Ухвала
від 08.09.2019 по справі 757/44199/19-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44199/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2019 року Слідчий суддяПечерського районногосуду м. Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовомузасіданні в приміщенні судув м. Києві клопотанняначальника четвертоговідділу процесуальногокерівництва Другогоуправління організаціїі процесуального керівництвадосудовим розслідуванням,яке здійснюється слідчимицентрального апаратуДержавного бюророзслідувань Департаментуорганізації і процесуального керівництвадосудовим розслідуваннямкримінальних правопорушень,підслідних Державномубюро розслідувань,нагляду за додержанням законівйого оперативнимипідрозділами та підтримання публічногообвинувачення у відповідних провадженняхГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_3 про передачу речовихдоказів -активів,на які накладено арешту кримінальному провадженні,-

В С ТА Н О В И В:

20.08.2019року у провадження слідчогосудді Печерськогорайонного судум. Києва ОСОБА_1 надійшло зазначенеклопотання,у якому начальникчетвертого відділупроцесуального керівництваДругого управлінняорганізації і процесуального керівництвадосудовим розслідуванням,яке здійснюється слідчимицентрального апаратуДержавного бюророзслідувань Департаментуорганізації і процесуального керівництвадосудовим розслідуваннямкримінальних правопорушень,підслідних Державномубюро розслідувань,нагляду за додержанням законівйого оперативнимипідрозділами та підтримання публічногообвинувачення у відповідних провадженняхГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_3 просить передати Національномуагентству Україниз питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинівдля здійснення заходівз управління нимиу порядку та на умовах,визначених ст. 100КПК України,ст.ст. 19,21Закону України«Про Національне агентствоУкраїни з питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів»,активи,на які у кримінальному провадженнінакладено арешт,та визнані речовими доказами.

В обґрунтування доводівклопотання прокурорзазначає що, Генеральною прокуратуроюУкраїни здійснюєтьсядосудове розслідуванняу кримінальному провадженні№ 12013220540000400від 31.01.2013за фактами вчиненняствореною колишнімПрезидентом України ОСОБА_4 злочинною організацієютяжких та особливо тяжкихзлочинів,пов`язаних із привласненням майнаабо заволодінням нимшляхом зловживанняслужбовим становищеморганізованою групоюв особливо великихрозмірах,легалізацією (відмиванням)доходів,одержаних злочиннимшляхом,в т.ч. за ознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч. 1ст. 255,ч. 5ст. 191,ч. 3ст. 209та іншими статтямиКК України.

Досудове розслідуванняздійснюється стосовностворення злочинноїорганізації ОСОБА_4 та її структурногопідрозділу під керівництвом ОСОБА_5 з метою вчиненнятяжких та особливо тяжкихзлочинів,а також вчиненняу її складінизки кримінальнихправопорушень,зокрема заволодіннячужим майном,коштами державнихта інших банківськихустанов,державних підприємствпаливно-енергетичногосектору економікив особливо великихрозмірах,ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організації фіктивногопідприємництва,тобто створеннята придбання суб`єктівпідприємницької діяльності(юридичнихосіб)з метою прикриттянезаконної діяльності,що заподіяло великуматеріальну шкоду,а також щодо інших злочинів.

Як зазначає прокурор,члени вищевказаноїзлочинної організаціїлегалізували привласненігрошові коштита інше майно,здобуте внаслідоквчинення зазначенихзлочинів шляхомпроведення низкиудаваних,безтоварних фінансово-господарськихоперацій черезпідконтрольні суб`єктипідприємницької діяльностіз ознаками фіктивності,а також черезпідконтрольні ОСОБА_6 банківськіустанови АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «РЕАЛ БАНК»,з метою прихованняджерел походженнякоштів,їх кінцевихвигодо набувачівта фактичних власників.

Прокурором указується,що для забезпечення діяльностізлочинної організації,до якої увійшовструктурний підрозділпід керівництвом ОСОБА_5 ,використовувалось понад 400підприємств резидентівУкраїни,більшість яких мала ознакифіктивності.Також задля забезпечення легалізаціїздобутих злочиннимшляхом коштіворганізовано створення(придбання)суб`єктів господарськоїдіяльності в офшорних зонахза кордоном (Кіпр,Панама,Гонконг,Британські ВіргінськіОстрови,Беліз),відкриття нимибанківських рахунківздебільшого у Латвійській Республіці,у тому числі«SOPREMATRADINGLIMITED»,PROSPERITYDEVELOPMENTSS.A., WELLS TECH LIMITED та інших,бенефіціарним власникомяких рахується ОСОБА_7 та пов`язані із ним особи.

Схема легалізаціївиглядала наступнимчином.Значні сумифінансових потоківв Україні,що використовувались у діяльності вказаноївище злочинноїорганізації булиакумульовані на рахунках 7компаній (ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ»,ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ»,ТОВ «ТОРГКОМПЛЕКТ»,ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС»,ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД»,ТОВ «КРИМ ТРЕЙДІНГ»,ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ»),відкритих у одному банку,зокрема в якості оплативекселів,надання фінансовоїдопомоги,кредитних операцій,операцій із цінними паперами тощо.

Частина коштівтранзитом черезрахунки 5компаній (з зазначених 7компаній),перераховувались на рахунок ПРЕДСТАВНИЦТВА«ПРОСПЕРІТІ ДІВЕЛОПМЕНТЕС ЕЙ»,відкритий в одному банку,в якості оплатипаливно-мастильнихматеріалів (на кінцевому етапі).

В свою чергу,акумульовані коштина рахунках 7компаній та ПРЕДСТАВНИЦТВА «ПРОСПЕРІТІДІВЕЛОПМЕНТ ЕСЕЙ`в подальшому,після конвертації,були перерахованіза кордон на користь низкинерезидентів,у тому числі«PROSPERITYDEVELOPMENTSS.A.»,«SWISSPROCAPITALLTD»,SOPREMATRADINGLIMITEDта інших у загальній сумі,яка в валютному еквівалентістановила понад 5,0 млрд. дол. США (еквівалентпонад 40,4 млрд.грн.),в якості оплатипаливно-мастильнихматеріалів,товарів,робіт та послуг,а також для придбання майназа кордоном.Частина коштівповертались до України у якості інвестицій,а також використовувалисьдля придбання майна, цінних паперів тощо.

При цьому прокурорпосилається на те,що під час розслідуваннякримінального провадженнявстановлено,що у 2013році злочинноюорганізацією під керівництвом ОСОБА_5 з використанням підконтрольнихпідприємств та юридичних осіб як резидентів,так і нерезидентів, зокрема, ТОВ «Ветек Медіа Інвест» (кодЄДРПОУ 38864877),ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ»(кодЄДРПОУ 38061405),ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС»(кодЄДРПОУ 38005309),ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (кодЄДРПОУ 38061379),ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«ТОРГКОМПЛЕКТ» (кодЄДРПОУ 23518188),ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» (код ЄДРПОУ 38005230), TriLadoEnterpriseInc. (registrationnumber 1760259), NOVAPARKTECHNICSINC.(reg.nr.749135?2057922),PROSPERITYDEVELOPMENTSS.A.(reg.nr.740149),SOPREMATRADINGLTD(reg.nr.1693651),та інших, за рахунок коштів,здобутих під час вчинення зазначених вище злочинів, здійснено придбання пакету акцій групи «Український медіа холдінг» (UMH Group).

Частину коштіву розмірі 246,117603 млн. дол. США сплачено TriLadoEnterpriseInc.у період з 03.04.2013по 20.09.2013за рахунок отриманихзлочинним шляхомкоштів,що надійшли з рахунків підприємств,підконтрольних злочиннійорганізації -ТОВ «Ветек Медіа Інвест» (кодЄДРПОУ 38864877),ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ»(кодЄДРПОУ 38061405),ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС»(кодЄДРПОУ 38005309),ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (кодЄДРПОУ 38061379),ТОВ «ТОРГКОМПЛЕКТ» (кодЄДРПОУ 23518188),ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД»(кодЄДРПОУ 38005230),ТОВ «ТОРЕНІЯ» (код38091691),відкритих у ПАТ «РЕАЛ БАНК»,через рахункипідконтрольних злочиннійорганізації нерезидентівNOVAPARKTECHNICSINC.(reg.nr.749135?2057922),PROSPERITYDEVELOPMENTSS.A.(reg.nr.740149),SOPREMATRADINGLTD(reg.nr.1693651),відкриті в AS ABLV Bank.

Іншу частинукоштів на здійснення угодиу розмірі 160 млн. дол. США одержаноза рахунок кредиту,наданого АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ідентифікаційнийкод юридичноїособи 00032112)для підконтрольного злочинній організації ТОВ «Ветек Медіа Інвест» (ідентифікаційнийкод юридичноїособи 38864877)за кредитним договоромвід 28.10.2013№ 151313К15 (зі змінами відповіднодо додаткового договору№ 151313К15?1від 13.01.2014).За вказаним кредитнимдоговором банкнадав позичальникугрошові коштишляхом відкриттяневідновлювальної мультивалютноїкредитної лініїз лімітом,еквівалентним 160 млн. дол. США,з терміном погашеннядо 27.10.2022.

Цільовим призначеннямцього кредитузазначено частковефінансування купівлікорпоративних правзгідно з договором купівлі-продажуакцій від 09.09.2013,укладеним між «TrejoliBusinessLtd.»та ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ»,предметом якогоє купівля акцій «TriLadoEnterpriseInc.».

В якості забезпечення кредиту ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ» наданов заставу корпоративні права компанії TriLadoEnterpriseInc.та компаній групи «Український медіа холдінг»,ціні папери,основні засоби(нерухомістьта обладнання), торгові марки тощо.

Гарантом покупцяпід час укладання цього кредитного договору виступив безпосередньо ОСОБА_5 .

Відповідно до заяви про бенефіціара,поданої до AS ABLV Bank, бенефіціаромTriLadoEnterpriseInc.,яке здійснило купівлю корпоративних прав групи «Український медіа холдінг»,є ОСОБА_5 .

Матеріали досудовогорозслідування щодо ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні у тому числілегалізації злочиннимшляхом здобутихкоштів виділенов окреме провадженнята зупинено у зв`язку із розшуком підозрюваного.

Прокурор стверджує,що часткове погашеннятіла кредитута відсотків по ньому здійснювалосьзлочинною організацієюза рахунок одержанихзлочинним шляхомкоштів із використанням підконтрольнихюридичних осібз ознаками фіктивності,в т.ч. ТОВ «ТОРЕНІЯ»,ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМВЕТЕК»,ТОВ «КВАТРО МЕГАТЕХ»,ТОВ «МЕВЕЛЬ»,ТОВ «РІВЕРАН ДЕЛЮКС»,ТОВ «ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ».

Крім того,в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договоромвід 28.10.2013№ 151313К15надано майновіправа правовимоги коштів,розміщених на депозитних рахунках компаній-нерезидентів QUICKPACELIMITEDу сумі 10,00 млн. дол. США,SABULONGTRADINGLTDу сумі 20,00 млн. дол. США,KVITENSOLUTIONLIMITEDу сумі 20,00 млн. дол. США,відкритих в АТ «УКРЕКСІМБАНК».У подальшому погашеннякредиту згідноіз зазначеним кредитнимдоговором частковоздійснено за рахунок договірногосписання коштівз депозитних рахунківцих компаній-нерезидентів.

Перераховані компанії-нерезиденти QUICKPACELIMITED,SABULONGTRADINGLTD,KVITENSOLUTIONLIMITEDє структурами,підконтрольними ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ,яким,як учасникам злочинноїорганізації,повідомлено про підозру,у тому числіщодо легалізації злочинним шляхом здобутих коштів.

Також у заставу в забезпечення виконаннязобов`язань за кредитним договоромвід 28.10.2013№ 151313К15надано належні ОСОБА_9 цінні папери сертифікатиказначейських зобов`язаньМіністерства фінансівУкраїни на пред`явника (кодISIN НОМЕР_1 )у кількості 100000шт.вартістю 500 дол. СШАза 1шт.на загальну суму50,00 млн. дол. США.

ОСОБА_9 ,як встановлено розслідуванням,є посадовою особоюТОВ «Юнісон Груп»та ТОВ «Юнісон Корпорейшн»,які входять до групи «Юнісон»,підконтрольної іншомуучаснику злочинноїорганізації ОСОБА_4 колишньомуміністру доходіві зборів України ОСОБА_10 .

Як цінні папери,так і депозити за даними слідства також здобуті внаслідок легалізації злочинним шляхом отриманих коштів.

Таким чином,на думку прокуроразазначені фінансовіоперації,пов`язані із придбанням пакетуакцій низкизасобів масовоїінформації та погашенням кредитуу розмірі 160 млн. дол. США,наданого АТ «УКРЕКСІМБАНК» для ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ»за кредитним договоромвід 28.10.2013№ 151313К15, мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Як зазначає ініціатор клопотання, у ході розслідуванняустановлено,що до структури групи компаній «Український медіа холдінг» входять наступні юридичні особи: ТОВ «ПРЕСА-ТРЕЙД»(КОД35371243),ТОВ «ТВОЯ ПРЕСАЛУГАНСЬК» (КОД34941973),ПРАТ «ЛУГАНСЬКДРУК» (КОД01190623),ТОВ «РАДІОСЕЙЛЗ» (КОД38463792),ТОВ «ПРАЙМТАЙМ» (КОД38463787),ТОВ «ІЛОНІТ-ТВ»(КОД34614174),ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМУКРАЇНСЬКИЙ МЕДІАХОЛДІНГ» (КОД30375222),ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА»(КОД33832835),ТОВ «НАШ УЧАСНИК»(КОД34507977),ТОВ «ГОРПРЕСА» (КОД 33567218), ТОВ «УКРПОЛІГРАФМЕДІА» (КОД31236266),ТОВ «РАДІОГРУПА» (КОД30988410),ПРАТ «СТУДІЯ«ЄВРОПОЗИТИВ» (КОД31902360),ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ДОВІРА»(КОД24735255),ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА» (КОД21594363),ТОВ «ТРК «НБМ-РАДІО» (КОД34818518),ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КИЕВСКИЕВЕДОМОСТИ»-ТЕЛЕРАДІОЕФІР»(КОД23384871),ТОВ «РАДІО-АВТО»(КОД24106252),ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА»(КОД30376996),ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ФОРУМ»(КОД20429745),ТОВ «РАДІО «ДОВІРА»(КОД32828753),ТОВ «КУЛІНАРНИЙ КАНАЛ»(КОД35625124),ТОВ «СТЕП2КРОСС»(КОД34925459),ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ» (КОД 35910129), ТОВ «КИЇВ-ПРЕСС» (КОД22911825),ТОВ «ІРІСА-АП» (КОД 33119408), ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ МЕДІА» (КОД 31734844), ТОВ «САН МЕДІЯ» (КОД33998589),ПАТ «КП МЕДІА» (КОД 34414139), ТОВ «КП-АДВЕРТАЙЗИНГ» (КОД 34350273), ТОВ «УМХ-МОБАЙЛ» (КОД33102182),ТОВ «КП ТВ» (КОД34614153),ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (КОД 24282693), ТОВ «Український медіа холдінг» (КОД 30374737), ПП «ТВОЯ ПРЕСА - ЗАПОРІЖЖЯ» (КОД37021267),ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА -ДОНЕЦЬК» (КОД34094458),ДП «ТВОЯ ПРЕСА-ХАРКІВ»ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА» (КОД 34956068), ДП «СОЮЗ РЕАЛІЗАТОРІВ» (КОД 31251551), ДП «РАДІОСТАНЦІЯ «ЗОРЯ» (КОД 25484192), ТОВ «ТРК «ДОНЕЦЬК ФМ» (КОД 33005744), ТОВ «ТРК «РАДІО 50» (КОД30988520),ПП «ТРК «ТТ»(КОД31802510),ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТЕРМІНАЛ» (КОД 22237961), ТОВ «ФІРМА «ВОЛИНЬ» (КОД19138008),ТОВ «РА «ДОРОСЛЕ РАДІО» (КОД 33060695), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДЕЛЬТА-ІНВЕСТ» (КОД33886393),ТОВ «РАДІОГРАМА» (КОД33122426),ПП «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО«РЕКЛАМА-ЦЕНТР»(КОД31911490),ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА АГЕНЦІЯ «ФМ МЕДІА ГРУП» (КОД 32379889), ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕС ГРУПП» (КОД33886421),ТОВ «ПІ ЕЛЬ ТІ ВІ» (КОД35085643),ТОВ «КРОСС-ВІДЕО» (КОД 34925422), ТОВ «АУРУМ ПРОДАКШН» (КОД35468138),ТОВ «БІГМІР ОНЛАЙН»(КОД37954097),ТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (КОД37924243),ТОВ «АЙ ЮЕЙ» (КОД 35872324), ТОВ «ЦІЛКОМ ТАЄМНО - УКРАИНА» (КОД25473426),ПРАТ «КП В УКРАЇНІ» (КОД 23731640), ПП «ЗАПОРІЖЖЯ МЕДІА ПЛЮС» (КОД 33378378), ТОВ «ЗА КЕРМОМ - УКРАЇНА» (КОД 33305048), ТОВ «КП-ПАБЛІКЕЙШНС» (КОД 34413051), ТОВ «БІГМІР ІНТЕРНЕТ» (КОД34480133),ТОВ «ФОРМАКС ПАБЛИКЕЙШНС» (КОД 33153061), ТОВ «КОРЕСПОНДЕНТ» (КОД 34808232), ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «КОМАНДА» (КОД23513831),ТОВ «МІ 6» (КОД 34290001), ТОВ «УКРМЕДІА» (КОД31612059),ТОВ «УКРМЕДІА-КИЇВ» (КОД 32247242).

У свою чергу,відповідно до даних Єдиногодержавного реєструюридичних осібта фізичних осіб підприємців,перераховані підприємстває засновниками та володіють корпоративними правами наступних підприємств: ТОВ «Каста Компані» (код35591897),Асоціація «УкраїнськаАсоціація ІнтернетРеклами» - «УАІР» (код 35531911), ДП «ТВОЯ ПРЕСА-МАРІУПОЛЬ» (код34908674),ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ«ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНАОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВУ СФЕРІ ТЕЛЕРАДІО-,ВИДАВНИЧОЇ,РЕКЛАМНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»ЛООР ТРВРІД(код38338303),ТОВ «УМХ ОНЛАЙН» (код 37727057), Корпорація «ІСУ» (код 24737811), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КУРЄР» (код32914969),Дочірнє підприємство«ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ»(код30655840),ОК «КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТРПО ВУЛ.БЛАГОЄВА,31»(код38599836),ТОВ «ІЗВЄСТІЯ-УКРАЇНА»(код30633722),ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЮТАР»(код31368242),ОР ООО ТРВРІД (код38437487),ДП «ЛАУНЖ-ФМ» (код 41041415).

Крім тогопрокурор указує,що до структури групи компаній «Український медіа холдінг» входятьнаступні підприємства нерезиденти: UMH GROUP PUBLIC LIMITED (Кіпр), LA CORUNA ENTERPRISES LIMITED (Кіпр), TM ServiceLimited (Кіпр), UBMH BROADCAST MEDIA HOLDINGS LIMITED (Кіпр), MH-TV ProductionLimited (Кіпр), UOV?UNITED ONLINE VENTURES LIMITED (Кіпр), BISBA INVESTMENTS LIMITED (Кіпр), HesperusEnterprisesLimited (BVI), GouramiParticiapationCorp. (Британські Віргінські Острови), UNITED ADVERTASING GLOBAL LTD (Британські Віргінські Острови), UnitedMediaHoldingN.V.(Нідерланди),а також «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (ОДРН1057748254640),«ООО «ИД «ПОПУЛЯРНАЯ ПРЕССА»(ОДРН1037739949642),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПЕРМЬ»(ОДРН1065902028664),«ООО «ФУТБОЛЬНОЕ АГЕНТСТВО»(ОДРН1027700163094),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ОРЕНБУРГ»(ОДРН1075658003190),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ КРАСНОЯРСК»(ОДРН1062465036920),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ТОМСК»(ОДРН1067017174070),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ЧЕБОКСАРЫ»(ОДРН1072130006332),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ САМАРА»(ОДРН1056316058864),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ НИЖНИЙНОВГОРОД» (ОДРН1065258002468),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ВОРОНЕЖ»(ОДРН1063667195866),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ НОВОСИБИРСК»(ОДРН1065403003324),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ КАЗАНЬ»(ОДРН1061655060422),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ЧЕЛЯБИНСК»(ОДРН1067453070520),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ РОСТОВ-НА-ДОНУ»(ОДРН1066163066441),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ТЮМЕНЬ»(ОДРН1077203053300),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ВЛАДИВОСТОК»(ОДРН1072536008203),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ КРАСНОДАР»(ОДРН1062312040009),«ООО «ТЕЛЕГАЗЕТА» (ОДРН1053444089060),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ОМСК» (ОДРН 1065504052008), «ЗАО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ УФА» (ОДРН 1070274000686), «ЗАО «ИД «ТЕЛЕМИР» (ОДРН 1026604959259).

Зазначені суб`єктиза твердженням прокурорапов`язані між собою засновницькимита корпоративними правами,утворюючи разомєдину групуз одними бенефіціарними власниками, зокрема, UMH GROUP PUBLIC LIMITED ( Кіпр)є материнською (основною холдинговою) компанією групи «Український медіа холдінг»,та безпосередньо володіє корпоративними правами (акціонерним капіталом) компаній UnitedMediaHolding N.V. (Нідерланди), HesperusEnterprisesLimited(БританськіВіргінські острови).У свою чергу, компанія UnitedMediaHolding N.V. (Нідерланди) безпосередньо володіє корпоративними правами (статутним акціонерним капіталом) компаній LA CORUNA ENTERPRISES LIMITED ( Кіпр), UBMH BROADCAST MEDIA HOLDINGS LIMITED ( Кіпр), MH-TV ProductionLimited (Кіпр), GouramiParticiapationCorp. ( Британські Віргінські Острови), UOV-UNITEDONLINEVENTURESLIMITED(Кіпр)та BISBAINVESTMENTSLIMITED(Кіпр),а також часткоюу статутному капіталіТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМУМХ» (і.к. 30375222)у розмірі 1110 грн.,що становить 0,025%корпоративних прав,часткою у статутному капіталіТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693)у розмірі 17257117,58 грн.,що становить 99,9833%корпоративних прав,часткою у статутному капіталі ТОВ «УКРПОЛІГРАФМЕДІА» (і.к. 31236266)у розмірі 5900 грн.,що становить 50%корпоративних прав,часткою у статутному капіталіТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Український медіа холдінг» (і.к. 30374737)у розмірі 399900 грн.,що становить 99,975% корпоративних прав. Компанія LA CORUNA ENTERPRISES LIMITED (Кіпр) безпосередньо володіє часткою у статутному капіталіТОВ «ТВОЯ ПРЕСА»(і.к. 33832835)у розмірі 40682400 грн.,що становить 92%корпоративних прав,часткою у статутному капіталіТОВ «НАШ УЧАСНИК»(і.к. 34507977)у розмірі 750000 грн.,що становить 100%корпоративних прав.Компанія UBMHBROADCASTMEDIAHOLDINGSLIMITED(Кіпр)безпосередньо володієкорпоративними правамиПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139)у вигляді 2157857акцій простихбездокументарних іменнихномінальною вартістю2,40 грн.кожна,що складає 20,5510%усієї кількостіакцій.Компанія MH-TVProductionLimited(Кіпр)безпосередньо володієчасткою у статутному капіталіТОВ «СТЕП2КРОС»(і.к. 34925459)у розмірі 154291,50 грн.,що становить 99%корпоративних прав,часткою у статутному капіталі ТОВ «КРОС-ВІДЕО» (і.к. 34925422)у розмірі 39600 грн.,що становить 99%корпоративних прав,часткою у статутному капіталіТОВ «КУЛІНАРНИЙ КАНАЛ»(і.к. 35625124)у розмірі 59994 грн.,що становить 99% корпоративних прав. Компанія HesperusEnterprisesLimited (Британські Віргінські острови) безпосередньо володіє корпоративними правами (акціонерним капіталом) компанії TM ServiceLimited (Кіпр). Компанія UOV-UNITED ONLINE VENTURES LIMITED (Кіпр) безпосередньо володіє корпоративними правами(акціями)компанії UNITEDADVERTASINGGLOBALLTD(БританськіВіргінські Острови),часткою у статутному капіталіТОВ «БІГМІР ОНЛАЙН»(і.к. 3795497)у розмірі 3378992,94 грн.,що становить 99,999%корпоративних прав,часткою у статутному капіталіТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (і.к. 37924243)у розмірі 3214699,97 грн.,що складає 99%корпоративних прав,часткою у статутному капіталіТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ»(і.к. 35910129)у розмірі 164396827,55 грн.,що складає 100%корпоративних прав,часткою у статутному капіталіТОВ «АЙ ЮЕЙ»(і.к. 35872324)у розмірі 52447,50 грн.що складає 99,9% корпоративних прав.

Крім того,низка підприємств нерезидентівволодіє корпоративнимиправами суб`єктів,що входять до структури групи «Український медіа холдінг»,зокрема компанія RAINBOWFIELDLTD(Кіпр)є міноритарним власникомчасток у статутному капіталіТОВ «РАДІО-АВТО»(і.к. 24106252),ТОВ «БІГМІР ОНЛАЙН»(і.к. 37954097)та ТОВ «ТРК «Радіо 50» (і.к. 30988520); компаніям BANOCKINVEST TRADEINC.(БРИТАНСЬКІВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ),BERWYNENTERPRISESCORP(БРИТАНСЬКІВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ),LYBSTEROVERSEASLTD(БРИТАНСЬКІВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ)та HARINENTERPRISESCORP(БРИТАНСЬКІВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ),належать часткиу статутному капіталі ТОВ «Редакція газети «Команда» (і.к. 23513831),у розмірі від 10до 15%; компанія QWERTYBUSINESSINC.(BVI)є міноритарним власникомчасток у статутному капіталіТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМУМХ»,ТОВ «РАДІОГРУПА», ТОВ «УМХ-мобайл»,ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА», ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «ДОРОСЛЕ РАДІО»,ТОВ «ТД «ДЕЛЬТА-ІНВЕСТ»,ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕКЛАМНОГО АГЕНСТВА РАДІОГРАМА, ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕС ГРУПП»,ТОВ «ДІДЖІМЕДІА».

Також компанія BENTLEY OVERSEAS LIMITED ( HONG KONG) володіє 100% статутного капіталу ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ» (і.к. 38864877) ,а останнє у свою чергу володіє усіма акціями компанії TriLadoEnterpriseInc. ( Британські Віргінські острови), бенефіціаромTriLadoEnterpriseInc.є ОСОБА_5 ,і усвою чергу, компанія TriLadoEnterpriseInc. володіє акціями UMH GROUPPUBLICLIMITED - материнської компанії групи «Український медіа холдінг». Компанія TrejoliBusinessLtd.(БританськіВіргінські острови),відповідно до наведених прокуроромдоводів,використовувалось злочинноюорганізацією як продавець 100%акцій TriLadoEnterpriseInc.,і при цьому булотранзитною ланкоюу перерахування 160 млн. дол. СШАвід ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ»до IntegrityInternationalHoldingsLimitedв оплату за цінні папери 98% акцій UMH GROUP PUBLIC LIMITED.

Крім того,встановлено,що підприємствам,які входять до структури групи «Український медіа холдінг» належить наступне рухоме, нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності:

-7/100частки торгівельно-побутовогокомплексу,розташованого за адресою:Луганська обл.,м. Стаханов,вулиця ХмельницькогоБ.,40б,загальною площею(кв.м):135.1,опис:А-1НТоргівельно-побутовийкомплекс,№ 1,2 -споруди;(реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна -363421944131),що належить на праві спільної часткової власності ПрАТ «Луганськдрук» (і.к. 01190623);

-вбудоване приміщення«А1а»загальною площею218,40кв.м.,розташоване на 1-муповерсі 5-ти поверхового житловогобудинку та складається з приміщень № 1,9,10,11,12,13,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,розташоване за адресою:Луганська обл.,м. Лисичанськ,вулиця Ворошилова,будинок 7(реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна -185710544118),що належить на праві приватної власності ПрАТ «Луганськдрук» (і.к. 01190623);

-13/100частки нежитловогоприміщення,загальною площею(кв.м):27.2,розташоване за адресою:Луганська обл.,м. Первомайськ,вулиця Харківська,будинок 12,кімната 1,2(реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна -182747444121),що належить на праві спільної часткової власності ПрАТ «Луганськдрук» (і.к. 01190623);

-нежитлове приміщення -вбудоване приміщеннямагазину,загальною площею(кв.м):244,8,розташоване за адресою:Луганська обл.,м. Стаханов,вулиця Кірова,будинок 15,приміщення 1,складові:нежитлове приміщення -вбудоване приміщеннямагазину з прибудовою-а,та ганками -а{1},а{2},А-1;(реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна -172202044131),що належить на праві приватної власності ПрАТ «Луганськдрук» (і.к. 01190623);

-нежиле вбудованеприміщення з кімнатами № 1?27основною площею -174,2кв м,загальною площею -230,4кв м.,розташоване за адресою:Луганська обл.,м. Рубіжне,вулиця Мєндєлєєва,будинок 43а,приміщення 38,51?54(реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна -168558244125),що належить на праві приватної власності ПрАТ «Луганськдрук» (і.к. 01190623);

- квартираза адресою: АДРЕСА_1 ,загальною площею63,2кв. м. (реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна 7632788),що належить на праві колективної власності ПрАТ «Луганськдрук» (і.к. 01190623);

-нежитлова будівлюза адресою:Луганська область,Кремінський район,м. Кремінна,вул. Чайковського,буд. 9Б,загальною площею120,4кв. м. (реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна 32775592),що належить на праві приватної власності Приватному ПрАТ «Луганськдрук» (і.к. 01190623);

-квартира за адресою: АДРЕСА_2 ,загальною площею69,1кв. м. (реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна 7416483),що належить на праві колективної власності ПрАТ «Луганськдрук» (і.к. 01190623);

-гаражний бокс,загальною площею(кв.м):18,розташований за адресою:м. Київ,«Схід» кооперативпо будівництву та експлуатації індивідуальнихгаражів ГБК«Схід» (Оболонськийр-н),гараж НОМЕР_2 ,адреса ГК:вулиця Північна5,(реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна -946058480000),що належить на праві приватноївласності ТОВ «КИЇВ-ПРЕСС»(і.к. 22911825);

-гаражний бокс,загальною площею(кв.м):18,за адресою:м.Київ,«Схід» кооперативпо будівництву та експлуатації індивідуальнихгаражів ГБК«Схід» (Оболонськийр-н),гараж НОМЕР_3 ,адреса ГК:вулиця Північна5(реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна -946035780000),що належить на праві приватноївласності ТОВ «КИЇВ-ПРЕСС»(і.к. 22911825);

- належне ТОВ «УКРПОЛІГРАФМЕДІА» (і.к. 31236266)на праві власностіполіграфічне обладнанняу кількості 20одиниць,а саме:ВШРА з самонакладом MullerMartiniBravo,інвентарний номер087,2001року випуску;ВШРА з самонакладом MullerMartiniBravo,інвентарний номер088,2001року випуску;компресор GA30CFFELI-8,5,інвентарний номер226,2004року випуску;різальна машинаCUTTERWOHLENBERG,інвентарний номер085,2001року випуску;рулонна офсетнамашина MANPLAMAGCOROMAN,інвентарний номер093,2002року випуску;прилад для проявки пластинCTP(Creo),інвентарний номер429,2005року випуску;ВШРА BravoPlus,інвентарний номер675,2007року випуску;ВШРА PrimaSMMZO546222(б/в -2002р.в.),інвентарний номер752,2002року випуску;компресор RLR75V,інвентарний номер683,2008року випуску;компресор RLR75V,інвентарний номер684,2008року випуску;машина MullerMartiniAmigo,інвентарний номер082,2001року випуску;машина д/офсетногодруку GOSSUnliner,інвентарний номер800,2007року випуску;офсетна друкарськамашина Roland204E,інвентарний номер761,2005року випуску;післядрукарське обладнанняGAMMEERLERAG,інвентарний номер758,2007року випуску;швейно-обрізочнамашина «MullerMartini»(ВШРА)321,інвентарний номер383,1983року випуску;комплекс CTPпластинна базі KodakTrendsetter400,інвентарний номер673,2007року випуску;аспираційна система,інвентарний номер773,2007року випуску;обладнання для пресування відходів,інвентарний номер753,2007року випуску;чиллерClimavenetaз функцією «фрикулінг» FOCS B 878, інвентарний номер 771/774, 2007 року випуску; трансформаторна підстанція 899, інвентарний номер 770/772, 2007 року випуску;

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ «ІЛОНІТ-ТВ»(код34614174),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 89515від 25.03.2008;87245від 25.01.2008;87244від 25.01.2008.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг, належні ТОВ «Твоя преса» (код33832835),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 98301від 27.10.2008;106227від 27.04.2009;106236від 27.04.2009;106237від 27.04.2009;106238від 27.04.2009;127901від 19.03.2017;136958від 11.04.2011.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ «Горпреса» (код33567218),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 116956від 11.01.2010;116955від 11.01.2010.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ПрАТ «Студія «Європозитив»(код31902360),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 228622від 10.07.2017;187512від 25.06.2014;186948від 10.06.2014;175329від 10.09.2013;169911від 25.04.2013;73366від 15.03.2007;61689від 15.05.2006;61066від 17.04.2006.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ«Довіра» (код24735255),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 219856від 12.12.2016;218223від 25.10.2016;215868від 25.08.2016;215801від 25.08.2016;215535від 25.08.2016;213405від 24.06.2016;213384від 24.06.2016;213383від 24.06.2016;202063від 27.07.2015;181544від 10.02.2014;181542від 10.02.2014;144525від 12.09.2011;144524від 12.09.2011;67558від 16.10.2006;61874від 15.05.2006;230556від 17.08.2017.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА» (код21594363),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 212936від 10.06.2016;130593від 25.10.2010;72882від 15.03.2007;46878від 15.02.2005.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг, належні ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НБМ-РАДІО» (код34818518),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 218367від 25.10.2016;213028від 10.06.2016;85838від 25.12.2007;85535від 10.12.2007;68698від 16.10.2006.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КИЕВСКИЕВЕДОМОСТИ»-ТЕЛЕРАДІОЕФІР»(код23384871),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 72369від 15.02.2007;100045від 25.11.2008;103343від 25.02.2009;147298від 10.11.2011;147299від 10.11.2011;173861від 12.08.2013;173862від 12.08.2013.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг, належні ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (код30376996),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 132692від 27.12.2010;176313від 25.09.2013;176314від 25.09.2013.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ»(код35910129),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 103801від 25.02.2009;103799від 25.02.2009;100885від 10.12.2008;100884від 10.12.2008;100883від 10.12.2008;80929від 10.08.2007;76449від 10.05.2007;75982від 25.04.2007;60600від 15.03.2006;42856від 16.08.2004;33540від 15.07.2003;103809від 25.02.2009;118981від 25.02.2010;118982від 25.02.2010;120656від 25.03.2010;120657від 25.03.2010;120658від 25.03.2010;120659від 25.03.2010;124625від 25.06.2010;126872від 10.08.2010;126873від 10.08.2010;135115від 25.02.2011;138176від 26.04.2011;147498від 10.11.2011;173148від 10.07.2013;192585від 27.10.2014;192586від 27.10.2014;196251від 10.02.2015;197724від 10.04.2015;198570від 27.04.2015;200027від 10.06.2015;103808від 25.02.2009.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ПАТ «КП Медіа» (код34414139),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 135086від 25.02.2011;40759від 15.06.2004;37599від 16.02.2004;37598від 16.02.2004;36987від 15.01.2004;33546від 15.07.2003;33545від 15.07.2003;33544від 15.07.2003;33542від 15.07.2003;33541від 15.07.2003;28333від 15.11.2002.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг, належні ТОВ «УМХ-мобайл» (код33102182),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 97453від 25.09.2008;97452від 25.09.2008.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (код24282693),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 37011від 15.01.2004;36720від 15.01.2004;35950від 17.11.2003;35711від 17.11.2003;34848від 15.09.2003;34847від 15.09.2003;34846від 15.09.2003;33274від 15.07.2003;33272від 15.07.2003;33271від 15.07.2003;33269від 15.07.2003;32800від 15.07.2003;32422від 16.06.2003;31591від 15.05.2003;30062від 17.03.2003;29966від 17.02.2003;29965від 17.02.2003;29963від 17.02.2003;29555від 17.02.2003;29553від 17.02.2003;23470від 15.03.2002;23020від 15.02.2002;22914від 15.01.2002;22556від 15.01.2002;22554від 15.01.2002;22553від 15.01.2002;21605від 15.11.2001;21604від 15.11.2001;56996від 15.12.2005;56910від 15.12.2005;55260від 17.10.2005;51543від 15.07.2005;51114від 15.07.2005;50331від 15.06.2005;50330від 15.06.2005;49552від 16.05.2005;49521від 16.05.2005;49520від 16.05.2005;49519від 16.05.2005;49518від 16.05.2005;49517від 16.05.2005;49181від 16.05.2005;49177від 16.05.2005;49176від 16.05.2005;47109від 15.02.2005;46665від 17.01.2005;46254від 17.01.2005;45319від 15.12.2004;45299від 15.12.2004;45297від 15.12.2004;44880від 15.11.2004;44876від 15.11.2004;44875від 15.11.2004;44476від 15.11.2004;44451від 15.11.2004;42916від 15.09.2004;42889від 15.09.2004;42876від 15.09.2004;42488від 16.08.2004;40573від 15.06.2004;38968від 15.04.2004;38903від 15.04.2004;38706від 15.04.2004;38050від 15.03.2004;37750від 15.03.2004;37053від 15.01.2004;37051від 15.01.2004;37049від 15.01.2004;132667від 27.12.2010;130104від 11.10.2010;127550від 25.08.2010;126500від 10.08.2010;123113від 25.05.2010;122107від 26.04.2010;112861від 25.09.2009;111046від 25.08.2009;111045від 25.08.2009;108287від 10.06.2009;107905від 10.06.2009;106403від 27.04.2009;98654від 27.10.2008;98653від 27.10.2008;98652від 27.10.2008;98651від 27.10.2008;98650від 27.10.2008;97487від 10.10.2008;91108від 12.05.2008;91028від 25.04.2008;84584від 12.11.2007;82916від 10.10.2007;75505від 25.04.2007;72847від 15.03.2007;70644від 15.12.2006;69720від 15.12.2006;66870від 15.09.2006;63069від 15.06.2006;62312від 15.05.2006;60212від 15.03.2006;59721від 15.03.2006;59014від 25.02.2006;59013від 15.02.2006;58657від 16.01.2006;56997від 15.12.2005;232016від 25.09.2017;230562від 28.08.2017;211215від 25.04.2016;168530від 25.03.2013;166715від 11.02.2013;165646від 10.01.2013;163743від 26.11.2012;163742від 26.11.2012;157186від 11.06.2012;157185від 11.06.2012;156998від 11.06.2012;151423від 10.02.2012;150911від 25.01.2012;144409від 12.09.2011;144408від 12.09.2011;144407від 12.09.2011;140757від 25.06.2011;140600від 25.06.2011;140290від 25.06.2011;135758від 10.03.2011;135757від 10.03.2011;135694від 10.03.2011;133538від 10.01.2011;133199від 27.12.2010;133198від 27.12.2010;133197від 27.12.2010;132827від 27.12.2010;101428від 25.12.2008;114286від 10.11.2009;114287від 10.11.2009;115451від 10.12.2009;122162від 26.04.2010;123114від 25.05.2010;135755від 10.03.2011;135756від 10.03.2011.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг, належні ТОВ «Український медіа холдінг» (код30374737),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 25275від 15.05.2002;39280від 15.04.2004;38049від 24.12.2011;38047від 15.03.2004;38046від 15.03.2004;37054від 15.01.2004;37052від 15.01.2004;37050від 15.01.2004;35952від 17.11.2003;35951від 17.11.2003;32613від 16.06.2003;32612від 16.06.2003;31834від 15.05.2003;45295від 15.12.2004;45298від 15.12.2004;51927від 15.07.2005;51928від 15.07.2005;54171від 15.09.2005;54172від 15.09.2005;54894від 17.10.2005;55971від 15.11.2005;57491від 15.12.2005;58310від 16.01.2006;58311від 16.01.2006;58312від 16.01.2006;59791від 15.03.2006;65240від 15.08.2006;75444від 25.04.2007;86151від 10.01.2008;96319від 10.09.2008;96320від 10.09.2008;215132від 10.08.2016;44881від 15.11.2004;44879від 15.11.2004;44878від 15.11.2004;44877від 15.11.2004;44758від 15.11.2004;42877від 15.09.2004;40443від 15.06.2004;40433від 15.06.2004;40432від 15.06.2004;40274від 15.06.2004.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (код37924243),засвідчені свідоцтвомУкраїни на знак для товарів і послуг за номером НОМЕР_4 від 25.12.2013.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг, належні ТОВ «Укрмедіа» (код31612059),засвідчені свідоцтвомУкраїни на знак для товарів і послуг за номером НОМЕР_5 від 15.03.2004.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг, належні ТОВ «Каста Компані» (код 35591897),засвідчені свідоцтвомУкраїни на знак для товарів і послуг за номером 108632від 25.06.2009.

-вбудоване нежилеприміщення №3,4загальною площею1290,3кв.м.,інвентарний номер№ 0,02,що знаходиться за адресою:Україна,Луганська область,місто Рубіжне,вул. 30років Перемоги,6,та належить ПрАТ «Луганськдрук» (і.к. 01190623).

-земельна ділянкаплощею 0,0742га,кадастровий номер6310136300:07:017:0014,що знаходиться за адресою:місто Харків,вулиця Леніна,58;нежиле приміщенняVповерху (в літ.А)загальною площею628,4кв.м.,що складає 98/1000від нежилого будинкуплощею 6652,00кв.м.,яке розташоване за адресою:місто Київ,вулиця Фрунзе(Обол.,Поділ.,Шевч.р-ни),будинок 104;нежилі приміщення(в літ.А)з № 1по № 34(групиприміщень № 395)загальною площею557,6кв.м.,які розташовані за адресою;місто Київ,проспект Оболонський,16,що належать ТОВ «Видавничий Дім Український Медіа Холдінг» (і.к. 30375222),

-нежитлові будинкиголовного виробничогота адміністративно-побутовогокорпусу заводупо виробництву будматеріаліві конструкцій,загальною площею3597,7кв.м.,що знаходиться за адресою:Київська область,Обухівський район,м. Українка,вул. Промислова (Теплична),буд. 3,та належать ТОВ «Укрполіграфмедіа» (і.к. 31236266).

-нежилі приміщеннязагальною площею42,7кв.м.,в т.ч.:сходова клітинаІ на Vповерсі площею22,80кв.м.,сходова клітинаІІ наVповерсі площею19,90кв.м.,що розташовані за адресою:місто Київ,вулиця Фрунзе,будинок № 104(літераА);нежиле приміщенняVповерху загальноюплощею 112,5кв.м.,що складає 2/100частини нежилогобудинку площею6652,00кв.м.,що розташоване за адресою:місто Київ,вулиця Фрунзе,будинок № 104(літераА),що належать ТОВ «КИЇВ-ПРЕСС»(і.к. 22911825).

-виробничо-побутовийкорпус (літ.Г)загальною площею3209,10кв.м.,що розташований за адресою:місто Київ,провулок Куренівський,17;будівля корпусудопоміжних служб(літ.Р),загальною площею1362,7кв.м.,нежиле приміщенняVII-гоповерху (в літ.А),загальною площею334,2кв.м.,що складає 5/100частин від нежилого будинкуплощею 6652кв.м.,нежилі приміщення(в літ.А),загальною площею221,30кв.м.,що складає 3/100частин від нежилого будинкуплощею 6652кв.м.,нежиле приміщенняVI-гоповерху (в літ.А),загальною площею378,3кв.м.,що складає 6/100частин від нежилого будинкуплощею 6652кв.м.,нежиле приміщенняVII-гоповерху (в літ.А),загальною площею200,60кв.м. (частинаприміщень №11:№14-№21;№31?34;№35?),що складає 3/100частин від нежилого будинкуплощею 6652кв.м. -розташовані за адресою:місто Київ,вулиця Фрунзе(Обол.,Поділ.,Шевч.р-ни),будинок 104;нежитлове приміщення,приміщення комерційногоцентру літ.2А-6,загальною площею377,5кв.м.,поверх 3:приміщення 301?323,загальною площею379,4кв.м.,поверх 4:приміщення 386,8кв.м.,що знаходиться за адресою:Дніпропетровська область,місто Дніпропетровськ(Дніпро),вулиця Благоєва,31,та належить ТОВ «Український медіа холдінг» (і.к. 30374737).

Таким чином,зазначені фінансовіоперації,пов`язані із придбанням пакетуакцій,корпоративних прав,майна низкизасобів масовоїінформації та погашенням кредитуу розмірі 160 млн. дол. США,наданого АТ «УКРЕКСІМБАНК» для ТОВ «Ветек Медіа Інвест»за кредитним договоромвід 28.10.2013№ 151313К15,мають ознакилегалізації (відмивання)доходів,одержаних злочиннимшляхом,а майно,корпоративні та майнові права,придбані під час її(легалізації)вчинення ознаки предмета кримінального правопорушення.

У свою чергутакі діїкваліфіковано за ч. 3ст. 209КК України,за вчинення яких передбачене основнепокарання у вигляді позбавленняволі на строк від восьми до п`ятнадцяти років.

З урахуванням викладеногота вимог ст. 98КПК України, майно та цінності,які є предметом кримінальнопротиправних дій,передбачених ч. 3ст. 209КК України,є речовими доказами.

Постановою прокуроравід 09.01.2018зазначене у цьому клопотаннірухоме,нерухоме майнота цінності визнаноречовими доказамиу кримінальному провадженні№ 12013220540000400.

На підставі наведеного,в порядку,встановленому статтею170КПК України,з метою забезпеченнязбереження речовихдоказів у кримінальному провадженні,а також спеціальноїконфіскації,ухвалами слідчогосудді у кримінальному провадженні № 12013220540000400накладено арештна вказане вищенерухоме,рухоме майно,цінні папери,корпоративні правата майнові права інтелектуальної власності.

Так,на підставі ухвалслідчого суддіПечерського районногосуду м. Києва від 15.12.2017у справі № 757/75160/17-к,а також ухвалслідчого суддіГолосіївського районногосуду м. Києва від 24.10.2014у справі № 752/17862/14-к,від 24.10.2014у справі № 752/17851/14-к,від 24.10.2014у справі № 752/17863/14-к,від 24.10.2014у справі № 752/17860/14-к,від 24.10.2014у справі № 752/17854/14-к,від 24.10.2014у справі № 752/17857/14-к,від 24.10.2014у справі № 752/17852/14-к,від 24.10.2014у справі № 752/17867/14-к,від 29.12.2014у справі № 752/21804/14-к,від 29.12.2014у справі № 752/21806/14-к,від 29.12.2014у справі № 752/21801/14-к,від 26.12.2014у справі № 752/21802/14-к,від 26.12.2014у справі № 752/21799/14-к,від 29.12.2014у справі № 752/21796/14-к,від 26.12.2014у справі № 752/21795/14-к,від 29.12.2014у справі № 752/21803/14-к,від 29.12.2014у справі № 752/21800/14-к,від 24.10.2014у справі № 752/17866/14-к,від 24.10.2014у справі № 752/17865/14-к,від 24.10.2014у справі № 752/17853/14-к,від 24.10.2014у справі № 752/17850/14-к,від 24.10.2014у справі № 752/17858/14-к,від 24.10.2014у справі № 752/17859/14-к,від 24.10.2014у справі № 752/17861/14-к,від 24.10.2014у справі № 752/17856/14-к,від 24.10.2014у справі № 752/17864/14-к накладено арешт на:

1)цінні папери -акції (міжнароднийідентифікаційний номер -UA4000067995)прості бездокументарнііменні,емітовані ПрАТ «Луганськдрук» (і.к. 01190623)в кількості 1133085штук номінальноювартістю 0,25 грн.кожна,що належать ТОВ «ТВОЯ ПРЕСАЛУГАНСЬК» (і.к. 34941973)та становить 92,2978%від загальної кількості;

2)корпоративні праваТОВ «Твоя преса»(і.к. 33832835),що належать компанії«ЛАКОРУНА ЕНТЕРПРАЙЗИСЛІМІТЕД»,індекс 3040,РУССОС ЛІМАССОЛТАУЕР,ЛІМАССОЛ,ВУЛ.КІРІАКУМАТСІ 3,6ПОВЕРХ,ОФ.6Б,КІПР,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Твоя преса»(і.к. 33832835),що становить 40682400 грн.та складає 92% статутного капіталу;

3)корпоративні праваТОВ «Видавничий ДімУкраїнський МедіаХолдінг» (і.к. 30375222),що належать компанії«ЮНАЙТЕД МЕДІАХОЛДИНГ Н.В.»,індекс АМСТЕРДАМ,ЛААН КОПЕСВАН КАТТЕНБУРХ52,2585,НІДЕРЛАНДИ,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Видавничий ДімУкраїнський МедіаХолдінг» (і.к. 30375222),що становить 1110 грн.та складає 0,025% статутного капіталу; корпоративні праваТОВ «Видавничий ДімУкраїнський МедіаХолдінг» (і.к. 30375222),що належать компанії«КВЕРТІ БІЗНЕСІНК.»,індекс ПОШТОВАСКРИНЬКА 3469,ЖЕНЕВА ПЛЕЙС,УОТЕРФРОНТ ДРАЙВ,РОУД ТАУН,ТОРТОЛА,ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,БРИТАНСЬКІ,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Видавничий ДімУкраїнський МедіаХолдінг» (і.к. 30375222),що становить 44454 грн.та складає 0,998% корпоративних прав;

4)корпоративні праваТОВ «Наш Учасник»(і.к. 34507977),що належать компанії«ЛАКОРУНА ЕНТЕРПРАЙЗИСЛІМІТЕД (LACORUNAENTERPRISESLIMITED)»,індекс м. Лімассол,3040,вул. КіріакуМатсі,3,РуссосЛімассолТауер,6-й поверх,квартира\офіс,6Б,КІПР,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Наш Учасник»(і.к. 34507977),що становить 750000 грн.та складає 100% статутного капіталу;

5)корпоративні праваТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410),що належать ТОВ «УкраинскаяМедиаГруппа» (і.к. 24282693),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410),що становить 14627250 грн.та складає 99%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410),що належать компанії«КВЕРТІ БІЗНЕСІНК.»(QWERTYBUSINESSINC.),індекс ЖЕНЕВАПЛЕЙС,УОТЕРФРОНТ ДРАЙФ,п/с3469РОУД ТАУН,ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,БРИТАНСЬКІ,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410),що становить,що становить 147750 грн.та складає 1% корпоративних прав;

6)корпоративні праваТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА» (і.к. 21594363),що належать ТОВ «РАДІО «ДОВІРА»(і.к. 32828753),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА» (і.к. 21594363),що становить 20295 грн.та складає 99%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА» (і.к. 21594363),що належатьТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕСГРУПП» (і.к. 33886421)у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА» (і.к. 21594363),що становить 205 грн.та складає 1% корпоративних прав;

7)корпоративні праваТОВ «ТРК «Киевскиеведомости» -телерадіоефір» (і.к. 23384871),що належать ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІАХОЛДІНГ» (і.к. 30374737),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ТРК «Киевскиеведомости» -телерадіоефір» (і.к. 23384871),що становить 187,5 грн.та складає 50% статутного капіталу;

8)корпоративні праваТОВ «РАДІО-АВТО»(і.к. 24106252),що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «РАДІО-АВТО»(і.к. 24106252),що становить 11899,8 грн.та складає 99%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «РАДІО-АВТО»(і.к. 24106252),що належать компанії«РЕЙНБОУФІЛД ЛТД»(RAINBOWFIELDLTD),індекс 10ГЕОРГІУ ГЕННАДІУ,АГАТАНГЕЛОС КОРТ,ОФІ 403,3041,ЛІМАССОЛ,КІПР,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «РАДІО-АВТО»(і.к. 24106252),що становить 120,2 грн.та складає 1% корпоративних прав;

9)корпоративні праваТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна»(і.к. 30376996),що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна»(і.к. 30376996),що становить 495746,46 грн.та складає 99%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна»(і.к. 30376996),що належатьТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІАХОЛДІНГ» (і.к. 30374737),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна»(і.к. 30376996),що становить 5007,54 грн.та складає 1% корпоративних прав;

10) цінні папери -акції (міжнароднийідентифікаційний номер -UA4000080022)прості бездокументарнііменні,емітовані ПрАТ «Наше радіо»(і.к. 23530551)в кількості 100штук номінальноювартістю 700 грн.кожна,що належать ТОВ «КАТАПУЛЬТА» (і.к. 32827646)та становить 100%від загальної кількості;

11)корпоративні праваТОВ «Телерадіокомпанія «Форум»(і.к. 20429745),що належать ТОВ «ЛІБЕРТІ ФАЙНЕНС»(і.к. 40317633),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Телерадіокомпанія «Форум»(і.к. 20429745),що становить 95384,39 грн.та складає 100% корпоративних прав;

12)корпоративні праваТОВ «Катапульта» (і.к. 32827646),що належать КОМПАНІЇ«АВІКАН ЛІМІТЕД»,індекс 1097,нікосія,кермія хауз,вулиця дігороу,буд.4,офіс,104,КІПР,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Катапульта» (і.к. 32827646),що становить 310000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

13)корпоративні праваТОВ «Радіо «Довіра»(і.к. 32828753),що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Радіо «Довіра»(і.к. 32828753),що становить 4400000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

14)корпоративні праваТОВ «Кулінарний канал»(і.к. 35625124),що належать КОМПАНІЇ«ЕМЕЙЧ-ТІВІПРОДАКШН ЛІМІТЕД»,індекс 3040,М.НІКОСІЯ,ЛІМАССОЛ,КІРІАКОУ МАТСІ,3РОУССОС ЛІМАССОЛТАУЕ,6-Й ПОВЕРХ,ОФІС 6А,КІПР,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Кулінарний канал»(і.к. 35625124),що становить 59994 грн.та складає 99%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «Кулінарний канал»(і.к. 35625124),що належать ТОВ «СТЕП2КРОС»(і.к. 34925459),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Кулінарний канал»(і.к. 35625124),що становить 606 грн.та складає 1% корпоративних прав;

15)корпоративні праваТОВ «СТЕП2КРОС»(і.к. 34925459),що належать КОМПАНІЇ«ЕМЕЙЧ-ТІВІПРОДАКШН ЛІМІТЕД»,індекс 3040,М.НІКОСІЯ,ЛІМАССОЛ,КІРІАКОУ МАТСІ,3РОУССОС ЛІМАССОЛТАУЕ,6-Й ПОВЕРХ,ОФІС 6А,КІПР,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «СТЕП2КРОС»(і.к. 34925459),що становить 154291,5 грн.та складає 99%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «СТЕП2КРОС»(і.к. 34925459),що належать ТОВ «КРОС-ВІДЕО»(і.к. 34925422),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «СТЕП2КРОС»(і.к. 34925459),що становить 1558,5 грн.та складає 1% корпоративних прав;

16)корпоративні праваТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ»(і.к. 35910129),що належать КОМПАНІЇ«ЮОВ-ЮНАЙТЕДОНЛАЙН ВЕНЧЕЗЛІМІТЕД»,індекс 83000,лімассол,вул. кіріаку матсі,3,офіс №6а,КІПР,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ»(і.к. 35910129),що становить 164396827,55 грн.та складає 100% корпоративних прав;

17)корпоративні праваТОВ «КИЇВ-ПРЕСС»(і.к. 22911825),що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «КИЇВ-ПРЕСС»(і.к. 22911825),що становить 14318,76 грн.та складає 32,99% корпоративних прав;

18)корпоративні праваТОВ «ІРІСА-АП»(і.к. 33119408),що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ІРІСА-АП»(і.к. 33119408),що становить 11483 грн.та складає 56% корпоративних прав;

19)корпоративні праваТОВ «Запоріжжя медіа»(і.к. 31734844),що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Запоріжжя медіа»(і.к. 31734844),що становить 6018 грн.та складає 51% корпоративних прав;

20)корпоративні праваТОВ «Сан Медія»(і.к. 33998589),що належать ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМУКРАЇНСЬКИЙ МЕДІАХОЛДІНГ» (і.к. 30375222),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Сан Медія»(і.к. 33998589),що становить 6500000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

21) цінні папери -акції (міжнароднийідентифікаційний номер -UA4000132716)прості бездокументарнііменні,емітовані ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139)в кількості 5525000штук номінальноювартістю 2,4 грн.кожна,що належать ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМУКРАЇНСЬКИЙ МЕДІАХОЛДІНГ» (і.к. 30375222)та становить 52,6190%від загальної кількості; цінні папери -акції (міжнароднийідентифікаційний номер -UA4000132716)прості бездокументарнііменні,емітовані ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139)в кількості 2625000штук номінальноювартістю 2,4 грн.кожна,що належать ТОВ «Сан Медія»(і.к. 33998589)та становить 25%від загальної кількості; цінні папери -акції (міжнароднийідентифікаційний номер -UA4000132716)прості бездокументарнііменні,емітовані ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139)в кількості 2157857штук номінальноювартістю 2,4 грн.кожна,що належать компанії«ЮБМХ БРОАДКАСТМЕДІА ХОЛДІНГЗЛІМІТЕД» (UBMHBROADCASTMEDIAHOLDINGSLIMITED),HE174126,КІПР,та становить 20,5510%від загальної кількості;

22)корпоративні праваТОВ «КП-Адвертайзинг»(і.к. 34350273),що належать ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «КП-Адвертайзинг»(і.к. 34350273),що становить 9570000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

23)корпоративні праваТОВ «УМХ-мобайл»(і.к. 33102182),що належать ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІАХОЛДІНГ» (і.к. 30374737),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «УМХ-мобайл»(і.к. 33102182),що становить 1595913,25 грн.та складає 98,67%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «УМХ-мобайл»(і.к. 33102182),що належать компанії«КВЕРТІ БІЗНЕСІНК.»,індекс ЖЕНЕВАПЛЕЙС,УОТЕРФРОНТ ДРАЙВ,П/С3469,РОУД ТАУН,ТОРТОЛА,ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,БРИТАНСЬКІ,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «УМХ-мобайл»(і.к. 33102182),що становить 21511,75 грн.та складає 1,33% корпоративних прав;

24)корпоративні праваТОВ «КП ТВ» (і.к. 34614153),що належать ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «КП ТВ» (і.к. 34614153),що становить 299700 грн.та складає 99,99%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «КП ТВ» (і.к. 34614153),що належать ТОВ «КП-Адвертайзинг»(і.к. 34350273),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «КП ТВ» (і.к. 34614153),що становить 300 грн.та складає 0,01% корпоративних прав;

25)корпоративні праваТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),що належать ВІДКРИТІЙАКЦІОНЕРНІЙ КОМПАНІЇ«ЮНАЙТЕД МЕДІЯХОЛДИНГ Н.В.»(UNITEDMEDIAHOLDINGN.V.),індекс М.АМСТЕРДАМ,ЛААН КОПЕСВАН КАТТЕНБУРХ258ГБ,С.ГААГА,52,НІДЕРЛАНДИ,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),що становить 17257117,58 грн.та складає 99,9833%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),що належать компанії«КВЕРТІ БІЗНЕСІНК»,індекс 3469,М.ТОРТОЛАРОУД ТАУН,УОТЕРФРОНТ ДРАЙВ,ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,БРИТАНСЬКІ,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),що становить 2882,42 грн.та складає 0,0167% корпоративних прав;

26)корпоративні праваТОВ «Український медіахолдинг» (і.к. 30374737),що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Український медіахолдинг» (і.к. 30374737),що становить 100 грн.та складає 0,025% корпоративних прав;

27)корпоративні праваПП «Твоя преса -Запоріжжя» (і.к. 37021267),що належать ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА»(і.к. 33832835),у вигляді часткиу статутному капіталіПП «Твоя преса -Запоріжжя» (і.к. 37021267),що становить 30000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

28)корпоративні праваДП «Радіостанція «Зоря»(і.к. 25484192),що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді часткиу статутному капіталіДП «Радіостанція «Зоря»(і.к. 25484192),що становить 135000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

29)корпоративні праваТОВ «ТРК «ДонецькФМ» (і.к. 33005744),що належать ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА»(і.к. 30376996),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ТРК «ДонецькФМ» (і.к. 33005744),що становить 49500 грн.та складає 99%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «ТРК «ДонецькФМ» (і.к. 33005744),що належать ТОВ ФІРМА «ВОЛИНЬ»(і.к. 19138008),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ТРК «ДонецькФМ» (і.к. 33005744),що становить 500 грн.та складає 1% корпоративних прав;

30)корпоративні праваТОВ «ТРК «Радіо50»(і.к. 30988520),що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ТРК «Радіо50»(і.к. 30988520),що становить 11682 грн.та складає 99%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «ТРК «Радіо50»(і.к. 30988520),що належать КОМПАНІЇ«РЕЙНБОУФІЛД ЛТД»,індекс містоЛімассол,ГеоргіуГеннадіу,Агатангелос корт,буд.10оіфс 403,КІПР,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ТРК «Радіо50»(і.к. 30988520),що становить 118 грн.та складає 1% корпоративних прав;

31)корпоративні праваПП «ТРК «ТТ»(і.к. 31802510),що належать ТОВ «ЛІБЕРТІ ФАЙНЕНС»,(і.к. 40317633),у вигляді часткиу статутному капіталіПП «ТРК «ТТ»(і.к. 31802510),що становить 87000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

32)корпоративні праваТОВ «ТРК «ТЕРМІНАЛ»(і.к. 22237961),що належать ДП «ТЕЛЕОРГАНІЗАЦІЯ «ДОВІРА»(і.к. 24735255),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ТРК «ТЕРМІНАЛ»(і.к. 22237961),що становить 22000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

33)корпоративні праваТОВ «Фірма «Волинь»(і.к. 19138008),що належать ТОВ «ЛІБЕРТІ ФАЙНЕНС»(і.к. 40317633),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Фірма «Волинь»(і.к. 19138008),що становить 100000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

34)корпоративні праваТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО«Доросле Радіо»(і.к. 33060695),що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО«Доросле Радіо»(і.к. 33060695),що становить 20295 грн.та складає 99%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО«Доросле Радіо»(і.к. 33060695),що належать КОМПАНІЇ«КВЕРТІ БІЗНЕСІНК»,індекс 3469,Торі,Роуд Таун,Уотерфронт Драйв,,ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,БРИТАНСЬКІ,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО«Доросле Радіо»(і.к. 33060695),що становить 205 грн.та складає 1% корпоративних прав;

35)корпоративні праваТОВ «Торговий Дім«Дельта-Інвест»(і.к. 33886393),що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Торговий Дім«Дельта-Інвест»(і.к. 33886393),що становить 32868 грн.та складає 99%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «Торговий Дім«Дельта-Інвест»(і.к. 33886393),що належать КОМПАНІЇ«КВЕРТІ БІЗНЕСІНК.»,індекс 3469,м.тортола,вул.уотерфронтдрайв,ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,БРИТАНСЬКІ,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Торговий Дім«Дельта-Інвест»(і.к. 33886393),що становить 332 грн.та складає 1% корпоративних прав;

36)корпоративні праваТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО«Радіограма» (і.к. 33122426),що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО«Радіограма» (і.к. 33122426),що становить 23463 грн.та складає 99%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО«Радіограма» (і.к. 33122426),що належать КОМПАНІЇКВЕРТІ БІЗНЕСІНК.(QWERTYBUSINESSINC.),індекс ЖЕНЕВАПЛЕЙС,УОТЕРФРОНТ ДРАЙФ,п/с3469РОУД ТАУН,ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,БРИТАНСЬКІ,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО«Радіограма» (і.к. 33122426),що становить 237 грн.та складає 1% корпоративних прав;

37)корпоративні праваПП «РА «Реклама-Центр»(і.к. 31911490),що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді часткиу статутному капіталіПП «РА «Реклама-Центр»(і.к. 31911490),що становить 1000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

38)корпоративні праваТОВ «Прайм-БізнесГрупп» (і.к. 33886421),що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Прайм-БізнесГрупп» (і.к. 33886421),що становить 845460 грн.та складає 99%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «Прайм-БізнесГрупп» (і.к. 33886421),що належать КОМПАНІЇКВЕРТІ БІЗНЕСІНК.,індекс 3469,ТОРТОЛА,РОУД ТАУН,УОТЕРФРОНТ ДРАЙВ,ЖЕНЕВА ПЛЕЙС,ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,БРИТАНСЬКІ,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Прайм-БізнесГрупп» (і.к. 33886421),що становить 8540 грн.та складає 1% корпоративних прав;

39)корпоративні праваТОВ «ПІ ЕЛЬ ТІ ВІ» (і.к. 35085643),що належать ТОВ «СТЕП2КРОС»(і.к. 34925459),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ПІ ЕЛЬ ТІ ВІ» (і.к. 35085643),що становить 42000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

40)корпоративні праваТОВ «Крос-відео»(і.к. 34925422),що належать КОМПАНІЇЕМЕЙЧ-ТІВІПРОДАКШН ЛІМІТЕД,індекс 3040,М.НІКОСІЯ,ЛІМАССОЛ,КІРІАКОУ МАТСІ,3РОУССОС ЛІМАССОЛТАУЕ,6-Й ПОВЕРХ,ОФІС 6А,КІПР,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Крос-відео»(і.к. 34925422),що становить 39600 грн.та складає 99%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «Крос-відео»(і.к. 34925422),що належать ТОВ «КУЛІНАРНИЙ КАНАЛ»(і.к. 35625124),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Крос-відео»(і.к. 34925422),що становить 400 грн.та складає 1%корпоративних прав;41)корпоративні праваТОВ «Аурум Продакшн»(і.к. 35468138),що належать ТОВ «СТЕП2КРОС»(і.к. 34925459),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Аурум Продакшн»(і.к. 35468138),що становить 45540 грн.та складає 99%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «Аурум Продакшн»(і.к. 35468138),що належать ТОВ «Крос-відео»(і.к. 34925422),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Аурум Продакшн»(і.к. 35468138),що становить 460 грн.та складає 1% корпоративних прав;

42)корпоративні праваТОВ «БІГМІР ОНЛАЙН»(і.к. 37954097),що належать КОМПАНІЇЮОВ-ЮНАЙТЕДОНЛАЙН ВЕНЧЕЗЛІМІТЕД,індекс 3040,КиріакуМатсі,3,РуссосЛімассолТауер,6-й поверх,офіс 6-А,м. Лімассол,КІПР,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «БІГМІР ОНЛАЙН»(і.к. 37954097),що становить 3378992,94 грн.та складає 99,999%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «БІГМІР ОНЛАЙН»(і.к. 37954097),що належать КОМПАНІЯ«РЕЙНБОУФІЛД ЛТД»,індекс 3041,М.ЛІМАСОЛ,ГЕОРГІУ ГЕННАДІУ,10,ОФІС,403,КІПР,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «БІГМІР ОНЛАЙН»(і.к. 37954097),що становить 33,79 грн.та складає 0, 001% корпоративних прав;

43)корпоративні праваТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (і.к. 37924243),що належать КОМПАНІЇЮОВ-ЮНАЙТЕДОНЛАЙН ВЕНЧЕЗЛІМІТЕД,індекс 3040,МІСТО ЛІМАСОЛ,ВУЛИЦЯРОУССОС ЛІМАСОЛТАВЕР,6-Й ПОВЕРХ,ОФІС№6А,КІПР,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (і.к. 37924243),що становить 3214699,97 грн.та складає 99%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (і.к. 37924243),що належать КОМПАНІЇ«КВЕРТІ БІЗНЕСІНК.»,індекс 3469,РОУД ТАУН,УОТЕРФРОНТ ДРАЙВ,ЖЕНЕВА ПЛЕЙС,ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,БРИТАНСЬКІ,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (і.к. 37924243),що становить 32471,22 грн.та складає 1% корпоративних прав;

44)корпоративні праваТОВ «АЙ ЮЕЙ»(і.к. 35872324),що належать КОМПАНІЇЮОВ-ЮНАЙТЕДОНЛАЙН ВЕНЧЕЗЛІМІТЕД,індекс 3040,Республіка Кіпр,м. Лімассол,Киріаку Матсі,3РуссосЛімассолТауер,6-й поверх,офіс 6А,3040,КІПР,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «АЙ ЮЕЙ»(і.к. 35872324),що становить 52447,50 грн.та складає 99,9%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «АЙ ЮЕЙ»(і.к. 35872324),що належать ТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (і.к. 37924243),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «АЙ ЮЕЙ»(і.к. 35872324),що становить 52,5 грн.та складає 0,01% корпоративних прав;

45)корпоративні праваТОВ «Цілком Таємно -Украина»(і.к. 25473426),що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Цілком Таємно -Украина»(і.к. 25473426),що становить 39375 грн.та складає 70%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «Цілком Таємно -Украина»(і.к. 25473426),що належать ЗАКРИТОМУАКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ«ЦІЛКОМ ТАЄМНО-МЕДІА»,індекс м. Москва,пров. Трубніковський,буд.6,будівля 4,РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Цілком Таємно -Украина»(і.к. 25473426),що становить 16875 грн.та складає 30% корпоративних прав;

46) цінні папери -акції (міжнароднийідентифікаційний номер -UA4000098065)прості бездокументарнііменні,емітовані ПРАТ«КП В УКРАЇНІ» (і.к. 23731640)в кількості 14353штук номінальноювартістю 187,5 грн.кожна,що належать ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІАХОЛДІНГ» (і.к. 30374737)та становить 84999,4%від загальної кількості; цінні папери -акції (міжнароднийідентифікаційний номер -UA4000098065)прості бездокументарнііменні,емітовані ПРАТ«КП В УКРАЇНІ» (і.к. 23731640)в кількості 2533штук номінальноювартістю 187,5 грн.кожна,що належать ТОВ «КИЇВ-ПРЕСС»(і.к. 22911825)та становить 15,0006%від загальної кількості;

47)корпоративні праваПП «Запоріжжя медіаплюс» (і.к. 33378378),що належать ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ МЕДІА»,(і.к. 31734844),у вигляді часткиу статутному капіталіПП «Запоріжжя медіаплюс» (і.к. 33378378),що становить 40000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

48)корпоративні праваТОВ «За кермом -Україна» (і.к. 33305048),що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «За кермом -Україна» (і.к. 33305048),що становить 30000 грн.та складає 50%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «За кермом -Україна» (і.к. 33305048),що належать ВІДКРИТОМУАКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ«ЗА КЕРМОМ»,індекс СЕЛІВЕРСТОВПРОВУЛОК,10,СПОРУДА 1,МОСКВА,РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «За кермом -Україна» (і.к. 33305048),що становить 30000 грн.та складає 50% корпоративних прав;

49)корпоративні праваТОВ «КП-Паблікейшнс»(і.к. 34413051),що належать ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «КП-Паблікейшнс»(і.к. 34413051),що становить 5899100 грн.та складає 99,985%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «КП-Паблікейшнс»(і.к. 34413051),що належать ТОВ «КП-Адвертайзинг»(і.к. 34350273),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «КП-Паблікейшнс»(і.к. 34413051),що становить 900 грн.та складає 0,015% корпоративних прав;

50)корпоративні праваТОВ «Бігмір Інтернет»(і.к. 34480133),що належать ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Бігмір Інтернет»(і.к. 34480133),що становить 2999500 грн.та складає 99,983%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «Бігмір Інтернет»(і.к. 34480133),що належать ТОВ «КП-Адвертайзинг»(і.к. 34350273),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Бігмір Інтернет»(і.к. 34480133),що становить 500 грн.та складає 0,017% корпоративних прав;

51)корпоративні праваТОВ «ФормаксПаблікейшнс» (і.к. 33153061),що належать ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ФормаксПаблікейшнс» (і.к. 33153061),що становить 265473,45 грн.та складає 99,99%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «ФормаксПаблікейшнс» (і.к. 33153061),що належать ТОВ «КП-Адвертайзинг»(і.к. 34350273),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ФормаксПаблікейшнс» (і.к. 33153061),що становить 26,55 грн.та складає 0,01% корпоративних прав;

52)корпоративні праваТОВ «Кореспондент» (і.к. 34808232),що належать ТОВ «САН МЕДІЯ»(і.к. 33998589),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Кореспондент» (і.к. 34808232),що становить 72,50 грн.та складає 0,1% корпоративних прав;

53)корпоративні праваТОВ «Редакція газети«Команда» (і.к. 23513831),що належать ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІАХОЛДІНГ» (і.к. 30374737),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Редакція газети«Команда» (і.к. 23513831),що становить 2500 грн.та складає 50%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «Редакція газети«Команда» (і.к. 23513831),що належать компанії«БЕНОК ІНВЕСТЕНД ТРЕЙДІНК.,індекс 0000,КРАЙГМІР ЧЕМБЕРЗ,П.О.БОКС 71,РОУД ТАУН,ТОРТОЛА,ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,БРИТАНСЬКІ,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Редакція газети«Команда» (і.к. 23513831),що становить 750 грн.та складає 15%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «Редакція газети«Команда» (і.к. 23513831),що належать компаніїБЕРВІН ЕНТЕРПРАЙЗИСКОРП,індекс 0000,КРАЙГМІР ЧЕМБЕРЗ,П.О.БОКС 71,РОУД ТАУН,ТОРТОЛА,ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,БРИТАНСЬКІ,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Редакція газети«Команда» (і.к. 23513831),що становить 500 грн.та складає 10%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «Редакція газети«Команда» (і.к. 23513831),що належать компаніїЛІБСТЕР ОВЕРЗИСЛТД,індекс 0000,КРАЙГМІР ЧЕМБЕРЗ,П.О.БОКС 71,РОУД ТАУН,ТОРТОЛА,ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,БРИТАНСЬКІ,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Редакція газети«Команда» (і.к. 23513831),що становить 750 грн.та складає 15%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «Редакція газети«Команда» (і.к. 23513831),що належать ХАРІНЕНТЕРПРАЙЗИС КОРП.,індекс 0000,КРАЙГМІР ЧЕМБЕРЗ,П.О.БОКС 71,РОУД ТАУН,ТОРТОЛА,ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,БРИТАНСЬКІ,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Редакція газети«Команда» (і.к. 23513831),що становить 500 грн.та складає 10% корпоративних прав;

54)корпоративні праваТОВ «МІ -6»(і.к. 34290001),що належать ТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (і.к. 37924243),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «МІ -6»(і.к. 34290001),що становить 35000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

55)корпоративні праваТОВ «Укрмедіа» (і.к. 31612059),що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Укрмедіа» (і.к. 31612059),що становить 8673 грн.та складає 73,5%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «Укрмедіа» (і.к. 31612059),що належать ТОВ «Меджиксіті» (і.к. 36993494),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Укрмедіа» (і.к. 31612059),що становить 3127 грн.та складає 26,5% корпоративних прав;

56)корпоративні праваТОВ «УКРМЕДІА-КИЇВ»(і.к. 32247242),що належать ТОВ «УКРМЕДІА» (і.к. 31612059),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «УКРМЕДІА-КИЇВ»(і.к. 32247242),що становить 16500 грн.та складає 100% корпоративних прав;

57)корпоративні праваТОВ «Каста Компані»(і.к. 35591897),що належать ТОВ «АУРУМ ПРОДАКШН»(і.к. 35468138),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Каста Компані»(і.к. 35591897),що становить 60000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

58)корпоративні праваАсоціації «УкраїнськаАсоціація ІнтернетРеклами» (і.к. 35531911),що належать ТОВ «БІГМІР-ІНТЕРНЕТ»(і.к. 34480133),у вигляді часткиу статутному капіталіАсоціації «УкраїнськаАсоціація ІнтернетРеклами» (і.к. 35531911),що становить 1750 грн.та складає 17,5%корпоративних прав;корпоративні праваАсоціації «УкраїнськаАсоціація ІнтернетРеклами» (і.к. 35531911),що належать ТОВ «ГРУПЕМ» (і.к. 35428493),у вигляді часткиу статутному капіталіАсоціації «УкраїнськаАсоціація ІнтернетРеклами» (і.к. 35531911),що становить 1000 грн.та складає 10%корпоративних прав;корпоративні праваАсоціації «УкраїнськаАсоціація ІнтернетРеклами» (і.к. 35531911),що належать ТОВ «ЗОЛОТА СЕРЕДИНА»(і.к. 32611564),у вигляді часткиу статутному капіталіАсоціації «УкраїнськаАсоціація ІнтернетРеклами» (і.к. 35531911),що становить 1750 грн.та складає 17,5%корпоративних прав;корпоративні праваАсоціації «УкраїнськаАсоціація ІнтернетРеклами» (і.к. 35531911),що належать ТОВ «ІНІШЕЙТІВ» (і.к. 34356486),у вигляді часткиу статутному капіталіАсоціації «УкраїнськаАсоціація ІнтернетРеклами» (і.к. 35531911),що становить 1000 грн.та складає 10%корпоративних прав;корпоративні праваАсоціації «УкраїнськаАсоціація ІнтернетРеклами» (і.к. 35531911),що належать ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО«ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ» (і.к. 35256286),у вигляді часткиу статутному капіталіАсоціації «УкраїнськаАсоціація ІнтернетРеклами» (і.к. 35531911),що становить 1750 грн.та складає 17,5%корпоративних прав;корпоративні праваАсоціації «УкраїнськаАсоціація ІнтернетРеклами» (і.к. 35531911),що належать ЗАТ«МЕТА» (і.к. 31064677),у вигляді часткиу статутному капіталіАсоціації «УкраїнськаАсоціація ІнтернетРеклами» (і.к. 35531911),що становить 1750 грн.та складає 17,5%корпоративних прав;корпоративні праваАсоціації «УкраїнськаАсоціація ІнтернетРеклами» (і.к. 35531911),що належать ЗАТ«ММС КОМ`ЮНІКЕЙШНЗУКРАЇНА» (і.к. 24918659),у вигляді часткиу статутному капіталіАсоціації «УкраїнськаАсоціація ІнтернетРеклами» (і.к. 35531911),що становить 1000 грн.та складає 10% корпоративних прав;

59)корпоративні праваДП «Твоя преса-Маріуполь»(і.к. 34908674),що належать ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА»(і.к. 33832835),у вигляді часткиу статутному капіталіДП «Твоя преса-Маріуполь»(і.к. 34908674),що становить 60000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

60)корпоративні праваОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ«ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНАОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВУ СФЕРІ ТЕЛЕРАДІО-,ВИДАВНИЧОЇ,РЕКЛАМНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»(і.к. 38338303),що належать їїзасновникам ПАТ «ЛУГАНСЬКДРУК» (і.к. 01190623)та ТОВ «ТВОЯ ПРЕСАЛУГАНСЬК» (і.к. 34941973),у вигляді часткиу статутному капіталіОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ«ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНАОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВУ СФЕРІ ТЕЛЕРАДІО-,ВИДАВНИЧОЇ,РЕКЛАМНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»(і.к. 38338303),що становить 0 грн.;

61)корпоративні праваТОВ «УМХ ОНЛАЙН»(і.к. 37727057),що належать ДП «СОЮЗ РЕАЛІЗАТОРІВ»(і.к. 31251551),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «УМХ ОНЛАЙН»(і.к. 37727057),що становить 76700 грн.та складає 100% корпоративних прав;

62)корпоративні праваКорпорації «ІСУ»(і.к. 24737811),що належать КОМПАНІЇBLUEISLANDGROURLIMITED(БЛУАЙЛЕНД ГРУПЛІМІТЕД),індекс ВУЛ.ТРАНСТНЕТ ЧАМБЕРСПК БОКС,3444,М.РОУНД ТАУН,ТОРТОЛА,БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯВ ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ,у вигляді часткиу статутному капіталіКорпорації «ІСУ»(і.к. 24737811),що становить 6723000 грн.та складає 94,8%корпоративних прав;корпоративні праваКорпорації «ІСУ»(і.к. 24737811),що належать ТОВ «ТЕЛЕВІЗІЙНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕАГЕНТСТВО «ВІКНА»(і.к. 21586760),у вигляді часткиу статутному капіталіКорпорації «ІСУ»(і.к. 24737811),що становить 1992 грн.та складає 0,028%корпоративних прав;корпоративні праваКорпорації «ІСУ»(і.к. 24737811),що належать ТОВ «ФІРМА «ДОВІРА»(і.к. 14285236),у вигляді часткиу статутному капіталіКорпорації «ІСУ»(і.к. 24737811),що становить 2040 грн.та складає 0,03%корпоративних прав;корпоративні праваКорпорації «ІСУ»(і.к. 24737811),що належать ТОВ «ТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ«ПРИВАТ ТБ ДНІПРО» (і.к. 23376587),у вигляді часткиу статутному капіталіКорпорації «ІСУ»(і.к. 24737811),що становить 1992 грн.та складає 0,028%корпоративних прав;корпоративні праваКорпорації «ІСУ»(і.к. 24737811),що належать ПРИВАТНОМУАКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ«КП В УКРАЇНІ» (і.к. 23731640),у вигляді часткиу статутному капіталіКорпорації «ІСУ»(і.к. 24737811),що становить 1992 грн.та складає 0,028%корпоративних прав;корпоративні праваКорпорації «ІСУ»(і.к. 24737811),що належать ТОВ «ПРИВАТ-ФІНАНСИСТ»(і.к. 35201640),у вигляді часткиу статутному капіталіКорпорації «ІСУ»(і.к. 24737811),що становить 360082 грн.та складає 5,078% корпоративних прав;

63)корпоративні праваТОВ «Український кур`єр»(і.к. 32914969),що належать ТОВ «УКРМЕДІА» (і.к. 31612059),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Український кур`єр»(і.к. 32914969),що становить 10250 грн.та складає 50%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «Український кур`єр»(і.к. 32914969),що належать ТОВ «ЯВІР-95»(і.к. 23502626),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Український кур`єр»(і.к. 32914969),що становить 5125 грн.та складає 25%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «Український кур`єр»(і.к. 32914969),що належать ТОВ «АЛЕВ» (і.к. 30520266),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Український кур`єр»(і.к. 32914969),що становить 5125 грн.та складає 25% корпоративних прав;

64)корпоративні праваТОВ «ТРК ОНІКС»(і.к. 18004961),що належать ТОВ «МЮЗІКРАДІО» (і.к. 30525175),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ТРК ОНІКС»(і.к. 18004961),що становить 200000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

65)корпоративні праваДочірнього підприємства«Популярні видання»(і.к. 30655840),що належать ЗАТ«УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІАХОЛДИНГ» (і.к. 30374737),у вигляді часткиу статутному капіталіДочірнього підприємства«Популярні видання»(і.к. 30655840),що становить 1000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

66)корпоративні праваОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ«КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТРПО ВУЛ.БЛАГОЄВА,31»(і.к. 38599836),що належать ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІАХОЛДІНГ» (і.к. 30374737),у вигляді часткиу статутному капіталіОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ«КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТРПО ВУЛ.БЛАГОЄВА,31»(і.к. 38599836),що становить 0 грн.;

67)корпоративні праваТОВ «ІЗВЄСТІЯ-УКРАЇНА»(і.к. 30633722),що належать ЗАТ«УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІАХОЛДИНГ» (і.к. 30374737),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ІЗВЄСТІЯ-УКРАЇНА»(і.к. 30633722),що становить 5920 грн.та складає 80% корпоративних прав;

68)корпоративні праваТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЮТАР»(і.к. 31368242),що належать ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТУКРАЇНА» (і.к. 30376996),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЮТАР»(і.к. 31368242),що становить 4720 грн.та складає 40% корпоративних прав;

69)корпоративні праваОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ«ОДЕСЬКА ОБЛАСНАОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ ТЕЛЕРАДІО-,ВИДАВНИЧОЇ,РЕКЛАМНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»(і.к. 38437487),що належать їїзасновникам ТОВ «НАШ УЧАСНИК»(і.к. 34507977),ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ГРАД»(і.к. 32790433),ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА»(і.к. 30376996)та ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОМУПІДПРИЄМСТВУ «ДРУКАРСЬКИЙДІМ» У ФОРМІ ТОВАРИСТВАЗ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ(і.к. 32323464),у вигляді часткиу статутному капіталіОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ«ОДЕСЬКА ОБЛАСНАОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ ТЕЛЕРАДІО-,ВИДАВНИЧОЇ,РЕКЛАМНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»(і.к. 38437487),що становить 0 грн.;

70)корпоративні праваДП «ЛАУНЖ-ФМ»(і.к. 41041415),що належать ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТУКРАЇНА» (і.к. 30376996),у вигляді часткиу статутному капіталіДП «ЛАУНЖ-ФМ»(і.к. 41041415),що становить 284200 грн.та складає 100% корпоративних прав;

71)7/100частки торгівельно-побутовогокомплексу,розташованого за адресою:Луганська обл.,м. Стаханов,вулиця ХмельницькогоБ.,40б,загальною площею(кв.м):135.1,опис:А-1НТоргівельно-побутовийкомплекс,№ 1,2 -споруди;(реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна -363421944131),що належить на праві спільноїчасткової власностіПриватному акціонерномутовариству «Луганськдрук»(і.к. 01190623);

-вбудоване приміщення«А1а»загальною площею218,40кв.м.,розташоване на 1-муповерсі 5-ти поверхового житловогобудинку та складається з приміщень № 1,9,10,11,12,13,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,розташоване за адресою:Луганська обл.,м. Лисичанськ,вулиця Ворошилова,будинок 7(реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна -185710544118),що належить на праві приватноївласності Приватномуакціонерному товариству«Луганськдрук» (і.к. 01190623);

-13/100частки нежитловогоприміщення,загальною площею(кв.м):27.2,розташоване за адресою:Луганська обл.,м. Первомайськ,вулиця Харківська,будинок 12,кімната 1,2(реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна -182747444121),що належить на праві спільноїчасткової власностіПриватному акціонерномутовариству «Луганськдрук»(і.к. 01190623);

-нежитлове приміщення -вбудоване приміщеннямагазину,загальною площею(кв.м):244,8,розташоване за адресою:Луганська обл.,м. Стаханов,вулиця Кірова,будинок 15,приміщення 1,складові:нежитлове приміщення -вбудоване приміщеннямагазину з прибудовою-а,та ганками -а{1},а{2},А-1;(реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна -172202044131),що належить на праві приватноївласності Приватномуакціонерному товариству«Луганськдрук» (і.к. 01190623);

-нежиле вбудованеприміщення з кімнатами № 1?27основною площею -174,2кв м,загальною площею -230,4кв м.,розташоване за адресою:Луганська обл.,м. Рубіжне,вулиця Мєндєлєєва,будинок 43а,приміщення 38,51?54(реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна -168558244125),що належить на праві приватноївласності Приватномуакціонерному товариству«Луганськдрук» (і.к. 01190623);

- квартируза адресою: АДРЕСА_1 ,загальною площею63,2кв. м. (реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна 7632788),що належить на праві колективноївласності Приватномуакціонерному товариству«Луганськдрук» (і.к. 01190623);

-нежитлову будівлюза адресою:Луганська область,Кремінський район,м. Кремінна,вул. Чайковського,буд. 9Б,загальною площею120,4кв. м. (реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна 32775592),що належить на праві приватноївласності Приватномуакціонерному товариству«Луганськдрук» (і.к. 01190623);

-квартиру за адресою:Луганська область,м. Антрацит,вул. Петровського,46,кв. 7,загальною площею69,1кв. м. (реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна 7416483),що належить на праві колективноївласності Приватномуакціонерному товариству«Луганськдрук» (і.к. 01190623).

72)гаражний бокс,загальною площею(кв.м):18,розташований за адресою:м. Київ,«Схід» кооперативпо будівництву та експлуатації індивідуальнихгаражів ГБК«Схід» (Оболонськийр-н),гараж 77,адреса ГК:вулиця Північна5,(реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна -946058480000),що належить на праві приватноївласності ТОВ «КИЇВ-ПРЕСС»(і.к. 22911825);

-гаражний бокс,загальною площею(кв.м):18,за адресою:м.Київ,«Схід» кооперативпо будівництву та експлуатації індивідуальнихгаражів ГБК«Схід» (Оболонськийр-н),гараж 76,адреса ГК:вулиця Північна5(реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна -946035780000),що належить на праві приватноївласності ТОВ «КИЇВ-ПРЕСС»(і.к. 22911825);

73)Належне ТОВ «УКРПОЛІГРАФМЕДІА» (і.к. 31236266)на праві власностіполіграфічне обладнанняу кількості 20одиниць,а саме:ВШРА з самонакладом MullerMartiniBravo,інвентарний номер087,2001року випуску;ВШРА з самонакладом MullerMartiniBravo,інвентарний номер088,2001року випуску;компресор GA30CFFELI-8,5,інвентарний номер226,2004року випуску;різальна машинаCUTTERWOHLENBERG,інвентарний номер085,2001року випуску;рулонна офсетнамашина MANPLAMAGCOROMAN,інвентарний номер093,2002року випуску;прилад для проявки пластинCTP(Creo),інвентарний номер429,2005року випуску;ВШРА BravoPlus,інвентарний номер675,2007року випуску;ВШРА PrimaSMMZO546222(б/в -2002р.в.),інвентарний номер752,2002року випуску;компресор RLR75V,інвентарний номер683,2008року випуску;компресор RLR75V,інвентарний номер684,2008року випуску;машина MullerMartiniAmigo,інвентарний номер082,2001року випуску;машина д/офсетногодруку GOSSUnliner,інвентарний номер800,2007року випуску;офсетна друкарськамашина Roland204E,інвентарний номер761,2005року випуску;післядрукарське обладнанняGAMMEERLERAG,інвентарний номер758,2007року випуску;швейно-обрізочнамашина «MullerMartini»(ВШРА)321,інвентарний номер383,1983року випуску;комплекс CTPпластинна базі KodakTrendsetter400,інвентарний номер673,2007року випуску;аспираційна система,інвентарний номер773,2007року випуску;обладнання для пресування відходів,інвентарний номер753,2007року випуску;чиллерClimavenetaз функцією «фрикулінг» FOCS B 878, інвентарний номер 771/774, 2007 року випуску; трансформаторна підстанція 899, інвентарний номер 770/772, 2007 року випуску.

74)майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг:

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ «ІЛОНІТ-ТВ»(код34614174),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 89515від 25.03.2008;87245від 25.01.2008;87244від 25.01.2008.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ «Твоя преса»(код33832835),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 98301від 27.10.2008;106227від 27.04.2009;106236від 27.04.2009;106237від 27.04.2009;106238від 27.04.2009;127901від 19.03.2017;136958від 11.04.2011.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ «Горпреса» (код33567218),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 116956від 11.01.2010;116955від 11.01.2010.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ПрАТ «Студія «Європозитив»(код31902360),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 228622від 10.07.2017;187512від 25.06.2014;186948від 10.06.2014;175329від 10.09.2013;169911від 25.04.2013;73366від 15.03.2007;61689від 15.05.2006;61066від 17.04.2006.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ«Довіра» (код24735255),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 219856від 12.12.2016;218223від 25.10.2016;215868від 25.08.2016;215801від 25.08.2016;215535від 25.08.2016;213405від 24.06.2016;213384від 24.06.2016;213383від 24.06.2016;202063від 27.07.2015;181544від 10.02.2014;181542від 10.02.2014;144525від 12.09.2011;144524від 12.09.2011;67558від 16.10.2006;61874від 15.05.2006;230556від 17.08.2017.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА» (код21594363),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 212936від 10.06.2016;130593від 25.10.2010;72882від 15.03.2007;46878від 15.02.2005.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ «ТРК «НБМ-Радіо»(код34818518),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 218367від 25.10.2016;213028від 10.06.2016;85838від 25.12.2007;85535від 10.12.2007;68698від 16.10.2006.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КИЕВСКИЕВЕДОМОСТИ»-ТЕЛЕРАДІОЕФІР»(код23384871),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 72369від 15.02.2007;100045від 25.11.2008;103343від 25.02.2009;147298від 10.11.2011;147299від 10.11.2011;173861від 12.08.2013;173862від 12.08.2013.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна»(код30376996),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 132692від 27.12.2010;176313від 25.09.2013;176314від 25.09.2013.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ПрАТ «Наше радіо»(код23530551),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 19781від 15.06.2001;24050від 15.04.2002;32275від 16.06.2003;33395від 15.07.2003;39037від 15.04.2004;46644від 17.01.2005;57124від 15.12.2005;60699від 17.04.2006;80281від 10.08.2007;110888від 10.08.2009;111441від 25.08.2009;155896від 10.05.2012;155897від 10.05.2012;157250від 11.06.2012;177580від 25.10.2013;181545від 10.02.2014;186302від 26.05.2014;186871від 10.06.2014;192573від 27.10.2014;192574від 27.10.2014;222945від 27.02.2017.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ «Катапульта» (код32827646),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 116837від 11.01.2010;116836від 11.01.2010;116834від 11.01.2010;110170від 27.07.2009.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ»(код35910129),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 103801від 25.02.2009;103799від 25.02.2009;100885від 10.12.2008;100884від 10.12.2008;100883від 10.12.2008;80929від 10.08.2007;76449від 10.05.2007;75982від 25.04.2007;60600від 15.03.2006;42856від 16.08.2004;33540від 15.07.2003;103809від 25.02.2009;118981від 25.02.2010;118982від 25.02.2010;120656від 25.03.2010;120657від 25.03.2010;120658від 25.03.2010;120659від 25.03.2010;124625від 25.06.2010;126872від 10.08.2010;126873від 10.08.2010;135115від 25.02.2011;138176від 26.04.2011;147498від 10.11.2011;173148від 10.07.2013;192585від 27.10.2014;192586від 27.10.2014;196251від 10.02.2015;197724від 10.04.2015;198570від 27.04.2015;200027від 10.06.2015;103808від 25.02.2009.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ПАТ «КП Медіа» (код34414139),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 135086від 25.02.2011;40759від 15.06.2004;37599від 16.02.2004;37598від 16.02.2004;36987від 15.01.2004;33546від 15.07.2003;33545від 15.07.2003;33544від 15.07.2003;33542від 15.07.2003;33541від 15.07.2003;28333від 15.11.2002.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ «УМХ-мобайл»(код33102182),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 97453від 25.09.2008;97452від 25.09.2008.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (код24282693),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 37011від 15.01.2004;36720від 15.01.2004;35950від 17.11.2003;35711від 17.11.2003;34848від 15.09.2003;34847від 15.09.2003;34846від 15.09.2003;33274від 15.07.2003;33272від 15.07.2003;33271від 15.07.2003;33269від 15.07.2003;32800від 15.07.2003;32422від 16.06.2003;31591від 15.05.2003;30062від 17.03.2003;29966від 17.02.2003;29965від 17.02.2003;29963від 17.02.2003;29555від 17.02.2003;29553від 17.02.2003;23470від 15.03.2002;23020від 15.02.2002;22914від 15.01.2002;22556від 15.01.2002;22554від 15.01.2002;22553від 15.01.2002;21605від 15.11.2001;21604від 15.11.2001;56996від 15.12.2005;56910від 15.12.2005;55260від 17.10.2005;51543від 15.07.2005;51114від 15.07.2005;50331від 15.06.2005;50330від 15.06.2005;49552від 16.05.2005;49521від 16.05.2005;49520від 16.05.2005;49519від 16.05.2005;49518від 16.05.2005;49517від 16.05.2005;49181від 16.05.2005;49177від 16.05.2005;49176від 16.05.2005;47109від 15.02.2005;46665від 17.01.2005;46254від 17.01.2005;45319від 15.12.2004;45299від 15.12.2004;45297від 15.12.2004;44880від 15.11.2004;44876від 15.11.2004;44875від 15.11.2004;44476від 15.11.2004;44451від 15.11.2004;42916від 15.09.2004;42889від 15.09.2004;42876від 15.09.2004;42488від 16.08.2004;40573від 15.06.2004;38968від 15.04.2004;38903від 15.04.2004;38706від 15.04.2004;38050від 15.03.2004;37750від 15.03.2004;37053від 15.01.2004;37051від 15.01.2004;37049від 15.01.2004;132667від 27.12.2010;130104від 11.10.2010;127550від 25.08.2010;126500від 10.08.2010;123113від 25.05.2010;122107від 26.04.2010;112861від 25.09.2009;111046від 25.08.2009;111045від 25.08.2009;108287від 10.06.2009;107905від 10.06.2009;106403від 27.04.2009;98654від 27.10.2008;98653від 27.10.2008;98652від 27.10.2008;98651від 27.10.2008;98650від 27.10.2008;97487від 10.10.2008;91108від 12.05.2008;91028від 25.04.2008;84584від 12.11.2007;82916від 10.10.2007;75505від 25.04.2007;72847від 15.03.2007;70644від 15.12.2006;69720від 15.12.2006;66870від 15.09.2006;63069від 15.06.2006;62312від 15.05.2006;60212від 15.03.2006;59721від 15.03.2006;59014від 25.02.2006;59013від 15.02.2006;58657від 16.01.2006;56997від 15.12.2005;232016від 25.09.2017;230562від 28.08.2017;211215від 25.04.2016;168530від 25.03.2013;166715від 11.02.2013;165646від 10.01.2013;163743від 26.11.2012;163742від 26.11.2012;157186від 11.06.2012;157185від 11.06.2012;156998від 11.06.2012;151423від 10.02.2012;150911від 25.01.2012;144409від 12.09.2011;144408від 12.09.2011;144407від 12.09.2011;140757від 25.06.2011;140600від 25.06.2011;140290від 25.06.2011;135758від 10.03.2011;135757від 10.03.2011;135694від 10.03.2011;133538від 10.01.2011;133199від 27.12.2010;133198від 27.12.2010;133197від 27.12.2010;132827від 27.12.2010;101428від 25.12.2008;114286від 10.11.2009;114287від 10.11.2009;115451від 10.12.2009;122162від 26.04.2010;123114від 25.05.2010;135755від 10.03.2011;135756від 10.03.2011.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ «Український медіахолдинг» (код30374737),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 25275від 15.05.2002;39280від 15.04.2004;38049від 24.12.2011;38047від 15.03.2004;38046від 15.03.2004;37054від 15.01.2004;37052від 15.01.2004;37050від 15.01.2004;35952від 17.11.2003;35951від 17.11.2003;32613від 16.06.2003;32612від 16.06.2003;31834від 15.05.2003;45295від 15.12.2004;45298від 15.12.2004;51927від 15.07.2005;51928від 15.07.2005;54171від 15.09.2005;54172від 15.09.2005;54894від 17.10.2005;55971від 15.11.2005;57491від 15.12.2005;58310від 16.01.2006;58311від 16.01.2006;58312від 16.01.2006;59791від 15.03.2006;65240від 15.08.2006;75444від 25.04.2007;86151від 10.01.2008;96319від 10.09.2008;96320від 10.09.2008;215132від 10.08.2016;44881від 15.11.2004;44879від 15.11.2004;44878від 15.11.2004;44877від 15.11.2004;44758від 15.11.2004;42877від 15.09.2004;40443від 15.06.2004;40433від 15.06.2004;40432від 15.06.2004;40274від 15.06.2004.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (код37924243),засвідчені свідоцтвомУкраїни на знак для товарів і послуг за номером НОМЕР_4 від 25.12.2013.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ «Укрмедіа» (код31612059),засвідчені свідоцтвомУкраїни на знак для товарів і послуг за номером НОМЕР_5 від 15.03.2004.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг, належні ТОВ «Каста Компані» (код 35591897),засвідчені свідоцтвомУкраїни на знак для товарів і послуг за номером 108632від 25.06.2009.

- майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг, належні ТОВ «ТРК ОНІКС» (код 18004961),засвідчені свідоцтвомУкраїни на знак для товарів і послуг за номером 71581від 15.01.2007.

75)корпоративні праваТОВ «ТВОЯ ПРЕСАЛУГАНСЬК» (і.к. 34941973)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 99,99%,що належать ТОВ «Твоя преса»(і.к. 33832835);

76)вбудоване нежилеприміщення №3,4загальною площею1290,3кв.м.,інвентарний номер№ 0,02,що знаходиться за адресою:Україна,Луганська область,місто Рубіжне,вул. 30років Перемоги,6,та належить ПрАТ «Луганськдрук» (і.к. 01190623).

77)корпоративні праваТОВ «ІЛОНІТ-ТВ»(і.к. 34614174)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 100%,що належать ТОВ «Кулінарний канал»(і.к. 35625124).

78)земельна ділянкаплощею 0,0742га,кадастровий номер6310136300:07:017:0014,що знаходиться за адресою:місто Харків,вулиця Леніна,58;нежиле приміщенняVповерху (в літ.А)загальною площею628,4кв.м.,що складає 98/1000від нежилого будинкуплощею 6652,00кв.м.,яке розташоване за адресою:місто Київ,вулиця Фрунзе(Обол.,Поділ.,Шевч.р-ни),будинок 104;нежилі приміщення(в літ.А)з № 1по № 34(групиприміщень № 395)загальною площею557,6кв.м.,які розташовані за адресою;місто Київ,проспект Оболонський,16,що належать ТОВ «Видавничий ДімУкраїнський МедіаХолдінг» (і.к. 30375222),

79)корпоративні праваТОВ «Видавничий ДімУкраїнський МедіаХолдінг» (і.к. 30375222)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 98,975%,що належать ТОВ «УкраинскаяМедиаГруппа» (і.к. 24282693).

80)корпоративні праваТОВ «Укрполіграфмедіа» (і.к. 31236266)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 50%,що належать компаніїЮнайтед МедіаХолдінг Н.В.(UNITEDMEDIAHOLDINGN.V.),ідентифікаційний номерRSIN819271585,корпоративні праваТОВ «Укрполіграфмедіа» (і.к. 31236266)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 50%,що належать ТОВ «Український медіахолдінг» (і.к. 30374737);

81)нежитлові будинкиголовного виробничогота адміністративно-побутовогокорпусу заводупо виробництву будматеріаліві конструкцій,загальною площею3597,7кв.м.,що знаходиться за адресою:Київська область,Обухівський район,м. Українка,вул. Промислова (Теплична),буд. 3,що належать ТОВ «Укрполіграфмедіа» (і.к. 31236266).

82)акції іменніпрості,емітовані ПрАТ «Студія «Європозитив»(і.к. 31902360),у кількості 1000шт.,номінальною вартістю175 грн.за 1шт.,код ISIN НОМЕР_6 ,належні ТОВ «Український медіахолдінг» (і.к. 303747370).

83)корпоративні праваТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «Довіра»(і.к. 24735255)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 100%,що належать ТОВ «РАДІО «ДОВІРА»(і.к. 32828753).

84)корпоративні праваТОВ «ТРК «НБМ-Радіо»(і.к. 34818518)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 100%,що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410).

85)корпоративні праваТОВ «КИЇВ-ПРЕСС»(і.к. 22911825)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 67%,що належать ТОВ «Український медіахолдінг» (і.к. 30374737).

86)нежилі приміщеннязагальною площею42,7кв.м.,в т.ч.:сходова клітинаІ на Vповерсі площею22,80кв.м.,сходова клітинаІІ наVповерсі площею19,90кв.м.,що розташовані за адресою:місто Київ,вулиця Фрунзе,будинок № 104(літераА);нежиле приміщенняVповерху загальноюплощею 112,5кв.м.,що складає 2/100частини нежилогобудинку площею6652,00кв.м.,що розташоване за адресою:місто Київ,вулиця Фрунзе,будинок № 104(літераА),що належать ТОВ «КИЇВ-ПРЕСС»(і.к. 22911825).

87)корпоративні праваТОВ «Український медіахолдинг» (і.к. 30374737)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 99,975%,що належать компаніїЮнайтед МедіаХолдінг Н.В. (UNITED MEDIA HOLDING N.V.), ідентифікаційний номер RSIN 819271585;

88)виробничо-побутовийкорпус (літ.Г)загальною площею3209,10кв.м.,що розташований за адресою:місто Київ,провулок Куренівський,17;будівля корпусудопоміжних служб(літ.Р),загальною площею1362,7кв.м.,нежиле приміщенняVII-гоповерху (в літ.А),загальною площею334,2кв.м.,що складає 5/100частин від нежилого будинкуплощею 6652кв.м.,нежилі приміщення(в літ.А),загальною площею221,30кв.м.,що складає 3/100частин від нежилого будинкуплощею 6652кв.м.,нежиле приміщенняVI-гоповерху (в літ.А),загальною площею378,3кв.м.,що складає 6/100частин від нежилого будинкуплощею 6652кв.м.,нежиле приміщенняVII-гоповерху (в літ.А),загальною площею200,60кв.м. (частинаприміщень №11:№14-№21;№31?34;№35?),що складає 3/100частин від нежилого будинкуплощею 6652кв.м. -розташовані за адресою:місто Київ,вулиця Фрунзе(Обол.,Поділ.,Шевч.р-ни),будинок 104;нежитлове приміщення,приміщення комерційногоцентру літ.2А-6,загальною площею377,5кв.м.,поверх 3:приміщення 301?323,загальною площею379,4кв.м.,поверх 4:приміщення 386,8кв.м.,що знаходиться за адресою:Дніпропетровська область,місто Дніпропетровськ,вулиця Благоєва,31,що належить ТОВ «Український медіахолдинг» (і.к. 30374737).

89)корпоративні праваТОВ «Твоя преса -Донецьк» (і.к. 34094458)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 100%,що належать ТОВ «Твоя Преса»(і.к. 33832835).

90)корпоративні праваДП «ТВОЯ ПРЕСА-ХАРКІВ»ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА»(і.к. 34956068)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 100%,що належать ТОВ «Твоя Преса»(і.к. 33832835).

91)корпоративні праваДП «Союз Реалізаторів»(і.к. 31251551)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 100%,що належать ТОВ «Твоя Преса»(і.к. 33832835).

92)корпоративні праваТОВ «Торговий Дім«Дельта-Інвест»(і.к. 33886393)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 99%,що належать ТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410).

93)корпоративні праваТОВ «Кореспондент» (і.к. 34808232)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 99,9%,що належать ТОВ «Видавничий Дім«Український МедіаХолдінг» (і.к. 30375222).

94)корпоративні праваТОВ «Ветек МедіаІнвест» (і.к. 38864877)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 100%,що належать компанії«БентліОверсіз Лімітед»(№ 1797250);акції ПАТ «ЗНВКІФ «КапіталІнвест» (і.к. 35918704)код UA4000040216,номінальна вартість1000 грн.за 1шт.,у кількості 1700шт.;акції ПАТ «Імплюс плюс»(і.к. 34881587),код UA4000130512,номінальна вартість0,25 грн.у кількості 2680000шт;акції ПАТ «ЗНКІФ «Хайграундкепітал менеджмент»(і.к. 35509671),код UA4000160576номінальна вартість1 грн.,у кількості 1700000шт.,що належать ТОВ «Ветек МедіаІнвест» (і.к. 38864877).

Ухвалою Апеляційногосуду м. Києва від 12.07.2018у справі № 11-сс/796/819/2018скасовано ухвалуслідчого суддіПечерського районногосуду м. Києва від 15.12.2017у справі № 757/75160/17-кв частині накладенняарешту на майно,майнові та корпоративні права ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ», ТОВ «ГОРПРЕСА»,ТОВ «КАТАПУЛЬТА»,ТОВ «РАДІО «ДОВІРА»,ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА»,ТОВ «РАДІОГРУПА»,ТОВ «МЮЗІКРАДІО»,ТОВ «ТРК ОНІКС», ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА»,ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕС ГРУПП».

Ухвалою слідчогосудді Печерськогорайонного судум. Києва від 13.08.2018у справі № 757/39364/18-к,постановленою за клопотанням прокурора,знов накладеноарешт на майно,майнові та корпоративні праваТОВ «ГОРПРЕСА», ТОВ «КАТАПУЛЬТА»,ПрАТ «НАШЕ РАДІО»,ТОВ «РАДІО «ДОВІРА»,ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА»,ТОВ «РАДІОГРУПА»,ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА»,ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕС ГРУПП».

У подальшому 25.10.2018Київським апеляційнимсудом постановленоухвалу у справі № 11-сс/796/924/2018,якою скасовано ухвалуслідчого суддіПечерського районногосуду м. Києва від 13.08.2018у справі № 757/39364/18-кв частині накладенняарешту на майно ТОВ «КАТАПУЛЬТА»,ПрАТ «НАШЕ РАДІО», ТОВ «РАДІО «ДОВІРА»,ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА»,ТОВ «РАДІОГРУПА»,ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА»,ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕС ГРУПП» .

За клопотанням Генеральноїпрокуратури України20.11.2018слідчим суддеюПечерського районногосуду м. Києва у справі № 757/57029/18-кзнову накладеноарешт на майно,майнові та корпоративні праваТОВ «РАДІО «ДОВІРА»,ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА»,ТОВ «РАДІОГРУПА»,ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА»,ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕС ГРУПП».

Крім того,ухвалою Київськогоапеляційного судувід 19.02.2019у справі № 11-сс/824/1414/2019скасовано ухвалуслідчого суддіПечерського районногосуду м. Києва від 15.12.2017у справі № №757/75160/17-кв частині накладенняарешту на майно ТОВ «ЗОЛОТА СЕРЕДИНА».

Таким чином,станом на теперішній часпід арештом знаходитьсямайно,майнові та корпоративні права,зазначені у наведеному вищепереліку,окрім майна,майнових та корпоративних правТОВ «КАТАПУЛЬТА»,ПрАТ «НАШЕ РАДІО»,ТОВ «МЮЗІКРАДІО»,ТОВ «ТРК ОНІКС»,ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО«ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ»,ТОВ «ЗОЛОТА СЕРЕДИНА»які у теперішній часне входять до структури UMH Group.

Постановою прокуроравід 09.01.2018зазначене рухоме,нерухоме майнота цінності визнаноречовими доказамиу кримінальному провадженні№ 12013220540000400.

Згідно з положеннями ч. 6ст. 100КПК України,речові доказивартістю понад 200розмірів прожитковогомінімуму для працездатних осіб,якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження,передаються за письмовою згодоювласника,а вразі їївідсутності -за рішенням слідчогосудді,суду Національномуагентству Україниз питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів,для здійснення заходівз управління нимиз метою забезпеченняїх збереженняабо збереження їхньої економічної вартості.

Частиною першоюстатті 2Закону України«Про Національне агентствоУкраїни з питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів»передбачено,що Національне агентствоє центральним органомвиконавчої владизі спеціальним статусом,що забезпечує формуваннята реалізацію державноїполітики у сфері виявленнята розшуку активів,на які може бутинакладено арешту кримінальному провадженні,та/або з управління активами,на які накладено арештабо які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9Закону України«Про Національне агентствоУкраїни з питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів»зазначено,що на Національне агентство покладено функцію з організації здійсненнязаходів,пов`язаних з проведенням оцінки,веденням облікута управлінням активами,на які накладено арешту кримінальному провадженні.

За абзацом четвертимчастини першоїстатті вказаногозакону,управляючи активами,Національне агентствозабезпечує збереженняактивів,на які накладено арешту кримінальному провадженні,та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентствоУкраїни з питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів»,управління активами,зазначеними у частині першійцієї статті,здійснюється Національнимагентством на умовах ефективності,а також збереженнята збільшення їх економічної вартості.

Згідно з частиною першоюстатті 19зазначеного законувстановлено,що Національне агентствоздійснює управлінняактивами,на які накладено арешту кримінальному провадженні,у тому числіяк захід забезпеченняпозову лишещодо позову,пред`явленого в інтересах держави,із встановленням заборонирозпоряджатися та/або користуватися такимиактивами,сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200розмірів мінімальноїзаробітної плати,встановленої на 1січня відповідногороку.Активи,визначені абзацомпершим цієї статті,приймаються в управління на підставі ухвалислідчого судді,суду чи згоди власника активів.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону України «Про Національне агентствоУкраїни з питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів»,у разі прийняттяв управління активів,які чи права на які та їх обтяженняпідлягають державнійреєстрації,Національне агентствонадсилає тогосамого дняінформацію про накладення арештуна активи органам,що ведуть державніреєстри такихактивів,прав на них або їх обтяжень.

Частиною першоюстатті 21вказаного законувстановлено,що управління рухомимта нерухомим майном,цінними паперами,майновими та іншими правамиздійснюється Національнимагентством шляхомреалізації відповіднихактивів або передачі їхв управління.

Статтею 8Закону України«Про державний бюджетУкраїни на 2019рік» установленомінімальну заробітнуплату у місячному розмірістаном на 1січня 2019року -4173 грн.

Вартість речовихдоказів (нерухомого,рухомого майна,цінностей),на які накладено арешту вказаному кримінальномупровадженні,значно перевищує200розмірів мінімальноїзаробітної плати,встановленої на 1січня відповідногороку.Відповідно зазначеніактиви можутьбути переданів управління Національному агентствуУкраїни з питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів.

Передача арештованиху вказаному кримінальномупровадженні зазначенихвище речовихдоказів для управління Національномуагентству на умовах ефективності,а також збереженняїх економічноївартості є об`єктивною необхідністюз метою виключенняпрямого або опосередкованого впливута посягання на арештоване майно,запобігання можливостійого знищення,перетворення,псування (знецінення),виключення можливостіотримувати незаконнідоходи (переваги)від набутих шляхомвчинення кримінальнихправопорушень матеріальнихблаг та продовження злочинної діяльності.

Виходячи з аналізу приписівстатті 2КПК України,статей 170 173КПК України,основною метоюнакладення арештуна майно у кримінальному провадженніє забезпечення невідворотностінастання негативнихнаслідків для особи за вчинення кримінальнихправопорушень,насамперед корупційних,через позбавленняособи економічнихпереваг,одержаних внаслідокїї протиправноїповедінки,а також унеможливленняодержання такоюособою будь-яких переваг внаслідоквчинення кримінальногоправопорушення,зокрема,доходів від нього.

Незастосування заходівщодо передачі в управління Національномуагентству майна,активів та в результаті цьогоневжиття заходівщодо збереження речовихдоказів ускладнитьабо унеможливить виконаннязавдань кримінальногопровадження в частині як застосування можливоїспеціальної конфіскації,так і забезпечення збереження економічної вартості речових доказів.

Крім цього, враховуючи положення статті 24 Закону України «Про Національне агентствоУкраїни з питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів»,відповідно до яких надходження від здійснюваного Національнимагентством управлінняактивами,а також кошти,одержані на підставі міжнароднихугод щодо розподілу та повернення активівв Україну,перераховуються до державного бюджету, то застосування відповідних заходів обумовлено захистом економічних інтересів держави.

Таким чиномпрокурор вважає,що з метою досягненняцілей накладенняарешту на майно,збереження цьогомайна та його економічноївартості,забезпечення досягненнязавдань кримінальногопровадження,наявна об`єктивнанеобхідність у передачі Національномуагентству Україниз питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинівзазначених вищеактивів,визнаних речовимидоказами у кримінальному провадженні.

В судове засіданняпрокурор не з`явився.Про дату та час розглядусправи бувповідомлений належнимчином.До канцеляріїсуду від прокурора відділуГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_11 надійшла заявапро розгляд справиу його відсутність.

Під час дослідженняматеріалів клопотанняслідчий суддявиходить з наступного.

Відповідно до положень ст. 1Першого Протоколудо Конвенції про захист правлюдини і основоположних свобод,кожна фізичнаабо юридична особамає правомирно володітисвоїм майном.Ніхто не може бутипозбавлений своєївласності інакшеяк в інтересах суспільстваі на умовах,передбачених закономі загальними принципами міжнародного права. Проте,відповідно до цієї ж Конвенції,попередні положенняжодним чиномне обмежують праводержави вводитив дію такізакони,які вона вважаєза необхідне,щоб здійснюватиконтроль за користуванням майномвідповідно до загальних інтересівабо для забезпечення сплатиподатків чи інших зборівабо штрафів,а також визначенонеобхідність дотриманнясправедливої рівновагиміж інтересами суспільствата необхідністю дотриманняфундаментальних правокремої людини,зокрема дотриманняобґрунтованої пропорційностіміж застосованими заходамита переслідуваною метою,якої намагаютьсядосягти шляхомобмеження особиу реалізації права власності.

У справах:«Стретч протиСполученого Королівства»,«Спорронґі Льоннрот протиШвеції» від 23вересня 1982року,«Ґаші протиХорватії» від 13грудня 2007року Європейськимсудом з прав людинивизначені критерії,які слід оцінюватипри співставленні заходіввтручання в право особина мирне володіннямайном з гарантіями статті1Першого Протоколу,а саме:чи вважається втручаннязаконним;чи переслідує воно«суспільний»,«публічний» інтерес;чи вважається такийзахід (втручанняв право на мирне володіннямайном)пропорційним до визначених цілей.

Критерій пропорційностіпередбачає,що втручання в право власностірозглядається як порушення статті1Першого Протоколудо Конвенції,якщо не було дотриманосправедливої рівноваги(балансу)між інтересами держави(суспільства),пов`язаними з втручанням,та інтересами особи,яка так чи інакше страждаєвід втручання.Поняття справедливоїрівноваги передбачаєнаявність розумногоспіввідношення (обґрунтованоїпропорційності)між поставленою метоюта засобами,які при цьому використовуються.Необхідного балансуне буде дотримано,якщо особа несе«індивідуальний і надмірний тягар».

Так,у справі "Серявінта інші протиУкраїни"від 10 лютого 2010 року Європейський судз прав людини,що стаття 1Першого протоколу,по суті,гарантує правовласності і містить триокремі норми:перша норма,що сформульована у першому реченнічастини першоїта має загальнийхарактер,проголошує принципмирного володіннясвоїм майном;друга,що міститься в другому реченнічастини першоїцієї статті,стосується позбавленняособи їїмайна і певним чиномце обумовлює;третя норма,зазначена в частині другій,стосується,зокрема,права державирегулювати питаннякористування майном.Однак ці три нормине можна розглядатияк "окремі",тобто не пов`язаніміж собою:друга і третя нормистосуються певнихвипадків втручанняу право на мирне володіннямайном і,отже,мають тлумачитисьу світлі загальногопринципу,проголошеного першоюнормою (наприкладрішення у справі "Літгоута інші протиСполученого Королівства"(LithgowandOthersv.theUnitedKingdom)від 8липня 1986року).Будь-яке втручання органувлади у захищене правоне суперечитиме загальнійнормі,викладеній у першому реченнічастини першоїстатті 1,лише якщо забезпечено "справедливийбаланс"між загальним інтересомсуспільства та вимогами захистуосновоположних правконкретної особи.Питання стосовнотого,чи було забезпеченотакий справедливийбаланс,стає актуальнимлише післятого,як встановлено,що відповідне втручаннязадовольнило вимогузаконності і не було свавільним(наприклад,рішення у справі "Беєлерпроти Італії"(Beyelerv.Italy)[GC],N33202/96,п. 107, ECHR 2000-I).

У рішенні у справі «East/WestAllianceLimited»проти України»від 23січня 2014року Суднаголошує на тому,що перша та найбільш важливавимога статті1Першого протоколудо Конвенції полягаєу тому,що будь-яке втручання державногооргану у право на мирне володіннямайном повиннобути законним(див.рішення у справі «Іатрідіспроти Греції»(Iatridisv.Greece)[ВП],заява No31107/96,п. 58,ECHR1999 -II).Вимога щодо законності у розумінні Конвенціївимагає дотриманнявідповідних положеньнаціонального законодавствата відповідності принциповіверховенства права,що включає свободувід свавілля (див.рішення у справі «Антрішпроти Франції»,від 22вересня 1994року,SeriesА No296 -А,п. 42,та «Кушоглу протиБолгарії» (Kushogluv.Bulgaria)заява No48191/99,пп. 49 -62,від 10травня 2007року).Суд такожнагадує,що будь-яке втручання державногооргану у право на мирне володіннямайном повиннозабезпечити «справедливийбаланс» між загальним інтересомсуспільства та вимогами захистуосновоположних правконкретної особи.Необхідність досягненнятакого балансувідображена вціломув структурі статті1Першого протоколу.Необхідного балансуне вдасться досягти,якщо на відповідну особубуде покладеноіндивідуальний та надмірний тягар(див.,серед іншихджерел,рішення від 23вересня 1982року у справі «Спорронгта Льонрот протиШвеції» (SporrongandLonnrothv.Sweden),пп. 69і 73,SeriesANo52).Іншими словами,має існуватиобґрунтоване пропорційнеспіввідношення між засобами,які застосовуються,та метою,яку прагнуть досягти(див.,наприклад,рішення від 21лютого 1986року у справі «Джеймсnаінші протиСполученого Королівства»(JamesandOthersv.theUnitedKingdom),п. 50, Series A No 98).

Відповідно до положень ч.ч. 3,4ст. 13Конституції України,Власність зобов`язує.Власність не повинна використовуватисяна шкоду людиніі суспільству.Держава забезпечуєзахист правусіх суб`єктівправа власностіі господарювання,соціальну спрямованістьекономіки.Усі суб`єктиправа власностірівні перед законом.

Стаття 41Конституції Українипроголошує,що кожен маєправо володіти,користуватися і розпоряджатися своєювласністю,результатами своєїінтелектуальної,творчої діяльності,визначає,що ніхто не може бутипротиправно позбавленийправа власності,яке є непорушним,встановлює,що конфіскація майнаможе бутизастосована виключноза рішенням судуу випадках,обсязі та порядку,встановлених законом,та містить вимогу,що використання власностіне може завдаватишкоди правам,свободам та гідності громадян, інтересам суспільства.

За змістом ст. 2КПК України,завданнями кримінальногопровадження є захист особи,суспільства та держави від кримінальних правопорушень,охорона прав,свобод та законних інтересівучасників кримінальногопровадження,а також забезпеченняшвидкого,повного та неупередженого розслідуванняі судового розглядуз тим,щоб кожний,хто вчинивкримінальне правопорушення,був притягнутийдо відповідальності в міру своєївини,жоден невинуватийне був обвинуваченийабо засуджений,жодна особане була піддананеобґрунтованому процесуальномупримусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до абзацу сьомого частини шостої статті 100КПК України,речові доказивартістю понад 200розмірів прожитковогомінімуму для працездатних осіб,якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження,передаються за письмовою згодоювласника,а в разіїї відсутності -за рішенням слідчогосудді,суду Національномуагентству Україниз питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів,для здійснення заходівз управління нимиз метою забезпеченняїх збереженняабо збереження їхньоїекономічної вартості,а речові докази,зазначені в абзаці першомуцієї частини,такої самоївартості -для їх реалізаціїз урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках,передбачених пунктами2,4та абзацом сьомимчастини шостоїцієї статті,слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертаєтьсяз відповідним клопотаннямдо слідчого суддімісцевого суду,в межах територіальноїюрисдикції якогоздійснюється досудоверозслідування,або до суду під час судовогопровадження,яке розглядається згідно із статтями 171?173 цього Кодексу.Прокурор у випадку,передбаченому абзацомсьомим частинишостої цієї статті,не пізніше наступногоробочого дняз моменту постановленняухвали слідчогосудді,суду надсилаєкопію цієї ухвали Національномуагентству Україниз питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів,із зверненням щодо прийняття активів,а також вживаєневідкладних заходівщодо передачі цих активів Національномуагентству Україниз питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2Закону України«Про Національне агентствоУкраїни з питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі -Закон)передбачено,що Національне агентствоє центральним органомвиконавчої владизі спеціальним статусом,що забезпечує формуваннята реалізацію державноїполітики у сфері виявленнята розшуку активів,на які може бутинакладено арешту кримінальному провадженні,та/або з управління активами,на які накладено арештабо які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9Закону зазначається,що на Національнеагентство покладенофункцію з проведення оцінки,ведення облікута управління активами,на які накладено арешту кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону,управляючи активами,Національне агентствозабезпечує збереженняактивів,на які накладено арешту кримінальному провадженні,та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону,управління активами,зазначеними у частині першійцієї статті,здійснюється Національнимагентством на умовах ефективності,а також збереженнята збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19Закону встановлено,що Національне агентствоздійснює управлінняактивами,на які накладено арешту кримінальному провадженні,у тому числіяк захід забезпеченняпозову -лише щодо позову,пред`явленогов інтересах держави,із встановленням заборонирозпоряджатися та/або користуватися такимиактивами,сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200розмірів мінімальноїзаробітної плати,встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону,активи,визначені абзацомпершим цієї статті,приймаються в управління на підставі ухвалислідчого судді,суду чи згоди власника активів.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону,у разі прийняттяв управління активів,які чи права на які та їх обтяженняпідлягають державнійреєстрації,Національне агентствонадсилає тогосамого дняінформацію про накладення арештуна активи органам,що ведуть державніреєстри такихактивів,прав на них або їх обтяжень.

Частиною першою статтею 21Закону встановлено,що управління рухомимта нерухомим майном,цінними паперами,майновими та іншими правамиздійснюється Національнимагентством шляхомреалізації відповіднихактивів або передачі їхв управління.

Вимогами абзацу другого частини другої статті 21Закону передбачено,що управління активамиздійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу Україниз урахуванням особливостей, визначених цим Законом,між Національним агентствомта управителем визначенимза результатами конкурсувідповідно до абзацу першого частини другої зазначеної статті Закону.

Згідно з частиною четвертою статті 21 Закону,майно,в тому числіу вигляді предметівчи великих партійтоварів,зберігання якогочерез громіздкістьабо з інших причиннеможливе без зайвих труднощів,або витрати із забезпечення спеціальнихумов зберіганняякого чи управління яким співмірніз його вартістю,або яке швидко втрачаєсвою вартість,а також майноу вигляді товарівабо продукції,що піддаються швидкомупсуванню,підлягає реалізаціїза цінами щонайменшне нижче ринкових.

У разі надходженнявинесеного у межах наданих законом повноваженьрішення прокурора,а також судовогорішення,що набрало законноїсили,яким скасовано арештприйнятих в управління активів,Національне агентствоу триденний строк повертає їх законному власнику.

Вимогами статті 24 Закону,встановлено,що надходження від здійснюваного Національнимагентством управлінняактивами,а також кошти,одержані на підставі міжнароднихугод щодо розподілу та повернення активівв Україну,перераховуються до державного бюджету.

Слідчий суддявраховує,що відповідно до положень ч. 2ст. 172КПК України (правилаякої такожзастосовуються під час розглядуцього клопотання),клопотання слідчого,прокурора,цивільного позивачапро арешт майна,яке не було тимчасововилучене,може розглядатисябез повідомлення підозрюваного,обвинуваченого,іншого власникамайна,їх захисника,представника чи законного представника,представника юридичноїособи,щодо якої здійснюєтьсяпровадження,якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Не вирішуючи на цьому етапіпровадження питання,які має вирішуватисуд під час розглядукримінального провадженняпо суті,але надаючи розумнуоцінку сукупностіданих,що містяться у доданих до клопотання матеріалах,слідчий суддявбачає у них обгрунтованіпідтвердження того,що майно та майнові,корпоративні правагрупи «УКРАЇНСЬКИЙМЕДІА ХОЛДІНГ»є предметом розслідуваногозлочину,передбаченого ч. 3ст. 209КК України,активами злочинноїорганізації,щодо діяльності якоїздійснюється досудоверозслідування.За таких обставинслідчий суддяпогоджується з доводами прокурорапро те,що існують обґрунтованіпідстави вважати,що особи,які де-юреє власниками зазначеногоу клопотанні майната майнових прав,дізнавшись про звернення прокурорадо суду з цим клопотанням,вживатимуть заходівдля затягування йогорозгляду та ускладнення виконанняухвали про передачу майнав управління шляхомперетворення активів(корпоративнихправ)або їх економічногознецінення через,наприклад,здійснення операційз ліквідними активами, збільшення боргових зобов`язань тощо.

Отже,слідчий суддядоходить висновкупро наявність підставдля розгляду цьогоклопотання без повідомлення власниківзазначеного у ньому майна.

Надаючи правовуоцінку матеріаламклопотання як кожному окремо,так iу їх сукупностi,слiдчийсуддя за своїм внутрiшнiмпереконанням доходитьвисновку,що прокурором у клопотаннiта доданих до нього матерiалахдоведено достатнімина цiй стадiї кримiнального провадження доказами:

-мету передачімайна,майнових та корпоративних правгрупи «УКРАЇНСЬКИЙМЕДІА ХОЛДІНГ»для здійснення заходівз управління ними,яка полягає у забезпеченнiзбереження речовихдоказiв та збереження їхньої економічної вартості;

-вiдповiднiстьзакону,а саме вимогамст. 100КПК України,ст.ст. 1,21Закону Українизазначеної прокуророммети такоїпередачі (збереженняречових доказiвта збереження їхньоїекономічної вартості),тобто їїправову пiдставу(п. 1ч. 2ст. 173КПК України);

-обґрунтованість вiднесеннямайна,майнових прав,щодо яких звертається прокурор,до предмету кримiнальногоправопорушення,передбаченого ч. 3ст. 209КК України,та,вiдповiдно,речових доказiву кримінальному провадженнi,оскiлькиу наданих слідчомусудді матерiалахмiстятьсявiдомостi,якiможуть переконатибезстороннього спостерігачау тому,що придбання корпоративнихправ групи«УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІАХОЛДІНГ» моглобути здійсненоза рахунок доходiв,одержаних у результатi вчинення кримiнальних правопорушень;

-необхiднiстьтакого втручанняу права iсвободи,як передача майна,майнових та корпоративних прав,для здійснення заходівз управління ними,яка обумовлена виконаннямзавдань кримiнальногопровадження,визначених ч. 2КПК України;

-наявнiстьризикiв,передбачених ч. 1ст. 170КПК Украiни,оскiлькиу наданих слiдчомусудді матерiалах,з урахуванням зокремай того,що володiннямайном,майновими та корпоративними правамиrрупи«УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІАХОЛДІНГ» здiйснюєтьсяопосередковано,iзвикористанням складноголанцюгу засновницькихта корпоративних зв`язкiвта прихованням вiдомостейпро фактичного кінцевоговласника,мiстятьсядостатнiданi,якiможуть переконатибезстороннього спостерігачау тому,що iснуєобґрунтована вiрогiднiстьїх приховування,перетворення,вiдчуження(ч. 1ст. 173КПК України);

-можливість спеціальноїконфiскацiї,оскільки санкціяч. 3ст. 209КК України передбачаєпокарання у виглядiпозбавлення волi,що згiдноiзположеннями ч. 1ст. 96?1КК Украiни,утворює пiдставидля можливостiзастосування такогозаходу (п. 3?1ч. 2ст. 173КПК України).

За викладених обставин,слiдчийсуддя вважає,що застосування такогообмеження прававласностi,як передача майна,майнових та корпоративних правдля здійснення заходівз управління нимив порядку та на умовах,визначених законом,е розумнимта спів розмірним iз виконанням завдань кримiнального провадження.

Приймаючи рішенняза результатами розглядуклопотання,слідчий суддяоцінює індивідуальніознаки та властивості арештованогоу цьому кримінальномупровадженні майна,вартість якогозначно перевищує200розмірів мінімальноїзаробітної плати,що підтверджується матеріаламиклопотання,та як наслідоквиходить з того,що зазначені у клопотанні підставидля передачі майнана здійснення заходівз управління ним,мають місцета підтверджуються достатньоюсукупністю даних,які приведені у клопотанні та доданих матеріалах,та одночасно враховує,що слідчий суддяна цьому етапіпровадженні не вправі вирішуватипитання,які повинен вирішуватисуд під час розглядукримінального провадженняпо суті,зокрема не вправі оцінюватидокази з точки зоруїх достатностіі допустимості,а лише зобов`язанийна підставі розумноїоцінки сукупностіотриманих данихвизначити необхідністьпередачі такогомайна на здійснення заходівз управління ним,з метою забезпеченняїх збереженняабо збереження їхньоїекономічної вартості,а речові докази,зазначені в абзаці першомуцієї частини,такої самоївартості -для їх реалізаціїз урахуванням особливостей, визначених законом.

Зважаючи на викладене та враховуючи при цьому процесуальнупозицію сторониобвинувачення,яка вказує на неможливість самостійноздійснити управліннявказаним майном,та враховуючи при цьому об`єктивнунеобхідність виключитипрямий або опосередкований впливта посягання на арештоване майно,запобігти можливостізнищення,відчуження майна,слідчий суддяприходить до переконання про задоволення вимогклопотання щодо передачі майнана зберігання до Національного агентстваУкраїни з питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинівз метою досягнення завдань кримінального провадження.

На підставі викладеногоі керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 170?173, 309КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21Закону України«Про Національне агентствоУкраїни з питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів» України, слідчий суддя,

У ХВ А Л И В:

Клпотання - задовольнити.

Передати Національномуагентству Україниз питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинівдля здійснення заходівз управління нимиу порядку та на умовах,визначених ст. 100КПК України,ст.ст. 19,21Закону України«Про Національне агентствоУкраїни з питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів»,активи,на які у кримінальному провадженні№ 12013220540000400накладено арешт,та визнані речовимидоказами,а саме:

1)цінні папери -акції (міжнароднийідентифікаційний номер - UA4000067995) прості бездокументарні іменні, емітовані ПрАТ «Луганськдрук» (і.к. 01190623)в кількості 1133085штук номінальноювартістю 0,25 грн.кожна,що належать ТОВ «ТВОЯ ПРЕСАЛУГАНСЬК» (і.к. 34941973)та становить 92,2978%від загальної кількості;

2)корпоративні права ТОВ «Твоя преса» (і.к. 33832835),що належать компанії«ЛАКОРУНА ЕНТЕРПРАЙЗИСЛІМІТЕД» (LACORUNAENTERPRISESLIMITED,реєстраційний номерHE147380,юридична адреса:KyriakouMatsi3,RoussosLimassolTower,6thFloor,Flat/Office6A,3040Limassol,Кіпр),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Твоя преса» (і.к. 33832835),що становить 40682400 грн.та складає 92% статутного капіталу;

3)корпоративні права ТОВ «Видавничий Дім Український Медіа Холдінг» (і.к. 30375222),що належать компанії ЮНАЙТЕД МЕДІА ХОЛДИНГ Н.В. (UnitedMediaHolding N.V., ідентифікаційний номер RSIN 819271585, реєстровий номер27291202,юридична адреса:LaanCopesVanCattenbruch52,2585GBs-Gravenhage,Амстердам,Нідерланди),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Видавничий Дім Український Медіа Холдінг» (і.к. 30375222),що становить 1110 грн.та складає 0,025% статутного капіталу; корпоративні права ТОВ «Видавничий Дім Український Медіа Холдінг» (і.к. 30375222),що належать компанії«КВЕРТІ БІЗНЕСІНК.»(QWERTYBUSINESSINC.,реєстраційний номер1728812,GenevaPlace,WaterfrontDrive,POBox3469,RoadTown,Tortola,BVI),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Видавничий Дім Український Медіа Холдінг» (і.к. 30375222),що становить 44454 грн.та складає 0,998% корпоративних прав;

4)корпоративні права ТОВ «Наш Учасник» (і.к. 34507977),що належать компанії«ЛАКОРУНА ЕНТЕРПРАЙЗИСЛІМІТЕД (LACORUNAENTERPRISESLIMITED)»,індекс м. Лімассол,3040,вул. КіріакуМатсі,3,РуссосЛімассолТауер,6-й поверх,квартира\офіс,6Б,КІПР,у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Наш Учасник» (і.к. 34507977),що становить 750000 грн.та складає 100% статутного капіталу;

5)корпоративні права ТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410),що належать ТОВ «Украинская Медиа Группа» (і.к. 24282693),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410),що становить 14627250 грн.та складає 99% корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410),що належать компанії«КВЕРТІ БІЗНЕСІНК.»(QWERTYBUSINESSINC.,реєстраційний номер1728812,GenevaPlace,WaterfrontDrive,POBox3469,RoadTown,Tortola,BVI),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410),що становить,що становить 147750 грн.та складає 1% корпоративних прав;

6)корпоративні праваТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА» (і.к. 21594363),що належать ТОВ «РАДІО «ДОВІРА»(і.к. 32828753),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА» (і.к. 21594363),що становить 20295 грн.та складає 99%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА» (і.к. 21594363),що належатьТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕС ГРУПП» (і.к. 33886421)у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА» (і.к. 21594363),що становить 205 грн.та складає 1% корпоративних прав;

7)корпоративні права ТОВ «ТРК «Киевские ведомости» - телерадіоефір» (і.к. 23384871),що належать ТОВ «Український медіа холдінг» (і.к. 30374737),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «ТРК «Киевские ведомости» - телерадіоефір» (і.к. 23384871),що становить 187,5 грн.та складає 50% статутного капіталу;

8)корпоративні праваТОВ «РАДІО-АВТО»(і.к. 24106252),що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «РАДІО-АВТО»(і.к. 24106252),що становить 11899,8 грн.та складає 99%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «РАДІО-АВТО»(і.к. 24106252),що належать компанії«РЕЙНБОУФІЛД ЛТД»(RAINBOWFIELDLTD),індекс 10ГЕОРГІУ ГЕННАДІУ,АГАТАНГЕЛОС КОРТ,ОФІ 403,3041,ЛІМАССОЛ,КІПР,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «РАДІО-АВТО»(і.к. 24106252),що становить 120,2 грн.та складає 1% корпоративних прав;

9)корпоративні права ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (і.к. 30376996),що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (і.к. 30376996),що становить 495746,46 грн.та складає 99% корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (і.к. 30376996),що належатьТОВ «Український медіа холдінг» (і.к. 30374737),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (і.к. 30376996),що становить 5007,54 грн.та складає 1% корпоративних прав;

10)корпоративні права ТОВ «Телерадіокомпанія «Форум» (і.к. 20429745),що належать ТОВ «ЛІБЕРТІ ФАЙНЕНС»(і.к. 40317633),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Телерадіокомпанія «Форум» (і.к. 20429745),що становить 95384,39 грн.та складає 100% корпоративних прав;

11)корпоративні права ТОВ «Радіо «Довіра» (і.к. 32828753),що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Радіо «Довіра» (і.к. 32828753),що становить 4400000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

12)корпоративні права ТОВ «Кулінарний канал» (і.к. 35625124),що належать КОМПАНІЇ«ЕМЕЙЧ-ТІВІПРОДАКШН ЛІМІТЕД»(MH?TVProductionLimited,реєстраційнийномер НЕ 282129,юридична адреса:KyriakouMatsi3,RoussosLimassolTower,6thFloor,Flat/Office6A,3040Limassol,Кіпр),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Кулінарний канал» (і.к. 35625124),що становить 59994 грн.та складає 99% корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Кулінарний канал» (і.к. 35625124),що належать ТОВ «СТЕП2КРОС»(і.к. 34925459),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Кулінарний канал» (і.к. 35625124),що становить 606 грн.та складає 1% корпоративних прав;

13)корпоративні праваТОВ «СТЕП2КРОС»(і.к. 34925459),що належать КОМПАНІЇ«ЕМЕЙЧ-ТІВІПРОДАКШН ЛІМІТЕД»(MH?TVProductionLimited,реєстраційнийномер НЕ 282129,юридична адреса:KyriakouMatsi3,RoussosLimassolTower,6thFloor,Flat/Office6A,3040Limassol,Кіпр),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «СТЕП2КРОС»(і.к. 34925459),що становить 154291,5 грн.та складає 99%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «СТЕП2КРОС»(і.к. 34925459),що належать ТОВ «КРОС-ВІДЕО» (і.к. 34925422),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «СТЕП2КРОС»(і.к. 34925459),що становить 1558,5 грн.та складає 1% корпоративних прав;

14)корпоративні праваТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ»(і.к. 35910129),що належать КОМПАНІЇЮОВ-ЮНАЙТЕДОНЛАЙН ВЕНЧЕЗЛІМІТЕД (UOVUNITEDONLINEVENTURESLIMITED,реєстраційний номерHE295093,KyriakouMatsi3,RoussosLimassolTower,Floor6,Flat6A,3040Limassol,Кіпр),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ»(і.к. 35910129),що становить 164396827,55 грн.та складає 100% корпоративних прав;

15)корпоративні права ТОВ «Київ-Пресс» (і.к. 22911825),що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Київ-Пресс» (і.к. 22911825),що становить 14318,76 грн.та складає 32,99% корпоративних прав;

16)корпоративні праваТОВ «ІРІСА-АП»(і.к. 33119408),що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ІРІСА-АП»(і.к. 33119408),що становить 11483 грн.та складає 56% корпоративних прав;

17)корпоративні права ТОВ «Запоріжжя медіа» (і.к. 31734844),що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Запоріжжя медіа» (і.к. 31734844),що становить 6018 грн.та складає 51% корпоративних прав;

18)корпоративні права ТОВ «Сан Медія» (і.к. 33998589),що належать ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМУКРАЇНСЬКИЙ МЕДІАХОЛДІНГ» (і.к. 30375222),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Сан Медія» (і.к. 33998589),що становить 6500000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

19)цінні папери -акції (міжнароднийідентифікаційний номер -UA4000132716)прості бездокументарнііменні,емітовані ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139)в кількості 5525000штук номінальноювартістю 2,4 грн.кожна,що належать ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМУКРАЇНСЬКИЙ МЕДІАХОЛДІНГ» (і.к. 30375222)та становить 52,6190%від загальної кількості; цінні папери -акції (міжнароднийідентифікаційний номер -UA4000132716)прості бездокументарнііменні,емітовані ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139)в кількості 2625000штук номінальноювартістю 2,4 грн.кожна,що належать ТОВ «Сан Медія» (і.к. 33998589)та становить 25%від загальної кількості; цінні папери -акції (міжнароднийідентифікаційний номер -UA4000132716)прості бездокументарнііменні,емітовані ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139)в кількості 2157857штук номінальноювартістю 2,4 грн.кожна,що належать компанії«ЮБМХ БРОАДКАСТМЕДІА ХОЛДІНГЗЛІМІТЕД» (UBMHBROADCASTMEDIAHOLDINGSLIMITED),HE174126,КІПР,та становить 20,5510%від загальної кількості;

20)корпоративні права ТОВ «КП-Адвертайзинг» (і.к. 34350273),що належать ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «КП-Адвертайзинг» (і.к. 34350273),що становить 9570000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

21)корпоративні права ТОВ «УМХ-мобайл» (і.к. 33102182),що належать ТОВ «Український медіа холдінг» (і.к. 30374737),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «УМХ-мобайл» (і.к. 33102182),що становить 1595913,25 грн.та складає 98,67% корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «УМХ-мобайл» (і.к. 33102182),що належать компанії«КВЕРТІ БІЗНЕСІНК.»(QWERTYBUSINESSINC.,реєстраційний номер1728812,GenevaPlace,WaterfrontDrive,POBox3469,RoadTown,Tortola,BVI),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «УМХ-мобайл» (і.к. 33102182),що становить 21511,75 грн.та складає 1,33% корпоративних прав;

22)корпоративні праваТОВ «КП ТВ» (і.к. 34614153),що належать ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «КП ТВ» (і.к. 34614153),що становить 299700 грн.та складає 99,99%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «КП ТВ» (і.к. 34614153),що належать ТОВ «КП-Адвертайзинг» (і.к. 34350273),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «КП ТВ» (і.к. 34614153),що становить 300 грн.та складає 0,01% корпоративних прав;

23)корпоративні праваТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),що належать ВІДКРИТІЙ АКЦІОНЕРНІЙ КОМПАНІЇ «ЮНАЙТЕД МЕДІЯ ХОЛДИНГ Н.В.» (UnitedMediaHolding N.V., ідентифікаційний номер RSIN 819271585, реєстровий номер27291202,юридична адреса:LaanCopesVanCattenbruch52,2585GBs-Gravenhage,Амстердам,Нідерланди)у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),що становить 17257117,58 грн.та складає 99,9833%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),що належать компанії«КВЕРТІ БІЗНЕСІНК» (QWERTYBUSINESSINC.,реєстраційний номер1728812,GenevaPlace,WaterfrontDrive,POBox3469,RoadTown,Tortola,BVI),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),що становить 2882,42 грн.та складає 0,0167% корпоративних прав;

24)корпоративні права ТОВ «Український медіа холдінг» (і.к. 30374737),що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Український медіа холдінг» (і.к. 30374737),що становить 100 грн.та складає 0,025% корпоративних прав;

25)корпоративні права ПП «Твоя преса - Запоріжжя» (і.к. 37021267),що належать ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА»(і.к. 33832835),у вигляді часткиу статутному капіталі ПП «Твоя преса - Запоріжжя» (і.к. 37021267),що становить 30000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

26)корпоративні права ДП «Радіостанція «Зоря» (і.к. 25484192),що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді часткиу статутному капіталі ДП «Радіостанція «Зоря» (і.к. 25484192),що становить 135000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

27)корпоративні права ТОВ «ТРК «Донецьк ФМ» (і.к. 33005744),що належать ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА»(і.к. 30376996),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «ТРК «Донецьк ФМ» (і.к. 33005744),що становить 49500 грн.та складає 99% корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «ТРК «Донецьк ФМ» (і.к. 33005744),що належать ТОВ ФІРМА «ВОЛИНЬ»(і.к. 19138008),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «ТРК «Донецьк ФМ» (і.к. 33005744),що становить 500 грн.та складає 1% корпоративних прав;

28)корпоративні права ТОВ «ТРК «Радіо 50» (і.к. 30988520),що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «ТРК «Радіо 50» (і.к. 30988520),що становить 11682 грн.та складає 99% корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «ТРК «Радіо 50» (і.к. 30988520),що належать КОМПАНІЇ«РЕЙНБОУФІЛД ЛТД»,індекс містоЛімассол,ГеоргіуГеннадіу,Агатангелос корт,буд.10оіфс 403,КІПР,у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «ТРК «Радіо 50» (і.к. 30988520),що становить 118 грн.та складає 1% корпоративних прав;

29)корпоративні праваПП «ТРК «ТТ»(і.к. 31802510),що належать ТОВ «ЛІБЕРТІ ФАЙНЕНС»,(і.к. 40317633),у вигляді часткиу статутному капіталіПП «ТРК «ТТ»(і.к. 31802510),що становить 87000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

30)корпоративні праваТОВ «ТРК «ТЕРМІНАЛ»(і.к. 22237961),що належать ДП «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ДОВІРА» (і.к. 24735255),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ТРК «ТЕРМІНАЛ»(і.к. 22237961),що становить 22000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

31)корпоративні права ТОВ «Фірма «Волинь» (і.к. 19138008),що належать ТОВ «ЛІБЕРТІ ФАЙНЕНС»(і.к. 40317633),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Фірма «Волинь» (і.к. 19138008),що становить 100000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

32)корпоративні права ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Доросле Радіо» (і.к. 33060695),що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Доросле Радіо» (і.к. 33060695),що становить 20295 грн.та складає 99% корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Доросле Радіо» (і.к. 33060695),що належать КОМПАНІЇ«КВЕРТІ БІЗНЕСІНК» (QWERTYBUSINESSINC.,реєстраційний номер1728812,GenevaPlace,WaterfrontDrive,POBox3469,RoadTown,Tortola,BVI),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Доросле Радіо» (і.к. 33060695),що становить 205 грн.та складає 1% корпоративних прав;

33)корпоративні права ТОВ «Торговий Дім «Дельта-Інвест» (і.к. 33886393),що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Торговий Дім «Дельта-Інвест» (і.к. 33886393),що становить 32868 грн.та складає 99% корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Торговий Дім «Дельта-Інвест» (і.к. 33886393),що належать КОМПАНІЇ«КВЕРТІ БІЗНЕСІНК.»(QWERTYBUSINESSINC.,реєстраційний номер1728812,GenevaPlace,WaterfrontDrive,POBox3469,RoadTown,Tortola,BVI),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Торговий Дім «Дельта-Інвест» (і.к. 33886393),що становить 332 грн.та складає 1% корпоративних прав;

34)корпоративні права ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Радіограма» (і.к. 33122426),що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Радіограма» (і.к. 33122426),що становить 23463 грн.та складає 99% корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Радіограма» (і.к. 33122426),що належать КОМПАНІЇКВЕРТІ БІЗНЕСІНК.(QWERTYBUSINESSINC.,реєстраційний номер1728812,GenevaPlace,WaterfrontDrive,POBox3469,RoadTown,Tortola,BVI),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Радіограма» (і.к. 33122426),що становить 237 грн.та складає 1% корпоративних прав;

35)корпоративні права ПП «РА «Реклама-Центр» (і.к. 31911490),що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді часткиу статутному капіталі ПП «РА «Реклама-Центр» (і.к. 31911490),що становить 1000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

36)корпоративні права ТОВ «Прайм-Бізнес Групп» (і.к. 33886421),що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Прайм-Бізнес Групп» (і.к. 33886421),що становить 845460 грн.та складає 99% корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Прайм-Бізнес Групп» (і.к. 33886421),що належать КОМПАНІЇКВЕРТІ БІЗНЕСІНК.(QWERTYBUSINESSINC.,реєстраційний номер1728812,GenevaPlace,WaterfrontDrive,POBox3469,RoadTown,Tortola,BVI),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Прайм-Бізнес Групп» (і.к. 33886421),що становить 8540 грн.та складає 1% корпоративних прав;

37)корпоративні праваТОВ «ПІ ЕЛЬ ТІ ВІ» (і.к. 35085643),що належать ТОВ «СТЕП2КРОС»(і.к. 34925459),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ПІ ЕЛЬ ТІ ВІ» (і.к. 35085643),що становить 42000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

38)корпоративні права ТОВ «Крос-відео» (і.к. 34925422),що належать КОМПАНІЇЕМЕЙЧ-ТІВІПРОДАКШН ЛІМІТЕД(MH?TVProductionLimited,реєстраційнийномер НЕ 282129,юридична адреса:KyriakouMatsi3,RoussosLimassolTower,6thFloor,Flat/Office6A,3040Limassol,Кіпр),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Крос-відео» (і.к. 34925422),що становить 39600 грн.та складає 99% корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Крос-відео» (і.к. 34925422),що належать ТОВ «КУЛІНАРНИЙ КАНАЛ»(і.к. 35625124),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Крос-відео» (і.к. 34925422),що становить 400 грн.та складає 1% корпоративних прав;

39)корпоративні права ТОВ «Аурум Продакшн» (і.к. 35468138),що належать ТОВ «СТЕП2КРОС»(і.к. 34925459),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Аурум Продакшн» (і.к. 35468138),що становить 45540 грн.та складає 99% корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Аурум Продакшн» (і.к. 35468138),що належать ТОВ «Крос-відео» (і.к. 34925422),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Аурум Продакшн» (і.к. 35468138),що становить 460 грн.та складає 1% корпоративних прав;

40)корпоративні праваТОВ «БІГМІР ОНЛАЙН»(і.к. 37954097),що належать КОМПАНІЇЮОВ-ЮНАЙТЕДОНЛАЙН ВЕНЧЕЗЛІМІТЕД (UOVUNITEDONLINEVENTURESLIMITED,реєстраційний номерHE295093,KyriakouMatsi3,RoussosLimassolTower,Floor6,Flat6A,3040Limassol,Кіпр),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «БІГМІР ОНЛАЙН»(і.к. 37954097),що становить 3378992,94 грн.та складає 99,999%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «БІГМІР ОНЛАЙН»(і.к. 37954097),що належать КОМПАНІЯ«РЕЙНБОУФІЛД ЛТД»,індекс 3041,М.ЛІМАСОЛ,ГЕОРГІУ ГЕННАДІУ,10,ОФІС,403,КІПР,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «БІГМІР ОНЛАЙН»(і.к. 37954097),що становить 33,79 грн.та складає 0, 001% корпоративних прав;

41)корпоративні праваТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (і.к. 37924243),що належать КОМПАНІЇЮОВ-ЮНАЙТЕДОНЛАЙН ВЕНЧЕЗЛІМІТЕД (UOVUNITEDONLINEVENTURESLIMITED,реєстраційний номерHE295093,KyriakouMatsi3,RoussosLimassolTower,Floor6,Flat6A,3040Limassol,Кіпр),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (і.к. 37924243),що становить 3214699,97 грн.та складає 99%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (і.к. 37924243),що належать КОМПАНІЇ«КВЕРТІ БІЗНЕСІНК.»(QWERTYBUSINESSINC.,реєстраційний номер1728812,GenevaPlace,WaterfrontDrive,POBox3469,RoadTown,Tortola,BVI),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (і.к. 37924243),що становить 32471,22 грн.та складає 1% корпоративних прав;

42)корпоративні праваТОВ «АЙ ЮЕЙ»(і.к. 35872324),що належать КОМПАНІЇЮОВ-ЮНАЙТЕДОНЛАЙН ВЕНЧЕЗЛІМІТЕД (UOVUNITEDONLINEVENTURESLIMITED,реєстраційний номерHE295093,KyriakouMatsi3,RoussosLimassolTower,Floor6,Flat6A,3040Limassol,Кіпр),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «АЙ ЮЕЙ»(і.к. 35872324),що становить 52447,50 грн.та складає 99,9%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «АЙ ЮЕЙ»(і.к. 35872324),що належать ТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (і.к. 37924243),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «АЙ ЮЕЙ»(і.к. 35872324),що становить 52,5 грн.та складає 0,01% корпоративних прав;

43)корпоративні права ТОВ «Цілком Таємно - Украина» (і.к. 25473426),що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Цілком Таємно - Украина» (і.к. 25473426),що становить 39375 грн.та складає 70% корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Цілком Таємно - Украина» (і.к. 25473426),що належать ЗАКРИТОМУАКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ«ЦІЛКОМ ТАЄМНО-МЕДІА»,індекс м. Москва,пров. Трубніковський,буд.6,будівля 4,РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Цілком Таємно - Украина» (і.к. 25473426),що становить 16875 грн.та складає 30% корпоративних прав;

44)цінні папери -акції (міжнароднийідентифікаційний номер -UA4000098065)прості бездокументарнііменні,емітовані ПРАТ«КП В УКРАЇНІ» (і.к. 23731640)в кількості 14353штук номінальноювартістю 187,5 грн.кожна,що належать ТОВ «Український медіа холдінг» (і.к. 30374737)та становить 84999,4%від загальної кількості; цінні папери -акції (міжнароднийідентифікаційний номер -UA4000098065)прості бездокументарнііменні,емітовані ПРАТ«КП В УКРАЇНІ» (і.к. 23731640)в кількості 2533штук номінальноювартістю 187,5 грн.кожна,що належать ТОВ «КИЇВ-ПРЕСС»(і.к. 22911825)та становить 15,0006%від загальної кількості;

45)корпоративні права ПП «Запоріжжя медіа плюс» (і.к. 33378378),що належать ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ МЕДІА»,(і.к. 31734844),у вигляді часткиу статутному капіталі ПП «Запоріжжя медіа плюс» (і.к. 33378378),що становить 40000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

46)корпоративні права ТОВ «За кермом - Україна» (і.к. 33305048),що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «За кермом - Україна» (і.к. 33305048),що становить 30000 грн.та складає 50% корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «За кермом - Україна» (і.к. 33305048),що належать ВІДКРИТОМУАКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ«ЗА КЕРМОМ»,індекс СЕЛІВЕРСТОВПРОВУЛОК,10,СПОРУДА 1,МОСКВА,РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «За кермом - Україна» (і.к. 33305048),що становить 30000 грн.та складає 50% корпоративних прав;

47)корпоративні права ТОВ «КП-Паблікейшнс» (і.к. 34413051),що належать ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «КП-Паблікейшнс» (і.к. 34413051),що становить 5899100 грн.та складає 99,985% корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «КП-Паблікейшнс» (і.к. 34413051),що належать ТОВ «КП-Адвертайзинг» (і.к. 34350273),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «КП-Паблікейшнс» (і.к. 34413051),що становить 900 грн.та складає 0,015% корпоративних прав;

48)корпоративні права ТОВ «Бігмір Інтернет» (і.к. 34480133),що належать ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Бігмір Інтернет» (і.к. 34480133),що становить 2999500 грн.та складає 99,983% корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Бігмір Інтернет» (і.к. 34480133),що належать ТОВ «КП-Адвертайзинг» (і.к. 34350273),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Бігмір Інтернет» (і.к. 34480133),що становить 500 грн.та складає 0,017% корпоративних прав;

49)корпоративні права ТОВ «Формакс Паблікейшнс» (і.к. 33153061),що належать ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Формакс Паблікейшнс» (і.к. 33153061),що становить 265473,45 грн.та складає 99,99% корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Формакс Паблікейшнс» (і.к. 33153061),що належать ТОВ «КП-Адвертайзинг» (і.к. 34350273),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Формакс Паблікейшнс» (і.к. 33153061),що становить 26,55 грн.та складає 0,01% корпоративних прав;

50)корпоративні права ТОВ «Кореспондент» (і.к. 34808232),що належать ТОВ «САН МЕДІЯ» (і.к. 33998589),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Кореспондент» (і.к. 34808232),що становить 72,50 грн.та складає 0,1% корпоративних прав;

51)корпоративні права ТОВ «Редакція газети «Команда» (і.к. 23513831),що належать ТОВ «Український медіа холдінг» (і.к. 30374737),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Редакція газети «Команда» (і.к. 23513831),що становить 2500 грн.та складає 50% корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Редакція газети «Команда» (і.к. 23513831),що належать компанії«БЕНОК ІНВЕСТЕНД ТРЕЙДІНК.,індекс 0000,КРАЙГМІР ЧЕМБЕРЗ,П.О.БОКС 71,РОУД ТАУН,ТОРТОЛА,ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,БРИТАНСЬКІ,у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Редакція газети «Команда» (і.к. 23513831),що становить 750 грн.та складає 15% корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Редакція газети «Команда» (і.к. 23513831),що належать компаніїБЕРВІН ЕНТЕРПРАЙЗИСКОРП,індекс 0000,КРАЙГМІР ЧЕМБЕРЗ,П.О.БОКС 71,РОУД ТАУН,ТОРТОЛА,ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,БРИТАНСЬКІ,у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Редакція газети «Команда» (і.к. 23513831),що становить 500 грн.та складає 10% корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Редакція газети «Команда» (і.к. 23513831),що належать компаніїЛІБСТЕР ОВЕРЗИСЛТД,індекс 0000,КРАЙГМІР ЧЕМБЕРЗ,П.О.БОКС 71,РОУД ТАУН,ТОРТОЛА,ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,БРИТАНСЬКІ,у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Редакція газети «Команда» (і.к. 23513831),що становить 750 грн.та складає 15% корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Редакція газети «Команда» (і.к. 23513831),що належать ХАРІНЕНТЕРПРАЙЗИС КОРП.,індекс 0000,КРАЙГМІР ЧЕМБЕРЗ,П.О.БОКС 71,РОУД ТАУН,ТОРТОЛА,ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,БРИТАНСЬКІ,у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Редакція газети «Команда» (і.к. 23513831),що становить 500 грн.та складає 10% корпоративних прав;

52)корпоративні праваТОВ «МІ -6»(і.к. 34290001),що належать ТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (і.к. 37924243),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «МІ -6»(і.к. 34290001),що становить 35000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

53)корпоративні права ТОВ «Укрмедіа» (і.к. 31612059),що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Укрмедіа» (і.к. 31612059),що становить 8673 грн.та складає 73,5% корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Укрмедіа» (і.к. 31612059),що належать ТОВ «Меджиксіті» (і.к. 36993494),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Укрмедіа» (і.к. 31612059),що становить 3127 грн.та складає 26,5% корпоративних прав;

54)корпоративні праваТОВ «УКРМЕДІА-КИЇВ»(і.к. 32247242),що належать ТОВ «УКРМЕДІА» (і.к. 31612059),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «УКРМЕДІА-КИЇВ»(і.к. 32247242),що становить 16500 грн.та складає 100% корпоративних прав;

55)корпоративні права ТОВ «Каста Компані» (і.к. 35591897),що належать ТОВ «АУРУМ ПРОДАКШН» (і.к. 35468138),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Каста Компані» (і.к. 35591897),що становить 60000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

56)корпоративні права Асоціації «Українська Асоціація Інтернет Реклами» (і.к. 35531911),що належать ТОВ «БІГМІР-ІНТЕРНЕТ»(і.к. 34480133),у вигляді часткиу статутному капіталі Асоціації «Українська Асоціація Інтернет Реклами» (і.к. 35531911),що становить 1750 грн.та складає 17,5% корпоративних прав; корпоративні права Асоціації «Українська Асоціація Інтернет Реклами» (і.к. 35531911),що належать ТОВ «ГРУПЕМ» (і.к. 35428493),у вигляді часткиу статутному капіталі Асоціації «Українська Асоціація Інтернет Реклами» (і.к. 35531911),що становить 1000 грн.та складає 10% корпоративних прав; корпоративні права Асоціації «Українська Асоціація Інтернет Реклами» (і.к. 35531911),що належать ТОВ «ЗОЛОТА СЕРЕДИНА»(і.к. 32611564),у вигляді часткиу статутному капіталі Асоціації «Українська Асоціація Інтернет Реклами» (і.к. 35531911),що становить 1750 грн.та складає 17,5% корпоративних прав; корпоративні права Асоціації «Українська Асоціація Інтернет Реклами» (і.к. 35531911),що належать ТОВ «ІНІШЕЙТІВ» (і.к. 34356486),у вигляді часткиу статутному капіталі Асоціації «Українська Асоціація Інтернет Реклами» (і.к. 35531911),що становить 1000 грн.та складає 10% корпоративних прав; корпоративні права Асоціації «Українська Асоціація Інтернет Реклами» (і.к. 35531911),що належать ЗАТ«МЕТА» (і.к. 31064677),у вигляді часткиу статутному капіталі Асоціації «Українська Асоціація Інтернет Реклами» (і.к. 35531911),що становить 1750 грн.та складає 17,5% корпоративних прав; корпоративні права Асоціації «Українська Асоціація Інтернет Реклами» (і.к. 35531911),що належать ЗАТ«ММС КОМ`ЮНІКЕЙШНЗУКРАЇНА» (і.к. 24918659),у вигляді часткиу статутному капіталі Асоціації «Українська Асоціація Інтернет Реклами» (і.к. 35531911),що становить 1000 грн.та складає 10% корпоративних прав;

57)корпоративні права ДП «Твоя преса-Маріуполь» (і.к. 34908674),що належать ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА»(і.к. 33832835),у вигляді часткиу статутному капіталі ДП «Твоя преса-Маріуполь» (і.к. 34908674),що становить 60000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

58)корпоративні праваОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ«ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНАОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВУ СФЕРІ ТЕЛЕРАДІО-,ВИДАВНИЧОЇ,РЕКЛАМНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»(і.к. 38338303),що належать їїзасновникам ПАТ «ЛУГАНСЬКДРУК» (і.к. 01190623)та ТОВ «ТВОЯ ПРЕСАЛУГАНСЬК» (і.к. 34941973),у вигляді часткиу статутному капіталіОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ«ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНАОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВУ СФЕРІ ТЕЛЕРАДІО-,ВИДАВНИЧОЇ,РЕКЛАМНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»(і.к. 38338303),що становить 0 грн.;

59)корпоративні праваТОВ «УМХ ОНЛАЙН»(і.к. 37727057),що належать ДП «СОЮЗ РЕАЛІЗАТОРІВ» (і.к. 31251551),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «УМХ ОНЛАЙН»(і.к. 37727057),що становить 76700 грн.та складає 100% корпоративних прав;

60)корпоративні праваКорпорації «ІСУ»(і.к. 24737811),що належать КОМПАНІЇBLUEISLANDGROURLIMITED(БЛУАЙЛЕНД ГРУПЛІМІТЕД),індекс ВУЛ.ТРАНСТНЕТ ЧАМБЕРСПК БОКС,3444,М.РОУНД ТАУН,ТОРТОЛА,БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯВ ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ,у вигляді часткиу статутному капіталіКорпорації «ІСУ»(і.к. 24737811),що становить 6723000 грн.та складає 94,8%корпоративних прав;корпоративні праваКорпорації «ІСУ»(і.к. 24737811),що належать ТОВ «ТЕЛЕВІЗІЙНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕАГЕНТСТВО «ВІКНА»(і.к. 21586760),у вигляді часткиу статутному капіталіКорпорації «ІСУ»(і.к. 24737811),що становить 1992 грн.та складає 0,028%корпоративних прав;корпоративні праваКорпорації «ІСУ»(і.к. 24737811),що належать ТОВ «ФІРМА «ДОВІРА»(і.к. 14285236),у вигляді часткиу статутному капіталіКорпорації «ІСУ»(і.к. 24737811),що становить 2040 грн.та складає 0,03%корпоративних прав;корпоративні праваКорпорації «ІСУ»(і.к. 24737811),що належать ТОВ «ТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ«ПРИВАТ ТБ ДНІПРО» (і.к. 23376587),у вигляді часткиу статутному капіталіКорпорації «ІСУ»(і.к. 24737811),що становить 1992 грн.та складає 0,028%корпоративних прав;корпоративні праваКорпорації «ІСУ»(і.к. 24737811),що належать ПРИВАТНОМУАКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ«КП В УКРАЇНІ» (і.к. 23731640),у вигляді часткиу статутному капіталіКорпорації «ІСУ»(і.к. 24737811),що становить 1992 грн.та складає 0,028%корпоративних прав;корпоративні праваКорпорації «ІСУ»(і.к. 24737811),що належать ТОВ «ПРИВАТ-ФІНАНСИСТ»(і.к. 35201640),у вигляді часткиу статутному капіталіКорпорації «ІСУ»(і.к. 24737811),що становить 360082 грн.та складає 5,078% корпоративних прав;

61)корпоративні права ТОВ «Український курєр» (і.к. 32914969),що належать ТОВ «УКРМЕДІА» (і.к. 31612059),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Український курєр» (і.к. 32914969),що становить 10250 грн.та складає 50% корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Український курєр» (і.к. 32914969),що належать ТОВ «ЯВІР-95»(і.к. 23502626),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Український курєр» (і.к. 32914969),що становить 5125 грн.та складає 25% корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Український курєр» (і.к. 32914969),що належать ТОВ «АЛЕВ» (і.к. 30520266),у вигляді часткиу статутному капіталі ТОВ «Український курєр» (і.к. 32914969),що становить 5125 грн.та складає 25% корпоративних прав;

62)корпоративні праваДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА«ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ»(і.к. 30655840),що належать ЗАТ«УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІАХОЛДИНГ» (і.к. 30374737),у вигляді часткиу статутному капіталіДочірнього підприємства«Популярні видання»(і.к. 30655840),що становить 1000 грн.та складає 100% корпоративних прав;

63)корпоративні праваОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ«КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТРПО ВУЛ.БЛАГОЄВА,31»(і.к. 38599836),що належать ТОВ «Український медіа холдінг» (і.к. 30374737),у вигляді часткиу статутному капіталіОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ«КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТРПО ВУЛ.БЛАГОЄВА,31»(і.к. 38599836),що становить 0 грн.;

64)корпоративні праваТОВ «ІЗВЄСТІЯ-УКРАЇНА»(і.к. 30633722),що належать ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІАХОЛДИНГ» (і.к. 30374737),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ІЗВЄСТІЯ-УКРАЇНА»(і.к. 30633722),що становить 5920 грн.та складає 80% корпоративних прав;

65)корпоративні праваТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЮТАР»(і.к. 31368242),що належать ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТУКРАЇНА» (і.к. 30376996),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЮТАР»(і.к. 31368242),що становить 4720 грн.та складає 40% корпоративних прав;

66)корпоративні праваОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ«ОДЕСЬКА ОБЛАСНАОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ ТЕЛЕРАДІО-,ВИДАВНИЧОЇ,РЕКЛАМНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»(і.к. 38437487),що належать їїзасновникам ТОВ «НАШ УЧАСНИК»(і.к. 34507977),ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ГРАД»(і.к. 32790433),ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА»(і.к. 30376996)та ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОМУПІДПРИЄМСТВУ «ДРУКАРСЬКИЙДІМ» У ФОРМІ ТОВАРИСТВАЗ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ(і.к. 32323464),у вигляді часткиу статутному капіталіОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ«ОДЕСЬКА ОБЛАСНАОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ ТЕЛЕРАДІО-,ВИДАВНИЧОЇ,РЕКЛАМНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»(і.к. 38437487),що становить 0 грн.;

67)корпоративні праваДП «ЛАУНЖ-ФМ»(і.к. 41041415),що належать ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТУКРАЇНА» (і.к. 30376996),у вигляді часткиу статутному капіталіДП «ЛАУНЖ-ФМ»(і.к. 41041415),що становить 284200 грн.та складає 100% корпоративних прав;

68)нерухоме майно ПРАТ «ЛУГАНСЬКДРУК»:

68.1.7/100частки торгівельно-побутовогокомплексу,розташованого за адресою:Луганська обл.,м. Стаханов,вулиця ХмельницькогоБ.,40б,загальною площею(кв.м):135.1,Опис:А-1НТоргівельно-побутовийкомплекс,№ 1,2 -споруди;(реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна -363421944131),що належить на праві спільноїчасткової власностіПРАТ «ЛУГАНСЬКДРУК»(і.к. 01190623);

68.2.вбудоване приміщення«А1а»загальною площею218,40кв.м.,розташоване на 1-муповерсі 5-ти поверхового житловогобудинку та складається з приміщень № 1,9,10,11,12,13,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,розташоване за адресою:Луганська обл.,м. Лисичанськ,вулиця Ворошилова,будинок 7(реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна -185710544118),що належить на праві приватноївласності ПРАТ«ЛУГАНСЬКДРУК» (і.к. 01190623);

68.3.13/100частки нежитловогоприміщення,загальною площею(кв.м):27.2,розташоване за адресою:Луганська обл.,м. Первомайськ,вулиця Харківська,будинок 12,кімната 1,2(реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна -182747444121),що належить на праві спільноїчасткової власностіПРАТ «ЛУГАНСЬКДРУК»(і.к. 01190623);

68.4. нежитловеприміщення -вбудоване приміщеннямагазину,загальною площею(кв.м):244,8,розташоване за адресою:Луганська обл.,м. Стаханов,вулиця Кірова,будинок 15,приміщення 1,складові:нежитлове приміщення -вбудоване приміщеннямагазину з прибудовою-а,та ганками -а{1},а{2},А-1;(реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна -172202044131),що належить на праві приватноївласності ПРАТ«ЛУГАНСЬКДРУК» (і.к. 01190623);

68.5.нежиле вбудованеприміщення з кімнатами № 1?27основною площею -174,2кв м,загальною площею -230,4кв м.,розташоване за адресою:Луганська обл.,м. Рубіжне,вулиця Мєндєлєєва,будинок 43а,приміщення 38,51?54(реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна -168558244125),що належить на праві приватноївласності ПРАТ«ЛУГАНСЬКДРУК» (і.к. 01190623);

68.6.квартиру за адресою:Луганська область,м. Антрацит,вул. Петровського,46,кв. 1,загальною площею63,2кв. м. (реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна 7632788),що належить на праві колективноївласності ПРАТ«ЛУГАНСЬКДРУК» (і.к. 01190623);

68.7.нежитлову будівлюза адресою:Луганська область,Кремінський район,м. Кремінна,вул. Чайковського,буд. 9Б,загальною площею120,4кв. м. (реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна 32775592),що належить на праві приватноївласності ПРАТ«ЛУГАНСЬКДРУК» (і.к. 01190623);

68.8.квартиру за адресою:Луганська область,м. Антрацит,вул. Петровського,46,кв. 7,загальною площею69,1кв. м. (реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна 7416483),що належить на праві колективноївласності ПРАТ«ЛУГАНСЬКДРУК» (і.к. 01190623).

69) нерухомемайно ТОВ «КИЇВ-ПРЕСС»:

69.1.гаражний бокс,загальною площею(кв.м):18,розташований за адресою:м. Київ,«Схід» кооперативпо будівництву та експлуатації індивідуальнихгаражів ГБК«Схід» (Оболонськийр-н),гараж НОМЕР_2 ,адреса ГК:вулиця Північна5,(реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна -946058480000),що належить на праві приватноївласності ТОВ «КИЇВ-ПРЕСС»(і.к. 22911825);

69.2.гаражний бокс,загальною площею(кв.м):18,за адресою:м.Київ,«Схід» кооперативпо будівництву та експлуатації індивідуальнихгаражів ГБК«Схід» (Оболонськийр-н),гараж НОМЕР_3 ,адреса ГК:вулиця Північна5(реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна -946035780000),що належить на праві приватноївласності ТОВ «КИЇВ-ПРЕСС»(і.к. 22911825);

70)належне ТОВ «УКРПОЛІГРАФМЕДІА» (і.к. 31236266)на праві власностіполіграфічне обладнанняу кількості 20одиниць,а саме:ВШРА з самонакладом MullerMartiniBravo,інвентарний номер087,2001року випуску;ВШРА з самонакладом MullerMartiniBravo,інвентарний номер088,2001року випуску;компресор GA30CFFELI-8,5,інвентарний номер226,2004року випуску;різальна машинаCUTTERWOHLENBERG,інвентарний номер085,2001року випуску;рулонна офсетнамашина MANPLAMAGCOROMAN,інвентарний номер093,2002року випуску;прилад для проявки пластинCTP(Creo),інвентарний номер429,2005року випуску;ВШРА BravoPlus,інвентарний номер675,2007року випуску;ВШРА PrimaSMMZO546222(б/в -2002р.в.),інвентарний номер752,2002року випуску;компресор RLR75V,інвентарний номер683,2008року випуску;компресор RLR75V,інвентарний номер684,2008року випуску;машина MullerMartiniAmigo,інвентарний номер082,2001року випуску;машина д/офсетногодруку GOSSUnliner,інвентарний номер800,2007року випуску;офсетна друкарськамашина Roland204E,інвентарний номер761,2005року випуску;післядрукарське обладнанняGAMMEERLERAG,інвентарний номер758,2007року випуску;швейно-обрізочнамашина «MullerMartini»(ВШРА)321,інвентарний номер383,1983року випуску;комплекс CTPпластинна базі KodakTrendsetter400,інвентарний номер673,2007року випуску;аспираційна система,інвентарний номер773,2007року випуску;обладнання для пресування відходів,інвентарний номер753,2007року випуску;чиллерClimavenetaз функцією «фрикулінг» FOCS B 878, інвентарний номер 771/774, 2007 року випуску; трансформаторна підстанція 899, інвентарний номер 770/772, 2007 року випуску.

71)майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг:

71.1.майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ «ІЛОНІТ-ТВ»(код34614174),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 89515від 25.03.2008;87245від 25.01.2008;87244від 25.01.2008.

71.2.майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг, належні ТОВ «Твоя преса» (код33832835),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 98301від 27.10.2008;106227від 27.04.2009;106236від 27.04.2009;106237від 27.04.2009;106238від 27.04.2009;127901від 19.03.2017;136958від 11.04.2011.

71.3.майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ «Горпреса» (код33567218),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 116956від 11.01.2010;116955від 11.01.2010.

71.4.майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ПрАТ «Студія «Європозитив»(код31902360),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 228622від 10.07.2017;187512від 25.06.2014;186948від 10.06.2014;175329від 10.09.2013;169911від 25.04.2013;73366від 15.03.2007;61689від 15.05.2006;61066від 17.04.2006.

71.5.майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг, належні ДП «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «Довіра» (код24735255),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 219856від 12.12.2016;218223від 25.10.2016;215868від 25.08.2016;215801від 25.08.2016;215535від 25.08.2016;213405від 24.06.2016;213384від 24.06.2016;213383від 24.06.2016;202063від 27.07.2015;181544від 10.02.2014;181542від 10.02.2014;144525від 12.09.2011;144524від 12.09.2011;67558від 16.10.2006;61874від 15.05.2006;230556від 17.08.2017.

71.6.майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА» (код21594363),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 212936від 10.06.2016;130593від 25.10.2010;72882від 15.03.2007;46878від 15.02.2005.

71.7.майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ «ТРК «НБМ-РАДІО» (код34818518),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 218367від 25.10.2016;213028від 10.06.2016;85838від 25.12.2007;85535від 10.12.2007;68698від 16.10.2006.

71.8.майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КИЕВСКИЕВЕДОМОСТИ»-ТЕЛЕРАДІОЕФІР»(код23384871),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 72369від 15.02.2007;100045від 25.11.2008;103343від 25.02.2009;147298від 10.11.2011;147299від 10.11.2011;173861від 12.08.2013;173862від 12.08.2013.

71.9.майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг, належні ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (код30376996),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 132692від 27.12.2010;176313від 25.09.2013;176314від 25.09.2013.

71.10.майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ»(код35910129),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 103801від 25.02.2009;103799від 25.02.2009;100885від 10.12.2008;100884від 10.12.2008;100883від 10.12.2008;80929від 10.08.2007;76449від 10.05.2007;75982від 25.04.2007;60600від 15.03.2006;42856від 16.08.2004;33540від 15.07.2003;103809від 25.02.2009;118981від 25.02.2010;118982від 25.02.2010;120656від 25.03.2010;120657від 25.03.2010;120658від 25.03.2010;120659від 25.03.2010;124625від 25.06.2010;126872від 10.08.2010;126873від 10.08.2010;135115від 25.02.2011;138176від 26.04.2011;147498від 10.11.2011;173148від 10.07.2013;192585від 27.10.2014;192586від 27.10.2014;196251від 10.02.2015;197724від 10.04.2015;198570від 27.04.2015;200027від 10.06.2015;103808від 25.02.2009.

71.11.майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ПАТ «КП Медіа» (код34414139),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 135086від 25.02.2011;40759від 15.06.2004;37599від 16.02.2004;37598від 16.02.2004;36987від 15.01.2004;33546від 15.07.2003;33545від 15.07.2003;33544від 15.07.2003;33542від 15.07.2003;33541від 15.07.2003;28333від 15.11.2002.

71.12.майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг, належні ТОВ «УМХ-мобайл» (код33102182),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 97453від 25.09.2008;97452від 25.09.2008.

71.13.майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (код24282693),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 37011від 15.01.2004;36720від 15.01.2004;35950від 17.11.2003;35711від 17.11.2003;34848від 15.09.2003;34847від 15.09.2003;34846від 15.09.2003;33274від 15.07.2003;33272від 15.07.2003;33271від 15.07.2003;33269від 15.07.2003;32800від 15.07.2003;32422від 16.06.2003;31591від 15.05.2003;30062від 17.03.2003;29966від 17.02.2003;29965від 17.02.2003;29963від 17.02.2003;29555від 17.02.2003;29553від 17.02.2003;23470від 15.03.2002;23020від 15.02.2002;22914від 15.01.2002;22556від 15.01.2002;22554від 15.01.2002;22553від 15.01.2002;21605від 15.11.2001;21604від 15.11.2001;56996від 15.12.2005;56910від 15.12.2005;55260від 17.10.2005;51543від 15.07.2005;51114від 15.07.2005;50331від 15.06.2005;50330від 15.06.2005;49552від 16.05.2005;49521від 16.05.2005;49520від 16.05.2005;49519від 16.05.2005;49518від 16.05.2005;49517від 16.05.2005;49181від 16.05.2005;49177від 16.05.2005;49176від 16.05.2005;47109від 15.02.2005;46665від 17.01.2005;46254від 17.01.2005;45319від 15.12.2004;45299від 15.12.2004;45297від 15.12.2004;44880від 15.11.2004;44876від 15.11.2004;44875від 15.11.2004;44476від 15.11.2004;44451від 15.11.2004;42916від 15.09.2004;42889від 15.09.2004;42876від 15.09.2004;42488від 16.08.2004;40573від 15.06.2004;38968від 15.04.2004;38903від 15.04.2004;38706від 15.04.2004;38050від 15.03.2004;37750від 15.03.2004;37053від 15.01.2004;37051від 15.01.2004;37049від 15.01.2004;132667від 27.12.2010;130104від 11.10.2010;127550від 25.08.2010;126500від 10.08.2010;123113від 25.05.2010;122107від 26.04.2010;112861від 25.09.2009;111046від 25.08.2009;111045від 25.08.2009;108287від 10.06.2009;107905від 10.06.2009;106403від 27.04.2009;98654від 27.10.2008;98653від 27.10.2008;98652від 27.10.2008;98651від 27.10.2008;98650від 27.10.2008;97487від 10.10.2008;91108від 12.05.2008;91028від 25.04.2008;84584від 12.11.2007;82916від 10.10.2007;75505від 25.04.2007;72847від 15.03.2007;70644від 15.12.2006;69720від 15.12.2006;66870від 15.09.2006;63069від 15.06.2006;62312від 15.05.2006;60212від 15.03.2006;59721від 15.03.2006;59014від 25.02.2006;59013від 15.02.2006;58657від 16.01.2006;56997від 15.12.2005;232016від 25.09.2017;230562від 28.08.2017;211215від 25.04.2016;168530від 25.03.2013;166715від 11.02.2013;165646від 10.01.2013;163743від 26.11.2012;163742від 26.11.2012;157186від 11.06.2012;157185від 11.06.2012;156998від 11.06.2012;151423від 10.02.2012;150911від 25.01.2012;144409від 12.09.2011;144408від 12.09.2011;144407від 12.09.2011;140757від 25.06.2011;140600від 25.06.2011;140290від 25.06.2011;135758від 10.03.2011;135757від 10.03.2011;135694від 10.03.2011;133538від 10.01.2011;133199від 27.12.2010;133198від 27.12.2010;133197від 27.12.2010;132827від 27.12.2010;101428від 25.12.2008;114286від 10.11.2009;114287від 10.11.2009;115451від 10.12.2009;122162від 26.04.2010;123114від 25.05.2010;135755від 10.03.2011;135756від 10.03.2011.

71.14.майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг, належні ТОВ «Український медіа холдінг» (код30374737),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 25275від 15.05.2002;39280від 15.04.2004;38049від 24.12.2011;38047від 15.03.2004;38046від 15.03.2004;37054від 15.01.2004;37052від 15.01.2004;37050від 15.01.2004;35952від 17.11.2003;35951від 17.11.2003;32613від 16.06.2003;32612від 16.06.2003;31834від 15.05.2003;45295від 15.12.2004;45298від 15.12.2004;51927від 15.07.2005;51928від 15.07.2005;54171від 15.09.2005;54172від 15.09.2005;54894від 17.10.2005;55971від 15.11.2005;57491від 15.12.2005;58310від 16.01.2006;58311від 16.01.2006;58312від 16.01.2006;59791від 15.03.2006;65240від 15.08.2006;75444від 25.04.2007;86151від 10.01.2008;96319від 10.09.2008;96320від 10.09.2008;215132від 10.08.2016;44881від 15.11.2004;44879від 15.11.2004;44878від 15.11.2004;44877від 15.11.2004;44758від 15.11.2004;42877від 15.09.2004;40443від 15.06.2004;40433від 15.06.2004;40432від 15.06.2004;40274від 15.06.2004.

71.15.майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (код37924243),засвідчені свідоцтвомУкраїни на знак для товарів і послуг за номером 180263від 25.12.2013.

71.16.майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг, належні ТОВ «Укрмедіа» (код31612059),засвідчені свідоцтвомУкраїни на знак для товарів і послуг за номером 38031від 15.03.2004.

71.17.майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг, належні ТОВ «Каста Компані» (код 35591897),засвідчені свідоцтвомУкраїни на знак для товарів і послуг за номером 108632від 25.06.2009.

72)корпоративні праваТОВ «ТВОЯ ПРЕСАЛУГАНСЬК» (і.к. 34941973)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 99,99%,що належать ТОВ «Твоя преса» (і.к. 33832835);

73) вбудованенежиле приміщення№ 3,4загальною площею1290,3кв.м.,інвентарний номер№ 0,02,що знаходиться за адресою:Україна,Луганська область,місто Рубіжне,вул. 30років Перемоги,6,та належить ПрАТ «Луганськдрук» (і.к. 01190623);

74)корпоративні праваТОВ «ІЛОНІТ-ТВ»(і.к. 34614174)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 100%,що належать ТОВ «Кулінарний канал» (і.к. 35625124);

75)земельна ділянкаплощею 0,0742га,кадастровий номер6310136300:07:017:0014,що знаходиться за адресою:місто Харків,вулиця Леніна,58;нежиле приміщенняVповерху (в літ.А)загальною площею628,4кв.м.,що складає 98/1000від нежилого будинкуплощею 6652,00кв.м.,яке розташоване за адресою:місто Київ,вулиця Фрунзе(Обол.,Поділ.,Шевч.р-ни),будинок 104;нежилі приміщення(в літ.А)з № 1по № 34(групиприміщень № 395)загальною площею557,6кв.м.,які розташовані за адресою;місто Київ,проспект Оболонський,16,що належать ТОВ «Видавничий Дім Український Медіа Холдінг» (і.к. 30375222);

76)корпоративні права ТОВ «Видавничий Дім Український Медіа Холдінг» (і.к. 30375222)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 98,975%,що належать ТОВ «Украинская Медиа Группа» (і.к. 24282693);

77)корпоративні права ТОВ «Укрполіграфмедіа» (і.к. 31236266)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 50%,що належать компанії ЮНАЙТЕД МЕДІА ХОЛДИНГ ЕН.ВІ. (UnitedMediaHolding N.V., ідентифікаційний номер RSIN 819271585, реєстровий номер 27291202, юридична адреса: LaanCopesVanCattenbruch 52, 2585 GBs-Gravenhage, Амстердам, Нідерланди), корпоративні права ТОВ «Укрполіграфмедіа» (і.к. 31236266)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 50%,що належать ТОВ «Український медіа холдінг» (і.к. 30374737);

78)нежитлові будинкиголовного виробничогота адміністративно-побутовогокорпусу заводупо виробництву будматеріаліві конструкцій,загальною площею3597,7кв.м.,що знаходиться за адресою:Київська область,Обухівський район,м. Українка,вул. Промислова (Теплична),буд. 3,що належать ТОВ «Укрполіграфмедіа» (і.к. 31236266);

79)акції іменніпрості,емітовані ПрАТ «Студія «Європозитив»(і.к. 31902360),у кількості 1000шт.,номінальною вартістю175 грн.за 1 шт., код ISIN НОМЕР_6 , належні ТОВ «Український медіа холдінг» (і.к. 303747370);

80)корпоративні права ДП «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «Довіра» (і.к. 24735255)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 100%,що належать ТОВ «РАДІО «ДОВІРА»(і.к. 32828753);

81)корпоративні праваТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НБМ-РАДІО» (і.к. 34818518)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 100%,що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410);

82)корпоративні права ТОВ «Київ-Пресс» (і.к. 22911825)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 67%,що належать ТОВ «Український медіа холдінг» (і.к. 30374737);

83)нежилі приміщеннязагальною площею42,7кв.м.,в т.ч.:сходова клітинаІ на Vповерсі площею22,80кв.м.,сходова клітинаІІ наVповерсі площею19,90кв.м.,що розташовані за адресою:місто Київ,вулиця Фрунзе,будинок № 104(літераА);нежиле приміщенняVповерху загальноюплощею 112,5кв.м.,що складає 2/100частини нежилогобудинку площею6652,00кв.м.,що розташоване за адресою:місто Київ,вулиця Фрунзе,будинок № 104(літераА),що належать ТОВ «Київ-Пресс» (і.к. 22911825);

84)корпоративні права ТОВ «Український медіа холдінг» (і.к. 30374737)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 99,975%,що належать компаніїЮнайтед МедіаХолдінг Н.В. (UnitedMediaHolding N.V., ідентифікаційний номер RSIN 819271585, реєстровий номер 27291202, юридична адреса: LaanCopesVanCattenbruch 52, 2585 GBs-Gravenhage, Амстердам, Нідерланди);

85)виробничо-побутовийкорпус (літ.Г)загальною площею3209,10кв.м.,що розташований за адресою:місто Київ,провулок Куренівський,17;будівля корпусудопоміжних служб(літ.Р),загальною площею1362,7кв.м.,нежиле приміщенняVII-гоповерху (в літ.А),загальною площею334,2кв.м.,що складає 5/100частин від нежилого будинкуплощею 6652кв.м.,нежилі приміщення(в літ.А),загальною площею221,30кв.м.,що складає 3/100частин від нежилого будинкуплощею 6652кв.м.,нежиле приміщенняVI-гоповерху (в літ.А),загальною площею378,3кв.м.,що складає 6/100частин від нежилого будинкуплощею 6652кв.м.,нежиле приміщенняVII-гоповерху (в літ.А),загальною площею200,60кв.м. (частинаприміщень №11:№14-№21;№31?34;№35?),що складає 3/100частин від нежилого будинкуплощею 6652кв.м. -розташовані за адресою:місто Київ,вулиця Фрунзе(Обол.,Поділ.,Шевч.р-ни),будинок 104;нежитлове приміщення,приміщення комерційногоцентру літ.2А-6,загальною площею377,5кв.м.,поверх 3:приміщення 301?323,загальною площею379,4кв.м.,поверх 4:приміщення 386,8кв.м.,що знаходиться за адресою:Дніпропетровська область,місто Дніпропетровськ(Дніпро),вулиця Благоєва,31,що належить ТОВ «Український медіа холдінг» (і.к. 30374737);

86)корпоративні праваТОВ «ТВОЯ ПРЕСА -ДОНЕЦЬК» (і.к. 34094458)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 100%,що належать ТОВ «Твоя Преса»(і.к. 33832835);

87)корпоративні праваДП «ТВОЯ ПРЕСА-ХАРКІВ»ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА»(і.к. 34956068)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 100%,що належать ТОВ «Твоя Преса»(і.к. 33832835);

88)корпоративні права ДП «Союз Реалізаторів» (і.к. 31251551)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 100%,що належать ТОВ «Твоя Преса»(і.к. 33832835);

89)корпоративні права ТОВ «Торговий Дім «Дельта-Інвест» (і.к. 33886393)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 99%,що належать ТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410);

90)корпоративні права ТОВ «Кореспондент» (і.к. 34808232)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 99,9%,що належать ТОВ «Видавничий Дім Український Медіа Холдінг» (і.к. 30375222);

91)корпоративні права ТОВ «Ветек Медіа Інвест» (і.к. 38864877)у вигляді часткиу статутному капіталіу розмірі 100%,що належать компанії BENTLEY OVERSEAS LIMITED (код 1797250, HONG KONG); акції ПАТ «ЗНВКІФ «Капітал Інвест» (і.к. 35918704),міжнародний ідентифікаційнийномер -UA4000040216,номінальною вартістю1000 грн./штукау кількості 1700штук на загальну номінальнувартість 1700000,00 грн., акції ПАТ «Імплюс плюс» (і.к. 34881587),міжнародний ідентифікаційнийномер -UA4000130512,номінальною вартістю0,25 грн./штукау кількості 2680000штук на загальну номінальнувартість 670000 грн.,та акції ПАТ «ЗНКІФ «Хайграунд кепітал менеджмент» (і.к. 35509671), міжнароднийідентифікаційний номер -UA4000160576номінальною вартістю1 грн./штука,у кількості 1700000штук на загальну номінальнувартість 1700000 грн.,що належать ТОВ «Ветек Медіа Інвест» (і.к. 38864877).

Контроль за виконанням ухвалипокласти на слідчого,що здійснює досудоверозслідування у кримінальному провадженні№ 12013220540000400.

Ухвала слідчогосудді оскарженнюне підлягає та виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення08.09.2019
Оприлюднено21.02.2023

Судовий реєстр по справі —757/44199/19-к

Ухвала від 18.11.2019

Кримінальне

Київський апеляційний суд

Слива Юрій Михайлович

Ухвала від 08.09.2019

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Карабань В. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні