ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

номер провадження справи 14/30/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

31.10.2019 Справа № 908/2828/19

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Сушко Л.М. , розглянувши клопотання розпорядника майна Приватного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» Гусара І.О. про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів у справі №908/2828/19

боржник - Приватне акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор» , 69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, код ЄДРПОУ 00213428

розпорядник майна - Гусар Іван Олексійович, АДРЕСА_1 , м АДРЕСА_2 Київ, вул. Патріарха АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , офіс 1005

Без виклику представників сторін.

УСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 17.10.2019. відкрито провадження у справі №908/2828/19 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» , 69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, код ЄДРПОУ 00213428. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Приватного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» , 69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, код ЄДРПОУ 00213428. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Гусара Івана Олексійовича (свідоцтво №143 від 15.04.2013 року, адреса: 03035, м. Київ, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 40, офіс 1005, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

29.10.2019. до господарського суду Запорізької області від розпорядника майна Гусара І.О. надійшло клопотання про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів Приватного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» .

Подане клопотання заявник обгрунтовує наступним: ухвалою Господарського суду Запорізької області від 17.10.2019. розпорядника майна боржника Гусара І.О. зокрема зобов`язано провести інвентаризацію майна ПрАТ «Запоріжтрансформатор» . В той же час, згідно з доданими боржником до заяви про порушення провадження у справі про банкрутство документами слідує, що на балансі боржника обліковується дуже значна кількість рухомого та нерухомого майна у кількості більш ніж 35 000 найменувань на загальну суму 1 131 112 359,80 грн., частина якого перебуває в іпотеці/заставі.

Всі активи ПрАТ «Запоріжтрансформатор» повинні бути збережені, знаходитися у власності боржника та мають бути задіяні для виконання головної мети при проведенні процедури банкрутства залежно від її подальшої стадії: або бути залученими для функціонування та відновлення платоспроможності боржника, або бути реалізованими, грошові кошти від чого спрямовуються на задоволення кредиторських вимог боржника.

Для можливості контролю та збереження активів боржника, розпорядник майна має провести інвентаризацію та встановити фактичну і згідно даних обліку боржника наявність чи відсутність, а також стан кожного найменування майна боржника.

Враховуючи величезну кількість найменувань активів, проведення інвентаризації потребує тривалого часу, а відтак немає гарантії збереження боржником належного йому майна, яке може бути використане або задля проведення всебічного та повного аналізу його фінансово-господарської діяльності та відновлення платоспроможності боржника, або задля задоволення у майбутньому вимог кредиторів.

Також, при здійсненні діяльності ПрАТ «Запоріжтрансформатор» має багато контрагентів, зокрема й банківських установ, які у зв`язку з відкриттям провадження у справі про банкрутство можуть мати підстави та бажання якимось чином задовольнити свої претензії до боржника за рахунок його майна, зокрема й шляхом звернення стягнення.

Крім того, на даний час у розпорядника майна відсутні будь-які відомості щодо наявності договорів на охорону майна, відповідно до яких здійснюється фізична охорона рухомого та нерухомого майна ПрАТ «Запоріжтрансформатор» , а також інших матеріальних цінностей, що може сприяти заволодінню ним третіми особами та подальшим відчуженням з власності боржника, реалізацією тощо.

Оскільки невжиття судом заходів щодо забезпечення вимог кредиторів у майбутньому може призвести до порушення прав та законних інтересів боржника або кредиторів та незаконного відчуження належному ПрАТ «Запоріжтрансформатор» майна, розпорядник майна просить суд накласти арешт на все рухоме та нерухоме майно, що належить на праві власності ПрАТ «Запоріжтрансформатор» , зокрема й на те, що знаходиться в заставі та іпотеці третіх осіб та заборони органам та суб`єктам, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав, а саме: суб`єктам державної реєстрації прав: виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам та державним реєстраторам прав на нерухоме майно, в тому числі державним та приватним виконавцям та нотаріусам, здійснювати будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо будь-якого нерухомого майна ПрАТ «Запоріжтрансформатор» .

Оцінивши фактичні обставини справи, проаналізувавши норми діючого законодавства, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

21.10.2019. набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства №2597-VIII.

Відповідно до ч. 4 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство.

Таким чином, подальший розгляд справи №908/2828/19 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» буде здійснюватися за нормами Кодексу України з процедур банкрутства.

Згідно із ч. 1 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації).

Відповідно до ч. 1 ст. 40 Кодексу України з процедур банкрутства Господарський суд має право за клопотанням сторін або учасників справи чи за своєю ініціативою вжити заходів до забезпечення вимог кредиторів.

Господарський суд за клопотанням розпорядника майна, кредиторів або з власної ініціативи може заборонити боржнику вчиняти без згоди арбітражного керуючого правочини, а також зобов`язати боржника передати цінні папери, майно, інші цінності на зберігання третім особам, вчинити чи утриматися від вчинення певних дій або вжити інших заходів для збереження майна боржника (у тому числі шляхом позбавлення боржника права розпорядження його нерухомим майном або цінними паперами без згоди розпорядника майна або суду, який розглядає справу про банкрутство; накладення арешту на конкретне рухоме майно боржника), про що виноситься ухвала.

Заходи щодо забезпечення вимог кредиторів діють відповідно до дня введення процедури санації і призначення керуючого санацією або до прийняття постанови про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури і призначення ліквідатора, або до закриття провадження у справі (ч. 4 ст. 40 Кодексу).

Частиною 14 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що з моменту відкриття провадження у справі про банкрутство арешт майна боржника чи інші обмеження боржника щодо розпорядження належним йому майном можуть бути застосовані виключно господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство.

Також, слід зазначити, що частиною 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Процесуальні підстави для застосування заходів забезпечення позову визначає ст. 136 ГПК України, згідно з приписами якої господарський суд за заявою сторони, прокурора або з власної ініціативи має право вжити передбачених ст. 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Статтею 137 ГПК України визначено, що позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб.

Щоб встановити правову природу арештів, слід визначити що являє собою по суті арешт. Наслідком такої дії (арешту) є накладення заборони на право розпоряджатися майном, це тимчасовий захід, який триває до визначення подальшої долі відповідного майна.

Відтак, вжиття судом заходів забезпечення вимог кредиторів, шляхом накладення арешту на майно боржника, не позбавить його права власності на таке майно та не спричинить останньому будь-яких збитків.

З огляду на викладене вище, з метою забезпечення збереження майна боржника та забезпечення вимог кредиторів у даній справі, на підставі ч. 14 ст. 39, ч. 1 ст. 40 Кодексу України з процедур банкрутства, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання розпорядника майна боржника щодо накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно ПрАТ «Запоріжтрансформатор» .

Крім того, у зв`язку з задоволенням клопотання розпорядника майна щодо накладення арештів, на переконання суду, наслідком є й задоволення і другої чистини клопотання стосовно заборони органам та суб`єктам, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав, а саме: суб`єктам державної реєстрації прав: виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам та державним реєстраторам прав на нерухоме майно, в тому числі державним та приватним виконавцям та нотаріусам, здійснювати будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо будь-якого нерухомого майна Приватномого акціонерномого товариства «Запоріжтрансформатор» , 69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, код ЄДРПОУ 00213428.

Керуючись ст. ст. 2, 39, 40 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 136, 137, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання розпорядника майна Приватного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» Гусара І.О. про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів у справі №908/2828/19 - задовольнити.

Накласти арешт на все рухоме та нерухоме майно, що належить на праві власності Приватному акціонерному товариству «Запоріжтрансформатор» , 69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, код ЄДРПОУ 00213428, зокрема й на те, що знаходиться в заставі та іпотеці третіх осіб.

Заборони органам та суб`єктам, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав, а саме: суб`єктам державної реєстрації прав: виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам та державним реєстраторам прав на нерухоме майно, в тому числі державним та приватним виконавцям та нотаріусам, здійснювати будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо будь-якого нерухомого майна Приватномого акціонерномого товариства «Запоріжтрансформатор» , 69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, код ЄДРПОУ 00213428.

Ухвала набирає чинності з дати її прийняття 31.10.2019 року та може бути оскаржена в установленому законом порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню в порядку встановленому чинним законодавством України для виконання судових рішень, та може бути пред`явлена до виконання в передбаченому чинним законодавством порядку протягом трьох років з дати її прийняття - до 31.10.2022.

Належним чином засвідчений примірник ухвали направити боржнику, розпоряднику майна, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» Міністерству юстиції України (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4), Запорізькій філії Державного підприємства «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, (69001, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 40), Управлінню державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 164).

Ухвала підписана суддею 31.10.2019.

Суддя Л.М. Сушко

Зареєстровано 01.11.2019
Оприлюднено 01.11.2019
Дата набрання законної сили 31.10.2019

Судовий реєстр по справі 908/2828/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.06.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 23.06.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 18.06.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 11.06.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Рішення від 11.06.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 29.05.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 28.05.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 28.05.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 25.05.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 25.05.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 31.10.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 17.10.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 10.10.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону