АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ

УХВАЛА

Справа № 4910/41/19

Провадження №11-п/4911/32/19

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2019 року м. Київ

Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у складі:

головуючого Никифорова А.С.,

суддів Павлишина О.Ф., Панкулича В.І.,

Михайленка Д.Г., Чорної В.В.,

за участю секретаря судового засідання Сердюк Ю.С.,

прокурора Семака І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві подання слідчого судді Вищого антикорупційного суду Воронька В.Д. про вирішення питання направлення до іншого суду матеріалів клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Швидкого Я.Ю . , погодженого прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Семаком І.А., про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 52019000000000714 від 13 серпня 2019 року,

ВСТАНОВИЛА:

Встановлені судом апеляційної інстанції обставини.

12 вересня 2019 року детектив Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Швидкий Я.Ю. звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 52019000000000714 від 13 серпня 2019 року.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду Воронька В.Д. від 12 вересня 2019 року постановлено звернутись із поданням до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду для вирішення питання про направлення матеріалів клопотання до місцевого суду за місцезнаходженням органу досудового розслідування.

Подання обґрунтовано наступним. Відповідно до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Оскільки нормами КПК України не віднесено розгляд клопотань про проведення обшуку до підсудності Вищого антикорупційного суду, слід звернутись до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду для вирішення питання про направлення матеріалів клопотання про надання дозволу на проведення обшуку до місцевого суду за місцезнаходженням органу досудового розслідування, в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 34 КПК України.

Детектив у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 34 КПК України неприбуття учасників судового провадження на розгляд подання не перешкоджає розгляду подання.

До суду надійшли письмові пояснення прокурора Семака І.А., в яких він зазначав, що кримінальне провадження № 52019000000000714 від 13 серпня 2019 року підсудне Вищому антикорупційному суду, а тому не має підстав для направлення матеріалів клопотання про надання дозволу на проведення обшуку до іншого суду.

В судовому засіданні прокурор Семак І.А. підтримав позицію, викладену у поясненнях та просив суд відмовити у задоволенні подання.

Мотиви суду.

Заслухавши доповідь головуючого, доводи прокурора та обговоривши їх, дослідивши матеріали подання, Суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Слідчі судді Вищого антикорупційного суду здійснюють судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду відповідно до частини першої статті 33-1 КПК України.

Частиною 3 цієї статті встановлено, що інші суди, визначені цим Кодексом, не можуть розглядати кримінальні провадження щодо злочинів, які внесені до підсудності Вищого антикорупційного суду (крім випадку, передбаченого абзацом сьомим частини першої статті 34 цього Кодексу).

Так, пунктом 1 частини 1 статі 34 КПК України визначено, що кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил підсудності.

Частиною 6 статті 34 КПК України передбачено, що суд, якому направлено кримінальне провадження з іншого суду, розпочинає судове провадження зі стадії підготовчого судового засідання незалежно від стадії, на якій в іншому суді виникли обставини, передбачені 1 цієї статті.

Зазначене кореспондується і з положеннями п.4 ч.3 ст.314 КПК України, відповідно до якого, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про направлення обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру до відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження.

Абзацом 2 частини 3 статті 34 КПК України передбачено, що питання про направлення кримінального провадження з Вищого антикорупційного суду до іншого суду вирішується колегією у складі п`яти суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, зокрема, за поданням складу суду, визначеного для розгляду кримінального провадження, не пізніше п`яти днів з дня внесення такого подання, про що постановляється вмотивована ухвала.

Аналізуючи наведені норми процесуального закону, колегія суддів вважає. що питання про направлення матеріалів кримінального провадження до іншого суду може ставитись судом першої інстанції лише на стадії проведення підготовчого судового засідання після надходження до суду обвинувального акту (клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру). Кримінальним процесуальним законом не передбачена можливість направлення Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду до іншого суду клопотань слідчого або прокурора на стадії здійснення досудового розслідування.

Окрім того, колегія суддів звертає увагу на наступне. Відповідно до вимог ч.2.ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Однак зазначені вимоги стосуються досудового розслідування всіх злочинів, незалежно від місця їх вчинення; органів, що здійснюють досудове слідство.

Таким чином, ч.2.ст.234 КПК України є загальною нормою, яка встановлює підстави для проведення обшуку.

Одночасно із цим положення ст.33-1 КПК України наділяють слідчих суддів Вищого антикорупційного суду повноваженнями судового контролю за органами досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до його підсудності. Беззаперечно це стосується і контролю за проведенням обшуку щодо таких злочинів.

З цих причин ч.2 ст.33-1 КПК України є спеціальною нормою по відношенню до ч.2 ст.234 КПК України стосовно визначення компетенції слідчих суддів Вищого антикорупційного суду здійснювати судовий контроль за органами досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до його підсудності, та при проведенні ними обшуку.

Враховуючи наведене, колегія суддів вважає, що подання детективом Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Швидким Я.Ю. клопотання про надання дозволу на проведення обшуку для його розгляду слідчим суддею Вищого антикорупційного суду не містить ознак порушення норм процесуального права, правил підсудності, зокрема.

На підставі вищенаведеного, колегія суддів дійшла висновку про закриття провадження за поданням слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Керуючись ст. ст. 33-1, 34, 376, 532 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Провадження за поданням слідчого судді Вищого антикорупційного суду Воронька В.Д. за вих. № 4910/41/19/78/2019 від 12 вересня 2019 року щодо вирішення питання про направлення до іншого суду матеріалів клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Швидкого Я .Ю. , погодженого прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Семаком І.А., про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 52019000000000714 від 13 серпня 2019 року - закрити.

Матеріали провадження за поданням слідчого судді Вищого антикорупційного суду Воронька В.Д. за вих. № 4910/41/19/78/2019 від 12 вересня 2019 року про направлення до іншого суду матеріалів клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 52019000000000714 від 13 серпня 2019 року повернути до Вищого антикорупційного суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 26 вересня 2019 року о 09 годині 00 хвилин.

Головуючий суддя: Никифоров А.С.

Судді: Павлишин О.Ф.

Панкулич В.І.

Михайленко Д.Г.

Чорна В.В.

Зареєстровано 27.09.2019
Оприлюднено 27.09.2019
Дата набрання законної сили 25.09.2019

Судовий реєстр по справі 4910/41/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 03.01.2020 Не вказано Кримінальне
Ухвала від 03.01.2020 Не вказано Кримінальне
Ухвала від 03.01.2020 Не вказано Кримінальне
Ухвала від 03.01.2020 Не вказано Кримінальне
Ухвала від 03.01.2020 Не вказано Кримінальне
Ухвала від 03.01.2020 Не вказано Кримінальне
Ухвала від 12.12.2019 Не вказано Кримінальне
Ухвала від 12.12.2019 Не вказано Кримінальне
Ухвала від 10.12.2019 Не вказано Кримінальне
Ухвала від 09.12.2019 Не вказано Кримінальне
Ухвала від 25.09.2019 Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду Кримінальне
Ухвала від 25.09.2019 Не вказано Кримінальне
Ухвала від 13.09.2019 Не вказано Кримінальне
Ухвала від 13.09.2019 Не вказано Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону