КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Апеляційне провадження № 22-ц/824/ 13416 /2019

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 201 9року м. Київ

Унікальний номер справи 759/17922/15-ц

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ: судді-доповідача Шахової О.В., суддів: Андрієнко А.М., Саліхова В.В. за участю секретаря судового засідання Якушко Т.А.,

учасники справи:

заявник - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" ,

стягувач - ОСОБА_1 ,

заінтересовані особи: ОСОБА_2 ,

Солом 'янський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві у порядку спрощеного позовного провадження апеляційну скаргу Акціонерного товариства Перший Київський машинобудівний завод , подану його представником Кушніром Святославом Любомировичем,

на ухвалу Святошинського районного суду м. Києва, постановлену 15 серпня 2019 року в приміщенні суду під головуванням судді Миколаєць І.Ю.,-

В С Т А Н О В И В:

У січні 2019 року представник АТ Перший Київський машинобудівний завод (ПАТ НВП Більшовик ) звернулося до суду із заявою про визнання виконавчих листів, виданих Святошинським районним судом м. Києва такими, що не підлягають виконанню та про зупинення виконавчого провадження по вказаних виконавчих документах.

Свої вимоги обґрунтовувало тим, що постановою Київського апеляційного суд від 29.11.2018 прийнято постанову, якою визнано незаконним звільнення ОСОБА_1 , було поновлено його на роботі у ПАТ НВП Більшовик на посаді директора з соціально-побутових питань та стягнуто з Пат НВП Більшовик на користь ОСОБА_1 середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі 215 922, 24 гре.

Проте, вважав, що на порушення чинного процесуального законодавства Святошинський районним судом м. Києва було видано два виконавчі листи за одним судовим рішенням. Вказував, що суд першої інстанції мав видати виконавчий лист із зазначенням всієї резолютивної частини судового рішення, а не його частини.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 15 серпня 2019 року у задоволенні заяви представника АТ "ПКМЗ" (ПАТ НВП Більшовик ) Кушніра С.Л. відмовлено. Відновлкно виконання за виконавчими документами зупинення яких було застосовано ухвалою Святошинського районного суду м.Києва від 04.02.2019 про зупинення виконання за виконавчим листом № 759/17922/15-ц, виданим Святошинським районним судом м. Києва 17.12.2018 року на виконання постанови Київського апеляційного суду від 29.11.2018 року.

Не погодившись з вказаною ухвалою суду представник АТ "ПКМЗ" подав апеляційну скаргу, в якій посилаючись на порушення судом процесуального та невірне застосування матеріального права, просить ухвалу суду скасувати та постановити нову, якою задовольнити заяву.

На обґрунтування доводів апеляційної скарги посилається, зокрема на те, що у зв`язку з перейменуванням ПАТ НВП Більшовик на АТ "ПКМЗ" припинилися зобов`язання АТ "ПКМЗ" , проте виконавчий лист перебуває на виконанні у державного виконавця.

Посилався на те, що замість одного виконавчого листа було видано 2 різних за змістом виконавчих листа до боржника ПАТ НВП Більшовик .

Вказував, що заява була розглянута у його відсутність, він не був належним чином повідомений про день та час розгляду вказаної заяви, внаслідок чого був позбавлений подати до суду докази на підтвердженя свої вимог.

В судовому засідання суду апеляційної інстанції представник заявника Кушнір С.Л. підтримав доводи апеляційної скарги. Просив ухвалу суду скасувати та постановити нову, якою заяву задовольнити.

ОСОБА_1 та його представник ОСОБА_5 заперечували проти доводів апеляційної скарги. Просили апеляційну скаргу відхилити, а ухвалу суду першої інстанції залишити без змін.

Інші учасники справи у судове засідання не з`явилися. Про розгляд справи повідомлені належно, про причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до ч.2 ст. 372 ЦПК неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Розглянувши справу в межах доводів апеляційної скарги, перевіривши законність і обґрунтованість постановленого по справі судового рішення, суд апеляційної інстанції приходить до висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, 29.11.2018 року Київським апеляційним судом було прийнято постанову, якою було визнано незаконним звільнення ОСОБА_1 з посади директора з соціально-побутових питань Публічного акціонерного товариства Науково-виробниче підприємство Більшовик , було поновлено ОСОБА_1 на роботі у Публічному акціонерному товаристві Науково-виробниче підприємство Більшовик на посаді директора з соціально-побутових питань та було стягнуто з Публічного акціонерного товариства Науково-виробниче підприємство Більшовик (код ЄДРПОУ 14308569) на користь ОСОБА_1 середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі 215 922,24 грн. (сума зазначена без урахування обов`язкових платежів).

У зв`язку з цим, Святошинським районним судом м. Києва було видано два виконавчі листи, якими і передбачено вчинення кожної з вищенаведених дій окремо, а саме:

- виконавчий лист у справі № 759/17922/17-ц, у якому зазначено: суд вирішив (присудив): Поновити ОСОБА_1 на роботі у Публічному акціонерному товаристві Науково-виробниче підприємство Більшовик на посаді директора з соціально-побутових питань ;

- виконавчий лист у справі № 759/17922/17-ц, у якому зазначено: суд вирішив (присудив): Стягнути з ПАТ НВП БІЛЬШОВИК на користь ОСОБА_1 середній заробіток за час вимушеного прогулу 215 922 грн. 24 коп (копії виконавчих листів від 17 грудня 2018 року по справі № 759/17922/15-ц додаються).

Саме на підставі виконавчих листів, головним державним виконавцем Солом`янського районного відділу ДВС м. Києва Пішковцій О.В. було видано постанову про відкриття виконавчого провадження від 22.11.2018 року ВП № 57962448 про поновлення ОСОБА_1 на роботі у ПАТ НВП Більшовик на посаді директора з соціально-побутових питань та постанову про відкриття виконавчого провадження від 22 грудня 2018 року ВП № 57962132 про стягнення з ПАТ НВП Більшовик на користь ОСОБА_1 середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі 215 922,24 грн.

Відмовляючи у задоволенні заяви про визнання виконавчих листів такими, що не підлягають виконанню, суд першої інстанції виходив з того, що вимоги заяви не були доведеними у відповідності до ст. 432 ЦПК України. Разом з тим, зазначив, що на момент видачі виконавчих листів, а також на день розгляду заяви відомості про виконання судового рішення були відсутні. Також до суду не надходило інформації щодо закінчення виконавчого провадження.

Апеляційний суд погоджується з таким висновком суду, вважає його законним та обґрунтованим, виходячи з наступного.

Відповідно до частин 1-5 статі 263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.

Судове рішення має відповідати завданню цивільного судочинства, визначеному цим Кодексом.

При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Пунктом дев`ятим частини другої статті 129 Конституції України встановлено, що основною засадою судочинства є обов`язковість судового рішення.

Відповідно до частини першої статті 18 ЦПК України судові рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Частиною першою статті 432 ЦПК України передбачено, що суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувача або боржника визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню.

Підстави для цього зазначені у часині другій статті 432 ЦПК України, відповідно до якої суд визнає виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, якщо: 1) його було видано помилково; 2) якщо обов`язок боржника відсутній повністю чи частково у зв`язку з його припиненням, добровільним виконанням боржником чи іншою особою; 3) з інших причин.

Наведені підстави для визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, поділяються на дві групи: матеріально-правові (зобов`язання можуть припинятися внаслідок добровільного виконання обов`язку боржником поза межами виконавчого провадження, припинення зобов`язань переданням відступного, зарахуванням, за домовленістю сторін, прощенням боргу, неможливістю виконання) та процесуально-правові, до яких відносяться обставини, що свідчать про помилкову видачу судом виконавчого листа, зокрема: видача виконавчого листа за рішенням, яке не набрало законної сили (крім тих, що підлягають негайному виконанню); коли виконавчий лист виданий помилково за рішенням, яке взагалі не підлягає примусовому виконанню; видача виконавчого листа на підставі ухвали суду про затвердження мирової угоди, яка не передбачала вжиття будь-яких примусових заходів або можливості її примусового виконання і, як наслідок, видачі за нею виконавчого листа; помилкової видачі виконавчого листа, якщо вже після видачі виконавчого листа у справі рішення суду було скасоване; видачі виконавчого листа двічі з одного й того ж питання у разі віднайдення оригіналу виконавчого листа вже після видачі його дубліката; пред`явлення виконавчого листа до виконання вже після закінчення строку на пред`явлення цього листа до виконання.

Сутність процедури визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню полягає, насамперед, у встановленні обставин та фактів, що свідчать про відсутність матеріального обов`язку боржника, які виникли після ухвалення судового рішення, наявність процесуальних підстав, які свідчать про помилкову видачу судом виконавчого листа або наявності інших обставин, які зумовлюють необхідність установлення питань виконання судового рішення.

Виконавчий документ - це письмовий документ встановленої форми і змісту, який видається судом для примусового виконання прийнятих ним у справах рішень, ухвал, постанов як підстава для їх виконання.

Органи виконавчої служби під час виконання рішень вчиняють дії згідно із змістом резолютивної частини рішення, яке зазначається у виконавчому листі, результатом цього має бути досягнення правового ефекту - фактичне виконання зазначеного у виконавчому листі рішення.

Як вбачається з поданої представником АТ "ПКМЗ" Кушніром С.Л. заяви, а також змісту апеляційної скарги, вони не містять підстав в розумінні ст. 432 ЦПК України, перелік яких наведений вище.

Виходячи з викладеного вище, у зв`язку з необхідністю вчинення відповідачем окремих дій, Святошинським районний судом м. Києва було правомірно та відповідно до норм чинного законодавства України, видано два окремі виконавчі листи від 17.12.2018 року у справі № 759/17922/15-ц.

Доводи апеляційної скарги зводяться фактично до переоцінки доказів, яким судом надана належна правова оцінка, на правильність висновків суду не впливають та їх не спростовують.

Нових доказів до апеляційної скарги заявником не надано, підстави для переоцінки доказів, які наявні в матеріалах справи, відсутні.

Доводи апеляційної скарги щодо неотримання повістки в судове засідання на 15.08.2019 на 11-00 год. є безпідставними та спростовуються матеріалами справи.

Як вбачається, справу № 759/17922/15-ц, призначену на 15.07.2019 року по вказаній заяві знято з розгляду у зв`язку з перебуванням судді на лікарняному (т.5. ас.159).

Секретарем судового засідання було здійснено виклик на наступне судове засідання, яке призначено на 15.08.2019 та долучено до матеріалів справи довідку з найменування адресата, адресою, номером справи, номером реєстру, з якої вбачається, що ПАТ НВП Більшовик , за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 49/2 направлялася судова повістка (т.5, ас.ас. 167-171) та вручена 5.08.2019.

Таким чином, судову повістку вручено заявнику відповідно до норм ч. 5 ст. 128 ЦПК України.

Разом з тим, відповідачем було змінено лише найменування юридичної особи з ПАТ НВП Більшовик на АТ "ПКМЗ" , однак процедури реорганізації, що потягло за собою створення нової юридичної особи не проведено і заявник не позбавлений права звернутися до органів виконавчої служби із заявою про заміну назви відповідача.

Перевіряючи законність та обґрунтованість ухвали в межах доводів апеляційної скарги та враховуючи, що обставини справи судом встановлені відповідно до наданих пояснень сторін та письмових доказів, що містяться в матеріалах справи, апеляційний суд приходить до висновку, що судове рішення постановлене з дотриманням вимог матеріального і процесуального права, а тому апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а ухвалу суду залишити без змін.

Згідно зі ст.375 ЦПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального та процесуального права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.263, 367, 374, 375, 381, 382 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Акціонерного товариства Перший Київський машинобудівний завод , подану його представником Кушніром Святославом Любомировичем , відхилити.

Ухвалу Святошинського районного суду м. Києва від 15 серпня 2019 року залишити без змін.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття, касаційна скарга на постанову може бути подана безпосередньо до Верховного Суду протягом 30 днів з дня її проголошення.

В разі проголошення вступної та резолютивної частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складання повного судового рішення.

Повний текст постанови складений 31 жовтня 2019 року.

Суддя-доповідач

Судді:

Зареєстровано 01.11.2019
Оприлюднено 01.11.2019
Дата набрання законної сили 30.10.2019

Судовий реєстр по справі 759/17922/15-ц

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 30.10.2019 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 10.10.2019 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 30.09.2019 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 09.09.2019 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 15.08.2019 Святошинський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 27.06.2019 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Ухвала від 21.05.2019 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 15.04.2019 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 05.03.2019 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 04.02.2019 Святошинський районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону