КРАМАТОРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 234/17255/19

Провадження № 1-кс/234/7709/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про призначення експертизи

10 жовтня 2019 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області - Нейло І.М., при секретарі - Ридош Г.Ю., розглянувши у судовому засіданні в м. Краматорську клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, Медведєва К.І., про призначення технічної експертизи, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051110000022 від 21.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09 жовтня 2019 року слідчий Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 21.03.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР).

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу Головного управління Держгеокадасру у Луганській області № 131-к від 31.05.2018 ОСОБА_1 з 01.06.2018 призначено на посаду начальника Управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Луганській області (далі - Управління).

Відповідно до положення про Головне управління Держгеокадастру у Луганській області, затвердженого Наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 308 (далі - Положення), Головне управління відповідно до покладених на нього завдань (пункт 4): організовує виконання на території Луганської області робіт із землеустрою та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру; розпоряджається землями державної власності сільськогосподарського призначення в порядку, визначеному чинним законодавством, на території Луганської області; погоджує у межах повноважень, передбачених законом, документацію із землеустрою; здійснює Державний нагляд у сфері землеустрою.

Відповідно до посадової інструкції начальника Управління, затвердженої Наказом ГУ Держгеокадастру у Луганській області 09.12.2016 за № 139 (далі - Інструкція), ОСОБА_1 , як начальник Управління, наділена наступними повноваженнями: організовує роботу Управління, забезпечує виконання покладених на Управління завдань; здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію роботи та результати його діяльності; розподіляє обов`язки між начальниками Відділів, що входять до складу Управління; контролює якісний розгляд працівниками Управління заяв громадян та юридичних осіб з питань землеустрою, охорони земель, вилучення та надання земельних ділянок; здійснює координацію робіт з підготовки проектів наказів про надання у власність або користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів на території Луганської області та інших наказів щодо розпорядження земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності.

Перебуваючи на посаді начальника Управління, ОСОБА_1 постійно виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції і згідно Примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

Крім цього, працюючи на посаді начальника Управління, ОСОБА_1 відповідно до Примітки 2 ст. 368 КК України та п. 2 ч. 2 ст. 6 Закону України Про державну службу , є службовою особою яка займає відповідальне становище.

Перебуваючи на посаді начальника, ОСОБА_1 , відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України Про державну службу , зобов`язана: дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки; поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина; забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів; сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов`язки; виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України; додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції; постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності, а також виконувати інші обов`язки, визначені у положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених керівниками державної служби в цих органах.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 32 Закону України Про державну службу , на державних службовців поширюються обмеження, передбачені Законом України Про запобігання корупції .

Відповідно до підпункту в , п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України Про запобігання корупції , ОСОБА_1 є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

Згідно з ст. 22 Закону України Про запобігання корупції , особам, зазначеним в ч. 1 ст. 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Відповідно до ст. ст. 23, 24 Закону України Про запобігання корупції , особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої ст. 3 вказаного Закону, забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб, а у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язані невідкладно вжити таких заходів: відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції.

Незважаючи на свою обізнаність з вимогами вищевказаних нормативно-правових актів, будучи попередженою про обмеження, передбачені Законами України Про державну службу та Про запобігання корупції , які спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням під час перебування на державній службі, ОСОБА_1 використала свої службові повноваження у злочинних цілях за наступних обставин.

Встановлено, що начальник управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Луганській області ОСОБА_1 та співробітник Комунального підприємства Землеупорядник Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_2 організували протиправну схему вимагання та одержання неправомірної вигоди від сертифікованих інженерів землевпорядників за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності.

Так, ОСОБА_1 , використовуючи своє службове становище, під час особистих зустрічей з інженерами-землеупорядниками, які здійснюють свою діяльність на території Луганської області пояснювала їм, що виготовлена ними технічна документація із землеустрою буде позитивно реєструватися та погоджуватися в Управлінні Держгеокадастру Луганської області лише у разі надання ними неправомірної вигоди із розрахунку 100 гривень за кожну технічну документацію із землеустрою та 300 гривень за проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. В противному випадку, документація із землеустрою та проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки, які надійшла для відповідної реєстрації та погодження, будуть повертатися на формальних підставах із подальшим ініціювання питання щодо позбавлення сертифікованих інженерів-землевпорядників, які відмовилися надавати неправомірну вигоду, кваліфікаційного сертифікату.

До вказаної злочинної діяльності ОСОБА_1 залучила у якості пособника співробітника Комунального підприємства Землеупорядник Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 32830884), сертифікованого інженера-землевпорядника ОСОБА_2 , який під виглядом укладення із сертифікованими інженерами-землевпорядниками договорів про надання консультативних послуг повинен особисто, кожний місяць одержувати від них неправомірну вигоду, яку в подальшому передавати ОСОБА_1 .

Так, 12.07.2019 до військової прокуратури об`єднаних сил із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся сертифікований інженер-землевпорядник ОСОБА_3 , який повідомив, що ОСОБА_1 , діючи спільно з ОСОБА_2 починаючи з січня 2019 року вимагає від нього неправомірну вигоду у спосіб вказаний вище.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на протиправне збагачення, ОСОБА_1 , наприкінці липня 2019 року більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, діючи умисно, повідомила ОСОБА_2 розрахунок кількості поданої для узгодження до Управління Держгеокадастру у Луганській області ОСОБА_4 .М. технічної документації.

29.07.2019 ОСОБА_2 , діючи згідно відведеної йому ролі, отримавши від ОСОБА_1 розрахунок кількості поданої для узгодження ОСОБА_3 технічної документації із землеустрою, відправив на електронну адресу ОСОБА_3 повідомлення, в якому зазначив кількість направленої останнім для погодження до Управління Держгеокадастру у Луганській області технічної документації із землеустрою та проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та розрахунок розміру неправомірної вигоди, яку ОСОБА_3 повинен надати, а саме: 2800 грн. за 28 технічних документацій із землеустрою, кожна по 100 грн. та 5100 грн. за 17 проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, кожний по 300 грн. на загальну суму 7900 грн.

ОСОБА_3 , в свою чергу, виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_2 , який діяв спільно з ОСОБА_1 , 06.08.2019, близько 12 год. 30 хв., зустрівся з ОСОБА_2 на перехресті вулиць Танкістів та Гагаріна у м. Сєвєродонецьку Луганської області та передав йому грошові кошти в сумі 7900 грн. у якості неправомірної вигоди за погодження виготовленої ним технічної документації із землеустрою та проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, які останній в подальшому 13.08.2019, приблизно о 15 год. 30 хв., передав ОСОБА_1 у її службовому кабінеті, що розташований за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, проспект АДРЕСА_1 , б. 17.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на протиправне збагачення, ОСОБА_1 , наприкінці серпня 2019 року більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, діючи умисно, повідомила ОСОБА_2 розрахунок кількості поданої для узгодження до Управління Держгеокадастру у Луганській області ОСОБА_3 . технічної документації.

ОСОБА_2 , в свою чергу, діючи умисно, згідно відведеної йому ролі, відправив на електронну адресу ОСОБА_3 повідомлення, в якому зазначив кількість направленої останнім для погодження до Управління Держгеокадастру у Луганській області документації із землеустрою та проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та розрахунок розміру неправомірної вигоди, яку ОСОБА_3 повинен надати, а саме: 4800 грн. за 48 технічних документацій із землеустрою, кожна по 100 грн. та 1800 грн. за 6 проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, кожний по 300 грн. на загальну суму 6600 грн.

В подальшому, 05.09.2019, приблизно о 11 год. 00 хв. ОСОБА_3 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_2 , який діяв спільно з ОСОБА_1 , зустрівся з ОСОБА_2 у його службовому кабінеті, що розташований у будівлі за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, б. 32а та передав йому грошові кошти в сумі 6600 грн. у якості неправомірної вигоди за погодження виготовленої ним технічної документації із землеустрою та проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, які останній того ж дня, приблизно о 17 год. 30 хв. передав ОСОБА_1 у її службовому кабінеті, що розташований за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, б. 17.

Після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_1 та ОСОБА_2 були затримані уповноваженими співробітниками правоохоронного органу в порядку ст. 208 КПК України, у зв`язку із чим їх злочинна діяльність була припинена.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто у одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, тобто у пособництві в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

06.09.2019 на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду від 02.09.2019 проведено обшук квартири в якій проживає ОСОБА_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого, серед іншого, було вилучено грошові купюри номіналом 200 грн. у кількості 6 (шість) шт. на загальну суму 1200 грн. 00 коп. з наступними серіями та номерами:

- НОМЕР_1 5535644;

- СГ 8577165;

- СГ8577166;

- СГ 4842999;

- СГ 8577164;

- СГ 4842998.

Крім того, 05.09.2019 на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Бакуменко А. В. від 27.08.2019 проведено обшук службового кабінету № 409, за адресою: пр. АДРЕСА_1 , буд АДРЕСА_3 17, м. Сєвєродонецьк, Луганської області, який використовує в своїй службовій діяльності ОСОБА_1 В ході обшуку, серед іншого, було виявлено і вилучено грошові кошти в загальній сумі 24 600 грн, з наступними серіями і номерами купюр, а саме:

- номіналом 100 гривень, в загальній кількості 20 штук :

УА 3148723; УВ 0703033; УЧ 1093177; УЄ 8803277;

УЕ 6096712; УА 2493049; УС 6179987; УК 3559282;

УЄ 8076034; УГ 0342948; УЙ 1919361; УМ 3479608;

УЦ 5118238; УН 7682543; УА 0461847; УВ 3695879;

УИ 8131993; УИ 8162331; УИ 3829915; УБ 7588434;

- номіналом 200 гривень, в загальній кількості 113 штук:

УК 1667821; ХИ 7527943; ЗЕ 0986914; УЄ 4301815;

ЦА 6399274; ПБ 7977863; ПБ 2262127; СЄ 4471710;

ХИ 5777334; ХЖ 0871140; ХИ 4064080; ЗГ 7169630;

УЖ 0698184; УЄ 4065053; КД 1910936; ХГ 9285148;

КЛ 1092469; ЕЦ 9178483; УВ 1129008; ПД 6343141;

СЗ 6587212; ТЄ 3626937; СМ 9437177; ЄБ 2573088;

УГ 6732715; ХИ 5286227; ВБ 1759321; ПБ 0016709;

СБ 9022837; ВЄ 7809307; КМ 2455589; УИ 3895193;

СИ 6301139; СБ 3803626; ЕЕ 2966957; СБ 5280422;

ТЄ 4186060; ХГ 6634982; УЗ 4321020; ЄЮ 8566795;

КЄ 4208743; ТЄ 4035804; СЄ 8083910; СЛ 1267211;

СЖ 5653027; ЗВ 5642086; ТА 1755622; ЄА 7960415;

УХ 0017197; МБ 4622490; АЕ 7576721; ПГ 7200933;

АГ 2766426; КЄ 4977877; КЛ 4763505; КЄ 7882584;

СЖ 6017690; УФ 2935428; КЙ 3421096; КГ 6340932;

УИ 6888583; УН 7372432; ЄЦ 1366103; УХ 8080037;

УГ 3853917; СД 0857953; ПЗ 4440900; КД 7216986;

ТЖ 4845383; ПВ 1873640; ПГ 2707125; КЗ 2909073;

УГ 1806261; УХ 9276242; ЕГ 7690382; УЖ 6034002;

ЕХ 2621771; ТИ 8782659; КБ 7593265; УВ 7277125;

ЗГ 0163511; УП 5689000; ТБ 9922192; ТБ 9922193;

ТБ 9922194; КМ 6332394; ЕЖ 7510616; ХГ 3730752;

УЙ 5080668; ХБ 0603104; УА 5989230; ХИ 2109899;

ПА 7183416; УГ 8688250; ПБ 1676236; УЄ 8710215;

УЖ 5147231; КВ 3365260; ЄЄ 7373579; ЕХ 4194773;

УБ 2123187; УГ 8418457; ЄД 6212667; ПИ 3393292;

УД 1878565; ХЄ 2381614; ЄГ 1638687; ПБ 9609939;

УЕ 9283481; УН 1147712; ПГ 6426746; СН 7889530;

УА 4798184;

Також, 06.09.2019 на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Бакуменко А.В. від 28.08.2019 проведено обшук квартири, якою користується ОСОБА_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 . В ході обшуку, серед іншого, було виявлено і вилучено грошові кошти наступними купюрами:

- купюрою номіналом 500 грн., серія і номер - ФБ 8619245;

- купюри з номіналом 200 грн., з наступними серіями і номерами:

ВД 7956878; ВЖ 0313250; ПА 8975077; УЙ 6803716;

ЄБ 0956741; ХВ 8683353; УЖ 4403038; ХЄ 5264778;

- купюра номіналом 100 грн., серія і номер - УИ 0423214.

Постановами слідчого від 06.09.2019 вищезазначені купюри визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення обставин, які можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доручення слідчого судді про проведення технічної експертизи документів.

Слідчий був повідомлений судом про дату, час та місце розгляду клопотання про проведення експертизи, для участі в судовому засіданні не прибув.

Згідно з ч. 3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання про проведення експертизи обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42019051110000022 від 21.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно ч.2 ст.84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Висновок експерта, відповідно до ст.101 КПК України, це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи. Кожна сторона кримінального провадження має право надати суду висновок експерта, який ґрунтується на його наукових, технічних або інших спеціальних знаннях.

Відповідно до ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Клопотання про проведення технічної експертизи, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051110000022 від 21.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, відповідає вимогам ч.2 ст. 244 КПК України.

Приймаючи до уваги, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про призначення технічної експертизи, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242-245 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, Медведєва К.І., про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051110000022 від 21.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, - задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню за № 42019051110000022 від 21.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Донецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На вирішення експертизи поставити наступні запитання:

1) Чи відповідають надані на дослідження грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 6 (шість) шт. на загальну суму 1200 грн. 00 коп. з наступними серіями та номерами купюр:

- КМ 5535644;

- СГ 8577165;

- СГ8577166;

- СГ 4842999;

- СГ 8577164;

- СГ 4842998

вилученні за адресою: АДРЕСА_2 та опечатані в прозорий поліетиленовий пакет (файл), горловина якого обмотана ниткою білого кольору, кінцівки якої скріплені контрольним талоном № 1 з пояснювальними записами та підписами учасників обшуку, зразкам аналогічних банкнот, що знаходяться в офіційному обігу на території України, якщо ні, то яким способом виготовлені?

2) Чи відповідають надані на дослідження грошові кошти в загальній сумі 24 600 грн, з наступними серіями і номерами купюр, а саме:

- номіналом 100 гривень, в загальній кількості 20 штук :

УА 3148723; УВ 0703033; УЧ 1093177; УЄ 8803277;

УЕ 6096712; УА 2493049; УС 6179987; УК 3559282;

УЄ 8076034; УГ 0342948; УЙ 1919361; УМ 3479608;

УЦ 5118238; УН 7682543; УА 0461847; УВ 3695879;

УИ 8131993; УИ 8162331; УИ 3829915; УБ 7588434;

- номіналом 200 гривень, в загальній кількості 113 штук:

УК 1667821; ХИ 7527943; ЗЕ 0986914; УЄ 4301815;

ЦА 6399274; ПБ 7977863; ПБ 2262127; СЄ 4471710;

ХИ 5777334; ХЖ 0871140; ХИ 4064080; ЗГ 7169630;

УЖ 0698184; УЄ 4065053; КД 1910936; ХГ 9285148;

КЛ 1092469; ЕЦ 9178483; УВ 1129008; ПД 6343141;

СЗ 6587212; ТЄ 3626937; СМ 9437177; ЄБ 2573088;

УГ 6732715; ХИ 5286227; ВБ 1759321; ПБ 0016709;

СБ 9022837; ВЄ 7809307; КМ 2455589; УИ 3895193;

СИ 6301139; СБ 3803626; ЕЕ 2966957; СБ 5280422;

ТЄ 4186060; ХГ 6634982; УЗ 4321020; ЄЮ 8566795;

КЄ 4208743; ТЄ 4035804; СЄ 8083910; СЛ 1267211;

СЖ 5653027; ЗВ 5642086; ТА 1755622; ЄА 7960415;

УХ 0017197; МБ 4622490; АЕ 7576721; ПГ 7200933;

АГ 2766426; КЄ 4977877; КЛ 4763505; КЄ 7882584;

СЖ 6017690; УФ 2935428; КЙ 3421096; КГ 6340932;

УИ 6888583; УН 7372432; ЄЦ 1366103; УХ 8080037;

УГ 3853917; СД 0857953; ПЗ 4440900; КД 7216986;

ТЖ 4845383; ПВ 1873640; ПГ 2707125; КЗ 2909073;

УГ 1806261; УХ 9276242; ЕГ 7690382; УЖ 6034002;

ЕХ 2621771; ТИ 8782659; КБ 7593265; УВ 7277125;

ЗГ 0163511; УП 5689000; ТБ 9922192; ТБ 9922193;

ТБ 9922194; КМ 6332394; ЕЖ 7510616; ХГ 3730752;

УЙ 5080668; ХБ 0603104; УА 5989230; ХИ 2109899;

ПА 7183416; УГ 8688250; ПБ 1676236; УЄ 8710215;

УЖ 5147231; КВ 3365260; ЄЄ 7373579; ЕХ 4194773;

УБ 2123187; УГ 8418457; ЄД 6212667; ПИ 3393292;

УД 1878565; ХЄ 2381614; ЄГ 1638687; ПБ 9609939;

УЕ 9283481; УН 1147712; ПГ 6426746; СН 7889530;

УА 4798184

вилученні з службового кабінету № 409, за адресою: пр. Центральний, буд. 17, м. Сєвєродонецьк, Луганської області та опечатані поліетиленовий пакет білого кольору, скріплений контрольним талоном № 1 з пояснювальними записами та підписами учасників обшуку, зразкам аналогічних банкнот, що знаходяться в офіційному обігу на території України, якщо ні, то яким способом виготовлені?

3) Чи відповідають надані на дослідження грошові кошти в загальній сумі 2200 гривень наступними купюрами:

- купюрою номіналом 500 грн., серія і номер - ФБ 8619245;

- купюри з номіналом 200 грн., з наступними серіями і номерами:

ВД 7956878; ВЖ 0313250; ПА 8975077; УЙ 6803716;

ЄБ 0956741; ХВ 8683353; УЖ 4403038; ХЄ 5264778;

- купюра номіналом 100 грн., серія і номер - УИ 0423214

вилученні за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 огорнуті в папір білого кольору та опечатані в прозорий поліетиленовий пакет синього кольору, горловина якого обмотана ниткою білого кольору, кінцівки якої скріплені контрольним талоном додаток 3 з пояснювальними записами та підписами учасників обшуку, зразкам аналогічних банкнот, що знаходяться в офіційному обігу на території України, якщо ні, то яким способом виготовлені?

Надати дозвіл експертам Донецького НДЕКЦ МВС заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів, вчинення необхідних дій, пов`язаних з проведенням даної експертизи, крім того, звертатися з уточненням у разі виявлення невідповідностей номерів та серій наданих на дослідження купюр безпосередньо до слідчих Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську: Медведєву Костянтину Ігоровичу, Кирильчук Яні Вікторівні, Олійнику Сергію Васильовичу, Ясиновському Павлу Володимировичу, Давидовій Владиславі Євгенівні, Купріяненко Денису Олеговичу, Боргуну Євгену Васильовичу, Левандовському Олексію Валентиновичу, Туровській Валерії Олександрівні, Громико Андрію Васильовичу, Лелюку Денису Сергійовичу, Завадському Олександру Віталійовичу.

Для проведення експертизи надати матеріали кримінального провадження, що стосуються предмета дослідження, а саме:

- прозорий поліетиленовий пакет (файл), горловина якого обмотана ниткою білого кольору, кінцівки якої скріплені контрольним талоном № 1 з пояснювальними записами та підписами учасників обшуку(1200 гривень);

- поліетиленовий пакет білого кольору, скріплений контрольним талоном № 1 з пояснювальними записами та підписами учасників обшуку (24600 гривень);

- прозорий поліетиленовий пакет синього кольору, горловина якого обмотана ниткою білого кольору, кінцівки якої скріплені контрольним талоном додаток 3 з пояснювальними записами та підписами учасників обшуку (2200 гривень).

Копію ухвали направити експертам Донецького НДЕКЦ МВС .

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Роз`яснити, що на підставі ч.9 ст. 244 КПК України, висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяІ. М. Нейло

Зареєстровано 12.10.2019
Оприлюднено 12.10.2019
Дата набрання законної сили 10.10.2019

Судовий реєстр по справі 234/17255/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 26.11.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 10.10.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 10.10.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 10.10.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону