10 . Отже, позивач стверджує, що Наглядова Рада ПАТ "ПМК 140", як колегіальний орган, що здійснює захист прав акціонерів товариства представлена лише одним акціонером - ОСОБА_10 .

ОСОБА_1 . зазначає, що не має довіри до обраного керівника ПАТ "ПМК 140" ОСОБА_3 . враховуючи наступні обставини.

У відомості реєстрації осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ "ПМК 140" від 22.01.2018 підроблено підпис представника ОСОБА_1 - ОСОБА_2

ОСОБА_3 , призначена виконуючим обов`язки директора ПАТ "ПМК 140", після загибелі директора ОСОБА_11 , рішенням наглядової ради ПАТ, яке оформлено протоколом №3 від 26.07.2013.

В травні 2014 року в.о. директора ПАТ "ПМК 140" ОСОБА_3 укладено одинадцять договорів купівлі-продажу за якими, без рішення чергових/позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ПМК 140" відчужено все майно Товариства. Яке в червні 2014 року вносено до статутного капіталу новоствореного ТОВ "АСПЕКТ РОЗВИТОК-2014" (код 39233079) основним і єдиним видом діяльності якого є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ПМК 140" від 03.02.2018, яке оформлено протоколом №2 серед іншого припинено повноваження виконуючого обов`язки Директора ПАТ "ПМК 140" ОСОБА_3 .

Після прийняття рішення від 03.02.2018 між ТОВ "АСПЕКТ РОЗВИТОК-2014" та Фермерським господарством "ІНГУЛЬСЬКЕ-2009" (код 36415904) укладено договір позики, безвідсотковий від 05.03.2018 та, в рахунок забезпечення виконання останнім зобов`язання, укладено договір іпотеки, предметом якого є цілісний майновий комплекс ПАТ "ПМК 140" по вул. Холодноярська, 206, м. Кропивницький.

Засновниками (власниками) Фермерського господарства "ІНГУЛЬСЬКЕ-2009" є ОСОБА_3 та ОСОБА_12 (подружжя).

Рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 27.11.2017 у справі №912/1820/17, яке залишено без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 27.02.2018, які в свою чергу залишені без змін Верховним Судом у складі Касаційного господарського суду постановою від 16.01.2019 вищезгадані одинадцять договорів купівлі - продажу визнано недійсними.

Рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 29.10.2018 у справі № 912/1726/18, яке залишено без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 26.02.2019, витребувано майно ПАТ "ПМК 140" з чужого незаконного володіння ТОВ "АСПЕКТ РОЗВИТОК-2014".

Ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 12.07.2018 у справі №912/1726/18 накладено арешт на комплекс будівель, який знаходиться за адресою: м . Кропивницький , вул. Московська , буд. 206 (змінена адреса: Кіровоградська область , Кіровоградський район , с. Підгайці , буд. 3а) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 343629535101), який згідно свідоцтва про право власності за №23021401 від 16.06.2014 належить товариству з обмеженою відповідальністю "Аспект-Розвиток-2014" (код ЄДРПОУ 39233079, вул. Степова, с. Просторе, Новгородківський район, Кіровоградська область, 28227).

Отже, позивач зазначає, що наявність в Реєстрі запису про заборону відчуження майна є перешкодою для здійснення державним реєстратором реєстраційних дій до того часу, поки таке обтяження не буде зняте.

Однак, державний реєстратор Підлісненської сільської ради Олександрівського району Плис Дмитро Юрійович, не зважаючи на вказану ухвалу суду, 19.03.2019 прийняв рішення про державну реєстрацію прав їх обтяжень, індексний номер 46024864, номер запису про право власності 30757789, зареєструвавши право власності за фермерським господарством "ІНГУЛЬСЬКЕ-2009", код ЄДРПОУ 36415904.

Таким чином, позивач стверджує, що за активних дій ОСОБА_3 , із власності ПАТ "ПМК 140" не зважаючи на рішення судів, які набрали законної сили вибуло майно - цілісний майновий комплекс вартістю 984 306,00 грн.

Частиною 1 статті 114 Господарського кодексу України визначено, що фермерське господарство є формою підприємництва громадян з метою виробництва, переробки та реалізації товарної сільськогосподарської продукції.

Отже, ОСОБА_3 здійснює підприємницьку діяльність у формі фермерського господарства "ІНГУЛЬСЬКЕ-2009", тому за її рішенням ФГ може вільно розпоряджатись майном, яке за ним зареєстровано, в тому числі і тим, що незаконно перебуває у нього.

З врахуванням вищевикладеного та того, що ОСОБА_3 неодноразово реалізовано план із заволодіння майном ПАТ "ПМК 140", зважаючи на її відверту зневагу до Законів України та рішень судів прийнятих іменем України, права власності інших осіб, захист якого гарантовано Конституцією України, позивач зазначає про наявність підстав для забезпечення даного позову

Господарським судом, при вирішенні питання забезпечення позову у даній справі, досліджено відомості (інформацію), що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна стосовно об`єкта нерухомого майна за реєстраційним номером 343629535101 за адресою АДРЕСА_5 а, та встановлено наступне.

05.03.2018 до реєстру обтяжень внесено запис №25135645 про заборону на нерухоме майно на підставі рішення про держану реєстрацію прав та їх обтяжень № 39999004 від 05.03.2018 приватного нотаріуса Коваленко Г.Г., обтяжувач- ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ІНГУЛЬСЬКЕ-2009" (код ЄДР 36415904).

08.08.2018 до реєстру обтяжень внесено запис №27400217 про арешт нерухомого майна на підставі ухвали Господарського суду Кіровоградської області № 912/1726/18 від 12.07.2018. Особу, в інтересах якої встановлено обтяження зазначено ПАТ "ПМК 140".

Особою, майно/права якої обтяжуються, згідно вказаних записів зазначено ТОВ "АСПЕКТ РОЗВИТОК-2014" (код ЄДР 39233079).

Разом з тим, 29.10.2018 Господарським судом Кіровоградської області у справі № 912/1726/18 прийнято рішення, яке набрало законної сили 26.02.2019, про витребування майна, а саме цілого комплексу будівель Публічного акціонерного товариства "Пересувна механізована колона 140" (вул. Холодноярська, 206, м. Кропивницький, 25018, ідентифікаційний код 01034490) за реєстраційним номером 343629535101, який знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Московська (Холодноярська), буд. 206 (нова адреса: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Підгайці, вул. Паркова, буд. 3а), з незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю "Аспект Розвиток-2014" (вул. Степова, с. Просторе, Новгородківський район, Кіровоградська область, 28227, ідентифікаційний код 39233079). Визнання недійсним (скасування) свідоцтва про право власності за № 23021401 від 16.06.2014, виданого державним реєстратором Нікітенко Олександром Володимировичем (вул. Велика Перспективна , м . Кропивницький, 25006).

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 26.02.2019 залишено без змін рішення господарського суду від 29.10.2018 у справі №912/1726/18.

З реєстру обтяжень вбачається, що підставою виникнення обтяження, про яке 05.03.2018 внесено запис - про заборону на нерухоме майно, є, зокрема, договір іпотеки №220 від 05.03.2018.

Рішенням Господарського суду Кіровоградської області у справі № 912/1726/18 від 29.10.2018 встановлено, що 05.03.2018 приватним нотаріусом Коваленко Галиною Григорівною зареєстровано в реєстрі за №220 Договір іпотеки між ТОВ "АСПЕКТ РОЗВИТОК - 2014" та фермерським господарством "ІНГУЛЬСЬКЕ-2009", за умовами якого ТОВ "АСПЕКТ РОЗВИТОК - 2014" отримує безвідсоткову грошову позику у розмірі 2 000 000 грн, а у випадку не повернення, передає фермерському господарству "ІНГУЛЬСЬКЕ-2009" цілий комплекс будівель.

Разом з тим, згідно Свідоцтва про право власності №175 від 26.03.2001, цілий комплекс будівель за адресою вул . Московська , 206, м. Кіровоград належить Публічному акціонерному товариству "Пересувна механізована колона-140" (ВАТ "ПМК-140").

Отже, з викладеного вбачається, що цілий комплекс будівель за реєстраційним номером 343629535101, який знаходиться за адресою: м. Кропивницький АДРЕСА_2 , згідно рішення суду від 29.10.2018 №912/1726/18 належить ПАТ "ПМК 140", проте перебуває в іпотеці ФГ "ІНГУЛЬСЬКЕ-2009"(код ЄДР 36415904), одним із засновників якого є ОСОБА_3 , яка також є директором ПАТ "ПМК 140" за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ПМК 140" від 22.01.2018, яке є предметом спору у даній справі.

Господарський суд вважає, що наведене вище свідчить про наявність обставин, які можуть призвести до виникнення майбутніх спорів щодо майна ПАТ "ПМК 140".

Проте, позивачем у заяві про забезпечення позову не вказано про будь-які наміри щодо захисту прав ПАТ "ПМК 140" на його цілісний майновий комплекс, що також не є предметом даного спору.

Забезпечення позову, як процесуальний механізм, покликане виконувати функцію ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав позивача, за захистом яких він звернувся до суду.

Враховуючи предмет спору у даній справі, зокрема про визнання недійсним рішення річних загальних зборів товариства від 22.01.2018, яке прийнято в т.ч. про обрання виконавчого органу товариства та внесення змін до статуту товариства, а також скасування відповідних реєстраційних дій, господарський суд приходить до висновку, що обраний позивачем захід забезпечення позову ніяким чином не забезпечить ефективний захист прав позивача за захистом яких він звернувся у даному позові.

У разі задоволення позову за вказаним предметом та з набранням рішенням суду законної сили, будуть визнані недійсними рішення зборів товариства та редакція статуту, а також скасовані рішення держаного реєстратора. Тому запропоновані позивачем у даній справі заходи забезпечення позову не впливають та не забезпечують виконання рішення суду.

Позивач жодним чином не мотивує та не повідомляє який саме ефективний захист чи поновлення права позивача у даній справі забезпечить запропонований захід забезпечення позову.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов`язання тощо).

В обґрунтування необхідності забезпечення позову вказано, що ОСОБА_3 може вчинити дії щодо зміни відомостей про юридичну особу ПАТ "ПМК 140" та відчужити цілісний майновий комплекс ПАТ "ПМК 140" через ФГ "ІНГУЛЬСЬКЕ-2009", третім особам.

Однак, жодних доказів на підтвердження своїх доводів позивач не надав та не мотивував ймовірність вчинення відповідних дій ОСОБА_3 та ФГ "ІНГУЛЬСЬКЕ-2009".

Разом з тим, господарський суд враховує, що одним із визначених законом способів забезпечення позову, який передбачений зокрема Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", є заборона вчинення реєстраційних дій.

Згідно норм ст. 6 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" реєстраційну дію проводить державний реєстратор.

Відповідно до п. 19 Постанови Кабінету міністрів України від 25 грудня 2015 № 1127 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", державний реєстратор за результатом прийнятого рішення щодо державної реєстрації прав відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру прав відповідні відомості про речові права та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів цих прав.

Згідно з пунктом 31 частини 2 статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб: дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію.

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 25 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі або заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій, а також надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".

Пунктом 2 частини 1 статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" передбачена така підстава для відмови у державній реєстрації, як "у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії".

Водночас, жодного обґрунтування необхідності заборони саме ОСОБА_3 вчиняти будь-які дії зі зміною, включенням відомостей про юридичну особу, керівника юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, згідно поданої заяви, заявником взагалі не наведено.

Відповідно до ч. 6 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Господарський суд звертає увагу заявника, що заява про забезпечення позову, яка раніше була відхилена повністю або частково, може бути подана вдруге, якщо змінились певні обставини. Тобто на заяви про забезпечення позову, в задоволенні яких було відмовлено, не поширюється заборона повторно звертатись до господарського суду.

Керуючись ст.ст. 136, 137, 138-140 та ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви ОСОБА_1 від 15.08.2019 про забезпечення позову у справі №912/2361/19 відмовити повністю.

Ухвала набирає законної сили у порядку, встановленому ч. 2 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та відповідно до ч. 8 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України ухвалу про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову може бути оскаржено.

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про веб-адресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Примірник ухвали надіслати ОСОБА_1. ( АДРЕСА_1), Приватному акціонерному товариству "Пересувна механізована колона 140" (25018, м. Кропивницький, вул. Холодноярська, 206).

Суддя В.Г. Кабакова

Дата ухвалення рішення 09.09.2019
Зареєстровано 09.09.2019
Оприлюднено 09.09.2019

Судовий реєстр по справі 912/2361/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.09.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 09.09.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 28.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 19.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 19.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 912/2361/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону