ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

У Х В А Л А

23.09.2019 м.Дніпро Справа № 908/2436/18

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Коваль Л.А. (доповідач),

суддів Вечірка І.О., Чередка А.Є.,

при секретарі судового засідання Мудрак О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Токмак Солар Енерджі" про відвід головуючого судді Коваль Л.А. у справі № 908/2436/18

за позовом Національного антикорупційного бюро України

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Токмак Солар Енерджі"

про визнання угоди недійсною

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Центрального апеляційного господарського суду знаходиться апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "Токмак Солар Енерджі" на рішення Господарського суду Запорізької області від 05.03.2019 у справі № 908/2436/18.

Розгляд апеляційної скарги призначено в судове засідання на 23.09.2019 о 14:15 год.

23.09.2019 до початку судового засідання відповідачем - Товариством з обмеженою відповідальністю "Токмак Солар Енерджі" подано через канцелярію суду заяву про відвід головуючого судді Коваль Л.А. від розгляду цієї справи.

Зазначена заява обґрунтована обставинами, які викликають сумнів у об'єктивності та неупередженості головуючого судді Коваль Л.А. у даній справі. Так, за доводами відповідача апеляційне провадження у даній справі відкрито 09.04.2019, з моменту відкриття провадження фактично минуло 5 місяців, однак скарга до цього часу так і не розглянута, у зв'язку з чим апелянт зазначає про те, що головуючий суддя Коваль Л.А. може мати певну заінтересованість в розгляді даної справи. Також, відповідач посилається на те, що тричі судом апеляційної інстанції у складі головуючого судді Коваль Л.А. задовольнялись клопотання позивача про проведення судових засідань в режимі відеоконференції, внаслідок цього змінено дату розгляду апеляційної скарги з 07.05.2019 на 23.05.2019. В подальшому такі судові засідання були зірвані, проте позивач, який утримується за рахунок коштів дежавного бюджету, не позбавлений ні фізичної, ні матеріальної можливості направляти своїх працівників до суду з метою особистого прийняття участі в судових засіданнях, що, на думку відповідача, може свідчити про надання більшої переваги інтересам державного органу - НАБУ, що ставить під сумнів прийняття об'єктивного рішення в майбутньому.

Крім того, відповідач зазначає і про постійну зміну суддів у даній справі, що також викликає у нього сумніви у об'єктивності вирішення даної справи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність підстав для задоволення клопотання відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Токмак Солар Енерджі" про відвід головуючого судді Коваль Л.А. суд апеляційної інстанції враховує наступне.

Відповідно до статті 35 ГПК України суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо: 1) він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу; 2) він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання, або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі; 3) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи; 4) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи; 5) є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об'єктивності судді. Суддя підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, встановлених статтею 36 цього Кодексу.

Згідно з ч.3 ст. 38 ГПК України відвід повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Самовідвід може бути заявлений не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Після спливу вказаного строку заявляти відвід (самовідвід) дозволяється лише у виняткових випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) заявнику не могло бути відомо до спливу вказаного строку, але не пізніше двох днів з дня, коли заявник дізнався про таку підставу.

Право подавати заяву про відвід судді є однією з гарантій законності здійснення правосуддя і об'єктивності та неупередженості розгляду справи.

Статтею 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, ратифікованою Верховною Радою України (Закон України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР), закріплені основні процесуальні гарантії, якими може скористатися особа при розгляді її цивільного позову в національному суді, серед яких - розгляд справи незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Газета "Україна-центр" проти України" від 15.10.2010, для забезпечення існування неупередженості суду для цілей пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини необхідно виключити будь-які обґрунтовані сумніви щодо безсторонності суду.

Отже, при вирішенні питання про відвід судді (складу суду) необхідно перевірити додержання як об'єктивного, так і суб'єктивного критеріїв безсторонності суду, а саме формування суду (колегії суддів) для розгляду конкретної справи (об'єктивний критерій) у встановлений законом спосіб, та надати оцінку доводам заявника на предмет недодержання вимог щодо особистої безсторонності суду (суб'єктивний критерій).

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 6 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України та на засадах верховенства права. Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду, заклики до невиконання судових рішень забороняються і мають наслідком відповідальність, установлену законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 48 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" незалежність судді забезпечується, зокрема, порядком здійснення правосуддя, визначеним процесуальним законом, таємницею ухвалення судового рішення.

Згідно ч. 4 ст. 48 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" суддя зобов'язаний звернутися з повідомленням про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора.

Як зазначалось, підставою для відводу у цій справі заявником було зазначено те, що з моменту відкриття апеляційного провадження минуло 5 місяців, декілька судових засідань призначались у режимі відеоконференції, а також зміна суддів у даній справі.

Враховуючи зазначене, колегія суддів апеляційного господарського суду вважає за необхідне викласти в даній ухвалі рух справи в суді апеляційної інстанції.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Токмак Солар Енерджі" подало апеляційну скаргу на рішення Господарського суду Запорізької області від 05.03.2019 у справі № 908/2436/18 про скасування рішення та прийняття нового рішення, яким відмовити в задоволенні позову Національного антикорупційного бюро України до Товариства з обмеженою відповідальністю "Токмак Солар Енерджі" про визнання недійсним договору поставки від 20.07.2012, укладеного між Приватним підприємством "Компанія "Пріма-Транс" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Токмак Солар Енерджі".

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 09.04.2019 (колегія суддів у складі головуючого судді Коваль Л.А. (доповідач), судді Пархоменко Н.В., Чередко А.Є.) відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Токмак Солар Енерджі" на рішення Господарського суду Запорізької області від 05.03.2019 у справі № 908/2436/18; розгляд апеляційної скарги призначено в судове засідання на 07.05.2019 о 11:00 год.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 26.04.2019 змінено дату розгляду апеляційної скарги, призначено її розгляд у судове засідання на 23.05.2019 о 11:00 год.

Згідно розпорядження керівника апарату суду №512/19 від 20.05.2019 призначено проведення автоматичної зміни складу колегії суддів у судовій справі № 908/2436/18 у зв'язку з перебуванням у відпустці члена колегії - судді Пархоменко Н.В.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.05.2019 для розгляду справи № 908/2436/18 визначено колегію суддів у складі головуючого судді Коваль Л.А. (доповідач), суддів Верхогляд Т.А., Чередка А.Є.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 23.05.2019 прийнято апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Токмак Солар Енерджі" на рішення Господарського суду Запорізької області від 05.03.2019 у справі № 908/2436/18 до провадження зазначеним складом суду.

В судовому засіданні 23.05.2019 оголошено перерву в судове засідання на 25.06.2019 о 15:30 год.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 27.05.2019 судове засідання у справі, призначене на 25.06.2019 о 15:30 год., вирішено провести в режимі відеоконференції з забезпеченням її проведення для представника Національного антикорупційного бюро України в Окружному адміністративному суді м. Києва (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 81-А, зал №119).

Згідно розпорядження керівника апарату суду №734/19 від 25.06.2019 призначено проведення автоматичної зміни складу колегії суддів у судовій справі № 908/2436/18 у зв'язку з перебуванням у відпустці члена колегії - судді Верхогляд Т.А.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.06.2019 для розгляду справи № 908/2436/18 визначено колегію суддів у складі головуючого судді Коваль Л.А. (доповідач), суддів Білецької Л.М., Чередка А.Є.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 25.06.2019 прийнято апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Токмак Солар Енерджі" на рішення Господарського суду Запорізької області від 05.03.2019 у справі № 908/2436/18 до провадження новим складом суду.

В судовому засіданні 25.06.2019 розгляд апеляційної скарги відкладено на 30.07.2019 о 11:00 год., оскільки відповідно до акту Центрального апеляційного господарського суду про технічну неможливість з'єднання з системою відеоконференцзв'язку від 25.06.2019, складеного комісією у складі голови - керівника апарату суду Нурулаєвої Г.Ю., членів: головного спеціаліста відділу забезпечення судового процесу, інформаційних технологій та технічного захисту Гусєва С.В., секретаря судового засідання Дон О.Я., судове засідання, призначене на 25.06.2019 о 15:30 год. не відбулося у зв'язку з тим, що 25.06.2019 при розгляді справи № 908/2436/18 в режимі відеоконференції було виявлено неможливість з'єднання з системою відеоконференцзв'язку, оскільки була виявлена технічна неможливість прийняття вхідного дзвінка Окружним адміністративним судом міста Києва та Центральним апеляційним господарським судом з міста Києва відповідно, у призначений час для розгляду справи № 908/2436/18 у режимі відеоконференцїї.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку, зокрема, з такої підстави як виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи.

Судове засідання у справі №908/2436/18, призначене на 30.07.2019 о 11:00 год., вирішено провести в режимі відеоконференції з забезпеченням її проведення для представника Національного антикорупційного бюро України в Окружному адміністративному суді м. Києва (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 81-А, зал №119).

Відповідно до акту Центрального апеляційного господарського суду про несправність (неналежне функціонування) системи відеоконференцзв'язку від 30.07.2019, складеного комісією у складі голови - керівника апарату суду Нурулаєвої Г.Ю., членів: головного спеціаліста відділу забезпечення судового процесу, інформаційних технологій та технічного захисту Гусєва С.В., секретаря судового засідання Манчік О.О., судове засідання, призначене на 30.07.2019 о 11:00 год. не відбулося у зв'язку з тим, що під час налагодження відео-конференцзв'язку через мережу Інтернет для розгляду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Токмак Солар Енерджі" на рішення Господарського суду Запорізької області від 05.03.2019 у справі № 908/2436/18 була виявлена технічна неможливість здійснити відеоконференцію судового засідання між Окружним адміністративним судом міста Києва та Центральним апеляційним господарським судом.

З метою рівності та змагальності судового процесу, у судовому засіданні 30.07.2019 колегія суддів оголосила перерву в судове засідання на 27.08.2019 о 14:30 год.

Згідно розпорядження керівника апарату суду №1509/19 від 27.08.2019 призначено проведення автоматичної зміни складу колегії суддів у судовій справі № 908/2436/18 у зв'язку з перебуванням у відпустці члена колегії - судді Білецької Л.М.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.08.2019 для розгляду справи № 908/2436/18 визначено колегію суддів у складі головуючого судді Коваль Л.А. (доповідач), суддів Вечірка І.О., Чередка А.Є.

В судовому засіданні 27.08.2019 оголошено перерву в судове засідання на 23.09.2019 о 14:15 год.

Отже, враховуючи зазначене, відкладення розгляду апеляційної скарги, перерви в судових засіданнях, а також зміна колегії суддів у даній справі відбувались з об'єктивних причин, у зв'язку з чим твердження відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Токмак Солар Енерджі" про сумніви в об'єктивності вирішення даної справи у зв'язку із строком розгляду апеляційної скарги, призначенням судових засідань в режимі відеоконференції, а також у зв'язку із зміною суддів - є необґрунтованими.

Інших обставин, які викликають сумнів у неупередженості або об'єктивності головуючого судді Коваль Л.А. заявником не наведено.

Таким чином, заява про відвід головуючого судді Коваль Л.А. є необґрунтованою, безпідставною та ґрунтується на власних припущеннях заявника, що підриває авторитет правосуддя в цілому, заявлені заявником доводи не можуть бути в розумінні міжнародних актів, ратифікованих Україною, а також національного законодавства, ГПК України, підставою для відводу головуючого судді у даній справі.

Відповідно до ч.3 ст.39 ГПК України, якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу, він вирішує питання про зупинення провадження у справі. У цьому випадку вирішення питання про відвід здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається у порядку, встановленому частиною першою статті 32 цього Кодексу. Такому судді не може бути заявлений відвід.

Враховуючи викладене, дійшовши висновку про необґрунтованість заявленого відводу головуючому судді Коваль Л.А. суд апеляційної інстанції приходить до висновку про передачу справи іншому судді для вирішення питання про відвід.

Пунктом 5 частини 1 статті 228 ГПК України передбачено, що суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках надходження заяви про відвід судді.

Враховуючи викладене, колегія суддів приходить до висновку про наявність підстав для зупинення провадження у справі до вирішення питання про відвід головуючого судді Коваль Л.А. суддею, який не входить до складу суду, що розглядає дану справу.

Керуючись ст. ст. 32, 35, 38, 39, 233, 234, 235, 281 ГПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Токмак Солар Енерджі" про відвід головуючого судді Коваль Л.А. від участі у розгляді апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Токмак Солар Енерджі" на рішення Господарського суду Запорізької області від 05.03.2019 у справі № 908/2436/18 визнати необґрунтованою.

Передати заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Токмак Солар Енерджі" про відвід головуючого судді Коваль Л.А. на вирішення іншого судді, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається в порядку, встановленому частиною першою статті 32 Господарського процесуального кодексу України.

Зупинити розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Токмак Солар Енерджі" на рішення Господарського суду Запорізької області від 05.03.2019 у справі № 908/2436/18 до вирішення питання про відвід головуючого судді Коваль Л.А. суддею, який не входить до складу суду, що розглядає дану справу, і визначається в порядку, встановленому ч.1 ст.32 ГПК України.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Повний текст складено 24.09.2019

Головуючий суддя Л.А. Коваль

Суддя І.О. Вечірко

Суддя А.Є. Чередко

Дата ухвалення рішення 23.09.2019
Оприлюднено 24.09.2019

Судовий реєстр по справі 908/2436/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 13.01.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 23.12.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 19.12.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 12.12.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 21.11.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Судовий наказ від 29.10.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 25.10.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 15.10.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.10.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 15.10.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.09.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.09.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 31.07.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 25.06.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 25.06.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.05.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.05.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.04.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.04.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 05.03.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 908/2436/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону