Вирок
від 09.10.2019 по справі 191/2988/18
САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 191/2988/18

Провадження № 1-кп/206/70/19

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" жовтня 2019 р. Самарський районний суд м. Дніпропетровська у складі колегії суддів:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретареві: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000001423 за обвинуваченням:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, маючого на вихованні малолітніх дітей - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 366 КК України,

сторони кримінального провадження:

прокурор - ОСОБА_11 ,

обвинувачений - ОСОБА_8 ,

захисники - адвокати - ОСОБА_12 ,

представник потерпілого - ОСОБА_13

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачений ОСОБА_8 , наказом №1/2015 від 03.06.2015 призначений на посаду директора ТОВ «Енергомеханіка» ( код ЄДРПОУ 39816321).

Відповідно до статуту ТОВ «Енергомеханіка» від 2015 року ОСОБА_8 є його засновником та директором даного підприємства, до повноважень якого входить наступне:

-представляти інтереси товариства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з українськими та іноземними юридичними особами та громадянами;

-розробка щорічних кошторисів, посадових окладів, показників роботи та строків преміювання;

-організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства;

- без доручення діяти від імені товариства, укладати та підписувати договори та інші угоди, колективний договір;

-відкриття поточних і депозитних рахунків в банках, інших розрахункових, облікових рахунків в установах, які здійснюють обслуговування діяльності товариства, проведення з правом підпису операцій по ним;

-укладення з правом підпису всіх без виключення договорів (угод, контрактів), в тому числі зовнішньоекономічних, кредитних договорів, договорів дарування, забезпечення зобов`язань, оренди, безкоштовного користування, відчуження основних фондів, нерухомості, товарів, транспортних засобів без обмежень ціни (суми) договору;

-розпорядження всім без виключення майном, майновими правами, грошовими коштами без обмежень щодо їх вартості (розміру, об`єму);

-забезпечення виконання рішень загальних зборів товариства;

-приймати та звільнювати працівників товариства, заохочувати їх та накладати дисциплінарні стягнення;

-видавати накази, інструкції та інші акти з питань, що входять до його компетенції;

- виконувати інші функції необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності товариства.

Таким чином ОСОБА_8 , як директор ТОВ «Енергомеханіка», обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до примітки до ст.364 КК України є службовою особою.

06 жовтня 2017 року тендерний комітет регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ "Українська залізниця" (код ЄДРПОУ 40081237) розпочав тендерну закупівлю за оголошенням UA-2017-10-06-001502c, про що опублікував інформацію на офіційному сайті публічних закупівель - http://www.prozorro.gov.ua. Предметом закупівлі були підшипники НО-32330 МУ1 у кількості 99 шт., підшипники НО-42330 Л1М у кількості 82 шт., підшипники НО-92417 К2М у кількості 49 шт., підшипники НО-32424М у кількості 58 шт., підшипники НО-42428М у кількості 66 шт., підшипники НО-62417 К1М у кількості 46 шт., підшипники НО-32419М у кількості 9 шт., підшипники 80-32417М у кількості 9 штук, які відповідають ДСТУ ГОСТ 520-2014, ТУ розроблені спеціально для тяглового рухомого складу (ТУ ВНИПП), або ТУ У 29.1-05808853-001:2005.

При цьому, відповідно до умов проведення вищевказаної тендерної закупівлі, для участі в останній учаснику серед інших офіційних документів необхідно обов`язково надати довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази на підприємстві.

З метою участі у зазначеній закупівлі, не зважаючи на відсутність умов виробництва у ТОВ «Енергомеханіка» в Китаї підшипникової продукції, тобто не відповідність умовам тендерної закупівлі, маючи умисел на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документа, ОСОБА_8 у невстановленому місці у період з 06.10.2017 року по 30.10.2017 року склав довідку №036.10 від 30.10.2017 про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, яку в подальшому завірив своїм підписом.

Після чого 30.10.2017 о 14:07 годині ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, подав тендерну пропозицію до оголошення UA-2017-10-06-001502c на офіційному сайті публічних закупівель - http://www.prozorro.gov.ua, до якої прикріпив пакет документів, у тому числі:

довідку №036.10 від 30.10.2017 про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, тобто видав завідомо неправдивий офіційний документ, достовірно знаючи, що ТОВ «Енергомеханіка» не є виробником підшипникової продукції, що підтверджується записом в інвойсі, в якому зазначено, що виробником є «CC Metal Manufacturing and Trade CO., LTD.».

На підставі наданого пакету документів, у тому числі поданого ОСОБА_8 завідомо неправдивого вищевказаного офіційного документу, між ПАТ «Українська залізниця» в особі заступника головного інженера РФ начальника технологічної служби РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_14 та ТОВ «Енергомеханіка» в особі ОСОБА_8 укладено договір поставки №ПР/НХ 171370/НЮ від 24.11.2017.

У судовомузасіданні обвинуваченийсвоюпровину вінкримінованому йомукримінальному правопорушеннівизнав тапояснив,що єзасновником та директоромТОВ «Енергомеханіка»,яке спеціалізуєтьсяна продажупідшипників зКитаю підсвоєю торгівельноюмаркою «ВЕМ».В 2017році зофіційного сайтупублічних закупівель-http://www.prozorro.gov.ua,йому стало відомопро проведеннятендеру іззакупівлі підшипників. Зібравши та подавши відповідну тендерну документацію, він отримав перемогу та поставив РФ «Придніпровська залізниця»ПАТ "Українськазалізниця" підшипникову продукцію. Сплачена «Укрзалізницею» сума передплати за поставлену підшипникову продукцію склала 148000, 00 грн., а несплачена до тепер сума заборгованості становить 1605000,00 грн. Не дивлячись на те, що виробництво поставлених ним підшипників знаходиться в Китаї в м. Вафандянь та їх виробником являється «ВуаВей», він у довідці №036.10 від 30.10.2017, поданій ним на тендер указав, що ТОВ «Енергомеханіка» є їх виробником, оскільки відповідно до Закону України «Про технічний регламент та відповідність» від 2015 року будь-яке приватне чи юридичне підприємство, яке виробляє або замовляє під власною торгівельною маркою товар, може рахувати себе виробником. З приводу маркування він пояснив, що існує міжнародна система маркування та маркування по ГОСТу, яка одна від одної відрізняється. Тому підшипники, які він поставив до РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ "Українська залізниця" мали міжнародне маркування, але в тендерній документації, договорі та в інших документах зазначив їх маркування по ГОСТу, хоча підшипники ідентичні одне одному.

Також вказав, що до тендерного комітету для участі в тендерних закупівлях кожен з учасників повинен надати визначений пакет документів, в тому числі і довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази на підприємстві. Наявність такої довідки є обов`язковою для участі в тендері, без неї учасник не може сподіватись на участь у таких тендерних закупівлях. В зазначеній довідці він, як директор підприємства, вказав наявність складських приміщень та матеріально- технічного обладнання, хоча це і не відповідало дійсності.

Крім повного визнання обвинуваченим своєї вини, винуватість останнього повністю підтверджується безпосередньо дослідженими під час судового розгляду доказами.

Так допитаний у судовому засіданні представник потерпілого пояснив, що працює юрисконсультом структурного підрозділу служби матеріально-технічного забезпечення регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ "Українська залізниця". З приводу якості поставлених у 2017 році ОСОБА_8 до «Придніпровської залізниці» підшипників зазначив,що претензій не було. До 2017 року ОСОБА_8 також поставляв підшипники до РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ "Українська залізниця" і питань з приводу їх якості та маркування ніколи не виникало. На даний час по договору поставки №ПР/НХ 171370/НЮ від 24.11.2017 підшипникової продукції, залізниця з ОСОБА_8 не розрахувалась на суму 1605000,00грн.

Допитанийу судовомузасіданні свідок ОСОБА_15 суду показав,що працюєна посадіпровідного спеціалістаТОВ «Випробувально-сертифікаційнийцентр «Південтест». 29.06.2017 року від ТОВ «Енергомеханіка» надійшлазаявка щододобровільної сертифікаціїпідшипників.Він цюзаявку зареєструвавта розглянув.Дослідження попідшипниках проводилисьпо кількохпоказниках,а саме:геометрії,твердості таякості поверхніжорсткості.Після дослідженняпродукції лабораторіянадала протоколсертифікаційних іспитів.27.07.2017 року ТОВ «Енергомеханіка» був виданий сертифікат відповідності. На дослідження заявником надавалось 5 зразків підшипників та у сертифікаті відповідності зазначалось 5 найменувань та 55 моделей підшипників.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_16 суду показав, що працює на посаді керівника ТОВ «Випробувально-сертифікаційний центр «Південтест». В 2017 році їх товариство видавало ТОВ «Енергомеханіка» сертифікати відповідності моделей підшипників. Перед виданням сертифікатів досліджувались геометричні параметри підшипників, а не якість металу , із яких вони вироблені.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_17 суду показав, що співпрацює з ТОВ «Енергомеханіка», а саме виконує роботу з перевірки контролю геометричних параметрів підшипників. Під час перевірки підшипників ТОВ «Енергомеханіка» питань щодо їх якості ніколи не виникало.

Отже, окрім показів самого обвинуваченого, представника потерпілого та свідків, його винуватість у інкримінованому кримінальному правопорушенні також знайшла своє підтвердження і іншими доказами, дослідженими судом, належність і допустимість яких ніким не оспорена та не спростована.

Так, зі статуту ТОВ «Енергомеханіка» від 2015 року вбачається, що ОСОБА_8 виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції і відповідно до пункту 1 примітки дост. 364 КК України, є посадовою особою, оскільки є засновником та директором товариства, та до повноважень, якого входило: представлення інтересів товариства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з українськими та іноземними юридичними особами та громадянами; розробка щорічного кошторису, посадових окладів, показників роботи та строків преміювання; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства; діяльність без доручення від імені товариства на укладання та підписання договорів та інших угод, колективного договору; відкриття поточних і депозитних рахунків у банках, інших розрахункових, облікових рахунків в установах, які здійснюють обслуговування діяльності товариства, проведення з правом підпису операцій по ним; укладення з правом підпису всіх без виключення договорів (угод, контрактів), в тому числі зовнішньоекономічних, кредитних договорів, договорів дарування, забезпечення зобов`язань, оренди, безкоштовного користування, відчуження основних фондів, нерухомості, товарів, транспортних засобів без обмежень ціни (суми) договору; розпорядження всім без виключення майном, майновими правами, грошовими коштами без обмежень щодо їх вартості (розміру, об`єму); забезпечення виконання рішень загальних зборів товариства; приймання та звільнення працівників товариства, заохочування їх та накладання дисциплінарних стягнень; видання наказів, інструкцій та інших актів із питань, що входять до його компетенції; виконання інших функцій необхідних для забезпечення організації роботи та діяльності товариства (а.п.100-117 т.1).

Також ОСОБА_8 , займаючи посаду директора ТОВ «Енергомеханіка», у квітні 2016 року уклав із «CC Metal Manufacturing and Trade CO., LTD.» контракт №11042016 на виготовлення та поставку товару (підшипникової продукції), що підтверджується копією контракту, який міститься в матеріалах кримінального провадження (а.п.87-92 т.1).

Відповідно до комерційного інвойсу (а.п.78-86 т.1) на виконання умов вищевказаного контракту виробник «CC Metal Manufacturing and Trade CO., LTD.», поставив замовнику ТОВ «Енергомеханіка» передбачений умовами контракту товар (підшипникову продукцію).

В свою чергу у довідці №036.10 від 30.10.2017 за підписом ОСОБА_8 , поданій ним для участі в тендері, останній вказав про наявність у ТОВ «Енергомеханіка» обладнання та матеріально-технічної бази на виробництво підшипникової продукції, хоча як вбачається із вищевказаного контракту та комерційного інвойсу їх виробником є «CC Metal Manufacturing and Trade CO., LTD.».

Відповідно до протоколу огляду від 21 червня 2018 року, оглянуто оголошення UA-2017-10-06-001502c в мережі інтернет про подання учасником ТОВ «Енергомеханіка» тендерної пропозиції на офіційному сайті публічних закупівель - http://www.prozorro.gov.ua, до якої прикріплений пакет документів, у тому числі довідка №036.10 від 30.10.2017 про наявність у ТОВ «Енергомеханіка» обладнання та матеріально-технічної бази на виробництво підшипникової продукції (а.п.52-52 т.3).

Таким чином, суд діючи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального правопорушення, керуючись законом, оцінивши кожен доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказівз точки зору достатності та взаємозв`язку, дійшов обґрунтованого висновку про повну доведеність вини ОСОБА_8 в скоєнні злочину в об`ємі пред`явленого обвинувачення.

Отже, належним чином проаналізувавши та оцінивши досліджені в судовому засіданні докази, колегія суддів дійшла висновку про доведеність винуватості ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, і його дії вірно кваліфіковані за ч.1ст. 366 КК Українияк складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

При вирішенні питання про вид та міру покарання, які слід застосувати до обвинуваченого ОСОБА_8 згідно з вимогами ст.ст. 65-67 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який згідно ст.12 КК України є злочином невеликої тяжкості, особу обвинуваченого, який характеризується позитивно, має на утриманні двох малолітніх дітей,на обліку у лікарів-нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судимий.

Обставинами, які відповідно до ст.66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченого, суд важає повне визнання обвинуваченим своєї вини та щире каяття.

Обставини, які відповідно до ст.67 КК України обтяжують покаранняобвинуваченого, судом не встановлені.

Враховуючивикладене, колегія суддів вважає необхідним та достатнім для виправлення і попередження вчинення нових злочинів призначити обвинуваченому ОСОБА_8 , покарання в межах санкціїч. 1ст. 366 КК Україниу виді штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з адміністративно-господарськими функціями, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями.

Що стосується заявленого представником потерпілого цивільного позову про стягнення суми завданої матеріальної шкоди, то суд виходив із наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 128 КК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Отже, враховуючи, що представник потерпілого у судовому засіданні просив цивільний позов залишити без розгляду, про що подав відповідну заяву, то пред`явлений представником потерпілого цивільний позов підлягає залишенню без розгляду.

Долю речових доказів та питання про судові витрати слід вирішити у відповідності до вимог ст.ст.100,124 КПК України.

Також колегія суддів вважає за необхідне на підставі ч. 4ст. 174 КПК Українискасувати арешти, накладені ухвалами Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 16.07.2018 р., Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 05.02.2018 року, Апеляційного суду Дніпропетровської області від 27.07.2018 року, оскільки до даного майна не застосовується спеціальна конфіскація чи конфіскація та цивільний позов був залишений без розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.373,374 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

ОСОБА_8 визнативинним увчиненні злочину,передбаченого ч.1ст.366КК України,та призначитийому покаранняу видіштрафу накористь держави врозмірі 250(двохсот п*ятдесяти) неоподатковуванихмінімумівдоходів громадян,що складає4250(чотири тисячідвісті п*ятдесят)гривень зпозбавленням праваобіймати посади,пов`язаніз адміністративно-господарськимифункціями,обліком,збереженням,управлінням тарозпорядженням матеріальнимицінностями напідприємствах,установах,організаціях любоїформи власності настрок одинрік.

Цивільний позов Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Придніпровська залізниця» до ТОВ «Енергомеханіка» про відшкодування матеріальної шкоди залишити без розгляду.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 05.02.2018 на підшипникову продукцію за наступними найменуваннями товару, а саме: НО32330 МУ1 в кількості 99 шт., НО42330 Л1М в кількості 82 шт., НО92417 К2М в кількості 49 шт., НО32424 М в кількості 58 шт., НО62417 К1М в кількості 46 шт. та НО32419 М в кількості 9 шт., яка належить ТОВ «Енергомеханіка».

Скасувати арешти, накладені ухвалами Індустріального районного суду м. Дніпропетровьска від 16.07.2018 на:

-розрахункові рахунки ТОВ «Енергомеханіка» код ЄДРПОУ 39816321 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- розрахунковий рахунок ТОВ «Енергомеханіка» код ЄДРПОУ 39816321 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377);

-розрахунковий рахунок ТОВ «Енергомеханіка» код ЄДРПОУ 39816321 № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «КІБ» (МФО 322540).

Скасувати арешт, накладений ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 27.07.2018 на частину квартири АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 951279712101), яка належить ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Речові докази: підшипникову продукцію за наступним найменуванням товару, а саме: НО-32330 МУ1 в кількості 99 шт., НО- 42330 Л1М в кількості 82 шт., НО - 92417 К2М в кількості 49 шт., НО-32424 М. в кількості 58 шт., НО 62417 К1М в кількості 46 шт., НО 32419 М в кількості 9 шт. повернути законному володільцю - ТОВ «Енергомеханіка»

Стягнути з ОСОБА_8 на користь :

- Дніпропетровського НДІСЕ витрати за проведення судово-економічної експертизи №2855/2856-18 від 15.06.2018 в розмірі 2860,00 грн.;

- судового експерта ФОП ОСОБА_19 витрати за проведення судово-товарознавчої експертизи №286 від 19.06.2018 в розмірі 530,00 грн.;

- Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України витрати за проведення судової почеркознавчої експертизи №28/1.1/189 від 27.03.2018 в розмірі 1716,00 грн.

Вирок може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду через Самарський районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленогоКПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_3

ОСОБА_2

Дата ухвалення рішення09.10.2019
Оприлюднено21.02.2023

Судовий реєстр по справі —191/2988/18

Вирок від 09.10.2019

Кримінальне

Самарський районний суд м.Дніпропетровська

Грицаюк Н. М.

Ухвала від 20.08.2018

Кримінальне

Самарський районний суд м.Дніпропетровська

Грицаюк Н. М.

Ухвала від 16.08.2018

Кримінальне

Самарський районний суд м.Дніпропетровська

Грицаюк Н. М.

Ухвала від 08.08.2018

Кримінальне

Апеляційний суд Дніпропетровської області

Джерелейко О. Є.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні