ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52416/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г.,

при секретарі судових засідань Рябцовій Ю.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві у залі суду судове провадження за клопотанням адвоката Дмитренка Олексія Володимировича, який діє в інтересах ТОВ "БІ-СЕЛЕКТ", ТОВ "РІВЗ", ТОВ "ВЕЛЬМОНТ" ТОВ "КОМПАНІЯ ПАСАДЕНА", ТОВ "ФЛІН АГРО", ТОВ "НАФТОЛІДЕР", ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕЙДАН", ТОВ "ВОСТРОГ ЛІДЕР", ТОВ "ТЕРРА ІМПУЛЬС", ТОВ "ВОЛЯ ОІЛ", ТОВ "ТД "КВАНТ", ТОВ "ТД ЕВІАНС" та ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА АРОН" про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.05.2019,-

В С Т А Н О В И В :

02.10.2019 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Дмитренка Олексія Володимировича, який діє в інтересах ТОВ "БІ-СЕЛЕКТ", ТОВ "РІВЗ", ТОВ "ВЕЛЬМОНТ" ТОВ "КОМПАНІЯ ПАСАДЕНА", ТОВ "ФЛІН АГРО", ТОВ "НАФТОЛІДЕР", ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕЙДАН", ТОВ "ВОСТРОГ ЛІДЕР", ТОВ "ТЕРРА ІМПУЛЬС", ТОВ "ВОЛЯ ОІЛ", ТОВ "ТД "КВАНТ", ТОВ "ТД ЕВІАНС" та ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА АРОН" про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.05.2019, у зв`язку з цим адвокат просить, скасувати арешт на кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) вказаних юридичних осіб.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ч. 10 ст. 170 КПК України. Сторона обвинувачення не надала доказів, що майно, на яке накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна.

У судове засідання представник заявників не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Прокурор Генеральної прокуратури України в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, щодо задоволення клопотання не заперечував.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №42017000000004297 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.09.2019 у кримінальному провадженні №42017000000004297 накладено арешт на ліміт суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ по ТОВ "БІ-СЕЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 42969642), ТОВ "РІВЗ" (код ЄДРПОУ 42970595), ТОВ "ВЕЛЬМОНТ" (код ЄДРПОУ 42969588) ТОВ "КОМПАНІЯ ПАСАДЕНА" (код ЄДРПОУ 41206052), ТОВ "ФЛІН АГРО" (код ЄДРПОУ 42959021), ТОВ "НАФТОЛІДЕР" (код ЄДРПОУ 42960977), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕЙДАН" (код ЄДРПОУ 42962076), ТОВ "ВОСТРОГ ЛІДЕР" (Код ЄДРПОУ 42211480), ТОВ "ТЕРРА ІМПУЛЬС" (код ЄДРПОУ 41895465), ТОВ "ВОЛЯ ОІЛ" (код ЄДРПОУ 43003649), ТОВ "ТД "КВАНТ" (код ЄДРПОУ 43003660), ТОВ "ТД ЕВІАНС" (код ЄДРПОУ 42961769) та ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА АРОН" (код ЄДРПОУ 42572202), із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у заявників права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі Ісмаїлов проти Росії від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначґ

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Незважаючи на те, що досудове розслідування в кримінальному провадженні триває протягом тривалого часу, жодній посадовій особі заявників про підозру у вчиненні злочину не оголошено, версія органу досудового розслідування про те, що ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) заявника на яку вони мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, є предметом вчинення злочину, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами, як і те що вказане товариство не є суб`єктом реального сектору економіки.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з вищенаведеного, речовими доказами є саме матеріальні об`єкти, що як наслідок свідчить про те, що арешт накладається виключно на майно (матеріальні об`єкти) у передбачених випадках.

Стороною обвинувачення не доведено, факт, того, що ліміт ПДВ може бути речовим доказом, відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки його неможливо конфіскувати, здійснити його відчуження, та спрямувати на погашення цивільного позову.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що ст.316 ЦК України, правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Так, згідно ст.200-1.1. ПК України (далі ПК України): система електронного адміністрування податку на додану вартість забезпечує автоматичний облік ПДВ в розрізі платників податку .

За вказаних обставин слід дійти висновку, що система електронного адміністрування ПДВ - це база даних ДФС, яка аналізує та проводить автоматичний облік ПДВ по кожному підприємству. Показники (суми ліміту ПДВ) є, за своєю суттю, обліком господарських операцій платника ПДВ в електронній системі, що здійснюється відповідно до вимог ПК України.

Отже, підприємство не має права власності на ліміт ПДВ, оскільки, за своєю суттю, ліміт - це показник здійснення господарської операції, який не є грошовими коштами або електронними грошима.

Відповідно до п.2 Розділу II Прикінцевих положень Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на Додану вартість №643-19 від 16.07.2012 року встановлено, що на рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість не поширюється дія Закону України Про виконавче провадження , зокрема, на кошти, що перебувають на таких рахунках, не може бути накладено арешт та звернено стягнення.

Крім того, сума ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) сформовані у вказаних підприємствах за рахунок фінансово-господарської діяльності з підприємствами, які не мають відношення до кримінального провадження, оскільки протилежне стороною обвинувачення не доведено.

Враховуючи, що у матеріалах клопотання відсутні достатні докази вчинення злочину за участю заявників, наявність підстав вважати, що існує правова підстава для арешту майна взагалі спростовується, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, тоді як матеріалами клопотання доведено, що суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування податку на додану вартість в Державній фіскальній службі України не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а є показником здійснення господарської операції та не є грошовими коштами або електронними грошима, а арешт грошових коштів та лімітів, накладений ухвалою слідчого судді від 16.09.2019 року, перешкоджає функціонуванню підприємства, порушує його права без наявності обґрунтованої підозри вказаного підприємства у здійсненні неправомірної діяльності та з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174, 379 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, що накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.05.2019 року, по справі 757/48918/19-к про арешт на кошти-суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) в частині ТОВ "БІ-СЕЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 42969642), ТОВ "РІВЗ" (код ЄДРПОУ 42970595), ТОВ "ВЕЛЬМОНТ" (код ЄДРПОУ 42969588) ТОВ "КОМПАНІЯ ПАСАДЕНА" (код ЄДРПОУ 41206052), ТОВ "ФЛІН АГРО" (код ЄДРПОУ 42959021), ТОВ "НАФТОЛІДЕР" (код ЄДРПОУ 42960977), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕЙДАН" (код ЄДРПОУ 42962076), ТОВ "ВОСТРОГ ЛІДЕР" (Код ЄДРПОУ 42211480), ТОВ "ТЕРРА ІМПУЛЬС" (код ЄДРПОУ 41895465), ТОВ "ВОЛЯ ОІЛ" (код ЄДРПОУ 43003649), ТОВ "ТД "КВАНТ" (код ЄДРПОУ 43003660), ТОВ "ТД ЕВІАНС" (код ЄДРПОУ 42961769) та ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА АРОН" (код ЄДРПОУ 42572202) у кримінальному провадженні №42017000000004297 від 17.11.2017 та скасувати заборону відчуження, розпорядження та користування майном, а саме: коштами-сумами ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній Службі України (код ЄДРПОУ 39292197), функції якої на даний час виконує Державна податкова Служба України (код ЄДРПОУ 43005393), за адресою: м. Київ, Львівська площа, буд. 8, підприємств, а саме: ТОВ "БІ-СЕЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 42969642), ТОВ "РІВЗ" (код ЄДРПОУ 42970595), ТОВ "ВЕЛЬМОНТ" (код ЄДРПОУ 42969588) ТОВ "КОМПАНІЯ ПАСАДЕНА" (код ЄДРПОУ 41206052), ТОВ "ФЛІН АГРО" (код ЄДРПОУ 42959021), ТОВ "НАФТОЛІДЕР" (код ЄДРПОУ 42960977), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕЙДАН" (код ЄДРПОУ 42962076), ТОВ "ВОСТРОГ ЛІДЕР" (Код ЄДРПОУ 42211480), ТОВ "ТЕРРА ІМПУЛЬС" (код ЄДРПОУ 41895465), ТОВ "ВОЛЯ ОІЛ" (код ЄДРПОУ 43003649), ТОВ "ТД "КВАНТ" (код ЄДРПОУ 43003660), ТОВ "ТД ЕВІАНС" (код ЄДРПОУ 42961769) та ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА АРОН" (код ЄДРПОУ 42572202), шляхом розблокування сум ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ) по вказаним підприємствам, на яку останні мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Дата ухвалення рішення 10.10.2019
Зареєстровано 17.10.2019
Оприлюднено 18.10.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону