Рішення
від 16.10.2019 по справі 927/703/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Іменем України

16 жовтня 2019 року м. Чернігівсправа № 927/703/19

Господарським судом Чернігівської області у складі судді Романенко А.В., за участю секретаря судового засідання Дзюб Г.В., за правилами загального позовного провадження у відкритому судовому засіданні розглянуто справу

за позовом: Державного підприємства Городнянське лісове господарство ,

вул. Жовтнева, буд. 54, м. Городня, Городнянський район, Чернігівська область, 15100;

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Євро Стар Холз ,

вул. І. Мазепи, 53, офіс 210, м. Чернігів, Чернігівська область, 14017;

предмет спору: про стягнення 235040,25грн

за участю представників сторін:

від позивача: не прибув;

від відповідача: не прибув.

15.08.2019, до Господарського суду Чернігівської області, надійшла позовна заява Державного підприємства Городнянське лісове господарство до Товариства з обмеженою відповідальністю Євро Стар Холз про стягнення 235040,25грн боргу за товар (лісоматеріали круглі), поставлений на підставі договору від 04.01.2019 купівлі-продажу необробленої деревини №8-ГР (надалі - Договір) за товарно-транспортними накладними: серія ЧНА №144856 від 04.01.2019, серія ЧНБ №473909 від 01.03.2019, серія ЧНА №093903 від 14.03.2019, серія ЧНА №145049 від 15.03.2019, серія ЧНБ №474012 від 16.03.2019, серія ЧНБ №474038 від 19.03.2019, серія ЧНБ №474042 від 20.03.2019, серія ЧНБ №474050 від 21.03.2019, серія ЧНБ №474054 від 22.03.2019, серія ЧНА №145085 від 28.03.2019, серія ЧНБ №474104 від 01.04.2019, серія ЧНА №084137 від 12.04.2019, складених на виконання умов вищевказаного Договору.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем умов Договору, а саме несвоєчасним розрахунком за поставлений товар.

Ухвалою суду від 19.08.2019 відкрито провадження у справі за №927/703/19, постановлено здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження; підготовче судове засідання призначено на 29.08.2019; сторонам встановлено строки для подачі заяв по суті заявлених вимог: відповідачу - для подачі в порядку статей 165, 178 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України) відзиву на позов; позивачу - в порядку статей 166, 184 ГПК України відповіді на відзив, та відповідачу - в порядку статей 167, 184 ГПК України заперечення (у разі наявності) на відповідь на відзив.

Підготовче судове засідання у відповідності до п.3 частини 2 статті 183 ГПК України судом відкладено на 02.10.2019.

Позивач у підготовчі судові засідання 29.08.2019 та 02.10.2019 не прибув, повноважного представника не направив, про дату, час та місце судових засідань повідомлений належним чином, про що свідчать рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень №1400045331590 та 1400045233245.

У підготовчі судові засідання 29.08.2019 та 02.10.2019 відповідач не прибув, повноважного представника не направив, правом на подачу відзиву на позов у межах строків, встановлених ухвалою суду від 19.08.2019 не скористався, проти заявленого позову не заперечив, будь-яких заяв чи клопотань на адресу суду не надіслав.

Ухвала суду від 19.08.2019 про відкриття провадження у справі та ухвала суду від 29.08.2019 про відкладення підготовчого засідання надсилались ТОВ Євро Стар Холз за адресою його державної реєстрації згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: вул. Івана Мазепи, 53, офіс 210, м. Чернігів, 14017 (витяг з якого наявний в матеріалах справи), - повернуті за зворотною адресою без вручення адресату з відмітками - інші причини, що не дали змоги виконати обов`язки щодо пересилання поштового відправлення .

Додатково оголошення про дату, час та місце проведення підготовчого судового засідання у справі №927/703/19, відповідачем у якій є ТОВ Євро Стар Холз , опубліковано на офіційному веб-порталі судової влади України.

За пунктом 5 частини 6 статті 242 ГПК України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

З урахуванням наведеного, суд дійшов висновку, що відповідач неодноразово за адресою державної реєстрації належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення підготовчого судового засідання у справі, натомість своїми процесуальними правами не скористався, участь свого представника не забезпечив.

На виконання вимог ухвал суду від 19.08.2019 та від 29.08.2019 позивачем, на адресу суду надіслано оригінали товарно-транспортних накладних: серія НОМЕР_1 № 144856 від 04.01.2019, серія ЧНБ №473909 від 01.03.2019, серія ЧНА №093903 від 14.03.2019, серія ЧНА №145049 від 15.03.2019, серія ЧНБ №474012 від 16.03.2019, серія ЧНБ №474038 від 19.03.2019, серія ЧНБ №474042 від 20.03.2019, серія ЧНБ №474050 від 21.03.2019, серія ЧНБ №474054 від 22.03.2019, серія НОМЕР_1 №145085 від 28.03.2019, серія ЧНБ №474104 від 01.04.2019, серія ЧНА №084137 від 12.04.2019, що складені на виконання умов Договору; оригінали документів, зазначених як підставу платежу в платіжних дорученнях: від 04.01.2019 №569, від 01.03.2019 №650, від 01.04.2019 №701, від 30.05.2019 №738, від 31.05.2019 №744, а саме: рахунки №3 від 04.01.2019 та №102 від 19.03.2019; акти звірки взаєморозрахунків сторін станом на 30.05.2019 та 31.05.2019. Перелічені документи залучені судом до матеріалів справи.

Частиною 1 статті 202 ГПК України встановлено, що неявка в судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце такого засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею. Пунктом 2 частини 3 зазначеної статті встановлено, що якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки.

Беручи до уваги наведені норми, судом враховано, що неявка сторін у підготовче судове засідання 02.10.2019 не є перешкодою для його проведення. За результатами даного підготовчого судового засідання, суд, у відповідності до п.3 частини 2 статті 185 ГПК України закрив підготовче провадження та призначив розгляд справи по суті на 16.10.2019.

10.10.2019, на адресу суду від позивача надійшла заява від 07.10.2019 б/н про залучення до матеріалів справи належним чином завіреної копії акту звірки взаєморозрахунків за Договором, складеного сторонами в двосторонньому порядку станом на 30.09.2019. Оригінал акту звірки взаєморозрахунків сторін подано через канцелярію суду 16.10.2019 до початку судового засідання.

Даний документ долучено до матеріалів справи, його зміст буде враховано при вирішенні наявного спору по суті, зважаючи що він поданий до початку розгляду справи по суті.

У судове засідання 16.10.2019 сторони повторно не прибули, повноважних представників не направили, про причини неявки суд не повідомили.

Позивач про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення №1400045705244.

Ухвала суду від 02.10.2019 направлена за адресою державної реєстрації відповідача згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (витяг з якого наявний в матеріалах справи), повернута відділенням поштового зв`язку за зворотною адресою без вручення адресату з відміткою інші причини, що не дали змоги виконати обов`язку щодо пересилання поштового відправлення .

Додатково оголошення про дату, час та місце проведення судового засідання по розгляду справи по суті, відповідачем у якій є ТОВ Євро Стар Холз , опубліковано на офіційному веб-порталі судової влади України.

З урахуванням наведеного, беручи до уваги приписи статей 202, 242 ГПК України суд дійшов висновку, що відповідач неодноразово належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судових засідань.

За умовами частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням частини 1 статті 6 даної Конвенції (§ 66, 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі Смірнова проти України ).

Судом враховано, що відкладення справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення наявного спору у відповідному судовому засіданні.

Враховуючи, що сторони неодноразово належним чином повідомлялись про дату, час та місце судових засідань, однак явку повноважних представників до суду не забезпечили без пояснення причин, з огляду на зміст частини 9 статті 165, частини 2 статті 178, частини 1 статті 202 ГПК України суд вважає, що неприбуття сторін у судові засідання та неподання відповідачем відзиву на позов не перешкоджає розгляду справи по суті за наявними матеріалами.

Розглянувши подані документи і матеріали, з`ясувавши фактичні обставини справи та дослідивши докази, які мають юридичне значення для вирішення спору, суд

ВСТАНОВИВ:

04.01.2019, між Державним підприємством Городнянське лісове господарство (надалі - ДП Городнянське лісове господарство , Продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю Євро Стар Холз (надалі - ТОВ Євро Стар Холз , Покупець) укладено договір купівлі-продажу необробленої деревини №8-ГР (надалі - Договір) за п. 1.1. якого Продавець передає у власність на умовах франко-нижній або франко-верхній склади Продавця лісоматеріали круглі (надалі - Товар), а Покупець зобов`язується прийняти Товар для власної переробки і сплатити за нього ціну відповідно до умов, визначених у цьому Договорі. Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця в момент підпису видаткових накладних (п.1.2. Договору).

Асортимент: лісоматеріали круглі (сосна), клас якості А; В; С; Д - 500,00куб.м; лісоматеріали круглі (дуб), клас якості А; В; С; Д - 100,00куб.м. По якості деревина відповідає вимогам чинних стандартів, а саме ДСТУ ENV 1927-2:2005. Об`єм Товару визначається згідно ДСТУ 4020-2-2001 Методи обмірювання та визначення об`ємів . Обмір по серединному діаметру (п.2.1., 2.2., 3.1., 3.2. Договору).

Розділом 4 Ціна та загальна сума договору сторони погодили, що ціна на лісопродукцію встановлюється згідно Прейскуранту цін на день відправки лісопродукції, які встановлені згідно результатів аукціонних торгів на лісоматеріали круглі кожного кварталу 2019 року. Загальна сума Договору орієнтовно складає 1275000,00грн (з ПДВ), у тому числі ПДВ -212500,00грн. Ціна на лісопродукцію може змінюватись на протязі дії Договору згідно діючого прейскуранту цін на день відправки лісопродукції.

Поставка Товару по даному Договору здійснюється на умовах франко-нижній або франко-верхній склади Продавця автотранспортом Покупця та за його рахунок. Місячна партія становить пропорційну частину загальної кількості Товару, що забезпечує рівномірну поставку та погоджується сторонами графіком поставки. Комплект товаросупровідних документів: товаротранспортна накладна; податкова накладна; специфікація (п.п. 5.1, 5.2., 5.4. Договору).

Виходячи з умов п.п. 6.1., 6.3. та 6.4. Договору прийом-передача Товару здійснюється на складі Продавця за умовами: франко-склад Продавця. За якістю - у відповідності з нормами відповідних ДСТУ, інших умов згідно законодавства України; за кількістю - у відповідності з товарно-транспортними чи залізничними накладними та специфікаціями до них, за підписом уповноваженої особи та печаткою Продавця. Приймання Товару по кількості і якості здійснюється у відповідності з вимогами інструкцій про порядок приймання лісопродукції по кількості та якості - ДСТУ 4020-2-2001.

Датою передачі Товару Продавцем та прийом його Покупцем, тобто датою поставки, вважається дата товарно-транспортної накладної.

Згідно п.7.1. Договору платіж (передоплата 100% вартості) здійснюється шляхом банківського переказу коштів на розрахунковий рахунок Продавця за кожну партію Товару згідно виставленого рахунку-фактури на протязі 5 календарних днів з дати пред`явлення рахунку до сплати.

Сторони у відповідності до п.8.1. та п.8.3. Договору погодили, що Покупець зобов`язаний здійснювати попередню оплату за кожну партію Товару на протязі 5-ти календарних днів з дати пред`явлення рахунку до сплати, у свою чергу Продавець зобов`язаний передати Покупцю Товар після сплати рахунку-фактури на протязі 7 календарних днів.

Відповідно п.12.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення його печатками сторін, діє з 04 січня 2019 року по 31 березня 2019 року. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час його дії.

Виходячи з правової природи укладеного правочину суд встановив, що між сторонами склались відносини з поставки товару, які врегульовані §1 глави 30 Господарського кодексу України (надалі - ГК України) та § 1 та § 3 Глави 54 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України).

Даний Договір припинив свою дію станом на 31.03.2019 у зв`язку із закінчення строку, на який його укладено, що не звільняє сторони від відповідальності за порушення його умов, що мало місце під час дії цього Договору.

Як вбачається з матеріалів справи, на виконання Договору позивач на умовах франко-склад Продавця згідно товарно-транспортних накладних: серія ЧНА №144856 від 04.01.2019, серія ЧНБ №473909 від 01.03.2019, серія ЧНА №093903 від 14.03.2019, серія ЧНА №145049 від 15.03.2019, серія ЧНБ №474012 від 16.03.2019, серія ЧНБ №474038 від 19.03.2019, серія ЧНБ №474042 від 20.03.2019, серія ЧНБ №474050 від 21.03.2019, серія ЧНБ №474054 від 22.03.2019, серія ЧНА №145085 від 28.03.2019 поставив, а відповідач прийняв товар: лісоматеріали круглі - сосна у кількості 285,089м.куб. та лісоматеріали круглі - дуб у кількості 20,0725м.куб., загальною вартістю 645841,84грн (з ПДВ).

Судом встановлено, що поза строком дії Договору, позивачем, на умовах франко-склад Продавця згідно товарно-транспортних накладних серії ЧНБ №474104 від 01.04.2019 та серії ЧНА №084137 від 12.04.2019 поставлено, а відповідачем прийнято товар: лісоматеріали круглі - сосна у кількості 67,0706м.куб., загальною вартістю 112778,81грн (з ПДВ).

Таким чином, загальна вартість Товару, поставленого за вказаними товарно-транспортним накладними, вантажоодержувачем за якими є ТОВ Євро Стар Холз , склала 758620,65грн. Факт отримання Товару за вказаними відвантажувальними документами відповідачем не заперечується.

Відповідно до статті 173 ГК України господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, у силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управлена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Згідно зі статтею 193 ГК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. За частиною 1 статті 193 ГК України до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей передбачених цим Кодексом.

За приписами статті 11 ЦК України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Так, підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

За частиною 1 статті 202 ЦК України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

У силу вимог статті 205 ЦК України, правочин може вчиняється усно або в письмовій формі, сторони мають право обирати форму правочину. Частиною 2 цієї статті встановлено, що правочин, для якого законом не встановлена обов`язкова письмова форма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків.

Згідно частини 1 статті 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

За частиною 1 статті 639 цього Кодексу договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом.

Частиною 1 статті 181 ГК України передбачено, що господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів.

З урахуванням зазначеного, суд доходить висновку, що між сторонами склались правовідносини з поставки товару як на підставі письмового договору від 04.01.2019 за №8-ГР, у межах строку дії якого складено товарно-транспортні накладні: серія ЧНА №144856 від 04.01.2019, серія ЧНБ №473909 від 01.03.2019, серія ЧНА №093903 від 14.03.2019, серія ЧНА №145049 від 15.03.2019, серія ЧНБ №474012 від 16.03.2019, серія ЧНБ №474038 від 19.03.2019, серія ЧНБ №474042 від 20.03.2019, серія ЧНБ №474050 від 21.03.2019, серія ЧНБ №474054 від 22.03.2019, серія ЧНА №145085 від 28.03.2019, так і на підставі окремих товарно-транспортних накладних серії ЧНБ №474104 від 01.04.2019 та серії ЧНА №084137 від 12.04.2019, складених сторонами поза строком дії вказаного Договору.

Статтею 265 ГК України передбачено, що за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму. До відносин поставки, неврегульованих цим Кодексом, застосовуються відповідні положення ЦК України про договір купівлі-продажу.

За приписами статті 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відповідно до статті 526 ЦК України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обігу або інших вимог, що звичайно ставляться.

Стаття 525 вказаного Кодексу визначає, що одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За приписами частини 1 статті 692 ЦК України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

У відповідності до частини 1 статті 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Виходячи з умов Договору, зокрема п.7.1, п.8.1. та п. 8.3. оплата вартості Товару, що поставлявся в межах дії Договору, мала бути здійснена у формі 100% попередньої оплати згідно виставлених позивачем рахунків.

З матеріалів справи вбачається, що на оплату Товару, поставленого за товарно-транспортними накладними: серії ЧНА №144856 від 04.01.2019 на суму 44951,83грн, серії ЧНА №093903 від 14.03.2019 на суму 54392,84грн, серії ЧНА №145049 від 15.03.2019 на суму 55227,65грн та серії ЧНБ №474012 від 16.03.2019 на суму 62630,24грн, складеними в межах дії Договору, позивачем виставлено відповідні рахунки №3 від 04.01.2019 (на умовах попередньої оплати) та №102 від 19.03.2019 (по факту вчиненої господарської операції).

Докази на підтвердження того, що на умовах попередньої оплати відповідачу виставлялись до сплати будь-які інші рахунки на решту товару поставленого за спірними товарно-транспортними накладними (ідентифікованими вище), які складені в межах дії Договору, - матеріали справи не містять.

Відтак суд дійшов висновку, що відповідач мав розраховуватись за Товар, поставлений за спірними товарно-транспортними накладними, складеними як в межах дії Договору так і поза його дією, у відповідності до вимог частини 1 статті 692 ЦК України, тобто мав оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього.

Відповідач своїх зобов`язань по оплаті повної вартості Товару, прийнятого за наявними в матеріалах справи товаророзпорядчими документами, - не виконав.

Матеріалами справи підтверджується сплата відповідачем 523580,40грн у рахунок прийнятого ним Товару, про що свідчать платіжні доручення: від 04.01.2019 №569 на суму 44951,27грн (підстава платежу: рахунок №3 від 04.01.2019), від 01.03.2019 №650 на суму 133629,13грн (підстава платежу: попередня оплата за договором від 04.01.2019 №8-ГР), від 01.04.2019 №701 на суму 165000,00грн (підстава платежу: рахунок №102 від 19.03.2019), від 30.05.2019 №738 на суму 76000,00грн (підстава платежу: акт звірки від 30.05.2019), від 31.05.2019 №744 на суму 104000,00грн (підстава платежу: акт звірки від 31.05.2019).

В іншій частині за поставлений Товар вартістю 235040,25грн (758620,65грн - 523580,40грн) відповідач не розрахувався та підтвердив наявність у нього боргу перед позивачем у сумі 235040,25грн станом на 30.09.2019, про що свідчить двосторонній акт взаєморозрахунків сторін, складений за підписом відповідача, що засвідчений печаткою відповідної юридичної особи (оригінал якого наявний в матеріалах справи).

Таким чином, суд, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку про правомірність вимог позивача про стягнення боргу за поставлений відповідачу Товар вартістю 235040,25грн, відтак позов підлягає задоволенню в повному обсязі.

При ухвалені рішення у даній справі, суд, у тому числі вирішує питання щодо розподілу судових витрат між сторонами.

У відповідності до п.2 частини 1 статті 129 ГПК України судові витрати по сплаті судового збору у спорах, що виникають при виконанні договорів, покладаються на сторони пропорційно задоволеним вимогам.

Таким чином, з огляду на те, що заявлений позов підлягає задоволенню, судові витрати по сплаті судового збору понесені позивачем у сумі 3525,60грн підлягають відшкодуванню за рахунок відповідача.

Керуючись статтями 42, 46, 73, 74, 76-79, 91, 123, 129, частиною 2 статті 178, статтями 202, 233, 236, 238, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В :

1. Позовні вимоги Державного підприємства Городнянське лісове господарство (код ЄДРПОУ 00993550) до Товариства з обмеженою відповідальністю Євро Стар Холз (код ЄДРПОУ 41773523) про стягнення 235040,25грн, - задовольнити в повному обсязі.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Євро Стар Холз (14017, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд. 53, офіс 210, код ЄДРПОУ 41773523) на користь Державного підприємства Городнянське лісове господарство (15100, Чернігівська область, Городнянський район, м. Городня, вул. Жовтнева, буд. 54, код ЄДРПОУ 00993550) - 235040,25грн основного боргу та 3525,60грн судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду, відповідно до статті 256 Господарського процесуального кодексу України подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга подається у порядку визначеному статтею 257 Господарського процесуального кодексу України та з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.

Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі у Єдиному державному реєстрі судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua/.

Суддя А.В. Романенко

Дата ухвалення рішення16.10.2019
Оприлюднено16.10.2019

Судовий реєстр по справі —927/703/19

Рішення від 16.10.2019

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Романенко А.В.

Ухвала від 02.10.2019

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Романенко А.В.

Ухвала від 29.08.2019

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Романенко А.В.

Ухвала від 19.08.2019

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Романенко А.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні