ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.10.2019 м. Івано-ФранківськСправа № 909/800/19

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Фрич М. М., секретар судового засідання Бабенецька А. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Акціонерного товариства Комерційний Банк "ПриватБанк",

вул. Грушевського, буд. 1 Д, м. Київ, 01001;

адреса для листування:49027, м. Дніпро, а/с 1800;

вул. Набережна Перемоги, буд.50, м. Дніпро, 49094 (ОСОБА_2);

до відповідача: Фізичної особи-підприємця Івасів Мар'яни Ярославівни

АДРЕСА_1

про стягнення заборгованості за кредитним договором б/н від 29.01.2019 в розмірі 50 597,61грн, з яких: 45833,33грн - заборгованість за кредитом; 1377,77грн - заборгованість за відсотками нарахованими на прострочену заборгованість; 2554,67грн - заборгованість за відсотками у вигляді щомісячної комісії; 831,84 грн - пені за несвоєчасне виконання зобов'язань

Представники сторін не з'явилися

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство Комерційний Банк "ПриватБанк" звернулось до Господарського суду Івано-Франківської області з позовною заявою до Фізичної особи-підприємця Івасів Мар'яни Ярославівни про стягнення заборгованості за кредитним договором б/н від 29.01.2019 в розмірі 50 597,61грн, з яких: 45833,33грн - заборгованість за кредитом; 1377,77грн - заборгованість за відсотками нарахованими на прострочену заборгованість; 2554,67грн - заборгованість за відсотками у вигляді щомісячної комісії; 831,84 грн - пені за несвоєчасне виконання зобов'язань.

Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 01.08.2019 року прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження і призначено розгляд справи по суті на 01.10.2019 року.

Представники сторін в судове засідання не з'явилися, хоча були належним чином повідомлені про дату, часта місце проведення судового засідання. Відповідач відзиву на позовну заяву суду не надав.

Відповідно до ч.9 ст. 165 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Згідно з ст. 202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, суд вважає за можливе у відповідності до ст. 202 ГПК України та ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, розглянути справу без участі повноважних представників сторін за наявними в ній матеріалами, запобігаючи, одночасно, безпідставному затягуванню розгляду спору.

Позиція позивача.

В позовній заяві (вх. №15024/19 від 30.07.2019) вказано, що в порушення умов кредитного договору №б/н від 29.01.2019 року, який за своєю правовою природною є договором приєднання, відповідач не повернув кредитні кошти у передбачений договором термін та не сплатив в повному обсязі процентів у вигляді щомісячної комісії.

З посиланням на ст.509,530,611 Цивільного кодексу України, ст. 173, 174, 216 Господарського кодексу України позивач просить суд стягнути з Фізичної особи-підприємця Івасів Мар'яни Ярославівни заборгованість за кредитним договором в сумі 50 597,61 грн, з яких: 45 833, 33 грн - заборгованість за кредитом, 1377, 77 грн - заборгованість за відсотками, 2 554, 67 грн - заборгованість за відсотками у вигляді щомісячної комісії, 831, 84 грн - пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором.

Відповідач будь-яких заперечень та відзиву на позовну заяву суду не подав.

Фактичні обставини, встановлені судом.

29.01.2019 року Фізична особа-підприємець Івасів Мар'яна Ярославівна через систему інтернет-клієнт-банкінгу підписала з використанням електронного цифрового підпису Анкету-заяву про приєднання до Умов та правил надання послуг "КУБ". Відповідно до цієї заяви позичальник приєднався до розділу 3.2.8. Умов та правил надання банківських послуг.

Пунктом 3.2.8.1. Умов - банк за наявності банк за наявності вільних грошових коштів зобов'язується надати клієнту "Кредит КУБ" для фінансування поточної діяльності клієнта, в обмін на зобов'язання клієнта з повернення кредиту, сплати відсотків, комісії та ін. винагород в обумовлені цим договором терміни.

Відповідно до виписки по рахунку відповідача за період з 01.01.2000 року по 17.07.2019 року, відповідачу було надано кредитні кошти в розмірі 50 000 грн.

Відповідно до п.3.2.8.3.1. Умов - повернення кредиту здійснюється щомісяця шляхом забезпечення клієнтом позитивного сальдо на його поточному рахунку в сумах і в дати щомісячних внесків, зазначених у Заяві.

Відповідно до пунктів 3.2.8.5.2. та 3.2.8.5.3. Умов - відповідач взяв на себе зобов'язання оплатити проценти за користування кредитом у вигляді щомісячної комісії згідно з п.3.2.8.3.2., а також повернути кредит у терміни і в сумах, які встановлено в пунктах 3.2.8.3.1., 3.2.8.5.14., 3.2.8.6.2., а також зазначені в Заяві, шляхом розміщення необхідних для планового погашення внеску коштів на своєму поточному рахунку.

Відповідно до п.3.2.8.9. Умов - за користування кредитом у період з дати списання коштів з позикового рахунку до дат погашення кредиту згідно з пунктами 3.2.8.1., 3.2.8.2., 3.2.8.3., 3.2.8.3.1. цього договору клієнт сплачує проценти у вигляді щомісячної комісії в розмірі, зазначеному в п.3.2.8.3.2.

За змістом п.3.2.8.3.2. Умов - за користування послугою клієнт сплачує щомісяця проценти за користування кредитом у вигляді щомісячної комісії в розмірі, що зазначені в п.1.4. Заяви, а саме 1,8% в місяць від початкового розміру кредиту.

Пункт 3.2.8.9.2. Умов передбачає, що сплата процентів за користування кредитом у вигляді щомісячної комісії, передбаченої пунктом 3.2.8.3.2. Умов, здійснюється в дати платежів, зазначені у Заяві, про що зазначено у п.3.2.8.3.1. Умов.

Пунктом 1.3. заяви встановлено, що кредит надається на строк 12 місяців від дня видачі кредиту. Погашення заборгованості здійснюється щомісяця рівними частинами до календарного числа місяця, і який було здійснено видачу коштів (п.1.5. Заяви).

Відповідно до п.3.2.8.9.1. Умов - у разі порушення клієнтом будь-якого зобов'язання, передбачених пунктами 3.2.8.5.2. та 3.2.8.5.3. цього договору, клієнт сплачує банку відсотки в розмірі, зазначеному в п.3.2.8.3.3. цього договору.

Відповідно до п.3.2.8.3.3. Умов - при порушенні клієнтом будь-якого зобов'язання позичальник сплачує банку відсотки за користування кредитом у розмірі, встановленому у п.1.6. Заяви - 4% в місяць від суми простроченої заборгованості.

Нарахування прострочених відсотків здійснюється щодня, при цьому відсотки розраховуються на непогашену частину кредиту за фактичну кількість днів користування кредитними ресурсами, виходячи з 360 днів у році. День повернення кредиту в часовий інтервал нарахування відсотків не враховується (п.3.2.8.9.7. Умов).

Пунктом 3.2.8.10.1. Умов визначено, що у разі порушення клієнтом будь-якого із зобов'язань щодо сплати комісії за користування кредитом, передбаченої пунктами 3.2.8.3.2., 3.2.8.3.1. цього договору, термінів повернення кредиту, передбачених пунктами 3.2.8.9., 3.2.8.3.1., 3.2.8.3.2. цього договору клієнт сплачує банку за кожен випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який нараховується пеня від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу. Сплата пені здійснюється у гривні.

Відповідно до п.3.2.8.10.3. Умов нарахування неустойки за кожен випадок порушення зобов'язання здійснюється протягом 15 років з дня, коли зобов'язання мало бути виконано клієнтом.

Відповідно до виписки по рахунку відповідача на період з 01.01.2000 по 17.07.2019 року - відповідачу видано кредит на суму 50 000 грн, 02.03.2019 року відповідач погасив частково вказану суму кредиту в розмірі 4 166, 67 грн, залишок заборгованості - 45 833, 33 грн.

Відповідно до поданого суду розрахунку, заборгованість за кредитом становить 45 833, 33 грн, заборгованість за відсотками - 1377, 77 грн, заборгованість за відсотками у вигляді щомісячної комісії - 2 554, 67 грн, пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором - 831, 84 грн.

Виходячи з матеріалів справи та керуючись вимогами діючого законодавства, суд дійшов в спірному випадку таких висновків.

Щодо вимоги позивача про стягнення заборгованості за кредитом в розмірі 45 833, 33 грн, 1377, 77 грн відсотків, нарахованих на прострочену заборгованість та 2 554, 67 грн відсотків у вигляді щомісячної комісії, слід вказати таке.

За змістом ст.11 Цивільного кодексу України (надалі за текстом - ЦК України) цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставою виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договір. Аналогічне правило випливає із ст. 509 ЦК України.

Відповідно до частини першої статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти (частина перша статті 1048 ЦК України).

Частиною другою статті 1054 ЦК України встановлено, що до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст.1048 Цивільного кодексу України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

Відповідно до ст.1049 Цивільного кодексу України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до заяви про приєднання до Умов та правил надання послуги "КУБ" від 29.01.2019 року, підписаної відповідачем цифровим підписом, який є вірним відповідно до перевірки (а.с.22), а саме відповідно до п.1.2. розмір кредиту - 50 000 грн, пунктом 1.4. передбачено, що розмір процентів (комісії) за користування кредитом становить 1,8% в місяць від початкового розміру кредиту (в тому числі при достроковому погашенні кредиту).

Відповідно до п.1.5. вказаної заяви визначено, що сторони узгодили графік погашення кредиту, який відображено у Додатку №1 до цієї заяви.

Пунктом 1.6. заяви встановлено, що у випадку порушення строку погашення заборгованості за кредитом, що зазначений в п.1.5. цієї заяви, клієнт зобов'язаний додатково до процентів, вказаних в п.1.4., сплатити банку проценти у розмірі 4% в місяць від суми простроченої заборгованості.

Таким чином, є всі підстави вважати, що відповідач, підписавши заяву про приєднання, погодився на всі вказані вище умови щодо суми кредиту, строку, розміру процентів (комісії) за користування кредитом, щодо порядку погашення кредиту, а також щодо сплати процентів в установленому розмірі у випадку порушення строку погашення заборгованості за кредитом.

Відповідно до виписки по рахунку відповідача на період з 01.01.2000 по 17.07.2019 року - відповідачу видано кредит на суму 50 000 грн, 02.03.2019 року відповідач погасив частково вказану суму кредиту в розмірі 4 166, 67 грн, залишок заборгованості - 45 833, 33 грн.

В спірному випадку, в матеріалах справи відсутні докази повернення відповідачем кредитних коштів в розмірі 45 833, 33 грн та сплати комісії в сумі 2554,67 грн, а за наявності вказаної заборгованості є всі підстави для настання відповідальності у вигляді стягнення відсотків в сумі 1377, 77 грн, що нараховані на прострочену заборгованість, а відтак позовні вимоги позивача про стягнення заборгованості за кредитом в розмірі 45 833, 33 грн, 1377, 77 грн відсотків, нарахованих на прострочену заборгованість та 2 554, 67 грн відсотків у вигляді щомісячної комісії підлягає до задоволення.

Щодо вимоги позивача про стягнення з відповідача пені в розмірі 831, 84 грн за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором, необхідно вказати таке.

Відповідно до ч.3 ст. 549 Цивільного кодексу України пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до ст.230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Відповідно до ч.6 ст. 231 Господарського кодексу України штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Як вбачається з поданої позивачем заяви про приєднання - у випадку порушення строку погашення заборгованості за кредитом, клієнт зобов'язаний сплатити банку неустойку в розмірі згідно розділу 3.2.8. Умов та Правил надання банківських послуг.

В тексті позовної заяви позивач, як на підставу стягнення з відповідача пені посилається на п.3.2.8.10.1. Умов.

Такі доводи позивач не можуть братися судом до уваги з огляду на таке.

Відповідно до ст.73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст.74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ст.76 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

В суду відсутні будь-які підтвердження, що саме з поданим позивачем витягом з "Умов та правил надання банківських послуг" відповідач був ознайомлений, розумів та погодився на його умови при підписанні заяви про приєднання.

Враховуючи відсутність доказів в підтвердження, що саме такі Умови та правила надання банківських послуг були запропоновані відповідачу при підписанні заяви про приєднання - в суду немає підстав для задоволення позовних вимог в частині стягнення пені в розмірі 831, 84грн. Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 03.07.2019 року у справі №342/180/17.

Відповідно до ст.86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Суд, дослідивши подані докази і на підставі цих доказів з урахуванням обставин по справі та діючого законодавства дійшов до висновку про те, що вимоги позивач слід задовольнити частково.

Відповідно до ст.123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Відповідно до ст.129 ГПК України судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст. 11, 509, 526, 1054 Цивільного кодексу України, ст. 73, 74,129,238 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" /01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Б, код ЄДРПОУ 14360570/ до Фізичної особи-підприємця Івасів Мар'яни Ярославівни /АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1/ про стягнення заборгованості в розмірі 50 597, 61 грн, з яких: 45 833, 33 грн - заборгованість за кредитом, 1377, 77 грн - заборгованість за відсотками, нарахованими на прострочену заборгованість, 2554, 67 грн - заборгованість за відсотками у вигляді щомісячної комісії, 831, 84 грн - пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором - задоволити частково.

Стягнути з Фізичної особи-підприємця Івасів Мар'яни Ярославівни /АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1/ на користь Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" /01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Б, код ЄДРПОУ 14360570/ заборгованість за кредитом в розмірі 45 833, 33 грн (сорок п'ять тисяч вісімсот тридцять три гривні 33 к.), заборгованість за відсотками, нарахованими на прострочену заборгованість в розмірі 1377,77 грн (одна тисяча триста сімдесят сім гривень 77 к.), заборгованість за відсотками у вигляді щомісячної комісії в розмірі 2554, 67 грн (дві тисячі п'ятсот п'ятдесят чотири гривні 67 к.) та судовий збір в розмірі 1889, 41 грн (одна тисяча вісімсот вісімдесят дев'ять гривень 41 к.).

Видати наказ після вступу рішення в законну силу.

В частині вимог про стягнення 831, 84 грн пені за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором - відмовити.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 20-ти днів до Західного апеляційного господарського суду (м. Львів).

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 04.10.2019

Суддя Фрич М. М.

Дата ухвалення рішення 01.10.2019
Зареєстровано 04.10.2019
Оприлюднено 04.10.2019

Судовий реєстр по справі 909/800/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 01.10.2019 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 01.08.2019 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 909/800/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону