Ухвала
від 18.09.2019 по справі 755/14482/19
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/14482/19

Провадження №: 1-кс/755/6633/19

"19" вересня 2019 р.

м. Київ

слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100040005790від 10.07.2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.357КК України, встановив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчогосудді даногомісцевого судунадійшло зазначенеклопотання слідчого,яке погодженез прокуророму кримінальномупровадженні прокурором Київськоїмісцевої прокуратури№ 4 ОСОБА_4 про наданнятимчасового доступудо документів урамках цьогопровадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження

Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження, внесене 10.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100040005790, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України, яке розпочате на підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 09.07.2019 про те, що 14.06.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим слідством особа викрала її паспорт громадянина України та вподальшому використала його для оформлення кредитних договорів.

Реалізуючи свої злочинні наміри, направлені на незаконне збагачення, невідома особа, заволодівши паспортом громадянина України виданим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та облікову картку платників податків № НОМЕР_1 та отримали кредити у наступних фінансових установах, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОв « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На цейчас, потерпіла, ОСОБА_5 надала роздруківки з сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » стосовно отриманих кредитів на її паспорт громадянина України та облікову картку платників податків, а саме отримані кредити невстановленою досудовим розслідуванням особою.

Як наслідок, на даний час, необхідно отримати доступ до інформації, а саме отримати: анкету з персональними даними щодо особи, яка отримала кредит на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер банківської картки на яку була здійснена транзакція по кредиту, що отримувався на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , договір, що укладався на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати копії фотознімків особи, що надавала паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зі своїм фотознімком, у кожному із наведених товариств.

Інформація пов`язана зі зняттям та отриманням коштів з рахунків та їх рух становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі. Відповідно до ст. 2 Закону України « Про захист персональних даних», що персональні дані є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та які містять відомості, що підлягають доказуванню, отримати інакше як за рішенням слідчого судді не можливо, заявник просить задовольнити це звернення.

Позиція сторін

Слідчий групи слідчих слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у судовомузасіданні заявлене клопотанняпідтримала,просила задовольнитиз підставвикладених уйого мотивувальнійчастині.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положеньКонституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України), бо, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїмвнутрішнім переконанням,яке ґрунтуєтьсяна всебічному,повному йнеупередженому дослідженнівсіх обставинпровадження,керуючись законом,оцінюючи сукупністьзібраних доказів-з точкизору достатностіта взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання задовольнити.

Надати розпорядження(забезпечити) слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-анкету з персональними даними щодо особи, яка 20.06.2019 отримала кредит на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-номер банківської картки на яку була здійснена транзакція по кредиту, що отримувався на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-договір, що укладався на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-надати копії фотознімків особи, що надавала паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зі своїм фотознімком,

з можливістю їх (документів) вилучення (здійснення виїмки) в оригіналах.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Особа,яка зазначенав ухваліслідчого судді,суду протимчасовий доступдо речейі документівяк володілецьречей абодокументів,зобов`язана надатитимчасовий доступдо зазначенихв ухваліречей ідокументів особі,зазначеній увідповідній ухваліслідчого судді. Зазначенав ухваліслідчого судді,суду особазобов`язана пред`явитиособі,яка зазначенав ухваліяк володілецьречей ідокументів,оригінал ухвалипро тимчасовийдоступ доречей ідокументів тавручити їїкопію. Особа,яка пред`являєухвалу протимчасовий доступдо речейі оригіналівабо копійдокументів,зобов`язана залишитиволодільцю речейі оригіналівабо копійдокументів описречей іоригіналів абокопій документів,які буливилучені навиконання ухвалислідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення18.09.2019
Оприлюднено21.02.2023

Судовий реєстр по справі —755/14482/19

Ухвала від 20.09.2019

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Бірса О. В.

Ухвала від 20.09.2019

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Бірса О. В.

Ухвала від 20.09.2019

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Бірса О. В.

Ухвала від 20.09.2019

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Бірса О. В.

Ухвала від 20.09.2019

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Бірса О. В.

Ухвала від 20.09.2019

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Бірса О. В.

Ухвала від 20.09.2019

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Бірса О. В.

Ухвала від 20.09.2019

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Бірса О. В.

Ухвала від 20.09.2019

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Бірса О. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні