ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" жовтня 2019 р. м. Київ Справа № 911/2080/19

Господарський суд Київської області у складі судді Рябцевої О.О., розглянувши справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Гуд Він ХХІ» , Харківська обл., Харківський р-н., смт. Васищеве

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ранголі» , Київська обл., Бориспільський р-н., с. Гора

про стягнення 125459,05 грн.

За участі секретаря судового засідання: Зорі В.С.

За участю представників:

від позивача: Валєєва М.В ОСОБА_1 (орд. серії ЛГ № 020009 від 15.08.2019 р.);

від відповідача: не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гуд Він ХХІ» (позивач) звернулось до господарського суду Київської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ранголі» (відповідач) про стягнення 100000,00 грн. боргу, 6139,70 грн. 3% річних та 19319,35 грн. інфляційних втрат, всього 125459,05 грн.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що відповідачем не в повному обсязі виконано зобов`язання за договором № 1911/01 про виконання робіт від 19.11.2015 р., укладеного між позивачем та відповідачем, в частині здійснення оплати за виконані роботи та поставлену продукцію, у зв`язку з чим позивач просить суд стягнути 100000,00 грн. боргу, а також посилаючись на ст. 625 Цивільного кодексу України 6139,70 грн. 3% річних та 19319,35 грн. інфляційних втрат.

Ухвалою господарського суду Київської області від 24.09.2019 р. закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 03.10.2019 р.

Представник позивача у підготовчих засіданнях 10.09.2019 р., 24.09.2019 р. та у судовому засіданні 03.10.2019 р. позовні вимоги підтримав.

Представник відповідача у підготовчі засідання 10.09.2019 р., 24.09.2019 р. та у судове засідання 03.10.2019 р. не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, відзив до суду не надав, хоча про дату, час та місце підготовчих та судового засідань був належним чином повідомлений за адресою, яка зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, що підтверджується рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень № 0103269541508, № 0103269538248.

Відповідно до ч. 2 ст. 178 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву на позов суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши докази та оцінивши їх в сукупності, суд

ВСТАНОВИВ:

19.11.2015 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Гуд Він ХХІ« (виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ранголі« (замовник) було укладено договір № 1911/01ал про виконання робіт.

Відповідно до п. 1.1 договору замовник доручає, а виконавець зобов`язується виконати роботи по виготовленню конструкцій алюмінієвих і комплектуючих до них, здійснити роботи по їх установці та передати продукцію і результати робіт замовникові, а замовник зобов`язується прийняти і сплатити виконані роботи і виготовлену продукцію на умовах цього договору.

Згідно з п. 1.2 договору найменування, технічні вимоги, розмір, асортимент, кількість продукції і виконаних робіт узгоджується сторонами в Специфікації до цього договору.

Пунктом 2.1 договору встановлено, що вартість договору визначається, як загальна вартість продукції і виконаних робіт та складає 1454219,00 грн., що еквівалентно 57005 євро (по курсу гривні до євро на дату розрахунку цього договору, який склав 25,51 грн. за 1 євро).

Вартість договору збільшується у разі зростання курсу Євро до гривні, яке може виникнути між датою підписання цього договору і датою платежу за виконані підрядні роботи. В цьому випадку, ціна коригується пропорційно зростанню курсу Євро до гривні за даними НБУ. Остаточна вартість договору визначається у додатковій угоді (п. 2.2 договору).

Пунктом 2.3 договору сторони погодили, що оплата за даною угодою здійснюється поетапно в наступному порядку: передоплата у сумі 1000000,00 грн. має бути здійснена замовником шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок виконавця впродовж 5 робочих (банківських) днів з моменту підписання цього договору та буде перерахована в євро на день оплати по курсу НБУ.

Оплата у сумі 250000,00 грн. - має бути здійснена замовником після монтажу рам, до початку скління, та буде перерахована в євро на день оплати по курсу НБУ (п. 2.4 договору).

Остаточна оплата у сумі 204219,00 грн. - після виконання робіт у повному обсязі (2.5 договору).

Сторонами договору підписано Специфікацію № 1 від 19.11.2015 р., яка є додатком № 1 до даного договору, якою вони погодили, зокрема, товари (роботи, послуги) - конструкції алюмінієві та монтаж алюмінієвих конструкцій, одиницю виміру - кв. м., кількість - 226,0 та ціну, на загальну суму 1454219,00 грн. (з ПДВ).

Також сторонами була підписана Специфікація № 2 до договору, в якій містяться погоджені сторонами графічні зображення конструкцій загальною площею 226,0 кв. м.

На виконання п. 2.3 договору відповідачем було здійснено передоплату у сумі 1000000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 9906 від 19.11.2015 р.

Позивачем було поставлено, а відповідачем прийнято конструкції алюмінієві в загальній кількості 226,0 кв. м. на суму 1537117,04 грн., що підтверджується видатковими накладними № 1102/011 від 11.02.2016 р. на суму 983526,54 грн., № 1307/012 від 13.07.2017 р. на суму 553590,50 грн. та товарно-транспортними накладними № Р1102/011 від 11.02.2016 р., № Р1307/015 від 13.07.2017 р.

Також, на виконання умов договору позивачем були виконані, а відповідачем прийняті роботи з монтажу вказаних конструкцій алюмінієвих в загальній кількості 226,0 кв. м., що підтверджується підписаними сторонами актами здачі-приймання робіт (наданих послуг) № 31 від 11.02.2016 р. на суму 16473,46 грн. та № С000000174 від 13.07.2017 р. на суму 7482,25 грн. Всього позивачем було виконано робіт на суму 23955,71 грн.

За отриману продукцію та виконані позивачем роботи відповідач сплатив 04.03.2016 р. - 150000,00 грн., 08.06.2016 р. - 150000,00 грн. та 20.07.2016 р. - 100000,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 189 від 04.03.2019 р., № 577 від 08.06.2016 р., № 75720 від 20.07.2016 р.

Станом на 13.07.2017 р. поставлена позивачем продукція та виконані ним роботи на суму 161072,75 грн. залишались неоплаченими відповідачем.

13.07.2017 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Гуд Він ХХІ« та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ранголі« було укладено додаткову угоду № 1 до договору № 1911/01ал від 19.11.2015 р.

Відповідно до п. 1 додаткової угоди, на виконання умов п. 2.2 договору, у зв`язку із зростанням курсу євро до гривні на дату платежу в порівнянні із курсом євро до гривні на дату підписання договору, встановленого Національним банком України (НБУ), сторони дійшли згоди про збільшення вартості договору.

Пунктом 4 додаткової угоди сторони погодили пункт 2.1 договору викласти у наступній редакції: 2.1 Вартість договору визначається, як загальна вартість продукції і виконаних робіт і складає 1561072,75 грн., у тому числі ПДВ 20% - 260178,79 грн. .

Зобов`язання позивача за договором № 1911/01ал про виконання робіт від 19.11.2015 р. станом на 13.07.2017 р. були виконані ним у повному обсязі на загальну суму 1561072,75 грн. (1537117,04 грн. + 23955,71 грн.).

Згідно з п. 5 додаткової угоди оплату в сумі 161072,75 грн., що залишилась, замовник здійснює в строк не пізніше 28.07.2017 р.

Після укладення додаткової угоди 31.08.2017 р. відповідачем було здійснено оплату у сумі 61072,75 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 543 від 31.08.2017 р.

Загалом на виконання умов договору відповідачем сплачено 1461072,75 грн.

Решта поставленої позивачем продукції та виконаних ним робіт на суму 100000,00 грн. (1561072,75 грн. - 1461072,75 грн.) залишились неоплаченими відповідачем.

Отже, станом на 29.07.2017 р. у відповідача виникла заборгованість у сумі 100000,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Частиною 1 ст. 843 Цивільного кодексу України передбачено, що у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення.

Частиною 1 статті 530 Цивільного кодексу України передбачено, якщо у зобов`язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Згідно з приписами статей 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Таким чином, оскільки заборгованість відповідача перед позивачем у сумі 100000,00 грн. за договором № 1911/01 ал від 19.11.2015 р. на час прийняття рішення не погашена, розмір вказаної заборгованості відповідає фактичним обставинам справи, то позовна вимога про стягнення з відповідача на користь позивача 100000,00 грн. заборгованості підлягає задоволенню.

Також, позивач просить стягнути з відповідача 6139,70 грн. 3% річних та 19319,35 грн. інфляційних втрат.

Згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивач просить стягнути з відповідача 3% річних у сумі 6139,70 грн., нарахованих на заборгованість відповідача у сумі 100000,00 грн. за період з 29.07.2017 р. по 14.08.2019 р.

Оскільки наданий позивачем розрахунок 3 % річних є арифметично вірним, то позовна вимога про стягнення з відповідача на користь позивача 6139,70 грн. 3% річних підлягає задоволенню в повному обсязі.

Щодо нарахованих позивачем інфляційних втрат, суд зазначає наступне.

Позивач просить стягнути з відповідача інфляційні втрати у сумі 19319,35 грн., нараховані на заборгованість відповідача у сумі 100000,00 грн. за період з 29.07.2017 р. по 31.07.2019 р.

Відповідно до абзаців 2, 3 п. 3.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 14 від 17.12.2013 р. Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов`язань індекс інфляції - це показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які купуються населенням для невиробничого споживання, і його найменший період визначення складає місяць.

Розмір боргу з урахуванням індексу інфляції визначається виходячи з суми боргу, що існувала на останній день місяця, в якому платіж мав бути здійснений, помноженої на індекс інфляції, визначений названою Державною службою, за період прострочення починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому мав бути здійснений платіж, і за будь-який місяць (місяці), у якому (яких) мала місце інфляція. При цьому в розрахунок мають включатися й періоди часу, в які індекс інфляції становив менше одиниці (тобто мала місце дефляція).

Проте, позивачем розраховано інфляційні втрати за періоди, в яких заборгованість існувала менше місяця.

Відповідно до вірного розрахунку, здійсненого судом, сума інфляційних втрат, нарахованих на заборгованість відповідача у сумі 100000,00 грн. за період з серпня 2017 року по липень 2019 року (включно) становить 18852,79 грн. та підлягає стягненню з відповідача на користь позивача.

Таким чином, позовні вимоги ТОВ «Гуд Він ХХІ» підлягають частковому задоволенню.

Також позивач просить суд стягнути з відповідача 6000,00 грн. судових витрат, понесених на правову допомогу адвоката.

Відповідно до ч. 1 ст. 123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Пунктом 1 частини 3 вказаної статті встановлено, що до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу.

Частиною 8 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

На підтвердження судових витрат позивачем надано договір від 01.08.2019 р. про надання правничої допомоги адвоката, укладеного між ОСОБА_2 (виконавець, адвокат) та Товариством з обмеженою відповідальністю Гуд Він ХХІ (клієнт), копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 844 від 15.03.2007 р., ордер серії ЛГ № 020009 від 15.08.2019 р., виданий на підставі договору про надання правової допомоги б/н від 01.08.2019 р., адвокатом Валєєвою Мариною Володимірівною, копію квитанції до прибуткового касового ордера № 2 від 06.08.2019 р., з якої вбачається, що адвокат Валєєва М.В. прийняв від ТОВ Гуд Він ХХІ на підставі договору про надання правничої допомоги від 01.08.2019 р. 6000,00 грн.

Згідно з п. 4.1 договору про надання правничої допомоги за надання правничої допомоги за цим договором клієнт виплачує виконавцеві гонорар у розмірі 6000,00 грн.

Отже, понесені позивачем витрати на професійну правничу допомогу на суму 6000,00 грн. згідно з договором від 01.08.2019 р. про надання правничої допомоги адвоката документально підтверджені.

Згідно з п. 3 ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених вимог.

Таким чином, судовий збір та витрати на професійну правничу допомогу відповідно до ст.ст. 123, 129 ГПК України покладаються судом на сторони пропорційно розміру задоволених вимог.

Керуючись ст. ст. 123, 129, 240-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Ранголі» (08324, Київська обл., Бориспільський р-н., с. Гора, вул. Центральна, буд. 21, оф. 10) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Гуд Він ХХІ» (62495, Харківська обл., Харківський р-н., смт. Васищеве, вул. Овочева, буд. 1А, код 34016825) 100000,00 грн. (сто тисяч грн. 00 коп.) боргу, 6139,70 грн. (шість тисяч сто тридцять дев`ять грн. 70 коп.) 3% річних, 18852,79 грн. (вісімнадцять тисяч вісімсот п`ятдесят дві грн. 79 коп.) інфляційних втрат, 5977,68 грн. (п`ять тисяч дев`ятсот сімдесят сім грн. 68 коп.) витрат на правничу допомогу та 1913,86 грн. (одну тисячу дев`ятсот тринадцять грн. 86 коп.) судового збору.

2. В іншій частині позову відмовити.

Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 20 днів з дня складення повного судового рішення, шляхом подання апеляційної скарги відповідно до ст. ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України .

У той же час згідно пункту 17.5 Перехідних Положень ГПК України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Повний текст рішення складено 18.10.2019 р.

Суддя О.О. Рябцева

Зареєстровано 18.10.2019
Оприлюднено 18.10.2019
Дата набрання законної сили 03.10.2019

Судовий реєстр по справі 911/2080/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 03.10.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 24.09.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 10.09.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 20.08.2019 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону