ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua УХВАЛА

24.09.2019Справа № 910/12946/19

Суддя Плотницька Н.Б., розглянувши заяву ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про забезпечення позову

Особи, які отримують статус учасника справи:

відповідач Товариство з обмеженою відповідальністю "Крок-Укрзалізбуд"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача-1 - ОСОБА_3

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача-2 - ОСОБА_4

Представники сторін: не викликались,

УСТАНОВИВ:

20.09.2019 до Господарського суду міста Києва надійшла заява ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про забезпечення позову, відповідно до якої заявники просять суд:

- накласти арешт на корпоративні права - частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Крок-Укрзалізбуд", яка в сукупності становить 100 % статного капіталу товариства;

- заборонити органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, зокрема, але не виключно, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської міської, районної, районної у місті Києві державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань проводити реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про Товариство з обмеженою відповідальністю "Крок-Укрзалізбуд" (ідентифікаційний код юридичної особи 25391763), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

В обґрунтування заяви про забезпечення позову заявники посилаються на таке.

За даними витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань їм стало відомо про проведення 03.06.2019 та 07.06.2019 незаконних реєстраційних дій щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Крок-Укрзалізбуд", відповідно до яких відбулася зміна учасників (з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на ОСОБА_3 , а в подальшому з ОСОБА_3 на ОСОБА_4 ).

Зазначені вище дії були проведені реєстратором Комунального підприємства "Реєстраціне бюро" Макаровим Олегом В`ячеславовичем на підставі документів від 30.05.2019 та від 03.06.2019, згідно яких, без фактичної участі позивачів, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Потапов М.Ю. зробив нотаріальне засвідчення підпису позивачів в актах прийому-передачі частки від 30.05.2019, укладених від імені позивачів (як продавців) та ОСОБА_3 (як покупця).

В подальшому, як зазначають заявники, реєстраційні дії були скасовані.

За наслідками укладення зазначених вище актів приймання-передачі укладено акт приймання-передачі від 03.06.2019 щодо наступної зміни учасника з ОСОБА_3 на ОСОБА_4 , а 07.06.2019 прийнято рішення нового єдиного учасника Товариства про зміну виконавчого органу та адреси Товариства.

19.09.2019 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява ОСОБА_1 та ОСОБА_2 з вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Крок-Укрзалізбуд" про:

- визнання недійсним договору купівлі-продажу від 30.05.2019 50 % частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Крок-Укрзалізбуд", укладений між ОСОБА_1 та ОСОБА_3 ;

- визнання недійсним договору купівлі-продажу від 30.05.2019 50 % частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Крок-Укрзалізбуд", укладений між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ;

- визнання недійсним договору купівлі-продажу від 03.06.2019 100 % частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Крок-Укрзалізбуд", укладений між ОСОБА_3 та ОСОБА_5

- визнання недійсним акту приймання-передачі частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Крок-Укрзалізбуд" від 30.05.2019, між ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , підписи на котрому посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Потаповим М.Ю., за реєстровим номером за № 376 та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ротач І.І. за реєстровим номером 3540;

- визнання недійсним акту приймання-передачі частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Крок-Укрзалізбуд" від 30.05.2019, між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , підписи на котрому посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Потаповим М.Ю., за реєстровим номером за № 375 та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ротач І.І. за реєстровим номером 3535;

- визнання недійсним акту приймання-передачі частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Крок-Укрзалізбуд" від 03.06.2019, між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , підписи на котрому посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тарас О.В., за реєстровим номером за № 849;

- визнання недійсними всіх рішень учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Крок-Укрзалізбуд", оформлені рішенням № 07/06 від 07 червня 2019 року;

- скасування реєстраційних записів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 03.06.2019 № 10701050035011403;

- скасування реєстраційних записів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.06.2019 № 10701050036011403;

- скасування реєстраційних записів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.06.2019 10701070037011403.

Враховуючи вищенаведене, заявники стверджують, що існує потреба у забезпеченні позову, оскільки в разі подальшого продажу частки особою, що набула право власності на неї на підставі спірних правочинів, позивачі не зможуть захистити свої права в межах судового провадження, у зв`язку з чим існує необхідність зупинення подальших реєстраційних дій з реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "Крок-Укрзалізбуд" за підробленими документами від 30.05.2019 та фактичне зупинення подальшого ланцюга перепродажу корпоративних прав у статутному капіталі товариства.

Відповідно до статті 136 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Згідно з частиною 1 статті 137 Господарського процесуального кодексу України визначено, що позов забезпечується: накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною відповідачу вчиняти певні дії; встановленням обов`язку вчинити певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; зупиненням продажу майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно, або про виключення його з опису і про зняття з нього арешту; передачею речі, що є предметом спору, на зберігання іншій особі, яка не має інтересу в результаті вирішення спору; зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об`єкти інтелектуальної власності; арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги; іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються заходами, зазначеними у пунктах 1 - 9 цієї частини.

Нормами статті 140 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи. Залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю або частково.

При вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Отже, питання задоволення заяви сторони у справі про застосування заходів до забезпечення позову вирішується судом в кожному конкретному випадку виходячи з характеру обставин справи, що дозволяють зробити висновок щодо утруднення чи унеможливлення виконання рішення суду у випадку невжиття заходів забезпечення позову.

Всупереч вимогам статті 74 Господарського процесуального кодексу України позивачем не надано належних, допустимих та достатніх доказів, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду.

До того ж, з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.09.2019 за № 1005776860 станом на 23.09.2019 не вбачається внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, державної реєстрації змін до установчих документів, проведення інших реєстраційних дій щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Крок-Укрзалізбуд".

При цьому, реєстраційниі записи за номерами № № 10701050035011403, № 10701050036011403 та № 10701070037011403 скасовані.

Таким чином, дослідивши надані суду докази та обставини, викладені у заяві про вжиття заходів забезпечення позову, суд вважає її не обґрунтованою, оскільки, заявником не надано доказів на підтвердження того факту, що невжиття заходів забезпечення порушить його права та в подальшому утруднить чи зробить неможливим поновлення порушених прав позивача, що є підставою для відмови в задоволенні заяви про вжиття заходів забезпечення позову.

Керуючись статтями 136, 137, 140, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні заяви ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про забезпечення позову відмовити.

Відповідно до частини 2 статті 235 Господарського процесуального кодексу України ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду; ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом десяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду(частина 1 статті 256 Господарського процесуального кодексу України).

Суддя Н.Б. Плотницька

Дата ухвалення рішення23.09.2019
Оприлюднено23.09.2019

Судовий реєстр по справі —910/12946/19

Ухвала від 08.06.2021

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Майданевич А.Г.

Ухвала від 20.04.2021

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Майданевич А.Г.

Ухвала від 06.04.2021

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Майданевич А.Г.

Ухвала від 18.03.2021

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Майданевич А.Г.

Ухвала від 23.02.2021

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Майданевич А.Г.

Ухвала від 26.01.2021

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Майданевич А.Г.

Ухвала від 13.01.2021

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Плотницька Н.Б.

Ухвала від 13.01.2021

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Плотницька Н.Б.

Рішення від 22.12.2020

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Плотницька Н.Б.

Ухвала від 16.12.2020

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Плотницька Н.Б.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні