ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Справа № 420/2450/19

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2019 року м. Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі: головуючого судді Єфіменка К.С. при секретарі Кузьменко Е.Х., розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження справу за адміністративним позовом приватного підприємства МОНОЛІТ до Головного управління ДФС в Одеській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення Головного управління ДФС в Одеській області №0218001210 від 25.10.2018 року, яким встановлено порушення ПП "МОНОЛІТ" строку сплати суми грошового зобов`язання з податку на прибуток, визначеного п.57.1 ст.57 Податкового кодексу України та зобов`язано сплатити штраф у розмірі 20% у сумі 84848,86 грн.,-

ВСТАНОВИВ:

З позовом до суду звернулось ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОНОЛІТ" до Головного управління ДФС в Одеській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення Головного управління ДФС в Одеській області №0218001210 від 25.10.2018 року, яким встановлено порушення ПП "МОНОЛІТ" строку сплати суми грошового зобов`язання з податку на прибуток, визначеного п.57.1 ст.57 Податкового кодексу України та зобов`язано сплатити штраф у розмірі 20% у сумі 84848,86 грн.

В судовому засіданні 23.09.2019 року представником позивача були підтримані заявлені позовні вимоги з огляду на те, що при проведенні камеральної перевірки та складання акту ГУ ДФС в Одеській області не було враховано те, що сума заборгованості позивача була розстрочена у 2015 році та позивач сумлінно погашав її у визначені в рішенні строки та у 2017 році погасив заборгованість повністю, в зв`язку із чим у нього не було заборгованості зі сплати сум податків, а це є безумовною підставою для скасування оскаржених податкових повідомлень-рішень. Представник відповідача Головного управління ДФС в Одеській області заперечив проти задоволення позовних вимог з огляду на те, що перевірка була призначена та проведена у відповідності до положень ПК України, а оскільки у платника податків виникла сума заборгованості з податків у листопаді 2015 року йому правомірно була нарахована максимальна сума штрафних санкцій за прострочення строків її сплати.

Заслухавши пояснення представника позивача, представника відповідача та дослідивши наявні в справі письмові докази суд встановив наступні факти та обставини:

Відповідач - Головне управління ДФС в Одеській області, на підставі ст.1 Закону України Про державну податкову службу , є місцевим підрозділом центрального органу державної виконавчої влади та згідно ст.ст.7,10,11 цього ж Закону здійснює повноваження щодо призначення податкових перевірок, встановлення порушень податкового законодавства, нарахування та стягнення заборгованості з податків та зборів, штрафних санкцій, надання висновків на повернення з бюджету надмірно сплачених податків та зборів, а тому позовні вимоги щодо оскарження його актів, дій чи бездіяльності з цього приводу, на підставі положень ст.55 Конституції України, п.1 ч.1 ст.19 КАС України, підвідомчі адміністративним судам та повинні розглядатись у порядку адміністративного судочинства.

Відповідно до п.п.20.1.4 п.20.1 ст.20 та абз.2 п.п.76.3 ст.76 Податкового кодексу України, головним державним ревізором-інспектором відділу камеральних перевірок податкової звідності території обслуговування м.Одеси управління податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС в Одеській області проведено камеральну перевірку приватного підприємства МОНОЛІТ (далі - ПП "МОНОЛІТ" ) з питання своєчасності сплати податку на прибуток згідно наданої податкової декларації з податку на прибуток за звітний податковий період 2017-2018 роки.

За результатами перевірки ГУ ДФС в Одеській області (далі - Відповідач) направлено акт від 19.09.2018 №27271/15-32-12-10/30445708, яким встановлено порушення ПП "МОНОЛІТ" термінів сплати самостійно визначеного грошового зобов`язання з податку на прибуток протягом строків, визначених п.57.1 ст.57, п. 137.3 ст.137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI.

Вказаний акт перевірки отримано ПП "МОНОЛІТ" 25.09.2018, що підтверджується поштовим відправленням. Позивачем заперечення на зазначений акт не подавались.

На підставі зазначеного акту перевірки, Відповідачем винесено податкове повідомлення-рішення №0218001210 від 25.10.2018, яким встановлено порушення строку сплати суми грошового зобов`язання з податку на прибуток, визначеного п.57.1 ст.57 Податкового кодексу України та зобов`язано сплатити штраф у розмірі 20% у сумі 84848,86 грн..

Розглянувши оскаржений акт суб`єкту владних повноважень, суд виходячи з положень ч.2 ст.2 КАС України, проходить до висновку, що оскаржуване позивачем податкове повідомлення-рішення не відповідає вимогам закону, виходячи з наступного.

Частина 2 статті 19 Конституції України встановлює, що органи державної влади, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 2 ст.2 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що у

справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони на підставі, у межах повноважень та й спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Щодо суті встановлених порушень, то суд також зазначає, що висновок податкового органу про безпідставність формування позивачем податкового кредиту перевірених податкових періодів не ґрунтується на фактичних обставинах справі та законі з наступних підстав.

Нарахування Відповідачем штрафних санкцій шляхом прийняття оскаржуваного податкового повідомлення-рішення відбулося у зв`язку з погашенням сум розстрочення податкового боргу за рішенням суду про розстрочення (відстрочення) податкового боргу.

Податковим органом донараховані суми штрафних санкцій в межах розстроченого виконання Постанови Одеського окружного адміністративного суду від 14.07.2015 у справі №815/3681/15 про стягнення податкової заборгованості з податку на прибуток у розмірі 782846,21 грн.

Відповідно до рішення ДПІ у Приморському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області №9/23-02 від 13.11.2015, винесеного на підставі ухвали Одеського окружного адміністративного суду від 30.10.2015 у справі №815/3681/15, ПП "МОНОЛІТ" здійснювало погашення розстрочених платежів на суму 734034,52 грн. щомісячно починаючи з 20.11.2015 у розмірі 20389,85 грн.; із них основний платіж - 19685,78 грн. та пені - 704,07 грн.

Здійснивши на рік раніше погашення боргу у строк до 25.10.2017, на загальну суму 1031534,90 грн., з яких 734034,90 грн. - сума розстрочки за рішенням суду, підприємством також перераховано 297500,00 грн. пені та штрафних санкцій, що нараховувались податковим органом у вказаний період.

Однак, згідно акту перевірки ГУ ДФС в Одеській області від 19.09.2018 №27271/15-32-12-10/30445708 про результати камеральної перевірки податкової звітності з питання своєчасності сплати податку на прибуток за період 2017-2018 роки зазначено, що перевіркою встановлено порушення п.57.1 ст.57 та п.137.3 ст.137 Податкового кодексу України від 02.12.10 № 2755-УІ із змінами і доповненнями, та платником несвоєчасно сплачено узгоджене податкове зобов`язання з податку на прибуток в сумі 491 894 грн. за рішенням суду про розстрочення (відстрочення) податкового боргу. Наказ ДПА України від 07.12.10 №927 .

Разом з цим, податковим органом невірно визначено граничний термін сплати грошового зобов`язання з податку на прибуток за рішенням суду про розстрочення податкового боргу, а саме до дати - 13.11.2015, визначивши кількість днів затримки сплати - 1219, але фактично граничний термін сплати розстрочки - 13.11.2018.

З дати 13.11.2015 лише почало діяти рішення ДПІ у Приморському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області №9/23-02 про розстрочення податкового боргу у розмірі 734 034, 52 грн. з 20.11.2015 по 30.11.2018, у зв`язку з цим дата 13.11.2015 не можу бути граничним терміном сплати грошового зобов`язання, як визначено податковим органом в акті перевірки.

Не приймаючи до уваги, що ПП "МОНОЛІТ" щомісячно в установлені строки та на рік раніше до 25.10.2017 здійснювало оплату основних платежів та пені, крім цього здійснювало оплату донарахованої пені та штрафів, податковим органом винесено податкове повідомленні рішенні від 25.10.2018, яким ще донараховано штраф у розмірі 20% за період з 25.06.2014 по 25.10.2017 за рішенням суду про розстрочення (відстрочення) податкового боргу від 13.11.2015, але дата 25.10.2017 - останній платіж дострокового погашення. Проте, 25.06.2014 року не відбулася жодна з подій, яка б могла призвести до початку нарахування штрафу саме з цієї дати.

Водночас, в акті від 19.09.2018 йдеться посилання на рішення суду про розстрочення (відстрочення) податкового боргу та Наказ ДПА України від 07.12.2010 №927 з визначенням граничного терміну сплати взагалі з інших дат - 13.11.2015 по 25.10.2017, що не відповідає інформації, викладеної в спірному податковому повідомленні-рішенні, в якому визначено дати з 25.06.2014 по 25.10.2017.

В останнє, ПП "МОНОЛІТ" здійснило оплату залишку розстрочки 24.10.2017 у розмірі 224288,35 грн., з яких 216543,58 грн. - сума основного боргу та пені - 7744,77 грн.

Таким чином, станом на 25.10.2017 сума сплаченого Позивачем податкового боргу без урахування сплаченої пені складала 734034,90 грн., що не відповідає даним, визначеним податковим органом в акті перевірки та у спірному податковому повідомленні - рішенні, де визначено суму сплаченого податкового боргу у розмірі 424244,30 грн., на яку у подальшому донараховано штраф у розмірі 20%.

Згідно з вимогами п.100.6. ст.100 Податкового кодексу України розстрочені суми грошових зобов`язань або податкового боргу (в тому числі окремо - суми штрафних (фінансових) санкцій) погашаються рівними частками починаючи з місяця, що настає за тим місяцем, у якому прийнято рішення про надання такого розстрочення.

У порушення вказаної норми, в спірному податковому повідомленні невірно визначено термін сплати грошового зобов`язання, який встановлений рішенням ДПІ у Приморському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області №9/23-02 про розстрочення податкового боргу та графіком погашення розстрочених платежів від 13.11.2015 року.

Окрім того, суд зазначає, що згідно з п.126.1 ст.126 Податкового кодексу України у разі якщо платник податків не сплачує, зокрема узгоджену суму грошового зобов`язання протягом строків, визначених Податкового кодексу України, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах: при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов`язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу; при затримці більше 30 календарних днів, наступних, останнім днем строку сплати суми грошового зобов`язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Тобто застосування штрафних санкцій, визначених ст.126 ПК України можливо лише відносно тих узгоджених сум грошових зобов`язань протягом строків, визначених ПК України, тоді як строки сплати узгодженого грошового зобов`язання здійснювались не у строки, визначені ПК України, а рішенням ДПІ у Приморському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області №9/23-02 від 13.11.2015 про розстрочення сплати податкового боргу, що унеможливлює застосування за їх порушення штрафних санкцій, визначених ст.126 ПК України.

Представником відповідача не надано додаткових доказів, які б спростовували або ставили під сумнів правову позицію представника позивача, в зв`язку із чим, суд погоджується з позицією представника позивача про те, що надані ним письмові докази є достатніми для доведення факту належного виконання позивачем свого обов`язку щодо своєчасного сплати узгодженої суми грошового зобов`язання за рішенням ДПІ у Приморському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області №9/23-02 від 13.11.2015 про розстрочення її сплати до бюджету, а тому оскаржене позивачем податкове повідомлення-рішення не може бути визнане законним з огляду на положення ч.2 ст.2 КАС України та підлягає визнанню протиправними та скасуванню на підставі положень ч.1 ст.245 КАС України.

Судові витрати розподілити за правилами ст.139 КАС України.

Керуючись ст.ст.139,242-246 КАС України, суд, -

В И Р І Ш И В :

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС в Одеській області №0218001210 від 25.10.2018 року, яким встановлено порушення ПП "МОНОЛІТ" строку сплати суми грошового зобов`язання з податку на прибуток, визначеного п.57.1 ст.57 Податкового кодексу України та зобов`язано сплатити штраф у розмірі 20% у сумі 84848,86 грн.

3. Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДФС в Одеській області (вул.Семінарська,5, м.Одеса, 65044, код ЄДРПОУ 39398646) на користь приватного підприємства МОНОЛІТ (Лідерсовський бульвар,19/21, м.Одеса, 65014, код ЄДРПОУ 30445708) сплачений платіжним дорученням №3969 від 18.04.2019 року судовий збір на загальну суму 1921,00 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна) гривня 00 копійок.

Повний текст рішення виготовлений та підписаний суддею 03.10.2019 року.

Рішення суду може бути оскаржено до П`ятого апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги в місячний строк з дня отримання повного тексту судового рішення, в порядку п.15.5 Перехідних положень КАС України.

Суддя Єфіменко К.С.

.

Дата ухвалення рішення 03.10.2019
Зареєстровано 03.10.2019
Оприлюднено 04.10.2019

Судовий реєстр по справі 420/2450/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 20.12.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.11.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.11.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 03.10.2019 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.08.2019 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.07.2019 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.05.2019 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону