ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

11 жовтня 2019 року № 640/1731/19

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Каракашьяна С.К., при секретарі судового засідання Мині І.І., за участі представників сторін: від позивача - Бабенко А.І., від відповідача - Жолак Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу:

За позовом товариства з обмеженою відповідальністю "НОВИЙ КАНАЛ" до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про визнання протиправним та скасування рішення № 1148 від 26.07.2018 року

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВИЙ КАНАЛ" (код ЄДРПОУ 23530545, адреса: 01054, Київ, вул. Тургенєвська, 25) (далі - позивач) звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва із позовною заявою до Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення (код ЄДРПОУ 00063928, адреса: 01601, Київ, вул. Прорізна, 2) (далі - відповідач), у якій просить суд визнати протиправним та скасувати рішення від 26 липня 2018 року №1148 Про вимкнення аналогового телевізійного мовлення у регіоні ТОВ "НОВИЙ КАНАЛ", Київ (логотип: "Н")" в частині (пункти 1, 2 та 3 Рішення).

Позовні вимоги мотивовано посиланнями на статті 22, 37 та 37 Закону України Про телебачення та радіомовлення , з посиланням на те, що чинним законодавством не передбачено повноважень відповідача щодо зміни строку дії ліцензії, та повноважень щодо втрати чинності ліцензії на підставі рішень уряду.

Відповідачем позовні вимоги заперечуються з посиланням на те, що ліцензії позивача втратили чинність лише в частині певних характеристик, яке відбулося на підставі рішення уряду та Закону України, натомість рішення про анулювання ліцензії не приймалось.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи та не заперечується сторонами, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВИЙ КАНАЛ" (далі- позивач) є телерадіоорганізацією, яка зареєстрована у встановленому законодавством України порядку як юридична особа, яка на підставі виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення ліцензій на мовлення HP № 00013-м від 02.10.2011 p., HP № 00030-м від 09.11.2015 р.

26.07.2018 р. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі - відповідач) прийняла Рішення № 1148 Про вимкнення аналогового телевізійного мовлення у регіоні ТОВ "НОВИЙ КАНАЛ" , м.Київ. ( далі - оскаржуване рішення).

Даним рішенням, на підставі статті 22 Закону України Про телебачення та радіомовлення , ліцензії на мовлення HP № 00013-м від 02.10.2011, HP № 00030-м від 09.11.2015 ТОВ "НОВИЙ КАНАЛ" , м. Київ, втрачають чинність з 1 серпня 2018 року в частині докладних характеристик каналу (мережі) мовлення у м. Києві та Кіровоградській області.

Пунктом другим оскаржуваного рішення було зазначено, що, враховуючи пункт 1 цього рішення, ТОВ "НОВИЙ КАНАЛ" , м. Київ, привести ліцензії на мовлення HP № 00013-м від 02.10.2011, HP № 00030-м від 09.11.2015 у відповідність до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 (зі змінами), шляхом переоформлення, вилучивши канали мовлення, які підлягають вимкненню (згідно з додатком до рішення).

Пунктом 3 позивача було зобов`язана заяву на переоформлення відповідних ліцензій на мовлення подати впродовж 1 місяця з дати прийняття цього рішення.

Розглянувши вимоги про скасування даного рішення, суд констатує наступне.

Згідно з частиною другою статті 113 Конституції України та частини першої статті 1 і статті 4 Закону України Про Кабінет Міністрів України , Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, що у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України.

Відповідно до статті 21 Закону України Про Кабінет Міністрів України , Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої Влади, які забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах суспільного і державного життя, виконання Конституції та законів України, актів Президента України, додержання прав і свобод людини та громадянина.

Згідно з частиною першою статті 117 Конституції України та частини першої статті 49 Закону України Про Кабінет Міністрів України , Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов`язковими до виконання.

Відповідно до статті 10 Закону України Про радіочастотний ресурс України , до повноважень Кабінету Міністрів України, зокрема, віднесено: затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот і Плану використання радіочастотного ресурсу України; координування діяльності центральних органів виконавчої влади щодо управління і користування радіочастотним ресурсом України; забезпечення здійснення конверсії радіочастотного ресурсу України в обсягах та в терміни, передбачені Планом використання радіочастотного ресурсу України.

Згідно зі статтею 7 Закону України Про телебачення та радіомовлення , Верховна Рада України визначає державну політику щодо телебачення і радіомовлення, законодавчі основи її реалізації, гарантії соціального і правового захисту працівників цієї сфери. (ч.1)Кабінет Міністрів України забезпечує проведення державної політики щодо телебачення і радіомовлення, спрямовує і координує діяльність міністерств та інших органів виконавчої влади у цій сфері, ( ч.2) Єдиним органом державного регулювання діяльності у сфері телебачення і радіомовлення незалежно від способу розповсюдження телерадіопрограм і передач є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада) (ч.4. статті 7).

Розділом 3 Закону України Про телебачення і радіомовлення , Розвиток національного телерадіоінформаційного простору ліцензування мовлення та державна реєстрація суб`єктів інформаційної діяльності в галузі телебачення і радіомовлення , визначено порядок створення та розвиток мереж мовлення та телемереж, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України.

Відповідно до частини 2 статті 21 вищезазначеного Закону України, План розвитку складається з двох частин: а) Плану використання радіочастотного ресурсу, виділеного для телебачення і радіомовлення б) основних вимог щодо змістовного наповнення та співвідношення форматів мовлення у кожному з територіальних сегментів терадіоінформаційного простору.

Частиною 7 статті 22 Закону України Про телебачення і радіомовлення передбачено, що перехід від аналогового до цифрового мовлення здійснюється відповідно до Плану розвитку, крім територій з особливим режимом мовлення. Частиною 8 вищезазначеної правової норми визначено, що Національна рада сприяє запровадженню цифрового мовлення та відповідному технологічному переоснащенню діючих каналів та мереж мовлення. Зміни умов ліцензії на мовлення при переході від аналогового до цифрового мовлення в частині змін технологічних параметрів, виду мовлення (переходу до багатоканального мовлення) та змін програмної концепції мовлення здійснюються за визначеною цим Законом процедурою переоформлення ліцензії на мовлення. Для забезпечення можливості тимчасового мовлення із використанням радіочастотного ресурсу України аналогове мовлення може бути продовжене на територіях з особливим режимом мовлення.

Судом встановлено, а сторонами не заперечується, що Кабінетом Міністрів України було прийнято розпорядження від 26.10.2016 788-р Про затвердження плану заходів щодо впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення , яким затверджено план заходів щодо впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення.

Пунктом 9 Розпорядження покладено на Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, Держкомтелерадіо, державне підприємство Український державний центр радіочастот , Адміністрацію Держспецзв`язку, Концерн радіомовлення, радіозв`язку та телебачення, державне підприємство Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення у жовтні 2016 року, підготувати план поетапного вимкнення аналогового телерадіомовлення згідно з планом розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затвердженим рішенням Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 01.12.2010 № 1684, Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006. №815, планом заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв`язку четвертого покоління, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 1232.

Пунктом 10 Розпорядження передбачено внесення змін до плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затвердженим рішенням Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 01.12.2010 № 1684 у грудні 2016 року та покладено на Національну раду з питань телебачення та радіомовлення.

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 було передбачено, що строк вимкнення аналогового телевізійного мовлення до 01 січня 2016 року.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 269, строк повного вимкнення аналогового телебачення визначений на 30 червня 2017 року.

Згодом, постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 №563 кінцевий строк встановлений на 30.03.2018, постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 №218 - на 30 червня 2018 року, а постановою від 13.06.2018 № 509 - 31 серпня 2018 року, а для міста Києва та Кіровоградської області - 31 липня 2018 року.

Пунктом 3.7 Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору визначено, що завершення переходу від аналогового до цифрового мовлення здійснюється у строки, визначені органом використання радіочастотного ресурсу.

Стаття 36 Закону України Про телебачення і радіомовлення передбачає, що після закінчення строку дії ліцензія на мовлення втрачає чинність, за винятком випадків, коли вчасно подана ліцензіатом заява про продовження дії ліцензії на мовлення не була розглянута Національною радою у визначені цим законом строки. У цих випадках ліцензія залишається чинною до прийняття Національною радою рішення про продовження дії ліцензії або про відмову у продовженні дії ліцензії відповідно до вимог цього Закону.

Отже, оскаржуване рішення прийнято відповідачем у відповідності до вищезазначених вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та актів Кабінету Міністрів України.

Суд також враховує, що, згідно з рішенням про продовження строку дії ліцензії від 13.08.2015р. №1285, в ліцензії HP № 00030-м від 09.11.2005 визначено строк дії ліцензії 7 років до прийняття Національною радою окремого рішення про перехід, а цифрове мовлення або вимкнення аналогового телевізійного мовлення.

Крім того, дія ліцензії № 00013-м від 02.10.2011 p. мала припинитися 2 жовтня 2018 року, про що зазначено безпосередньо в даній ліцензії, копію якої надано позивачем до матеріалів справи, натомість, позов подано 31 січня 2019 року, тобто на момент подачі позовної заяви строк дії даної ліцензії минув.

З огляду на викладене та керуючись вимогами ст.ст. 2, 5 - 11, 19, 72 - 77, 90, 139, 241 - 246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

В задоволенні позову товариства з обмеженою відповідальністю "НОВИЙ КАНАЛ" відмовити повністю.

Рішення суду набирає законної сили в строк і порядку, передбачені статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України. Рішення суду може бути оскаржено за правилами, встановленими ст. ст. 293, 295 - 297 КАС України.

Повний текст рішення складено 28.10.2019.

Суддя С.К. Каракашьян

Дата ухвалення рішення 11.10.2019
Оприлюднено 31.10.2019

Судовий реєстр по справі 640/1731/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 19.02.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.02.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.12.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.12.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 11.10.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 05.06.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 19.03.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Постанова від 18.02.2019 Київський районний суд м.Харкова Адмінправопорушення
Ухвала від 05.02.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 640/1731/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону