ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/14482/19

Провадження №: 1-кс/755/6633/19

"19" вересня 2019 р.

м. Київ

слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю слідчого Шевчук В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Шевчук В.А. про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100040005790 від 10.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України, встановив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 Шевченком П.М. про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження

Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження, внесене 10.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100040005790, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України, яке розпочате на підставі заяви ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 09.07.2019 про те, що 14.06.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим слідством особа викрала її паспорт громадянина України та вподальшому використала його для оформлення кредитних договорів.

Реалізуючи свої злочинні наміри, направлені на незаконне збагачення, невідома особа, заволодівши паспортом громадянина України виданим на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та облікову картку платників податків № НОМЕР_1 та отримали кредити у наступних фінансових установах, а саме: ТОВ Є кеш , ТОв Споживчий центр , АТ ТАСКОМБАНК, ТОВ "ФК "ІНВЕСТ ФІНАНС" , ТОВ Фінтаргет , ТОВ ФК Горизонт , ТОВ КУ Європейська кредитна група , ТОВ МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА , ТОВ Веллфін .

На цей час, потерпіла, ОСОБА_1 надала роздруківки з сервісу Українське бюро кредитних історій стосовно отриманих кредитів на її паспорт громадянина України та облікову картку платників податків, а саме отримані кредити невстановленою досудовим розслідуванням особою.

Як наслідок, на даний час, необхідно отримати доступ до інформації, а саме отримати: анкету з персональними даними щодо особи, яка отримала кредит на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер банківської картки на яку була здійснена транзакція по кредиту, що отримувався на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , договір, що укладався на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати копії фотознімків особи, що надавала паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зі своїм фотознімком, у кожному із наведених товариств.

Інформація пов`язана зі зняттям та отриманням коштів з рахунків та їх рух становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі. Відповідно до ст. 2 Закону України Про захист персональних даних , що персональні дані є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність , інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та які містять відомості, що підлягають доказуванню, отримати інакше як за рішенням слідчого судді не можливо, заявник просить задовольнити це звернення.

Позиція сторін

Слідчий групи слідчих - слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Шевчук В.А. у судовому засіданні заявлене клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України), бо, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність ).

Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя , керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Шевчук Валерії Анатоліївні тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні ТОВ "ФК "ІНВЕСТ ФІНАНС" КОД ЄДРПОУ 40284315, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз 7, оф. 49/2, а саме:

-анкету з персональними даними щодо особи, яка 20.06.2019 отримала кредит на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-номер банківської картки на яку була здійснена транзакція по кредиту, що отримувався на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-договір, що укладався на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-надати копії фотознімків особи, що надавала паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зі своїм фотознімком,

з можливістю їх (документів) вилучення (здійснення виїмки) в оригіналах.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя : О.В. Бірса

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідчий суддя: Бірса О.В.

Дата ухвалення рішення 19.09.2019
Оприлюднено 22.09.2019

Судовий реєстр по справі 755/14482/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 19.09.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.09.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.09.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.09.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.09.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.09.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.09.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.09.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.09.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 755/14482/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону