ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.: (057) 702-07-99, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua

У Х В А Л А

10.09.2019р. Справа № 905/1374/19

Господарський суд Донецької області у складі судді Левшиної Я.О., при секретарі судового засідання Биковій Я.М., розглянув у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом : Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮЖЕНЕРГО» , м.Дніпро

до відповідача : Приватного акціонерного товариства «Старокраматорський машинобудівний завод» , м.Краматорськ, Донецька область

про стягнення основного боргу у розмірі 782000,00грн., пені - 143309,89грн., інфляційних втрат - 34432,97грн., 3% річних - 12074,61грн.

За участю представників сторін:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮЖЕНЕРГО» , м.Дніпро звернулосья до господарського суду Донецької області із позовом до Приватного акціонерного товариства «Старокраматорський машинобудівний завод» , м.Краматорськ, Донецька область про стягнення основного боргу у розмірі 782000,00грн., пені - 143309,89грн., інфляційних втрат - 34432,97грн., 3% річних - 12074,61грн.

Відповідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справу №905/1374/19 передано на розгляд судді Левшиній Я.О.

Ухвалою суду від 29.06.2019 відкрито провадження у справі 905/1374/19; постановлено справу №905/1374/19 розглядати за правилами загального позовного провадження.

03.09.2019 через канцелярію суду надійшла спільна заява від позивача та відповідача про визнання (затвердження) мирової угоди відносно позовних вимог, та закриття провадження у справі, у зв`язку із підписанням між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮЖЕНЕРГО» , м.Дніпро та Приватним акціонерним товариством «Старокраматорський машинобудівний завод» , м.Краматорськ, Донецька область мирової угоди від 21.08.2019 наступного змісту:

Сторони по справі № 905/1374/19: Позивач - товариство з обмеженою відповідальністю ЮЖЕНЕРГО , в особі директора Кирилюк Вячеслава Олександровича, що діє на підставі Статуту, та

Відповідач - приватне акціонерне товариство СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД , в особі Генерального директора Жданова Ігоря Павловича, що діє на підставі Статуту, керуючись ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, з метою мирного вирішення спору, дійшли згоди про наступне:

1. В провадженні Господарського суду Донецької області знаходиться справа №905/1374/19 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю ЮЖЕНЕРГО до приватного акціонерного товариства СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД про стягнення основного боргу за Договором постачання № 49-01/50 від 23.12.2016 року у розмірі 782 000,00 грн., неустойки (пені) - 143 309,89 грн., 3% річних - 12 074,61 грн., інфляційних втрат - 34 432,97 грн. та судових витрат - 14 577,26 грн.

2. Відповідач зобов`язується сплатити Позивачеві суму заборгованості за Договором постачання № 49-01/50 від 23.12.2016 року у розмірі 782 000,00 грн., неустойку (пеню) - 143 309,89 грн., 3% річних - 12 074,61 грн., інфляційні втрати - 34 432,97 грн. шляхом перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Позивача за реквізитами, вказаними в Мировій Угоді, за наступним графіком:

Дата погашення заборгованостіРозмір погашення боргу, грн. До 15 вересня 2019 року 242 954,37 грн. До 15 жовтня 2019 року 242 954,37 грн. До 15 листопада 2019 року 242 954,37 грн. До 30 листопада 2019 року 242 954,36 грн. 3. Відповідач зобов`язується сплатити Позивачеві суму судових витрат у розмірі 14 577,26 грн., протягом 5 днів з моменту затвердження даної мирової угоди господарським судом Донецької області.

4. Позивач підтверджує свою згоду на зазначений вище графік розрахунків та умови виконання зобов`язання щодо сплати суми судових витрат.

5. З моменту укладення цієї мирової угоди та у випадку належного її виконання не матиме майнових претензій до Відповідача з приводу заборгованості Позивач і Відповідач відмовляються від будь - яких майнових чи немайнових претензій за Договором постачання № 49-01/50 від 23.12.2016 року.

6. Відповідач та Позивач заявляють, що ні в процесі укладення цієї мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь яких третіх осіб, в тому числі й держави.

7. У разі неналежного виконання Відповідачем умов цієї мирової угоди, а саме порушення викладених вище строків оплати заборгованості та зазначеної вище суми судового збору, Позивач має право звернутися до відповідного відділу державної виконавчої служби для примусового виконання ухвали суду про затвердження цієї мирової угоди.

8. Наслідки укладення мирової угоди, передбачені ст. ст. 192, 193 ГПК України Сторонам відомі.

9. Ця мирова угода набирає чинності після затвердження цієї мирової угоди господарським судом, складена у трьох екземплярах, що мають рівну юридичну силу, з яких по одному для кожної із Сторін та один для господарського суду .

Дослідивши зміст мирової угоди, дійшов висновку, що:

- мирова угода стосується виключно прав та обов`язків сторін щодо предмету спору та у повному обсягу його врегульовує, оскільки містить відомості щодо умов, розміру і строків виконання зобов`язань;

- мирова угода не порушує прав та інтересів інших осіб, оскільки стосується виключно сторін цієї справи;

- форма волевиявлення сторін щодо врегулювання спору мировою угодою відповідає вимогам ч. 1 ст. 192 Господарського процесуального кодексу України;

- особи, які підписали текст мирової угоди, мають необхідний обсяг повноважень, а, отже, мирова угода підлягає затвердженню судом.

Відповідно до ч. 4 ст. 192 та п. 7 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, у разі укладення сторонами мирової угоди та затвердження її судом господарський суд закриває провадження у справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 42, 192, 193, 231, 234 Господарського процесуального Кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити мирову угоду укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮЖЕНЕРГО» (49101, м. Дніпро, вул. Яхненківська, 7, кім. 16; ЄДРПОУ 24994620) та Приватним акціонерним товариством «Старокраматорський машинобудівниій завод» (84302, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Конрада Гампера, буд. 2, ЄДРПОУ 05763642) у справі №905/1374/19 наступного змісту:

Сторони по справі № 905/1374/19: Позивач - товариство з обмеженою відповідальністю ЮЖЕНЕРГО , в особі директора Кирилюк Вячеслава Олександровича, що діє на підставі Статуту, та

Відповідач - приватне акціонерне товариство СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД , в особі Генерального директора Жданова Ігоря Павловича, що діє на підставі Статуту, керуючись ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, з метою мирного вирішення спору, дійшли згоди про наступне:

1. В провадженні Господарського суду Донецької області знаходиться справа №905/1374/19 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю ЮЖЕНЕРГО до приватного акціонерного товариства СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД про стягнення основного боргу за Договором постачання № 49-01/50 від 23.12.2016 року у розмірі 782 000,00 грн., неустойки (пені) - 143 309,89 грн., 3% річних - 12 074,61 грн., інфляційних втрат - 34 432,97 грн. та судових витрат - 14 577,26 грн.

2. Відповідач зобов`язується сплатити Позивачеві суму заборгованості за Договором постачання № 49-01/50 від 23.12.2016 року у розмірі 782 000,00 грн., неустойку (пеню) - 143 309,89 грн., 3% річних - 12 074,61 грн., інфляційні втрати - 34 432,97 грн. шляхом перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Позивача за реквізитами, вказаними в Мировій Угоді, за наступним графіком:

Дата погашення заборгованостіРозмір погашення боргу, грн. До 15 вересня 2019 року 242 954,37 грн. До 15 жовтня 2019 року 242 954,37 грн. До 15 листопада 2019 року 242 954,37 грн. До 30 листопада 2019 року 242 954,36 грн. 3. Відповідач зобов`язується сплатити Позивачеві суму судових витрат у розмірі 14 577,26 грн., протягом 5 днів з моменту затвердження даної мирової угоди господарським судом Донецької області.

4. Позивач підтверджує свою згоду на зазначений вище графік розрахунків та умови виконання зобов`язання щодо сплати суми судових витрат.

5. З моменту укладення цієї мирової угоди та у випадку належного її виконання не матиме майнових претензій до Відповідача з приводу заборгованості Позивач і Відповідач відмовляються від будь - яких майнових чи немайнових претензій за Договором постачання № 49-01/50 від 23.12.2016 року.

6. Відповідач та Позивач заявляють, що ні в процесі укладення цієї мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь яких третіх осіб, в тому числі й держави.

7. У разі неналежного виконання Відповідачем умов цієї мирової угоди, а саме порушення викладених вище строків оплати заборгованості та зазначеної вище суми судового збору, Позивач має право звернутися до відповідного відділу державної виконавчої служби для примусового виконання ухвали суду про затвердження цієї мирової угоди.

8. Наслідки укладення мирової угоди, передбачені ст. ст. 192, 193 ГПК України Сторонам відомі.

9. Ця мирова угода набирає чинності після затвердження цієї мирової угоди господарським судом, складена у трьох екземплярах, що мають рівну юридичну силу, з яких по одному для кожної із Сторін та один для господарського суду.

Закрити провадження у справі №905/1374/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮЖЕНЕРГО» , м.Дніпро до Приватного акціонерного товариства «Старокраматорський машинобудівний завод» , м.Краматорськ, Донецька область про стягнення основного боргу у розмірі 782000,00грн., пені - 143309,89грн., інфляційних втрат - 34432,97грн., 3% річних - 12074,61грн.

Ухвала набирає законної сили в день її оголошення, але може бути оскаржена в десятиденний строк в апеляційному порядку згідно розділу IV ГПК України.

У судовому засіданні 10.09.2019 підписано повний текст ухвали.

Суддя Я.О. Левшина

Зареєстровано 10.09.2019
Оприлюднено 11.09.2019
Дата набрання законної сили 10.09.2019

Судовий реєстр по справі 905/1374/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 10.09.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 21.08.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 20.08.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 29.07.2019 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону