ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

"21" жовтня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/1961/18

Господарський суд Одеської області у складі судді Літвінов С.В.,

при секретарі судового засідання Липі Т.О.

за участю сторін:

від позивача (заявника): не з`явився;

від відповідача:не з`явився;

розглянувши заяву Теплодарської міської ради Одеської області про відстрочку виконання рішення від 16.01.2019р. по справі № 916/1961/18

за позовом Теплодарської міської ради Одеської області; (вул. Піонерна, 7, Теплодар, Одеська область, 65490) до відповідача: Приватне акціонерне товариство "Одесаенергобудтранс" (вул. Комунальна, 1, місто Теплодар, Одеська область, 65490) про стягнення 745022,84 грн.;

ВСТАНОВИВ:

Теплодарська міська рада Одеської області звернулась до господарського суду Одеської області з позовом до Приватне акціонерне товариство "Одесаенергобудтранс", в якому просить господарський суд: про стягнення 745022,84 грн., з яких 652574,75грн. - індекс інфляції та 92448,09грн. - 3% річних.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 16.01.2019 р. по справі № 916/1961/18 позов Теплодарська міська рада Одеської області задоволено у повному обсязі.

10.10.2019р. за вх.суду№2-4935/19 Теплодарська міська рада Одеської області звернулася до суду з заявою про відстрочення виконання рішення Господарського суду Одеської області від 16.01.2019р. по справі №916/1961/18 на строк до 01.10.2020р.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 11.10.2019р. заяву Теплодарської міської ради Одеської області про відстрочення виконання рішення Господарського суду Одеської області від 16.01.2019р. по справі №916/1961/18 призначено до розгляду в судовому засіданні на 21.10.2019р. о 12:00.

В судове засідання від 21.10.2019р. учасники справи не з`явилися.

В обґрунтування своєї заяви Теплодарська міська рада Одеської області зазначає, що 09.10.2019р. між Теплодарською міською радою Одеської області та Приватним акціонерним товариством Одесенергобудтранс укладено договір відстрочення сплати заборгованості, згідно умов якого сторони з метою забезпечення повного виконання судового рішення та недопущення доведення до банкрутства Приватного акціонерного товариства Одесенергобудтранс , домовились відстрочити сплату Приватним акціонерним товариством Одесенергобудтранс заборгованості за рішенням Господарського суд Одеської області від 16.01.2019р. по справі №916/1961/18 на строк до 01.10.2020р.

В якості доказів досягнення між сторонами домовленостей щодо відстрочення виконання рішення суду Теплодарською міською радою Одеської області до заяви надана копія договору про відстрочення сплати заборгованості від 09.10.2019р.

Згідно зі ст.1 Закону України Про виконавче провадження , виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Згідно ст. 331 Господарського процесуального кодексу України за заявою сторони суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, а за заявою стягувача чи виконавця (у випадках, встановлених законом), - встановити чи змінити спосіб або порядок його виконання. Заява про встановлення або зміну способу або порядку виконання, відстрочення або розстрочення виконання судового рішення розглядається у десятиденний строк з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Підставою для встановлення або зміни способу або порядку виконання, відстрочки або розстрочки виконання судового рішення є обставини, що істотно ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим. Вирішуючи питання про відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення, суд також враховує: 1) ступінь вини відповідача у виникненні спору; 2) стосовно фізичної особи - тяжке захворювання її самої або членів її сім`ї, її матеріальний стан; 3) стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо. Розстрочення та відстрочення виконання судового рішення не може перевищувати одного року з дня ухвалення такого рішення, ухвали, постанови. При відстроченні або розстроченні виконання судового рішення суд може вжити заходів щодо забезпечення позову. Про відстрочення або розстрочення виконання судового рішення, встановлення чи зміну способу та порядку його виконання або відмову у вчиненні відповідних процесуальних дій постановляється ухвала, яка може бути оскаржена. У необхідних випадках ухвала надсилається установі банку за місцезнаходженням боржника або державному виконавцю, приватному виконавцю.

Відповідно до п.7.2. Постанови Пленуму ВГСУ №9 від 17.10.2012р. „Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України» підставою для відстрочки, розстрочки, зміни способу та порядку виконання рішення можуть бути конкретні обставини, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим у визначений строк або встановленим господарським судом способом. Проте, вирішуючи питання про відстрочку чи розстрочку виконання рішення, зміну способу і порядку виконання рішення, господарський суд повинен враховувати матеріальні інтереси сторін, їх фінансовий стан, ступінь вини відповідача у виникненні спору, наявність інфляційних процесів у економіці держави та інші обставини справи, зокрема, щодо фізичної особи (громадянина) - тяжке захворювання її самої або членів її сім`ї, скрутний матеріальний стан, стосовно юридичної особи - наявну загрозу банкрутства, відсутність коштів на банківських рахунках і майна, на яке можливо було б звернути стягнення, щодо як фізичних, так і юридичних осіб - стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо.

За положеннями п.7.1.1. Постанови Пленуму ВГСУ №9 від 17.10.2012р. „Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України» відстрочка - це відкладення чи перенесення виконання рішення на новий строк, який визначається господарським судом. Наприклад, відстрочка може надаватись за рішенням, у якому господарським судом визначено певний строк звільнення приміщення, повернення майна тощо.

Підставою для відстрочки, можуть бути конкретні обставини, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим у визначений строк або встановленим господарським судом способом.

Вирішуючи питання про відстрочку суд повинен враховувати матеріальні інтереси сторін, їх фінансовий стан, ступінь вини відповідача у виникненні спору, наявність інфляційних процесів у економіці держави та інші обставини справи, наявну загрозу банкрутства, відсутність коштів на банківських рахунках і майна, на яке можливо було б звернути стягнення.

В обґрунтування своєї заяви Теплодарська міська рада Одеської області зазначає, що 09.10.2019р. між Теплодарською міською радою Одеської області та Приватним акціонерним товариством Одесенергобудтранс укладено договір відстрочення сплати заборгованості, згідно умов якого сторони з метою забезпечення повного виконання судового рішення та недопущення доведення до банкрутства Приватного акціонерного товариства Одесенергобудтранс , домовились відстрочити сплату Приватним акціонерним товариством Одесенергобудтранс заборгованості за рішенням Господарського суд Одеської області від 16.01.2019р. по справі №916/1961/18 на строк до 01.10.2020р.

В якості доказів досягнення між сторонами домовленостей щодо відстрочення виконання рішення суду Теплодарською міською радою Одеської області до заяви надана копія договору про відстрочення сплати заборгованості від 09.10.2019р.

Приймаючи до уваги, що сторонами було досягнуто домовленості щодо відстрочення виконання рішення Господарського суду Одеської області від 16.01.2019р. по справі №916/1961/18 та відсутність станом на день розгляду заяви будь яких заперечень з боку учасників справи, суд дійшов висновку про задоволення заяви Теплодарської міської ради Одеської області за вх.суду№2-2-4935/19 від 10.10.2019р.) про відстрочення виконання рішення Господарського суду Одеської області від 16.01.2019р. по справі №916/1961/18 та надання відстрочки виконання рішення Господарського суду Одеської області від 16.01.2019р. по справі №916/1961/18 на строк до 01.10.2020р.

Керуючись ст.ст. 331, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Теплодарської міської ради Одеської області (65490, Одеська область, м. Теплодар, вул. Піонерна, 7, код ЄДРПОУ 04527038) за вх.суду№2-2-4935/19 від 10.10.2019р.) про відстрочення виконання рішення Господарського суду Одеської області від 16.01.2019р. по справі №916/1961/18 - задовольнити.

2. Відстрочити виконання рішення Господарського суду Одеської області від 16.01.2019р. по справі №916/1961/18 на строк до 01 жовтня 2020р..

Повний текст ухвали підписано 22 жовтня 2019р.

Ухвала набрала чинності 21.10.2019р. та підлягає оскарженню відповідно до вимог Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С.В. Літвінов

Дата ухвалення рішення 21.10.2019
Зареєстровано 22.10.2019
Оприлюднено 23.10.2019

Судовий реєстр по справі 916/1961/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.06.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.05.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 18.05.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 05.03.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 28.02.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 21.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 11.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.02.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Рішення від 16.01.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 17.12.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 10.12.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 28.11.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 07.11.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 10.10.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 17.09.2018 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону