ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

УХВАЛА

м. Вінниця

05 вересня 2019 р. Справа № 120/1874/19-а

Вінницький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді: Маслоід Олени Степанівни,

за участю:

секретаря судового засідання: Ніконової Тетяни Василівни

представника позивача: Базалицького Романа Валерійовича

представника позивача: ОСОБА_1

представника відповідача: Радевич Ольги Миколаївни

представника відповідача: Кучабської Вікторії Валентинівни

представника відповідача: Мілінчук Ірини Олегівни

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про залишення позовної заяви без розгляду в адміністративній справі

за позовом: Комунального підприємства Школяр (вул. Брацлавська, б. 33, м. Вінниця, 21001)

до: Управління Північного офісу Державної аудиторської служби України (вул. Хмельницьке шосе, б. 7, м. Вінниця, 21001)

про: визнання дій протиправними та скасування висновку

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Вінницького окружного адміністративного суду знаходиться позовна заява Комунального підприємства Школяр (далі - позивач) до Управління Північного офісу Державної аудиторської служби України (далі - відповідач) про визнання дій протиправними та скасування висновку.

Ухвалою від 15.07.2019 року позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження, а також визначено, що вона буде розглядатись в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

15.08.2019 року за вх. № 42279 представником відповідача через канцелярію суду надано клопотання про залишення позовної заяви без розгляду. Клопотання мотивоване тим, що в силу вимог ч. 10 ст. 7-1 Закону України "Про публічні закупівлі" (далі - ЗУ Про публічні закупівлі ) для оскарження висновку за результатами моніторингу закупівлі встановлено строк звернення до суду протягом 10 робочих днів з дня оприлюдення висновку в електронній системі закупівель. Відтак, оскільки оскаржуваний висновок UA-M-2019-05-07-000012 про результати моніторингу закупівлі ДК 021:2015 15530000-2 Масло вершкове (UA-2019-01-24-001139-b) був оприлюднений в електронній системі публічних закупівель "Prozorro" 21.05.2019 року, кінцевим строком його оскарження до суду є 04.06.2019. Натомість позивач подав позов 07.06.2019, тобто з пропущенням встановленого законом строку звернення до суду. Водночас поважних причин пропуску такого строку позивач не навів, а тому позовну заяву належить залишити без розгляду з підстав, передбачених у ст. 123, п. 8 ч. 1 ст. 240 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України).

У судовому засіданні 05.09.2019 року представники відповідача вказане клопотання підтримали та просили задовольнити.

Представники позивача заперечували щодо задоволення вказаного клопотання та одночасно за вх. № 44812 подали клопотання про визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними та поновлення строку звернення до суду. Клопотання обґрунтоване тим, що в інформаційно-телекомунікаційній системі публічних закупівель "Prozorro" було визначено кінцевий строк для оскарження висновку відповідача за результатами моніторингу - 07.06.2019 року. Вказана система є офіційним веб-порталом уповноваженого органу з питань закупівель. Крім того, відповідно до ч. 18 ст. 7-1 ЗУ "Про публічні закупівлі" обмін інформацією між органом державного фінансового контролю та замовником, встановлений цією статтею, здійснюється в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Відтак позивач керувався інформацією з електронної системи та оскаржив висновок відповідача у строк, визначений цією системою. Також представники позивача зазначають, що однією з підстав позову є те, що у спірних правовідносинах підприємство немає статусу замовника в розумінні ЗУ "Про публічні закупівлі". Отже, позивач не зобов`язаний дотримуватись тих строків оскарження висновку за результатами моніторингу, що визначені у законі для замовника. Крім цього, представники позивача зазначили, що надали відповідачеві заперечення на висновок та чекали відповідь на них, які не отримані ними до теперішнього часу.

Дослідивши матеріали справи у їх сукупності, заслухавши думки сторін, суд при вирішенні клопотання відповідача про залишення позовної заяви без розгляду та клопотання позивача про поновлення строку звернення до суду керується наступним.

Ч. 1 ст. 5 КАС України визначено, що кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси.

Відповідно до ч. 1 ст. 122 КАС України позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого Кодексом або іншими законами.

Крім того, згідно з ч. 3 ст. 122 КАС України для захисту прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Предметом позову у цій справі є висновок відповідача від 21.05.2019 року по процедурі закупівлі масло вершкове за кодом ДК 021:2015 15530000-2 Масло вершкове за номером ID: UA-2019-01-24-001139-b, з яким позивач не погоджується та вважає його протиправним і таким, що підлягає скасуванню.

Порядок здійснення моніторингу публічних закупівель регулюється положеннями ст. 7-1 ЗУ "Про публічні закупівлі".

Зокрема, ч. 6 цієї статті ЗУ "Про публічні закупівлі" передбачено, що за результатами моніторингу закупівлі посадова особа органу державного фінансового контролю складає та підписує висновок про результати моніторингу закупівлі (далі - висновок), що затверджується керівником органу державного фінансового контролю або його заступником. Такий висновок підлягає оприлюдненню в електронній системі закупівель протягом трьох робочих днів з дня його складання.

Відповідно до ч. 8 ст. 7-1 ЗУ "Про публічні закупівлі" замовник має право протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення висновку одноразово звернутися до органу державного фінансового контролю за роз`ясненням змісту висновку та його зобов`язань, визначених у висновку. Протягом п`яти робочих днів з дня оприлюднення органом державного фінансового контролю висновку замовник оприлюднює через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.

Водночас в силу вимог ч. 10 ст. 7-1 ЗУ "Про публічні закупівлі" у разі незгоди замовника з інформацією, викладеною у висновку, він має право оскаржити висновок до суду протягом 10 робочих днів з дня його оприлюднення, про що зазначається в електронній системі закупівель протягом наступного робочого дня з дня оскарження висновку до суду.

Отже, у порівнянні з нормами КАС України спеціальним законом, яким є ЗУ "Про публічні закупівлі", визначено скорочений строк звернення до суду щодо оскарження висновку за результатами моніторингу. Такий строк становить 10 робочих днів з дня оприлюднення висновку в електронній системі закупівель. При цьому суд зауважує, що перебіг такого строку не залежить від факу подання замовником заперечень до висновку.

Судом встановлено, що оскаржуваний позивачем висновок був оприлюднений в електронній системі публічних закупівель "Prozorro" 21.05.2019 року, що не заперечується сторонами по справі.

Таким чином, в силу вимог ЗУ "Про публічні закупівлі" останнім днем для оскарження цього висновку до суду є 04.06.2019 року. Натомість позивач звернувся до суду з відповідним позовом 07.06.2019 року, тобто з пропуском, встановленого законом, строку.

Поряд з цим, суд погоджується з доводами позивача про те, що вказаний строк пропущено ним з поважних причин.

Так, відповідно до наданого суду витягу з інформаційно-телекомунікаційної системи публічних закупівель "Prozorro" спірний висновок був оприлюднений в електронній системі 21.05.2019 року. При цьому, кінцевим строком для оскарження цього висновку системою визначена дата - 07.06.2019 року.

В цьому контексті суд враховує, що згідно з п. 1, 3 ч. 1 ст. 1 ЗУ "Про публічні закупівлі":

авторизований електронний майданчик - авторизована Уповноваженим органом інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет;

веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - веб-портал Уповноваженого органу) - інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять модуль електронного аукціону і база даних, та який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Забезпечення функціонування веб-порталу Уповноваженого органу здійснюється у тому числі за рахунок надання авторизованим електронним майданчикам платного доступу до модуля електронного аукціону та бази даних. Порядок надання доступу та розмір плати встановлюються Кабінетом Міністрів України.

18.03.2016 року Міністерством економічного розвитку і торгівлі України на підставі положень прийнято наказ за № 473 "Про визначення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель та забезпечення його функціонування".

Вказаним наказом інформаційно-телекомунікаційну систему "Prozorro" за адресою в мережі Інтернет: www.prozorro.gov.ua (далі - веб-портал) визначено веб-порталом Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель. Крім того, відповідальним за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу визначено державне підприємство "Прозорро".

Отже, система публічних закупівель "Prozorro" - є офіційним веб-порталом Уповноваженого органу з питань закупівель, відповідальність за належне функціонування та наповнення якого несе держава в особі відповідних державних органів та уповноважених ними суб`єктів.

До того ж згідно з ч. 18 ст. 7-1 ЗУ "Про публічні закупівлі" обмін інформацією між органом державного фінансового контролю та замовником, встановлений цією статтею, здійснюється в електронному вигляді через електронну систему закупівель.

Враховуючи наведене суд погоджується з доводами позивача про те, що з огляду на наявну в електронній системі інформацію щодо кінцевого строку на оскарження висновку відповідача, позивач обґрунтовано вважав останнім днем строку звернення до суду саме 07.06.2019 року.

При цьому, суд не вдається до з`ясування питання про те, чому саме в електронній системі визначено строк для оскарження висновку, який не узгоджується з приписами закону. На думку суду, визначальним є те, що в електронній системі закупівель, яка є офіційним веб-порталом Уповноваженого органу з питань закупівель, відповідна інформація міститься, відповідно у позивача були в наявності підстави вважати її достовірною і такою, що відповідає вимогам закону.

Вирушуючи питання про наявність підстав для повнолення пропущеного строку, суд виходив з того, що завданням адміністративного судочинства, згідно ч.1 ст. 2 КАС України, є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі Пономарьов проти України (Ponomaryov v. Ukraine), заява № 3236/03, п. 41, від 03.04.2008 року наголосив, що саме національним судам, перш за все, належить виносити рішення про поновлення строку оскарження, їх свобода розсуду не є необмеженою. Суди повинні обґрунтовувати відповідне рішення. У кожному випадку національні суди повинні встановити, чи виправдовують причини поновлення строку оскарження втручання у принцип res judicata, особливо коли національне законодавство не обмежує дискреційні повноваження судів стосовно часу або підстав для поновлення строків.

Таким чином, поновлення строку, пропущеного з поважних причин, є гарантією захисту для осіб, а також єдиною, за таких обставин, можливістю відновити порушені права та інтереси. Відмовляючи у задоволенні клопотання про поновлення строку, суд позбавляє таку особу можливості встановити справедливість та виконати найголовніше завдання адміністративного судочинства - захистити права, свободи та інтереси фізичних осіб.

За таких обставин, суд доходить висновку, що строк звернення до адміністративного суду позивачем пропущено з поважних причин, відповдно заявлене представниками позивача клопотання про поновлення строку звернення до суду є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Водночас суд вважає передчасними доводи позивача про те, що він не був зобов`язаний дотримуватись строку оскарження висновку відповідача, встановленого ч. 10 ст. 7-1 ЗУ "Про публічні закупівлі", оскільки не єзамовником у розумінні ЗУ "Про публічні закупівлі".. Адже питання про те, чи має позивач статус замовника у спірних правовідносинах відноситься до предмету доказування і може бути вирішене тільки під час ухвалення судом рішення по суті спору.

З огляду на викладене та приймаючи до уваги з`ясовані судом причини пропуску позивачем строку звернення до адміністративного суду, залишення позовної заяви без розгляду з підстав пропущення строку звернення до суду, на переконання суду, буде свідчити про порушення права особи на доступ до суду та не відповідатиме завданням та принципам адміністративного судочинства.

Керуючись Конституцією України, Законом України "Про публічні закупівлі" та ст.122, 123, 248, 256, 294 КАС України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання Управління Північного офісу Держаудитслужби про залишення позовної заяви без розгляду в адміністративній справі № 120/1874/19-а за позовною заявою Комунального підприємства "Школяр до Управління Північного офісу Державної аудиторської служби України про визнання дій протиправними та скасування висновку залишити без задоволення.

Визнати поважними причини пропуску строку звернення до суду та поновити Комунальному підприємству "Школяр строк звернення до суду в адміністративній справі за позовом Комунального підприємства Школяр до Управління Північного офісу Державної аудиторської служби України про визнання дій протиправними та скасування висновку.

Ухвала суду першої інстанції набирає законної сили в порядку, визначеному ст. 256 КАС України.

Відповідно до ст. 295 КАС України, апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини ухвали суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Повний текст ухвали складено та підписано суддею 10.09.2019 року.

Суддя Маслоід Олена Степанівна

Дата ухвалення рішення04.09.2019
Оприлюднено10.09.2019

Судовий реєстр по справі —120/1874/19-а

Постанова від 29.10.2020

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Мельник-Томенко Ж.М.

Постанова від 29.10.2020

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Мельник-Томенко Ж.М.

Ухвала від 29.10.2020

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Мельник-Томенко Ж.М.

Ухвала від 29.10.2020

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Мельник-Томенко Ж.М.

Ухвала від 18.02.2020

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Мельник-Томенко Ж.М.

Ухвала від 20.01.2020

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Мельник-Томенко Ж.М.

Постанова від 16.12.2019

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Франовська К.С.

Постанова від 12.12.2019

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Франовська К.С.

Ухвала від 04.11.2019

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Франовська К.С.

Ухвала від 03.11.2019

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Франовська К.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні