ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Господарський суд Рівненської області

вул. Набережна, 26-А, м. Рівне, 33013

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" жовтня 2019 р. м. Рівне Справа № 918/421/19

Господарський суд Рівненської області у складі судді Романюк Ю.Г. при секретарі судового засідання Мамчур А.Ю., розглянувши за правилами загального позовного провадження матеріали справи за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕЛКОМ" до товариства з обмеженою відповідальністю "ІГРОМАНІЯ" про стягнення заборгованості в сумі 812 829 грн. 98 коп.

представники сторін в судове засідання не з`явились.

ВСТАНОВИВ:

18 червня 2019 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕЛКОМ" звернулось до Господарського суду Рівненської області із позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю "ІГРОМАНІЯ" про стягнення заборгованості в сумі 838 714 грн. 53 коп.

При розгляді позовної заяви та доданих до неї документів судом встановлено, що позивачем не здійснено обґрунтованого розрахунку пені та 3% річних, які є складовими ціни позову. Крім того, при розгляді вказаної позовної заяви та доданих до неї документів судом встановлено, що сума судового збору в розмірі 12 580,72 грн., сплаченого позивачем відповідно до платіжного доручення № 0.0.1380834090.1 від 14.06.2019 року не зарахована до спеціального фонду державного бюджету.

Ухвалою від 24.06.2019 р. позовну заяву товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕЛКОМ" від 14.06.2019 року залишено без руху. Зобов`язано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕЛКОМ" у 10-денний строк з дня отримання даної ухвали через відділ канцелярії та документального забезпечення Господарського суду Рівненської області подати: письмову заяву з розрахунком сум, що стягуються з відповідача, а саме: зазначити період (з…. по…) за який стягується пеня та 3% річних; докази направлення цієї заяви відповідачу; докази зарахування судового збору в розмірі в розмірі 12 580,72 грн., сплаченого позивачем відповідно до квитанції № 0.0.1380834090.1 від 14.06.2019 року до спеціального фонду державного бюджету.

09 липня 2019 року від товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕЛКОМ" подано заяву про усунення недоліків, а саме докази зарахування судового збору в розмірі в розмірі 12 580,72 грн., сплаченого позивачем відповідно до квитанції № 0.0.1380834090.1 від 14.06.2019 року до спеціального фонду державного бюджету.

Крім того, користуючись своїм правом щодо уточнення заявлених позовних вимог, позивач відмовився від позовних вимог про стягнення з відповідача пені в розмірі 23 918,65 грн. та 1 965,90 грн. - 3% річних.

Ухвалою суду від 15 липня 2019 року позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі. В задоволенні клопотання позивача про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження відмовлено. Постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 03.09.2019 року.

Ухвалою суду від 03.09.2019 року відкладено розгляд справи на 17.09.2019 року.

Ухвалою суду від 17.09.2019 року закрито підготовче провадження у справі № 918/421/19 та призначено справу до судового розгляду по суті на "01" жовтня 2019 року.

Представник позивача до суду не з`явився. Про місце, дату та час розгляду справи повідомлявся судом належним чином, що підтверджується наявним в матеріалах справи повідомленням про вручення поштового відправлення.

В судове засідання 01.10.2019 року представник відповідача не з`явився, відзиву не надав. Про дату, час і місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Судом були вчинені всі належні дії для повідомлення позивача про призначені судові засідання - відповідні ухвали суду надсилалися на адресу місцезнаходження позивача, яка також є офіційною адресою його місцезнаходження згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Ухвали суду про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі від 15.07.2019 року, про відкладення розгляду справи, закриття підготовчого засідання та призначення справи до судового розгляду по суті органом поштового зв`язку повернуто з відміткою "Адресат відсутній", що підтверджується конвертами в яких надіслані вищезазначені ухвали суду.

Згідно ч. 7 ст. 120, п. 5 ч. 6 ст. 242 Господарського процесуального кодексу України учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи.

У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місце проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Відповідно до п. 99 постанови КМУ від 05.03.2009 № 270 "Про затвердження Правил надання послуг поштового зв`язку", рекомендовані поштові відправлення, у тому числі рекомендовані листи з позначкою "Судова повістка", які не були вручені під час доставки, повторні повідомлення про надходження реєстрованих поштових відправлень, під час доставки за зазначеною адресою або під час вручення в об`єкті поштового зв`язку вручаються адресату.

У разі відсутності адресата до абонентської поштової скриньки адресата вкладається повідомлення про надходження зазначеного реєстрованого поштового відправлення.

Відповідно до п.п. 116, 117 розділу "Строк зберігання поштових відправлень, поштових переказів" постанови КМУ від 05.03.2009 № 270 "Про затвердження Правил надання послуг поштового зв`язку", у разі невручення рекомендованого листа з позначкою "Судова повістка" з поважних причин рекомендований лист разом з бланком повідомлення про вручення повертається за зворотною адресою не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня надходження листа до об`єкта поштового зв`язку місця призначення із зазначенням причини невручення.

Поштові відправлення, поштові перекази повертаються також у разі неможливості вручити їх через неправильно зазначену адресу або її відсутність (змита, відірвана чи пошкоджена в інший спосіб) та з інших причин, які не дають змоги оператору поштового зв`язку виконати обов`язки щодо пересилання поштових відправлень, поштових переказів.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку, що неотримання ухвал суду у даній справі відповідачем та повернення їх до суду з відповідними відмітками є наслідками діяння (бездіяльності) відповідача щодо його належного отримання та повідомлення суду про зміну свого місцезнаходження, тобто його власною волею.

Крім того на офіційному сайті Господарського суду Рівненської області розміщувались оголошення про дати судових засідань по справі №912/421/19, в тому числі і про дату останнього судового засідання.

З огляду на наведене, відповідач вважається повідомленим про відкриття провадження у справі та призначене судове засідання належним чином і причини неявки представника відповідача у засідання судом не визнаються поважними.

Відповідно до ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Згідно з ч. 9 ст. 165 та ч. 2 ст. 178 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки (п. 1 ч. 3 ст. 202 ГПК України).

Справа підлягає вирішенню за наявними матеріалами відповідно до приписів ч. 9 ст. 165 та ч. 2 ст. 178 ГПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 240 ГПК України у разі неявки всіх учасників справи у судове засідання, яким завершується розгляд справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

Датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення (ч. 5 вказаної статті).

Враховуючи належне повідомлення учасників справи про судове засідання, призначене на 01.10.2019 року, суд дійшов висновку про розгляд справи за відсутності представників сторін.

У судовому засіданні 01.10.2019 року судом було прийнято рішення у даній справі.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд прийшов до висновку, що позов підлягає до задоволення з огляду на наступне.

03 січня 2018 року між ТОВ "ІНТЕЛКОМ" (далі - Позивач) та ТОВ "ІГРОМАНІЯ" (далі - Відповідач) укладено Договір № 04/І-ДОПЗУ/2018, окремі положення якого були врегульовані додатковими угодами №1 від 03.01.2018 року, №3 від 11.ж04.2018 року, №4 від 15.06.2018 року та додатками №1 від 15.06.2018 року та №2 від 03.01.2018 року (далі - Договір) (а.с.9-23).

Відповідно до п. п. 2.1. - 2.3. Договору, предметом Договору є товар (іграшки та інші вироби), який є у Компанії на момент укладення цього договору або буде створений (придбаний, набутий) Компанією у майбутньому. Покупець купує товар та здійснює наступний його продаж від свого імені, діючи на правах незалежного торговця як по відношенню до Компанії, так і по відношенню до третіх осіб, на території України. По цьому договору Компанія передає у власність, а Покупець приймає та оплачує товар, що належить Компанії на моменту укладення договору або буде набутий (чи виготовлений) Компанією у майбутньому, по номенклатурі (асортименту), в кількості та за ціною вказаною в додатках (прайс - листах, специфікаціях або накладних), які є невід`ємною частиною цього договору. Перелік товару по цьому договору може бути змінено чи доповнено за згодою сторін.

Згідно з п. 6.1. Договору, ціна товару (в асортименті) зазначається в прайс - листах Компанії в гривні і є основою для формування Покупцем ціни реалізації товару користувачу.

Факт приймання - передачі партії товару, засвідчується сторонами шляхом підписання видаткової накладної, в якій зазначається кількість та вартість товару (п. 6.5. Договору).

За змістом п. 8.1. Договору, умови оплати та порядок здійснення розрахунків визначаються на умовах цього договору, Додаткової угоди № 1.

Пунктом 2.1.4. додаткової угоди № 1 від 03.01.2018 року до Договору № 04/І-ДОПЗУ/2018 від 03.01.2018 року сторони передбачили, що умови оплати за товар - відтермінування платежу 17 календарних днів.

Пунктом 2.4. додаткової угоди № 3 від 11.04.2018 року до Договору № 04/І-ДОПЗУ/2018 від 03.01.2018 року сторони погодили, виклавши п. 8.1. Договору в наступній редакції: Покупець зобов`язаний дотримуватись платіжної дисципліни. Платіжна дисципліна включає виконання умов Договору за наступними показниками: своєчасні розрахунки з Компанією за отриманий товар; проведення звірки розрахунків з Компанією в установлений договором термін; обнуління розрахунків з Компанією станом на 15 січня 2019 року. У разі порушення платіжної дисципліни, Компанія має право переглянути умови співпраці та призупинити відвантаження товару покупцю.

Пунктом 3 додаткової угоди № 3 від 11.04.2018 року до Договору № 04/І-ДОПЗУ/2018 від 03.01.2018 року сторони погодили умови співпраці, зокрема, відповідно до п. п. 3.3. вищевказаної додаткової угоди, обрана форма розрахунків за товар відтермінування оплати до 35 календарних днів від дати зазначеної в накладній, додаткова знижка - знижка не надається.

Договір вступає в силу з дня його підписання (дата вказана на першій сторінці договору) і діє до 31 грудня 2018 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов`язань (п. 12.1. Договору).

Вказаний Договір та додаткові угоди підписані повноважними представниками сторін та скріплено відбитками печаток останніх.

На виконання умов Договору № 04/І-ДОПЗУ/2018 від 03.01.2018 р. Позивач передав Відповідачу товар (іграшки) на загальну суму 6 566 094 грн. 44 коп., а Відповідач у свою чергу лише частково виконав договірні зобов`язання перерахувавши на банківський рахунок Позивача за період з квітня 2018 року по 13 червня 2019 року 5 753 265 грн. 35 коп., що підтверджується реєстром платіжних доручень за період з 13.04.2018 року по 24.05.2019 року (а.с. 23).

Сторони Договору №04/І-ДОПЗУ/2018 від 03 січня 2018 року, станом на 30 квітня 2019 року, здійснили звіряння розрахунків та підтвердили залишок заборгованості на користь Позивача в сумі 976 329 грн. 39 коп. (а.с. 46).

Станом 13 червня 2019 року залишок заборгованості Покупця за Товар частково оплачений і становить 812 829 грн. 99 коп., що підтверджується підписаними та скріплено печаткою сторін видатковими накладними: № 2 від 02.04.2019 р. на суму 303 018,97 грн., № 43 від 12.04.2019 р. на суму 220 620,26 грн., № 44 від 12.04.2019 р. на суму 24 702 грн. та № 51 від 16.04.2019 р. на суму 264 487,84 грн.(а.с. 24-36).

Про належне виконання Позивачем своїх зобов`язань за договором також свідчить відсутність з боку Відповідача письмових претензій та повідомлень про порушення продавцем умов договору.

В свою чергу, Відповідачем за переданий товар в сумі 812 829,99 грн. Позивачу не сплачено.

Крім того, як вбачається з акту звіряння розрахунків станом на 30.04.2019 р. між ТОВ "ІНТЕЛКОМ" та ТОВ "ІГРОМАНІЯ", поданого Позивачем, підписаного сторонами та скріпленого печатками останніх, наявність заборгованості у сумі 976 329,39 грн. та її розмір Відповідачем визнається.

Доказів сплати Позивачу Відповідачем заборгованості в сумі 812 829,98 грн. за переданий товар станом на дату розгляду справи суду не подано.

За таких обставин, враховуючи, що факт передачі Позивачем товару на виконання умов Договору № 04/І-ДОПЗУ/2018 від 03.01.2018 р. підтверджується зібраними у справі матеріалами, строк оплати за який настав, то за відсутності доказів сплати його повної вартості, позовні вимоги про стягнення з ТОВ "ІГРОМАНІЯ" 812 829,98 грн. заборгованості судом визнаються обґрунтованими.

Розглядаючи спір по суті, господарський суд враховує наступне.

Судом встановлено, що між сторонами виникли правовідносини, пов`язані із виконанням договору Договору купівлі - продажу № 04/І-ДОПЗУ/2018 від 03.01.2018 року щодо своєчасної оплати товару, регулювання яких здійснюється ГК України, ЦК України тощо.

Згідно з ч. 1 та п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Статтею 629 ЦК України визначено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 Господарського кодексу України (далі - ГК України), господарські зобов`язання можуть виникати з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Частиною 1 ст. 179 ГК України визначено, що майново-господарські зобов`язання, які виникають між суб`єктами господарювання або між суб`єктами господарювання і негосподарюючими суб`єктами - юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов`язаннями.

За змістом ч. 1 ст. 509 ЦК України та ч. 1 ст. 173 ГК України, господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Згідно ст. 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до п. 1 ст. 692 ЦК України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Положеннями ст. 525, ч. 1 ст. 526 ЦК України, ст. 193 ГК України встановлено, що одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно з ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

За приписами ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію.

У відповідності до п. 1 Інформаційного листа Вищого господарського суду України №01-06/928/2012 від 17.07.2012 р. "Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального права", підписання покупцем видаткової накладної, яка є первинним обліковим документом у розумінні Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і яка відповідає вимогам, зокрема, статті 9 названого Закону і Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та фіксує факт здійснення господарської операції і встановлення договірних відносин, є підставою виникнення обов`язку щодо здійснення розрахунків за отриманий товар.

Оскільки вказані видаткові накладні містять найменування юридичних осіб, а також підписи осіб, які передають та отримують товар, перелік товару, його вартість, посилання на договір, штамп позивача і відповідача про отримання товару та інші реквізити, вони відповідають вимогам закону та є первинним документом, який фіксує факт здійснення господарської операції.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

За частиною 1 статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

За таких обставин, позовні вимоги ТОВ "ІНТЕЛКОМ" до ТОВ "ІГРОМАНІЯ" про стягнення 812 829,98 грн. заборгованості є обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами, а відтак підлягають задоволенню.

За умовами ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Відповідно до ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Отже, враховуючи усе викладене у сукупності, позовні вимоги ТОВ "ІНТЕЛКОМ" до ТОВ "ІГРОМАНІЯ" про стягнення 812 829,98 грн. заборгованості за проданий товар підлягають до задоволення в повному обсязі.

На підставі ст. 129 ГПК України судові витрати в розмірі 12 192,44 грн. судового збору покладаються на відповідача.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом,

Відтак, повернення з державного бюджету судового збору, сплаченого за подачу позову в розмірі 388,28 грн., буде вирішено господарським судом у випадку надходження відповідного клопотання позивача.

Керуючись ст.ст. 129, 237-240 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕЛКОМ" до товариства з обмеженою відповідальністю "ІГРОМАНІЯ" - задовольнити.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ІГРОМАНІЯ" (33028, м. Рівне, вул. Княгині Ольги, буд. 5, код ЄДРПОУ 41178798) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕЛКОМ" (76108, м. Івано - Франківськ, вул. Микитинецька, 7А, код ЄДРПОУ 31789338) 812 829 (вісімсот дванадцять тисяч вісімсот двадцять дев`ять) грн. 98 коп. - заборгованості згідно Договору № 04/І-ДОПЗУ/2018 від 03.01.2018 року та 12 192 (дванадцять тисяч сто дев`яносто дві) грн. 44 коп. - витрат по сплаті судового збору.

3. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення господарського суду Рівненської області може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Північно-західного апеляційного господарського суду в порядку встановленому ст.ст. 254, 256 - 259 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до частини 5 статті 240 ГПК України датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено та підписано 01 жовтня 2019 року.

Суддя Романюк Ю.Г.

Дата ухвалення рішення 01.10.2019
Оприлюднено 03.10.2019

Судовий реєстр по справі 918/421/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 22.10.2019 Господарський суд Рівненської області Господарське
Рішення від 01.10.2019 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 17.09.2019 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 03.09.2019 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 15.07.2019 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 24.06.2019 Господарський суд Рівненської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 918/421/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону