ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

23 вересня 2019 року (17 год. 45 хв.)Справа № 280/3102/19 м.Запоріжжя Запорізький окружний адміністративний суд у складі: головуючого судді Калашник Ю.В., секретар судового засідання Стовбур А.Ю., розглянув за правилами загального позовного провадження адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Донснабзбут (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша Ливарна, буд. 40, оф. 223, код ЄДРПОУ 36253181) до Головного управління ДФС у Запорізькій області (69107, пр. Соборний, буд. 166, код ЄДРПОУ 39396146) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,-

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Донснабзбут (далі - позивач або ТОВ Донснабзбут ) звернулося до Запорізького окружного адміністративного суду (далі - суд) із позовом до Головного управління ДФС у Запорізькій області (далі - відповідач або ГУ ДФС у Запорізькій області) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 14.03.2019 № № 0003151403, 0003141403.

На обґрунтування позовних вимог у позовній заяві позивач зазначає про безпідставність висновків податкового органу про не підтвердження здійснення господарських операцій між позивачем та його контрагентами, оскільки фактичне (реальне) здійснення господарських операцій із контрагентами підтверджується такими фактами: існували дії учасників господарських операцій по відчуженню товарів, що підтверджується: 1) легальним існуванням юридичних осіб відповідно до чинного законодавства; 2) належним оформленням первинних документів; - існувала зміна у структурі активів/зобов`язань/капіталі: для покупця - відчуження грошових коштів на користь продавця у господарському зобов`язанні, набуття у власність товарів; для постачальника - отримання грошових коштів та відчуження матеріальних цінностей; існують відомості про господарську операцію, що підтверджується первинними документами та документами бухгалтерського обліку; існував економічний ефект для учасників господарської операції у вигляді прибутку. Разом з цим, позивач зазначає, що контролюючим органом при формуванні висновків використані недостатні і недопустимі докази, висновки контролюючого органу сформовані з ігноруванням поданих первинних документів, без вивчення їх змісту; контролюючим органом не наведено доказів узгодженості дій між ТОВ Донснабзбут з контрагентами щодо порушення податкової дисципліни; контролюючим органом не встановлено альтернативного руху активів у порівнянні із задекларованим ТОВ Донснабзбут ; висновки контролюючого органу сформовані всупереч принципу індивідуалізації відповідальності та з ігноруванням обов`язкових висновків Верховного Суду та Європейського суду з прав людини у межах існуючих правовідносин. Беручи до уваги вищезазначене, висновки податкового органу про порушення позивачем вимог податкового законодавства є протиправними, у зв`язку із чим, у відповідача були відсутні підстави для прийняття оскаржуваних рішень.

Ухвалою суду від 02.07.2019 відкрито загальне позовне провадження та призначено підготовче засідання на 30.07.2019.

26.07.2019 до суду від представника відповідача надійшов відзив на позов (вх. №31084), в якому представник відповідача позовні вимоги не визнає, зокрема зазначає, що під час проведення перевірки податковим органом встановлено, що господарська діяльність позивача з його контрагентами має ознаки нереальності здійснення операцій, оскільки у контрагентів позивача відсутні засоби для здійснення самостійної фінансово-господарської діяльності, а саме: офісні та складські приміщення, транспортні засоби, банківські рахунки, наймані працівники, непричетність до створення та ведення фінансово-господарської діяльності посадових осіб, що вказує лише на документальне оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з суб`єктами господарської діяльності реального сектору економіки. Окрім того, позивач декларував придбання товарів невідомого походження, оскільки відсутнє придбання у ланцюгах постачання або виробництва. Разом з цим, за даними Єдиного державного реєстру судових рішень наявні кримінальні провадження у яких фігурують контрагенти позивача. Таким чином, відповідач, як суб`єкт владних повноважень, прийнявши оскаржувані податкові повідомлення-рішення, вважає, що діяв відповідно до вимог чинного законодавства та у межах наданих органам ДФС прав, а тому просить у задоволенні позову відмовити у повному обсязі.

30.07.2019, у зв`язку з неявкою представника позивача, проведення підготовчого засідання відкладено до 22.08.2019.

Протокольною ухвалою суду від 22.08.2019 закрито підготовче провадження та призначений судовий розгляд справи по суті на 29.08.2019.

29.08.2019 у судовому засіданні оголошено перерву до 11.09.2019.

09.09.2019 до суду від представника позивач надійшла заява про намір стягнення витрат на правничу допомогу (вх. № 37160), в якій останній зазначає, що всі докази на підтвердження розміру витрат, понесених позивачем на правову допомогу у цій справі будуть надані протягом п`яти днів з моменту винесення рішення у відповідності до приписів ч. 7 ст. 139 КАС України.

11.09.2019 до суду від представника позивача надійшло клопотання про розгляд справи у порядку письмового провадження. Представник відповідача проти задоволення клопотання не заперечує, про що свідчить відповідна відмітка на клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 193 КАС України, суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.

Суд, оцінивши наявні у справі докази у їх сукупності, встановив наявність достатніх підстав для прийняття законного та обґрунтованого рішення у справі.

Розглянувши матеріали справи, судом встановлені наступні обставини.

ТОВ Донснабзбут (код ЄДРПОУ 36253181) є юридичною особою, яка зареєстрована 14.11.2008 за №12661020000031872, про що свідчить Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У період з 14.12.2018 по 15.01.2019, на підставі направлень № 2950 від 14.12.2018 та № 3089 від 28.12.2018, наказу від 30.11.2018 №4068, відповідно до відповідно до пп. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 та пп.75.1.2. п. 75.1 ст. 75, п. 77.1 ст. 77 Податкового кодексу України, фахівцями відповідача проведена документальна планова виїзна перевірка ТОВ Донснабзбут з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2017 по 30.09.2018, з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати єдиного внеску за період з 01.01.2017 по 30.09.2018, за результатом якої складено Акт від 22.01.2019 №29/08-01-14-03/36253181.

Висновками до акту перевірки встановлено порушення ТОВ Донснабзбут , вимог між іншого:

п.п. 134.1.1. п. 134.1 ст. 134, п. 135.1. ст. 135 Розділу III з врахуванням вимог п.44.1, п.44.2 ст. 44 Податкового кодексу України, в результаті чого занижено податок на прибуток за період з 01.01.2017 по 30.09.2018 на загальну суму 6544868,00 грн., у т.ч.: 2017 рік - 2229325,00 грн., у т.ч.: 3 квартал 2017 року - 771815,00 грн., 4 квартал 2017 року - 1457510,00 грн., 2018 рік - 4315543,00 грн., у т.ч.: 1 квартал 2018 року - 1586180,00 грн., 2 квартал 2018 року - 496471,00 грн., 3 квартал 2018 року - 2232891,00 грн.;

п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України, в результаті чого встановлено завищення податкових зобов`язань по нереальним операціям з реалізації товарів покупцям , на загальну суму 5254730,00 грн.;

п. 187.1 ст. 187, п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України, в результаті чого встановлено заниження податкових зобов`язань у зв`язку з не нарахуванням податкових зобов`язань при реалізації товарів іншим особам на загальну суму 5254730,00 грн.;

п. 187.1 ст. 187, п. 198.1, п. 198.2, п. 198.5, п. 198.6 ст. 198, п. 200.4 ст. 200, п. 201.1, п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України та Наказу Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044, із змінами та доповненнями (в редакції що діяла у 2015р.), в результаті чого підприємством ТОВ Донснабзбут встановлено завищення суми від`ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 декларації) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду) на 966400,00 грн.

Вказані висновки обґрунтовані тим, що проведеною перевіркою не підтвердження реальність здійснення господарських операцій з ТОВ Сертекс Плюс (код ЄДРПОУ 41717940) та ТОВ Траст Енерго (код ЄДРПОУ 41650457), ТОВ Грант-Капітал (код ЄДРПОУ 41651398), ТОВ "ПРОВНЕЛ" (код ЄДРПОУ 41956454), ТОВ "ГРЕЙНСІД" (код ЄДРПОУ 41461753), ТОВ "ФЛАЙГЛАНС" (код ЄДРПОУ 41924972); ТОВ "МЕЛЬТЕКС" (код ЄДРПОУ:41501298); ТОВ "ТЕРНЕТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ: 42112282); ТОВ "ГУНД ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41375738); ТОВ Укрпром-Обладнання (код ЄДРПОУ 41183279); ТОВ Еліат Інжинірінг (код ЄДРПОУ 40739874); ТОВ "ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41535149); ТОВ "ЮЗІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41360234); ТОВ "ВИОЛЕНТ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261629); ТОВ Акватор Інвест (код ЄДРПОУ 41798003); ТОВ Арго Торг (код ЄДРПОУ 41430882); ТОВ "ЛЕОНС" (код ЄДРПОУ 41066974); ТОВ Торгопт-СК (код ЄДРПОУ 41014554). Так, позивач декларував придбання товарів, які фактично є товарами невідомого походження, який був лише документально оформлений від постачальників, так як відсутнє їх придбання у ланцюгах постачання або виробництва. Разом з цим, в акті перевірки зазначено, що ТОВ Донснабзбут відображало взаємовідносини з покупцями з ознаками фіктивності за період з 01.01.2017 по 30.09.2018 у загальній сумі 31528378,00 грн., у т.ч. ПДВ, що включено до податкового зобов`язання у сумі 5254730,00 грн. Окрім того, за даними Єдиного державного реєстру судових рішень наявні кримінальні провадження у яких фігурують контрагенти позивача, а саме: відносно ТОВ Грант-Капітал №42017100000000362 від 23.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України; відносно ТОВ "ПРОВНЕЛ" № 42017111200000142 від 17.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1, ч.2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч.3 ст. 212, ч.2 ст.222-1, ч.2 ст. 364 КК України; відносно ТОВ "ГРЕЙНСІД" № 32015140000000159 від 11.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 515 КК України; відносно ТОВ "ФЛАЙГЛАНС" № 32018170000000026 від 26.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України; відносно ТОВ "МЕЛЬТЕКС" № 32018180000000012 від 08.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України; відносно ТОВ "ГУНД ТРЕЙД" № 32017040650000060 від 17.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України; відносно ТОВ Укрпром-Обладнання № 32018100060000023 від 28.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України; відносно ТОВ "ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП" № 32017100080000052 від 27.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 205 КК України; відносно ТОВ "ЮЗІ ГРУП" № 12017000000001344 від 13.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 368 КК України; відносно ТОВ "ВИОЛЕНТ ЮГ" № 42017101060000150 від 20.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України; відносно ТОВ Арго Торг № 42016100000001129 від 16.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України; відносно ТОВ "ЛЕОНС" № 42017101060000150 від 20.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України; відносно ТОВ Торгопт -СК № 42017101060000150 від 20.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України.

На підставі Акту перевірки від 22.01.2019 №29/08-01-14-03/36253181 та виявлених порушень відповідачем прийняті податкові повідомлення-рішення:

форми Р № 0003151403 від 14.03.2019, яким позивачу збільшено суму грошового зобов`язання з податку на прибуток на загальну суму 9544868,00 грн., у т.ч.: за податковими зобов`язаннями - 6544868,00 грн. та за штрафними (фінансовими) санкціями - 3272434,00 грн.;

форми В4 № 0003141403 від 14.03.2019, яким позивачу збільшено суму грошового зобов`язання з податку на додану вартість у розмірі 966400,00 грн.

Позивачем вказане податкове повідомлення-рішення оскаржено в адміністративному порядку до ДФС України, однак рішенням ДФС України про результат розгляду скарги №27151/6/99-99-11-04-01-25 від 13.06.2018 податкові повідомлення- рішення залишені без змін, а скарга - без задоволення.

Вважаючи прийняті відповідачем рішення протиправними, позивач звернувся до суду із позовом про його скасування.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулюються Податковим кодексом України № 2755-VI від 02.12.2010 (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин, далі - Податковий кодекс України), який набрав законної сили 01.01.2011.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулюються Податковим кодексом України № 2755-VI від 02.12.2010 (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин, далі Податковий кодекс України), який набрав законної сили 01.01.2011.

Згідно з підпунктом 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, господарська діяльність - діяльність особи, що пов`язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Підпунктом 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України передбачено, що об`єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

У відповідності до пункту 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України, базою оподаткування є грошове вираження об`єкту оподаткування, визначеного згідно із статтею 134 цього Кодексу з урахуванням положень цього Кодексу.

Згідно з підпунктом 14.1.181 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов`язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

Згідно з пунктом 198.1 статті 198 Податкового кодексу України, до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв`язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Пунктом 198.2 статті 198 Податкового кодексу України передбачено, що датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг.

Відповідно до пункту 198.3 статті 198 Податкового кодексу України, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

За правилами пункту 198.6 статті 198 Податкового кодексу України, не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.

Статтею 200 Податкового кодексу України визначається, що сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов`язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

При позитивному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені цим розділом.

Для перерахування податку до бюджету центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр платників, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника, звітний період та сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету. На підставі такого реєстру орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, не пізніше останнього дня строку, встановленого цим Кодексом для самостійної сплати податкових зобов`язань, перераховує суми податку до бюджету.

При від`ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума:

а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1 .3 статті 200-1 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу -

б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1 .3 статті 200-1 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов`язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету;

в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

У відповідності до пункту 44.1 статті 44 Податкового кодексу України, для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Аналіз зазначених правових норм дає підстави для висновку, що витрати для цілей визначення об`єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей визначення об`єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені та підтверджені належним чином оформленими первинними документами, що відображають реальність здійснення господарської операції.

З метою встановлення факту здійснення господарської операції, формування витрат для цілей визначення об`єкта оподаткування податком на прибуток або податкового кредиту з податку на додану вартість судам належить з`ясовувати, зокрема, такі обставини:

- рух активів у процесі здійснення господарської операції.

- установлення спеціальної податкової правосуб`єктності учасників господарської операції.

- установлення зв`язку між фактом придбання товарів (послуг), спорудженням основних фондів, імпортом товарів (послуг), понесенням інших витрат і господарською діяльністю платника податку.

Отже, предметом доказування у відповідній категорії спорів є реальність господарських операцій, що є підставою для виникнення права на врахування витрат, понесених у зв`язку із здійсненням цих господарських операцій при визначенні об`єкта оподаткування податком на прибуток та сум податку на додану вартість при визначенні об`єкта оподаткування податком на додану вартість; добросовісність дій платника податку, яка полягає у відповідності вчинених ним дій господарській меті, а також реальність усіх даних, наведених у документах.

Також, сама по собі наявність або відсутність окремих документів, а так само помилки у їх оформленні не є підставою для висновків про відсутність господарської операції, якщо з інших даних вбачається, що фактичний рух активів або зміни у власному капіталі чи зобов`язаннях платника податків у зв`язку з його господарською діяльністю мали місце. Водночас наявність формально складених, але недостовірних первинних документів, відповідність яких фактичним обставинам спростована належними доказами, не є безумовним підтвердженням реальності господарської операції.

Доводи ж податкового органу про непідтвердження реальності здійснення господарських операцій мають ґрунтуватись на сукупності доказів, що безспірно підтверджують існування обставин, які виключають право платника, зокрема, на віднесення певних витрат до складу валових витрат з податку на прибуток чи віднесення до складу податкового кредиту певних сум податку на додану вартість.

При дослідженні факту здійснення господарської операції оцінюватися повинні відносини безпосередньо між учасниками тієї операції, на підставі якої сформовані дані податкового обліку.

За змістом статті 3 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні податкова звітність ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.

Відповідно до статті 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України Про електронний цифровий підпис , або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Так, судом встановлено, що у перевіряємому періоді позивач мав фінансово-господарські операції з контрагентами - постачальниками ТОВ Сертекс Плюс (код ЄДРПОУ 41717940) та ТОВ Траст Енерго (код ЄДРПОУ 41650457) та контрагентами - покупцями ТОВ Грант-Капітал (код ЄДРПОУ 41651398), ТОВ "ПРОВНЕЛ" (код ЄДРПОУ 41956454), ТОВ "ГРЕЙНСІД" (код ЄДРПОУ 41461753), ТОВ "ФЛАЙГЛАНС" (код ЄДРПОУ 41924972); ТОВ "МЕЛЬТЕКС" (код ЄДРПОУ:41501298); ТОВ "ТЕРНЕТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ: 42112282); ТОВ "ГУНД ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41375738); ТОВ Укрпром-Обладнання (код ЄДРПОУ 41183279); ТОВ Еліат Інжинірінг (код ЄДРПОУ 40739874); ТОВ "ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41535149); ТОВ "ЮЗІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41360234); ТОВ "ВИОЛЕНТ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261629); ТОВ Акватор Інвест (код ЄДРПОУ 41798003); ТОВ Арго Торг (код ЄДРПОУ 41430882); ТОВ "ЛЕОНС" (код ЄДРПОУ 41066974); ТОВ Торгопт-СК (код ЄДРПОУ 41014554).

Так, судом встановлено та матеріалами справи підтверджено, що між ТОВ Сертекс Плюс та ТОВ Донснабзбут укладено Договір поставки № 23/07-1 ПК від 23.07.2018.

На виконання зазначеного договору були здійснені ряд поставок на загальну суму 3 518 400,00 грн., в т. ч. ПДВ 586400,00 грн., а саме:

поставка від 24.07.2018, що підтверджується наступними документами: видатковою накладною № 1101 від 24.07.2018, товарно-транспортною накладною № ПНІ 101 від 24.07.2018;

поставка від 25.07.2018, що підтверджується такими документами: видатковою накладною № 1150 від 25.07.2018, товарно-транспортною накладною № ПНІ 150 від 25.07.2018;

поставка від 06.08.2018, що підтверджується такими документами: видатковою накладною № 250 від 06.08.2018; товарно-транспортною накладною № ПН250 від 06.08.2018;

поставка від 07.08.2018, що підтверджується такими документами: видатковою накладною № 300 від 07.08.2018; товарно-транспортною накладною № ПН300 від 07.08.2018;

поставка від 11.09.2018, що підтверджується такими документами: видатковою накладною № 502 від 11.09.2018; товарно-транспортною накладною № ПН1ДС502 від 11.09.2018;

поставка від 12.09.2018, що підтверджується такими документами: видатковою накладною № 553 від 12.09.2018; товарно-транспортною накладною № ПН1ДС553 від 12.09.2018.

У подальшому, між ТОВ Донснабзбут та ТОВ Сертекс Плюс укладені акти про залік взаємної заборгованості: від 31.07.2018 на суму 2160000,00 грн. з ПДВ; від 31.08.2018 на суму 412560,00 грн. з ПДВ; від 30.09.2018 на суму 945840,00 грн. з ПДВ.

Господарські взаємовідносини із даним контрагентом також підтверджуються: оборотами по рахунку 361 за січень 2017 р. - вересень 2018 p.; оборотами по рахунку 631 за січень 2017 р. - вересень 2018 р.

Придбаний товар у подальшому використаний у власній господарській діяльності ТОВ Донснабзбут та реалізований контрагентами-покупцям.

Так, на підтвердження подальшої реалізації товарів позивачем надано наступні документи:

на користь ТОВ Андрушівський Маслосирзавод : Договір поставки № 28/03 ПС від 28.03.2016, Видаткова накладна № 4 від 03.12.2018, Товарно- транспортна накладна №Р4 від 03.12.2018, Банківська виписка по рахунку ТОВ Донснабзбут в AT Укрсиббанк № НОМЕР_1 за 08.01.2019 про оплату товарів із ТОВ Андрушівський Маслосирзавод ;

на користь ТОВ Оріхівський хлібокомбінат: Договір поставки № 18/12-3 від 18.12.2014, Видаткова накладна № 46 від 10.09.2018, Товарно- транспортна накладна №Р46 від 10.09.2018, Банківська виписка по рахунку ТОВ Донснабзбут в AT Укрсиббанк № НОМЕР_1 за 11.10.2018 про оплату товарів із ТДВ Оріхівський хлібокомбінат ; Видаткова накладна № 49 від 08.08.2018; Товарно-транспортна накладна № Р49 від 08.08.2018, Банківська виписка по рахунку ТОВ Донснабзбут в AT Укрсиббанк № НОМЕР_1 за 12.09.2018 про оплату товарів із ТДВ Оріхівський хлібокомбінат;

на користь ТДВ Запорізький Хлібокомбінат № 1 : Договір поставки № 18/12-5 від 18.12.2014, Видаткова накладна № 44 від 10.09.2018, Товарно- транспортна накладна №Р44 від 10.09.2018, Банківська виписка по рахунку ТОВ Донснабзбут в AT Укрсиббанк № НОМЕР_1 за 11.10.2018 про оплату товарів із ТДВ Запорізький Хлібокомбінат № 1 ; Видаткова накладна № 50 від 08.08.2018 Товарно-транспортна накладна № Р50 від 08.08.2018, Банківська виписка по рахунку ТОВ Донснабзбут в AT Укрсиббанк № НОМЕР_1 за 11.09.2018 про оплату товарів із ТДВ Запорізький Хлібокомбінат № 1 ; Видаткова накладна № 169 від 26.09.2018, Товарно-транспортна накладна № Р169 від 26.09.2018, Банківська виписка по рахунку ТОВ Донснабзбут в AT Укрсиббанк № НОМЕР_1 за 30.10.2018 про оплату товарів із ТДВ Запорізький Хлібокомбінат № 1 ;

на користь ТОВ Оліус : 1) Договір поставки № 20_12 ПС від 20.12.2017, Видаткова накладна № 20 від 05.09.2018, Товарно-транспортна накладна № Р20 від 05.09.2018, Банківська виписка по рахунку ТОВ Донснабзбут в AT Укрсиббанк № НОМЕР_1 за 11.09.2018 про оплату товарів із ТОВ Оліус ; Видаткова накладна №72 від 13.09.2018, Товарно-транспортна накладна №Р72 від 13.09.2018, Банківська виписка по рахунку ТОВ Донснабзбут в AT Укрсиббанк № НОМЕР_1 за 17.09.2018 про оплату товарів із ТОВ Оліус ;

на користь ПрАТ Український бекон : Договір поставки 25/01 ПС від 04.04.2017, Видаткова накладна № 86 від 14.09.2018, Товарно-транспортна накладна № Р86 від 14.09.2018, Банківська виписка по рахунку ТОВ Донснабзбут в AT Укрсиббанк № НОМЕР_1 за 24.10.2018 про оплату товарів із ПАТ Український бекон ; Видаткова накладна № 155 від 22.08.2018, Товарно-транспортна накладна № Р155 від 22.08.2018, Банківська виписка по рахунку ТОВ Донснабзбут в AT Укрсиббанк № НОМЕР_1 за 03.10.2018 про оплату товарів із ПАТ Український бекон ; Видаткова накладна № 139 від 17.10.2018, Товарно-транспортна накладна № Р139 від 17.10.2018, Платіжне доручення № 15486 від 28.11.2018, Платіжне доручення №15487 від 28.11.2018, Видаткова накладна № 61 від 11.12.2018, Товарно-транспортна накладна №Р61 від 11.12.2018, Платіжне доручення № 731 від 23.01.2019, Платіжне доручення № 732 від 23.01.2019;

на користь ТОВ Запорізький хлібозавод № 5 : Договір поставки № 18/12-4 від 18.12.2014, Видаткова накладна № 45 від 10.09.2018, Товарно- транспортна накладна №Р45 від 10.09.2018, Платіжне доручення № 6703 від 25.09.2018, Видаткова накладна №172 від 26.09.2018, Товарно-транспортна накладна № Р172 від 26.09.2018, Платіжне доручення № 7181 від 18.10.2018;

на користь ТОВ Сенс Експо : Договір поставки № 11/03-3 ПС від 11.03.2016, Видаткова накладна № 209 від 31.08.2018, Товарно-транспортна накладна № Р209 від 31.08.2018, Платіжне доручення № 232 від 19.10.2018, Платіжне доручення № 217 від 28.09.2018;

на користь ТОВ Шоколадна компанія Мир : Договір поставки № 16 0816 ПС від 16.08.2016, Видаткова накладна № 86 від 10.10.2018, Товарно- транспортна накладна №Р86 від 10.10.2018, Платіжне доручення № 1070011333 від 06.11.2018, Платіжне доручення № 1070011368 від 07.11.2018;

на користь ТДВ Запорізький хлібозавод №3 : Договір поставки № 18/12-01 від 18.12.2014, Видаткова накладна № 92 від 10.10.2018, Товарно- транспортна накладна №Р92 від 10.10.2018, Платіжне доручення № 5657 від 13.11.2018;

на користь ПрАТ Виробниче об`єднання Конті : Договір поставки № 0065/14/18 від 02.04.2018, Видаткова накладна № 19 від 02.10.2018, Товарно-транспортна накладна №Р19 від 02.10.2018, Платіжне доручення № 386 від 11.10.2018, Видаткова накладна № 20 від 02.10.2018, Товарно-транспортна накладна № Р20 від 02.10.2018, Платіжне доручення №128 від 04.10.2018 та Лист-уточнення до нього № 162/14 від 22.03.2019, Видаткова накладна № 9 від 01.11.2018, Товарно-транспортна накладна № Р9 від 01.11.2018, Платіжне доручення № 262 від 09.11.2018, Видаткова накладна № 2 від 01.09.2018, Товарно- транспортна накладна № Р2 від 01.09.2018, Платіжне доручення № 114 від 04.09.2018;

на користь ТОВ Магрок : Договір поставки № 27/07-ПС від 27.07.2015, Видаткова накладна № 51 від 07.11.2018, Товарно-транспортна накладна № Р51 від 07.11.2018, Платіжне доручення № 1921 від 09.01.2019, Платіжне доручення № 1937 від 10.01.2019, Платіжне доручення № 1951 від 11.01.2019, Видаткова накладна № 47 від 08.08.2018, Товарно-транспортна накладна № Р47 від 08.08.2018, Платіжне доручення № 1278 від 14.09.2018, Платіжне доручення № 1266 від 13.09.2018, Видаткова накладна № 64 від 12.09.2018, Товарно-транспортна накладна № Р64 від 12.09.2018, Платіжне доручення №1461 від 17.10.2018;

на користь ТОВ АДВ : Договір поставки № 05/03 ПС від 05.03.2018, Видаткова накладна № 120 від 17.08.2018, Товарно-транспортна накладна № Р120 від 17.08.2018, Платіжне доручення № 3417 від 19.09.2018.

Окрім того, ТОВ Донснабзбут мало господарські відносини із ТОВ Сертекс Плюс , у яких останнє виступало у якості покупця (у т.ч. у зв`язку з чим у подальшому були укладені акти про залік взаємної заборгованості), в підтвердження чого позивачем надано суду:

Видаткова накладна № 82 від 13.08.2018, Товарно-транспортна накладна № Р82 від 13.08.2018. Товар у даному випадку отриманий від Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Пан Соус (далі - ТОВ ТД Пан Соус ), що підтверджується такими документами: Договір поставки № 02/11 ПК від 02.11.2015;

Товарна накладна № 31 від 10.04.2018, Товарно- транспортна накладна №1ПС-04/17/31 від 10.04.2018, Рахунок-фактура № 11 від 05.04.2018, Платіжне доручення № 625 від 05.04.2018, Платіжне доручення № 2514 від 06.04.2018, Платіжне доручення № 642 від 10.04.2018;

Видаткова накладна № 95 від 14.09.2018, Товарно-транспортна накладна № Р95 від 14.09.2018. Товар у даному випадку був отриманий від ТОВ ТД Пан Соус , що підтверджується такими документами: Товарна накладна № 42 від 14.09.2018, Товарно-транспортна накладна № 1ПС- 09/30/42 від 14.09.2018, Рахунок-фактура № 32 від 12.09.2018, Платіжне доручення № 1794 від 12.09.2018;

Видаткова накладна № 90 від 13.09.2018, Товарно-транспортна накладна № Р90 від 13.09.2018. Товар у даному випадку був отриманий від ТОВ ТД Пан Соус , що підтверджується такими документами: Товарна накладна № 41 від 13.09.2018, Товарно-транспортна накладна № 1ПС- 09/29/41 від 13.09.2018, Рахунок-фактура № 30 від 12.09.2018, Платіжне доручення № 1793 від 12.09.2018;

Видаткова накладна № 77 від 10.09.2018, Товарно-транспортна накладна № Р77 від 10.09.2018. Товар у даному випадку був отриманий від ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Договір поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Видаткова накладна № 4684 від 20.06.2018, Рахунок на оплату № 4528 від 20.06.2018, Платіжне доручення № 1118 від 20.06.2018, Товарно-транспортна накладна №000199514 від 20.06.2018, Товарно-транспортна накладна № 000199513 від 20.06.2018, Специфікація № 00000004674 від 20.06.2018 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Договір перевезення № 352 від 20.06.2018, укладений із ТОВ Вектор 2017 , Акт здачі- прийняття виконаних робіт (наданих послуг) № 00566/06 від 21.06.2018 за Договором перевезення № 352 від 20.06.2018, Рахунок-фактура № 00566/06 від 21.06.2018 за Договором перевезення № 352 від 20.06.2018, Платіжне доручення № 1220 від 03.07.2018.

Видаткова накладна № 94 від 14.08.2018, Товарно-транспортна накладна № Р94 від 14.08.2018. Товар у даному випадку був отриманий від ТОВ ТД Пан Соус , що підтверджується такими документами: Товарна накладна № 26 від 06.04.2018, Товарно-транспортна накладна № 1ПС- 04/18/26 від 06.04.2018, Рахунок-фактура № 11 від 05.04.2018, Платіжне доручення № 625 від 05.04.2018;

Видаткова накладна № 192 від 27.07.2018, Товарно-транспортна накладна № Р192 від 27.07.2018, Видаткова накладна № 177 від 26.07.2018, Товарно-транспортна накладна № Р177 від 26.07.2018. Товар у даному випадку був отриманий від ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 5596 від 27.07.2017, Товарно- транспортна накладна № 010213 від 27.07.2017, Товарно-транспортна накладна № ПН1ДС1183 від 27.07.2017, Платіжне доручення № 1671 від 25.07.2017;

Видаткова накладна № 89 від 11.09.2018, Товарно-транспортна накладна № Р89 від 11.09.2018. Товар у даному випадку отриманий від ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 5111 від 04.07.2018, Рахунок на оплату № 4886 від 03.07.2018, Товарно-транспортна накладна №000201305 від 04.07.2018, Специфікація № 00000005071 від 03.07.2018 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Товарно-транспортна накладна № ПН1ДС116 від 04.07.2018, Платіжне доручення № 1227 від 03.07.2018 та Лист-уточнення до нього.

Між ТОВ Траст Енерго та ТОВ Донснабзбут уло укладено Договір поставки №01/06 ПК від 01.06.2018.

На виконання зазначеного договору здійснені ряд поставок на загальну суму 2280000,00 грн., в т. ч. ПДВ 380000,00 грн., а саме:

Поставка від 06.07.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 1 від 06.07.2018, Товарно-транспортна накладна № ПНІ від 06.07.2018;

Поставка від 07.07.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 2 від 07.07.2018, Товарно-транспортна накладна № ПН2 від 07.07.2018.

Згідно з рахунком 631 у ТОВ Донснабзбут перед ТОВ Траст Енерго станом на 30.09.2018 кредиторська заборгованість дорівнює 2280000,00 грн.

Придбаний товар у подальшому використовувався у господарській діяльності ТОВ Донснабзбут та реалізований іншим контрагентами.

Так, подальша реалізація товарів підтверджується наступними документами:

на користь ПрАТ Звенигородський сироробний комбінат , що підтверджується такими документами: Договір поставки № 1224 від 21.01.2019, Видаткова накладна №140 від 28.01.2019, Товарно-транспортна накладна № Р140 від 28.01.2019, Довіреність серії ЗСК № 63 від 28.01.2019, Платіжне доручення № 1328 від 11.02.2019;

на користь ПрАТ Комбінат Придніпровський , що підтверджується такими документами: Договір поставки № 211116 ПС від 21.11.2016, Видаткова накладна №99 від 21.01.2019, Товарно-транспортна накладна № Р99 від 21.01.2019, Платіжне доручення №498 від 21.01.2019.

Разом з цим, у акті перевірки контролюючим органом зроблено висновок, що відбулося отримання товару з невідомого джерела, невідомим технічним персоналом та спец, технікою, устаткуванням, обладнанням невідомого походження, що вказує на безоплатне їх отримання.

Так, судом встановлено, що згідно з Наказом ТОВ Донснабзбут №01/06-17 від 01.06.2017, за водієм вантажного автомобіля ОСОБА_1 був закріплений вантажний автомобіль КАМАЗ, державний номерний знак НОМЕР_2 . У свою чергу, ОСОБА_1 є штатним працівником ТОВ Донснабзбут , що підтверджується Наказом про прийняття на роботу № 01/06 від 01.06.2017.

Автомобіль КАМАЗ, державний номерний знак НОМЕР_2 , використовується підприємством на підставі нотаріально посвідченого Договору найму (оренди) автомобіля від 06.11.2013. Також, у діяльності підприємства використовується причіп марки BLUMHARDT, реєстраційний номер НОМЕР_3 , на підставі нотаріально посвідченого Договору найму (оренди) причепа від 06.11.2013.

Крім того, згідно з Наказом ТОВ Донснабзбут № 25/12-13 від 25.12.2013 за водієм вантажного автомобіля ОСОБА_2 був закріплений вантажний автомобіль БАЗ, державний номерний знак НОМЕР_4 . У свою чергу, ОСОБА_2 є штатним працівником ТОВ Донснабзбут , що підтверджується Наказом про прийняття на роботу № 01/07-10 від 01.07.2010.

Автомобіль БАЗ, державний номерний знак НОМЕР_4 , є власністю підприємства, що підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 .

Крім того, правомірність користування приміщеннями (адреса яких зазначається у первинній документації), що знаходяться за адресою - АДРЕСА_1 . Дніпро, вул. Автопаркова, 5, підтверджується наступними документами: Договір суборенди № 03/01 СБ від 03.01.2017, що укладений між ПП Зернооптторг та ТОВ Донснабзбут ; Акт прийому-передачі від 03.01.2017 до Договору суборенди № 03/01 СБ від 03.01.2017; Договір суборенди № 02/01 СБ від 02.01.2018, що укладений між ПП Зернооптторг та ТОВ Донснабзбут ; Акт прийому-передачі від 02.01.2018 до Договору суборенди № 02/01 СБ від 02.01.2018; Договір оренди № 34 від 01.08.2018, що укладений між ТОВ Вантажний термінал Придніпровський та ТОВ Донснабзбут .

Додатково, господарські операції з перевізниками (які зазначаються у первинній документації), які у деяких випадках самостійно залучались за рахунок ТОВ Донснабзбут , підтверджується такими документами: Договір про надання автотранспортних послуг № 25/05/2016 ТС від 25.05.2016, що укладений між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ Донснабзбут ; Договір про надання автотранспортних послуг № 01/10/2017 ТС від 01.10.2017, що укладений між ТОВ Україна-2000 та ТОВ Донснабзбут ; Договір-доручення на перевезення вантажів автомобільним транспортом № 29-04/1 від 29.04.2014, що укладений між ТОВ Дромес та ТОВ Донснабзбут ;

для господарської операції по Видатковій накладній № 20 від 05.09.2018 із ТОВ Оліус : Акт здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг) № 00806/09 від 06.09.2018, Рахунок-фактура № 00806/09 від 06.09.2018, Платіжне доручення № 1815 від 17.09.2018;

для господарської операції по Видатковій накладній № 72 від 13.09.2018 із ТОВ Оліус : Акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) № 95 від 14.09.2018, Рахунок-фактура № 95 від 14.09.2018, Платіжне доручення № 1844 від 20.09.2018;

для господарської операції по Видатковій накладній № 92 від 10.10.2018 із ТДВ Запорізький хлібозавод № 3 : Акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) №102 від 11.10.2018, Рахунок-фактура № 102 від 11.10.2018, Платіжне доручення № 2047 від 18.10.2018;

для господарської операції по Видатковим накладним №№ 44, 46 від 10.09.2018 із ТДВ Оріхівський хлібокомбінат і ТДВ Запорізький Хлібокомбінат № 1 : Акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) № 93 від 11.09.2018, Рахунок-фактура № 93 від 11.09.2018, Платіжне доручення № 1830 від 19.09.2018;

для господарської операції по Видатковій накладній №139 від 17.10.2018 р. із ПАТ Український бекон : Акт здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг) № 00973/10 від 18.10.2018, Рахунок-фактура № 00973/10 від 18.10.2018, Платіжне доручення № 2167 від 31.10.2018;

для господарської операції по Видатковій накладній № 51 від 07.11.2018 із ТОВ Магрок : Акт здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг) № 01042/11 від 08.11.2018, Рахунок-фактура № 01042/11 від 08.11.2018, Платіжне доручення № 2269 від 09.11.2018;

для господарської операції по Видатковій накладній № 61 від 11.12.2018 із ПАТ Український бекон : Акт здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг) №01227/12 від 15.12.2018, Рахунок-фактура № 01227/12 від 15.12.2018, Платіжне доручення № 2717 від 27.12.2018;

для господарських операцій по видатковим накладним № 49 від 08.08.2018 із ТДВ Оріхівський хлібокомбінат і № 50 від 08.08.2018 із ТДВ Запорізький Хлібокомбінат №1 : Акт здачі- приймання робіт (надання послуг) № 80 від 08.08.2018, Рахунок-фактура № 80 від 08.08.2018, Платіжне доручення № 1618 від 20.08.2018;

для господарської операції по Видатковій накладній № 4 від 03.12.2018 із ТОВ Андрушівський Маслосирзавод : Акт здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг) № 01168/12 від 04.12.2018, Рахунок-фактура № 01168/12 від 04.12.2018, Платіжне доручення № 2614 від 14.12.2018;

для господарської операції по Видатковій накладній № 86 від 14.09.2018 із ПАТ Український бекон : Акт здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг) № 00831/09 від 15.09.2018, Рахунок-фактура № 00831/09 від 15.09.2018, Платіжне доручення № 1860 від 21.09.2018;

для господарської операції по Видатковій накладній № 155 від 22.08.2018 із ПАТ Український бекон : Акт здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг) № 00761/08 від 23.08.2018, Платіжне доручення № 1693 від 30.08.2018;

для господарської операції по Видатковій накладній № 86 від 14.09.2018 із ПАТ Український бекон : Акт здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг) № 00830/09 від 15.09.2018, Рахунок-фактура № 00830/09 від 15.09.2018, Платіжне доручення № 1861 від 21.09.2018;

для господарської операції по Видатковій накладній № 2 від 01.09.2018 із ПАТ Виробниче об`єднання Конті : Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № НП-000634931 від 10.09.2018, Платіжне доручення № 1807 від 14.09.2018;

для господарської операції по Видатковій накладній № 20 від 02.10.2018 із ПАТ Виробниче об`єднання Конті : Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №0000470 від 03.10.2018, Рахунок-фактура № СФ-0000469 від 03.10.2018, Платіжне доручення №2036 від 16.10.2018.

Між ТОВ Грант-Капітал та ТОВ Донснабзбут укладено Договір поставки №26/12-1ПС від 26.12.2017. На виконання зазначеного договору були здійснені ряд поставок на загальну суму 5 281 067,00 грн., в т. ч. ПДВ у сумі 880177,83 грн., а саме:

Поставка від 22.12.2017, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 173 від 22.12.2017, Товарно-транспортна накладна № Р173 від 22.12.2017. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ ТД Пан Соус ;

Поставка від 27.12.2017, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 197 від 27.12.2017, Товарно-транспортна накладна № Р197 від 27.12.2017. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ ТД Пан Соус ;

2 поставки від 29.12.2017, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 205 від 29.12.2017, Видаткова накладна № 198 від 29.12.2017, Товарно-транспортна накладна № Р205 від 29.12.2017, Товарно-транспортна накладна № Р198 від 29.12.2017. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ ТД Пан Соус ;

Поставка від 04.01.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 10 від 04.01.2018, Товарно-транспортна накладна № Р10 від 04.01.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ ТД Пан Соус ;

Поставка від 05.01.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 11 від 05.01.2018, Товарно-транспортна накладна № Р11 від 05.01.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ ТД Пан Соус , що підтверджується такими документами: 1) Товарна накладна № 19 від 05.01.2018, Товарно-транспортна накладна №1ПС-01/11/19 від 05.01.2018, Платіжне доручення № 11 від 03.01.2018.

Поставка від 09.01.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 33 від 09.01.2018, Товарно-транспортна накладна № РЗЗ від 09.01.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ ТД Пан Соус , що підтверджується такими документами: 1) Товарна накладна № 20 від 09.01.2018, Товарно-транспортна накладна №1ПС-01/12/20 від 09.01.2018. Оплата товару за даною поставкою підтверджується Платіжним дорученням № 11 від 03.01.2018.

Поставка від 11.01.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 41 від 11.01.2018, Товарно-транспортна накладна № Р41 від 11.01.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ ТД Пан Соус , що підтверджується такими документами: Товарна накладна № 32 від 11.01.2018, Рахунок-фактура № 2 від 03.01.2018, Товарно-транспортна накладна № 1ПС-01/17/32 від 11.01.2018. Оплата товару за даною поставкою підтверджується Платіжним дорученням № 11 від 03.01.2018.

Поставка від 12.01.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 46 від 12.01.2018, Товарно-транспортна накладна № Р46 від 12.01.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ ТД Пан Соус ;

Поставка від 13.01.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 43 від 13.01.2018, Товарно-транспортна накладна № Р43 від 13.01.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ ТД Пан Соус ;

2 поставки від 15.01.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 71 від 15.01.2018, Видаткова накладна № 72 від 15.01.2018, Товарно-транспортна накладна № Р71 від 15.01.2018, Товарно-транспортна накладна № Р72 від 15.01.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ ТД Пан Соус ;

Поставка від 16.01.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 73 від 16.01.2018, Товарно-транспортна накладна № Р73 від 16.01.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ ТД Пан Соус ;

Поставка від 18.01.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 93 від 18.01.2018, Товарно-транспортна накладна № Р93 від 18.01.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ ТД Пан Соус ;

Поставка від 19.01.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 100 від 19.01.2018, Товарно-транспортна накладна № Р100 від 19.01.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ ТД Пан Соус ;

Поставка від 20.01.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 106 від 20.01.2018 p.; 2) Товарно-транспортна накладна № Р106 від 20.01.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ ТД Пан Соус ;

Поставка від 27.01.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 155 від 27.01.2018, Товарно-транспортна накладна № Р155 від 27.01.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ ТД Пан Соус ;

Поставка від 01.03.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 4 від 01.03.2018, Товарно-транспортна накладна № Р4 від 01.03.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 1562 від 27.02.2018, Рахунок на оплату № 1483 від 26.02.2018, Товарно-транспортна накладна № 000182994 від 27.02.2018, Специфікація № 00000001455 від 26.02.2018 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Платіжне доручення № 347 від 26.02.2018, Платіжне доручення № 2503 від 27.02.2018.

Поставка від 06.03.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 30 від 06.03.2018, Товарно-транспортна накладна № Р30 від 06.03.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 1766 від 06.03.2018, Рахунок на оплату № 1637 від 02.03.2018, Товарно-транспортна накладна № 000183633 від 06.03.2018, Специфікація № 00000001617 від 02.03.2018 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Платіжне доручення № 379 від 03.03.2018.

Оплата поставлених товарів підтверджується платіжними дорученнями № 40 від 22.12.2017; № 60 від 27.12.2017; № 69 від 27.12.2017; № 68 від 27.12.2017; № 67 від 27.12.2017; № № 121, 122, 123 від 10.01.2018; № № 135, 136, 137, 139, 138, 141, 142, 139, 136 від 12.01.2018; № № 143, 145, 144 від 15.01.2018;№ 170, 173 від 17.01.2018; №260, №261, №262 від 06.03.2018, № 264, № 266, № 265 від 07.03.2018, № 267 від 07.03.2018.

Разом з цим, походження товару від ТОВ ТД Пан Соус підтверджується товарними накладними, товарно-транспортними накладними, рахунками-фактури, платіжними дорученнями, які також наявні в матеріалах справи.

Між ТОВ Донснабзбут та ТОВ "ПРОВНЕЛ" укладено Договір поставки № 16/07 ПС від 16.07.2018. На виконання зазначеного договору здійснені ряд поставок на загальну суму 4 323 807,60 грн., в т. ч. ПДВ у сумі 720 634,60 грн., а саме:

Поставка від 19.07.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 126 від 19.07.2018, Товарно-транспортна накладна № Р126 від 19.07.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 293 від 15.01.2018, Рахунок на оплату № 249 від 12.01.2018, Товарно- транспортна накладна № 000174989 від 15.01.2018, Специфікація № 00000000243 від 12.01.2018 до Договору поставки №1730-17 від 17.08.2017, Платіжне доручення № 86 від 12.01.2018;

Поставка від 20.07.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 145 від 20.07.2018, Товарно-транспортна накладна № Р145 від 20.07.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 61 від 05.01.2018, Рахунок на оплату № 40 від 04.01.2018, Товарно- транспортна накладна №000173307 від 05.01.2018, Специфікація № 00000000045 від 04.01.2018 до Договору поставки №1730-17 від 17.08.2017, Платіжне доручення № 32 від 04.01.2018 p.;

Поставка від 23.07.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 151 від 23.07.2018, Товарно-транспортна накладна № Р151 від 23.07.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 8307 від 09.10.2017, Рахунок на оплату № 8141 від 09.10.2017, Специфікація № 00000007734 від 09.10.2017 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Товарно-транспортна накладна №000156977 від 09.10.2017, Платіжне доручення № 2280 від 09.10.2017;

Поставка від 24.07.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 152 від 24.07.2018, Товарно-транспортна накладна № Р152 від 24.07.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 4991 від 02.07.2018, Рахунок на оплату № 4794 від 02.07.2018, Товарно-транспортна накладна № 000201051 від 02.07.2018, Платіжне доручення № 1189 від 03.07.2018, Видаткова накладна № 4901 від 26.06.2018, Рахунок на оплату № 4696 від 26.06.2018, Товарно-транспортна накладна №000200420 від 26.06.2018, Специфікація № 00000004924 від 26.06.2018 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Платіжне доручення № 2948 від 26.06.2018, Договір про надання автотранспортних послуг № 03/04/2017ТС від 03.04.2017 із ТОВ Вектор 2017 ; Акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) № 00598/06 від 28.06.2018 із ТОВ Вектор 2017 ; Платіжне доручення № 1235 від 05.07.2018;

2 поставки від 26.07.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 175 від 26.07.2018, Видаткова накладна № 176 від 26.07.2018, Товарно-транспортна накладна № Р175 від 26.07.2018, Товарно-транспортна накладна № Р176 від 26.07.2018. Товар для даних поставок був придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 5672 від 25.07.2018, Рахунок на оплату № 5425 від 23.07.2018, Товарно-транспортна накладна №000203329 від 25.07.2018, Специфікація № 00000005634 від 23.07.2018 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Платіжне доручення № 1370 від 23.07.2018, Акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) № 00687/07 від 27.07.2018 із ТОВ Вектор 2017 ; Платіжне доручення № 1501 від 07.08.2018, Видаткова накладна № 5723 від 26.07.2018, Рахунок на оплату № 5426 від 23.07.2018, Специфікація № 00000005635 від 23.07.2018 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Товарно-транспортна накладна № 000203476 від 26.07.2018, Платіжне доручення № 1371 від 23.07.2018, Акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) № 00686/07 від 27.07.2018 із ТОВ Вектор 2017 ; Платіжне доручення № 1510 від 08.08.2018;

Поставка від 30.07.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 214 від 30.07.2018, Товарно-транспортна накладна № Р214 від 30.07.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ ТД Пан Соус , що підтверджується такими документами: Товарна накладна № 92 від 30.07.2018, Товарно-транспортна накладна № 1ПС-07/56/92 від 30.07.2018, Рахунок- фактура № 86 від 25.07.2018, Платіжне доручення № 1388 від 26.07.2018;

Поставка від 31.07.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 215 від 31.07.2018, Товарно-транспортна накладна № Р215 від 31.07.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ ТД Пан Соус , що підтверджується такими документами: Товарна накладна № 95 від 31.07.2018, Рахунок-фактура № 88 від 25.07.2018, Товарно-транспортна накладна № 1ПС-07/58/95 від 31.07.2018, Платіжне доручення № 1390 від 27.07.2018;

Поставка від 01.08.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 14 від 01.08.2018 Товарно-транспортна накладна № Р14 від 01.08.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ ТД Пан Соус , що підтверджується такими документами: Товарна накладна № 1 від 01.08.2018, Рахунок-фактура № 87 від 25.07.2018, Товарно-транспортна накладна № 1ПС- 08/1/1 від 01.08.2018, Платіжне доручення №1389 від 26.07.2018;

Поставка від 02.08.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 13 від 02.08.2018, Товарно-транспортна накладна № РІЗ від 02.08.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 3378 від 03.05.2018, Товарно-транспортна накладна № Р3378 від 03.05.2018, Видаткова накладна № 3294 від 27.04.2018, Рахунок на оплату № 3166 від 27.04.2018, Товарно-транспортна накладна №Р3294 від 27.04.2018, Платіжне доручення № 784 від 27.04.2018, Платіжне доручення №2883 від 27.04.2018;

Поставка від 03.08.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 23 від 03.08.2018, Товарно-транспортна накладна № Р23 від 03.08.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 3378 від 03.05.2018, Товарно-транспортна накладна № Р3378 від 03.05.2018, Платіжне доручення № 805 від 03.05.2018;

Поставка від 08.08.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 27 від 08.08.2018, Товарно-транспортна накладна № Р27 від 08.08.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Договір № 1145-15 від 19.11.2015 із ТОВ Катеринопільський Агропродукт ; Видаткова накладна № 5996 від 27.07.2017, Товарно-транспортна накладна № 010213 від 27.07.2017, Товарно- транспортна накладна №ПНІ ДС1183 від 27.07.2017, Платіжне доручення № 1671 від 25.07.2017.

Оплата поставлених товарів підтверджується платіжними дорученнями: № 231 від 20.07.2018, № 278 від 25.07.2018; № 290 від 26.07.2018; № 289 від 26.07.2018; № 304 від 27.07.2018; № 303 від 27.07.2018; № 314 від 30.07.2018; № 313 від 30.07.2018; № 337 від 30.07.2018.

Господарські взаємовідносини із даним контрагентом підтверджуються також Оборотами по рахунку 361 за січень 2017 р. - вересень 2018 р.

Між ТОВ Донснабзбут та ТОВ "ГРЕЙНСІД" укладено Договір поставки №22/01 ПК від 22.01.2018. На виконання зазначеного договору здійснені ряд поставок на загальну суму 3 669 300,00 грн., в т. ч. ПДВ у сумі 611 550,00 грн., а саме:

2 поставки від 26.01.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 153 від 26.01.2018, Видаткова накладна № 154 від 26.01.2018, Товарно-транспортна накладна № Р153 від 26.01.2018, Товарно-транспортна накладна № Р154 від 26.01.2018. Товар для даних поставок придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 591 від 25.01.2018, Рахунок на оплату № 524 від 22.01.2018, Товарно-транспортна накладна №000176829 від 25.01.2018, Платіжне доручення № 147 від 25.01.2018, Видаткова накладна № 558 від 24.01.2018, Рахунок на оплату № 506 від 22.01.2018, Товарно-транспортна накладна № 000176626 від 24.01.2018, Специфікація № 00000000488 від 22.01.2018 за Договором поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Платіжне доручення №124 від 22.01.2018;

Поставка від 09.02.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 76 від 09.02.2018, Товарно-транспортна накладна № Р76 від 09.02.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ ТД Пан Соус , що підтверджується такими документами: Товарна накладна № 21 від 09.02.2018, Товарно-транспортна накладна №1ПС-02/12/21 від 09.02.2018, Рахунок- фактура той самий, що і для поставки від 12.02.2018, Платіжне доручення № 210 від 07.02.2018;

Поставка від 12.02.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 88 від 12.02.2018, Товарно-транспортна накладна № Р88 від 12.02.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ ТД Пан Соус , що підтверджується такими документами: Товарна накладна № 22 від 12.02.2018; Товарно-транспортна накладна №ІПС-02/11/22 від 12.02.2018, Рахунок- фактура № 2 від 05.02.2018, Оплата товару підтверджується Платіжним дорученням № 210 від 07.02.2018;

Поставка від 13.02.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 98 від 13.02.2018, Товарно-транспортна накладна № Р98 від 13.02.2018. Товар для даної поставки придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 216 від 12.01.2018, Рахунок на оплату № 169 від 10.01.2018, Товарно- транспортна накладна № 000174378 від 12.01.2018, Специфікація № 00000000164 від 10.01.2018 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Товарно-транспортна накладна № ПН1ДС40 від 17.01.2018, Платіжне доручення № 72 від 10.01.2018;

Поставка від 14.02.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 109 від 14.02.2018, Товарно-транспортна накладна № Р109 від 14.02.2018. Товар для даної поставки придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 8945 від 27.10.2017, Рахунок на оплату № 8745 від 27.10.2017, Товарно-транспортна накладна № 000161250 від 27.10.2017, Специфікація № 00000008263 від 27.10.2017 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Платіжне доручення № 2408 від 27.10.2017;

Поставка від 15.02.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 118 від 15.02.2018; Товарно-транспортна накладна № Р118 від 15.02.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 1209 від 15.02.2018, Рахунок на оплату № 1177 від 15.02.2018, Специфікація № 00000001145 від 13.02.2018 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017; Товарно-транспортна накладна №000181038 від 15.02.2018, Платіжне доручення № 255 від 13.02.2018 та Лист-уточнення до нього; Акт здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг) № 00121/02 від 16.02.2018 із ТОВ Вектор 2017 ; Платіжне доручення № 350 від 26.02.2018;

Поставка від 16.02.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 126 від 16.02.2018, Товарно-транспортна накладна № Р126 від 16.02.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 9741 від 23.11.2017, Рахунок на оплату № 7326 від 14.09.2017, Специфікація № 00000006957 від 14.09.2017 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Товарно-транспортна накладна №000166300 від 23.11.2017, Платіжне доручення № 2075 від 15.09.2017;

Поставка від 17.02.2018 p., що підтверджується такими документами: 1) Видаткова накладна № 131 від 17.02.2018; Товарно-транспортна накладна № РІЗІ від 17.02.2018. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується тими самими документами, що і вищезазначена поставка від 16.02.2018.

Оплата поставлених товарів підтверджується платіжними дорученнями: №259 від 26.01.2018; № 339 від 12.02.2018; № 352 від 13.02.2018; № 362 від 15.02.2018; №370 від 15.02.2018.

Господарські взаємовідносини також підтверджуються Оборотами по рахунку 361 за січень 2017 р. - вересень 2018 р.

Між ТОВ Донснабзбут та ТОВ "ФЛАЙГЛАНС" укладено Договір поставки №03/05 ПС від 03.05.2018. На виконання зазначеного договору здійснені ряд поставок на загальну суму 3 314 347,55 грн., в т. ч. ПДВ у сумі 552 391,26 грн., а саме:

2 поставки від 23.05.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 138 від 23.05.2018, Видаткова накладна № 139 від 23.05.2018, Товарно-транспортна накладна № Р138 від 23.05.2018, Товарно-транспортна накладна № Р139 від 23.05.2018. Товар для даних поставок придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 3771 від 17.05.2018, Рахунок на оплату № 3515 від 15.05.2018, Специфікація № 00000003550 від 15.05.2018 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Платіжне доручення № 878 від 15.05.2018, Видаткова накладна № 3916 від 23.05.2018, Рахунок на оплату № 3708 від 21.05.2018, Специфікація № 00000003750 від 21.05.2018 до Договору поставки №1730-17 від 17.08.2017, Товарно-транспортна накладна № 000195471 від 23.05.2018, Платіжне доручення № 922 від 21.05.2018, Договір перевезення № 268 від 23.05.2018 із ТОВ Вектор 2017 ; Акт здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг) № 00476/05 від 24.05.2018, Рахунок на оплату № 00476/05 від 24.05.2018, Платіжне доручення № 1001 від 01.06.2018;

Поставка від 30.05.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 176 від 30.05.2018, Товарно-транспортна накладна № Р176 від 30.05.2018. Товар для даної поставки придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 3931 від 23.05.2018, Рахунок на оплату № 3783 від 23.05.2018, Специфікація № 00000003833 від 23.05.2018 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Платіжне доручення № 939 від 23.05.2018;

2 поставки від 08.06.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 57 від 08.06.2018, Видаткова накладна № 56 від 08.06.2018, Товарно-транспортна накладна № Р57 від 08.06.2018, Товарно-транспортна накладна № Р56 від 08.06.2018. Товар для даних поставок придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 4307 від 06.06.2018, Рахунок на оплату № 4091 від 05.06.2018, Специфікація № 00000004182 від 05.06.2018 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Платіжне доручення № 1010 від 05.06.2018 та Лист-уточнення до нього; Видаткова накладна № 4137 від 31.05.2018, Рахунок на оплату № 3930 від 30.05.2018, Специфікація № 00000003992 від 30.05.2018 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Платіжне доручення № 993 від 01.06.2018 та Платіжне доручення № 971 від 30.05.2018;

Поставка від 14.06.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 78 від 14.06.2018, Товарно-транспортна накладна № Р78 від 14.06.2018. Товар для даної поставки придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 4528 від 14.06.2018, Рахунок на оплату № 4309 від 12.06.2018, Специфікація № 00000004423 від 12.06.2018 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Товарно-транспортна накладна №000198314 від 14.06.2018, Платіжне доручення № 1062 від 12.06.2018;

Поставка від 18.06.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 109 від 18.06.2018, Товарно-транспортна накладна № Р109 від 18.06.2018. Товар для даної поставки придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 4604 від 18.06.2018, Рахунок на оплату № 4310 від 12.06.2018, Специфікація № 00000004424 від 12.06.2018 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Товарно-транспортна накладна №000199072 від 18.06.2018, Платіжне доручення № 1063 від 12.06.2018;

Поставка від 20.06.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 140 від 20.06.2018, Товарно-транспортна накладна № Р140 від 20.06.2018. Товар для даної поставки придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 2258 від 22.03.2018, Рахунок на оплату № 2090 від 19.03.2018 Специфікація № 00000002039 від 19.03.2018 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Товарно-транспортна накладна №000186400 від 22.03.2018, Платіжне доручення № 480 від 20.03.2018;

2 поставки від 26.06.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 181 від 26.06.2018, Видаткова накладна № 191 від 26.06.2018, Товарно-транспортна накладна № Р181 від 26.06.2018, Товарно-транспортна накладна № Р191 від 26.06.2018. Товар для даних поставок придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 2629 від 03.04.2018, Рахунок на оплату № 2500 від 02.04.2018, Товарно-транспортна накладна №000188667 від 03.04.2018, Специфікація № 00000002510 від 02.04.2018 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Платіжне доручення № 591 від 02.04.2018 та Платіжне доручення № 596 від 02.04.2018;

Поставка від 03.07.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 12 від 03.07.2018, Товарно-транспортна накладна № Р12 від 03.07.2018. Товар для даної поставки придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 5041 від 03.07.2018, Рахунок на оплату № 4832 від 02.07.2018, Специфікація № 00000005009 від 02.07.2018 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Платіжне доручення № 1200 від 02.07.2018;

Поставка від 09.07.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 60 від 09.07.2018, Товарно-транспортна накладна № Р60 від 09.07.2018. Товар для даної поставки придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 5221 від 09.07.2018, Рахунок на оплату № 5034 від 09.07.2018, Специфікація № 00000005208 від 09.07.2018 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Платіжне доручення № 1260 від 09.07.2018;

Поставка від 13.07.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 95 від 13.07.2018, Товарно-транспортна накладна № Р95 від 13.07.2018. Товар для даної поставки придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 3270 від 26.04.2018, Рахунок на оплату № 3150 від 26.04.2018, Товарно-транспортна накладна № 000192127 від 26.04.2018, Специфікація № 00000003181 від 26.04.2018 до Договору поставки №1730-17 від 17.08.2017, Платіжне доручення № 779 від 26.04.2018;

Поставка від 16.07.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 99 від 16.07.2018, Товарно-транспортна накладна № Р99 від 16.07.2018, Товар для даної поставки придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 5019 від 02.07.2018, Рахунок на оплату № 4731 від 26.06.2018, Товарно-транспортна накладна № 000201085 від 02.07.2018, Специфікація № 00000004905 від 26.06.2018 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Платіжне доручення № 1184 від 26.06.2018 та Платіжне доручення № 2949 від 26.06.2018;

Поставка від 19.07.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 135 від 19.07.2018, Товарно-транспортна накладна № Р135 від 19.07.2018. Товар для даної поставки придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 5476 від 18.07.2018, Рахунок на оплату № 5232 від 16.07.2018, Товарно-транспортна накладна № 000202463 від 18.07.2018, Специфікація № 00000005418 від 16.07.2018 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Платіжне доручення № 1318 від 16.07.2018, Акт здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг) № 00656/07 від 19.07.2018 із ТОВ Вектор 2017 ; Платіжне доручення № 1509 від 08.08.2018.

Оплата поставлених товарів підтверджується платіжними дорученнями: № 75 від 24.05.2018; № 76 від 24.05.2018; № 77 від 24.05.2018; № 110 від 30.05.2018; № 59 від 08.06.2018; № 58 від 08.06.2018; № 121 від 25.06.2018; № 124 від 25.06.2018; № 125 від 25.06.2018; № 154 від 27.06.2018; № 155 від 27.06.2018; № 213 від 12.07.2018; № 212 від 12.07.2018; № 234 від 17.07.2018; № 235 від 17.07.2018; № 244 від 20.07.2018; № 242 від 20.07.2018; № 243 від 20.07.2018.

Господарські взаємовідносини також підтверджуються Оборотами по рахунку 361 за січень 2017 р. - вересень 2018 р.

Між ТОВ Донснабзбут та ТОВ "МЕЛЬТЕКС" укладено Договір поставки №01/10 ПС від 01.10.2017. На виконання зазначеного договору здійснені ряд поставок на загальну суму 2 730 494,00 грн., в т. ч. ПДВ у сумі 455 082,33 грн., а саме:

2 поставки від 21.10.2017, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 129 від 21.10.2017, Видаткова накладна № 136 від 21.10.2017, Товарно-транспортна накладна № Р129 від 21.10.2017, Товарно-транспортна накладна № Р136 від 21.10.2017. Товар для даних поставок придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 8655 від 19.10.2017, Рахунок на оплату № 8394 від 18.10.2017, Товарно-транспортна накладна №000159447 від 19.10.2017, Товарно-транспортна накладна № ПН1ДС1884 від 22.10.2017, Платіжне доручення № 2325 від 18.10.2017, Видаткова накладна № 6223 від 04.08.2017, Рахунок на оплату № 6108 від 04.08.2017, Специфікація № 00000005778 від 04.08.2017 до Договору № 1145-15 від 19.11.2015, Товарно- транспортна накладна № 000146804 від 04.08.2017, Платіжне доручення № 1741 від 04.08.2017;

3 поставки від 30.10.2017, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 193 від 30.10.2017, Видаткова накладна № 194 від 30.10.2017, Видаткова накладна № 195 від 30.10.2017, Товарно-транспортна накладна № Р193 30.10.2017, Товарно-транспортна накладна № Р194 від 30.10.2017, Товарно-транспортна накладна №Р195 від 30.10.2017. Товар для даних поставок придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 8164 від 04.10.2017, Рахунок на оплату № 7905 від 02.10.2017, Специфікація № 00000007506 від 02.10.2017 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Товарно-транспортна накладна № 000155702 від 04.10.2017, Платіжне доручення № 2238 від 06.10.2017, Видаткова накладна № 5410 від 07.07.2017, Рахунок на оплату № 5285 від 07.07.2017, Специфікація № 00000004921 від 07.07.2017 до Договору № 1145-15 від 19.11.2015, Товарно-транспортна накладна № 000143962 від 07.07.2017, Платіжне доручення № 5475 від 07.07.2017, Видаткова накладна № 8162 від 04.10.2017, Рахунок на оплату № 8002 від 04.10.2017, Товарно-транспортна накладна № 000155702 від 04.10.2017, Специфікація №00000007604 від 04.10.2017 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Платіжне доручення № 2486 від 04.10.2017 та Платіжне доручення № 2250 від 04.10.2017;

2 поставки від 07.11.2017, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 33 від 07.11.2017, Видаткова накладна № 34 від 07.11.2017, Товарно-транспортна накладна № РЗЗ від 07.11.2017, Товарно-транспортна накладна № Р34 від 07.11.2017. Товар для даних поставок придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 1395 від 23.02.2017, Рахунок на оплату № 1371 від 23.02.2017, Товарно-транспортна накладна №000123455 від 23.02.2017, Специфікація № 00000001262 від 23.02.2017 до Договору №1145-15 від 19.11.2015, Платіжне доручення № 370 від 23.02.2017, Видаткова накладна № 6355 від 09.08.2017, Рахунок на оплату № 6099 від 04.08.2017, Товарно-транспортна накладна № 000146988 від 09.08.2017, Специфікація № 00000005771 від 04.08.2017 до Договору № 1145-15 від 19.11.2015, Платіжне доручення № 1740 від 04.08.2017;

2 поставки від 09.11.2017, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 48 від 09.11.2017, Видаткова накладна № 49 від 09.11.2017, Товарно-транспортна накладна № Р48 від 09.11.2017, Товарно-транспортна накладна № Р49 від 09.11.2017. Товар для даних поставок придбаний у ТОВ ТД Пан Соус , що підтверджується такими документами: Акт наданих послуг № 22 від 09.11.2017 із ТОВ Україна-2000 ;

Поставка від 10.11.2017, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 60 від 10.11.2017, Товарно-транспортна накладна № Р60 від 10.11.2017. Товар для даної поставки придбаний у ТОВ ТД Пан Соус ;

Поставка від 13.11.2017, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 67 від 13.11.2017, Товарно-транспортна накладна № Р67 від 13.11.2017. Товар для даної поставки придбаний у ТОВ ТД Пан Соус ;

Поставка від 15.11.2017, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 81 від 15.11.2017, Товарно-транспортна накладна № 81 від 15.11.2017. Товар для даної поставки придбаний у ТОВ ТД Пан Соус .

Оплата поставлених товарів підтверджується платіжними дорученнями: № 12 від 18.10.2017; № 14 від 19.10.2017; № 13 від 19.10.2017; № 25 від 26.10.2017; № 24 від 26.10.2017; № 28 від 27.10.2017; № 47 від 07.11.2017; № 48 від 07.11.2017; № 52 від 09.11.2017; № 53 від 09.11.2017; № 56 від 10.11.2017; № 55 від 10.11.2017; № 71 від 15.11.2017; № 72 від 15.11.2017; № 75 від 16.11.2017; № 76 від 16.11.2017.

Господарські взаємовідносини також підтверджуються Оборотами по рахунку 361 за січень 2017 р. - вересень 2018 р.

Між ТОВ Донснабзбут та ТОВ "ТЕРНЕТ ПЛЮС" укладено Договір поставки №01/08-1 ПС від 01.08.2018. На виконання зазначеного договору здійснені ряд поставок на загальну суму 1 960 100,00 грн., в т. ч. ПДВ у сумі 326 683,33 грн., а саме:

Поставка від 14.08.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 99 від 14.08.2018, Товарно-транспортна накладна № Р99 від 14.08.2018. Товар для даної поставки придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 6203 від 11.08.2018, Рахунок на оплату № 5960 від 10.08.2018, Товарно-транспортна накладна № 000205456 від 11.08.2018, Платіжне доручення № 1532 від 10.08.2018, Акт здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг) № 00730/08 від 13.08.2018 із ТОВ Вектор 2017 ; Рахунок-фактура № 00730/08 від 13.08.2018, Платіжне доручення № 1565 від 14.08.2018;

Поставка від 27.08.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 157 від 27.08.2018, Товарно-транспортна накладна № Р157 від 27.08.2018. Товар для даної поставки придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 6581 від 26.08.2018, Рахунок на оплату № 6281 від 21.08.2018, Товарно-транспортна накладна № 000206816 від 26.08.2018, Платіжне доручення № 1638 від 21.08.2018, Акт здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг) № 00768/08 від 27.08.2018 із ТОВ Вектор 2017 ; Рахунок-фактура № 00768/08 від 27.08.2018, Платіжне доручення № 1694 від 30.08.2018;

Поставка від 30.08.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 156 від 30.08.2018, Товарно-транспортна накладна № Р156 від 30.08.2018. Товар для даної поставки придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 6783 від 30.08.2018, Рахунок на оплату № 6282 від 21.08.2018, Товарно-транспортна накладна № 000207748 від 30.08.2018, Платіжне доручення № 1637 від 21.08.2018, Акт здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг) №00795/09 від 03.09.2018 із ТОВ Вектор 2017 ; Рахунок-фактура № 00795/09 від 03.09.2018, Платіжне доручення № 1754 від 07.09.2018.

Оплата поставлених товарів підтверджується платіжними дорученнями: №14 від 14.08.2018; № 41 від 23.08.2018; № 42 від 23.08.2018.

Господарські взаємовідносини із даним контрагентом додатково підтверджуються Оборотами по рахунку 361 за січень 2017 р. - вересень 2018 р.

Між ТОВ Донснабзбут та ТОВ "ГУНД ТРЕЙД" укладено Договір поставки №30/10 ПС від 30.10.2017. На виконання зазначеного договору здійснені ряд поставок на загальну суму 1 910 151,87 грн., в т. ч. ПДВ у сумі 318 358,65 грн., а саме:

2 поставки від 30.10.2017, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 191 від 30.10.2017; Видаткова накладна № 192 від 30.10.2017, Товарно-транспортна накладна № Р191 від 30.10.2017, Товарно-транспортна накладна № Р192 від 30.10.2017, Акт надання послуг № 438 від 30.10.2017. Товар для даних поставок придбаний у ТОВ ТД Пан Соус ;

2 поставки від 31.10.2017, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 202 від 31.10.2017, Видаткова накладна № 203 від 31.10.2017, Товарно-транспортна накладна № Р202 від 31.10.2017, Товарно-транспортна накладна № Р203 від 31.10.2017. Товар для даних поставок придбаний у ТОВ ТД Пан Соус , що підтверджується такими документами: Товарна накладна № 56 від 10.07.2017, Товарно-транспортна накладна № 1ПС-07/51/56 від 10.07.2017, Платіжне доручення № 1478 від 03.07.2017, Акт надання послуг № 439 від 31.10.2017;

2 поставки від 03.11.2017, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 13 від 03.11.2017, Видаткова накладна № 14 від 03.11.2017, Товарно-транспортна накладна № РІЗ від 03.11.2017, Товарно-транспортна накладна № Р14 від 03.11.2017, Акт надання послуг № 19 від 03.11.2017. Товар для даних поставок придбаний у ТОВ ТД Пан Соус .

Оплата поставлених товарів підтверджується платіжними дорученнями: № 593 від 30.10.2017; № 592 від 30.10.2017; № 603 від 31.10.2017; № 604 від 31.10.2017; № 642 від 03.11.2017; № 641 від 03.11.2017.

Господарські взаємовідносини із даним контрагентом додатково підтверджуються Оборотами по рахунку 361 за січень 2017 р. - вересень 2018 р.

Між ТОВ Донснабзбут та ТОВ Укрпром-Обладнання укладено Договір №01/10 ПС від 01.10.2017 та Договір про заміну сторони в зобов`язанні № 26/10 від 26.10.2017.

На виконання зазначеного договору здійснені ряд поставок на загальну суму 1 673 148,12 грн., в т. ч. ПДВ у сумі 278 858,02 грн., а саме:

3 поставки від 06.10.2017, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 46 від 06.10.2017, Видаткова накладна № 48 від 06.10.2017, Видаткова накладна № 57 від 06.10.2017, Товарно-транспортна накладна № Р46 від 06.10.2017, Товарно-транспортна накладна № Р48 від 06.10.2017, Товарно-транспортна накладна №Р57 від 06.10.2017;

Поставка від 07.10.2017, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 56 від 07.10.2017, Товарно-транспортна накладна № Р56 від 07.10.2017;

3 поставки від 06.11.2017, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 24 від 06.11.2017, Видаткова накладна № 25 від 06.11.2017, Видаткова накладна № 26 від 06.11.2017, Товарно-транспортна накладна № Р24 від 06.11.2017, Товарно-транспортна накладна № Р25 від 06.11.2017, Товарно-транспортна накладна №Р26 від 06.11.2017. Товар для даних поставок придбаний у ТОВ ТД Пан Соус , що підтверджується документами: Акт надання послуг № 20 від 06.11.2017 із ТОВ Україна-2000 ;

Поставка від 08.11.2017, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 42 від 08.11.2017, Товарно-транспортна накладна № Р42 від 08.11.2017. Товар для даних поставок придбаний у ТОВ ТД Пан Соус , що підтверджується документами: Акт надання послуг № 21 від 08.11.2017 із ТОВ Україна-2000 .

Оплата поставлених товарів підтверджується платіжними дорученнями: № 914 від 06.11.2017; № 915 від 06.11.2017; № 916 від 06.11.2017; № 918 від 06.11.2017; № 937 від 08.11.2017.

У подальшому, відповідно до Договору про заміну сторони в зобов`язанні №26/10 від 06.10.2017 суму заборгованості щодо поставлених товарів за ТОВ Укрпром-Обладнання сплачено ТОВ "ЮЗІ ГРУП" , що підтверджується платіжними дорученнями: № 577 від 06.10.2017; № 579 від 06.10.2017; № 580 від 06.10.2017; № 581 від 06.10.2017.

Господарські взаємовідносини із даним контрагентом додатково підтверджуються Оборотами по рахунку 361 за січень 2017 р. - вересень 2018 р.

Між ТОВ Донснабзбут та ТОВ "ЕЛІАТ ІНЖИНІРИНГ" укладено Договір поставки №29/09 ПС від 29.09.2017. На виконання зазначеного договору здійснені ряд поставок на загальну суму 1 364 872,00 грн., в т. ч. ПДВ у сумі 227 478,67 грн., а саме:

2 поставки від 30.09.2017, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 184 від 30.09.2017, Видаткова накладна № 185 від 30.09.2017, Товарно-транспортна накладна № Р184 від 30.09.2017, Товарно-транспортна накладна № Р185 від 30.09.2017. Товар для даних поставок придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 7980 від 30.09.2017, Рахунок на оплату № 7820 від 28.09.2017. Товарно-транспортна накладна №000154552 від 30.09.2017, Платіжне доручення № 2180 від 06.10.2017. Окрім того, підтверджується такими документами, що є спільними для поставки від 03.10.2017 за Видатковою накладною № 12: Видаткова накладна № 7853 від 26.09.2017, Рахунок на оплату № 7709 від 26.09.2017, Товарно-транспортна накладна № 000153861 від 26.09.2017, Платіжне доручення № 2158 від 26.09.2017;

2 поставки від 03.10.2017, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 12 від 03.10.2017, Видаткова накладна № 13 від 03.10.2017, Товарно-транспортна накладна № Р13 від 03.10.2017, Товарно-транспортна накладна № Р12 від 03.10.2017. Товар для даних поставок придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується вищезазначеними документами, а також такими документами: Видаткова накладна № 7984 від 29.09.2017, Рахунок на оплату № 7818 від 28.09.2017, Специфікація № 00000007420 від 28.09.2017 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Товарно-транспортна накладна № 000154606 від 29.09.2017, Платіжне доручення № 2179 від 06.10.2017.

Оплата поставлених товарів підтверджується платіжними дорученнями: № 11 від 29.09.2017; № 10 від 29.09.2017; № 12 від 29.09.2017; № 9 від 29.09.2017; № 14 від 29.09.2017; № 13 від 29.09.2017.

Господарські взаємовідносини із даним контрагентом додатково підтверджуються Оборотами по рахунку 361 за січень 2017 р. - вересень 2018 р.

Між ТОВ Донснабзбут та ТОВ "ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП" укладено Договір поставки №12/03 ПС від 12.03.2018. На виконання зазначеного договору здійснені ряд поставок на загальну суму 1 009 670,00 грн., в т. ч. ПДВ у сумі 168 278,33 грн., а саме:

Поставка від 12.03.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 54 від 12.03.2018, Товарно-транспортна накладна № Р54 від 12.03.2018. Товар для даної поставки придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами (є спільними для поставки від 04.05.2018 за Видатковою накладною № 23): Видаткова накладна № 672 від 27.01.2018, Товарно-транспортна накладна № 000177109 від 27.01.2018, Платіжне доручення № 113 від 19.01.2018, Видаткова накладна № 661 від 27.01.2018, Рахунок на оплату № 447 від 19.01.2018, Товарно-транспортна накладна № 000177110 від 27.01.2018, Акт здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг) № 00063/01 від 29.01.2018, Рахунок-фактура № 00063/01 від 29.01.2018 Платіжне доручення № 223 від 06.02.2018;

2 поставки від 04.05.2018, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 23 від 04.05.2018, Видаткова накладна № 14 від 04.05.2018, Товарно-транспортна накладна № Р23 від 04.05.2018, Товарно-транспортна накладна № Р14 від 04.05.2018. Товар для даних поставок придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується вищезазначеними документами, а також такими документами: Видаткова накладна № 3402 від 04.05.2018, Рахунок на оплату № 3228 від 03.05.2018, Товарно-транспортна накладна № 000192996 від 04.05.2018, Платіжне доручення № 795 від 27.04.2018 та Лист-уточнення до нього, а також Платіжні доручення № 803 від 03.05.2018, № 2438 від 03.05.2018, Акт здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг) № 00405/05 від 05.05.2018 із ТОВ Вектор 2017 ; Рахунок- фактура №00405/05 від 05.05.2018, Платіжне доручення № 885 від 15.05.2018.

Оплата поставлених товарів підтверджується платіжними документами: № 1121 від 12.03.2018; № 204 від 07.05.2018.

Господарські взаємовідносини із даним контрагентом додатково підтверджуються Оборотами по рахунку 361 за січень 2017 р. - вересень 2018 р.

Між ТОВ Донснабзбут та ТОВ "ЮЗІ ГРУП" укладено Договір поставки №05/09 ПС від 05.09.2017. На виконання зазначеного договору здійснені ряд поставок на загальну суму 887 148,90 грн., в т. ч. ПДВ у сумі 147 858,15 грн., а саме:

2 поставки від 13.09.2017, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 76 від 13.09.2017, Видаткова накладна № 77 від 13.09.2017, Товарно-транспортна накладна № Р76 від 13.09.2017, Товарно-транспортна накладна № Р77 від 13.09.2017. Товар для даних поставок придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами (спільні для поставок від 20.09.2017 за Видатковими накладними № № 116, 117): Видаткова накладна № 7131 від 06.09.2017, Рахунок на оплату № 6999 від 05.09.2017, Товарно- транспортна накладна №000149240 від 06.09.2017, Платіжне доручення № 1992 від 05.09.2017;

2 поставки від 20.09.2017, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 116 від 20.09.2017, Видаткова накладна № 117 від 20.09.2017, Товарно-транспортна накладна № Р117 від 20.09.2017, Товарно-транспортна накладна № Р116 від 20.09.2017. Товар для даних поставок придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується вищезазначеними документами;

4 поставки від 22.09.2017, що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 130 від 22.09.2017 Видаткова накладна № 131 від 22.09.2017, Видаткова накладна № 132 від 22.09.2017, Видаткова накладна № 133 від 22.09.2017, Товарно-транспортна накладна № Р130 від 22.09.2017, Товарно-транспортна накладна № Р131 від 22.09.2017, Товарно-транспортна накладна № Р132 від 22.09.2017, Товарно-транспортна накладна № Р133 від 22.09.2017. Товар для даних поставок придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 7660 від 21.09.2017, Рахунок на оплату № 7504 від 19.09.2017, Товарно-транспортна накладна № 000152506 від 21.09.2017, Специфікація № 00000007115 від 19.09.2017 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Платіжне доручення №2115 від 19.09.2017, Видаткова накладна № 7545 від 15.09.2017, Рахунок на оплату №7369 від 15.09.2017, Товарно-транспортна накладна № 000151151 від 15.09.2017, Специфікація № 00000006906 від 13.09.2017 до Договору поставки № 1730-17 від 17.08.2017, Платіжне доручення № 2084 від 15.09.2017.

Оплата поставлених товарів підтверджується платіжними дорученнями: № 385 від 06.09.2017; № 384 від 06.09.2017; №485 від 21.09.2017; № 483 від 21.09.2017; № 486 від 21.09.2017; № 484 від 21.09.2017.

Господарські взаємовідносини із даним контрагентом додатково підтверджуються Оборотами по рахунку 361 за січень 2017 р. - вересень 2018 р.

Між ТОВ Донснабзбут та ТОВ "ВИОЛЕНТ ЮГ" укладено Договір поставки №26/07-2ПС від 26.07.2017. На виконання зазначеного договору здійснена поставка від 20.07.2017 на загальну суму 714 000,00 грн., в т.ч. ПДВ у сумі 119 000,00 грн., що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 82 від 20.07.2017, Товарно-транспортна накладна № Р82 від 20.07.2017, Платіжне доручення № 57 від 20.07.2017. Товар для вказаної поставки придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 5582 від 13.07.2017, Рахунок на оплату № 5447 від 13.07.2017, Товарно-транспортна накладна № 010202 від 13.07.2017, Товарно-транспортна накладна № 1 від 13.07.2017, Платіжне доручення №2475 від 13.07.2017 та № 1602 від 13.07.2017.

Господарські взаємовідносини також підтверджуються Оборотами по рахунку 361 за січень 2017 р. - вересень 2018 р.

Між ТОВ Донснабзбут та ТОВ Акватор-Інвест укладено Договір поставки №20/02 ПК від 20.02.2018. На виконання зазначеного договору здійснена поставка від 20.08.2018 на загальну суму 684 810,00 грн., в т.ч. ПДВ у сумі 114 135,00 грн., що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 154 від 20.02.2018, Товарно-транспортна накладна № Р154 від 20.02.2018. Товар для даної поставки придбано у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 1351 від 20.02.2018, Товарно-транспортна накладна № 000181906 від 20.02.2018, Платіжне доручення № 303 від 19.02.2018, Акт здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг) № 00133/02 від 21.02.2018 із ТОВ Вектор 2017 ; Рахунок на оплату № 00133/02 від 21.02.2018, Платіжне доручення № 359 від 01.03.2018.

Оплата поставлених товарів підтверджується платіжними дорученнями: № 23 від 20.02.2018; № 24 від 21.02.2018; № 26 від 21.02.2018; № 25 від 21.02.2018.

Господарські взаємовідносини із даним контрагентом додатково підтверджуються Оборотами по рахунку 361 за січень 2017 р. - вересень 2018 р.

Між ТОВ Донснабзбут та ТОВ Арго-Торг укладено Договір № 17/10 ПС від 17.10.2017. На виконання зазначеного договору здійснені 2 поставки від 17.10.2017 на загальну суму 683 620,00 грн., в т.ч. ПДВ у сумі 113 936,67 грн., що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 115 від 17.10.2017, Видаткова накладна №116 від 17.10.2017, Товарно-транспортна накладна № Р115 від 17.10.2017, Товарно-транспортна накладна № Р116 від 17.10.2017. Товар для даних поставок придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 6387 від 10.08.2017, Рахунок на оплату № 6184 від 08.08.2017, Товарно-транспортна накладна № 000147053 від 10.08.2017, Платіжне доручення № 1752 від 08.08.2017, Видаткова накладна № 8511 від 16.10.2017, Товарно-транспортна накладна № 000158196 від 16.10.2017, Платіжне доручення № 2075 від 15.09.2017, Акт здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг) № 00329/10 від 18.10.2017 із ТОВ Вектор 2017 ; Рахунок-фактура № 00329/10 від 18.10.2017, Платіжне доручення № 2378 від 25.10.2017.

Оплата поставлених товарів підтверджується платіжними дорученнями: № 12 від 13.10.2017; № 13 від 13.10.2017; № 14 від 18.10.2017.

Господарські взаємовідносини із даним контрагентом також підтверджуються Оборотами по рахунку 361 за січень 2017 р. - вересень 2018 р.

Між ТОВ Донснабзбут та ТОВ "ЛЕОНС" укладено Договір № 26/07-4ПС від 26.07.2017. На виконання зазначеного договору здійснена одна поставка від 28.07.2017 на загальну суму 670 000,00 грн., в т.ч. ПДВ у сумі 111 666,67 грн., що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 140 від 28.07.2017, Товарно-транспортна накладна № Р140 від 28.07.2017, Платіжне доручення № 59 від 27.07.2017. Товар для даних поставок придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 5996 від 27.07.2017, Специфікація № 00000005480 від 25.07.2017 до Договору № 1145-15 від 19.11.2015, Платіжне доручення № 1671 від 25.07.2017.

Господарські взаємовідносини із даним контрагентом додатково підтверджуються Оборотами по рахунку 361 за січень 2017 р. - вересень 2018 р.

Між ТОВ Донснабзбут та ТОВ Торгопт-СК укладено Договір поставки №20/07ПС від 20.07.2017. На виконання зазначеного договору здійснена одна поставка від 21.07.2017 на загальну суму 651 840,00 грн., в т.ч. ПДВ у сумі 108 640,00 грн., шо підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 81 від 21.07.2017; Товарно-транспортна накладна № Р81 від 21.07.2017, Платіжне доручення № 44 від 20.07.2017. Товар для даної поставки був придбаний у ТОВ Катеринопільський Агропродукт , що підтверджується такими документами: Видаткова накладна № 5775 від 21.07.2017, Товарно-транспортна накладна № 000145625 від 21.07.2017, Платіжне доручення № 1636 від 20.07.2017.

Господарські взаємовідносини із даним контрагентом додатково підтверджуються Оборотами по рахунку 361 за січень 2017 р. - вересень 2018 р.

Таким чином, реальність господарської операції, рух активів та зміни майнового стану платника податків повністю підтверджуються первинними та іншими документами, які надані позивачем до матеріалів справи. Вказані документи не мають дефектів форми, змісту або походження, відповідають вимогам Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , п. 201.1, п. 201.8 ст. 201 Податкового кодексу України, пункту 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за № 168/704.

До того ж, сама по собі наявність або відсутність окремих документів, а так само помилки у їх оформленні не є підставою для висновків про відсутність господарської операції, якщо з інших даних вбачається, що фактичний рух активів або зміни у власному капіталі чи зобов`язаннях платника податків у зв`язку з його господарською діяльністю мали місце. Водночас наявність формально складених, але недостовірних первинних документів, відповідність яких фактичним обставинам спростована належними доказами, не є безумовним підтвердженням реальності господарської операції.

Щодо посилань в Акті перевірки на відсутність реальної можливості здійснення поставок товару через відсутність у постачальників контрагентів позивача майна, трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів та іншого майна, які економічно необхідні для здійснення господарських операцій у зазначених обсягах, що свідчить про відсутність необхідних умов для реального настання результатів відповідної господарської діяльності, що було встановлено з наданої податкової інформації, суд вважає такими, що не можуть бути підставою для позбавлення позивача права на податковий кредит з тих підстав, що згідно статті 61 Конституції України юридична відповідальність особи має індивідуальний характер. Нормативними актами України не передбачена відповідальність юридичної особи за зобов`язаннями іншої юридичної особи, в тому числі за податковими зобов`язаннями.

Так, відсутність у контрагентів позивача матеріальних та трудових ресурсів не виключає можливості реального виконання ним господарської операції та не свідчить про одержання необґрунтованої податкової вигоди покупцем, оскільки залучення працівників є можливим за договорами цивільно-правового характеру, аутсорсингу та аутстафінгу (оренда персоналу).

Вказана позиція висловлена Верховним судом у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у справі №1570/4299/12.

Суд звертає увагу відповідача, що Податковий кодекс України не ставить право на податковий кредит в залежність від обов`язкового підтвердження декларування відповідної суми податкових зобов`язань контрагентом. Податок на додану вартість є непрямим податком і сплачується при придбання товару (послуги) не безпосередньо до бюджету, а постачальнику товарів (послуг). І лише у такого постачальника товару (послуг), який у складі вартості придбаного товару (послуги) отримав податок на додану вартість, виникають зобов`язання стосовно сплати податку до бюджету. При цьому, покупець товарів (послуг) не може нести відповідальність за постачальника.

Дана позиція відповідає практиці Верховного Суду України у подібних правовідносинах (постанова від 11.12.2007, справа № 21-137во06), де ВСУ дійшов висновку про те, що у разі невиконання контрагентом зобов`язання зі сплати податку до бюджету, відповідальність та негативні наслідки настають саме щодо цієї особи. Ця обставина не є підставою для позбавлення платника ПДВ права на його відшкодування у разі, коли цей платник виконав усі передбачені законом умови щодо отримання такого відшкодування та має необхідні документальні підтвердження розміру свого податкового кредиту.

В акті перевірки контролюючим органом зазначено, що аналізом задекларованих податкових накладних встановлено невідповідність придбаних контрагентами товарів товарам, придбаним позивачем. Однак, при проведенні вказаного аналізу контролюючий орган обмежився лише операціями контрагента позивача за період виписування позивачу податкових накладних та не з`ясував можливість придбання такого товару в іншому періоді.

В свою чергу посилання податкового органу на недоведеність факту постачання та придбання позивачем товару, у зв`язку із неможливістю встановлення походження такого товару за ланцюгом постачання за так званим розривом ланцюга постачання та формування податкового кредиту за рахунок підміни товару, на думку суду, протирічить принципу індивідуальної відповідальності, закріплений ст. 61 Конституції України.

Разом з цим, позивач не зобов`язаний та не має об`єктивної можливості під час придбання товару у контрагента встановлювати його походження, а тому не може нести відповідальність з урахуванням таких обставин діяльності контрагента.

Окрім того, позивач позбавлений можливості впливати на його контрагентів в частині здійснення ними господарської діяльності в рамках чинного законодавства України, зокрема і в частині своєчасної подачі до контролюючих органів податкової звітності.

Постановами Верховного суду від 07.03.2018 у справі № 804/3420/169 та від 23.05.2018 у справі № 804/2551/13-а встановлено, що відсутність товарів по ланцюгу постачання не є доказом нереальності господарських операцій. Правовідносини контрагентів із третіми особами у ланцюгах постачання, з якими позивач не вступав у господарські відносини, самі по собі, за відсутності інших об`єктивних та підтверджених даних про порушення позивачем податкового законодавства, не можуть бути самостійною та достатньою підставою для висновку про нереальність господарських взаємовідносин.

Суд не бере до уваги посилання податкового органу в акті перевірки на існуючі досудові розслідування кримінальних проваджень відносно ТОВ Грант-Капітал №42017100000000362 від 23.03.2017; відносно ТОВ "ПРОВНЕЛ" № 42017111200000142 від 17.03.2017; відносно ТОВ "ГРЕЙНСІД" № 32015140000000159 від 11.08.2015; відносно ТОВ "ФЛАЙГЛАНС" № 32018170000000026 від 26.07.2018; відносно ТОВ "МЕЛЬТЕКС" № 32018180000000012 від 08.02.2018; відносно ТОВ "ГУНД ТРЕЙД" № 32017040650000060 від 17.10.2017; відносно ТОВ Укрпром-Обладнання № 32018100060000023 від 28.02.2018; відносно ТОВ "ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП" № 32017100080000052 від 27.07.2017; відносно ТОВ "ЮЗІ ГРУП" № 12017000000001344 від 13.09.2017; відносно ТОВ "ВИОЛЕНТ ЮГ" № 42017101060000150 від 20.07.2017; відносно ТОВ Арго Торг № 42016100000001129 від 16.11.2016; відносно ТОВ "ЛЕОНС" № 42017101060000150 від 20.07.2017; відносно ТОВ Торгопт -СК № 42017101060000150 від 20.07.2017, покладаючи зазначену інформацію, між іншого, в основу висновків про нереальність господарських операцій між позивачем та його контрагентами, з огляду на наступне.

Статтею 78 Кодексу адміністративного судочинства України встановлені підстави для звільнення від доказування. Зокрема, частиною 6 вказаної норми передбачено, що вирок суду в кримінальному провадженні, ухвала про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов`язковими для адміністративного суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок, ухвала або постанова суду, лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою.

Тобто, для адміністративного суду преюдиціальне значення має лише вирок суду у кримінальній справі. Інші судові рішення, прийняті в порядку встановленому КПК України, для адміністративного суду є доказами, які підлягають оцінці в порядку статті 90 Кодексу адміністративного судочинства України, а саме виходячи з того, що ніякі докази не мають для суду наперед встановленої сили. А також те, що суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд зауважує, що податковим органом не надано вироків суду, в яких досліджувались господарські відносини між позивачем та ТОВ Сертекс Плюс , ТОВ Траст Енерго , ТОВ Грант-Капітал , ТОВ "ПРОВНЕЛ" , ТОВ "ГРЕЙНСІД" , ТОВ "ФЛАЙГЛАНС" ; ТОВ "МЕЛЬТЕКС" ; ТОВ "ТЕРНЕТ ПЛЮС" ; ТОВ "ГУНД ТРЕЙД" ; ТОВ Укрпром-Обладнання ; ТОВ Еліат Інжинірінг ; ТОВ "ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП" ; ТОВ "ЮЗІ ГРУП" ; ТОВ "ВИОЛЕНТ ЮГ" ; ТОВ Акватор Інвест ; ТОВ Арго Торг ; ТОВ "ЛЕОНС"; ТОВ Торгопт-СК , в яких міститься документальне підтвердження того, що контрагентами позивача фактично велась незаконна діяльність з конвертації безготівкових коштів в готівкові, та містить доведені факти наявності умислу та його реалізації з боку вищезазначених контрагентів щодо створення фіктивних суб`єктів господарювання, які в подальшому дійсно здійснювали незаконну діяльність.

Результати оперативно-розшукових заходів в рамках кримінального провадження є не доказами, а лише відомостями про джерело тих фактів, які можуть стати доказами в податковому спорі після їх закріплення належним процесуальним шляхом.

Отже, отримана в ході досудового розслідування інформація, на яку посилається податковий орган, в обґрунтування своїх доводів про недобросовісність учасників спірних угод, не може слугувати належним підтвердженням фактів, зафіксованих в акті перевірки.

Так, Верховний Суд у постанові від 15.05.2018 №822/2348/16 дійшов висновку, що наявність кримінального провадження, що перебуває у правоохоронних органів, що здійснюють його розслідування за фактом фіктивного підприємства може мати юридично-правове значення, але не виключно, у випадку наявності вироку суду в кримінальному провадженні, ухвали про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності або постанови суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, як такі, що є обов`язковими для адміністративного суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок, ухвала або постанова суду, лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою. Відсутність в матеріалах справи таких судових рішень унеможливлює прийняття доводів скаржника щодо ненадання судами належної оцінки наявності кримінального розслідування.

Разом з цим, посилання відповідача, на результати опрацювання зібраної податкової інформації, отриманої від податкових органів на обліку в яких перебуває контрагент позивача, суд розцінює безпідставними, а результати опрацювання зібраної податкової інформації щодо контрагента позивача не можуть бути допустимими доказами по справі, оскільки чинним законодавством України не покладено обов`язку здійснення контролю за дотриманням постачальниками по ланцюгу вимог законодавства з оподаткування в їх господарській діяльності і можливі неправомірні дії і у разі припущення ними будь-яких порушень нести за них негативні наслідки у вигляді позбавлення права на податковий кредит з податку на додану вартість, яке виникає в результаті сплати податку на додану вартість при придбанні товарів (робіт, послуг), так як згідно Конституції і податкового законодавства передбачена індивідуальна відповідальність, згідно якої припущені порушення одним платником податків у відображенні в податковому обліку певної господарської операції, за загальним правилом не впливають на права та обов`язки іншого платника податків.

Обґрунтування податковим органом своїх висновків про нереальність господарської операції на підставі інформаційних баз даних є невмотивованими, оскільки у своїй діяльності відповідач повинен керуватися Конституцією України, Податковим кодексом України, законами України, іншими нормативними актами, відповідно до яких об`єктом документальної перевірки є первинні документи, які використовуються в бухгалтерському і податковому обліку і пов`язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, тоді коли інформаційні бази даних податкового органу не є об`єктом документальної перевірки та не є належними доказами.

Разом з цим, Верховний Суд у постанові від 29.03.2019 №808/3412/16 (касаційне провадження №К/9901/41648/18) дійшов висновку, що норми податкового законодавства не ставлять у залежність достовірність даних податкового обліку платника податків від дотримання податкової дисципліни його контрагентами, якщо цей платник (покупець) мав реальні витрати у зв`язку з придбанням товарів (робіт, послуг), призначених для використання у його господарській діяльності. Порушення певними постачальниками товару (робіт, послуг) у ланцюгу постачання вимог податкового законодавства чи правил ведення господарської діяльності не може бути підставою для висновку про порушення покупцем товару (робіт, послуг) вимог закону щодо формування об`єкта оподаткування податком на прибуток, витрат та податкового кредиту, тому платник податків (покупець товарів (робіт, послуг)) не повинен зазнавати негативних наслідків, зокрема у вигляді позбавлення права на формування витрат та податкового кредиту, за можливу неправомірну діяльність його контрагентів за умови, якщо судом не встановлено фактів, які свідчать про обізнаність платника податків щодо такої поведінки контрагентів та злагодженість дій між ними (пункт 14 постанови ВС).

Крім того, позивач не може нести відповідальність за невиконання його контрагентами своїх зобов`язань, адже платник не наділений повноваженнями податкового контролю для виконання функцій, покладених на податкові органи, а тому не може володіти інформацією відносно виконання контрагентом податкових зобов`язань.

Неприпустимість притягнення до відповідальності одного суб`єкта господарювання за неправомірні дії іншого підтверджується практикою Європейського Суду з прав людини. Так, в пункті 7.1 рішення у справі Булвес АД проти Болгарії Європейський Суд з прав людини дійшов такого висновку: ...Суд вважає, що компанія-заявник не повинна нести відповідальність за наслідки невиконання постачальником його обов`язків щодо своєчасного декларування ПДВ і, як наслідок, сплачувати ПДВ повторно разом із пенею. Суд вважає, що такі вимоги прирівнюються до надзвичайного обтяження для компанії-заявника, що порушило справедливий баланс, який повинен був підтримуватися між вимогами загальних інтересів та вимогами захисту права власності.

Вищенаведений висновок Європейський Суд з прав людини повторно підтвердив у рішенні по справі Бізнес Сепорт Сентре проти Болгарії , пунктом 23 якого зазначено, що у разі виявлення податковими органами невиконання постачальником своїх обов`язків як платника ПДВ, вони могли б розпочати податкову перевірку цього постачальника, з тим щоб стягнути з нього належні платежі та штрафні санкції. Утім, як зазначив Суд, прямого впливу на оподаткування організації-заявника (Бізнес Сепорт Сентре) це не мало б.

Отже, Європейський Суд з прав людини чітко визначає правило індивідуальної відповідальності платника податків. Тобто, добросовісний платник податків не має зазнавати негативних наслідків через порушення законодавства його контрагентом.

У разі наявності у державних органів інформації про зловживання в системі оподаткування конкретною компанією, вони повинні застосовувати відповідні заходи саме до цього суб`єкта, а не розповсюджувати негативні наслідки на інших осіб при відсутності зловживання з їх боку (Рішення Європейського суду з прав людини від 09.01.2007 у справі Інтерсплав проти України).

Рішення Європейського Суду з прав людини згідно з ст. 17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини мають в Україні значення джерела права.

Оцінюючи згадані документи в сукупності та кожен зокрема суд вважає, що такі не дають підстав для сумніву щодо реальності здійснення вищенаведених операцій або висновку про їх нездійснення. Таким чином, висновок контролюючого органу про безтоварний характер спірних операцій є передчасним, оскільки цей висновок не відповідає фактам, покладеним в його основу. Так, законодавцем презюмується реальність оподатковуваних операцій та витрат платника податку, а також достовірність документів податкового обліку, доки податковим органом це не спростовано належними та допустимими доказами. Викладені обставини та факти не відповідають таким ознакам, позаяк мають характер припущень.

Ці обставини вироком суду або постановою слідчого у кримінальній справі не були встановлені, а лише, як зазначено у Акті перевірки, витікають із отриманої податкової інформації щодо контрагентів позивача та його вже контрагентів.

Суд також не бере до уваги посилання податкового органу на наявність протоколів допиту свідків, оскільки Верховний суд у постанові від 06.11.2018 № 822/551/18 (касаційне провадження №К/9901/61751/18) дійшов висновку, що до винесення вироку в рамках кримінального провадження, протоколи допиту досудового розслідування не можуть вважатись належними доказами в адміністративному судочинстві.

У відповідності до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною другою статті 2 КАС України встановлено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5)добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно з частинами першою та другою статті 9 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до цього Кодексу, в межах позовних вимог.

Відповідно до частин першої, другої статті 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Суд, відповідно до статті 90 КАС України, оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Отже, виходячи з заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку, що відповідач, як суб`єкт владних повноважень, не надав суду доказів, які спростовували б доводи позивача, а відтак, не довів правомірності своїх рішень, а тому заявлені позивачем вимоги є такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до приписів частини першої статті 139 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав стороною у справі, або якщо стороною у справі виступала його посадова чи службова особа.

Оскільки суб`єктом владних повноважень у справі було Головне управління ДФС у Запорізькій області, то з бюджетних асигнувань цього органу повинні бути присуджені позивачу судові витрати зі сплати судового збору, документально підтверджені у сумі 19210,00 грн.

Крім того, представник позивача повідомив суд про надання доказів про судові витрати на професійну правничу допомогу у порядку ст. 143 КАС України.

Керуючись ст.ст.9, 139, 243-246 КАС України, суд,

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю Донснабзбут (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша Ливарна, буд. 40, оф. 223, код ЄДРПОУ 36253181) до Головного управління ДФС у Запорізькій області (69107, пр. Соборний, буд. 166, код ЄДРПОУ 39396146) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, - задовольнити повністю.

Визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення від 14.03.2019 № № 0003151403, 0003141403, які винесені Головним управлінням ДФС у Запорізькій області.

Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Донснабзбут судовий збір у розмірі 19210,00 грн. (дев`ятнадцять тисяч двісті десять гривень 00 копійок) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДФС у Запорізькій області.

Рішення набирає законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржено до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 293-297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Рішення у повному обсязі складено та підписано 23.09.2019.

Суддя Ю.В. Калашник

Дата ухвалення рішення 23.09.2019
Оприлюднено 26.09.2019

Судовий реєстр по справі 280/3102/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.10.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 27.08.2021 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.06.2021 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.06.2021 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.06.2021 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 31.05.2021 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.04.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 22.04.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 22.02.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 22.02.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Рішення від 23.09.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.07.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 280/3102/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону