ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

У Х В А Л А

19.09.2019 м.Дніпро Справа № 908/690/19

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Антонік С.Г.

розглянувши матеріали апеляційної скарги та клопотання про звільнення від сплати судового збору за подання апеляційної скарги Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області на рішення Господарського суду Запорізької області від 07.08.2019р. ( головуюий - Зінченко Н.Г., судді- Горохов І.С. Мірошниченко М.В., повний текст рішення складено 12.08.2019р.) у справі № 908/690/19

за позовом Приватного підприємства "РКП МАЯК" (71100, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Набережна, 17)

до відповідача 1: Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, (69057, м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, буд. 29)

до відповідача 2: Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області, (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 168)

про стягнення 698 137,10 грн.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 07.08.2019р. позов Приватного підприємства "РКП МАЯК" до відповідача 1 - Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, до відповідача 2 - Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області задоволено повністю. Стягнуто з Державного бюджету України на користь Приватного підприємства "РКП МАЯК" 698 137грн. 10 коп. в рахунок відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями та бездіяльністю посадових та службових осіб Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області. Стягнуто з Головного управління Національної поліції в Запорізькій області на користь Приватного підприємства "РКП МАЯК" витрати на проведення експертизи в сумі 1920 грн. 00 коп. та 30000 грн. 00 коп. витрат на правничу допомогу.

Не погодившись із вказаним рішенням, Головне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області подало апеляційну скаргу, в якій просить скасувати оскаржуване рішення та прийняти нове рішення, яким в задоволенні позову відмовити в повному обсязі.

Перевіривши матеріали апеляційної скарги, апеляційний господарський суд вважає за необхідне залишити її без руху з огляду на наступне.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 258 ГПК України до апеляційної скарги додаються докази сплати судового збору.

Частиною 2 ст.123 ГПК України визначено, що розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Законом України "Про судовий збір" визначено правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.

Згідно ч. 1 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Пунктами 2.1., 2.2. ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" (в редакції на дату подання позовної заяви) визначено, що за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру ставка судового збору складає 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; за подання позовної заяви немайнового характеру - 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до п. 2.4. ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" (в редакції на дату подання апеляційної скарги) за подання апеляційної скарги на рішення суду ставка судового збору складає 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви.

З матеріалів справи вбачається, що в рахунок відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями та бездіяльністю посадових та службових осіб, Позивач просив суд стягнути суму в розмірі 698 137,10 грн.

Таким чином, розмір судового збору за подання апеляційної скарги у даному випадку становить 15709,50 грн. (698137,10 грн. * 1,5% = 10473,00 грн. * 150%).

Скаржником при поданні апеляційної скарги не надано доказів сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі.

Водночас, до апеляційної скарги додано клопотання, в якому заявник просить звільнити його від сплати судового збору за подання апеляційної скарги, посилаючись на те, що Позивачем по справі при поданні позовної заяви судовий збір згідно п 13 ч. 2 ст. 3 Закону України "Про судовий збір" не сплачувався.

Апеляційний господарський суд відхиляє клопотання апелянта про звільнення сплати судового збору з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 123 ГПК України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюється законом.

Підстави для вчинення господарським судом дій щодо відстрочення та розстрочення судового збору, зменшення його розміру або звільнення від сплати викладені в ст. 8 Закону України "Про судовий збір".

Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України "Про судовий збір" суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

За приписами ч. 1 ст. 8 Закону України "Про судовий збір" враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов: розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або позивачами є: військовослужбовці; батьки, які мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів; одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда; члени малозабезпеченої чи багатодітної сім`ї; особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров`ю.

На скаржника апеляційної скарги не поширюються приписи ст. 8 Закону України "Про судовий збір", а тому клопотання про звільнення від сплати судового збору Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області не підлягає задоволенню.

В зв`язку з чим, подана апеляційна скарга оформлена з порушенням вимог ст. 258 ГПК України.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 20.05.2010р. у справі "Пелевін проти України" (заява № 24402/02) визначено, що право на доступ до суду не є абсолютним і може підлягати дозволеним за змістом обмеженням, зокрема, щодо умов прийнятності скарг (пункт 27). Такі обмеження дозволяються опосередковано, оскільки право на доступ до суду "за своєю природою потребує регулювання державою, регулювання, що може змінюватися у часі та місці відповідно до потреб і ресурсів суспільства та окремих осіб" (рішення від 28 травня 1985 року у справі "Ешингдейн проти Сполученого Королівства" (пункт 57).

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Креуз проти Польщі" від 19.06.2001р. зазначено, що вимога сплати зборів цивільними судами у зв`язку з поданням позовів, які вони мають розглянути, не може вважатися обмеженням права доступу до суду (пункт 60).

Відповідно до ч. 2 ст. 260 ГПК України до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених ст. 258 цього Кодексу, застосовуються положення ст. 174 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 174 ГПК України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

За таких обставин, апеляційна скарга відповідача-2 підлягає залишенню без руху із наданням апелянту строку для усунення вищезазначених недоліків.

Якщо апелянт не усуне недоліки апеляційної скарги у строк, встановлений судом, скарга вважається неподаною і повертається особі, що звернулася з апеляційною скаргою.

Керуючись ст. 8 Закону України "Про судовий збір", ст.ст. 174, 234, 235, 258, 260 ГПК України, апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Відмовити Головному управлінню Державної казначейської служби України у Запорізькій області у задоволенні клопотання про звільнення від сплати судового збору за подання апеляційної скарги на рішення Господарського суду Запорізької області від 07.08.2019р. у справі №908/690/19.

Апеляційну скаргу Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області на рішення Господарського суду Запорізької області від 07.08.2019р. у справі №908/690/19 залишити без руху.

Головному управлінню Державної казначейської служби України у Запорізькій області усунути недоліки апеляційної скарги та надати до апеляційного господарського суду: докази сплати судового збору у розмірі 15709,50 грн.

Надати строк для усунення недоліків апеляційної скарги - 10 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя С.Г. Антонік

Зареєстровано 19.09.2019
Оприлюднено 20.09.2019
Дата набрання законної сили 19.09.2019

Судовий реєстр по справі 908/690/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 09.04.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 30.03.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 13.02.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 05.02.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Судовий наказ від 14.01.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Судовий наказ від 14.01.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 18.12.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 18.12.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.11.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.11.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.09.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.09.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 07.08.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 04.07.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 06.06.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 06.06.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 06.06.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 28.05.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 23.04.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 23.04.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону