ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

У Х В А Л А

04.11.2019 м.Дніпро Справа № 908/690/19

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Антонік С.Г.(доповідач)

суддів: Березкіна О.В., Дармін М.О.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області на рішення Господарського суду Запорізької області від 07.08.2019р. (повний текст рішення складено 12.08.2019р.) у справі № 908/690/19

за позовом Приватного підприємства "РКП МАЯК" , Запорізька область, м. Бердянськ

до відповідача 1: Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, м. Запоріжжя

до відповідача 2: Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя

про стягнення 698 137,10 грн.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 07.08.2019р. позов Приватного підприємства "РКП МАЯК" до відповідача 1 - Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, до відповідача 2 - Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області задоволено повністю. Стягнуто з Державного бюджету України на користь Приватного підприємства "РКП МАЯК" 698 137грн. 10 коп. в рахунок відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями та бездіяльністю посадових та службових осіб Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області. Стягнуто з Головного управління Національної поліції в Запорізькій області на користь Приватного підприємства "РКП МАЯК" витрати на проведення експертизи в сумі 1920 грн. 00 коп. та 30000 грн. 00 коп. витрат на правничу допомогу.

Не погодившись із вказаним рішенням, Головне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області подало апеляційну скаргу, в якій просить скасувати оскаржуване рішення та прийняти нове рішення, яким в задоволенні позову відмовити в повному обсязі.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 19.09.2019р. апеляційну скаргу Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області на рішення Господарського суду Запорізької області від 07.08.2019р. залишено без руху, надано апелянту строк 10 днів з дня отримання копії вказаної ухвали для усунення недоліків.

Відповідно до ч. 2 ст. 260 Господарського процесуального кодексу України до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 258 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу.

Частиною 4 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України визначено, що якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Згідно статті 260 Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 256 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду апеляційної інстанції із заявою про поновлення строку або вказати інші підстави для поновлення строку (частина 3). Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження будуть визнані неповажними, суд відмовляє у відкритті апеляційного провадження у порядку, встановленому статтею 261 цього Кодексу (частина 4). Питання про повернення апеляційної скарги суд апеляційної інстанції вирішує протягом п`яти днів з дня надходження апеляційної скарги або з дня закінчення строку на усунення недоліків (частина 6).

Апеляційна скарга Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області на рішення Господарського суду Запорізької області від 07.08.2019р. подана після закінчення строків, установлених статтею 256 Господарського процесуального кодексу України, проте заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження відповідачем-2 не подано.

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 261 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі, якщо скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження або наведені підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження визнані судом неповажними.

Копію ухвали суду від 19.09.2019 про залишення апеляційної скарги без руху, було вручено скаржнику 30.09.2019 ( 4900076085906), таким чином, строк на усунення недоліків становив до 10.10.2019 (включно).

Частиною 6 статті 116 ГПК України встановлено, що останній день строку триває до 24 години, але коли в цей строк слід було вчинити процесуальну дію тільки в суді, де робочий час закінчується раніше, строк закінчується в момент закінчення цього часу.

Згідно з частиною 7 статті 116 ГПК строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здані на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв`язку.

Відповідно до строків, встановлених Нормативами і нормативними строками пересилання поштових відправлень та поштових переказів, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2013 № 958 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 за № 173/24950, нормативні строки пересилання простої письмової кореспонденції операторами поштового зв`язку (без урахування вихідних днів об`єктів поштового зв`язку): місцевої - Д+2, пріоритетної - Д+1; у межах області та між обласними центрами України (у тому числі для міст Києва, Сімферополя. Севастополя) - Д+3, пріоритетної - Д+2; між районними центрами різних областей України (у тому числі для міст обласного підпорядкування) - Д+4, пріоритетної - Д+3; між іншими населеними пунктами різних областей України - Д+5, пріоритетної - Д+4, де Д - день подання поштового відправлення до пересилання в об`єкті поштового зв`язку або опускання простого листа чи поштової картки до поштової скриньки до початку останнього виймання; 2, 3, 4, 5 - кількість днів, протягом яких пересилається поштове відправлення. При пересиланні рекомендованої письмової кореспонденції зазначені в пункті 1 цього розділу нормативні строки пересилання збільшуються на один день.

Оскільки скаржником у вказаний строк не усунуті недоліки апеляційної скарги, слід відмовити у відкритті апеляційного провадження .

Відповідно до статті 42 Господарського процесуального кодексу України учасники справи користуються рівними процесуальними правами, мають право знайомитися з матеріалами справи, та зобов`язанні добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами.

В контексті викладеного суд вважає за необхідне зазначити, що інформація про стан судових справ є відкритою і кожна заінтересована особа може дізнатися про прийняті судом рішення за допомогою як контакт-центру суду, так і за допомогою Єдиного державного реєстру судових рішень.

Відповідач-2, як заявник апеляційної скарги (скаржник) та учасник судового провадження, безвідносно до отримання/неотримання поштової кореспонденції, в розумні інтервали часу має вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого йому судового провадження, про що наголошував Європейський суд з прав людини у рішенні від 03.04.2008 по справі "Пономарьов проти України", а особливо в даному випадку, коли саме скаржник зацікавлений в оперативному вирішенні питання про відкриття апеляційного провадження у справі, оскільки саме він не погоджується з ухвалою місцевого господарського суду і ставить під сумнів її законність.

Для цих цілей існує Єдиний державний реєстр судових рішень.

Відповідно до частин 1, 3 статті 4 Закону України "Про доступ до судових рішень" судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України. Для реалізації права доступу до судових рішень, внесених до Реєстру, користувачу надаються можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування судових рішень або їхніх частин.

Враховуючи, що скаржником не усунуті недоліки апеляційної скарги, апеляційний господарський суд дійшов висновку, що у відкритті апеляційного провадження слід відмовити відповідно до пункту 4 частини 1 статті 261 Господарського процесуального кодексу України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 174, 234, 235, 260, пунктом 4 частини 1 статті 261 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд,

УХВАЛИВ:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Головному управлінню Державної казначейської служби України у Запорізькій області на рішення Господарського суду Запорізької області від 07.08.2019р. у справі № 908/690/19; апеляційну скаргу №13-12/6073 від 03.09.2019 повернути скаржнику.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та підлягає касаційному оскарженню до Верховного Суду протягом двадцяти днів.

Додаток (на адресу скаржника): апеляційна скарга №13-12/6073 від 03.09.2019 з додатками, всього на 22 аркушах.

Головуючий суддя С.Г. Антонік

Суддя О.В. Березкіна

Суддя М.О. Дармін

Зареєстровано 04.11.2019
Оприлюднено 05.11.2019
Дата набрання законної сили 04.11.2019

Судовий реєстр по справі 908/690/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 09.04.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 30.03.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 13.02.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 05.02.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Судовий наказ від 14.01.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Судовий наказ від 14.01.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 18.12.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 18.12.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.11.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.11.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.10.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.09.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.09.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 07.08.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 04.07.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 06.06.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 06.06.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 06.06.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 28.05.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону