ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51928/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Манзенка Руслана Анатолійовича про проведення експертизи,-

В С Т А Н О В И В:

30.09.2019 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Манзенко Руслан Анатолійович, звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням та просить суд доручити експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України проведення судової молекулярно-генетичної експертизи у кримінальному провадженні № 12018100010007242 від 28.07.2018.

В судове слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Частиною 3 ст. 244 КПК України передбачено, що неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що у Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке зареєстроване 28.07.2018 в ЄРДР за № 12018100010007242 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15, пунктами 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15, пунктами 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 255 КК України.

26.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено 22 магазини, з яких 20 споряджені патронами різних калібрів; автомат Калашникова з глушником та полум`ягасником; автомат Калашникова; помпову гвинтівку ESCORT ; 3 пістолети ПМ, на одному з яким міститься саундмодератор.

З метою повного, всебічного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, виникла необхідність в призначенні та проведенні судової молекулярно-генетичної експертизи.

За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, враховуючи обставини кримінального провадження, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, враховуючи при цьому, неможливість стороною кримінального провадження самостійно залучити експерта, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно ст.244 КПК України, для проведення судової експертизи у кримінальному провадженні № 12018100010007242, з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні.

Керуючись ст.ст. 2, 26, 107, 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Доручити експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України проведення судової молекулярно-генетичної експертизи у кримінальному провадженні № 12018100010007242 від 28.07.2018.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

2.1. Встановити генетичні ознаки зразка букального епітелію підозрюваного ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

2.2. Чи збігаються генетичні ознаки зразка букального епітелію підозрюваного ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з домінуючими генетичними ознаками клітин, виявлених на предметі, схожому на магазин до зброї, позначеному XVIII (об`єкт № 18) відповідно до висновку експерта від 28.08.2019 № 19/10-1/234-СЕ/19?

2.3. Чи збігаються генетичні ознаки зразка букального епітелію підозрюваного ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з генетичними ознаками клітин, виявлених на руків`ї предмета, схожого на автомат (об`єкт № 34) відповідно до висновку експерта від 28.08.2019 № 19/10-1/234-СЕ/19?

2.4. Чи збігаються генетичні ознаки зразка букального епітелію підозрюваного ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з домінуючими генетичними ознаками клітин, виявлених на предметі, схожому на магазин до зброї, позначеному XIII (об`єкт № 13) відповідно до висновку експерта від 28.08.2019 № 19/10-1/234-СЕ/19?

2.5 Чи збігаються генетичні ознаки зразка букального епітелію підозрюваного ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з домінуючими генетичними ознаками клітин, виявлених на важелі затворної рами предмета, схожого на автомат (об`єкт № 36) відповідно до висновку експерта від 28.08.2019 № 19/10-1/234-СЕ/19?

2.6. Чи збігаються генетичні ознаки зразка букального епітелію підозрюваного ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з домінуючими генетичними ознаками клітин, виявлених на важелі затворної рами предмета, схожого автомат, позначеному XX (об`єкт № 20) відповідно до висновку експерта від 28.08.2019 № 19/10-1/234-СЕ/19?

2.7. Встановити генетичні ознаки зразка букального епітелію підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ?

2.8. Чи збігаються генетичні ознаки зразка букального епітелію підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з домінуючими генетичними ознаками клітин, виявлених на предметі, схожому на магазин до зброї, позначеному XVIII (об`єкт № 18) відповідно до висновку експерта від 28.08.2019 № 19/10-1/234-СЕ/19?

2.9. Чи збігаються генетичні ознаки зразка букального епітелію підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з генетичними ознаками клітин, виявлених на руків`ї предмета, схожого на автомат (об`єкт № 34) відповідно до висновку експерта від 28.08.2019 № 19/10-1/234-СЕ/19?

2.10. Чи збігаються генетичні ознаки зразка букального епітелію підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з домінуючими генетичними ознаками клітин, виявлених на предметі, схожому на магазин до зброї, позначеному XIII (об`єкт № 13) відповідно до висновку експерта від 28.08.2019 № 19/10-1/234-СЕ/19?

2.11. Чи збігаються генетичні ознаки зразка букального епітелію підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з домінуючими генетичними ознаками клітин, виявлених на важелі затворної рами предмета, схожого на автомат (об`єкт № 36) відповідно до висновку експерта від 28.08.2019 № 19/10-1/234-СЕ/19?

2.12. Чи збігаються генетичні ознаки зразка букального епітелію підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з домінуючими генетичними ознаками клітин, виявлених на важелі затворної рами предмета, схожого автомат, позначеному XX (об`єкт № 20) відповідно до висновку експерта від 28.08.2019 № 19/10-1/234-СЕ/19?

3. Надати дозвіл експертам ДНДЕКЦ МВС України на повне або часткове знищення об`єктів дослідження, або зміну їх властивостей.

4. Надати дозвіл експертам ДНДЕКЦ МВС України на використання інформації про генетичні ознаки встановлені у висновку експерта від 28.08.2019 № 19/10-1/234-СЕ/19.

5. Для проведення судової молекулярно-генетичної експертизи надати експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України об`єкти дослідження та в разі необхідності матеріали кримінального провадження № 12018100010007242.

6. Задоволення клопотань експерта, залучення інших спеціалістів, отримання матеріалів експертизи та об`єктів дослідження покласти на слідчого у кримінальному провадженні № 12018100010007242.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за відмову від виконання покладених на нього обов`язків за ст. 385 КК України, за дачу завідомо неправдивого висновку за ст. 384 КК України та за розголошення даних досудового слідства за ст. 387 КК України.

Обов`язок щодо пред`явлення судового рішення до виконання покласти на ініціатора клопотання.

По закінчення експертного дослідження висновок експерта разом із об`єктами дослідження направити прокурору у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Зареєстровано 30.10.2019
Оприлюднено 30.10.2019
Дата набрання законної сили 01.10.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону