ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"23" вересня 2019 р. м. Київ Справа № 911/2243/18

за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Спектр-Агро (08702, Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, буд. 20; код ЄДРПОУ 36348550)

до відповідача 1 приватного підприємства ТРУБІЖ АГРО (07444, Київська обл., Броварський р-н, с. Світильня, вул. Жовтнева, буд. 3-А; код ЄДРПОУ 39333971)

та відповідача 2 ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 )

про стягнення 997179,11 грн.

у відокремленому провадженні в межах справи № 911/2243/18

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Спектр-Агро (08702, Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, буд. 20; код ЄДРПОУ 36348550)

до боржника приватного підприємства ТРУБІЖ АГРО (07444, Київська обл., Броварський р-н, с. Світильня, вул. Жовтнева, буд. 3-А; код ЄДРПОУ 39333971)

про банкрутство

Суддя Наріжний С.Ю.

Без виклику представників учасників у справі.

ВСТАНОВИВ:

у провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/2243/18 за заявою ТОВ Спектр-Агро про банкрутство ПП "ТРУБІЖ АГРО" за загальною процедурою в порядку ст. 11 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (надалі також: Закон про банкрутство ).

Постановою господарського суду Київської області від 15.01.2019 визнано банкрутом ПП "ТРУБІЖ АГРО" та відкрито його ліквідаційну процедуру; ліквідатором призначено арбітражного керуючого Косякевича С.О.; вирішено інші процедурні питання у справі.

На даний час провадження у справі перебуває на стадії ліквідаційної процедури.

До суду надійшла позовна заява ТОВ Спектр-Агро б/№, б/дати (вх. № 1924/19) до ПП "ТРУБІЖ АГРО" та ОСОБА_1 про стягнення 997179,11 грн, яка була передана судді Наріжному С.Ю. для розгляду в межах провадження у справі № 911/2243/18 про банкрутство ПП "ТРУБІЖ АГРО" .

В позовній заяві Позивач просить суд: стягнути солідарно з ПП "ТРУБІЖ АГРО" та ОСОБА_1 на користь ТОВ Спектр-Агро 23520,01 грн відсотків за користування товарним кредитом за договором поставки № 116/16-ЧН від 13.05.2016 та договором поруки № П/116/16-ЧН від 13.05.2016; стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ Спектр-Агро 973659,10 грн заборгованості за договором поставки № 116/16-ЧН від 13.05.2016 та договором поруки № П/116/16-ЧН від 13.05.2016.

В обґрунтування позову Позивач зазначає, що рішення господарського суду Київської області від 27.02.2017 у справі № 911/4230/16, згідно якого з Відповідача 1 на користь Позивача було стягнуто заборгованість у сумі 973659,10 грн, не було виконане Відповідачем 1, внаслідок чого Позивачем додатково нараховано відсотки за користування товарним кредитом відповідно до умов договору поставки № 116/16-ЧН від 13.05.2016 за період з 02.11.2016 по 31.12.2016 у сумі 23520,01 грн, які Позивач просить стягнути солідарно з Відповідача 1 як зобов`язаної сторони за договором та Відповідача 2 як поручителя згідно договору поруки № П/116/16-ЧН від 13.05.2016.

Крім цього, оскільки договором поруки № П/116/16-ЧН від 13.05.2016, укладеним між Позивачем та Відповідачем 2, забезпечено виконання Відповідачем 1 всіх грошових зобов`язань за договором поставки № 116/16-ЧН від 13.05.2016, Позивач також просить стягнути з Відповідача 2, як солідарного боржника суму заборгованості Відповідача 1 за договором поставки № 116/16-ЧН від 13.05.2016.

Статтею 9 Закону про банкрутство визначено, що справи про банкрутство розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Згідно ч. 6 ст. 12 ГПК України, господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом .

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 20 ГПК України, господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні правочинів у господарській діяльності, крім правочинів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем, а також у спорах щодо правочинів, укладених для забезпечення виконання зобов`язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи - підприємці.

При цьому друга складова п. 1 ч. 1 ст. 20 ГПК України не містить обмежень щодо суб`єктного складу самого правочину, визначальним у даному випадку є суб`єктний склад зобов`язання, в забезпечення виконання якого було укладено правочин.

Отже враховуючи положення ст. 4, 20, 45 ГПК України, фізична особа, яка не є підприємцем, може бути відповідачем в господарському процесі, якщо правочин, щодо виконання якого виник спір, укладено в забезпечення виконання зобов`язання за іншим правочином, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи-підприємці.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Великої Палати Верховного Суду від 13.03.2018 у справі № 415/2542/15-ц.

Таким чином, враховуючи, що договір поруки № П/116/16-ЧН від 13.05.2016 укладено між ТОВ Спектр-Агро та фізичною особою ОСОБА_1 в забезпечення виконання зобов`язань за договором поставки № 116/16-ЧН від 13.05.2016, укладеним між ТОВ Спектр-Агро та ПП "ТРУБІЖ АГРО" , даний спір підлягає розгляду в порядку господарського судочинства.

Крім цього суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 4 ст. 10 Закону про банкрутство, суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, вирішує усі майнові спори з вимогами до боржника, у тому числі спори про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів, пов`язаних із визначенням та сплатою (стягненням) грошових зобов`язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також справ у спорах про визнання недійсними правочинів (договорів), якщо з відповідним позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України.

Концентрація всіх відповідних спорів (визнання правочинів недійсними, витребування майна банкрута у добросовісного набувача або з чужого незаконного володіння, визнання прав власності на майно банкрута, стягнення дебіторської заборгованості тощо) в межах справи про банкрутство забезпечить реалізацію контролю суду в провадженні якого перебуває справа про банкрутство за діяльністю боржника, залучення всього майна боржника до ліквідаційної маси, в тому числі майна, яке безпідставно вибуло з права власності банкрута, та є ефективним засобом юридичного захисту прав як банкрута так і кредиторів та узгоджується з приписами ч. 4 ст. 10 Закону про банкрутство, п. 7 ч. 1 ст. 12, ч. 3 ч. 10 ст. 16 ГПК України.

Аналогічні правові висновки викладені Верховним Судом в Постанові від 06.04.2018 у справі № 925/1874/13, яка, відповідно до ч. 4 ст. 236 ГПК України, повинна бути врахована господарським судом.

Вказане вище свідчить про те, що відповідний спір, щодо якого подано позовну заяву, підлягає розгляду господарським судом Київської області у відокремленому провадженні в межах справи № 911/2243/18 про банкрутство ПП "ТРУБІЖ АГРО" за правилами позовного провадження, визначеного ГПК України.

У зв`язку з тим, що станом на дату надходження позовної заяви до господарського суду Київської області матеріали справи № 911/2243/18 перебували в суді апеляційної інстанції, питання щодо прийняття позовної заяви до розгляду не вирішувалось.

Згідно ст. 176 ГПК України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому ст. 174 цього Кодексу. Якщо відповідачем вказана фізична особа, яка не є підприємцем, суд відкриває провадження протягом п`яти днів з дня отримання судом у порядку, передбаченому частиною восьмою цієї статті, інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи - відповідача.

У разі якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, що не є підприємцем, суд не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи.

Інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи має бути надана протягом п`яти днів з моменту отримання відповідним органом реєстрації місця проживання та перебування особи відповідного звернення суду.

Ухвалою суду від 29.07.2019 зобов`язано Відділ адміністративних послуг Прилуцької міської ради у п`ятиденний термін з дня отримання даної ухвали надати господарському суду Київської області інформацію про зареєстроване місце проживання ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_1 ).

На виконання вказаної ухвали до суду надійшла довідка Відділу адміністративних послуг Прилуцької міської ради від 06.08.2019 б/№, згідно якої вказано зареєстроване місце проживання ОСОБА_1 - АДРЕСА_1 .

Після повернення матеріалів справи № 911/2243/18 до місцевого господарського суду ухвалою суду від 12.09.2019 позовну заяву залишено без руху; зобов`язано ТОВ Спектр-Агро у встановлений строк усунути виявлені недоліки позовної заяви, а саме надати господарському суду Київської області належним чином засвідчену копію Договору поруки № П/116/16-ЧН від 13.05.2016.

20.09.2019 до суду надійшла заява ТОВ Спектр-Агро б/№, б/дати (вх. № 18036/19) про усунення недоліків позовної заяви, з доданими документами.

Таким чином суд встановив, що поданих матеріалів достатньо для прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження щодо розгляду даної позовної заяви в порядку загального позовного провадження у відокремленому провадженні в межах справи № 911/2243/18 про банкрутство ПП "ТРУБІЖ АГРО" .

Керуючись ст. 12, 20, 30, 120, 121, 176, 232-235 ГПК України, ст. 10 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , суд

УХВАЛИВ:

1. Позовну заяву ТОВ Спектр-Агро б/№, б/дати (вх. № 1924/19) до ПП "ТРУБІЖ АГРО" та ОСОБА_1 про стягнення 997179,11 грн прийняти до розгляду та відкрити провадження щодо розгляду даної позовної заяви у відокремленому провадженні в межах провадження у справі № 911/2243/18 про банкрутство ПП "ТРУБІЖ АГРО" .

2. Розгляд позовної заяви здійснювати за правилами загального позовного провадження.

3. Призначити підготовче засідання на 22 жовтня 2019 року об 11 год. 40 хв., яке відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108, в залі судових засідань № 1.

4. Встановити строк Відповідачам 1, 2 для надання суду відзивів в порядку ст. 165 ГПК України на позовну заяву - протягом 15 днів з дня отримання даної ухвали про відкриття провадження. У разі подання відзиву на позов відповідач зобов`язаний надати суду документи, що підтверджують направлення (надання) відзиву і доданих до нього доказів Позивачу.

5. Встановити строк Позивачу для надання суду відповіді на відзив в порядку ст. 166 ГПК України - протягом 7 днів з дня отримання відзиву (у разі його отримання). До відповіді на відзив мають бути додані документи, що підтверджують направлення (надання) відповіді на відзив Відповідачам 1, 2.

6. Встановити строк Відповідачам 1, 2 для надання суду заперечень в порядку ст. 167 ГПК України - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив (у разі її отримання). До заперечень мають бути додані документи, що підтверджують направлення (надання) заперечень Позивачу.

7. Викликати в судове засідання уповноважених представників сторін.

8. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви та клопотання - в письмовій формі відповідно до ч. 2 ст. 169 та ст. 170 ГПК України.

9. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет ( http://court.gov.ua/fair/ ).

10. Копію ухвали надіслати сторонам.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не може бути оскаржена окремо відповідно до ст. 254, 255 ГПК України.

Дата підписання ухвали 23.09.2019.

Суддя С.Ю. Наріжний

Дата ухвалення рішення 23.09.2019
Зареєстровано 24.09.2019
Оприлюднено 24.09.2019

Судовий реєстр по справі 911/2243/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.08.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 22.06.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Постанова від 01.06.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 27.04.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 01.04.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 20.01.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.12.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 11.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.09.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 23.09.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 12.09.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 12.09.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 12.09.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 12.09.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 15.08.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.07.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 16.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.06.2019 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону