ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

про прийняття позовної заяви до розгляду

та відкриття провадження у справі

07 жовтня 2019 року м. Київ№ 640/18683/19 Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Донець В.А., вирішуючи питання про відкриття провадження у справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Довіра Аутдор" (ідентифікаційний код 33501602, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вулиця Кирилівська, будинок 23)

до Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради (ідентифікаційний код 04055009, місцезнаходження: 09100, місто Біла Церква, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 15),

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спорту, на стороні відповідача - Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради (ідентифікаційний код 25300275, місцезнаходження: 09100, місто Біла Церква, бульвар Олександрійський, будинок 75, приміщення 134),

про визнання протиправним та скасування рішення,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Заянчуковський Сергій Олегович звернувся до суду в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "Довіра Аутдор" з адміністративним позовом про:

- визнання протиправним та скасування рішення Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23.07.2019 №542 за заявою від 21.06.2019 №3507 про відмову у наданні дозволу на розміщення об`єкта зовнішньої реклами за адресою м. Біла Церква , проспект Князя Володимира, навпроти будинку № 5 по вул. Гризодубової;

- визнання протиправним та скасування рішення Виконавчого комітет Білоцерківської міської ради від 23.07.2019 №543 за заявою від 21.06.2019 №3509 про відмову у наданні дозволу на розміщення об`єкта зовнішньої реклами за адресою м. Біла Церква, вул. Дружби, 11;

- визнання протиправним та скасування рішення Виконавчого комітет Білоцерківської міської ради від 23.07.2019 №544 за заявою від 21.06.2019 №3510 про відмову у наданні дозволу на розміщення об`єкта зовнішньої реклами за адресою м. Біла Церква, вул. Київська, 84, в районі АЗС "SHELL";

- визнання протиправним та скасування рішення Виконавчого комітет Білоцерківської міської ради від 23.07.2019 №545 за заявою від 21.06.2019 №3508 про відмову у наданні дозволу на розміщення об`єкта зовнішньої реклами за адресою м. Біла Церква, вул. Франка, в районі будинку № 6;

- визнання протиправним та скасування рішення Виконавчого комітет Білоцерківської міської ради від 23.07.2019 №546 за заявою від 21.06.2019 №3511 про відмову у наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами за адресою м. Біла Церква, проспект Князя Володимира, навпроти будинку № 146 по вул. Шевченка.

Представником позивача визначено третю особу Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради, оскільки з заявами безпосередньо позивач звертався до управління, враховуючи викладене суд приходить до висновку про наявність підстав для залучення Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

Розглянувши позовну заяву і додані до неї матеріали, суд визнав їх достатніми для відкриття провадження у справі.

Керуючись статтею 171 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі, яка буде розглядатись суддею Донцем В.А.

2. Здійснити розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

3. Залучити Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради до участі в адміністративній справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

4. Встановити учасникам справи строки для подання заяв по суті та доказів:

відповідачу - п`ятнадцять днів з дня вручення (отримання) цієї ухвали для подання відзиву на позовну заяву з доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача;

позивачу - десять днів, з дня наступного за днем отримання відзиву, для подання відповіді на відзив;

відповідачу - десять днів, з дня наступного за днем отримання відповіді на відзив, для подання заперечень;

третій особі - десять днів, з дня наступного за днем отримання відзиву, для подання письмових пояснень щодо позову та відзиву;

сторонам справи - п`ять днів, з дня наступного за днем отримання письмових пояснень третьої особи, для подання відповіді на такі пояснення третьої особи.

Докази подаються в строки, встановлені для подання заяв по суті.

5. Роз`яснити, що подання заяв по суті справи (відзиву на позовну заяву, відповіді на відзив, заперечення) є правом сторони, такі заяви повинні відповідати вимогам, встановленим статтями 162-164 Кодексу адміністративного судочинства України та подаватись до суду з доказами їх направлення з додатками іншій стороні.

Докази, заяви з процесуальних питань подаються до суду відповідно до статей 79, 166-167 цього Кодексу.

На підставі частини п`ятої статті 262 цього Кодексу сторони можуть подати заяву про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

У разі ненадання відповідачем відзиву, у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішуватиме справу за наявними доказами.

6. Інформацію в справі можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud2670/.

Відповідно до частини другої статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала про відкриття провадження в адміністративній справі може бути оскаржена з питань підсудності. Згідно зі статтею 295 Кодексу адміністративного судочинства України апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини ухвали суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Суддя В.А. Донець

Інформація про права і обов`язки учасників справи, сторін,

визначені Кодексом адміністративного судочинства України

Стаття 44. Права та обов`язки учасників справи

1. Учасники справи мають рівні процесуальні права та обов`язки.

2. Учасники справи зобов`язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

3. Учасники справи мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень;

2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам;

3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти;

5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;

6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

4. Учасники справи можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

5. Учасники справи зобов`язані:

1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу;

2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи;

3) з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою;

4) подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;

5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні;

6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки;

7) виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом.

6. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

7. Документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за винятком випадків, визначених цим Кодексом.

8. Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення форм процесуальних документів відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

9. Учасник справи звільняється від обов`язку надсилати іншим учасникам справи або подавати до суду копії документів відповідно до кількості учасників справи, якщо він подає документи до суду в електронній формі. У такому разі копії відповідних документів іншим учасникам справи направляє суд. Якщо обсяг документів є надмірним, суд направляє учасникам справи тільки копії процесуальних документів та повідомлення про можливість ознайомитися з іншими матеріалами в приміщенні суду або через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

10. Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника). Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника).

11. Якщо позов, апеляційна, касаційна скарга подані до суду в електронній формі, позивач, особа, яка подала скаргу мають подавати до суду заяви по суті справи, клопотання та письмові докази виключно в електронній формі, крім випадків, коли судом буде надано дозвіл на їх подання в паперовій формі.

Стаття 47. Процесуальні права та обов`язки сторін

1. Крім прав та обов`язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, позивач має право на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від позову. Позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за п`ять днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

2. У разі направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції зміна предмета, підстав позову не допускаються, крім випадків, визначених цією статтею.

3. Зміна предмета або підстав позову при новому розгляді справи допускається в строки, встановлені частиною першою цієї статті, лише у випадку, якщо це необхідно для захисту прав позивача у зв`язку із зміною фактичних обставин справи, що сталася після закінчення підготовчого засідання, або, якщо справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження - початку першого судового засідання при первісному розгляді справи.

4. Крім прав та обов`язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, відповідач має право визнати позов повністю або частково, подати відзив на позовну заяву.

5. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії судового процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

6. Суд не приймає відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

7. У разі подання будь-якої заяви, визначеної частиною першою або третьою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає у судовому рішенні.

8. Відповідач, який не є суб`єктом владних повноважень, може пред`явити зустрічний позов відповідно до положень статті 177 цього Кодексу.

Стаття 198. Обов`язки осіб, присутніх у залі судового засідання

1. Особи, присутні в залі судового засідання, повинні встати, коли входить і виходить суд. Рішення суду особи, присутні в залі, заслуховують стоячи. Учасники судового процесу, інші особи, присутні в залі судового засідання, звертаються до суду та один до одного, дають пояснення, показання, висновки, консультації тощо стоячи.

2. Відступ від вимог, встановлених частиною першою цієї статті, допускається з дозволу головуючого.

3. Учасники судового процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов`язані беззаперечно виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил.

4. За прояв неповаги до суду винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законом. Питання про притягнення учасника справи або іншої особи, присутньої в залі судового засідання, до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення правопорушення, для чого у судовому засіданні із розгляду справи оголошується перерва, або після закінчення судового засідання.

5. Учасники справи передають документи та інші матеріали головуючому через судового розпорядника.

Дата ухвалення рішення 07.10.2019
Зареєстровано 09.10.2019
Оприлюднено 09.10.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону