ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

про повернення апеляційної скарги

"15" жовтня 2019 р. Справа № 910/6569/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Буравльова С.І.

суддів: Мартюк А.І.

Зубець Л.П.

перевіривши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮБІ Форм"

на ухвалу Господарського суду м. Києва від 12.09.2019 р.

у справі № 910/6569/19 (суддя - Курдельчук І.Д.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮБІ Форм"

до 1. Товариства з додатковою відповідальністю "Торговий дім "Дарниця"

2. Kanela Investment LTD (компанії Канела Інвестмент Лімітед)

про визнання недійсними договорів

ВСТАНОВИВ:

У травні 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮБІ Форм" звернулося з позовом до Товариства з додатковою відповідальністю "Торговий дім "Дарниця" та Kanela Investment LTD (компанії Канела Інвестмент Лімітед) про визнання недійсними договору купівлі-продажу від 20.05.2016 р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Білицькою В.М. та зареєстрованого за № 944, а також договору купівлі-продажу від 20.05.2016 р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Білицькою В.М. та зареєстрованого за № 945.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.06.2019 р. відкрито провадження у справі № 910/6569/19, вирішено здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання.

Оскаржуваною ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.09.2019 р. закрито провадження у справі № 910/6569/19.

Не погоджуючись із вказаною ухвалою, Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮБІ Форм" 02.10.2019 р. подало апеляційну скаргу, у якій просить скасувати оскаржувану ухвалу та направити справу до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 10.10.2019 р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮБІ Форм" у справі № 910/6569/19 передано на розгляд колегії суддів у складі: Буравльов С.І. (головуючий суддя (суддя-доповідач)), Зубець Л.П., Мартюк А.І.

Перевіривши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮБІ Форм", колегією суддів встановлено, що дана скарга підписана особою, яка не має права її підписувати, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 16 ГПК України представництво у суді, як вид правничої допомоги, здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, встановлених законом.

Згідно з ч. 1 ст. 56 ГПК України сторони, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь в судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника.

Юридична особа бере участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної особи), або через представника (ч. 3 ст. 56 ГПК України).

Частиною 1 ст. 58 ГПК України встановлено, що представником у суді може бути адвокат або законний представник.

При цьому, підписання та/або подання апеляційної скарги є процесуальними формами реалізації повноважень з представництва.

Відповідно до ч. 4 ст. 60 ГПК України повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером , виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Суд зазначає, що апеляційна скарга від імені Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮБІ Форм" підписана представником ОСОБА_1 .

На підтвердження повноважень ОСОБА_1 до апеляційної скарги додано копію ордеру про надання правової допомоги серія ЧН № 019092 від 18.02.2019 р.

Зі змісту даного ордеру убачається надання Товариством з обмеженою відповідальністю "ЮБІ Форм" повноважень адвокату Острянку Богдану Івановичу представляти інтереси довірителя у: будь-яких судах України, Нацполіції, прокуратурі, СБУ, перед будь-якими фізичними та юридичними особами.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 20 Закону України Про адвокатуру та адвокатську діяльність під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема: представляти і захищати права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб у суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, громадських об`єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить вирішення відповідних питань в Україні та за її межами.

Таким чином, судові органи чітко відокремлені від інших органів державної влади.

Також, відповідно до п. 15.4 Положення про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 36 від 17.12.2012 р., ордер містить наступні реквізити, зокрема, назву органу, у якому надається правова допомога адвокатом із зазначенням, у випадку необхідності, виду адвокатської діяльності, відповідно до статті 19 Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Системний аналіз наведених норм дає підстави для висновку, що законодавець чітко відокремив судові органи як такі, що повинні бути окремо зазначені в ордері на надання правової допомоги, зокрема в графі Назва органу, в якому надається правова допомога .

Отже, в ордері на надання правової допомоги має бути зазначено не абстрактний орган державної влади, а конкретна назва такого органу, зокрема суду.

Зазначені висновки викладені у постанові Великої Палати Верховного Суду від 05.06.2019 р. у справі № 9901/847/18 (провадження № 11-44заі19).

Також у даній постанові зроблено висновок про правомірність повернення позовної заяви у зв`язку з тим, що адвокатом не надано належного ордера на підтвердження своїх повноважень, а саме: всупереч вимогам законодавства до суду подано ордер, у якому не зазначено конкретної назви органу (суду), у якому надається правова допомога .

За таких обставин суд зазначає, що скаржником не надано належних повноважень адвоката ОСОБА_1 на представництво інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮБІ Форм" у Північному апеляційному господарському суді . Такі повноваження, а саме належним чином оформлений ордер або довіреність, відсутні і у матеріалах даної справи. Отже, дану апеляційну скаргу підписано особою, яка не має права її підпису.

Згідно з ч. 5 ст. 260 ГПК України апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом апеляційної інстанції також, якщо:

1) апеляційна скарга подана особою, яка не має процесуальної дієздатності, не підписана, або підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено;

2) до постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження особа, яка подала скаргу, подала заяву про її відкликання;

3) скаргу подано в інший спосіб, ніж до суду апеляційної інстанції;

4) скаргу подано на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Враховуючи усе вищезазначене, апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮБІ Форм" на ухвалу Господарського суду м. Києва від 12.09.2019 р. у справі № 910/6569/19 підлягає поверненню заявникові без розгляду на основі наведених вище приписів процесуального законодавства з тієї підстави, що така скарга підписана особою, яка не має права її підписувати.

Відповідно до ч. ч. 7, 8 ст. 260 ГПК України про повернення апеляційної скарги постановляється ухвала, яка може бути оскаржена в касаційному порядку. Копія ухвали про повернення апеляційної скарги надсилається учасникам справи у порядку, визначеному статтею 242 цього Кодексу. Скаржнику надсилається копія ухвали про повернення апеляційної скарги разом з апеляційною скаргою та доданими до скарги матеріалами. Копія апеляційної скарги залишається в суді апеляційної інстанції.

Керуючись ст. ст. 16, 58, п. 1 ч. 5 ст. 260 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮБІ Форм" на ухвалу Господарського суду м. Києва від 12.09.2019 р. у справі № 910/6569/19 з доданими документами повернути заявникові без розгляду.

2. Копію ухвали надіслати учасникам справи.

3. Скаржнику надіслати копію даної ухвали та оригінал апеляційної скарги з доданими документами.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та може бути оскаржена відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 287 ГПК України до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня її складення.

Повний текст ухвали складено 16.10.2019 р.

Головуючий суддя С.І. Буравльов

Судді А.І. Мартюк

Л.П. Зубець

Дата ухвалення рішення 15.10.2019
Зареєстровано 16.10.2019
Оприлюднено 16.10.2019

Судовий реєстр по справі 910/6569/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 20.07.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 19.06.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 19.05.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 07.04.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 06.03.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 26.02.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 12.12.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 12.12.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 03.12.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.10.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.10.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.09.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 15.08.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 06.08.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 05.06.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.05.2019 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону