ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.В`ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 22-09-70/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

09 вересня 2019 року № 912/354/19

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Колодій С.Б., за участю секретаря судов+ого засідання Легун А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у справі № 912/354/19 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "КРЕАТИВ ПОСТАЧ" (далі - ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ"), код ЄДР 36978434, 25014, м. Кропивницький, проспект Промисловий, 14

заяву кредитора - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕАТИВ" (далі - ПРАТ "КРЕАТИВ"), код ЄДР 31146251, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75

до банкрута - ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ", код ЄДР 36978434, 25014, м. Кропивницький, проспект Промисловий, 14

про визнання грошових вимог на суму 4 075 866,24 грн.

Представники:

від кредитора - участі не брали;

від банкрута - участі не брали.

ВСТАНОВИВ:

Постановою від 03.05.2019 господарський суд визнав ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ" банкрутом. Відкрив ліквідаційну процедуру щодо банкрута ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ". Призначив ліквідатором банкрута - ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ" арбітражного керуючого Демчук Олександра Миколайовича. Постановив оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ".

03.05.2019 (номер публікації: 59247, дата публікації на сайті ВГСУ: 03.05.2019 17:12) на веб-сайті Вищого господарського суду України офіційно оприлюднене повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ". Граничним строком на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника визначено: кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

До господарського суду 05.06.2019 поштою надійшла заява № 305019 від 30.05.2019 кредитора - ПРАТ "КРЕАТИВ" з грошовими вимогами до банкрута на суму 4 075 866,24 грн.

За ч. 3 ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон) кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу.

Заяви кредиторів про грошові вимоги до боржника, що ліквідується власником, подаються безпосередньо до господарського суду та оплачується судовим збором. Розгляд грошових вимог кредиторів в ліквідаційній процедурі здійснюється господарським судом в тому ж порядку, що і грошових вимог, заявлених на підставі статті 23 Закону. За результатами розгляду грошових вимог кредиторів господарським судом затверджується реєстр вимог кредиторів.

Ухвалою від 28.05.2019 господарський суд провадження у справі №912/354/19 про банкрутство ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ" зупинив до закінчення перегляду постанови Господарського суду Кіровоградської області від 03.05.2019 в апеляційному порядку та повернення справи до Господарського суду Кіровоградської області.

Ухвалою від 05.06.2019 господарський суд вирішення питання про прийняття заяви № 305019 від 30.05.2019 кредитора ПРАТ "КРЕАТИВ" про визнання грошових вимог до банкрута в сумі 4 072 024,24 грн. та 3 842,00 грн. судового збору відкладено до повернення справи № 912/354/19 про банкрутство ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ" та поновлення провадження у справі.

18.07.2019 матеріали справи № 912/354/19 повернуто до господарського суду.

Ухвалою від 29.07.2019 господарський суд поновив провадження у справі № 912/354/19 про банкрутство ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ".

Іншою ухвалою від 29.07.2019 господарський суд прийняв заяву кредитора - ПРАТ "КРЕАТИВ" про грошові вимоги до боржника на суму 4 072 024,24 грн. та 3 842,00 грн. судового збору та призначив розгляд заяви кредитора на 21.08.2019 о 12:30 год.

До господарського суду 31.07.2019 надійшло повідомлення № 02-17/456 від 24.07.2019 ліквідатора, арбітражного керуючого Демчук О.М. щодо розгляду заяви ПРАТ "КРЕАТИВ" з грошовими вимогами до боржника, за яким останній зазначив, що вказані вимоги кредитора підлягають в повному обсязі включенню до реєстру вимог кредиторів, як конкурсного кредитора в сумі 4 075 866,24 грн., де 4 072 024,24 грн. основний борг з погашенням у четверту чергу та 3 842,00 грн. судового збору у першу чергу.

Ухвалою від 21.08.2019 господарський суд розгляд заяви кредитора ПРАТ "КРЕАТИВ" з грошовими вимогами до банкрута на суму 4 072 024,24 грн. та 3842,00 грн. судового збору відклав до 09.09.2019 о 15:00 год., зобов`язав кредитора - ПРАТ "КРЕАТИВ" до засідання суду, не пізніше 06.09.2019, надати господарському суду: належним чином посвідчену копію акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) за липень 2015 р. на суму 100,00 грн. по договору оренди № 30/04 від 30.04.2013; належним чином посвідчені копії актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) за березень 2015, липень 2015 по Договору № 3724 від 01.03.2015; належним чином посвідчену копію акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) за липень 2015 по Договору суборенди від 25.10.2012; докази на підтвердження поставки товару Боржнику на суму 1 273 417,08 грн. за Договором поставки № 3020 від 01.05.2013. Явку повноважного представника кредитора - ПРАТ "КРЕАТИВ" в засідання суду визнав обов"язковою.

09.09.2019 до суду від кредитора - ПРАТ "КРЕАТИВ" надійшли письмові пояснення від 09.09.2019 № 29-10, за змістом яких повідомлено суд, що витребувані судом документи у ПРАТ "КРЕАТИВ" відсутні, але наявність та розмір боргу до ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ" відображено у бухгалтерському обліку ПРАТ "КРЕАТИВ". Також, зазначено, що у процедурі ліквідації ПРАТ "КРЕАТИВ" заявив до ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ" кредиторські вимоги на загальну суму 3 975 113,24 грн., до складу якої входять вимоги:

- за договором № 30/04 від 30.04.2014 на суму 2400,00 грн.

- за договором № 3724 від 01.03.2015 на суму 25 000,00 грн.

- за договором від 25.10.2012 на суму 119 000,00 грн.

- за договором № 3020 від 01.05.2013 на суму 1 273 417,08 грн.

Боржник розглянув вимогу та прийняв рішення про визнання кредиторських вимог повністю, про що зазначив у заяві про порушення справи про банкрутство. Тобто, кредитор вважає, що наявність та розмір заборгованості обліковується та визнається самим боржником.

Вимоги кредитора обґрунтовані, зокрема такими обставинами.

1) Кредиторські вимоги за Договором оренди №30/04 від 30.04.2013 року.

30 квітня 2013 року між ПРАТ "КРЕАТИВ" (надалі - Кредитор) та Боржником був укладений Договір оренди №30/04, за умовами якого Кредитор передав, а Боржник прийняв у тимчасове оплатне користування офісне приміщення загальною площею 6 кв. м., що знаходиться за адресою: 25014, м. Кропивницький, просп. Промисловий 14.

Відповідно до умов п.4.1 Договору, сторонами встановлено розмір орендних платежів за користування майном, який становить 100,00 грн. в місяць з урахуванням ПДВ.

Додатковою угодою №1 від 01.02.2016 року сторонами було внесено зміни до п.4.1 Договору, і встановлено розмір орендних платежів за користування майном, який становить 600,00 грн. в місяць з урахуванням ПДВ.

Відповідно до п.4.2 Договору Боржник мав сплачувати орендну плату безготівково, в національній валюті в термін 21 календарний день з останнього календарного місяця за який здійснюється оплата.

На виконання умов п.1.1 Договору, Кредитором було виконано зобов`язання, щодо передачі офісного приміщення в користування Боржнику. Користування офісним приміщенням Боржником за період з лютого 2015 року по березень 2016 року підтверджується актами здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 2 400,00 грн.

Всупереч умовам п.4.2 Договору, Боржником оплату за договором здійснено не було.

Таким чином заборгованості Боржника за Договором становить 2 400,00 грн.

2) Кредиторські вимоги за Договором про надання зворотної фінансової допомоги №01/10-14 від 23.10.2014 року.

23 жовтня 2014 року між ПРАТ "КРЕАТИВ" (Кредитор) та Боржником був укладений Договір про надання зворотної фінансової допомоги №01/10-14, відповідно до умов якого Кредитор зобов`язався надати Боржнику зворотну фінансову допомогу у розмірі: 3 500 000,00 грн. без ПДВ, а Боржник зобов`язався повернути отриману зворотну фінансову допомогу, відповідно до умов даного Договору.

Відповідно до умов п.2.4 Договору, отримана сума коштів за даним Договором має бути повернута Боржником не пізніше 23 жовтня 2017 року.

На виконання умов п.1.1 Договору, Кредитором було виконано зобов`язання, щодо надання Боржнику фінансової допомоги в розмірі 2 254 130,85 грн. (копії платіжних доручень додаються).

Всупереч умовам п.2.4 Договору, отримана сума коштів Боржником повернута частково, а саме 893 154,69 грн. Таким чином, розмір не повернутих Боржником коштів за Договором складає 1 360 976,16 грн.

Таким чином розмір заборгованості Боржника за Договором становить 1 360 976,16 грн.

3) Кредиторські вимоги за Договором №3724 від 01.03.2015 року.

01 березня 2015 року між ПРАТ "КРЕАТИВ" (Кредитор) та Боржником був укладений Договір №3724, за умовами якого Кредитор зобов`язався передати, а Боржник зобов`язався прийняти у тимчасове оплатне користування (суборенду): головний корпус з надвірними будівлями загальною площею 3420,5 кв. м. за адресою: Кіровоградська область, Петрівський р-н, смт. Балахівка, вул. Заводська, 1, який належить ТОВ "Кіровоградський комбікормовий завод" та перебуває в оренді у Кредитора.

Відповідно до умов п.4.1 Договору сторони домовились, що розмір орендних платежів складає 5 000,00 грн. в місяць в т.ч. ПДВ.

Умовами п.4.2 Договору, визначено, що орендна плата сплачується в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок Кредитора в термін до 15- го числа місяця, наступного за звітним.

На виконання умов п.1.1 Договору Кредитор передав в тимчасове оплатне користування Боржнику майно, проте всупереч умовам п.4.2 Договору Боржник оплату за користування майном, за період з березня 2015 року по липень 2015 року, не здійснив.

Таким чином розмір заборгованості Боржника за Договором становить 25 000,00 грн.

4) Кредиторські вимоги за Договором суборенди №3806 від 01.04.2016 року.

01 квітня 2016 року між ПРАТ "КРЕАТИВ" (Кредитор) та Боржником був укладений Договір суборенди №3806, за умовами якого Кредитор зобов`язався передати, а Боржник прийняти в суборенду службове приміщення, виключно для розміщення офісу ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ", в адміністративній будівлі ТОВ "Вісма Плюс", що знаходиться за адресою: 25014, Кіровоградська область, м. Кіровоград, проспект Промисловий, 19, каб. №14, заг. площею 10 кв.м., що знаходиться на балансі ТОВ "Вісма Плюс" та перебуває у строковому користуванні Кредитора на підставі Договору оренди № 2426 від 01 липня 2011 року.

Відповідно до умов п.4.1 Договору, сторонами встановлено розмір суборендної плати за користування майном, який становить 600,00 грн. в місяць з урахуванням ПДВ.

Відповідно до п.4.2 Договору Боржник мав сплачувати суборендну плату шляхом безготівкового розрахунку або готівкою, один раз на місяць не пізніше 25 числа поточного місяця.

На виконання умов п.1.1 Договору, Кредитором було виконано зобов`язання, щодо передачі приміщення в користування Боржнику. Користування офісним приміщенням Боржником за період з квітня 2016 року по вересень 2016 року підтверджується актами здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 3 600,00 грн.

Всупереч умовам п.4.2 Договору, Боржником оплату за договором здійснено не було.

Таким чином розмір заборгованості Боржника за Договором становить 3 600,00 грн.

5) Кредиторські вимоги за Договором суборенди землі від 25.10.2012 року.

25 жовтня 2012 року між ПРАТ "КРЕАТИВ" (Кредитор) та Боржником був укладений Договір суборенди землі, за умовами якого Кредитор на підставі договору оренди земельної ділянки від 13 травня 2011 року за реєстраційним № 482390004000002 надає, а Боржник приймає в строкове платне користування земельну ділянку для розміщення та обслуговування комплексу нежитлових будівель та споруд загальною площею 2,8362 га яка находиться в межах території Берізівської сільської ради Кривоозерського району Миколаївської області (за межами населеного пункту).

Відповідно до умов п.4 Договору, орендна плата вноситься Боржником у грошовій формі та у розмірі 42 000,00 грн за рік або у розмірі 3 500,00 грн. на місяць. Періодичність внесення орендної плати - щомісячно протягом ЗО календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового місяця).

Додатковою угодою №1 від 01.03.2018 року сторони змінили розмір орендної плати збільшивши його до 79 764,00 грн. на рік або 6 647,00 грн. на місяць з урахуванням ПДВ.

На виконання умов п.1 Договору, Кредитором було виконано зобов`язання, щодо надання Боржнику в користування земельної ділянки. Користування земельною ділянкою Боржником за період з лютого 2015 року по березень 2019 року підтверджується актами здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 215 911,00 грн.

Всупереч умовам п. 4 Договору, оплату за користування земельною ділянкою за вказаний період Боржником здійснено не було.

Таким чином розмір заборгованості Боржника за Договором становить 215 911,00 грн.

6) Кредиторські вимоги за Договором про надання безвідсоткової зворотної фінансової

допомоги №15/11 від 25.11.2013 року.

25 листопада 2013 року між ПРАТ "КРЕАТИВ" (Кредитор) та Боржником був укладений Договір про надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги №15/11, за умовами якого Кредитор зобов`язався надати Боржнику безвідсоткову зворотну фінансову допомогу, а Боржник зобов`язався повернути надані грошові кошти в порядку та в строк, визначений даним Договором.

Відповідно до умов п.1.2 Договору, безвідсоткова зворотна фінансова допомога надається в національній валюті України в сумі 79 670 200,00 грн.

На виконання умов Договору, Кредитором було перераховано на рахунки Боржника допомогу в розмірі 79 855 120,42 грн. (копії платіжних доручень додаються).

Відповідно до умов п.2.1 Договору, позика надається Боржнику на строк 1 рік, та підлягає поверненню до 24.11.2016 року.

Всупереч умовам п.2.1 Договору, Боржник повернув Кредитору допомогу отриману протягом її Договору не в повному обсязі, а саме в розмірі 78 664 400,00 грн. (копії платіжних доручень додаються).

Таким чином залишок неповернутої Боржником допомоги становить 1 190 720,00 грн.

7) Кредиторські вимоги за Договором поставки №3020 від 01.05.2013 року.

01 травня 2013 року між ПРАТ "КРЕАТИВ" (Кредитор) та Боржником був укладений Договір поставки №3020, за умовами якого Кредитор зобов`язався поставити у власність Боржника, а Боржник зобов`язався прийняти й оплатити товар - матеріали, обладнання (надалі - товар), в кості асортименті, згідно накладних.

Відповідно до умов п.3.1 Договору, поставка товару здійснюється Кредитором на умовах терміну ЕХW згідно з редакцією міжнародних правил Інкотермс-2012, за адресою: 20154, м. Кіровоград, пр-т Промисловий 19.

Пунктом 4.1 Договору визначено, що оплата вартості товару проводиться в безготівковому порядку, на підставі рахунку Кредитора, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Кредитора. Ціна на кожну партію Товару вказується в рахунках-фактурах та у видаткових накладних.

Відповідно до п.4.2 Договору Боржник зобов`язується оплатити товар протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту поставки товару.

На виконання умов п. 1.1 Договору, Кредитором було виконано зобов`язання, щодо поставки товару Боржнику. Факт поставки товару Боржнику підтверджується копіями видаткових накладних.

Натомість, всупереч умовам п.4.2 Договору, Боржник зобов`язання, щодо своєчасної оплати за поставлений товар не виконав, у зв`язку з чим заборгованість Божника за Договором становить 1 273 417,08 грн.

З урахуванням викладеного вище, розмір заборгованості Боржника перед Кредитором за переліченими вище договорами становить 4 072 024,24 грн. з яких:

- 2 400,00 грн. за Договором оренди №30/04 від 30.04.2013 року;

- 1 360 976,16 грн. за Договором про надання зворотної фінансової допомоги №01/10-14 від 23.10.2014 року;

- 25 000,00 грн. за Договором №3724 від 01.03.2015 року;

- 3 600,00 грн. за Договором суборенди №3806 від 01.04.2016 року;

- 215 911,00 грн. за Договором суборенди землі від 25.10.2012 року;

- 1 190 720,00 грн. за Договором про надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги №15/11 від 25.11.2013 року;

- 1 273 417,08 грн. - за Договором поставки №3020 від 01.05.2013 року.

За подання заяви з грошовими вимогами до Боржника, Кредитор сплатив судовий збір в розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 3 842,00 грн.

Таким чином, загальний розмір грошових вимог Кредитора до Боржника, з урахуванням сплаченого судового збору, становить 4 075 866,24 грн.

Розглядаючи грошові вимоги кредитора, господарський суд вважає за необхідне зазначити таке.

Оскільки розгляд грошових вимог, як конкурсних так і поточних здійснюється безпосередньо господарським судом і суд не обмежений позицією розпорядника майна чи ліквідатора банкрута, відповідно, має право здійснити перевірку таких грошових вимог незалежно від наявності чи відсутності відповідного повідомлення арбітражного керуючого на адресу кредитора.

За ст. 74 Господарського процесуального кодексу України - кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійснення учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов"язків щодо доказів.

Господарський суд ухвалою від 21.08.2019 зобов`язував кредитора - ПРАТ "КРЕАТИВ" надати господарському суду:

- належним чином посвідчену копію акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) за липень 2015 р. на суму 100,00 грн. по договору оренди № 30/04 від 30.04.2013;

- належним чином посвідчені копії актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) за березень 2015, липень 2015 по Договору № 3724 від 01.03.2015;

- належним чином посвідчену копію акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) за липень 2015 по Договору суборенди від 25.10.2012;

- докази на підтвердження поставки товару Боржнику на суму 1 273 417,08 грн. за Договором поставки № 3020 від 01.05.2013.

09.09.2019 до суду від кредитора - ПРАТ "КРЕАТИВ" надійшли письмові пояснення від 09.09.2019 № 29-10, за змістом яких повідомлено суд, що витребувані судом документи у ПРАТ "КРЕАТИВ" відсутні, але наявність та розмір боргу до ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ" відображено у бухгалтерському обліку ПРАТ "КРЕАТИВ". Також, зазначено, що у процедурі ліквідації ПРАТ "КРЕАТИВ" заявив до ТОВ "КРЕАТИВ ПОСТАЧ" кредиторські вимоги на загальну суму 3 975 113,24 грн., до складу якої входять вимоги: за договором № 30/04 від 30.04.2014 на суму 2400,00 грн.; за договором № 3724 від 01.03.2015 на суму 25 000,00 грн.; за договором від 25.10.2012 на суму 119 000,00 грн.; за договором № 3020 від 01.05.2013 на суму 1 273 417,08 грн. Поряд з цим зазначено, що Боржник розглянув вимогу та прийняв рішення про визнання кредиторських вимог повністю, про що зазначив у заяві про порушення справи про банкрутство. Тобто, кредитор вважає, що наявність та розмір заборгованості обліковується та визнається самим боржником.

Вимоги кредитора не мають належних документальних підтверджень, відповідно підлягають відхиленню, зокрема:

- по договору оренди № 30/04 від 30.04.2013 в матеріалах справи відсутній акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) за липень 2015 р. на суму 100,00 грн.;

- по Договору № 3724 від 01.03.2015 в матеріалах справи відсутні акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) за березень 2015 на суму 5 000,00 грн., липень 2015 на суму 5 000,00 грн.;

- по договору суборенди від 25.10.2012 в матеріалах справи відсутній акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) за липень 2015 на суму 3500,00 грн.;

- платіжні доручення надані кредитором на підтвердження своїх вимог по договору про надання зворотної фінансової допомоги № 01/10-14 від 23.10.2014 на суму 1 360 976,16 грн. та договору про надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги № 15/11 від 25.11.2013 на суму 1 190 720,00 грн. не містять відміток про проведення їх банківською установою;

- за договором поставки № 3020 від 01.05.2013 в матеріалах справи відсутні докази на підтвердження поставки товару Боржнику на суму 1 083 781,46 грн.

В результаті, господарський суд дійшов висновку, що грошові вимоги кредитора - ПРАТ "КРЕАТИВ" на загальну суму 422 946,62 грн. є обґрунтованими, підтвердженими належними та допустимими доказами, підлягають визнання та включенню до реєстру вимог кредиторів, відповідно до ст. 45 Закону, до четвертої черги та 3 842,00 грн. судового збору до першої черги задоволення. Решта вимог кредитора в сумі 3 649 077,62 грн. підлягають відхиленню.

Керуючись 2, 23, 38, 45, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 3, 12, 74, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги кредитора - ПРАТ "КРЕАТИВ" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75) до товариства з обмеженою відповідальністю "КРЕАТИВ ПОСТАЧ" (25014, м Кропивницький, просп. Промисловий, 14) в сумі 422 946,62 грн. та включити їх до реєстру вимог кредиторів до четвертої черги задоволення та 3 842,00 грн. судового збору до першої черги задоволення вимог.

Решту вимог кредитора - ПАТ "Креатив" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75) до товариства з обмеженою відповідальністю "КРЕАТИВ ПОСТАЧ" (25014, м Кропивницький, просп. Промисловий, 14) відхилити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Примірники ухвали направити: банкруту, ліквідатору-арбітражному керуючому Демчук О.М. ( 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 106/2, кв. 12 ); ГУ ДФС у Кіровоградській області (25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55); АТ "Укрексімбанк" (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127), ПРАТ "КРЕАТИВ" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75), ТОВ "Завод модифікованих жирів" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75), ПП "Еллада" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75).

Повний текст ухвали складено 10.09.2019.

Суддя С.Б. Колодій

Зареєстровано 10.09.2019
Оприлюднено 10.09.2019
Дата набрання законної сили 09.09.2019

Судовий реєстр по справі 912/354/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.07.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 02.07.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 25.06.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 25.06.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 25.06.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 11.06.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 28.05.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 28.05.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 18.05.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 04.05.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 09.09.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 21.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 21.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 21.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 21.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 21.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 29.07.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 29.07.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 29.07.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 29.07.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону