ВОЛИНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ВОЛИНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2019 року ЛуцькСправа № 140/2498/19

Волинський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого-судді Мачульського В.В.,

розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження (у письмовому провадженні) адміністративну справу за позовом Головного управління ДФС у Сумській області до Товариства з обмеженою відповідальністю ВОГ РІТЕЙЛ про стягнення податкового боргу,

ВСТАНОВИВ:

Головне управління ДФС у Сумській області (далі - ГУ ДФС у Сумській області, позивач) звернулося з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю ВОГ РІТЕЙЛ (далі - ТзОВ ВОГ РІТЕЙЛ , відповідач, товариство) про стягнення з банківських рахунків податковий борг в сумі 8 816 451,73 грн.

Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що за відповідачем рахується податковий борг з акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі на загальну суму 8 816 451,73 грн. Позивачем в установлені законом строки вживались заходи щодо стягнення заборгованості шляхом надіслання податкової вимоги, однак дані заходи не призвели до погашення податкового боргу відповідачем. Позивач просить стягнути з ТзОВ ВОГ РІТЕЙЛ на користь місцевого бюджету м. Суми податковий борг в сумі 8 816 451,73 грн. в примусовому порядку.

Ухвалою судді Волинського окружного адміністративного суду від 19.08.2019 прийнято дану позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі за цим позовом та ухвалено розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами, суддею одноособово (а.с.1).

У відзиві на позовну заяву вх. №15028/19 від 16.09.2019 представник відповідача позов не визнав, просив суд відмовити в його задоволенні. В обґрунтування своєї позиції зазначив, що звертаючись до суду, податковий орган повинен обов`язково зазначити джерело погашення податкового боргу: кошти, готівка чи майно, оскільки від цього залежить порядок реалізації повноважень, вид судового провадження та предмет доказування у справі.

Інших заяв по суті справи (відповідь на відзив, заперечення) від сторін на адресу суду не надходили.

Сторони скористались своїм правом, щодо подачі заяв по суті справи.

Відповідно до частини п`ятої статті 262 КАС України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи за наявними у справі матеріалами.

Дослідивши письмові докази та письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, суд встановив такі обставини.

Судом встановлено, що ТзОВ ВОГ РІТЕЙЛ 27.07.2012 зареєстроване як юридична особа та перебуває на обліку в ГУ ДФС у Волинській області як платник податків, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с.5-6).

Відповідно до пункту 15.1 статті 15 Податкового кодексу України (далі - ПК України) платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об`єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об`єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов`язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Згідно з підпунктом 16.1.4 пункту 16.1 статті 16 ПК України платник податків зобов`язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Відповідно до пункту 54.1 статті 54 ПК України крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов`язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов`язання та/або пені вважається узгодженою.

Згідно із пунктом 57.3 статті 57 ПК України, у разі визначення грошового зобов`язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов`язаний сплатити нараховану суму грошового зобов`язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Відповідно до підпункту 14.1.39 пункту 14.1 статті 14 ПК України грошове зобов`язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов`язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв`язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Як передбачено підпунктом 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 ПК України, податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом.

Судом встановлено, що за відповідачем рахується податковий борг на загальну суму 8 816 451,73 грн., що підтверджується розрахунком податкової заборгованості (а.с.7), витягом з АІС Податковий блок (а.с.8).

Заборгованість з акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі виникла в результаті несплати узгодженого грошового зобов`язання згідно з податковим повідомленням-рішенням №0001301401 від 21.07.2016 в загальній сумі 5 239 141,70 грн. (з них 3 492 761,13 грн. податкове зобов`язання та 1 746 380,57 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями (а.с.9).

Суд вважає за необхідне зазначити, що податкове повідомлення-рішення №0001301401 від 21.07.2016 відповідач оскаржив в судовому порядку. Постановою Волинського окружного адміністративного суду від 25.10.2016 у справі №803/1435/16 залишеною в силі ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 21.06.2017 позов задоволено повністю визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у м. Сумах Головного управління ДФС у Сумській області №0001301401 від 21.07.2016.

Проте, постановою Верховного Суду в складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 27.11.2018 постановою Волинського окружного адміністративного суду від 25.10.2016 у справі №803/1435/16 та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 21.06.2017 скасовано, та прийнято нову постанову про відмову в задоволенні позову.

В силу приписів частини 4 статті 78 КАС України обставини щодо податкового боргу з акцизного податку в розмірі 5 239 141,70 грн., які встановлені постановою Верховного Суду в складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 27.11.2018в у справі №803/1435/16, є преюдиційними та не підлягають доказуванню при розгляді даної справи.

Таким чином, грошове зобов`язання відповідача з акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі на загальну суму 5 239 141,70 грн. вважається узгодженим з 27.11.2018.

Відповідно статті 129 Податкового кодексу України нарахування пені розпочинається:

129.1.1 при нарахуванні суми грошового зобов`язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків податкового зобов`язання, визначеного цим Кодексом (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження);

129.1.2 при нарахуванні суми податкового зобов`язання, визначеного контролюючим органом у випадках, не пов`язаних з проведенням податкових перевірок, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов`язання (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження);

129.1.3 при нарахуванні суми податкового зобов`язання, визначеного платником податків або податковим агентом, у тому числі у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до статті 50 цього Кодексу, - після спливу 90 календарних днів (270 календарних днів у разі здійснення платником податків самостійного коригування відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу), наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов`язання.

Пунктом 129.4. статті 129 Податкового кодексу України визначено, що на суми грошового зобов`язання, визначеного підпунктами 129.1.1 та 129.1.2 пункту 129.1 цієї статті (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), та в інших випадках визначення пені відповідно до вимог цього Кодексу, коли її розмір не встановлений, нараховується пеня за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов`язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.

Як слідує з матеріалів справи, за несплату у встановлений строк грошових зобов`язань, за вищевказаним податковим повідомленням-рішенням була нарахована пеня в сумі 3 577 310,03 грн.

Отже, загальна заборгованість ТзОВ ВОГ РІТЕЙЛ становить 8 816 451,73 грн., в тому числі грошове зобов`язання в сумі 3 492 761,13 грн. штрафні (фінансові) санкції 1 746 380,57 грн. та пеня в розмірі 3 577 310,03 грн.

Відповідно до пункту 59.1 статті 59 ПК України у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Згідно з пунктом 59.4 статті 59 ПК України податкова вимога надсилається (вручається) також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов`язань у встановлені цим Кодексом строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Пунктом 59.5 статті 59 ПК України у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Як слідує з матеріалів справи ГУ ДФС у Сумській області сформовано та надіслано відповідачу податкову вимогу від 27.05.2019 №6829-17, та згідно з повідомлення про вручення поштового відправлення дана вимога отримана ТзОВ ВОГ РІТЕЙЛ 30.05.2019 однак вжиті контролюючим органом заходи не призвели до погашення податкового боргу. Також, доказів добровільної сплати заборгованості відповідачем суду не надано.

Відповідно до підпункту 20.1.34 пункту 20.1 статті 20 ПК України контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно з пунктами 95.1, 95.3 статті 95 ПК України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог про стягнення з відповідача податкового боргу в сумі 8 816 451,73 грн.

Відповідно до підпункту 9.1.4 статті 9 ПК України акцизний податок належить до загальнодержавних податків.

Пунктом 9.3 статті 9 ПК України передбачено, що зарахування загальнодержавних податків та зборів до державного і місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.

Отже, стягнення податкового боргу слід здійснювати в дохід місцевого бюджету міста Суми.

Відповідно до частини другої статті 139 КАС України при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

Відтак, судові витрати у вигляді сплаченого позивачем судового збору в сумі 19 210,00 грн. згідно із платіжним дорученням №1594 від 26.07.2019 (а.с.2) з відповідача не стягуються.

Керуючись статтями 72-77, 139, 243-246, 255, 262, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, на підставі Податкового кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю ВОГ РІТЕЙЛ (43010, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Кременецька, будинок 38, код ЄДРПОУ 37821544) за рахунок коштів на рахунках у банках, обслуговуючих такого платника податків та готівки, що належить такому платнику податків, податковий борг з акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (код платежу 14040000) в сумі 8 816 451,73 грн. (вісім мільйонів вісімсот шістнадцять тисяч чотириста п`ятдесят одну гривню сімдесят три копійки) на користь місцевого бюджету на р/р 31415531018002, одержувач УК у м. Сумах/м. Суми/14040000, код одержувача 37970593, банк одержувача Казначейство України (ЕАП), МФО 899998.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку повністю або частково шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга подається учасниками справи до Восьмого апеляційного адміністративного суду через Волинський окружний адміністративний суд.

Головуючий

Суддя В.В.Мачульський

Зареєстровано 19.10.2019
Оприлюднено 21.10.2019
Дата набрання законної сили 18.10.2019

Судовий реєстр по справі 140/2498/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 04.03.2020 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.02.2020 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.02.2020 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.01.2020 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.01.2020 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.12.2019 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 18.10.2019 Волинський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.08.2019 Волинський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону