ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

17.09.2019Справа № 910/9287/19

За позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "КИЇВХЛІБ" (м. Київ)

До Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ)

Про стягнення 511.433,54 грн

Суддя Ващенко Т.М.

Секретар судового засідання Шаповалов А.М.

Представники сторін: не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "КИЇВХЛІБ" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації про стягнення 511.433,54 грн. заборгованості за поставлений позивачем, проте не оплачений відповідачем товар на підставі Договору № 101/12597 від 04.02.19. про закупівлю товарів за державні кошти ДК 021:2015 код 15810000-9 "Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби" (батон нарізний київський в/г, хліб український столичний подовий).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.08.19. відкрито провадження у справі № 910/9287, з підстав, визначених означеною ухвалою постановлено її розгляд здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін (без проведення судового засідання).

02.09.19. відповідачем подано письмовий відзив на позовну заяву, в якому Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації в повному обсязі визнано позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "КИЇВХЛІБ" на суму 511.443,54 грн.

Оскільки клопотань про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін до суду не надходило, а наявні у матеріалах справи документи достатні для прийняття повного та обґрунтованого судового рішення, у відповідності до ч. 5 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за наявними у справі матеріалами.

Згідно з частиною 4 статті 240 Господарського процесуального кодексу України у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

Розглянувши надані документи і матеріали, з`ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

За змістом ст. 509 Цивільного кодексу України, ст. 173 Господарського кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

За приписами ст. ст. 11, 509 Цивільного кодексу України зобов`язання виникають, зокрема, з договору.

Згідно зі ст. 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Відповідно до ст. ст. 6, 627 Цивільного кодексу України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

04.02.19. між позивачем (Постачальник0 та відповідачем (замовник) було укладено Договір № 101/12597 про закупівлю товарів за державні кошти ДК 021:2015 код 15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби (батон нарізний київський в/г, хліб український столичний подовий) (далі - Договір), за умовами якого (п. 1.1, п. 1.2) Постачальник зобов`язується у 2019 році поставити Замовнику ДК 021:2015 код 15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби (батон нарізний київський в/г, хліб український столичний подовий) для закладів освіти Дарницького району міста Києва у кількості та за цінами, що зазначені в специфікації, що є невід`ємною частиною Договору, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити такий товар на умовах, визначених Договором. Найменування товару: батон нарізний київський в/г 35.000 кг, хліб український столичний подовий 20.000 кг.

Між сторонами підписано та скріплено печатками Специфікацію до Договору.

Строк дії Договору сторонами погоджено п. 10.1 з дня підписання до 31.12.19., та до повного погашення фінансових зобов`язань.

З огляду на встановлений ст. 204 Цивільного кодексу України принцип правомірності правочину, суд приймає до уваги Договір як належну підставу, у розумінні норм ст. 11 названого Кодексу України, для виникнення у позивача та відповідача взаємних цивільних прав та обов`язків з постачання товару.

За своїм змістом та правовою природою укладений між сторонами договір є договором купівлі-продажу, який підпадає під правове регулювання норм статей 655-697 Цивільного кодексу України.

Згідно з ч. 1 ст. 662 Цивільного кодексу України продавець зобов`язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу.

Статтею 663 Цивільного Кодексу України передбачено, що продавець зобов`язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, - відповідно до положень статті 530 цього Кодексу.

Розділом 5 Договору сторонами погоджено наступне. Постачальник здійснює поставку товару: лютий - березень 2019 року на підставі заявок поданих навчальними закладами, щоденно. Місце поставки (призначення) товару: заклади освіти Дарницького району м. Києва відповідно Дислокації (Додаток № 2), що є невід`ємною частиною даного Договору. Датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність Замовника в місці поставки (призначення), що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, видатковими накладними). Зобов`язання Постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товару у власність Замовника у місці поставки та підписання відповідних документів.

У відповідності до даних позивачем товарно-транспортних накладним, постачальником за період з 04.02.19. по 25.03.19. було поставлено, а Замовником прийнято товар на загальну суму 511.443,54 грн.

Вказане відповідачем підтверджено.

Крім того, між сторонами було підписано та скріплено печатками Акт звірки розрахунків за Договором, у відповідності до якого заборгованість відповідача перед позивачем за поставлений за Договором, проте, не оплачений товар становить 511.443,54 грн.

Оцінюючи представлені позивачем в обґрунтування викладених в позовній заяві обставин щодо поставки товару відповідачу докази, суд виходить з наступного.

У відповідності до ст. 664 Цивільного кодексу України обов`язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент: вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов`язок продавця доставити товар; надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару.

Якщо з договору купівлі-продажу не випливає обов`язок продавця доставити товар або передати товар у його місцезнаходженні, обов`язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв`язку для доставки покупцеві.

Статтею 688 Цивільного кодексу України на покупця покладено обов`язок повідомити продавця про порушення умов договору щодо кількості, асортименту, якості, комплектності товару в розумний строк після того, як порушення могло бути виявлене відповідно до характеру і призначення товару.

Жодних заперечень з приводу отримання товару відповідачем суду надано не було.

Отже, суд при розгляді справи приймає до уваги відсутність у відповідача, як Замовника за Договором, будь-яких заперечень та претензій щодо належного виконання Постачальником прийнятих за Договором зобов`язань з передання товару на загальну суму 511.443,54 грн.

Зважаючи на викладені вище обставини та виходячи з положень ст. ст. 76-79 Господарського процесуального кодексу України, за висновками суду, представлені до матеріалів справи товарно-транспортні накладні є належним доказом передачі товару відповідачу, а отже виконання позивачем своїх зобов`язань з поставки товару на суму 511.443,54 грн в межах Договору здійснено належним чином.

Статтею 526 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За змістом ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно з ч. 1 ст. 691 Цивільного кодексу України покупець зобов`язаний оплатити товар за ціною, встановленою у договорі купівлі-продажу.

Частиною 1 ст. 692 Цивільного кодексу України передбачено, що покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

В ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України зазначено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Умовами розділу 4 Договору визначено наступне. Розрахунки проводяться шляхом оплати замовником після надання Постачальником зведеної видаткової накладної. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі за рахунок бюджетних коштів. Бюджетні зобов`язання Замовника за договором виникають у межах наявних відповідних бюджетних призначень (асигнувань) встановлених кошторисом (ч. 1 ст. 48 Бюджетного кодексу України). Замовник проводить розрахунки з Постачальником у відповідності до вимог п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України через Управління Державної казначейської служби Дарницького району ГУДКСУ у м. Києві. Оплата за поставлений товар здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника з відстрочкою платежу терміном до 15 к. днів щомісячно згідно зведених видаткових накладних. У випадку затримки оплати товару Замовником, як бюджетною державною установою (через відсутність коштів на розрахунковому рахунку), Замовник зобов`язується провести оплату поставленого Постачальником товару протягом 3-х банківських днів з дня надходження коштів на свій рахунок.

За приписами ст. ст. 525, 615 Цивільного кодексу України одностороння відмова від виконання зобов`язання і одностороння зміна умов договору не допускаються.

За таких обставин, враховуючи наведені вище умови спірного Договору, та враховуючи дати поставки товару, суд дійшов висновку, що строк оплати товару настав.

Оскільки відповідачем Товар не було оплачено в повному обсязі, вказане зумовило звернення позивача з даним позовом до суду.

Згідно зі ст. ст. 76-77 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до частини 1 статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

За твердженнями позивача, які з боку відповідача належними та допустимими у розумінні ст. ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України доказами не спростовані та визнані, відповідачем, товар, отриманий на підставі Договору, товарно-транспортних накладних, оплачено не було, в результаті чого у замовника утворилась заборгованість в сумі 511.443,54 грн.

Таким чином, приймаючи до уваги все викладене вище, суд дійшов висновку, що позовні вимоги про стягнення 511.443,54 грн за поставлений за Договором товар (батон нарізний київський в/г, хліб український столичний подовий) є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню повністю.

Відповідно ст. 129 ГПК України витрати по сплаті судового збору в сумі 7.671,65 грн покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 73, 74, 76-80, 86, 129, 165, 219, 232, 233, 236-238, 240, 241, 252 ГПК України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (02091, м. Київ, Харківське шосе, 168-к; ідентифікаційний код 37448113) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "КИЇВХЛІБ" (04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 64; ідентифікаційний код 41202432) 511.443 (п`ятсот одинадцять тисяч чотириста сорок три) грн 54 коп. заборгованості за поставлений товар, 7.671 (сім тисяч шістсот сімдесят одну) грн 65 коп. судового збору.

3. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Рішення господарського суду може бути оскаржене в порядку та строки, передбачені ст.ст. 253, 254, 256-259 ГПК України з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" ГПК України.

Суддя Т.М. Ващенко

Зареєстровано 17.09.2019
Оприлюднено 18.09.2019
Дата набрання законної сили 17.09.2019

Судовий реєстр по справі 910/9287/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 17.09.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 01.08.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 18.07.2019 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону