ЧЕРКАСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

30 жовтня 2019 року справа № 580/3400/19

м. Черкаси

Суддею Черкаського окружного адміністративного суду Трофімовою Л.В. перевірено матеріали адміністративного позову у справі № 580/3400/19

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю НВП Академія медтехнологій

до Головного управління ДФС у Черкаській області

про визнання протиправною та скасування податкового рішення-повідомлення, прийнято ухвалу.

29.10.2019 ТОВ НВП Академія медтехнологій , звернувшись до Черкаського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Головного управління ДФС у Черкаській області, просить:

- визнати форми протиправними та скасувати податкове повідомлення - рішення ГУ ДФС у Черкаській області від 19.11.2018 № 0013781410 про збільшення ТОВ НВП Академія медтехнологій грошового зобов`язання за платежем податок на додану вартість у сумі 23445 грн.

Відповідно до частини 1 статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України суддя після одержання позовної заяви з`ясовує, зокрема, чи: відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161 цього Кодексу; позов подано у строк, установлений законом (якщо позов подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до суду, то чи достатньо підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними); немає інших підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом. Вивчивши матеріали позовної заяви, варто зазначити, що вона не відповідає вимогам статті 160, статті 161 Кодексу адміністративного судочинства України, а тому повинна бути залишена без руху для усунення недоліків, з огляду на таке.

Згідно пункту 2 частини 5 статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України у позовній заяві зазначаються повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв`язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти. У позовній заяві не зазначено засобів зв`язку позивача.

Найменуванням відповідача зазначено ГУ ДФС України в Черкаській області , ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 39292197. Згідно відомостей ЄДР повною назвою юридичної особи з кодом ЄДРПОУ 39292197 є Державна фіскальна служба України , а ГУ ДФС у Черкаській області - ЄДРПОУ 39392108. Позивачем не зазначено повне найменування відповідача та відповідний код.

Відповідно до частин 1, 2 статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше , обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Частиною 3 статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що для захисту прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до пункту 56.19 статті 56 Податкового кодексу України у разі коли до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження , платник податків має право оскаржити у суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов`язання протягом місяця , що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження відповідно до пункту 56.17 цієї статті. Обов`язковою передумовою для застосування вказаної норми є проведення процедури адміністративного оскарження податкового повідомлення-рішення. Аналогічного висновку дійшов Верховний Суд у постанові від 18.06.2018 у справі 805/1146/17-а (ЄДРСР 74767707).

Позивачем у позовній заяві не зазначено відомостей з наданням доказів на їх підтвердження, щодо дати, коли позивач дізнався про існування оскаржуваного ППР, не зазначено відомостей щодо проведення процедури адміністративного оскарження, та у випадку її проведення - відомостей щодо результатів адміністративного оскарження та інформації, коли позивач дізнався про результати адміністративного оскарження.

Відповідно до пунктів 4, 5, 9 частини 5 статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України у позовній заяві має бути зазначений зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а у разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів, виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб`єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача.

Частиною 1 статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, шо кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом: визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи окремих його положень; визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень; визнання дій суб`єкта владних повноважень протиправними та зобов`язання утриматися від вчинення певних дій; визнання бездіяльності суб`єкта владних повноважень протиправною та зобов`язання вчинити певні дії; встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб`єкта владних повноважень; прийняття судом одного з рішень, зазначених у пунктах 1-4 цієї частини та стягнення з відповідача - суб`єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, заподіяної його протиправними рішеннями, дією або бездіяльністю.

Позивач у прохальній частині позовної заяви, зокрема просить визнати форми протиправними , проте не зазначає які саме форми потрібно визнати протиправними та не обґрунтовує підстав протиправності таких форм (форма рішення, форма декларації).

Відповідно до частини 3 статті 161 Кодексу адміністративного судочинства України до позовної заяви додається документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Відповідно до частини 4 статті 161 Кодексу адміністративного судочинства України позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів). Письмові докази подаються в оригіналі або належним чином засвідчені копії, якщо інше не визначено Кодексом адміністративного судочинства України. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього (частина 2 статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України ).

Кодексом адміністративного судочинства України (частини 4, 5 статті 94) передбачено, що копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено у порядку, встановленому чинним законодавством. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, що знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення. Позивачем надано до суду фото(ксеро)копії платіжного доручення від 28.10.2019 № 2183, що не засвідчено у встановленому порядку.

Позивач у обґрунтування позовних вимог у тексті позовної заяви посилається на акт перевірки від 29.09.2018 № 375//23-00-14-1007/35057087, проте не надає зазначеного акта до матеріалів позовної заяви (додано акт від 27.09.2018 № 375//23-00-14-1007/35057087).

У тексті позовної заяви позивач зазначає, що згідно статті 238 Господарського кодексу України підстави для застосування до позивача адміністративно-господарських санкцій відсутні, проте не розмежовує зміст фінансової відповідальності (глава ІІ розділ 2 Податкового кодексу України) та особливості застосування адміністративно-господарських санкцій (частина 2 статті 250 Господарського кодексу України).

Суд зазначає, що позивачем у обґрунтування позовних вимог не надано доказів на підтвердження зміни структури активів платника за спірною операцією з підтвердженням записів бухгалтерського обліку, податкової та фінансової звітності.

Відповідно до частини 1 статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України суд, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статті 160, статті 161 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Керуючись статтями 2, 4, 6-16, 19, 160, 161, 169, 241, 248, 256, 294 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

УХВАЛИВ:

Позовну заяву за позовом товариства з обмеженою відповідальністю НВП Академія медтехнологій до Головного управління ДФС у Черкаській області про визнання протиправною та скасування податкового рішення-повідомлення, залишити без руху.

Надати позивачеві для усунення вказаних вище недоліків позовної заяви п`ять днів з моменту отримання копії даної ухвали.

Позивачем вказані недоліки можуть бути усунуті шляхом надання:

- нової редакції позовної заяви із зазначенням: повного найменування відповідача, засобів зв`язку позивача, позовних вимог сформованих відповідно до частини 1 статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України; зазначення відомостей щодо дати отримання оскаржуваного ППР, наявність/відсутність процедури адміністративного оскарження спірного ППР;

- засвідчених у встановленому порядку документів (документа) доданих до позовної заяви;

- доказів на підтвердження обґрунтування позовних вимог.

У разі невиконання вимог, зазначених в ухвалі, позовна заява буде повернута позивачеві.

Копію ухвали надіслати позивачеві.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання та не оскаржується.

Суддя Л.В. Трофімова

Зареєстровано 30.10.2019
Оприлюднено 31.10.2019
Дата набрання законної сили 30.10.2019

Судовий реєстр по справі 580/3400/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 01.07.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 01.07.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.06.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.04.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.03.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 27.01.2020 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.01.2020 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.11.2019 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.10.2019 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону