СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

03037,м. Київ, вул. Максима Кривоноса,25; тел.: (044) 249-79-26, факс:249-79-28; e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua

03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

_______________________________________________________________________________________

Провадження №1-кс/760/13779/19

в справі №760/27279/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

03 жовтня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва КоробенкоС.В. за участю секретаря Семененко А.Д., розглянув клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Федорової А.І., погодженого з прокурором прокуратури Київської області Біленком В.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках досудового розслідування внесеного 05.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018111030000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що у провадженні ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 05.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018111030000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ Укрексімбанк (МФО 322313), наданих для відкриття та обслуговування рахунків ПАТ Макаронна Фабрика (ЄДРПОУ 376449), а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_8 , за період з 01.01.2004 по 31.12.2016, а саме:

- інформації, як на паперових так і на електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- картки із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- протоколів системи Клієнт-Банк в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Обґрунтовуючи необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, слідчий зазначає наступне.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.08.2017 порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів за заявою представників ТОВ Агро-СПП (код ЄДРПОУ 39960896).

Відповідно до висновків аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів (код ЄДРПОУ 00951764), показники фінансово-господарської діяльності підприємства, свідчать про наявність ознак навмисного погіршення фінансово-господарського стану, та наявність ознак дій з доведення до банкрутства в діях керівництва підприємства.

В той же час, дані балансу ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів (код ЄДРПОУ 00951764) за 2014-2016 роки та Приміток до річної фінансової звітності, станом на 31.12.2014 на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1383 тис. грн. (з них: товари - 968 тис. грн., сировина і матеріали - 216 тис. грн.); станом на 31.12.2015 на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1418 тис. грн.; станом на 31.12.2016 на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 12 тис. грн.

Відповідно до Форми № 5 Примітки до річної фінансової звітності ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів (код ЄДРПОУ 00951764) за 2016 рік, вартість залишку основних засобів підприємства на кінець року дорівнювала нулю.

Крім того, відповідно до договорів купівлі-продажу (поставки) товарів: від 04.03.2015 №29 між ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів і ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України (код ЄДРПОУ 37243279); від 04.06.2016 РК/04/06/2016 між ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів і ПАТ Макаронна фабрика (код ЄДРПОУ 376449); від 20.11.2015 № 20/11/2015 між ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів і ТОВ "ДЖУЛИНСЬКЕ ХПП" (код ЄДРПОУ 35996447); від 27.11.2015 № 27/11/2015 між ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів і ТОВ "ДЖУЛИНСЬКЕ ХПП" (код ЄДРПОУ 35996447); від 03.12.2015 № 03/12/2015 між ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів і ТОВ "КУБЛИЧСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 38486301) ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів взяв на себе зобов`язання поставити сільськогосподарську продукцію на умовах попередньої оплати.

З матеріалів клопотання вбачається, що у ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів . Проведеним оглядом банківських рахунків слідством встановлено, що ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів отримавши кошти за договорами між ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України , ПАТ Макаронна фабрика (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ "ДЖУЛИНСЬКЕ ХПП" , ТОВ "КУБЛИЧСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 38486301) перерахувало кошти до ПАТ "МЕЛОН" (код ЄДРПОУ 38196980) не для виконання договорів між підприємствами, а на придбання акції іменних простих відповідно до договорів №м_01/12/15-01 від 01.12.2015, №м_02/12/15_01 від 02.12.2015, №м_03/12/15_01 від 03.12.2015.

Слідчий зазначає, що укладення ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів (код ЄДРПОУ 00951764) вищезазначених договорів з пов`язаними підприємствами на поставку відсутнього товару не мало мети їх виконання.

Аналізом АІС Податковий блок та відкритим реєстром ЄДРПОУ слідством встановлено, що ТОВ "АГРАМЕДА" (код ЄДРПОУ 40857324) є засновником ТОВ "ДЖУЛИНСЬКЕ ХПП" (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ Рокитнянське хлібоприймальне підприємство (код ЄДРПОУ 40105417), ТОВ "КУБЛИЧСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 38486301). Засновником ТОВ "АГРАМЕДА" (код ЄДРПОУ 40857324) є ПАТ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕЛОН" (код ЄДРПОУ 38196980), який також є засновником ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів (код ЄДРПОУ 00951764), ПАТ Макаронна фабрика (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ Агро-СПП (код ЄДРПОУ 39960896). Кінцевим бенефіціарним власником (контролер) вказаних СГД є ОСОБА_1 .

Враховуючи вищевикладене, службові особи ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів , заключаючи невигідні договори з пов`язаними підприємствами довели Товариства до стійкої фінансової неспроможності та його банкрутства. Після чого, пов`язане підприємство ТОВ Агро-СПП звернулось в інтересах вищевказаних підприємств до господарського суду із заявою про банкрутство ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів .

Окрім того, слідством встановлено, що службові особи ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів 19.05.2016 відповідно до договору купівлі-продажу реалізували майновий комплекс, який належав останньому підприємству за адресою: Київська область, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, №222 на користь ТОВ Рокитнянське хлібоприймальне підприємство за ціною 8 495 400,00 грн. у точу числі ПДВ.

Слідчий вказує, що проведеними у рамках кримінального провадження судово-економічною експертизою від 13.07.2018, комісійною судово-економічною експертизою від 23.08.2018, судово-економічною експертизою від 12.02.2019 встановлено що розрахункові показники фінансово-економічного стану підприємства свідчать про наявність ознак доведення до банкрутства ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів та погіршення показників його фінансово-господарської діяльності.

Слідчий наполягає на тому, що з вищезазначеного вбачається, що в діях службових осіб ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів , наявні ознаки дій доведення підприємства до банкрутства.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ПАТ Макаронна Фабрика (ЄДРПОУ 376449) відкрито банківські рахунки в АТ Укрексімбанк (МФО 322313), а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_8 .

У зазначеній банківській установі зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручення на право вчинення юридичних дій від імені директора, доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по вище вказаних рахунках, чеки про зняття готівки за період з 01.01.2004 по 31.12.2016.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 60 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000р. №2121 зі змінами та доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Згідно з п.2 статті 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000р. №2121 зі змінами та доповненнями, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками за рішенням суду.

Банківською таємницею є зокрема: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.20.1.3. Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України, банків та інших фінансових установ довідки, у порядку встановленому Законом України Про банки і банківську діяльність та цим Кодексом, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб`єктів підприємницької діяльності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у АТ Укрексімбанк (МФО 322313), наданих для відкриття та обслуговування рахунків ПАТ Макаронна Фабрика (ЄДРПОУ 376449) підлягає частковому задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час період за який слідчий просить надати доступ до документів, є перебільшеним, та підлягає задоволенню лише в частині з 01.01.2015 по 31.12.2016.

При цьому суд враховує, що такий ступінь втручання в господарську діяльність товариства, є цілком доцільним та виправданим з огляду на завдання досудового розслідування та спрямованим на найбільш ефективне та оперативне його здійснення.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 160,162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Федоровій Анастасії Ігорівні, Фурсі Олександрі Олексіївні, Коцюбко Катерині Валеріївні, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Сікалу Сергію Михайловичу, Братку Тарасу Олександровичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Бабич Анні Віталіївні, Фастовцю Сергію Павловичу, Сергійку Олександру Васильовичу, Усатову Олександру Дмитровичу та оперуповноваженим, які будуть діяти виключно за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ Укрексімбанк (МФО 322313), наданих для відкриття та обслуговування рахунків ПАТ Макаронна Фабрика (ЄДРПОУ 376449), а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_8 , за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме:

- інформації, як на паперових так і на електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- картки із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- протоколів системи Клієнт-Банк в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

В іншій частині відмовити.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

2.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3.Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

4.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Коробенко

Дата ухвалення рішення 03.10.2019
Оприлюднено 30.10.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 760/27279/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону