ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2019 року м. Черкаси справа № 925/927/19

Господарський суд Черкаської області у складі головуючої судді Кучеренко О.І., із секретарем судового засідання Юхименко О.В., за участю представника позивача Сучило А.О., адвокат за довіреністю,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду справу

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНА

до Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна Гільдія Капітал

про стягнення 56897 грн 49 коп,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНА" пред`явило позов до Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна Гільдія Капітал про стягнення 56897 грн 49 коп з яких: 39351 грн 48 коп основної заборгованості, 13773 грн 01 коп неустойки, 951 грн 75 коп три відсотки річних та 2821 грн 25 коп інфляційних втрат, обґрунтувавши позовні вимоги неналежним виконанням відповідачем умов договору поставки товару №1404EЛ2017 від 14.04.2015 в частині оплати поставленого товару. Позивач також просить стягнути з відповідача понесені ним витрати за сплату судового збору.

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 09.08.2019 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі. Справу вирішено розглядати у порядку спрощеного позовного провадження, судом встановлено відповідачу строк для подання відзиву на позов та заперечення проти розгляду справи у спрощеному провадженні 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

Відповідач, у встановлений судом строк, відзив на позов та заперечення проти розгляду справи у порядку спрощеного подання до суду не надав, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини. Ухвала суду від 09.08.2019 отримана уповноваженим представником відповідача, що підтверджується поштовим повідомленням про вручення, яке міститься в матеріалах справи.

Згідно з положеннями частини 1 статті 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті. А згідно з частиною 9 статті 165 цього Кодексу у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

У судовому засіданні 17.09.2019 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, суд

ВСТАНОВИВ:

14 квітня 2015 року між товариством з обмеженою відповідальністю ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНА (постачальник - позивач у справі) та Товариством з обмеженою відповідальністю Будівельна Гільдія Капітал (покупець - відповідач у справі) було укладено договір №1404EЛ2017 (далі - договір), відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність покупця товар (лакофарбова продукція), а покупець зобов`язувався прийняти цей товар та сплатити за нього грошову суму на умовах визначених договором та додатками до нього (пункт 1.1 договору).

Відповідно до пунктів 3.1, 3.2 договору кожна поставка товару здійснюється на основі окремого замовлення, на базисних умовах постачання - СРТ (18007, м.Черкаси, пров. Громова, 18/3) відповідно до правил Інкотермс-2010 , якщо інше не буде встановлене сторонами додатково та зазначено у замовленні.

Умови оплати товару сторонами визначено розділом 4 договору, відповідно до якого оплата товару здійснюється згідно з видатковими накладними та обов`язково здійснена до закінчення строку такої оплати згідно умов договору, встановлених договором та додатками до нього із 100% формою передоплати.

Строк дії договору сторонами встановлений у пункті 9.1 договору, відповідно до якого договір набуває чинності з моменту його підписання обома сторонами та діє до 31.12.2015. Договір вважається автоматично поновленим на наступний календарний рік, якщо жодна із сторін не заявила своєї вимоги про розірвання цього договору за 30 календарних днів до дати сплину терміну його дії (пункт 9.4 договору).

28.07.2015 між сторонами договору було укладено та підписано додаткову угоду до договору від 14.04.2015 №1404EЛ2017, відповідно до якої сторони дійшли згоди щодо порядку проведення розрахунків - 50% передоплати від вартості партії товару до моменту поставки, 50% - сплатити протягом 15 календарних днів з моменту поставки партії товару (пункт 4.2 договору).

У випадку прострочення покупцем строку оплати за поставлений товар, передбаченого пунктом 4.2 договору, крім форс-мажорних обставин, від 5 до 30 календарних днів, покупець виплачує постачальнику неустойку в розмірі 5% від вартості неоплаченої частини поставленого товару (пункт 6.5 договору).

У випадку прострочення покупцем строку оплати за поставлений товар, передбаченого пунктом 4.2 договору, від 30 до шістдесяти календарних днів, покупець виплачує постачальнику неустойку в розмірі 20% від вартості неоплаченої частини поставленого товару (пункт 6.6 договору).

У випадку прострочення покупцем строку оплати за поставлений товар, передбаченого пунктом 4.2 договору, більше ніж на шістдесят календарних днів, покупець виплачує постачальнику неустойку в розмірі 35% від вартості неоплаченої частини поставленого товару (пункт 6.7 договору).

27.04.2018 між сторонами договору було укладено та підписано додаткову угоду до договору, відповідно до якої сторони дійшли згоди щодо зміни умов розрахунків. Покупець зобов`язаний оплатити партію товару протягом 30 календарних днів з моменту поставки. Сума відвантаженого, але не оплаченого товару не може перевищувати суми ліміту 50000,00 грн. У разі якщо сума відвантаженого товару перевищує ліміт в розмірі 50000,00 грн, покупець зобов`язаний проводити оплату партій товару, що перевищує ліміт, на умовах 100% передоплати (пункт 4.2 договору).

На виконання умов договору позивач за період з 30.05.2017до 26.11.2018 поставив відповідачу товар на загальну суму 865868 грн 88 коп, що підтверджується копіями видаткових накладних:

- № 3005ЕЛ2280000006 від 30.05.2017 на суму 136624,20 грн;

- № 3006ЕЛ2280000009 від 30.06.2017 на суму 31252,68 грн;

- № 3006ЕЛ2280000010 від 30.06.2017 на суму 63017,92 грн;

- № 1707ЕЛ2280000005 від 17.07.2017 на суму 18382,85 грн;

- № 1907ЕЛ2280000001 від 19.07.2017 на суму 2 1348,10 грн;

- № 3107ЕЛ2280000037 від 31.07.2017 на суму 93951,00 грн;

- № 3107ЕЛ2280000041 від 31.07.2017 на суму 46609,04 грн;

- № 3107ЕЛ2280000065 від 31.07.2017 на суму 9365,40 грн;

- № 1508ЕЛ2280000008 від 15.08.2017 на суму 6448,20 грн;

- № 3108ЕЛ2280000049 від 31.08.2017 на суму 54471,14 грн;

- № 3108ЕЛ2280000050 від 31.08.2017 на суму 135564,00 грн;

- № 1809ЕЛ2280000007 від 18.09.2017 на суму 88741,20 грн;

- № 702ЕЛ2280000002 від 07.02.2018 на суму 3504,60 грн;

- № 2704ЕЛ2280000051 від 27.04.2018 на суму 47541,60 грн;

- № 305ЕЛ2280000003 від 03.05.2018 на суму 71358,67 грн;

- №3108ЕЛ2280000079 від 31.08.2018 на суму 31693,92 грн;

- № 1611ЕЛ0000000029 від 16.11.2018 на суму 1379,40 грн;

- №2211ЕЛ2280000001 від 22.11.2018 на суму 922,99 грн;

- №2611ЕЛ0000000013 від 26.11.2018 на суму 3691,97 грн.

За поставлений товар відповідач, у визначений договором та додаткових угод до нього строк, повністю не розрахувався, прострочивши оплату товару.

Між сторонами договору складені, підписані та скріплені печатками позивача та відповідача акти звіряння розрахунків за третій та четвертий квартал 2018 року, згідно з якими станом на 31.12.2018 за відповідачем рахувалась заборгованість у сумі 44351 грн 48 коп.

23.05.2019 позивач на адресу відповідача направив претензію №1605/1/ЕЛ від 15.05.2019, у якій вимагав протягом 2-х днів з моменту отримання претензії погасити заборгованість у сумі 44351 грн 48 коп, однак вимога позивача залишена відповідачем без задоволення.

Станом на день подачі позову заборгованість відповідача становить 39351 грн 48 коп. Так, за видатковою накладною №305ЕЛ2280000003 від 03.05.2018 вартість поставленого позивачем товару становила 71358 грн 67 коп, яка сплачена частково у сумі 69695 грн 47 коп і на день подачі позову заборгованість по даній видатковій накладній становить 1663 грн 20 коп. Також відповідачем повністю не сплачений товар поставлений за видатковими накладними: №3108ЕЛ2280000079 від 31.08.2018 на суму 31 693грн 92 коп,

№1611ЕЛ0000000029 від 16.11.2018 на суму 1379 грн 40 коп, №2211ЕЛ2280000001 від 22.11.2018 на суму 922 грн 99 коп, №2611ЕЛ0000000013 від 26.11.2018 на суму 3691 грн 97 коп.

За порушення строків оплати поставленого товару позивач нарахував відповідачу штрафні санкції, інфляційні та річні, які разом з сумою заборгованості просить стягнути з відповідача у примусовому порядку.

Правовідносини, які виникли між сторонами у справі за своєю правовою природою є відносинами з поставки товарів, на підставі укладеного між сторонами договору. Зазначені правовідносини урегульовані нормами Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України. Відповідно до статті 265 Господарського кодексу України, за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

В силу статті 692 Цивільного кодексу України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

За умовами укладеного між позивачем та відповідачем договору передбачено попередню оплату товару або з відстрочкою 30 календарних днів з моменту поставки.

Судом встановлено, що на виконання договору позивач поставив відповідачу обумовлений сторонами товар. Оплата за поставлений товар відповідачем була здійснена частково у розмірі 821517 грн 40 коп такими платежами: 50000,00 грн - 15.06.2017, 36624,20 грн - 23.06.2017, 50000,00 грн -30.06.2017, 94270,60 грн - 01.08.2017, 20000,00 грн - 23.08.2017, 20000,00 грн-31.08.2017, 82153,58 грн - 05.09.2017, 25000,00 грн - 29.09.2017, 25000,00 грн - 09.10.2017, 25000,00 грн - 03.11.2017, 23951,00 грн -16.11.2017, 25000,00 грн -13.12.2017, 25000,00 грн - 22.12.2017, 95325,14 грн - 28.12.2017, 48480,00 грн -18.01.2018;59520,00 грн -19.01.2018, 3504,60 грн - 07.03.2018, 20000,00 грн -03.07.2018, 10000,00 грн - 27.07.2018, 31693,92 грн - 31.08.2018, 17541,60 грн -31.08.2018, 2458,40 грн - 31.08.2018, 15000,00 грн - 31.10.2018, 1379,40 грн - 15.11.2018, 10000,00 грн - 22.11.2018, 4614,96 грн - 22.11.2018; 5000,00 грн -24.07.2019, що підтверджується копіями банківських виписок наявними в матеріалах справи.

Неоплаченим залишився товар, який отриманий за видатковими накладними №3108ЕЛ2280000079 від 31.08.2018, №1611ЕЛ0000000029 від 16.11.2018, №2211ЕЛ2280000001 від 22.11.2018, №2611ЕЛ0000000013 від 26.11.2018. Відповідач не надав доказів сплати заборгованості за отриманий товар за цими видатковими накладними, тому суд дійшов висновку, що вимога позивача про стягнення з відповідача вартості отриманого товару у розмірі 39351 грн 48 коп є обґрунтованою та підлягає до задоволення.

Згідно з частиною 1 статті 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Відповідно до частини 2 статті 193, частини 1 статті 216 Господарського кодексу України порушення зобов`язання є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим кодексом, іншими законами або договором; учасники господарських правовідносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Стаття 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у розумінні цього Кодексу визначає господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Частина 4 статті 231 цього Кодексу України встановлює, що у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються у розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

За порушення строків оплати товару більше ніж на шістдесят календарних днів умовами договору визначена відповідальність покупця у вигляді сплати постачальнику неустойки у розмірі 35% від вартості неоплаченої частини поставленого товару.

За прострочення оплати товару позивач нарахував відповідачу 13773 грн 01 коп неустойки, яка розраховану із суми заборгованості 39351 грн 48 коп (39351,48грн * 35%= 13773,01грн). Суд вважає, що неустойка нарахована позивачем у відповідності з умовами договору, фактичними обставинами та вимогами чинного законодавства, тому позов про стягнення неустойки пені у сумі 13773 грн 01 коп, підлягає до задоволення.

Відповідно статті 625 Цивільного кодексу України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За прострочення виконання грошового зобов`язання, позивачем нараховані відповідачу 951 грн 75 коп три відсотки річних із розрахунку: за видатковою накладною №305ЕЛ2280000003 від 03.05.2018 сума річних - 57 грн 69 коп за період з 03.06.2018 до 29.07.2019, за видатковою накладною №3108ЕЛ2280000079 від 31.08.2018 сума річних - 786 грн 70 коп за період з 01.10.2018 до 29.07.2019, за видатковою накладною №1611ЕЛ0000000029 від 16.11.2018 сума річних - 25 грн 51 коп за період з 17.12.2018 до 29.07.2019, за видатковою накладною №2211ЕЛ2280000001 від 22.11.2018 сума річних - 16 грн 61 коп за період з 23.12.2018 до 29.07.2019, за видатковою накладною №2611ЕЛ0000000013 від 26.11.2018 сума річних - 65 грн 24 коп за період з 27.12.2018 до 29.07.2019.

Також позивачем за прострочення оплати товару нараховані інфляційні втрати у сумі 2821 грн 25 коп за видатковими накладними та аналогічні періоди як і річні.

Здійснивши перевірку правильності нарахування річних та інфляційних, суд встановив, що річні та інфляційні розраховані позивачем вірно, тому до задоволення підлягають позовні вимоги про стягнення річних та інфляційних втрат у заявлених позивачем сумах.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається, зокрема, у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Оскільки позовні вимоги позивача задоволенні повністю, з відповідача на користь позивача підлягає відшкодуванню 1921 грн 00 коп судового збору.

На підставі викладеного, керуючись статтями 129, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна Гільдія Капітал (пров.Громова, 18/3, м.Черкаси, 18007, код ЄДРПОУ 37267771) на користь товариства з обмеженою відповідальністю ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНА (вул.Стартова, 3, м.Дніпро, 49041, код ЄДРПОУ36573135) 39351 грн 48 коп заборгованості, 13773 грн 01 коп неустойки, 951 грн 75 коп три відсотки річних, 2821 грн 25 коп інфляційних та 1921 грн 00 коп судового збору.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано, у разі подання апеляційної скарги рішення набирає законної сили після прийняття судом апеляційної інстанції судового рішення. Рішення може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення до Північного апеляційного господарського суду.

Повне рішення складене та підписане 24.09.2019.

Суддя О.І.Кучеренко

Дата ухвалення рішення 17.09.2019
Зареєстровано 25.09.2019
Оприлюднено 26.09.2019

Судовий реєстр по справі 925/927/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 17.09.2019 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 09.08.2019 Господарський суд Черкаської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону