ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" вересня 2019 р. Справа № 911/1949/19

Господарський суд Київської області у складі судді Бацуци В. М.

при секретарі судового засідання Белишевій А. В.

за участю представників учасників справи:

від позивача: Подворний І. Д. (довіреність № б/н від 18.10.2018 р.);

від відповідача: не з`явились;

розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Транс-Інвест", (50055, вул. Нікопольське шосе, буд. 165, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область)

до товариства з обмеженою відповідальністю "БРАЙТІС", (07300, провул. Квітковий, буд. 2-А, прим. 30, м. Вишгород, Київська область)

про стягнення 6 000, 00 грн

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ТРАНС\-ІНВЕСТ" звернулось в господарський суд Київської області із позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "БРАЙТІС" про стягнення 6 000, 00 грн штрафу.

Позовні вимоги обґрунтовані позивачем неналежним виконанням відповідачем своїх обов`язків щодо забезпечення належної експлуатації орендованого майна за договором оренди майна № 09-54 від 01.07.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.08.2019 р. відкрито провадження у справі № 911/1949/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Транс-Інвест" до товариства з обмеженою відповідальністю "БРАЙТІС" про стягнення 6 000, 00 грн, визначено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження із проведенням судового засідання та викликом на нього учасників справи на 04.09.2019 р.

04.09.2019 р. за наслідками судового засідання судом винесено ухвалу, якою відкладено розгляд справи на 18.09.2019 р.

18.09.2019 р. у судовому засіданні представник позивача надав усні пояснення щодо своїх позовних вимог, позовні вимоги підтримав, вважає їх обґрунтованими і правомірними та такими, що підлягають задоволенню з підстав, зазначених в позовній заяві.

Представник відповідача у судове засідання не з`явився, хоча про судове засідання був повідомлений належним чином, про причини своєї неявки у судове засідання суд не повідомив, відзив на позовну заяву та інші заяви по суті спору не надав.

Відповідно до ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

За наслідками судового засідання судом оголошено вступну і резолютивну частини рішення у даній справі.

Заслухавши пояснення представників учасників справи, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, суд -

ВСТАНОВИВ:

01.07.2016 р. між позивачем (надалі - Орендар) та відповідачем (надалі - Орендодавець) було укладено договір оренди майна № 09-54, згідно умов п. 1.1. якого на умовах, передбачених даним Договором, Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування (оренду) транспортні засоби та спецтехніку для організації робіт з екскавації гірничої маси, перелік якої, кількість одиниць, марки, тип, моделі, реєстраційні номери, рік випуску, тощо зазначені в Специфікації (Додаток № 1), яка є невід`ємною частиною Договору.

Відповідно до п. 1.2. Договору експлуатація орендованого майна відповідно до його цільового призначення протягом строку оренди здійснюється персоналом Орендодавця на його ризик і за його рахунок.

Згідно з п. 1.3. Договору орендоване майно, зазначене у п. 1.1. Договору, передається в оренду для його використання Орендарем за цільовим призначенням у його господарській діяльності на об`єктах, які визначаються Орендарем.

Пунктом 2.1. Договору визначено, що орендоване майно, зазначене у п. 1.1. Договору є переданим Орендодавцем і прийнятим Орендарем в оренду за наявності Акту приймання-передачі, підписаного у двох примірниках уповноваженими представниками Сторін, який є невід`ємною частиною даного Договору. Стан орендованого майна зазначається у вказаному Акті.

Відповідно до п. 3.1. Договору орендна плата за даним Договором є платежем, який вносить Орендар на користь Орендодавця за користування орендованим майном згідно з даним Договором, у розмірі та із розрахунку, наведеному у додатку до даного Договору, помісячно протягом дії Договору.

Підпунктом 4.2.2. Договору встановлено, що Орендодавець зобов`язується забезпечити на свій ризик і за свій рахунок експлуатацію орендованого майна кваліфікованим персоналом (найманими працівниками) Орендодавця, яким створити належні умовим праці відповідно до актів чинного законодавства у сфері трудових відносин та охороні праці.

Забезпечити дотримання і виконання вказаними працівниками актів чинного законодавства, стандартів та інших обов`язкових вимог, включаючи локальні нормативні акти за місцем експлуатації і зберігання орендованого майна у сфері:

1) трудової та технологічної дисципліни, правил технічної експлуатації та технічного обслуговування орендованого майна;

2) охорони праці, техніки безпеки, санітарії, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, поводження зі шкідливими та небезпечними речовинами та матеріалами та відходами;

3) пропускного та внутрішньооб`єктового режиму, ввезення/вивезення, внесення/винесення та переміщення матеріальних цінностей.

Пунктом 5.3. Договору визначено, що у разі порушення з вини працівників локальних нормативних актів за місцем використання орендованого майна у сфері, зазначеній у пп. 4.2.2 п. 4.2. Договору, Орендар сплачує штрафи та відшкодовує додаткові витрати, спричинені порушенням.

Згідно з п. 6.1. Договору цей Договір діє з моменту його підписання сторонами до 31 грудня 2016 р., а у частині взаєморозрахунків - до повного виконання. Вказаний строк є продовженим виключно за наявності додаткової угоди до даного Договору.

Додатком № 1 "Специфікація" до договору оренди майна № 09-54 від 01.07.2016 р. визначено перелік майна, яке передається Орендодавцем ТОВ "БРАЙТІС" Орендареві ТОВ "Компанія Транс-Інвест" та ставки орендної плати за використання орендованого майна.

01.07.2016 р. між позивачем та відповідачем було підписано Додаток № 2 "Акт приймання-передачі майна в оренду" до договору оренди майна № 09-54 від 01.07.2016 р., відповідно до п. 1 якого 01.07.2016 р. Орендодавець передав, а Орендар прийняв згідно з договором оренди майна № 09-54 від 01.07.2016 р. майно згідно з переліком, усього 12 одиниць.

Технічний стан зазначеного майна на момент передання в оренду згідно п. 2 Додатку № 2 до Договору є задовільним.

Одночасно із підписанням вказаного Договору, між позивачем та відповідачем було укладено Додаткову угоду № 1 до договору оренди майна № 09-54, відповідно до п. 1 якого сторони дійшли згоди викласти п. 5.3. Договору оренди майна № 09-54 від 01.07.2016 р. в наступній редакції:

"п. 5.3. У разі порушення з вини працівників (кваліфікованого персоналу) наданих Орендодавцем локальних нормативних актів за місцем використання орендованого майна у сфері, зазначеній у п. 4.2.2., п. 4.2. Договору, Орендодавець сплачує Орендарю штраф, у розмірі 1 000, 00 грн 00 коп., за кожне виявлене порушення яке зафіксоване відповідним актом.".

Пунктом 2 Додаткової угоди № 1 визначено доповнити Договір таким пунктом:

"п. 5.4. Керуючись ст. 259 Цивільного кодексу України, Сторони дійшли згоди про збільшення строку позовної давності за всіма зобов`язаннями (в тому числі, щодо сплати штрафних санкцій), що виникли на підставі цього договору, до 5 (п`яти) років.".

14.09.2016 р. між позивачем та відповідачем було складено акт про порушення № 1 за договором оренди майна № 09-54 від 01.07.2016 р., яким зафіксовано порушення з боку працівників відповідача та нараховано штраф у загальному розмірі 2 000, 00 грн.

29.09.2016 р. між позивачем та відповідачем було складено акт про порушення № 2 за договором оренди майна № 09-54 від 01.07.2016 р., яким зафіксовано порушення з боку працівників відповідача та нараховано штраф у загальному розмірі 4 000, 00 грн.

У лютому 2017 р. позивач звернувся до відповідача із претензією № б/н від 20.02.2017 р. про сплату штрафних санкцій за договором оренди майна № 09-54 від 01.07.2016 р., у якій вимагав протягом семи днів з моменту отримання даного листа-вимоги сплатити грошові кошти у розмірі 6 000, 00 грн у якості сплати штрафних санкцій за порушення договору оренди майна № 09-54 від 01.07.2016 р.

У відповідь на вищевказану претензію позивача, відповідач надіслав лист № 04 від 04.03.2017 р. про визнання боргу, у якому визнав наявність заборгованості перед позивачем зі сплати штрафних санкцій у розмірі 6 000, 00 грн та зобов`язувався погасити наявну заборгованість протягом семи днів з моменту отримання претензії позивача.

Як було зазначено вище, позивач у своїй позовній заяві просить суд стягнути з відповідача на свою користь штраф, передбачений договором оренди майна № 09-54 від 01.07.2016 р., за порушення з вини працівників наданих відповідачем локальних нормативних актів за місцем використання орендованого майна, всього на загальну суму 6 000, 00 грн у відповідності до складених актів про порушення № 1 від 14.09.2016 р., № 2 від 29.09.2016 р. за договором оренди майна № 09-54 від 01.07.2016 р.

З приводу вказаної позовної вимоги позивача суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Статтею 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Статтею 526 Цивільного кодексу України визначено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно з ч. 1 ст. 283 Господарського кодексу України за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Згідно ст. 610 цього ж кодексу порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобо`вязання (неналежне виконання).

Відповідно до п. 3) ч. 1 ст. 611 цього ж кодексу у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки.

Частиною 1 ст. 549 цього ж кодексу передбачено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Частиною 2 цієї ж статті встановлено, що штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання.

Згідно з ч. 2 ст. 551 цього ж кодексу передбачено, якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Згідно з ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Відповідно до ч. 4 ст. 231 цього ж кодексу у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Пунктом 5.3. Договору встановлено, що у разі порушення з вини працівників (кваліфікованого персоналу) наданих Орендодавцем локальних нормативних актів за місцем використання орендованого майна у сфері, зазначеній у п. 4.2.2., п. 4.2. Договору, Орендодавець сплачує Орендарю штраф, у розмірі 1 000, 00 грн 00 коп., за кожне виявлене порушення яке зафіксоване відповідним актом.

Як вбачається із матеріалів справи, під час виконання договору оренди майна № 09-54 від 01.07.2016 р. відповідачем були допущені порушення вимог п. 4.2.2. договору, що підтверджується актом про порушення № 1 від 14.09.2016 р., актом про порушення № 2 від 29.09.2016 р., претензією позивача № б/н від 20.02.2017 р., листом відповідача № 04 від 04.03.2017 р.

Відповідно до приписів ч. 3 ст. 13 та ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

У процесі розгляду справи відповідачем у відповідності до ч. 3 ст. 13 та ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України не було надано суду жодних належних та допустимих доказів, що б підтверджували належне виконання ним свого обов`язку щодо оплати штрафних санкцій, нарахованих відповідно до актів про порушення № 1 від 14.09.2016 р., № 2 від 29.09.2016 р. за договором оренди майна № 09-54 від 01.07.2016 р.

Отже, вимоги позивача про стягнення із відповідача штрафу у розмірі 6 000, 00 грн за договором оренди майна № 09-54 від 01.07.2016 р. є законними і обґрунтованими, та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, обставини справи, позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Судові витрати відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 123, 129, 233, 236 - 240 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "БРАЙТІС" (07300, Київська область, Вишгородський район, місто Вишгород, провулок Квітковий, будинок 2-А, приміщення 30; ідентифікаційний код 40461789) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Транс-Інвест" (50055, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Нікопольське шосе, будинок 165; ідентифікаційний код 38465370) 6 000 (шість тисяч) грн 00 (нуль) коп. штрафу та судові витрати 1 921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна) грн 00 (нуль) коп. судового збору.

3. Рішення набирає законної сили після закінчення строку на його апеляційне оскарження, а у разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Рішення може бути оскаржено протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд Київської області.

Суддя В.М.Бацуца

Повний текст рішення складено і підписано

07 жовтня 2019 р.

Дата ухвалення рішення 18.09.2019
Оприлюднено 15.10.2019

Судовий реєстр по справі 911/1949/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 18.09.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 04.09.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 08.08.2019 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 911/1949/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону